Algemeen

 • Actieplan Homofobie: gemiste kans

  Homohaat.jpgRecent werd het actieplan tegen homofobie voorgesteld. Bij het “gelijke-kansen-beleid ten aanzien van homoseksuelen en transgenders” heb ik altijd een dubbel gevoel gehad. De bedoeling van de voorstanders is dat homoseksuelen gelijke kansen krijgen. Gelijke kansen zoals iedereen. In die nobele opvatting heb ik het altijd raar geworden dat die voorstanders de homoseksuelen zelf als het ware uit de samenleving lichten, extra aandacht vestigen op hun geaardheid en zelfs aparte evenementen gaan organiseren, zoals de World Outgames die dit jaar in Antwerpen worden georganiseerd. Ik vraag me dan dikwijls af of ze hiermee niet het omgekeerde bereiken van wat hun doelstelling is. Namelijk in plaats van volwaardig lid te zijn van onze verlichte samenleving zoals iedereen, organiseren ze zelf een soort segregatie. Ik heb het eigenlijk nooit goed begrepen. Maar wie ben ik tenslotte?

  Lees meer...

 • Brood en spelen

  Brood en spelen.jpgPatrick Janssens en Bart De Wever hebben alleszins één ding gemeen. Dat De Wever een groot liefhebber van de Romeinen en Latijn is, was al langer bekend. Bij Janssens is dat minder bekend. Maar bij Janssens is het vooral één aspect van de oude Romeinen dat hij hoog in het vaandel voert, nl. het Brood en Spelen.

   

  Gisteren sloot ‘De Winter van Antwerpen’ af met de traditionele gratis nieuwjaarsreceptie op de Grote Markt. Daar konden naar verluidt enkele duizenden mensen zich te goed doen aan gratis drank en eten en kreeg elke aanwezige ook een geschenk, een muts of een baret, uiteraard met de stralende A. Wat de kostprijs van dit alles is, kon de aanwezigen niet deren. Kortom, iedereen gelukkig met het bestuur van A. Maar is dat wel zo?

   

  Het zijn immers niet de 10.000 aanwezigen die dit feest betalen. Maar wel alle 500.000 Antwerpenaren die getroffen worden door tientallen taksen en belastingen die onze stad rijk is. Daarom interesseert die kostprijs van die Winterevenementen mij wel. Ik zal dit dan ook opvragen bij de burgemeester. En dan gaat het niet over een verzuurde vraag van een oppositielid die de festiviteiten van het college niet gunt. Maar ik ben nogal een ‘quid pro quo’-persoon. Van mij mag het college en Janssens gerust feestjes geven als de stad behoorlijk bestuurd wordt én als er daar budgettaire marges voor zijn. Maar dat is niet het geval. De begroting moet ondermeer door de zware tekorten van het OCMW en de economische crisis binnenkort herbeken worden.

   

  En heeft Antwerpen reden tot vieren? Er heerst in Antwerpen een schrijnende armoede bij een groot deel van de bevolking. De stad krijgt evenmin de criminaliteit onder controle. De drugsoverlast in ’t stad is enorm. Of wat te denken van de recente brandstichting in Hoboken en de terreur van bepaalde groepen vreemdelingen tegen mensen van het eigen volk om ze uit bepaalde wijken weg te pesten. Ook van een inhaalbeweging in het onderhoud en het herstel van de straten en pleinen, merk ik weinig. En zo kan ik mij hele blog vullen met problemen die een dringende aanpak vergen.

   

  Dergelijke dure feesten (het nieuwjaarsvuurwerk alleen al kostte meer dan 30.000 euro) zijn op zijn minst ongepast. Ze dienen enkel om bepaalde groepen mild en zelfs tevreden te stemmen over het huidige bestuur. Kortom, het is een soort langgerekte verkiezingscampagne die Janssens en co nu al bijna zes jaar voeren. En daarvoor betalen de Antwerpenaren geen belastingen. De Antwerpenaar betaalt belastingen voor een veilige stad, een propere stad, een stad met goed aangelegde en veilige straten,… Kortom, geen vals gevoel van welbehagen, maar een degelijk en deugdelijk bestuur. Daar gaat het om.

 • Zalig Kerstmis

  kerstmis.jpg1. Sint Jozef bereidde die wondere nacht
  van 't zuiverste strooisel een beddeke zacht
  daarop heeft Maria met schamele vlijt
  haar schreiende Kindje te slapen geleid.

  Refr: Susa Nina, 't Hemelse hof in een arme stal
  en engelen wieken naar 't aardse dal
  en vullen de sferen met feestgeschal
  Susa Nina, voor de koning van 't heelal.

  2. De herders ontwaakten in 't schitterend licht
  aan hen werd de troostende boodschap gericht
  een boodschap van vrede vanuit 't paradijs
  aan alle de goeden van wille zij peis!

  3. Drie koningen kwamen naar 't Kind van heel ver,
  zij volgden het licht van een stralende ster.
  Zij hebben des Godsmens, den Koning aanschouwd,
  En offerden wierook en myrrhe en goud.

  4. Nog steeds brengt het Kindje zijn boodschap van
  vree
  voor alle goedwilligen onder ons mee
  een boodschap van vrede, van heldere kracht
  een boodschap van licht in de donkere nacht.

 • Benedictus XVI –Licht van de wereld

  licht.jpgOver de Paus is in de media reeds veel geschreven. Bij de start van zijn pontificaat stelden heel wat journalisten dat er een nieuwe wind door de Katholieke Kerk zou waaien. Dat de Kerk een modernisering zou ondergaan. Vandaag is, volgens vaak diezelfde journalisten,  Benedictus XVI een oerconservatieve Paus die zo goed als totaal wereldvreemd is. Een beetje contradictoir als je het mij vraagt. Wat is het nu? Een goede manier om dat te weten te komen is de Paus er zelf over te bevragen. Maar omdat audiënties van een paar uur met de Paus voor deze nederige dienaar enigszins moeilijk liggen, heb ik het moeten stellen met het boek “Licht van de wereld”.

