• Racistisch

  Het Vlaams Belang is racistisch. Dat is niet de mening van een rechtbank die plots een nieuw proces tegen het Vlaams Belang heeft gevoerd, maar het is het standpunt van de grote baas van de VRT, Tony Mary.

   

  Vanmorgen was ik – als medewerker in het Vlaams Parlement – bevoorrecht getuige van de hoorzitting in de commissie Media over de beruchte nota van de VRT waarin staat dat het Vlaams Belang zo veel mogelijk van het scherm moet gebannen worden.

   

  De baas van de VRT was zeer duidelijk. De nota blijft onverkort van kracht en het Vlaams Belang mag niet op het scherm komen want,… het is racistisch (ook het woord fascistisch is uiteraard gevallen). Dat heeft de top van de VRT beslist. Op basis waarvan is niet geheel duidelijk. Het Vlaams Belang noch zijn mandatarissen hebben een veroordeling ter zake opgelopen. Wat zeg ik,… Er is ter zake zelfs nog geen enkel onderzoek geopend. Maar de VRT beslist zomaar dat de partij racistisch is en van het scherm geweerd kan worden. Dergelijke praktijken doen terugdenken aan de staatszenders in de donkerste jaren van het Oostblok. Wanneer een openbare omroep, zoals nu het geval is, de grootste oppositiepartij van het land van haar scherm weert, kunnen we bezwaarlijk over een democratie spreken.

   

  O ja, de journalisten (behalve die van de VRT) zijn allemaal dommeriken. Zij schreven in de tijd dat het college van hoofdredacteurs van de VRT zou beslissen of er nog Vlaams Belang-mandatarissen zouden worden uitgenodigd in programma’s. Fout, volgens Mary. De journalisten (allemaal dus) hebben dit fout weergegeven. Eigenaardig niet.

   

  Enfin, het is duidelijk. De openbare omroep blijft Verkrampt, Rood en Tendentieus.

   

   

  http://www.vlaamsbelang.org/index.php?p=1&id=140


 • Boudewijn

  Neen, ik heb het niet over wijlen de koning, maar over Professor Bouckaert. Deze UG-hoogleraar is tevens lid van het partijbestuur van de VLD en tegen hem wordt door VLD-Somers de procedure opgestart om hem te fnuiken. Waarom?
   
  Hij heeft zijn mening gezegd en die mening was een beetje kritisch tegenover de VLD-leiding. Bij de liberalen telt de vrije meningsuiting al lang niet meer en het wordt er enkel erger op. Somers heeft zijn volmachten om dit te doen en gebruikt ze ook. (zie post 23/05) De bedoeling is overduidelijk: een dermate schrikbewind voeren en pijnlijke voorbeelden stellen zodat niemand er nog zijn mond durft opendoen.
   
  En dan zeggen ze van ons dat we geen democraten zijn. Als dat zo is vraag ik me af wat de VLD wel is.
   
  Enfin, de weddenschappen kunnen geopend worden. Wie zal de volgende zijn die geschorst of uit de VLD gezet zal worden? En de hamvraag is, hoelang dit nog zal kunnen doorgaan vooraleer de VLD in de peilingen onder de 10% zakt?
   
  Het is wel erg voor de liberalen in de VLD die het nog wel goed menen.  Die nog wel de kracht van hun overtuiging hebben. (en zo zijn er nog wel een paar, zelfs in de gemeenteraad van Gent, zelfs in het schepencollege zit er zo iemand) Hoe lang kunnen zij het nog in een dergelijke partij uithouden?

 • Laissez faire

  Laissez faire, laissez passer. Le monde va de lui même. Dat moet ongeveer de visie zijn van de schepen van onderwijs van Gent, Rudy Coddens (SPA).
   
  Ik interpelleerde hem daarnet in de gemeenteraad over de problematiek van drugs op school. Ik verwijs naar mijn posts van 15 en 16 juni. En naar de cijfers terzake.
   
  Volgens hem zijn er geen extra maatregelen nodig. Bon, we nemen er akte van. Als wij het voor het zeggen hadden zouden er toch meer preventieve maatregelen nemen. In het belang van onze kinderen.
   
  Ook de CD&V vond dat ik alle jongeren stigmatiseer. Ook daar neem ik akte van.
   
  Verschillende hulpverleners eisen meer maatregelen. De beleidsvoerders zien dat niet zitten. Spijtig. Ik vind nog steeds dat we onze jongeren, onze kinderen moeten beschermen tegen die vetzakkerij. Maar ja, blijkbaar staan we alleen daarmee. Maar dat zal me niet weerhouden om op deze zelfde nagel te kloppen. Kinderen zijn me te belangrijk.
   

 • Rechtzetting

  Amaai, naar aanleiding van mijn post "Go MRM go" heb ik een telefoontje gekregen om een rechtzetting te vragen. Ik had namelijk geschreven dat volgens iemand die ik goed ken Tim Willekens een niet geheel onaantrekkelijk manspersoon was.
   
  Dat was dus fout. "Iemand die ik goed ken" heeft me opgebeld om te laten weten dat Tim Willekens heel aantrekkelijk is. Ze drukt zich dan meestal uit met de woorden "Habahaba lekker". Dus beloof ik dat ik vanaf nu nooit meer in eufemismes zal vervallen.
   
  Bij deze is dat dan ook rechtgezet. Voor de dames. De bijgaande foto is hem dus, de volgens verschillende vrouwen aantrekkelijke, Tim Willekens.

  www.geocities.com/willekens2006

 • Paniek

  De schrik zit er al goed in. De recente peilingen in de media waren weer zeer goed voor het Vlaams Belang. We halen 25,7% en zijn daarmee de tweede grootste partij na het kartel. De VLD moet het ocharme stellen met een schamele 17%. Maar ik blijf er bij. Een peiling is slechts een peiling en er is maar één peiling die telt en dat zijn de verkiezingen.
   
  Bert Anciaux heeft het ook door en is in paniek. Hij vreest dat een grote overwinning van het Vlaams Belang bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zou kunnen leiden tot coalities met dat vermaledijde Vlaams Belang. Hij roept nu al de partners van Spirit in de federale en Vlaamse regering op om geen coalities met het Vlaams Belang aan te gaan. En dit nog meer dan een jaar voor de verkiezingen. Hij zegt dat als er lokale mandatarissen van de traditionele partijen met ons willen samengaan voor een goed bestuur, moet hun respectievelijke partijtop tussenkomen met de mededeling dat als ze met ons in zee gaan, ze er uit vliegen. Dus onder het motto: laten we alvast de eigen mensen wat afdreigen.
   
  Maar niet alleen Anciaux heeft schrik. Het Vlaams Belang wordt weer overal op een ongelofelijke wijze onder vuur genomen. En met de smerigste aanvallen eerst. Er wordt weer gretig aan Dewinterbashing gedaan, maar ook andere van onze mandatarissen probeert men in de tang te nemen. Ook het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (CGKR) is weer terug van weggeweest. Ik had het er al in een eerdere post over. Ze zijn nu alweer in volle voorbereiding voor een nieuw proces.
   
