• Opgelucht?

  Londen haalt opgelucht adem. De verdachten van de aanslagen van 21 juli zijn allen aangehouden. Voor eentje er van moesten ze zelfs al naar Rome trekken om hem te kunnen vatten. Puik werk dus van de Engelse politiediensten.
   
  Maar hopelijk juicht er niemand te vroeg victorie. Want dat is nu het nadeel met dat Islamterrorsime en met die zelfmoordaanslagen. Iedereen kan een dergelijke aanslag plegen. Het kan bij wijze van spreken je buurman zijn die zo'n aanslag op een metro aan het voorbereiden is.
   
  De politiediensten mogen dus niet rusten. Een dergelijk specifiek terrorisme moet hard aangepakt worden tot het met wortel en al is uitgerukt. Anders zal dit nooit meer een veilige wereld zijn.
   
  http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/4730949.stm
   
  http://www.tijd.be/nieuws/artikel.asp?Id=1835555

 • Moderne Paus

  Paus Benedictus is blijkbaar een man die besef heeft van de problemen waarmee katholieken vandaag de dag worstelen. Zonder ondoordacht waarden en principes van de katholieke kerk over boord te gooien, blijkt hij toch begrip te hebben voor de maatschappelijke evoluties.
   
  Steeds meer mensen trouwen voor de kerk vanwege traditie of om hun ouders een plezier te doen. Of in een ander geval is bv. de man katholiek en de vrouw niet, maar ze trouwen toch voor de kerk. Als het dan tot een echtscheiding komt, is de man eigenlijk een beetje een persona non grata voor de kerk. Hij kan bv. niet meer te communnie gaan. Dit is mijns inziens totaal onterecht.
   
  Heel wat mensen onderschatten dit, maar voor die katholieke man is dat dan toch een probleem. De paus wil dit nu onderzoeken en wil gescheiden mannen of vrouwen terug verwelkomen in zijn kerk. Hij stelt dat als het door bepaalde omstandigheden toch in een huwelijk tot een echtscheiding komt, dit niet betekent dat een van de partijen niet meer katholiek zou zijn. Hij wil nu laten bestuderen wat er aan kan gedaan worden opdat die mensen tot volwaardig hun katholieke geloof kunnen blijven beleven en of in bepaalde omstandigheden een huwelijk voor de kerk makkelijker nietig kan worden verklaard. Dit lijkt me een belangrijke stap in de modernisering van de katholieke kerk. Want volgens mij moet ook een kerk, zonder dat het daarvoor basisprincipes moet verloochenen, ook mee evolueren met de tijdsgeest. Met een beetje geluk is de nieuwe paus op de goede weg om het katholieke geloof de impuls te geven die het nodig heeft.

 • A nation once again?

  Vandaag heeft het Iers Republikeins Leger (IRA) met een persmededeling laten weten dat het zijn militanten oproept vanaf 17 uur de gewapende strijd op te geven. Dit is een essentiële stap voor de vrede in het noordelijke Ierland. Voordien had ook de Iers Republikeinse partij, Sinn Fein reeds opgeroepen om eindelijk de politieke strijd te laten primeren en te werken aan een oplossing voor het Ierse conflict.

   

  Het is nu te hopen dat ook langs Unionistische kant een zelfde mededeling wordt gedaan. Want in het Noordelijke Ierland wordt er nog steeds gewerkt met twee maten en twee gewichten. Enkele jaren gelden had het IRA ook al gezegd de wapens te willen neerleggen, maar werd er verder druk gezet op de beweging om effectief te ontwapenen (decommissioning). En dat is niet echt logisch als men vaststelt dat aan unionistische milities zoals de UVF geen eisen werden gesteld. Ondanks dat dit een redelijk argument is, mag dit onder geen beding een struikelsteen vormen – voor geen van beide partijen in het conflict – op weg naar een duurzame vrede.

   

  Ik volg de Ierse kwestie al een hele tijd en ik ga er vanuit – ondanks dat ik nu geen super deskundige ben ter zake - dat het het IRA dit keer menens is. Ze moeten leren vertrouwen te hebben in politieke leiders zoals Gerry Adams en Martin Mc Guinness. In dat kader is Mc Guinness trouwens aan het onderhandelen in de Verenigde Staten en hij zal daar enkel steun vinden voor zijn verhaal als het geweld effectief ophoudt. Deze mededeling van de leiding van het IRA kan wel eens dé doorbraak zijn in het vredesproces in het noordelijke Ierland. Hopelijk verknallen unionisten en Britten het niet met bijkomende eisen te gaan stellen tegenover deze mededeling van de vrijheidstrijders van de IRA.

   

  Maar persoonlijk hoop ik nog steeds niet dat het enkel bij vrede alleen blijft. De Republikeinen in Ierland moeten de hereniging van het zuiden en het noorden blijven nastreven, zij het duidelijk met politieke middelen. Immers, een volk mag niet gescheiden worden en moet recht hebben op zijn eigen soevereiniteit, op zijn eigen staat. (cfr. Het handvest van de verenigde naties). Als het IRA zich dit keer effectief aan geweldloosheid kan houden, zullen ze nog meer glans kunnen geven aan hun wezenlijke rol die ze gespeeld hebben voor de Ierse vrijheid. Volgend jaar is het 25 jaar geleden dat Bobby Sands als verkozen parlementslid stierf ten gevolge van zijn hongerstaking tegen het terreurbewind in Ierland vanwege de Britten. Zou dat dan ook geen prachtig jaar zijn om tot een definitieve oplossing voor de problemen in het noordelijke Ierland te komen?


 • Schouppe lijsttrekker?

  De geruchten omtrent de lijsttrekker voor de CD&V voor de gemeenteraadsverkiezingen in Gent gaan de jongste tijd crescendo. De man die steeds meer getipt wordt voor die job is Vlaams Volksvertegenwoordiger en voormalig NMBS-baas Etienne Schouppe. Schouppe zelf geeft toe in een interview dat hij veel met Gent bezig is en dat hij er hard aan werkt om “met een zo sterk mogelijke lijst” voor de pinnen te komen.

