• Oppositie moet dood

  Vandaag heeft Spirit-voorzitter Geert Lambert het ijs gebroken. Nog geen enkele Vlaamse partij had in de commissie partijfinanciering de broodnodige Vlaamse stemmen gegeven aan het voorstel van de Franstalige socialisten om een procedure in gang te zetten om het Vlaams Belang zijn partijfinanciering af te nemen. Geert Lambert deed het vandaag wel en maakte de keuze voor partner SP.a er makkelijker op. Ook SP.a zal nu zijn stem leveren. En dus zal men nog maar eens een poging ondernemen om het Vlaams Belang financieel droog te leggen. Kortom, Geertje Lambert heeft zijn nek uitgestoken om de oppositie in dit land monddood te maken.

   

  Waar gaat het over? Aanleiding is een klacht tegen Filip Dewinter die in een Joods tijdschrift notabene – waar is de tijd dat we nog voor anti-semieten werden uitgescholden – liet weten dat het Vlaams Belang een islamofobe partij was. Fobie is, de laatste keer dat ik het nakeek een ander woord voor angst. Vandaag mag men dus niet meer - toch niet van Geert Lambert - zeggen dat men van iets schrik heeft. Bon, we nemen er akte van.

   

  Het Vlaams Belang is te gevaarlijk geworden voor dit land en zijn machthebbers. We hebben te veel succes bij de bevolking en we zouden wel eens het roer kunnen omgooien en echt rekening houden met de mensen. We zouden wel eens welvaart kunnen brengen voor de Vlamingen (zie post over het congres van afgelopen zaterdag). We zouden de macht van de bobo’s wel eens kunnen breken. Kortom, we mogen geen goed doen voor de Vlaamse mensen. Geert Lambert is daar tegen.

   

  Geert Lambert wil het Vlaams Belang monddood om zo zijn partijtje en zijn partner (SP.a) te redden van de ondergang. Dat is de reden waarom Geert Lambert zijn SP.a-vrienden heeft overtuigd om mee te doen en de oppositie financieel droog te leggen. Geert Lambert houdt blijkbaar niet van de democratie. Want heeft de oppositie in een democratie geen belangrijke rol te spelen? De rol van controleur van machthebbers?

   

  http://www.meerspirit.be/article.php?persberichten/2005/11/29/1

    • Het einde van de voetbalscheidsrechter

  Een spijtig bericht vandaag in de krant. Omdat er op het voetbalveld wel eens fouten door een scheidsrechter worden gemaakt, is men van plan om TV-beelden te gebruiken om de scheidsrechter te assisteren. Voorlopig zouden ze dat willen doen voor slechts 3 gevallen: de bal al dan niet over de doelijn, een overtreding in het strafschopgebied en het al dan niet scoren met de hand. Zowel de clubs als het CSC (Centrale scheidsrechterscommissie) bij monde van ondervoorzitter en oud-scheidsrechter Robert Jeurissen zijn er alleszins enthousiast over. Enkel Fifa-baas Sepp Blatter doet nog wat moeilijk.

   

  Ik vind dit erg. Temeer omdat alle betrokken partijen laten weten als het proefproject met de drie fases een succes is men de tv-beelden als rechter zou uitbereiden naar andere spelfases. Hiermee wordt definitief het einde van de arbitrage ingezet. De scheidsrechter zal nooit meer zijn natuurlijk gezag kunnen laten gelden, want altijd zullen de spelers vragen om de beelden te checken.

   

  Dit alles heeft te maken met het geld in het voetbal. Het is financieel te belangrijk geworden en er mogen dan ook geen fouten meer gemaakt worden – toch niet door de scheidsrechter - want… dat kost handenvol geld. Het voetbalspel is een contradictio in terminis geworden.

   

  Ik heb daar maar één bedenking bij. Is de scheidsrechter de belangrijkste man op het veld? Ik dacht van niet. Hij moet enkel maar tussenkomen bij fouten en betwistingen. In die zin is hij echt een scheidsRECHTER. Maar de scheids moet de doelpunten toch niet maken, dacht ik? Zal men de beelden dan ook gebruiken als een speler flagrant naast de bal trapt om dan te beknibbelen op zijn rijkelijke premie? Dat zou pas een leuk initiatief zijn.