  Wel, de honden blaffen, de karavaan trekt voorbij. Wij zullen wel doen wat we moeten doen en zeggen wat we moeten zeggen. Tot spijt van wie 't benijdt.
   
  Maar ik begin meer en meer te denken dat de vrees bij de traditionele partijen terecht is. We zijn klaar om in steden en gemeenten onze beleidsverantwoordelijkheid op te nemen. En dat is natuurlijk de grote angst van de tegenstanders. We zouden het immers wel eens kunnen beter doen.

 • Go MRM go

  In de filosofie zeggen ze steeds dat het belangrijk is om je te blijven verbazen. Wel, vandaag heeft mijn partij me weer verbaasd. Mijn moeder zit in een RVT in Schoten en ik heb van mijn wekelijks bezoek aan mijn mamaatje gebruik gemaakt om eens een bezoekje te brengen aan de braderij in Schoten.
   
  Marie-Rose Morel was me al een hele tijd aan het warm maken om (neen, viezerikken niet voor zoiets) eens langs te komen op de stand die het Vlaams Belang op die braderij heeft. Man, man. Wat ik daar gezien heb, tart alle verbeelding. Zoals jullie intussen weten, ben ik al een tijdje actief in deze leuke vereniging. Ik heb dus ook nog tijden meegemaakt van kleine cafés waar dan Dewinter ging spreken voor een twintigtal geïnteresseerden. Het toenmalige Vlaams Blok werd uitgespuwd. Onze kiezers  durfden niet eens zeggen aan vrienden en familie dat ze voor ons stemden, leden hielden hun lidmaatschap angstvallig geheim.
   
  En dan vandaag (eigenlijk gisteren nu ik naar het uur kijk) het initiatief van de afdeling Schoten om met een stand op de braderij te staan. Barstensvol volk stond die stand. Je moest je er door wringen om achteraan een pintje te halen. Je moest ook niet ver zoeken naar de stand. Je zag het aan de mensen die op de braderij liepen. Tientallen mensen liepen, zonder enige schroom over de braderij met een Vlaams Belang-zakje met propagandamateriaal dat ze daar hadden gekregen. Op de korte tijd dat ik er was, kwamen er constant mensen Marie-Rose begroeten, een praatje slaan of een handtekening vragen. Idem dito voor Dewinter die er was. Het was alsof het om popsterren ging.
   
  Ook de andere lokale mensen van onze partij werden door de braderijgangers uitgebreid gegroet. Zo iemand is ook de jonge (en volgens iemand die ik goed ken geheel niet onaantrekkelijke) Tim Willekens. Die zit in de Schotense gemeenteraad. Mensen toch, het volk dat die knaap kent. Het is ongelofelijk.
   
  In Schoten beweegt er wel degelijk iets. Marie-Rose is er een fantastische aanwinst. Samen met Tim (a match made in heaven) gaat ze er zeker potten breken. Ik weet alvast een gemeente die ik in 't oog zal houden op verkiezingsavond in 2006. We moeten er daar echt voor gaan. Ik zou zo zeggen: Go MRM go. Het zit er in.
   
  Evenzeer verdienen alle militanten, bestuursleden en mandatarissen een dikke pluim voor hun prestaties van het afgelopen weekend. Ik was echt onder de indruk. Wat zeg ik,... Ik ben er jaloers op.


 • Radicale Vlaamse Beweging is nodig

  Gisteren nog eens naar de Radciale Sporenherdenking van Voorpost geweest. Dat is altijd aangenaam en zeer nuttig.
   
  Aangenaam omdat je er heel wat mensen van de Beweging tegenkomt die je vaak een jaar of zelfs langer niet hebt gezien. Het doet je beseffen dat je in je leven al een weg hebt afgelegd en het doet je terugkijken waar je allemaal bent geweest. Heel geestig.
   
  Maar ook nuttig. Ik heb altijd de indruk gehad dat het succes van de radicale Vlaamse Beweging omgekeerdevenredig is met het succes van een Vlaams-nationale partij. Mijn eerste indruk was dan ook: er is hier ooit meer volk geweest. Maar die negatieve gedachte ging al snel over bij het bekijken van dia's - met de geestige uitleg van de actieleider der actieleiders - van de acties van Voorpost van het afgelopen jaar. Twee conclusies trok ik daar uit:
   
  1. Wienen, ge moet terug meer meegaan op acties;
  2. Acties zijn nog steeds nodig. Voorpost heeft het afgelopen jaar toch weer wat bereikt. Ze doen dingen die die Vlaams-nationale partij niet meer kan doen. En ze verwezenlijken hun doelstellingen ermee.
   
  Kortom, die radicale Vlaamse Beweging is nodig. Meer dan nodig.
   
  Proficiat dus aan alle Vlaams-nationale militanten, van Voorpost, maar ook van NSV, TAK,...Ook proficiat aan alle Vlaams-Belangparlementairen die er waren, dat ze het toch nog nuttig vinden om zich voor een dergelijke manifestatie vrij te maken. Ik had er gisteren liever wat meer gezien.
   
  Vanmorgen ook nog beseft dat ik uit vorm ben. "Den après" was heel geestig, maar wat laat. Laat ons zeggen dat ik me vandaag wat vermoeid voel.

 • Noordpool

  Geen politiek vandaag. Geen uitgebreide posts. Het is veel te warm. Ik zweet me te pletter. Wat een rotweer. Geef mij maar een flinke vriestempratuur.De tempratuur mag gerust 50° naar beneden. Ik denk met veel heimwee terug aan een winternacht in Praag bij de heerlijke tempratuur van -18° C.
   
  Nu probeer ik me te troosten met de bijgaande foto. Ik wou dat ik nu naast die twee beestjes zat.
   
  Was de zomer maar al voorbij.

  http://www.stangl-taller.at/ARKTOS/LYRIK/Grauzone.html

 • Gemeentedecreet

  Eergisteren werd in de commissie Binnenlandse van het Vlaams Parlement de laatse hand gelegd aan het gemeentedecreet. Volgens de voorzitter van het Vlaams Parlement had het Vlaams Belang weer geen enkele inbreng. Gelukkig was er De Tijd om aan te tonen dat we dat wel hadden.
   
  Verschillende opmerkingen van ons werden overgenomen. Bv. over de Vlaamse schepenen. Ook werden er amendementen van ons aanvaard, of werden ze mee door meerderheidsleden ondertekend, of werden ze door de meerderheid ingediend en aanvaard.
   