   

  In de eerste plaats is dit zeer pijnlijk voor de huidige CD&V-gemeenteraadsleden. Vermits er hard aan de lijst moet gewerkt worden, betekent dit eigenlijk impliciet dat de huidige sterkhouders van de Roomse fractie niet voldoen. Ook het feit dat voor het lijsttrekkerschap buiten Gent wordt gezocht, moet een klap in het gezicht zijn van huidig fractieleider Matthieu Dierckx die o zo graag de eerste viool wil spelen.

   

  Aan de andere kant stelt er zich wel een probleem met de figuur van Schouppe. Ten eerste is de man is een Vlaams-Brabander (Hij was in een recent verleden nog burgemeester van Liedekerke) en de vraag stelt zich dus of de Gentenaars zo’n inwijkeling wel zullen aanvaarden. Te meer omdat de verhuis dan ook enkel in het belang van de verkiezingen zal gebeuren. Ik weet waarover ik spreek. Het is intussen al tien jaar dat ik in Gent woon, maar mijn afkomst (’t is natuurlijk wel Antwerpen en dat ligt nog moeilijker) speelt me nog steeds parten en zal me waarschijnlijk de rest van mijn politieke leven blijven achtervolgen. Ten tweede is Schouppe de man van de koerierdienst ABX van de NMBS. Een firma die onder zijn beheer een torenhoge schuld heeft opgebouwd. Wil de CD&V dan wel die man als burgemeesterskandidaat naar voor schuiven? De stadskas is onder het bewind van de Sossen nu al meer dan leeg.

   

  Maar het blijft boeiend om paniek bij de CD&V te volgen. Ze weten echt niet wie ze naar voor moeten schuiven. De andere lijsttrekkers zijn intussen allemaal bekend. Van mij mag Schouppe alleszins naar Gent komen. Dat maakt de campagne er enkel maar leuker op.

   
 • Allochtone politie

  Op de website waarmee de Belgische politie promotie maakt voor vacatures in het korps, wordt er de nadruk op gelegd dat er twee bevolkingsgroepen prioritair zijn om tot de politie toe te treden: de vrouwen en – hoe kan het ook anders – de allochtonen. Voor de allochtonen wordt een streefcijfer van 10% vooropgesteld.

   

  Immers, volgens de beleidsmakers moet de politie een afspiegeling van de maatschappij zijn. Ik vraag me dan af wanneer de promotieacties beginnen om vacatures bij de politie op te vullen met blinden, mentaal gehandicapten, mensen met één been, mannen met een snor, vrouwen met blond haar, getuigen van Jehova,… Want maken die ook niet allemaal een wezenlijk deel van onze samenleving uit?

   

  Versta mij niet verkeerd, het stoort mij niet dat er een allochtoon bij de politie gaat. Maar het is weer het “voorrangsbeleid” dat mij stoort. Men heeft ontdekt dat van alle allochtonen die zich inschrijven voor de politieschool er slechts een zeer kleine minderheid effectief agent wordt. De meesten vallen af bij de examens, bv. door een grote taalachterstand die ze hebben. Die taalachterstand zal met vooropleidingen bijgespijkerd worden. Zijn er ook vooropleidingen voor andere onderdelen van het politie-examen waarmee andere doelgroepen misschien problemen hebben? Ook de fysieke proeven zijn al aangepast naar gelang het een man of een vrouw is die ze aflegt.

   

  Tja, op die manier wordt het voor die doelgroepen een stuk makkelijker. Weg met de speciale behandeling zeg ik. Geen discriminatie. Er moet één examen zijn om tot het politiekorps toe te treden met dezelfde standaard voor iedereen. Dat is pas eerlijk.

   

  Trouwens, zou het kunnen dat het probleem van de lage rekruteringsgraad van allochtonen bij de politie misschien wel bij de allochtone gemeenschap zelf ligt? Is het niet zo dat maar al te vaak de politie aanzien wordt als de vijand en de allochtoon die politieagent wordt als verrader? Of vergis ik me?


 • Vrouwelijke grondwet

  Het is duidelijk komkommertijd. Vandaag in de krant een artikeltje gelezen dat Sabine De Bethune (CD&V) de grondwet wil “vervrouwelijken”.

   

  Wat is het probleem volgens de senator – en ik schrijf bewust senator en niet senatrice?  De grondwet is vrouwonvriendelijk. Zo gaat het in de grondwet over de burger en ZIJN rechten. Als het gaat over een persoon wordt steevast het woordje HIJ gebruikt. De Bethune ergert zich dus aan het weglaten van de vrouwelijke vormen. Ook ik ben van mening dat de vrouwelijke vormen niet mogen worden weggelaten. Immers, wat is er mooier dan door de stad kuieren en kijken naar de vrouwelijke vormen in aansluitende topjes.

   

  Maar het voorstel van De Bethune is belachelijk. Ten eerste moeten eerst al die artikels waarin de mannelijke vorm wordt gebruikt voor herziening vatbaar verklaard worden in het Parlement. Dan moet het Parlement ontbonden worden om uiteindelijk in de volgende legislatuur de artikelen effectief aan te passen. Is deze Spielerei van mevrouw De Bethune dan niet wat overdreven?

   

  En met alle respect, in de Nederlandse taal zijn de vele voorbeelden die zij aanhaalt neutraal. Zo spreekt men in het Nederlands niet van een voorzitster, maar van een voorzitter. Ongeacht het geslacht van de persoon die de functie bekleedt. Een advocaat spreek je aan met meester, ook als het een vrouw is. (Meesteres zou immers eerder kinky klinken. lol) Dit land wordt bestuurd door ministers en toch niet door ministeressen.

   

  Graag zou ik bij de CD&V-fractieleider (niet leidster) in de Senaat liever wat meer weerwerk zien tegen de voor Vlaanderen nefaste regering Verhofstadt. Maar over dergelijke belangrijke zaken horen we onze feministe niet. Neen, vooral belachelijke ideetjes komen uit haar koker. Ik hoop niet dat dit hét kenmerk is van vrouwen in de politiek. Ooit waren de socialisten in een ver verleden tegen het vrouwenstemrecht. In het geval van iemand als De Bethune hadden ze gelijk.


 • Don't give in

  Vandaag ben ik eens met mijn twee bengels naar het Boudewijnpark in Brugge geweest. Mijn zoon is namelijk dol op dolfijnen. Ikzelf was eerder gefixeerd op een van de trainers van de dolfijnen. Olivia of zoiets heette ze. Soit, kon 't niet helpen.
   