   

  Het boek “Licht van de Wereld” is eigenlijk een langgerekt vraaggesprek dat Peter Seewald van Paus Benedictus XVI  heeft afgenomen in de zomer van 2010. En daaruit kunnen we alvast één belangrijke conclusie trekken. De Paus is geenszins wereldvreemd. In het interview gaat hij zeer uitgebreid in op de pedofilieschandalen in de Kerk, heeft hij het over milieuaangelegenheden, de bankencrisis, over de uitwassen van een radicale islam, over het toenemende relativisme en individualisme in onze samenleving, over de belangrijke rol die jongeren in onze gemeenschap hebben te spelen,... Uit zijn antwoorden leidt je af dat hij zeer goed weet wat er in de wereld gebeurt. Schrappen maar die wereldvreemdheid van de Paus.

   

  Is de paus oerconservatief? Dat is al een iets moeilijkere vraag. Benedictus vertrekt bij het ontwikkelen van een standpunt over allerhande actuele zaken vanuit zijn geloof in God, vanuit de leer en het leven van Christus, vanuit het Evangelie. Is dat oerconservatief? Ik denk van niet. Het zou immers maar erg zijn als het hoofd van de Katholieke Kerk zijn standpunten niet zou linken aan zijn geloof, niet? En is de Bijbel oubollig, is Jezus Christus voorbijgestreefd? Ook dat is niet het geval lijkt me als we kijken naar het nog steeds immens grote aantal gelovigen.

   

  Is de Paus dan zeer behoudsgezind, zeer conservatief wat zijn eigen (geloofs)gemeenschap betreft? Of beter wat zijn eigen instelling, de Katholieke Kerk betreft? Ook dat kan je moeilijk stellen als je in het boek de passages leest over de oecumene, over de samenwerking met de Russisch orthodoxe kerk, over samenwerking met protestantse gemeenschappen. Benedictus durft het als paus ook aan om sommige wetmatigheden van zijn Kerk in vraag te stellen. Getuigt het van oerconservatisme dat hij het Tweede Vaticaans Concilie niet volledig over boord gooit en daar voorlopig aan vasthoudt? Of getuigt dit nu net van de wijze voorzichtigheid van de Paus? Is dit geen voorbeeld van een verantwoordelijk man die over voor zijn Kerk zulke belangrijke zaken niet over één nacht ijs gaat en niet meteen toegeeft aan de waan van de dag? Ik laat het met plezier over aan de lezer om hierover te oordelen.

   

  En misschien tot slot en niet onbelangrijk voor iemand  die graag boeken leest,… is dit een boek dat enkel interessant is voor Kristenen, of zelfs enkel voor Katholieken? Wel, ja en neen. Sommige stukken gaan effectief over de Kerk, over hoe de Paus hervormingen in die Kerk ziet, e.d.m. Ik kan dus goed aannemen dat iemand die geen uitstaans heeft met de Rooms-Katholieke Kerk daar niet warm of koud van wordt. Maar aan de andere kant kan ik het boek wel aan niet-Kristenen aanraden voor de stukken over milieu, over de economie, over het leven van de hedendaagse mens in het algemeen. Ook mensen – dat is in vandaag de dag – die meer geïnteresseerd zijn in ‘Human interest’, nl wie is die man die nu toevallig Paus is geworden, kan plezier hebben aan dit boek.

   

  Zelfs als je abstractie maakt van het vertrekpunt van de Paus, nl. God, geeft de man immers enkele vlijmscherpe analyses over wat er in onze samenleving fout loopt. En hij breit er ook soms oplossingen aan die ook voor een niet-confessionele samenleving meer dan nodig zijn.

   

  Wat immers met het toenemende individualisme? Vrijheid wordt vandaag de dag al te veel geïnterpreteerd als ‘handelen naar eigen goeddunken’. Moeten we die mensen geen vrijheid aanleren die verantwoordelijk is? En wat te doen met het relativisme? Mensen willen enkel nog maar zien wat goed is in deze wereld en sluiten de ogen voor het kwaad (hoeft zelfs niet in Bijbelse betekenis te worden geïnterpreteerd). Hoe kan je op zo’n manier in de wereld het roer omgooien, hoe kan op zo’n manier veranderen? Met andere woorden heeft het ethische potentieel gelijke tred kunnen houden met de toename van kennis en macht?

   

  Kortom, en vergeef me dit langere stuk, in het boek zit heel wat lekkers voor wie zich en deze samenleving eens een spiegel wil voorhouden. Een verfrissend stukje lectuur ook als je het er niet mee eens bent. Dat ben ik ook met bepaalde stellingen van de man niet. Maar sta me toch toe met een citaat van Benedictus XVI af te sluiten: “In naam van de tolerantie wordt de tolerantie afgeschaft – Dat is de echte bedreiging waar we voor staan .”  Ik kan me daar iets bij voorstellen. Jullie ook?

 • Evenementenbureau Janssens en Co

  brood en spelen.jpgOp de laatste dag van het jaar bulken de kranten van jaaroverzichten in alle maten en gewichten. Zo ook de Antwerpse kranten. En als ik de Harold Robbinsen en de Jackie Collinsen (lees: broodschrijvers) van het Antwerpse journaille mag geloven was het een fantastisch 2010.

   

  Dat het OCMW van Antwerpen eind 2010 op een zucht van het bankroet staat, wegens onder meer de toename van vreemde steuntrekkers (ongeveer 63% van de steuntrekkers is niet hier geboren), heb ik niet onmiddellijk gelezen. Nochtans is het OCMW van cruciaal belang voor de zwakkere Antwerpenaren, de senioren en de armen. Maar dat moesten we ons in 2010 niet zo zeer aantrekken, want kijk,… Daar varen de ‘kathedralen van de zee’ de Schelde op voor de “Tall Ships Race”. Wat een mooi evenement, met honderdduizenden bezoekers, was dat.

   

  Heel wat jonge gezinnen blijven onze stad verlaten. De ‘witte vlucht’ wordt het door sommigen genoemd, want het inwonersaantal van mijn geliefde Antwerpen groeit enkel aan door vreemde inwijking, met alle samenlevingsproblemen van dien. Maar geen erg, want Patrick Janssens en zijn ploeg zijn er in geslaagd om de ‘Ronde van Frankrijk’ door Antwerpen te laten rijden. Op een prachtige zonnige dag kon een massa volk in welgeteld 4 seconden het ‘Tourpeleton’ zien voorbijrazen. Wat hebben we als Antwerpenaar toch geluk.