  We waren dus meer dan aanwezig. Trouwens, het Vlaams Belang had zijn alternatief. Dat alles kan je lezen op
   
  http://www.vlaamsbelangvlaamsparlement.org/pdf/nieuwgemeentedecreet.pdf
   
  Daar vind je onze nota, ons eigen decreet en de amendementen die we op het decreet van de meerderheid hebben ingediend. Veel leesplezier en dan zal je kunnen zien dat we  daar niet met onze duimen zitten te draaien.

 • Gent: Gezelligste stad?

  Dit jaar is Gent officieel uitgeroepen tot de “gezelligste stad” van Vlaanderen. Maar is dat wel zo?

   

  In De Morgen van vandaag lezen we dat Gent het meeste leefloners heeft, nl. 1,43%. Gezellig, hé?

   

  In Knack van deze week kunnen we een mooi dossiertje lezen over de kostprijs van wonen in de Vlaamse steden. In Gent zijn de prijzen voor de aankoop van een woning de jongste 10 jaar met maar liefst 116,2% gestegen. Daarmee zijn ze koploper voor Hasselt, Brugge, Leuven, Antwerpen en Brussel. Ook wat de verkoop van appartementen betreft zijn de prijzen in Gent gestegen en wel liefst met 115,9%. Enkel Leuven doet het nog beter. Dure woningen in Gent dus. Gezellig, hé.

   

  Het hoeft dan ook niet te verbazen dat in Gent er heel wat mensen opzoek zijn naar sociale huisvesting. Daarover heeft Filip Dewinter onlangs een antwoord gekregen van Minister Marino Keulen op een schriftelijke vraag. De huisvestingsmaatschappijen die o.a in Gent actief zijn, zijn De Goede Werkmanswoning, De Gentse Haard, Gentse maatschappij voor de Huisvesting, Volkshaard en Huisvesting Scheldevallei. Samen hebben ze meer dan 11.000 dossiers liggen van kandidaat huurders, gezinnen dus die zitten te wachten op een sociale woning. De beruchte wachtlijsten in de sociale huisvesting dus. Ook het gemiddeld aantal dagen dat mensen op sociale huisvesting moeten wachten, is – ondanks het feit dat sommige steden het nog slechter doen – niet min te noemen. Het gemiddelde van de zes is ongeveer 550 dagen. Dat is meer dan anderhalf jaar dat mensen, de minder begoeden van onze samenleving in Gent op huisvesting moeten wachten. Van de zes huisvestingsmaatschappijen die in Gent actief zijn is er zelfs eentje waarvan de gemiddelde wachttijd 776 dagen bedraagt. Dat is dus meer dan 2 jaar en een maand. Deste pijnlijker wordt het verhaal als je in de cijfers ook nog eens kan lezen dat het vooral gezinnen met kinderen zijn die het langst op huisvesting moeten wachten. Gezellig, hé?

   

  Hopelijk heeft de samenstelling van de raden van bestuur van dergelijke huisvestingsmaatschappijen er niets mee te maken. Die durven nogal eens gevuld worden met lokale politici van de traditionele partijen. Het Vlaams belang mocht nooit in dergelijke raden zetelen. Zou dat een reden hebben? ;-)

   

  Ook het Vlaams belang heeft een uitgebreid plan om het debacle in de sociale huisvestingssector aan te pakken. Dat kan u lezen op http://www.vlaamsbelangvlaamsparlement.org/pdf/persnota_huisvesting.pdf

   

  De cijfers waarvan sprake vindt u op http://www.vlaamsbelangvlaamsparlement.org/pdf/Cijfersvandewachtlijsten.pdf


 • De Nederlanden één?

  Denktank heeft succes

   

  Gisteren had ik het al over de denktank met de prachtige naam “Marnix van Sint-Aldegonde”. Die denktank werd gisteren voorgesteld in Rotterdam, maar het bezoek van Filip Dewinter aan het huis van wijlen Pim Fortuyn en de oprichting van de denktank bracht in ons land heel wat commotie te weeg. Maar uit een opiniepeiling op het internet bij de lezers van de Nederlandse krant De Telegraaf valt het op dat onze noorderburen duidelijk minder bekrompen en onverdraagzaam zijn.

   

  Maar liefst 3545 lezers van de Telegraaf namen aan de peiling deel. Een goede 62% van de lezers vindt dat een partij die samenwerkt met het Vlaams Belang niet mag geboycot worden. Maar liefst 74% van de respondenten stellen dat ‘je met een boycot de burgers negeert die op die partij hebben gestemd.’ En ze vinden een boycot ondemocratisch. Veel lezers vinden ook dat zo’n boycot duidelijk averechts werkt omdat het Vlaams Belang in Vlaanderen steeds succesvoller is geworden.

   

  Mocht er uit de denktank een partij zoals het Vlaams Belang in Nederland ontstaan, zou 36% overwegen om voor die partij te stemmen. En dat ook de Nederlanders beseffen dat een samenwerking met Vlaanderen vandaag de dag cruciaal is, blijkt uit volgende cijfers:

  -         42% van de respondenten vindt dat de Nederlandse en Vlaamse cultuur sterk op elkaar gelijkt;

  -         53% is van mening dat in een sterker wordend Europa Vlaanderen en Nederland elkaar nodig hebben;

  -         Een kwart van de respondenten willen zelfs dat Vlaanderen en Nederland worden samengevoegd tot een staat.

  -         45% vindt dat Vlaanderen en Nederland hun asiel- en immigratiepolitiek samen zouden moeten regelen.

   

  Opmerkelijke resultaten uit een toch niet kleine opiniepeiling in Nederland. Er is duidelijk nog hoop.

   

  http://www.telegraaf.nl/uwtelegraaf/watuzegt/21978051/Politieke_boycot_niet_gewenst.html

    • Marnix

  Vandaag heeft Filip Dewinter en Hilbrand Nawijn (voormalig minister voor de Lijst Pim Fortuyn) in het Rotterdamse huis van Pim Fortuyn een uitzonderlijk initiatief boven de doopvont gehouden.
   
  Het gaat over een Vlaams-Nederlandse denktank. Een denktank over de problemen waarmee het Westen in het algemeen en de Nederlanden in het bijzonder worden geconfronteerd. Uitzonderlijk, omdat niemand het ons voorlopig heeft voorgedaan. Essentieel omdat het in een steeds groter wordend Europa belangrijk is dat de Nederlandse cultuurgemeenschap de handen in elkaar slaat om het hoofd te bieden aan datgene en diegenen die de Nederlandse indentiteit, de Nederlandse cultuurgemeenschap in de weg staan. Ik hoop alleszins dat het een succes wordt. Hoeveel Nederlanders zijn er nu weer? 14 miljoen? Wel, met zes miljoen Vlamingen erbij kan je er misschien in slagen toch je stem laten horen in Europa. En dit in het belang van het behoud van onze taal, onze cultuur, onze identiteit .
   