  Kortom, een ontspannen namiddag waarvan het heerlijkste moment eigenlijk de lach op het gelaat van je kinderen is. Dan weet je pas wat geluk is. Maar evenzeer dwaalden mijn gedachten toch even af naar de aanslagen in Londen. Daar moet nu pas angst heersen na de "kleinere" aanslagen van gisteren.
   
  Uiteindelijk is dat voor het grootste deel de bedoeling van die rotzakken. Angst creëeren. En uiteindelijk zijn wij ook niet gerust. Ik ga ook elke dag naar Brussel - het hart van Europa weet je wel -werken. Zullen wij van dergelijke aanslagen gevrijwaard blijven? Ik weet het alleszins niet en ik ben van plan er ook niet te veel over na te denken. Ik geef niet toe aan die knapen. Ik ga zulke dingen mijn leven niet laten beheersen.
   
  Het doet me denken aan een interview onlangs op BBC met een Londenaar die zei: "What ever happens, we won't give in." Inderdaad, het westen mag zich niet gewonnen geven. Don't give in.

 • België Barst

  Geen passender lied om vandaag op deze blog te zetten. (Ben al van kindsaf een fan van De Strangers) Het is intussen 25 jaar oud, maar nog steeds actueel.
   

  http://www.destrangers.com/text/discografie/liedjesteksten/lp17_troef/juicht_belgen_juicht.htm


   

 • De Koninck

  Het is weer die tijd van het jaar. 21 juli, nationale feestdag, ter herdenking van het feit dat de eerste koning der Belgen, Leopold I in 1831 trouw zweerde aan de grondwet van de nieuwe staat, en er vervolgens constant zijn voeten aan veegde en ze probeerde onderuit te halen, maar soit.

   

  Even traditioneel is de toespraak van de koning ter gelegenheid van de “feestdag”. En dit jaar stond die toespraak in het kader van 175 jaar België. En als we Albert II mogen geloven, heeft dit land nog een grote toekomst. De papa van Delphine trekt zich op aan een recente opiniepeiling waarin 87% van de respondenten positief antwoorde op de vraag”Moet België, volgens u, één blijven?”

   

  Tja, als dat het bewijs is dat het goed gaat met de eenheid van dit land is het pover gesteld. Immers, ik zou gelijkaardige vragen kunnen stellen die minder positief zou worden beantwoord. Bv. “Bent u bereid om om als Vlamingen jaarlijks meer dan 12 miljard euro te betalen om de eenheid van België te bewaren?” of “Bent u het er mee eens dat het vreemdelingenstemrecht wordt ingevoerd om de eenheid van België te bewaren?” of “Bent u het er mee eens dat Vlaamse politici zich steeds plooien naar de oekazes van de Franstalige politici om de eenheid van België te bewaren?” Zouden dergelijke vragen ook door 87% van de respondenten positief worden beantwoord?

   

  Albert geeft nog wel een eresaluut aan de Vlaams-nationale militanten: “Alhoewel 13% het tegenovergestelde denkt en dat LUIDRUCHTIG te kennen geeft, (…)” De acties tegen de koning gaan dus duidelijk niet onopgemerkt voorbij. Dat doet mijn NSV-hart weer wat sneller slaan. Hou dus vol Voorpost, NSV, TAK,…

   

  Ach, de koning is uiteindelijk maar de koning. Gelukkig is er maar één koning die me echt aanstaat, een koning die ik echt liefheb… die van hoge gisting.


 • Het links-nationalisme van U2

  Zaterdag was er op Nederland 3 een optreden te zien van een van de beste groepen van mijn generatie: U2. Ik had niet kunnen kijken, maar had het opgenomen op een aftands apparaat dat video heet. (Ben nog niet zo mee met de nieuwe ontwikkelingen. Sorry, Streep)

   

  Nu ik gekeken heb, zijn er geen superlatieven genoeg om een dergelijk concert te beschrijven. Ik moet ze ooit live gaan zien. Waar dan ook, want anders ga ik me dat op mijn sterfbed beklagen. En het engagement van die man is grenzeloos. Hij zet zich in voor een betere wereld en doet daar echt veel voor. Ok, de man is links, maar hij is tenminste niet politiekcorrect. Ok, hij houdt van Martin Luther King (heeft er zelfs een lied voor geschreven) en ik heb het niet zo op die dominee begrepen. En dan? Er moeten meer mensen zijn als Bono van U2.

   

  Want hij mag dan wel links zijn, hij houdt van zijn volk. Niemand van U2 is naar de mondaine oorden van deze aardkluit getrokken. Neen, ze wonen allen in Eire. They ‘re just Irish lads, North-Dubliners. De Dubliners die James Joyce zo magistraal heeft beschreven. De opname was een concert in Ierland en Bono verklaarde op zijn typische manier waarom ze nog in Ierland wonen toen hij zei tegen de Ieren: “These people are our tribe”. Kan het nog mooier? En dan op het einde van het lied “Sunday Bloody Sunday” alle slachtoffers opnoemen van die duivelse daad door de Engelse bezetter. Op dergelijke momenten besef ik weer hoe erg ik gruwel van fascisme. Wie houdt er nu meer van een staat dan van een volk? Elk volk heeft recht op zelfbeschikking (cfr. het handvest van de Verenigde naties) Laten we er eens eindelijk werk van maken.

   

  Kortom, het is duidelijk. U2 en Bono zijn dan wel links in hun politieke visies (hun verdomde recht), maar ze houden van HUN volk. Waarom houdt links in dit land dan toch niet van Vlaanderen en de Vlamingen? We zouden heel wat verder staan, wat ons nog meer in staat zou stellen om ons te bekommeren om de mensen die het minder hebben. Maar die lange termijnvisie kent links in dit land niet. Betreurenswaardig. Je kan pas van iemand houden als je van jezelf houdt, zei een goede vriendin me. Wel, je kunt pas écht van andere volkeren houden als je van je eigen volk houdt. Ja, er moeten meer mensen als Bono zijn…


 • Vluchtelingen gaan op reis

  Naar verluidt, zou het Antwerpse OCMW gaan samenwerken met het Antwerpse parket i.v.m. de eventuele betrokkenheid van OCMW-klanten bij drugsmokkel en terrorisme. Het zou gaan over een aantal erkende of geregulariseerde vluchtelingen die jaarlijks enkele keren terugkeren naar hun landen van herkomst. Meestal zou het dan gaan over Pakistan of Afghanistan.