   

  Ook criminaliteit blijft een probleem in Antwerpen. Volgens de meest recente cijfers die ik heb, worden de jongste maanden de streefnormen inzake korpsprioriteiten (woninginbraken, diefstallen met geweld, handtasroven, diefstallen gewapenderhand, diefstallen uit auto’s,…) niet gehaald. Vooral de buurt rond het De Coninckplein en in het verlengde de hele wijk 2060 sprong er in 2010 uit. Drughandel, geweld, overlast,…. De wijk 2060 is nog steeds onleefbaar. Maar wat een kniesoren zijn die inwoners van die bedreigde wijken toch. Wat hebben ze eigenlijk te klagen… Ze hadden deze zomer toch het bezoek van de ‘Duiker en de kleine reuzin’ van het straattheatergezelschap ‘Royal de Luxe’.

   

  De werkloosheid in Antwerpen is ei zo na de hoogste van heel Vlaanderen. Ook de armoede en het aantal leefloners neemt toe. Daar moet iets aan gedaan worden, maar gelukkig is daar weer Patrick Janssens en zijn stadsbestuur. In Antwerpen is immers een inzamelactie voor het goede doel meer dan op zijn plaats. En Janssens slaagde er in om het ‘glazen huis’ van Studio Brussel naar de Groenplaats te halen. En het was een succes. In een mum van tijd werd er in het gulle Antwerpen meer dan 5 miljoen euro opgehaald voor…. Aidswezen in Afrika. De arme Antwerpenaar vaart er wel bij.

   

  En zo kan ik nog uren doorgaan. Het maakt één zaak meer dan duidelijk. Janssens en zijn kornuiten regeren Antwerpen meer dan ooit onder het oude Romeinse adagium van ‘brood en spelen’. Janssens II is geen college, is geen stadsbestuur. Het is een evenementenbureau. Niets meer en niets minder.

 • Zalig Kerstmis

  KerstmisAdeste Fideles

  Laeti triumphantes

  Venite, venite in Bethlehem

  Natum videte

  Regem angelorum

  Venite adoremus

  Dominum

  Cantet nunc io

  Chorus angelorum

  Cantet nunc aula caelestium

  Gloria, gloria

  In excelsis Deo

  Venite adoremus

  Dominum

  Ergo qui natus

  Die hodierna

  Jesu, tibi sit gloria

  Patris aeterni

  Verbum caro factus

  Venite adoremus

  Dominum

 • Mea Culpa

  wimwienenInderdaad, ik heb deze weblog al maanden verwaarloosd. Intussen is er nochtans veel gebeurd. Ik heb mijn eed in het Vlaams Parlement afgelegd, ik heb er ook al verscheidene tussenkomsten gehouden en heb er ook al wat initiatieven ontwikkeld. Via de link in de rechterbalk kan je dat allemaal te weten komen.

  En dit keer ga ik echt terug mijn best doen om deze weblog enigszins up-to-date te houden.

   

   

 • Joost Zweegers is top

  zweegersGisteren even een bezoekje gebracht aan Suikerrock in Tienen en aldaar de optredens van Novastar en Anouk mogen aanschouwen. In alle eerlijkheid, Anouk was niet slecht, maar werkte gewoon haar set af alsof ze daar tegen haar goesting stond. Niet echt indrukwekkend. Er was ook quasi geen verschil tussen dit optreden en dat op Werchter enkele jaren geleden. Kortom, van een optreden verwacht je meer.

   

  Dat optreden van Anouk stond dan ook in schril contrast met dat van Novastar. Wat een artiest is die Joost Zweegers toch, wat een schitterend muzikant. Hij schakelde vlotjes over van akoestische gitaar naar piano om dan er een lap op te geven op basgitaar. Prachtig. En wat een overgave. Schitterend optreden. We hebben meer artiesten nodig van het kaliber Zweegers.

 • Is de oude Volksunie terug of is de ‘nouveau VU arrivé’?

  SchiltzEr worden door politieke analisten tientallen bladzijden neergepend over de betekenis van de overwinning van de N-VA. Knack pakt vandaag uit met ettelijke bladzijden ondermeer met de titel ‘Le nouveau VU est arrivé’. Het valt nog af te wachten. Misschien stellen we binnen een paar weken – als er een Vlaams regeerakkoord is – vast dat de oude VU terug is. Laten we hopen van niet.

   

  De politieke analisten putten zich intussen uit in het poneren van redenen waarom het Vlaams Belang kiezers heeft verloren aan de N-VA. Volgens Eric Defoort ligt het aan de boutade van Filip Dewinter: “Waar is de poen van uw pensioen, in de pocket van Mohammed.” Onzin natuurlijk. Want iedereen die het Vlaams Belang en vroeger het Vlaams Blok kent of er een intellectueel eerlijke uitspraak wil over doen, weet wel beter. Het Vlaams Belang is een échte Vlaams-nationale partij. En wat betekent dit? Het Vlaams Belang gaat – nog steeds als enige partij in dit land – voluit voor de Vlaamse onafhankelijkheid. Niets meer, maar zeker niets minder. Maar een nationalistische partij gaat niet alleen voor een bepaalde staatsstructuur, maar komt in de eerste plaats op voor haar volk en voor het behoud en de verdediging van de identiteit van dat volk. En wanneer die identiteit bedreigd wordt, bv. door de toenemende islamisering van onze samenleving, komt een nationalist daar tegen in opstand.

   

  Hebben we ons dan – om het maar even makkelijk uit te drukken – op ‘Vlaams’ gebied laten voorbijsteken door de N-VA? Als men eerlijk is, moet men ook die vraag negatief beantwoorden. Wat was immers een van de kernpunten in de N-VA-campagne? Een eigen Vlaamse kinderbijslag. Geen slecht punt, maar een punt dat in het niets verbleekt t.o.v. het Vlaams regeerakkoord van 2004, waarin er door VLD, CD&V, N-VA en SP.a heel wat straffere eisen werden geformuleerd, nl. de verwezenlijking van de bekende vijf resoluties van 1999, overheveling van tal van bevoegdheden naar Vlaanderen,… Een eigen Vlaamse kinderbijslag eisen, is in vergelijking met dat regeerakkoord niet echt het toppunt van het eisenpakket dat nodig is om Vlaanderen echt op koers te zetten.