  Ik ben het wel niet eens met het persbericht dat hieromtrent de wereld werd ingestuurd. Daarin wordt verwezen naar de zeer korte eenheid (van 1815 tot 1830) net voor het onstaan van de onstaat België. Jongens toch, we hebben in de Nederlanden een veel rijkere gezamelijke geschiedenis dan dat. Ook al speelde die geschiedenis zich veel vroeger af. Laat ons ons daar aan optrekken in de strijd tegen het volksvijandige.
   
  En wat een prachtige naam voor de denktank: Marnix van Sint-Aldegonde. Wat een betekenis heeft die man voor onze geschiedenis niet gehad? (voor diegene die het niet weten: googlen moet je doen). De man in kwestie zou bovendien verantwoordelijk zijn voor ons prachtige volkslied: het Wilhelmus. En extra voor Filip Dewinter... Marnix is je voorganger. Hij was ooit (buiten)burgemeester van Antwerpen.
   
  Filip, laat hem een voorbeeld voor je zijn. Dietsland houzee.

 • Dictatuur België

  Heel vaak wordt bij ons al eens de boutade gebruikt dat België een "bananenrepubliek" is. Maar na al wat er de laatste tijd gebeurt, zijn we toch niet ver meer af van een soort Zuidamerikaanse dictatuur.
   
  Af en toe gebeurt het al eens dat het Vlaams Belang via een gunstige wind een dossiertje krijgt doorgespeeld. Dat is ook zo voor parlementsleden van andere partijen. Dat is essentieel. Het parlement moet de regering en eigenlijk de ganse staat controleren. Dat is nu eenmaal de basis van een democratie. De Volksvertegenwoordigers moeten door hun controlefunctie de democratie behoeden. Of denk je dat de Coveliersen en de Van Parysen van deze wereld al hun interpellaties uit hun duim zuigen en gewoon geluk hebben als ze bepaalde wanpraktijken ontdekken? Mon oeil.
   
  Maar het is de regering en het establishment wel een doorn in het oog dat bepaalde zaken bij het Vlaams Belang terechtkomen. (Met ons kunnen ze tenslotte geen doofpotakkoord sluiten, wij brengen wanpraktijken uit.) Dus grijpt men naar zeer radicale middelen, middelen die in dictatoriale regimes thuishoren: het controleren van telefoonverkeer.
   
  Alle in- en uitgaande telefoongesprekken van Filip Dewinter zijn wekenlang geregistreerd. Kan je het je in een democratie voorstellen dat men het telefoonverkeer van een parlementslid registreert? Neen, dat is iets voor in James Bondfilms.
   
  We zijn ver af van de parlementaire democratie zoals de "uitvinders" ervan het zagen. Daarin was een parlementslid volledig onschendbaar omdat hij zijn belangrijke taak in optimale omstandigeheden zou kunnen uitvoeren. De onafhankelijkheid van de parlementsleden in dit land is in gevaar. Ze kunnen hun controlefunctie niet meer optimaal uitvoeren. Erg, heel erg voor de democratie. Maar ja, het wordt nu echt wel duidelijk dat er in dit land geen democratie meer bestaat. Oppositiepartijen worden verboden, oppositieparlementsleden worden door de politiediensten gevolgd in hun telefoonverkeer,... Onvoorstelbaar in het Westen van de 21ste eeuw.


 • Madagascar

  Neen, ik heb het niet over het muziekstuk dat in Vlaams-nationale kringen nogal bekend is omdat de VNJ-muziekkapel het al eens durft spelen. lol Ik heb het over de nieuwe kinderfilm van de makers van de succesfilm Shrek. Het gaat over een leeuw, zebra, nijlpaard en giraf die vanuit de zoo van New York door allerhande omstandigheden in Madagascar terecht komen. Als ik de enthousiaste reacties van mijn kinderen mag geloven is 't een reuzeprent.
   
  Maar ook voor de volwassenen is de film best te pruimen. Het verhaal zit zeer goed in elkaar en heeft hier en daar een verrassende wending. Maar het leukste is dat de makers doorheen de film de hoofdrolspelers in scènes steken die een parodie zijn op stukken uit grote (oscarwinnende) speelfilms. Dat maakt het dus ook voor de ouders heel geestig om volgen.
   
  Een echte aanrader voor als het van de zomer toch een slecht weer zou zijn. Van mij mag het sowieso al wat frisser. Ik heb het meer voor dewinter. lol

 • Multiculturaliteit heeft bij ons geleid tot multicriminaliteit

  Deze zin gaat bij meneer De Witte van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding in het mapje “boven te halen als we Filip Dewinter eens willen vervolgen” steken

   

  Gisteren ontstond er een hele heisa rond een interview dat Filip Dewinter had gegeven aan de Nederlandse gratis krant Metro. En die uitspraak was dan nog in een bepaalde context gekaderd. Dewinter stelde: “Het multiculturele model heeft in België gefaald. Vele niet-geïntegreerde vreemdelingen vallen tussen wal en schip. Wentelen zich in zelfbeklag, worden opstandig, veroorzaken overlast en vertonen crimineel gedrag.”

   

  Braafjes vind ik dergelijke uitspraken. En dan reageert met bij het CGKR dat we het zondebokprincipe toepassen. Dat we alle vreemdelingen over dezelfde kam scheren. Als je nu het bovenstaande citaat leest zie je toch dat we niet veralgemenen. Maar het is dan ook niet toevallig dat in het bericht dat het CGKR de wereld instuurde er geen enkel citaat van Dewinter uit het bewuste artikel te vinden was.

   

  Een dergelijke reactie vanwege de diensten van de Eerste Minister (het CGKR wordt vanuit zijn budget betaald) is niets meer dan intimidatie. In hun laatste zin laten ze weten dat het artikeltje in de een map gaat met oog op verdere stappen. Duuuh. We trillen al op onze benen, onze knieën knikken. Komaan zeg, denkt ge nu echt dat we bang zijn. Wij gaan gewoon door met te zeggen wat we vinden dat we moeten zeggen. En klinkt het niet dan botst het maar.


 • Katleen had meer geluk

  Even terugkoppelen naar mijn post van gisteren. In plenaire van het Vlaams Parlement stelde Katleen Martens haar vraag in verband met de maatregelen die op scholen dienen genomen te worden tegen het steeds toenemend druggebruik bij leerlingen. Minister Vandenbroucke gaf niet eens een slecht antwoord. Hij is wel tegen politiecontroles op school, tenzij het echt niet anders kan (eigenlijk heeft hij gelijk) en uit zijn antwoord bleek ook dat hij extra maatregelen inzake drugpreventie niet ongenegen is. Hij wil wel eerst overleg met de VAD om te kijken welke extra maatregelen het best genomen worden. Daarmee zet de man zich niet 100% op onze lijn, maar 't is een antwoord waar ik mee kan leven.
   
  Mij verging het minder goed in de commissie onderwijs in Gent. Daar had ik mijn vraag bij hoogdringendheid moeten indienen. Immers krantenartikels gisteren, commissie vandaag en vraag moet twee dagen op voorhand binnen zijn.
   