   

  Hallo, koekoek. Als dat niet opmerkelijk is. Ik dacht altijd dat mensen die hun land ontvluchten en asiel vragen in een ander land in het kader van de conventie van Genève, eigenlijk vluchten omdat ze voor hun leven moeten vrezen en dit wegens bv. hun politieke overtuiging. Toch raar, hé, dat die mensen dan nog eens een paar keer per jaar naar hun ontvluchtte land op “vakantie” gaan.

   

  En dan het OCMW-luik. De mensen waarvan hierboven sprake kloppen allemaal aan bij het OCMW en trekken steun. Dat gaat dan in de meeste gevallen over een karig leefloon. Is het dan fout om de vraag te stellen hoe ze zo’n reisje financieren?

   

  Het Antwerpse parket vindt van niet en opende een onderzoek. Het komt toch allemaal maar eigenaardig over, hoor. Een rare wereld waarin we leven. Een wereld waarin vluchtelingen terugreizen om een korte tijd door te brengen in het land dat ze ontvlucht zijn.

   

  Ik vraag me trouwens af of zulke fenomenen zich ook in Gent afspelen. Daarom heb ik voor de verandering maar eens een vraagje naar het stadsbestuur gestuurd. Ben eens nieuwsgierig naar het antwoord. 

   

  http://www.hln.be/hln/cch/det/art_99216.html • Niet uit te leggen

  Na wat snuisteren in mijn oude rommel heb ik een klein kadertje teruggevonden met daarin een foto van de Berlijnse muur. Op de muur stonden de letters Schoolrock 1989 gespoten.
   
  Schoolrock was het evenement dat we als laatstejaars in het Sint-Ritacollege van Kontich organiseerden en datzelfde jaar waren we met onze klasgenoten op reis door de toenmalige DDR en Berlijn. Uiteraard moest ik denken aan de nacht dat ik dat daar met mijn kameraden was gaan aanbrengen. (zo denk ik nog eens terug aan Roeland Buisseret en David Bovée. Allebei hun eigen richting in 't leven gegaan.)
   
  Maar dan kwam het moeilijke. Mijn kinderen vroegen wat er nu op de foto stond. Dus leg maar eens uit dat er toen door een stad een muur liep van 134 km. lang. En leg dan maar eens uit dat stadsgenoten, families, vrienden,... van elkaar gescheiden werden omdat de machthebbers in die stad en in dat land er andere politieke ideeën op nahielden. Het spervuur aan vragen dat er dan op je wordt afgevuurd is niet te beantwoorden. Kortom, zoiets is niet uit te leggen aan iemand die het niet heeft meegemaakt. Het is zelfs makkelijker uit te leggen hoe oorlogen ontstaan.
   
  Enfin, het is duidelijk. Zoiets mag nooit meer gebeuren. Laat ons dus maar onze democratie koesteren en vooral met veel genoegen deelnemen aan en genieten van het politieke debat. En laten we vooral niemand ooit het spreken beletten.

 • De domme Dierckx

  Het zou de titel van een Suske en Wiske kunnen zijn, maar voor de CD&V is het spijtig genoeg de realiteit.
   
  En Dierckx, de fractieleider van de Tjeven in de Gentse gemeenteraad is niet alleen dom, hij is nog een tikkeltje racistisch ook. In zijn blaadje - ik geloof dat het "in 't halfrond" heet - schrijft hij: "Ik doe een oproep aan alle Gentenaars: laat toch nooit nen Hollander burgemeester worden." Volgens mij strookt dat niet met artikel 3 van de wet van 1981. Wij weten er alles van. Aanzetten tot...
   
  Dierckx heeft het - voor diegenen die het nog niet wisten - over de lijsttrekker van de VLD voor de komende verkiezingen, Sas Van Rouveroij. Sas heeft Hollandse roots. En dan? Ik ook. Maar het domme is dat hij op de VLD blijft schieten. Hij wil gewoon na de volgende gemeenteraadsverkiezingen met zijn CD&V de VLD vervangen in een college met de Sossen. De Sossen die alles beheersen in Gent, zoals de lezers van deze blog al lang konden vaststellen. Impliciet zegt Dierckx dus eigenlijk dat ze geen verschil gaan maken, dat alleen de VLD niet meer in 't college mag en dat zij enkel wat postjes willen. Triest, intriest.
   
  Maar het maakt de keuze voor de Gentenaar op 8 oktober 2006 deste makkelijker. Het is kiezen tussen hetzelfde socialistische beleid van de vorige jaren of een duidelijk verandering. Een keuze tussen de politiek voor de vriendjes of een degelijke en deugdelijke politiek. Een keuze voor het ander volk eerst of voor het eigen volk eerst. Tussen de lijst van Beke en co (Termont) en de lijst van Francis Van den Eynde, kortom een keuze tussen de SP.a en het Vlaams Belang. Dierckx heeft immers met zijn artikel laten weten dat er geen andere partijen in Gent zijn.
   
  Wij zijn alleszins klaar om de strijd met de echte machthebbers van Gent aan te gaan.

 • Fin de siècle

  De mensen die me kennen, weten dat ik alles behalve preuts ben. Dubbelzinnige opmerkingen durven in gesprekken met biebie al eens voorkomen. Ik vind ook dat zoiets moet kunnen. We leven in een samenleving waarin seks al lang geen taboe meer is.

   

  Ik heb er dus ook geen probleem mee dat tijdens de Gentse Feesten in de Capitole “Puppetry of the Penis” wordt opgevoerd. Dat is een optreden waarbij twee Australiërs een soort origami uitvoeren met delen van hun lichaam die ik persoonlijk liefst voor andere zaken gebruik. (bv. het verwijderen van overtollig bier uit mijn lichaam) Ik stel me wel vragen bij het feit dat het stadsbestuur dat allemaal zo graag naar de stad ziet komen, te meer omdat het nu net dit stadsbestuur is dat Gent altijd promoot als “stad van kennis en cultuur”. En dat culturele mis ik wel bij degelijke shows, maar soit.