   

  Betekent dit dat ik Bart De Wever zijn verkiezingsoverwinning niet gun? Geenszins. Stel ik daarmee dat N-VA geen stemmen van het Vlaams Belang heeft afgesnoept? Evenmin. Maar vandaag stelt zich, meer dan een week na de stembusslag, een belangrijkere vraag, nl. Quo vadis, N-VA? Inderdaad, nu komen de belangrijke weken. Wat zal de ondergrens voor de N-VA zijn om toe te treden tot een Vlaamse regering? Daar zal pas het onderscheid gemaakt worden of de ‘Nouveau VU’ gearriveerd is, of we af te rekenen krijgen met de oude Volksunie van het geven en toegeven van wijlen Hugo Schiltz.

   

  Wil ik De Wever zien falen? Neen, want de kiezer heeft op 7 juni jongstleden gestemd voor meer Vlaanderen. Vergeet niet dat we zelfs met N-VA, CD&V en Vlaams Belang in het Vlaams Parlement een meerderheid zouden kunnen vormen. Doch dit terzijde. Maar eender welke meerderheid die er de komende weken zal gevormd worden, moet doordrongen zijn van het besef dat de kiezer meer Vlaanderen heeft geëist. Bart De Wever is historicus. Hij is zelfs meer historicus dan politicus. Hij kent de geschiedenis van de Vlaamse Beweging, en in het verlengde dat van de Vlaams-nationale partijen, even goed als ik. Beter zelfs. Ik hoop dan ook dat hij zijn historische kennis de komende weken voldoende zal aanspreken,… en denkt aan het mailtje van Paul Doevenspeck.

 • Campagnevoeren versus Bloggen

  WWJe zou kunnen zeggen dat een blog een ideaal campagnemiddel is. Alleen, tussen het bussen, plakken, schrijven,... door heb ik eigenlijk weinig tijd om hier nog veel over de campagne of eender wat te schrijven.

  Nog één dag scheidt ons van de verkiezingen. Ik heb er alleszins vertrouwen in. Wat de peilingen ook mogen beweren. Ik wil alvast van deze post gebruik maken om de mensen van mijn afdeling Hoboken hartelijk te bedanken voor de hulp die ik heb gekregen. Jullie hebben nog iets van me tegoed.

  Nog één dag campagnevoeren en dan zien wat de kiezer wil. En daarna zal ik terug regelmatiger een stukje posten. Beloofd.

 • Rare jongen, die Verstrepen

  VRTToen ik vorige week een klein paragraafje in de Knack las, viel ik bijna om van verbazing. Ik stelde immers vast dat mijn goede vriend Verstrepen aanspraak wil maken op iets wat hij zelf heeft afgeschaft en waar hij - zelfs volgens de oude bepalingen - niet eens recht op heeft.

   

  In Knack las ik immers volgende passage: “Of Jurgen Verstrepen (LDD) erin zal slagen zijn verkiezingsspot op de VRT te krijgen, valt nog af te wachten. Dat hij - en met hem alle andere Vlaamse politici - daar recht op heeft, is voer voor specialisten. Het Vlaams Parlement schafte de politieke verkiezingsspots af, maar de nieuwe regeling (die commerciële spots toelaat op andere zenders) treedt pas in september in werking. De vraag is dan of het oude mediadecreet nog van kracht is. Zo ja, dan had de VRT anderhalve maand geleden de zendtijd voor de politieke partijen moeten vastleggen. Volgens Verstrepen deed de VRT dat niet 'omdat hij op de hoogte was van die "nieuwe" decreten die eraan kwamen...'. Het nieuwe decreet verscheen op 30 april in het Staatsblad, maar de zendtijd had op 4 april vastgelegd moeten zijn. Overgangsbepalingen waren er niet.”

   

  Allemaal heel tof, maar in het artikel staat enkel dat het Vlaams Parlement die zendtijd voor politieke partijen heeft afgeschaft. Hoe is dat gekomen? Wel, men heeft bij de bespreking van het nieuwe Mediadecreet in commissie dat per amendement uit het voorstel geschrapt. En wie had er allemaal het amendement ondertekend? Carl Decaluwé, Bart Caron, Margriet Hermans, Dany Vandenbossche en … Jürgen Verstrepen. Blijkbaar wil nu onze vriend aanspraak doen op iets dat hij met veel enthousiasme heeft afgeschaft. Lees zijn blog van toen er maar eens op na.

   

  En trouwens. Zou Verstrepen met de bepalingen van de vorige mediadecreten recht hebben gehad op politieke zendtijd? Helemaal niet. In het vorige mediadecreet is er duidelijk sprake van ‘in het Vlaams Parlement erkende fracties’ die recht hebben op politieke zendtijd. En LDD is tot nader order geen erkende fractie. Waarover maakt Jürgen zich dan eigenlijk druk?

 • Campagnevoeren

  bordje HobokenSinds gisteren ben ik van werkplek veranderd. Ik zit nu niet meer op mijn vaste stek op de vijfde verdieping van het Huis van Vlaamse Volksvertegenwoordigers. Vanaf deze week zit ik op ons secretariaat op de Amerikalei in ’t stad. Het kloppende hart van onze campagne in Antwerpen.

   

  En dat we campagne aan het voeren zijn zal Antwerpen en omstreken geweten hebben. Gisterenavond, na een dagje werk op het secretariaat, hebben we even een plaktochtje ondernomen in mijn eigen Hoboken. Waarvoor mijn dank trouwens aan de fantastische militanten Egwin, Paul, en Luc. De Hobokenaren die vanmorgen naar het werk gingen, hebben er niet kunnen naast kijken. De foto bij deze post is maar een klein voorbeeldje.

   

  En zo zijn de vermoeiende campagneweken ingezet. Vanavond geen plaktocht, want dan verdedig ik onze kleuren op een debat van de Jong-VLD. Het zijn wel niet de meest alledaagse onderwerpen die aan bod komen, maar we gaan er wel een lap op geven. Misschien toch nog even een paar puntjes overlopen? Een goede voorbereiding is immers het halve werk.