 • Progressief

  Met veel genoegen heb ik zaterdag het congres van mijn partij gevolgd. Maar als ik dan vandaag de krantencommentaren lees, vraag ik me af of ik wel op hetzelfde congres ben geweest. Van De Morgen zijn we over het algemeen gewoon dat ze met drek smijten naar ons, maar ik denk dat ze met hun vieze handjes dit keer in hun ogen hebben gewreven en met de overschot van de drek hun oren hebben gevuld. Ze lezen immers in de teksten dingen die er niet staan en horen zaken die er niet gezegd zijn. Maar soit.

   

  En dan hebben we de journalisten van de vorige eeuw. Die zit nog vastgeroest in het liberalisme en socialisme van de vorige eeuw en die van de eeuw daarvoor. Die schrijven dat het Vlaams Belang een superliberaal economisch programma heeft.

   

  Ze hebben niet goed geluisterd naar congresvoorzitter Gerolf Annemans. Die heeft het nochtans zeer duidelijk verwoord. Wij zijn het klassieke liberalisme en socialisme voorbij. Wij kiezen voor het welvarend Vlaanderen. Een Vlaanderen waarin werkgevers en werknemers samen werken aan een betere toekomst voor de Vlamingen. Het Vlaams Belang heeft zaterdag duidelijk gemaakt dat het de partij van de toekomst is. Dat het de enige partij is die echt in de 21ste eeuw staat. De rest borduurt nog steeds verder op de ideeën en ideologieën van de vorige eeuw.

   

  Het is eigenlijk simpel. Het Vlaams Belang is de partij van de vernieuwing. De partij van de nieuwe ideeën, van nieuwe oplossingen voor de problemen die ons vandaag treffen. Kortom, de progressieven van vandaag zitten bij het Vlaams Belang.


 • Vlaanderen onafhankelijk

  Waar wij gaan, zult gij treden. Daaraan moest ik denken toen ik de berichten over het manifest van De Warande las.

   

  De Warande is een exclusieve club en ontmoetingsplaats van Vlaamse ondernemers, topmanagers, professoren, toppolitici, kunstenaars, advocaten,… De kring wordt voorgezeten door Remi Vermeiren een van de oud-topbestuurders van de KBC. Wel, die vereniging heeft een maar liefst 250 bladzijdentellend manifest klaar. In het manifest wordt gepleit voor de splitsing van België. En dit uiteraard op een vreedzame wijze. Zo geven ze o.a. ook het voorbeeld van de splitsing van Tsjecho-Slowakije. De vaststelling dat landen met een kleinere bevolking en een kleiner BNP dan Vlaanderen het internationaal uistekend doen, is evenzeer een stimulans om een einde te maken aan het Belgisch keurlijf.

   

  De Warande is het er over een dat de Belgische staatsstructuur inefficiënt en duur is. Dat de chaos in dit land quasi dagelijks toeneemt. Ook de transfers van Vlaanderen naar Wallonië zijn een doorn in het oog en werken contraproductief. En net nu Vlaanderen voor enorme uitdagingen staat, denken we maar aan het dossier van de vergrijzing van onze bevolking.

   

  En De Warande is echt wel een club van toppers, hoor. Naast voorzitter Vermeiren zijn er bij de ondertekenaars namen op te tekenen als prof. Eric Suy (oud-adjunct-secretaris-generaal van de VN (hoogste ambtenaar die ons land ooit heeft gehad)), Frans Crols (directeur van Trends), Hugo Vandamme (ex-topman van Barco) Johan Vandendriessche (KPMG), noem maar op. Geen kleine spelers.

   

  Dergelijke berichten doen me goed. Toen Karel Dillen de VNP en  het Vlaams Blok oprichtte, was het eerste en belangrijkste standpunt, de Vlaamse onafhankelijkheid. Met de oprichting van het Vlaams Belang op 14 november 2004 was dat niet anders. De onafhankelijke Vlaamse staat is nog altijd prioriteit nummer 1. Maar in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw werd er over Karel Dillen en zijn partij meewarig gedaan. Ze werden met hun onafhankelijkheidsstandpunt uitgelachen. Nu zoveel jaar verder treden alsmaar meer mensen ons bij. Ze weten dat de oplossing voor zoveel problemen in ons land die Vlaamse onafhankelijkheid is.