  De Groen! e voorzitter van die commissie wilde het reglement strikt toepassen en laten stemmen over de ontvankelijkheid. 't Was dan nog de oppositiepartij (en ze zullen dat er nog wel ettelijke jaren blijven) van de Tsjeven die lustig met de socialisten de behandeling van mijn vraag wegstemden. Ik heb het al eens gezegd tegen Matthieu, nu zeg ik het tegen u Armand, ge vergist u van vijand. Alleen de VLD stemde met ons mee voor de behandeling. (Frank we moeten eens klappen over de komende coalitie)
   
  Er zit dus niets anders op dan over het onderwerp van drugs op school in de volgende gemeenteraad te interpelleren. Het debat moet dixit Armand De Lepeleire voorbereid en grondig gebeuren. Tja, nu sta ik wel voor een probleem. Zou ik kiezen voor mijn tussenkomst van vandaag van ongeveer 8 minuten of zou ik inderdaad grondig zijn en op de gemeenteraad kiezen voor de goed voorbereide tussenkomst van 4 uur en een half? Zou ik het anders eens aan Armand vragen? lol

 • Is het vat af?

  De heilige burgemeester van Gent, Frank Beke, is gevallen met zijn fiets. Daar is helemaal niets geestigs aan. De man was ernstig gekewetst. Snijwonden aan het oog vanwege een kapotte bril, blauwe plekken in het gezicht, een wonde aan zijn hand. Ik wens Frank Beke alvast een goed herstel toe en ik hoop dat hij niet veel pijn heeft aan zijn verwondingen.
   
  Toch voelde hij zich goed genoeg om gisteren op de gemeenteraadscommissie Algemene Zaken te verschijnen en op de vragen van de gemeenteraadsleden te antwoorden. Dit verdient zeker respect. Ikzelf had een vraag over de plaag van de huisjesmelkerij in Gent en de overlast door illegalen. Nu, Beke heeft heel gewoon in zijn traditionele stijl geantwoord, maar toen ik repliceerde dat hij voor het probleem van de illegalen met zijn vuist op tafel moest gaan kloppen in Brussel en dat een man die in de pers heilig is verklaard ook wel succes bij de ministers in Brussel zou hebben, kwam er.... Geen enkele reactie. De vrouw van de grote liberale vakbondsbaas (die zit bij ons in de gemeenteraad) stelde ook dat het probleem vaak in Brussel te situeren is. Dus ik nog eens dat de burgemeester te weinig van zijn neus gaat maken in Brussel, dit keer met opsomming van een paar dossiers die hij onvoldoende in Brussel verdedigd heeft. Opnieuw geen reactie.
   
  Zou het aan zijn val gelegen hebben of is er iets meer aan de hand? De burgemeester ziet er al een hele tijd zeer vermoeid uit. Wat trouwens geen schande is op zijn leeftijd. Burgemeester van Gent zijn, is een loodzware job. Maar het lijkt er steeds meer op dat Beke's vat af is. Hij is blijkbaar uitgeblust. Toen de heisa uitbrak over de kwijtgescholden parkeerbonnen zei hij in een interview dat hij de flexibiliteit niet meer had om de dag van vandaag aan politiek te doen. Zou het dan toch waar zijn dat hij van zijn arts de lijst niet meer mag trekken? Is Beke op?

 • Drugs op school

  Nog maar net iets geschreven over drugs en ik kan al opnieuw beginnen. Vandaag in bijna alle kranten konden we de cijfers van het drugspreventiecentrum De Sleutel lezen. Die doen driejaarlijks een groot onderzoek naar druggebruik bij jongeren.
   
  Jawadde. 't Is erg met onze scholieren gesteld. Bijna de helft van scholieren van 16 en 17 jaar zegt al eens geëxperimenteerd te hebben met drugs. Maar liefst één op vijf zegt regelmatig gebruiker te zijn. Ook de problematiek van drugs op school neemt toe. De hulpverleners slaken een noodkreet aan de overheid om hieromtrent de druk op de scholen op te voeren. Immers, slechts één op drie scholen voert een actief drugbeleid. Buiten een vermelding drugs in het schoolreglement, staat er in de reglementen meestal niet eens welke sancties er kunnen volgen wannneer een drugdealer op school wordt gepakt. De leerkrachten en directies weten dan ook niet hoe ze een en ander moeten aanpakken.
   
  Het is duidelijk dat het beleid van de Vlaamse regering, maar ook het Gentse beleid stevig heeft gefaald. Het roer moet nu definitief om. En ze zullen weer zeggen, die Vlaams Belanger gaat nu pleiten voor een stevig repressief beleid. Mis poes.
   
  Repressie is uiteraard nodig. Je kan excessen nu eenmaal niet laten passeren, maar in deze is het preventieve veel belangrijker. En het preventieve dat er al bestond, is dus duidelijk te weinig. Het is vijf voor twaalf. We mogen als politici niet lijdzaam toezien.
   
  Dus zal morgen in het Vlaams Parlement Katleen Martens eens aan Minister Vandenbroucke vragen wat hij er aan gaat doen. Ikzelf zal dat morgenavond eens (op mijn niveau dus) in de commissie onderwijs aan de schepen vragen. Ik ben al nieuwsgierig naar de antwoorden. Maar een ding is zeker. Het klassieke foldertje voor de leerlingen is duidelijk niet genoeg.

 • Drugs

  Net terug van een partijtje pool. In het terugrijden van Nadia's Place in Dendermonde (ga er gerust eens langs) het nieuws gehoord op de radio. Enkele jongeren zijn opgepakt i.v.m een sterfgeval op een fuif.
   
  Als ik het goed gehoord heb, zouden die knaapkes een drugsfuif georganiseerd hebben. Bij een van de aanwezigen hadden ze wat speed in zijn drank gedaan. Het knaapke in kwestie werd onwel en ze hebben hem dan maar laten liggen. Tot... ze merkten dat hun vriend overleden was. Dan zijn de hulpdiensten gekomen, maar was het dus te laat.
   
  Jongens toch!? Wat een verschrikkelijk bericht. Waar zijn die gasten toch mee bezig? Wat is dat met drugs tegenwoordig? Waarom vluchten jongeren zo massaal in de drugs? Ik heb op Pol en Soc gezeten. Heb veel jointjes en consoorten gezien. (zelf nooit genomen, dronk liever dikke pinten) Maar tegenwoordig loopt het de spuigaten uit. In de gemeenteraad van Gent weten ze intussen dat ik hier een enorm punt van maak. Ik ben er regelmatig over tussengekomen, oa in verband met de city parade. Maar ik geraak er steeds meer van overtuigd dat drugs nu net hetgene is dat onze jeugd het meest bedreigt. Zou het nu echt eens geen tijd zijn om in het belang van de jeugd zeer repressief op te treden?
   