   

  Maar het wordt toch een beetje plat wanneer men daar dan ook nog eens een wereldrecordpoging aan koppelt waarbij alle toeschouwers in de voetsporen van de twee “artiesten” treden. Het komt me wat raar over dat er mannen zijn die in het zicht van de rest van het publiek hun familiejuwelen in de vorm van een hamburger willen vouwen. Gelukkig doet zot zijn niet zeer. Waarom trouwens de aanwezige vrouwen ook uit de kleren moeten is me niet geheel duidelijk. Wat moeten zij vouwen?

   

  Dergelijke zaken doen me enkel concluderen dat we ons nog steeds in een soort “fin de siècle” bevinden. Zoals iedereen - die wat van geschiedenis kent - weet, eindigt een eeuw immers niet bij de overgang van zeg maar 1899 naar 1900, maar wel bij een tekenende gebeurtenis. Toen begon de nieuwe eeuw geschiedkundig eigenlijk met de Eerste Wereldoorlog. En al even traditioneel in de geschiedenis is dat het einde van een eeuw vaak gepaard gaat met het neerhalen van de waarden van de vorige eeuw, met een stevige portie decadentie, zedenverwildering,…

   

  En ik dacht dat de 21ste eeuw dit keer begonnen is met de aanslagen van 11 september. Ik weet niet of ik fout was, maar ik vind wel dat we wat zijn blijven steken in de decadentie. Kijk alleen maar al eens naar het overmatige druggebruik vandaag de dag. Het feit dat mensen de realiteit willen ontvluchten is onrustwekkend. Heel spijtig want “plus est en vous”. Er zit heel wat meer in de hedendaagse samenleving dan er tot hiertoe uitkomt.
 • Stand-up comedian

  Allez, de kogel is door de kerk. Hoewel, voor socialisten zouden we beter zeggen de kogel is door het Volkshuis. Maar ook dat zou dan weer slecht gekozen zijn vermits de socialisten bijna geen volkshuizen meer hebben. Waar zouden ze ook het volk halen om er in te steken?

   

  Maar enfin, het gaat dus over het lijsttrekkerschap van Daniel Termont voor de SP.a in Gent bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Termont heeft zich altijd in een gemeenteraad voorgedaan als wat en brute grapjas met weliswaar dossierkennis. Als geen ander kon en kan hij gemeenteraadsleden op een ongeziene wijze hun plaats zetten en onderuittrappen. Ikzelf heb dat genoegen al eens mogen smaken, maar prachtig is de manier waarop hij de jongens en meisjes van Groen! kan vernederen. Een typisch Amerikaanse stand-up comedian (die zijn ook lekker brutaal) is er niets tegen. De vraag is alleen of hij een goede burgemeester zal zijn. Want daar is nog wel wat meer voor nodig. De vraag is of de SP.a nog wel een team is. In de wandelgangen kon men regelmatig vernemen dat Termont niet zo onmiddellijk de eerste keuze was bij de Sossen. Ze vinden hem te weinig intellectueel, te volks en te polemisch loslippig.

   

  Komt daar nog bij dat als Termont de heilige Beke wil opvolgen hij de verkiezingen moet winnen. En dat zal geen makkelijke opdracht zijn. Ook bij het Vlaams Belang leven er terecht de nodige ambities om Gent eindelijk eens anders te gaan besturen. Maar ik kijk wel uit naar de verkiezingscampagnes. Termont is recht voor de raap, wikt en weegt zijn woorden niet, schuwt geen polemiek,… Kortom, het is een Groot Bakkes. (Hij had als het ware een Antwerpenaar kunnen zijn. lol) En met mensen met een groot bakkes is het veel aangenamer debatteren. Veel leuker dan met het zootje pseudo-intellectuelen dat er bij de sossen in Gent veel te veel rondloopt. Het zal heerlijk zijn de degens te kruisen. Maar de strijd zal hard zijn. En zoals Sean Connory in de film Highlander reeds zei: “There can only be one.” Het is dus afwachten of Termont op 9 oktober 2006 nog de “sterkste man van Gent” zal zijn.


 • strijddag

  Het wraaksein is gegeven, hij is hun tergen moe;

  Met vuur in't oog, met woede springt hij den vijand toe.

  Hij scheurt, vernielt, verplettert, bedekt met bloed en slijk

  En zegepralend grijnst hij op's vijands trillend lijk.

   

  Zij zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft,

  Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft.

   

  http://www.snps.be/vlaamsel.htm

   


 • Vlaanderen de Leeuw

  Net terug van de officiële viering van 11 juli van de stad. Triest. Beke die zijn nummertje opvoert over hoe het allemaal zijn schuld niet is, maar wel schuld van de Vlaamse regering. Pathetisch.
   
  Wel nog een pint gaan drinken op de Vrijdagsmarkt. Veel Leeuwenvlaggen gezien. Proficiat aan alle uitbaters.
   
   

 • Beke

  De burgemeester van Gent, SP.a-er Frank Beke moet zowat de enige mens ter wereld zijn die tijdens zijn leven heilig is verklaard. Enfin, toch door de politiekcorrecte media. Maar dit weekend is de ware Frank Beke komen boven drijven. Zoals ik al op deze blog heb bericht durven er de laatste tijd nog al eens wat grote projecten de mist in gaan. Morgen zal de burgemeester tijdens zijn 11 julitoespraak zijn verantwoordelijkheid van zich afschuiven en met de vinger naar de Vlaamse Regering wijzen waarvan hij zegt dat ze heel wat belangrijke dossiers voor Gent op de lange baan schuiven. Een beetje laf, niet?

   

  De voltallige coalitie staat achter Beke. Niet moeilijk. Ze voelen de bui hangen. We zijn nog maar een dik jaar van de gemeenteraadsverkiezingen verwijderd en heel wat van de grote socialistische-liberale projecten die voor en tijdens de legislatuur werden aangekondigd dreigen er niet te komen. In sommige heeft inderdaad de Vlaamse Regering een vinger in de pap, maar het huidige stadsbestuur vrij pleiten zou toch wat te ver leiden. Neem nu het nieuwe Arteveldestadion. Negen maanden uitstel en niet de schuld van de Vlaamse regering. Uitstel voor Ikea omdat het stadsbestuur een mini-Rup dacht te maken en geen Milieueffectenrapport wou laten opstellen. En dan de Vlaamse minister verwijten omdat hij niets meer doet dan de wet toepassen. Opmerkelijk. En dan de ontwikkeling van de Handelsbeurssite, lees mijn post van 4 juni jongstleden. Het Muziekforum komt er niet,….