 • Dewinters boek bevestigd

  FDW BoekNa de publicatie van zijn boek ‘Inch Allah’ werd Filip Dewinter voor de verandering nog maar eens uitgekreten voor extremist en stelde men dat alles wat in zijn boek stond fel overdreven is. Nochtans werd gisteren in het programma ‘Panorama’ op de VRT (horesco referens) heel wat getoond dat niets minder is dan de bevestiging van Dewinters boek.

   

  “We moeten ons voorbereiden op de tijd – en die nadert snel – dat de rollen omgekeerd zullen zijn. De moslims zullen dan de overhand hebben. En dan zullen er geen mensen vermoord worden die dat niet verdienen.” Dat konden we in de uitzending horen uit de mond van een Brits imam. Diegenen die het wel verdienen blijken homo’s, afvalligen of moslims die zich bekeren tot een andere godsdienst, te zijn.

   

  In de Engelse moskeeën, islamitische boekhandels en dergelijke meer trof men overal dezelfde boodschap aan: haat tegen het Westen, tegen joden en ‘kafirs’ (ongelovigen). Ook – en dat is nog het meest onthutsende van heel het verhaal – in kringen die zich voordoen als pleitbezorgers van de interculturele en –religieuze ‘dialoog’. Het werd tijdens de reportage duidelijk dat de bewuste moskeeën, imams en schooltjes er alles aan doen om de integratie van moslims onmogelijk te maken.

   

  Of hoe een Engelse reportage Dewinters boek bevestigt.

 • Roger Raveel

  RaveelDe beschermde Lokettenzaal van het Vlaams Parlement wordt zeer vaak gebruikt voor exposities allerhande. Regelmatig staan er gedrochten opgesteld, maar evenzeer komen er boeiende tentoonstellingen naar deze prachtige zaal.

   

  Zo heb ik wekenlang genoten toen ik het voorrecht had quasi dagelijks langs de werken van Panamarenko te lopen. Moderne kunst kan me niet altijd bekoren (vooral conceptuele kunst niet. Daarin deel ik de mening van Rik Poot), maar Panamarenko zeker wel. Voordeel is ook dat het maar een tentoonstelling is en het Vlaams Parlement de kunst niet voor honderdduizenden euro’s aankoopt zoals het kunstwerk van Arne Quinzen dat hier voor de deur is neergepoot. Spuuglelijk vind ik het trouwens, maar zoals de Fransen zeggen: Les goûts et le couleurs,…

   

  Nu kijk ik weer uit naar de tentoonstelling die op 12 maart a.s. wordt geopend. Voor enkele weken zal het werk van Roger Raveel te zien zijn. En ik heb altijd veel respect gehad voor Raveel. Raveels schilderwerk kan je immers niet in een hokje plaatsen. Zijn werk is zeer divers en is eigenlijk altijd fris. De man is intussen op weg naar de negentig, maar je kan onmogelijk zijn werk beschouwen als ‘oubollig’, of ‘passé’. Zijn werk is vaak abstract maar evenzeer duidelijk in zijn diepgang. Het meest hou ik van het meer figuratieve werk van Raveel. En de manier waarop hij kleuren gebruikt is naar mijn mening fantastisch.

   

  Kortom ik ga de komende weken genieten.

 • Gloria in excelsis deo

  kerstmisGloria in excelsis deo,
  et in terra pax hominibus bonae voluntatis
  Laudamus te.
  Benedicimus te.
  Adoramus te.
  Glorificamus te.
  Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.
  Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
  Domine fili unigenite, Jesu Christe.
  Domine Deus, Agnus Dei, Filius patris.
  Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
  Qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram.
  Qui sedes ad dexteram patris miserere nobis.
  Quoniam tu solus sanctus.
  Tu solus Dominus.
  Tu solus Altissimus, Jesu Christe.
  Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.

   

  Met dank aan JS Bach


 • Gedichten

  spreeuwDe Spreeuwen

   

  Al zal ik, hoe ik er ook naar trachtte,

  De eindzege nooit met ogen zien,

  Ik zie haar in gedachte

  Veel schoner nog misschien.

   

  Want schoner is de kerselaar

  In frisse bloei, dan vruchtenzwaar

  Vol spreeuwen

   

  (René de Clercq - De Noodhoorn)

 • Allerheiligen – Allerzielen

  AllerheiligenOver leven

   

  Zoals de dag
  uit de nacht treedt
  treedt het leven
  uit de dood
  er is liefde
  die niet sterft...

  Toon Hermans

 • Facebook en De Morgenfantasie

  facebookVandaag heb ik nog eens de twijfelachtige eer om in de De Morgen te staan. Dit keer als ‘Facebookfriend’ van een iemand van de vereniging “Blood and Honour” dan nog wel. Cochez heeft blijkbaar weer niet goed gekeken. Dat gebeurt hem wel eens meer. Voor de zoveelste keer slaat Tommeke de bal mis. Hij mag me eens vertellen hoe hij bij zijn stelling komt. Hoe zeggen de Fransen dat nu weer: “Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose?”

   

  Maar het is pijnlijke berichtgeving. Zeg nu zelf, wie zou in godsnaam graag bestempeld worden als ‘vriend’ van Wim Wienen?;-) Zoiets wil ik echt niemand aandoen. Vandaar mijn schuchtere poging om de betrokken persoon een plezier te doen met dit hier even recht te zetten.

   

  Laten we er anders een spelletje van maken. Al wie kan aantonen dat deze bewuste man in mijn “Facebookvriendenlijst” staat of ooit heeft gestaan, mag op mijn kosten in café ‘Den Engel’ enkele bollen blonde Koninck drinken… Of iets anders, natuurlijk.

 • Voorzichtig met gewelddadige computergames

  gewelddadige gamesSteeds meer lees je allerhande wetenschappelijke studies over de relatie tussen het spelen van gewelddadige computergames en agressief gedrag van jongeren in onze samenleving. Vandaag kon ik terzake dit artikel lezen op de website van Het Laatste Nieuws.