   

  Bij momenten als deze kijk ik met zeer veel dankbaarheid terug naar de afstand die we reeds hebben afgelegd en naar de mensen die ons hierin zijn voorgegaan. Met heel veel hoop kijk in dan weer vooruit naar de weg die we nog zullen afleggen en naar de mensen die ons zullen vervoegen. Samen op weg naar de onafhankelijke Vlaamse staat.

   

  http://www.dewarande.be/web/default.asp

  http://www.splits.be

   


 • Voor de galerij

  Soms is het als medewerker in het Vlaams Parlement best boeiend. Ge valt al eens van uw stoel van het verschieten. Vandaag werd in de commissie Brussel en Vlaamse Rand de beleidsbrief van Vlaams Minister Anciaux over Brussel besproken.

   

  Net als wij in de beleidsbrief gezien hadden, maakte N-VA-er Marc Desmeaker de opmerking waarom het onderzoek van de piste om in Brussel een tweede Vlaams ziekenhuis in Brussel op te richten niet in de beleidsbrief van Anciaux terug te vinden was.

   

  Zoals iedereen weet, is er in Brussel ter zake een groot probleem. Nederlandstalige patiënten m.a.w. zieke mensen, mensen die op dat moment op hun zwakst zijn, worden in de Brusselse ziekenhuizen in het Frans verzorgd. Op het moment dat mensen in nood zijn, kunnen ze in Brussel dus niet in hun eigen taal geholpen worden. Ook de Raad van Europa heeft dat bevestigd.

   

  Dus zijn de meeste partijen het hierover eens. Ook in het Vlaams regeerakkoord staat de passage: “we onderzoeken de nood en de haalbaarheid van een tweede Vlaams ziekenhuis in Brussel”. Maar toch wilde Anciaux eerst niet op de vraag over het verdwijnen van dit standpunt antwoorden.

   

  Eric Van Rompuy kwam de minister dan eerst maar ter hulp. Hij stelde dat die passage er enkel maar ingezet was om Geert Bourgeois te plezieren. Het was dus nooit de bedoeling om die effectief uit te voeren. Hallo, een niet onbelangrijke passage was dus maar voor de galerij. Ook minister Anciaux bevestigde met te stellen dat deze piste definitief in de Vlaamse regering was afgevoerd. Hij mocht het niet meer in zijn beleidsbrief zetten. Een belangrijk punt van het regeerakkoord zal dus niet uitgevoerd worden. Na het BHV-debacle is dat een nieuwe klap in het gezicht van de Vlamingen.

   

  Fraai. Dat zijn dan de mensen die de Vlaamse belangen in Brussel moeten verdedigen. Arm Vlaanderen. Marcske Demesmaeker is dan maar kwaad weggelopen. Tja, het is duidelijk dat er nog maar een partij is die de belangen van de Vlaamse Brusselaars echt verdedigt. Als Marcske van de “Groene vingers” dat ook wil doen, zit hij misschien wel in de verkeerde partij. En het is niet de eerste keer dat Demesmaeker met die platbroekerij binnen zijn partij wordt geconfronteerd. Is het geen tijd voor conclusies te trekken?


 • Handen af van Wet Major

  Het is weer zo ver. De Europese commissie blijft proberen om een richtlijn gepasseerd te krijgen “inzake de toegang tot de markt voor havendiensten” (Port Package II) Het is vooral de “zelfafhandeling” die daarin vervat zit, die verwerpelijk is. Zelfafhandeling betekent dat de bemanning van schepen zelf zouden moeten kunnen laden en lossen. En dat betekent de facto het einde van de wet Major. De Europese Commissie heeft hierover al meermaals in het zand gebeten, maar opnieuw komt ze met een dergelijke richtlijn op de proppen.

   

  Louis Major was weliswaar een socialist, maar hij heeft met zijn wet op de havenarbeid aan ons land een wet bezorgd die de al tientallen jaren zorgt voor sociale rust bij de havenarbeiders. Waar komt het op neer: in het havengebied kan havenarbeid enkel verricht worden door erkende havenarbeiders. Dat er nu de jongste paar jaar opnieuw sociale onrust is ontstaan in onze havens hebben we enkel maar te danken aan het telkens opnieuw indienen van een richtlijn over de liberalisering van de havens door de Europese Commissie.