  Ik hoop dat de magistratuur, niet alleen in deze zaak, maar in alle druggerelateerde zaken eens enkele stevige voorbeelden stelt. Het is echt nodig. Een mens zou er neerslachtig van worden. Het gaat om twintigers. Ze hebben nog alle mogelijkheden. Op relationeel vlak, op professioneel vlak. Waarom toch?

 • Arme Sas

  Ik heb niet snel medelijden met een politiek tegenstander, maar bij het lezen van het interview met Sas Van Rouveroij, vandaag in De Gentenaar dacht ik: “Arme Sas”.

   

  Als ik het artikel goed gelezen heb, blijkt de eerste schepen van Gent ook de enige kandidaat binnen de VLD te zijn om de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen te trekken. Natuurlijk, wie wil nu de lijst van een partij trekken die op apegapen en ligt en die in het geval van Gent geen enkel liberaal accent heeft kunnen leggen? Na de verkiezingen van 2000 was het duidelijk dat de socialisten in Gent de coalitie gingen leiden en dat hebben ze ook gedaan. De VLD zat erbij en keek ernaar.

   

  En dan denk ik: arme Sas. Al twee keer heeft hij naast de burgemeesterssjerp gegrepen. Ook dit keer zal’t van ’t zelfde zijn. Hij durft als lijsttrekker dit keer zelfs niet te zeggen dat hij voor het burgemeesterschap gaat. En hoe hij dan in het artikel de verwezenlijkingen van de liberalen moet opsommen…. Zo erg, arme Sas. Hij heeft het over het lichtplan voor Gent en het openleggen van de Reep, de Zwarte Doos in Gentbrugge,... Natuurlijk kan hij niet vertellen dat onder druk van de Sossen en met instemming van de VLD de belastingen in Gent zijn gestegen, vooral dan voor de bedrijven (ze hebben er zelfs een paar nieuwe uitgevonden), dat parkeren in de ganse stad duurder is geworden, dat zijn collega Versnick geen geld kreeg van de coalitie om de straten van Gent defting te onderhouden want honderden miljoenen gingen in de putten van de Multicul,…Maar allemaal geen erg voor de VLD, ze bleven al die jaren maar op de groene stemknop duwen voor alle rode punten.

   

  Hetgene dat er niet zou zijn gekomen als de VLD het voor het zeggen had, was volgens Van Rouveroij de uitgebreide zone dertig van het nichtje van Temmerman. Maar ja, ook in dat dossier enkel een nummertje van Wijnakker en dan weer allemaal naar de groene stemknop. De geloofwaardigheid van de VLD is nul, Gent is daar dus geen uitzondering op.

   

  En dan denk ik, wat doet de VLD ertoe? Ze hebben zich op geen enkel moment in deze legislatuur laten gelden. Vindt u dat de VLD het toch goed heeft gedaan in Gent? Bespaar u dan de moeite in het stemhokje en stem ineens SP.a. Het is het rode programma dat de VLD al vijf jaar aan het uitvoeren is.

   

  En dan moet een sympathieke mens als Sas Van Rouveroij de lijst van de VLD trekken. En dan denk ik samen met Will Tura en Noordknaap: “Arme Sas, geen geluk voor jou, arme Sas.


 • Buffalo’s balen

  Amaai, ’t gaat blijkbaar echt niet goed met het socialistisch stadsbestuur van Gent. Voor het Ikeaprobleem (zie enkele posts geleden) moeten ze al niet op Vlaams Minister Kris Peeters rekenen. Die wil geen uitzondering maken en vindt dat er een milieueffectenrapport moet zijn. Dus vetraging. Voorlopig reageren de Zweden nog rustig. Ben eens nieuwsgierig of dat ook zo zal blijven.

   

  En dan is er nog zo’n prestigeprojectje van de socialisten. Het Arteveldestadion. Ook dat loopt al minstens negen maanden vertraging op. Ook al omdat ze dachten een en ander te regelen zonder milieueffectenrapport. De feestelijke opening van het stadion die gepland was een maand voor de verkiezingen (hoe toevallig), zal dus noodgedwongen moeten uitgesteld worden tot negen maanden later. Als er al een opening moet komen. Wie weet haken er wel partners af tijdens het wachten op een MER?

   

  Heel spijtig is dat door dit soort van dingen AA Gent ook noodgedwongen zijn sportieve ambities moet bijstellen. De manager van de Buffalo’s had gedacht het budget, eens het nieuwe stadion er stond, op te trekken naar 10 miljoen. Wat er voor zou zorgen dat de ploeg zou worden versterkt en er gemikt zou worden op Europees voetbal. Alles moet nu in de koelkast. Een spijtige zaak voor de Buffallo-supporter.


 • Eat this

  Wat een heerlijk middenvingergevoel. Toen Jurgen Verstrepen zijn digitale radio opstartte onder de naam VB6015 om Zwart of Wit terug aan de mensen te geven, gingen onmiddellijk de extreem linksen in dit land, ik geloof dat ze tegenwoordig Groen! heten, op op hun achterste poten staan. De talk-radio van Verstrepen moest uit de ether. Dus gingen ze uithuilen bij hun groene vriendjes in Duitsland die inderdaad voor de uitzending vanuit Duitsland voor de nodige problemen zorgden. Onze uitwijkmogelijkheid in Groot-Brittanië was ook geen succes. Ook daar had men de overheid gewaarschuwd dat er “fascisten” op antenne zouden gaan. Dus ook van daaruit geen digitale uitzending. Het onderzoek daar loopt nog en we hopen dat ze daar snel beseffen dat het niet over een radio “fascists on air” gaat. Wel integendeel.

   

  Maar mijne goede vriend (tenslotte één van de stichtende leden van de Orde van den Open Haard” (zal ik nog wel eens vertellen)) Verstrepen zou zichzelf niet zijn als hij ook daar geen oplossing voor vindt. En de oplossing is er nu. Geen digitale radio, veel mensen kunnen dat trouwens nog niet ontvangen, maar gewoon op de korte golf, analoog dus. Je kan nu Zwart of Wit beluisteren op een gewone wereldontvanger die je in quasi elke electronicazaak kan kopen. Ook de prijs valt wel mee. Ik geloof dat ’t ongeveer 50 euro kost. Nog bijkomend gevolg,…We zenden nu wat sterker uit. Als je dus in Europa op vakantie gaat, kan je ons dus nog een heel stuk horen. Geestig, hé?

   

  Kortom diegenen die Verstrepen hebben willen dwarsbomen, krijgen een zeer vriendelijke middenvinger terug. Eat this.

   

  Meer over de nieuwe uitzending?

   

  www.jurgenverstrepen.be

   

  De afleveringen van Zwart of Wit blijven ook gearchiveerd worden op

   

  http://www.vlaamsbelang.org/index.php?p=48

   


 • Gaat alles dan toch niet goed?

  Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat het “alles-gaat-goed-in-Gent-verhaaltje” de jongste tijd regelmatig een deuk krijgt. Er is de opmerkelijke hoeveelheid aan elektriciteitspannes, men had het probleem met Ikea (zie enkele posts geleden), men heeft een te kort zwembad,… En gisteren kon iedereen in de krant lezen dat het aantal winkeldiefstallen in de afgelopen drie jaren met een kwart is gestegen. Volgens de krant zijn er de voorbije maanden opvallend veel georganiseerde bendes binnengekomen.

   

  Allez zeg, ’t zal toch niet waar zijn, zeker? Is er een probleem met criminaliteit in Gent? Nochtans kregen Vlaams Belangers die in de gemeenteraad vragen stelden over de criminaliteit in de Arteveldestad, altijd weer het argument naar het hoofd geslingerd dat er in Gent geen onveiligheid is, maar een subjectief gevoel van onveiligheid.

   

  Blijkbaar niet dus. En de politie verklaart letterlijk in de krant: “98 procent van de bendeleden zijn van vreemde origine (…) en verblijven meestal illegaal in het land.” Stevige uitspraak. Toen het toenmalige Vlaams Blok in het verleden dergelijke zaken zei, m.a.w. feiten aanhaalde, werden we…. veroordeeld voor racisme. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat de hoofdinspecteur die de uitspraak deed niet het zelfde lot beschoren is.

   

  De politie liet vandaag door een hoofdcommissaris weten dat de politie meer middelen zal inzetten om gauwdiefstallen aan te pakken. Maar we horen ineens een ander verhaal. Het gaat weer zeer goed. De unit voor gauwdiefstallen doet het zeer goed. Kan allemaal wel zijn, ik heb het volste vertrouwen in de politie, maar ergens moet het schoentje dan toch wringen. Zou het kunnen dat het probleem bij het socialistische stadsbestuur ligt dat er bij de politie te weinig op aandringt om van kleine criminaliteit en het illegalenprobleem een topprioriteit te maken?

   

  Best mogelijk. Ik moet immers de eerste socialist nog tegenkomen die zal pleiten voor een harde aanpak van de criminaliteit. Zeker als het dan ook nog eens gelinkt is aan het illegalenprobleem. Zou Gent dan toch toe zijn aan een ander bestuur?


 • Wijnkelders

  "Het beste van de wijnen dat is er voor mijne mond," zong Laïs op hun eerste CD. En dat is het Vlaams Parlement niet ontgaan. In de meerjarenbegroting van het Vlaams Parlement had men het ideetje opgevat om een klein wijnkeldertje te gaan aanleggen. Het zou niet eens zo veel kosten. Slechts 120.000 euro. Halloooo, zijn ze daar zot geworden ofzo?
   
  Vergeet niet dat het Vlaams Parlement betaald wordt door de belastingsbetaler. Zou het dan niet beter zijn dat een parlement zich toelegt op haar core business? Ik denk het wel. En dat zou beter ook zo zijn voor het federale huis aan de overkant. De Senaat staat in de wandelgangen, en ook ver daar buiten, bekend voor de immense wijnkelder met buitengewone wijnen. We zouden het eigenlijk eens aan gemeenteraadslid Nadia Merchiers van de SP.a moeten vragen. Die heeft, als ik me niet vergis, in een ver verleden nog een korte tijd in die Senaat geresideerd.
   
  Gelukkig, eens dergelijke berichten in de krant kwamen, is het bureau van het Vlaams Parlement op de plannen teruggekomen. En maar terecht ook.
   
  Inmiddels kunnen we in de kranten lezen dat sommige steden ook wijnkelders hebben. In de provincie Oost-Vlaanderen is dat alleszins het geval. Dat bleek al een hele tijd geleden uit een vraag van Vlaams Belanger Tanguy Veys. Zou de stad Gent ook een wijnkelder hebben? Zou ik het eens durven vragen? lol

 • Boefjes en Blogs

  Ook De Morgen van vandaag gelezen? Stond weer een prachtig stukje in over Brusselse boefjes. Ook zij maken gebruik van blogs, maar dan wel om hun misdaden te etaleren. En als ik die misdaden allemaal lees, vind ik het op zich al een schande dat de rode krant het vergoelijkend over “boefjes” heeft. Gangsters zijn het.
   
  Zo is er een filmpje te zien waarop een jongen in elkaar wordt geslagen met de prachtige bijhorende tekst: “Als je naar Molenbeek komt, doe je dat om je in elkaar te laten slaan of je te laten vermoorden”. Geestige ‘boefjes’, hé? Eveneens te zien: de nodige foto’s van jongeren, met vuurwapens, brandende politiewagens, etc. Kortom de crème de la crème.In wat voor een samenleving leven we wanneer crapuul, tuig van de richel, hun daden ook nog eens gaan etaleren op weblogs. Ook voetbalhooligans doen dat naar verluidt.
   
  Hebben magistraten, heeft de minister van Justitie, hebben de bewindsvoerders dan geen enkel eergevoel meer? Als ze dat nog wel hebben, weten ze wat hen te doen staat. Als sinds mensenheugenis bestaan er leuke plaatsen voor dat soort mensen. Ik geloof zelfs dat die plaatsen een naam hebben: gevangenissen.
   
  Hierbij enkele links. De teksten bij de foto’s zijn soms zelfs explicieter dan de foto’s zelf.
  http://molemcity.skyblog.com/9.html
  http://ouchen08.skyblog.com/5.html
   
  Wil je zelf nog wat op zoek gaan naar expliciete blogs van de knaapkes ga dan naar onderstaande site en zoek op Brusselse metrostations en wijken.
   