   

  Dit is natuurlijk geen nieuw gegeven. Het Vlaams Belang heeft al meermaals dit probleem aan de kaak gesteld in het Vlaams Parlement o.m door interpellaties van Filip Dewinter. We moeten natuurlijk niet paniekerig reageren, zelfs niet als we met dergelijke onderzoeksresultaten geconfronteerd worden. Paniek is steeds een slechte raadgever. Maar de resultaten van dergelijke studies tonen aan dat er zich wel degelijk een probleem stelt. Het is dan ook hoog tijd dat er een degelijke en billijke regelgeving terzake wordt opgesteld. Op dit moment zijn soms zeer extreme gewelddadige games gewoon vrij te koop. Kleine kinderen tot minder kleine jongeren kunnen dergelijke games aanschaffen. En we weten nu dat deze games naargelang de leeftijdscategorie van de spelers schadelijk kunnen zijn in de ontwikkeling van kinderen en kunnen resulteren in agressieve gedragingen.

   

  Betekent dit nu dat we een verbod willen op dergelijke games? Geenszins, maar we moeten wel perceptief blijven voor de wetenschappelijke bevindingen terzake. Sommige games zijn echt niet geschikt voor kinderen en kunnen kwalijke gevolgen hebben. Dat is genoegzaam bewezen. Daarom dat we een pleidooi houden om, in vergelijking met andere landen, de gewelddadige spelletjes niet te verbieden, maar wel een keuringscommissie in het leven te roepen die games zal ‘labelen’ en een regelgeving die de “labels” afdwingbaar maakt. In die zin heeft Filip Dewinter een Voorstel van Resolutie ingediend in het Vlaams Parlement. Dit voorstel kan je hier lezen. Zoals je ziet is het geen voorstel van verbod of censuur, maar wel een redelijk en billijk voorstel in het belang van kinderen en jongeren.

 • Zalig Pasen

  idk_verrijzenis20'Wat gezaaid wordt in vergankelijkheid,
  verrijst in onvergankelijkheid;
  wat gezaaid wordt in geringheid en zwakte,
  verrijst in heerlijkheid en kracht.
  Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid,
  een geestelijk lichaam verrijst.'
  (1Kor 15,42-44)

 • Onze toekomst

  AVDMVandaag stelde "Steden tegen islamisering" en Vlaams Belang een nieuw luik voor van de campagne die nu een tijdje loopt. Het is een opvallende folder geworden, maar de inhoud is belangrijker dan het beeld. (Hoewel het beeld evenzeer een duidelijke boodschap met zich meedraagt.)

  Het is een open deur in trappen om te zeggen dat we steeds meer met de islamisering van onze samenleving geconfronteerd worden. Ik ben nog relatief jong dus ik heb altijd migranten in onze samenleving gekend en zat met allochtone kinderen op school of in speeltuinen. Maar ik herinner me niet dat ik - toen ik klein was - veel hoofddoeken, sluiers enzo tegenkwam. Nu is dat anders. Verschillende islamologen (waarvan sommige zelf moslim zijn) erkennen dat het dragen van de hoofddoek meer een politiek statement is dan een religieus.

  Een pijler waarop onze huidige Westerse samenleving is gebouwd, is de neutraliteit van de overheid. Daarom steunen we ook burgemeester Patrick Janssens met zijn hoofddoekenverbod voor loketpersoneel. En we zullen dat ook blijven doen. Ook het onderwijs heeft een traditie van neutraliteit. Dus ook daar hoort de hoofddoek (behalve voor leerkrachten die bv. islam doceren) niet thuis. Daarom kan je ook deze petitie tekenen. Doen zou ik zeggen.

 • Citaat van gisteren: "Janssens Buiten"

  JanssensWie gisteren een minder prettige avond zal beleefd hebben op het Kiel is onze burgemeester Patrick Janssens. Het had allemaal te maken met zijn beslissing om GBA-Cercle Brugge te beschouwen als een risicowedstrijd. Daardoor wordt dan ook de zogeheten Combiregeling van kracht. Maar Cerclefans zijn zowat de braafsten van gans eerste klasse. Ze worden dan ook nergens met de combiregeling geconfronteerd. En ze zijn dat duidelijk niet gewoon. Resultaat: slechts 82 Cerclesupporters in het bezoekersvak.

   

  Dat is niet alleen een financiële tegenslag voor GBA, het is in een volgelopen Olympisch Stadion dan ook een vlek, zo’n leeg vak. Niet goed voor de sfeer. Ook de supporters namen het Janssens niet in dank af. Daarover waren zowel de Beerschotsupporters als die van Cercle het roerend over eens. In het Brugse vak een spandoek met “Mr. Janssens, socialisme is niet gelijk aan repressie” bij de Beerschotaanhang was het “PJ, A Topsportbeleid is schijt”. Het spandoek “Ik word mottig van A” werd nog voor de aanvang van de wedstrijd door de stewards weggehaald, waarschijnlijk in opdracht. Ook het geroep “Janssens buiten” galmde een paar keer door het stadion. Niet echt prettig voor iemand die van zichzelf beweerd dat hij de grootste supporter van den Beerschot is.

   

  We zullen hem in de commissie eens vragen waarom hij beslist heeft deze wedstrijd als een risicomatch te beschouwen. Ik kom hier zeker nog op terug.

 • Prof. Torfs heeft gelijk

  algemene ontwikkelingHet kan wat “dikkenekkig” overkomen (het is nochtans niet de bedoeling), maar ik vind dat professor Rik Torfs gelijk heeft met zijn – ok, het was wel wat provocatief, maar ook heerlijk ironisch – stukje onder de titel “Een godgeleerd meisje”.

  Dat sommige studenten hem nu hekelen, is onterecht. Is Torfs ouderwets omdat hij blijkbaar heimwee heeft naar een tijd dat mensen nog een algemene ontwikkeling hadden? Is Torfs een zaag omdat hij zich verzet tegen een mentaliteit van ‘we moeten niets kennen, want we vinden het wel via Google, Yahoo of andere internetkanalen’? Neen, professor Torfs heeft gelijk. En dat heeft niets te maken met een meerderwaardigheidsgevoel, met elitarisme of dergelijke meer? Het heeft niets arrogants of betweterig. Je kan er gewoon niet om heen dat we steeds meer geconfronteerd worden met een hele generatie van niet-onverstandige maar wel oppervlakkige mensen. En die oppervlakkigheid vertaalt zich evenzeer in de beperkte betrokkenheid van die mensen voor de samenleving waarin ze leven.