   

  En onze havenarbeiders zijn nu eenmaal de beste van Europa, zoniet van de wereld. Ze zijn weliswaar duurder, maar zijn enorm opgeleid, hebben kennis van alle veiligheidsvoorschriften, hebben een niet te evenaren beroepsernst, kunnen als geen ander een schip perfect laden en lossen,… Als de nieuwe richtlijn een feit is, kunnen ze hun boeltje wel opdoeken. En dat is niet alles. Het aantal ongevallen zal toenemen want de bemanningsleden die dan hunschip zelf zullen lossen en laden hebben niet die uitgebreide oplossing gehad die onze havenarbeiders wel hebben. De richtlijn betekent niet meer dat goedkope arbeidskrachten, goedkope bemanningen het werk van opgeleide Vlaamse arbeidskrachten zullen overnemen. Het is een de facto invoeren van goedkope werkkrachten. En dat kan niet de bedoeling zijn in een land waar men steeds prat op gaat dat men arbeidsplaatsen wil creëren.

   

  Het is essentieel dat wat dit betreft de Wet Major, onverkort van kracht blijft en niet ondergraven wordt door een dergelijke richtlijn vanuit Europa. De richtlijn is nu verwezen naar de plenaire vergadering van het Europees Parlement van 16 en 17 januari e.k. Laten we hopen dat daar het gezond verstand opnieuw zegeviert en de richtlijn terug naar af wordt verwezen.


 • Politieke prostitutie

  Nu dacht ik hier in de gemeenteraad van Gent al alles meegemaakt te hebben. Fout gedacht. Vandaag is het eminente gemeenteraadslid, minister Freya Van den Bossche ziek. Neen, niet in haar hoofd - dat is ze al langer - maar ze is fysiek ziek en kan de gemeenteraad niet bijwonen. En met slechts één zetel op overschot bij de meerderheid zou dat een probleem kunnen zijn.
   
  Maar dit keer was het geen probleem. Noch de CD&V-fractie noch de Vlaams Belang-fractie was wegens omstandigheden voltallig. Toch liet Mathieu Dierckx, fractieleider van de CD&V, optekenen dat hij zich als "mens" bij de stemmingen zou onthouden omdat er iemand bij de meerderheid ziek was.
   
  Nu, iedereen weet dat Freya terug samen is met de vader van haar eerste kind. Wat leuk is voor haar. Ik gun haar het persoonlijk geluk dat haar toekomt. Maar dit betekent uiteraard dat het zinloos zou zijn dat Dierckx dit zou doen om Freya te versieren.
   
  Wie wil hij dan wel versieren? De SP.a natuurlijk. Hij wil eens laten zien hoe graag hij met zijn partij in het Gentse stadsbestuur wil. Hoe graag hij wil dat de SP.a eventueel de VLD na 2006 inruilt voor de Tjeven. Over machtsgeilheid gesproken. Zou Jung dan toch gelijk hebben?
   
  Het is alleszins triest. Er is dus in Gent maar één partij die echt oppositie voert. De andere laten zich lijmen met postjes in intercommunales en dergelijke meer. In ruil daarvoor steunen ze het stadsbestuur wanneer dat nodig blijkt te zijn. Maar vandaag gaan de Christen-democraten nog een stapje verder. De meerderheid had ze niet eens nodig, maar als een volleerde politieke prostituée biedt Dierckx toch zijn diensten aan de paarse coalitie aan. En dan vragen die knaapkes zich af waarom de nationale partijcenakels van de CD&V de Gentse afdeling niet zien zitten. 't Is niet moeilijk.

 • De ondraaglijke lichtheid van een parlementslid

  Gisteren heb ik het genoegen gehad om als medewerker de commissie binnenlandse aangelegenheden van het Vlaams Parlement mee te maken. Daar stond het Voorstel van decreet van het Vlaams Belang aan de agenda om een volksraadpleging te organiseren over de Europese Grondwet.

   

  Sommige tussenkomsten getuigen toch van een ondraagelijke lichtheid van sommige parlementsleden. De Europese Grondwet is niet echt een onbelangrijk dossier. En de discussie over het al dan niet organiseren van een volksraadpleging lijkt me toch ook een belangrijk democratisch onderwerp.