   

  De optie van Beke nu is al te gemakkelijk Waarom gaat de Heilige Beke eens niet in Brussel met de vuist op tafel slaan en vechten om zijn dossiers binnen te halen? Anderen doen dat wel. En wees gerust met de media-aandacht die de man krijgt, zou het alleszins indruk maken. Komt daar nog bij dat hij er een oud-collega schepen zal tegenkomen, nl. Fientje Moerman. Kan Beke zelfs haar niet overtuigen? Dat zegt veel over zijn overredingskracht. Ooit heeft de burgemeester bij de bespreking van de politiebegroting gezegd dat hij niet graag ging onderhandelen in Brussel. Volgens hem roepen en schelden ze daar en maken ze er ruzie. En dat is tegen zijn natuur, dixit Beke. Komaan zeg, ze maken in Brussel ruzie dus ik ga er van lopen. Net een kleuter die vlucht voor de jongens van het eerste leerjaar. Is dat het gedrag van een burgemeester van de derde grootste stad van Vlaanderen?

   

  Neen, de journalist van Het Laatste Nieuws heeft het eerder bij het rechte eind wanneer hij schrijft: “Maar misschien moet de burgemeester zich ook eens de vraag stellen of de overtuigingskracht van zijn collega’s niet een stuk groter is.” Inderdaad, reken maar dat Patrick Janssens zoiets niet zal tegenkomen.

   

  En dan met de verkiezingen in zicht je van je verantwoordelijkheid ontdoen. Een beetje laf, niet? Beke werd op handen gedragen door zijn coalitiepartners, was verantwoordelijk voor alles goed ging in Gent, hij had zogezegd eigenhandig het Vlaams Belang gestopt,… Wel, dan moet hij ook maar verantwoordelijk zijn als het misloopt.

   

  En nog even voor ik het vergeet,… De opmars van het Vlaams Belang is niet gestopt. Berichten als die van dit weekend bevestigen dat. Beke is bang geworden. En met het oog op de komende verkiezingen lijkt me dat meer dan terecht. • Coupling

  De beste TV-serie van de jongste jaren moet zeker Coupling zijn. Waanzinnig grappige situaties doen zich voor met Jeff, Susan, Patrick, Jane, Sally en Steve. Het zijn allen dertigers met een goede job, maar ze zijn niet getrouwd en hebben geen kinderen. Het gaat over relaties, werk, sollicitaties,… Maar het is zo herkenbaar. Iedereen heeft wel eens van die dingen meegemaakt die in deze serie worden uitvergroot.

   

  Jeff is mijn persoonlijke favoriet. Waarom? Omdat de man namen plakt op situaties die iedereen kent of heeft beleefd. Sindsdien zijn woorden als “The gigleloop” en “The unflushable” heuse begrippen voor me geworden.

   

  De serie is een echte aanrader, maar spijtig genoeg wordt ze niet meer op BBC uitgezonden. Je kan ze wel op dvd kopen. Zeker doen.

   

  http://www.bbc.co.uk/comedy/coupling/episodes/series1_index.shtml

   

  http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/sim-explorer/explore-items/-/B0000797E5/0/101/1/none/purchase/ref%3Dpd%5Fsxp%5Fr0/002-2751951-7720866

   


 • London bombings

  Het is weer zo ver. Vandaag werd Londen opgeschrikt door enkele verschrikkelijke bomaanslagen. Al snel werd de aanslag via een Arabisch medium opgeëist door Al Quaeda.

   

  De Islamterroristen zijn dus uit hun winterslaap. Ik vraag me wel af welke maatregelen er in Europa en in de wereld zullen genomen worden om de oorlog tegen het terrorisme op te voeren. Het Islamfundamentalisme, zoals elk fundamentalisme, is fout.

   

  Ik wacht nu op de arrestatie van de Islamterroristen die verantwoordelijk zijn voor deze schandalige daad  en die arrestaties zouden wel eens in Brussel kunnen gebeuren. Want net als met de aanslagen in Madrid weet iedereen die in staatsveiligheid overal ter wereld werkzaam is, dat men maar op één plaats moet zoeken: Brussel. Dat hebben we te danken aan het lakse beleid terzake van deze regering.

   

  Voor het overige buig ik het hoofd voor de slachtoffers van deze laffe aanslagen en gaan mijn gedachten uit naar de slachtoffers en de families van de betreurden. Ik hoop dat de wereld nooit zal versagen in de strijd tegen dit soort terrorisme.

   

  http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/4659093.stm


 • Vreemdelingen en sociale huisvesting

  Het voordeel van medewerker te zijn in het Vlaams Parlement is dat je vaak met heel interessante antwoorden van Ministers op vragen van Vlaams Belang-parlementsleden wordt geconfronteerd. Het interessantste van de afgelopen dagen was een antwoord van Vlaams Minister Marino Keulen op een schriftelijke vraag van Filip Dewinter i.v.m. vreemdelingen en sociale huisvesting.

   

  Zo blijkt dat in het jaar 2004 maar liefst 17,50% van de sociale woningen werden toegewezen aan niet-EU-vreemdelingen. Dit is opmerkelijk en wel om verschillende redenen. Ten eerste maken de niet-EU-vreemdelingen slechts 1,8% van de Vlaamse bevolking uit. M.a.w. deze bevolkingsgroep zou dus eigenlijk tien keer oververtegenwoordigd in de sociale huisvesting zijn. Ten tweede omdat ondanks het aantal niet-Europese vreemdelingen in vijf jaar tijd door de massale naturalisaties verminderde (van 126.430 naar 110.519) we toch een stijging kregen van het aantal toewijzingen aan niet-EU-vreemdelingen met 3,43% (van 14,07 naar 17,50%)

   

  Uiteraard zijn er in de steden verschillende uitschieters in het toewijzen van sociale woningen aan niet-EU-vreemdelingen. En ja hoor, ook Gent heeft met de SHM Huisvesting Gentbrugge-Ledeberg zo’n uitschieter. Daar wordt maar liefst 38,9% van de sociale huisvesting toegewezen aan niet-EU-vreemdelingen. Ik dacht nochtans dat de aanwezigheid van niet-EU-vreemdelingen in Gent iets lager lag.