  Moeten we terug een generatie kweken zoals die van mijn vader zaliger die hele stukken Shakespeare uit het hoofd kende (en bleef kennen)? Neen, maar een minimumbasiskennis is nodig, want dat leidt tot een minimum interesse voor wat er in onze samenleving en daarbuiten gebeurt. De meeste jongeren die afstuderen aan de universiteit vinden zichzelf intellectueel. Ze maken ook veel kans om belangrijke posities zowel in onze samenleving, zowel in het bedrijfsleven, politiek, magistratuur,… in te nemen. Is onze samenleving gebaat met vakidioten, met mensen die met oogkleppen oplopen en enkel geïnteresseerd zijn in hun beperkte vakdomein? Ik dacht van niet.

  Vele jongeren die de kans krijgen om hun universitaire studies te voleindigen, beseffen onvoldoende dat dit een voorrecht is. Een voorrecht waarvoor de hele samenleving van advocaat tot straatveger, van dokter tot de man of vrouw die in de Aldi de voorraden aanvult, mee betaalt, veel betaalt. De samenleving investeert zwaar in die bevoorrechten. Een beetje dankbaarheid vertaald in een grotere interesse in de samenleving en wereld waarin ze leven, een beetje meer betrokkenheid is dan ook op zijn plaats.
 • Red Sint-Joris met de draak

  Sint JorisBepaalde nieuwsberichten blijven verbazen. Een Turkse advocaat wil dat de UEFA maatregelen neemt tegen de shirts die Inter Milaan droeg tijdens de wedstrijd Inter-Fenerbahçe. Het shirt dat niet meer dan een Sint-Joriskruis weergeeft, moet weg want het is volgens de Turkse advocaat beledigend en kwetsend voor de islam. Nochtans is het Sint-Joriskruis gewoon het wapenschild van de stad Milaan.

   

  In één beweging censureren ze ook nog eens het shirt van FC Barcelona. Want in het embleem van die club staat ook een Sint-Joriskruis. En wat staat dat daar te doen? Het kruis maakt gewoon deel uit van het stadswapen van Barcelona. Wat trouwens bij verschillende Europese steden het geval is. En mag het even, a.u.b.? Mag een stad nog symbolen hebben, een geschiedenis, een wapenschild,…?  

   

  Ik vraag me af wat het volgende gaat zijn. Een aanvraag aan het stadsbestuur van Brussel om hun wapenschild te veranderen, wegens kwetsend voor de islam? Moet Sint-Joris verwijderd worden van het Brusselse stadhuis? PS-burgemeester Thielemans kennende, is die alvast op zoek naar een nieuwe patroonheilige voor de stad. En wat met Engeland? Daar moeten ze ook op zoek naar een nieuwe vlag en een nieuwe patroonheilige. De Engelse regering weet alvast wat ze te doen staat. Onze wereld wordt alvast weer een beetje meer beangstigend.

 • 30 jaar Vlaams Blok-Belang

  fdw-conventieDe viering van dertig jaar Vlaams Blok-Belang zit er alweer op. Een heerlijke vierdaagse voor mij. Vier dagen omdat ik vrijdag en maandag de kans kreeg om van achter mijn bureau vandaan te komen en wat handenarbeid te verrichten bij de opbouw en afbraak van het evenement. Ongelofelijk hoe de dienst organisatie van de partij er steeds in slaagt zulke manifestaties op poten te zetten. Ik zie het weinig andere partijen ons nadoen.

   

  Het feest was goed, de conventie evenzeer. Filip Dewinter opende op een wijze zoals we het van hem gewoon zijn: Strijdvaardig. Met hart en vurig zoals Gerolf Annemans het enkele momenten later zou verwoorden in zijn toespraak. En voor wie zijn geschiedenis kent, Cato Maior mocht in Annemans’ speech inderdaad niet ontbreken. Bij gebrek aan de persoonlijke sites kan ik geen link leggen naar de toespraken van Frank Vanhecke en Marijke Dillen. Maar neem het van me aan: het waren stuk voor stuk beklijvende toespraken. Marijke’s toespraak was werkelijk pakkend. Prachtig hoe ze de mensen van het eerste uur bedankte. De appel valt duidelijk niet ver van de boom. Dat was voor mij trouwens een serieus emotioneel moment: de beelden van Karel Dillen. Nog eens zijn stem te horen, zijn eloquentie, zijn grapjes. Ik heb Karel Dillen pas laat persoonlijk leren kennen – toen ik professioneel voor de partij begon te werken – maar zoals ik al schreef op deze site naar aanleiding van zijn overlijden, heeft Dillen een blijvende indruk op me gelaten. De partijvoorzitter bracht evenzeer terecht hulde aan de duizenden naamloze militanten die mee de partij gemaakt hebben tot wat ze nu is.

   

  En los van de reflectie, los van de hulde- en dankbetuigingen was de politieke boodschap kristalhelder. Kristalhelder en niet anders dan ze steeds is geweest. Vlaamse onafhankelijkheid is en blijft het eerste en belangrijkste programmapunt van Vlaams Belang, zonder dat andere speerpunten van ons programma vergeten worden. Een goed evenwicht dus. Heerlijk, toch.

   

  Dertig jaar Vlaams Blok-Belang in beeld doet evenzeer beseffen dat ik een kleine tweederde van die tijd mee heb afgelegd. Bij heel wat beelden heb je zoiets van daar was ik bij, en daar en daar,… Een gevoel dat bij de mensen die er de volle dertig jaar bij waren, nog meer zal gespeeld hebben. Maar bij dertig jaar zie je ook het moment weer toen het establishment ons Vlaams Blok heeft afgenomen. Maar het bewijs is geleverd dat ze ons niet en nooit kapot zullen krijgen. Zoals Bobby Sands het zei: They may kill the revolutionary, but never the revolution! Vlaams Belang, ad multos annos!

 • Terugblikken en vooruitblikken

  allerheiligenHet kerkhof – ik blijf het een mooier woord vinden dan begraafplaats – ligt er dezer dagen prachtig bij. Ik heb zelfs de indruk dat de jongste jaren opnieuw meer aandacht wordt geschonken aan het herdenken van onze doden. Dat was er een beetje uit. Ook vele kinderen op ’t kerkhof. Belangrijk, zoals ik gisteren nog op het nieuws hoorde. Waarom zouden kinderen inderdaad niet mogen weten dat de dood integraal deel uitmaakt van het leven? Ze zijn er heus sterk genoeg voor.