  www.skyblog.com

 • Prutswerk

  Paniek in het Gentse stadhuis. Ikea dreigt er mee geen vestiging in Gent op te richten. En voor Gent, en het schepencollege weet dat, is de komst van Ikea zeer belangrijk. Reden waarom de meubelgigant niet wil komen: het duurt allemaal veel te lang.Nadat de socialisten zich steeds hebben verzet tegen de eerste plaatskeuze van Ikea , was er na een hele tijd eindelijk een vergelijk gekomen. Ikea wilde best naar de site aan Flanders Expo gaan.Al jaren wil het stadsbestuur iets met de site rond Flanders Expo doen. Het is een zeer waardevol gebied dat dringend ontwikkeld moet worden. Maar vooraleer de bouwvakkers er aan het werk kunnen, moet er een RUP gemaakt worden. Dat is de afkorting van Ruimtelijk UitvoeringsPlan. Dat plan bepaalt, om het in een notedop uit te leggen, wat er mag gebouwd worden, welk soort zaken er mogen komen, hoe hoog gebouwen mogen zijn, hoeveel groen er moet zijn,... En inderdaad, het maken van een dergelijk plan en vooral het doorlopen van de wettelijke procedures, vergt wel wat tijd. En het stadsbestuur kan daar inderdaad niet alleen over oordelen en heeft die zaak niet volledig in de hand. Dat konden we de jongste dagen dan ook uitgebreid lezen in de kranten. Nu wil men dat RUP opsplitsen in een deel voor Ikea en een deel voor de ontwikkeling rond Ikea. Daarvoor moet de provinciegouverneur en de bevoegde Vlaamse minister voor geraadpleegd worden. Maar wat een prutswerk is dat eigenlijk?Ik zit nu bijna vijf jaar in de Gentse gemeenteraad en ik erfde dit dossier van mijn voorgangers. Met andere woorden, het stadsbestuur is al van de vorige legislatuur met dit dossier bezig. Het enige wat ik met dit dossier heb meegemaakt, is uitstel van deadlines, wijziging van plannen, nieuwe studies,... Noem maar op. Maar dat dit dossier al zoveel jaren aansleept, dat lezen we natuurlijk niet. Dat wil het socialistische stadsbestuur niet geweten hebben. Ha neen, Gent wordt goed bestuurd, weet je wel. In Gent zijn er geen problemen, alles gaat goed.Dit is eens te meer een bewijs dat het socialistische bestuur van Gent niet zo goed is als ze het laten uitschijnen. Dit dossier sleept immers al veel te lang aan. Als het voor Ikea te lang duurt, kunnen we niet anders dan eerlijk zijn, hoe spijtig het ook is. Ikea heeft gelijk.

 • Lesbische liefde

  Hebt ge het ook vandaag gelezen in de krant? De liefdesbrief van Karin Temmerman (SP.a) aan Vera Dua (Groen!).Tja, blijkbaar is er bij de socialisten in Gent een probleem. Nu het er begint naar uit te zien dat de heilige Beke de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen niet zal trekken, zijn ze daar wat in paniek geschoten. Ze zien het precies niet meer zitten. Zouden ze een verkiezingsnederlaag vrezen? Temmerman smeekt om de liefde van Dua. Ze wil dat Vera haar graag ziet en dat ze als een koppel naar de verkiezingen kunnen. Ik denk dat ze het Vlaams Belang een beetje vrezen. Maar dat hoeft niet hoor. Van ons moet niemand bang zijn. In het slechtste geval besturen we de stad beter dan wat de socialisten de afgelopen jaren hebben gedaan. Zou de Gentenaar daar schrik van hebben?Maar ik had het toch niet verwacht van het nichtje van Temmerman. Zo'n liefdesbrief aan een vrouw. Maar ja, in Gent heeft het stadsbestuur altijd veel gedaan voor de holebibeweging. Dus zo verrast zou ik niet mogen zijn.

 • Huisjesmelkers

  Gisterenochtend werden er aan de Dampoort en in de buurt van de Tolhuislaan bij een massale politieactie maar liefst 95 slachtoffers van huisjesmelkers aangetroffen. Nu ja, slachtoffers? Veel daar van zijn eigenlijk illegale vreemdelingen die zich niet in ons land zouden mogen bevonden. Maar toch, het probleem van de huisjesmelkers is hallucinant en hun daden zijn niet te vergoelijken. Het zijn mensen die voor forse bedragen piepkleine en slechtonderhoude kamers verhuren aan volledige gezinnen. Sommigen verhuren zelfs kelders, kamers zonder enige voorzieningen,... En natuurlijk kiezen die knapen gemakkelijke slachtoffers uit die nergens kunnen gaan klagen, zoals illegalen, mensen die nog in een asielprocedure zitten,...In de gemeenteraad heb ik daar meermaals vragen over gesteld. En telkens verzekerde de burgemeester me dat in Gent, in overleg met het parket, de huisjesmelkers keihard werden aangepakt. Wat de opvolging van de aangetroffen illegalen betreft was het wel wat minder. Met als gevolg dat velen - nadat ze voor de duizendste keer hun bevel tot uitwijzing gekregen hadden - terug in Gent terecht kwamen. En als ik daar vragen over stelde was ik een onmens en kwamen de woorden als razzia en deportatie boven. Tja, gebrek aan argumenten zeker?Maar nu terug wat die huisjesmelkers betreft. Blijkbaar is de aanpak niet hard genoeg en zijn de maatregelen vanwege het stadsbestuur ruimschoots onvoldoende, want overal konden we lezen dat die 95 aangetroffen "slachtoffers" slechts een topje van de ijsberg zijn. Volgens bronnen zouden er in Gent nog eens 5.000 potentiële slachtoffers van huisjesmelkers zijn. Ik ben nu eens nieuwsgierig of er bijkomende maatregelen zullen worden uitgevaardigd om het probleem effectief en efficiënt aan te pakken. Er zit dus niets anders op dan eens in de commissie een vraagje aan de burgemeester te stellen, zeker? Ben al zeer benieuwd naar zijn antwoord. Ik hou jullie alleszins op de hoogte.

 • Stem van het volk telt niet

  Gisteren had ik het over het feit dat er in dit land nog geen volksraadpleging had plaatsgevonden over de Europese Grondwet en dat dit verdrag intussen in het federaal parlement werd goedgekeurd. Nu - dat hoort zo in een federale staat - moeten ook de regionale parlementen het verdrag over de Europese Grondwet ratificeren (een mooi woord voor goedkeuren).Vandaag stelde Vlaams Volksvertegenwoordiger Karim Van Overmeire de vraag aan minister-president Yves Leterme of hij bereid was om met de Vlaamse Regering een dergelijke volksraadpleging over die grondwet te organiseren. Het antwoord was simpel: " ik ben daar geen voorstander van dus de regering zal geen initiatieven ter zake nemen." Volgens de Vlaamse Regering hoeft de Vlamingen niet naar de mening gevraagd te worden over een verdrag dat in hun dagelijks leven zeer ingrijpend is.Maar Van Overmeire had nog meer pijlen op zijn boog. Hij had ook een voorstel van decreet ingediend om een dergelijke volksraadpleging over de Europese grondwet te organiseren. Hij vroeg, vermits het nu prangend is na de afkeuring in Frankrijk, om dit met spoedbehandeling in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement te bespreken. Niets van. Weggestemd, want zegt de CD&V-fractieleider, er is niets dringends aan. Hallo, waarom vinden er dan nu in alle landen volksraadplegingen en ratificatieprocedures plaats? Begrijpe wie kan.Maar het Vlaams Belang laat dit voor de Vlamingen belangrijke dossier niet rusten. We zullen dan maar eerst in commissie dit voorstel van decreet bespreken. En dan moeten de andere partijen maar eens kleur bekennen en openlijk zeggen dat ze de Vlamingen gewoon te dom vinden om hier hun mening over te vragen.Wel, de Vlaming is niet dom. Wij willen wel eens het oordeel van de Vlamingen over die Europese grondwet weten. Wij willen wel eens luisteren naar de stem van het volk.