   

  Een en ander doet toch wel concluderen dat de sociale huisvesting zoals die nu gebeurt gettovorming in de hand werkt. Daarom is het hoog tijd dat er vanuit de Vlaamse overheid, maar evenzeer vanuit het stadsbestuur (de raden van bestuur van verschillende SHM-en worden nog steeds bevolkt met lokale mandatarissen van de traditionele partijen) maatregelen worden genomen om de toewijzingspolitiek drastisch te wijzigen en de gettovorming tegen te gaan. Enkel zo kan er in Vlaanderen en zeker ook in Gent een leefbare sociale huisvesting worden gewaarborgd.


 • Geen rechtstreeks verkozen burgemeester

  Vandaag werd het nieuwe gemeentedecreet in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement goedgekeurd. Opvallende afwezige in dat nieuwe decreet was de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester.

   

  De rechtstreekse verkiezing van de burgemeester was jaren geleden een paradepaardje van de VLD. U weet wel de VLD van Guy Verhofstadt die in zijn burgermanifesten altijd pleitte voor de directe democratie en ook expliciet voor de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester. Maar in de jaren die zitten tussen dergelijke uitspraken van de liberalen en de dag dat het nieuwe decreet werd goedgekeurd, is er veel water door de Schelde gevloeid.

   

  En ik zeg wel degelijk de Schelde want het is net daar dat het schoentje wringt. Immers, Filip Dewinter (de meesten kennen hem wel, zeker,) heeft intussen al verschillende verkiezingen op rij bewezen dat hij makkelijk in staat is zo’n rechtstreekse burgemeestersverkiezing, zo’n rechtstreekse confrontatie te winnen. En sindsdien heeft men bij de meerderheid geoordeeld dat zo’n rechtstreekse verkiezing toch niet zo’n goed idee was. En daarom gooit men de eigen overtuiging over boord en past men de wetgeving op die manier aan dat het de traditionele partijen goed uitkomt.

   

  Zo ook met het gemeentedecreet. Het is een decreet dat een broos evenwicht is tussen de meerderheidspartijen, een evenwicht waar elke meerderheidspartij zijn eigen voordeel doet in de huidige poltieke constellatie. Ik vraag mij af eens de politieke verhoudingen weer veranderen, of men ook weer de decreetgeving zal aanpassen. We zullen zien. (Trouwens, in het decreet wordt de nodige ruimte voorzien voor de Vlaamse Regering om met ministeriële besluiten nog een en ander in hun voordeel aan te passen)

   

  Opmerkelijk was ook het stemgedrag van Patrick Janssens van de Sossen bij het artikel over de aanduiding van de burgemeester en het amendement van het Vlaams Belang dat nog steeds in een rechtstreekse verkiezing van de burgemeester voorziet. Waarom?

   

  Patrick Janssens heeft met zijn “groot bakkes” altijd beweerd dat hij voor de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester was. Meer nog, dat hij best wel in Antwerpen de confrontatie met Dewinter zou willen aangaan en er van overtuigd was dat hij die confrontatie tegen FDW ook zou winnen. (rofl) Wel het amendement van het Vlaams Belang stemde hij vrolijk mee weg en het artikel van het decreet keurde hij met enthousiasme goed.

   

  Tja, tussen woord en daad zit er bij elke socialist nu eenmaal een wereld van verschil.


 • België barst

  Het is weer bijna 11 juli. De Vlaamse feestdag. Maar er is niet veel te vieren. Dit jaar is het 175 jaar geleden dat de onafhankelijkheid van België werd afgesproken. En afgesproken is het juiste woord. Want het ontstaan van België is niets meer dan een internationale afspraak. Het had niets te maken met natievorming, want er is geen Belgische natie. Het was een hoopje crapuul in Brussel dat wat vandalisme aanrichtte en wat huizen plunderde (opgestookt door de Franse geheime dienst), dat door de toenmalige grootmachten in Europa werd aangegrepen om een nieuwe staat te stichten, met een voordeeltje voor elke grootmacht. Indien je daar een interessant boek wil over lezen, kan ik je zeker het boek van journalist Rolf Falter, “1830, De scheiding van Nederland, België en Luxemburg” aanbevelen.

   

  We zijn nu 175 jaar verder. 175 jaar waarin de Vlamingen eerst manifest onderdrukt werden door het Franstalige establishment en nu anno 2005 nog steeds de oekazes van de Franstaligen ondergaan. Neem maar het dossier van de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Met dit dossier hebben we nog maar eens gevoeld dat we geregeerd worden door de Franstaligen. En ik zou hier een lijstje kunnen maken over die 175 jaar vernederingen, maar daarvoor is deze blog veel te klein. Werner Somers heeft daarover een synthese gemaakt in zijn boek, “Het Belgische ongeluk”.

   

  Nog steeds is de Vlaming aan de top van de politiek lijdzaam. Bij onderhandelingen wordt er nog steeds niet door de Vlamingen met de vuist op tafel geklopt, wordt er nog steeds niet aan de Franstaligen duidelijk gemaakt dat we hier in de meerderheid zijn, dat we het zuiden van dit land onderhouden met de miljardenstroom van Vlaanderen naar Wallonië.

   

  Het Vlaams Belang start nu nog eens een campagne omtrent de Vlaamse onafhankelijkheid. En zo’n campagne is nog steeds nuttig, want steeds meer rijpen de geesten. En niet in de traditionele Vlaamse Beweging, maar ook bij zakenmensen, journalisten, … Kortom bij decision makers. Uiteindelijk zullen zij mee een belangrijke rol te spelen hebben om die Vlaamse onafhankelijkheid te bewerkstelligen, om van Vlaanderen ook een lidstaat van de EU te maken.

   

  Daarom moeten de 11 juli-vieringen in het teken staan van de Vlaamse onafhankelijkheid, in het teken van het feit dat 175 jaar meer dan genoeg is. Laat België maar barsten. Het heeft lang genoeg geduurd en we kunnen er als Vlamingen enkel maar beter van worden.


 • Wie gaat er in de fout?