   

  Het is ook het eerste jaar dat ik nu ook langs het graf van mijn moeder moet gaan. Stilstaan bij haar graf geeft me een uitgelezen kans om wat herinneringen op te halen, haar te gedenken en voor haar te bidden, hoewel dat ik dat allemaal dagelijks doe. Ik kan niet anders, haar leven stond enkel in ’t teken van haar kinderen. ’t Was een speciaal madam. En er is niemand ter wereld geweest waarmee ik zo plat Aantwaarps kon klappe. Met Antwerpse woorden en uitdrukkingen die zelfs de meeste van mijn generatiegenoten al lang niet meer kennen.

   

  Aan haar graf denk ik evenzeer aan al diegenen die ons al zijn voorgegaan, oude mensen uit de familie- en vriendenkring, spijtig genoeg ook jonge mensen uit mijn vrienden- en familiekring. Sommigen zijn “mooi” kunnen gaan, anderen niet. Ook dat is een deel van ’t leven, hoe pijnlijk ook.

   

  Weet je, even stilstaan, is nuttig, verrijkend, louterend,… Het is alsof je een lange reis maakt met een trein en in een stationnetje even afstapt. Je kijkt achterom, naar de stations die je al hebt gepasseerd, je kijkt vooruit naar de stations die je nog wil aandoen. En altijd stappen we weer op, maar elke keer weer wat rijker, elke keer weer wat rijper.

 • Wetenschap versus internet

  internetMijn goede vriend Geert Neirynck, stuurde me afgelopen weekend een mailtje waarin hij me liet weten dat er een thesis over de NSV te vinden was op het internet. Deze licentiaatsthesis heeft de welluidende titel “De NSV als metapolitieke voorhoede. Een duik in de kweekvijver van het Vlaams Belang” en is van de hand van ene Jeffrey De Keyser. Wel, zo’n titel spreekt me aan. Ik ben tenslotte ook uit die kweekvijver afkomstig. Dus dacht ik bij mezelf, ik besnuffel dat werk even.

   

  Een thesis of scriptie om de titel van licentiaat te behalen heeft (en moet) de pretentie (hebben) wetenschappelijk te zijn. Ik ben dan ook iemand die kijkt welk bronnenonderzoek er heeft plaatsgevonden om het onderwerp ‘uit te spitten’ Nu ja, we kunnen er niet onder uit dat heel wat bronnenmateriaal dat over de NSV en het Vlaams Belang voorhanden is door onze tegenstanders is geschreven. Maar in zijn inleiding gaat de auteur er prat op daarmee rekening te houden. Uitstekend is trouwens dat de auteur verschillende interviews doet met rechtstreeks betrokkenen.

   

  Maar ik viel bijna van mijn stoel toen ik zag dat de auteur dermate gretig gebruik maakte van “internetbronnen”. Ondanks mijn jeugdige leeftijd van 36 lentes voelde ik me plots oud worden. Maar vooral mijn vrees dat dit zou leiden tot fouten werd onmiddellijk aangewakkerd. Niet dat ik tegen de moderne tijd ben, maar op internet kan elke "hond met een hoed op" publiceren. Maar of informatie nu juist is of (soms zelfs bewust) fout, daar maalt niemand om. De vraag die je je dan moet stellen, is wat de wetenschappelijke waarde van dit alles is. Wie is de auteur? En wat is zijn bedoeling? Is een thesis op de officiële site van een universiteit - vanuit wetenschappelijk oogpunt - even veel waard  als een site van een politiek militant?

   

  Soit, Ik ben toch aan het lezen gegaan (ik ben nog maar een 50-tal blz. ver) en ik betrap de auteur al op onnauwkeurigheden, onvolkomenheden en fouten. En als ik dan naar de respectievelijke voetnoten kijk,… Inderdaad, de meeste fouten komen van het net.

   

  Nogmaals, ik ben niet tegen het internet of het gebruik ervan voor wetenschappelijke doeleinden. Maar nieuwe generatie wetenschappers, wees toch maar voorzichtig met het net, gooi je Britannica nog niet bij het oud papier en vergeet de bibliotheken van Vlaanderen niet te bezoeken. En als je iets van het net plukt,… “Check and dubblecheck”

 • Terug

  WW in Rome 1Allez, we zijn terug uit Rome. Veel schitterende dingen gezien. Daarover later misschien nog wel eens een stukje of twee op deze blog. In mijn afwezigheid is er blijkbaar wel wat gebeurd. Meer problemen over de betoging van 11 september, een Gentse scholier die quasi doodgestoken wordt, Pavarotti die komt te overlijden,…

  Heel wat dus. Wat me voorlopig bij mijn inhaaloperatie “krantenlezen” is bijgebleven, is de uitspraak van Bart De Wever in Gazet van Antwerpen van dinsdag 4 september 2007.  “Men zegt dat wij separatistische eisen hebben, terwijl dat niét zo is,” dixit Bart De Wever. Tja, daar moet ge als Vlaams-nationalist fier op zijn.

 • Raf Coppens en 'k vraaget aan

  dyn006_original_213_320_pjpeg_55174_1dcb9584edebfda01dc861ce3c4e6461Weet ge nog dat ik zo kwaad was omdat VTM het slotlied van Raf Coppens tijdens de verkiezingsshow er had uitgeknipt. Ik heb er toen een stukje over gepost op 9 juni jl.

  Wel, blijkbaar heeft mijne goeie vriend Bart Debie het ergens teruggevonden. Het is hier nu te beluisteren via zijn site.

  Oordeel nu zelf of dat lied de moeite is om zoals de Agalevers de zaal te verlaten. Is het Humor? En met wie en wat lacht Coppens? Met de sukkelaars die hun land terecht ontvluchten vermits ze vrezen voor hun leven wegens hun politieke overtuiging? Of lacht hij met het systeem? Een systeem dat het allemaal zo makkelijk maakt om misbruik te maken van de voorzieningen in dit land. Een systeem dat de deur openzet voor allerhande gelukzoekers en asielmisbruikers. Of is het racisme?

  Wel beluister het gewoon en oordeel zelf. Da's nog altijd het beste.