  Weer eens even geschokt door het Jounaal op ÉÉN. Dat gebeurt me wel meer. Vanaf vandaag gaat de Brusselse politie extra aandacht besteden aan verboden wapens in auto's. Op zich uiteraard een lovenswaardig initiatief waar ik kan achterstaan. En inderdaad al snel volgde een beeldje van een depot van de rechtbank waar de inbeslaggenomen wapens liggen. Eentje was een baseballbat verfraaid met scherpe tien-duim-spijkers. Inderdaad, enkel een gek heeft zoiets in zijn wagen liggen.
   
  Maar dan kwam het interview met de verantwoordelijke van de politie die een en ander kaderde. Op vraag wie nu wapens in zijn auto heeft werd gesteld: "Zowat iedereen". En verder "er zijn heel veel mensen die zich wapenen vanwege het SUBJECTIEF gevoel van  onveiligheid". Halloooo, recent nog eens in Brussel rondgelopen? Het subjectief onveiligheidsgevoel is daar onbestaande. Het IS er gewoon onveilig.
   
  En als klap op de vuurpijl konden we dan nog vernemen: "Ook vrouwen die overvallen zijn schaffen zich een busje traangas aan. Die mensen gaan dan natuurlijk in de fout."
   
  Hallo koekoek. Wie gaat er in de fout? De mensen die zich proberen te verdedigen of het crapuul. In mijn ogen nog steeds het crapuul, hoor. De angst moet dringend van kamp veranderen. Dat mevrouwtje met zo'n busje traangas zal er heus geen misdaden met pleegen. Bij die met de "genagelde" baseballbat lijkt mij dat alleszins plausibeler. Enige nuance zou hier op zijn plaats zijn.

 • Live 8

  Het was in mijn volle puberteit toen ene Bob “I don’t like Mondays” Geldof Live Aid organiseerde. Geldof was onder de indruk van de toenmalige hongersnood in Ethiopië. En hij wou er wat aan doen. Met onder andere twee grote concerten in Londen en – als ik me nog goed herinner – in Los Angeles, probeerde hij zo veel mogelijk geld te verzamelen en dus een grote bijdrage te leveren in de hulpverlening die toen op gang kwam.

   

  Nu doet hij het nog eens over, maar dit keer op een nog veel grotere schaal onde de titel Live 8. De bedoeling is de grote industrielanden (G8) aan te zetten iets te doen aan de armoede in de wereld.

   

  Een prachtig initiatief. Waarom? Niet vanwege zijn politieke opvattingen ter zake. Want daar ben ik het niet altijd mee eens. Wat zeg ik, ik deel de oplossingen die hij aanreikt meestal niet. Maar het is verkwikkend vast te stellen dat grote sterren, die vaak zwemmen in het geld, toch ook nog geëngageerd zijn voor een betere wereld. Zo heb ik ook veel respect voor Bono van U2. Ook die man zwemt in het geld. Hij heeft op gebied van muziek alles bereikt wat er te bereiken is. (U2 is trouwens zowat de beste band van mijn generatie) Ook zijn politieke opvattingen deel ik niet. Maar zijn engagement dwingt respect af.

   

  En ik blijf wel een kick krijgen van die grote live concerten. Dit weekend vindt ook Rock Werchter plaats en is het intussen tien jaar geleden dat ik daar nog eens was. Ik was een vaste klant van Werchter van 1989 tot en met 1995 dus. Ik heb me daar altijd prachtig geamuseerd, ik heb er fatnastische artiesten gezien (The Pixies, Texas, REM, Elvis Costello, The Cranberries, Sinead O’Connor, Niel Young,…) Ook een nationalist zoals ik – als hij breeddenkend genoeg is natuurlijk – hoort best op zulke evenmenten thuis.

   

  Zou er trouwens toevallig zijn dat zowel Bono als Geldof Ieren zijn? Ik denk het niet. Ierland heeft altijd vol gelopen met geëngageerde mensen. Mensen die streven naar een betee wereld. En het is niet omdat we verschillende oplossingen voor de problemen in de wereld aanreiken dat een dergelijk initiatief niet alle lof verdient.

   

  Ik ga nog wat kijken naar de toch indrukwekkende optredens die ik nu op TV aan het volgen ben.

   

  Het festival zorgt zelfs voor een eenmalige reünie van Pink Floyd. Wat wil een mens nog meer?

   

  http://en.wikipedia.org/wiki/Live_8

 • zijne heiligheid stopt er mee

  De kogel is door de kerk. Frank Beke zal niet voor een derde ambtstermijn als burgemeester van Gent gaan. De heer Beke werd tijdens zijn leven door het politiek-correcte establishment en door de media als een quasi heilige uitgeroepen. De beste burgemeenster van Vlaanderen. Allemaal heel mooi hoor voor de mens, maar zo fameus en zo heilig was deze oude krokodil nu ook weer niet.
   
  We mogen niet vergeten dat hij het boegbeeld van de socialisten was en dus ook het boegbeeld van het socialistische bestuur in Gent. Met andere woorden het feit dat bijna de ganse stad zone 30 is geworden is mede dankzij Beke. Het feit dat parkeren duurder is geworden,... dank u wel, Beke. Het feit dat de belastingen de hoogte in zijn gegaan,...? Inderdaad, Beke. De mislukte grote projecten,... wat dacht u? Beke. Of dacht u nu echt dat die afzonderlijke schepenen zelf en alleen die beslissingen nemen? Natuurlijk niet. Beke is en blijft de eindverantwoordelijke.
   
  Het valt nu af te wachten wie Beke aan de kop van de lijst van de SP.a zal opvolgen. De granieten kop van blaaskaak Termont, de intellectueel - en dus ver van het volk - Tom Balthazar, de pezige en dogmatische Karin Temmerman of de naar het Vlaams Belang galspuwende Martine De Regge.
   
  Ik ben eens nieuwsgierig. Niet dat het veel voor ons uitmaakt. Wij varen immers onze eigen koers. En ons verkiezingsresultaat hang helemaal niet af van het feit of Beke nu opkomt of niet. Daarin verstond ik vandaag in De Gentenaar Francis Van den Eynde niet goed toen hij stelde dat het afscheid van Beke voor ons een goede zaak was. Ik zal hem eens vragen wat hij bedoelde, maar het Vlaams Belang is groot en sterk genoeg om de andere partijen te bekampen, met of zonder Beke.