   

  Als je dan een parlementslid hoort vertellen dat het niet nuttig is om de bevolking te raadplegen als dat zou kunnen leiden tot een polemiek, wat moet je daar dan op antwoorden? Als er geen polemiek is, geen tegengestelde meningen, tja, wat is dan het nut om de bevolking te raadplegen? Dan is iedereen het immers eens.

   

  En de manier waarop sommigen in zo’n commissie tussenkomen. Geen begeestering, vaak het spiekbriefje aflezend. En zulke knaapkes vallen daar dan enorm door de mand als er iemand van de – tja hoe moet ik het noemen – oude politieke school tussenkomt. Intelligent, vertellend, vlot, beredeneerd. Dat vind ik dan wel even schaamtelijk voor die jonge knaapkes. Dat is nog het geluk. Er zitten nog mensen in het parlement die het wel kunnen, maar ze zijn dunner gezaaid dan vroeger. En in de Kamer is het niet anders, hoor. Koester u geen illusies

   

  Onze parlementen zitten voor de helft vol met mensen die de stiel niet kunnen, en waarvan er een deel  niet eens in de stiel geïnteresseerd is. Terwijl die andere helft wel de moeite heeft gedaan de stiel te leren. Maar dat zijn wel meestal die de mensen die in de krant komen. Veel heeft ook te maken met de jonge leeftijd van sommige politici. Ik heb onlangs een politicus horen verklaren: “Ik ben de vijftig voorbij, ik ben nu op de top van mijn kunnen.” Ik geloof hem graag.

   

  Is het glas nu half vol of half leeg? Ik denk het tweede. Het politieke debat verdient echt beter. Het parlement heeft dringend nood aan echte stielmensen. In een andere stiel moet er ook kwaliteit afgeleverd worden.

   

  Trouwens, het voorstel van decreet was op een uurtje afgebokst. En weggestemd natuurlijk.

   

  Lees ook http://www.vlaamsbelangvlaamsparlement.org/index.php?p=persmededelingen&id=244

   

   


 • Bisschoppen en Turkije

  Telkens als ik bepaalde nieuwsberichten lees, vraag ik me af waarom het Vlaams Blok destijds door de Gentse rechtbank voor zogenaamd racisme veroordeeld werd. Enkele posts geleden had ik het over de Franse minister Sarkozy die onze standpunten in de praktijk brengt. (volgens de laatste nieuwsberichten zullen er nu al 10 vreemde relschoppers uit Frankrijk getrapt worden.)

   

  Vandaag lees ik dan weer op Belga dat een Nederlands bisschop zich, net als het Vlaams Belang, verzet tegen de toetreding van Turkije tot de EU. Wat zeg ik? De man gaat zelfs verder dan wat het Vlaams Belang stelt. Uiteraard is zijn invalshoek zijn katholieke geloof, maar zijn analyse is daarom niet slechter. Toch niet in de ogen van deze katholiek.

   

  Bisschop Frans Wiertz van Roermond is tegen de toetreding van Turkije omdat hij vreest dat moslims in Nederland nauwelijks de democratische principes erkennen. Maar hij gaat verder. Hij deed die uitspraken in het Nederlands-Limburgse tijdschrift Chapaeu. Lees even mee wat de man te zeggen heeft:

   

  “De politiek onderschat het probleem van de islam in Europa.” En verder: “We leveren onze eigen normen en waarden van wederzijdse waardering en respect in. Immers, in Turkije is er niet of nauwelijks vrijheid van godsdienst. Met de komst van honderd miljoen Turken leg je een theocratische bom onder Europa.” Nou, nou.

   

  En Wiertz spaart zijn kritiek niet: “Wij hebben in eigen land zelfs het principe laten vallen dat de meerderheid beslist. Omdat we alles en iedereen gelijk willen schakelen, heeft een kleine minderheid feitelijk een enorme grip op onze samenleving gekregen, maar voor heel veel moslims – ook in ons land – is dat democratische principe vreemd. Die hebben nooit geleerd daar mee om te gaan. (…) We moeten niet zo blauwogig zijn, anders dreigt de bodem onder onze democratie uit te zakken.” Heeft de Nederlandse bisschop ongelijk?

   

  En de man houdt maar niet op: “Vrijheid van godsdienst functioneert alleen als alle religies dat accepteren en het lijkt er niet op dat dit bij de islam het geval is. De christelijke waarden hebben aan de basis gestaan van de democratie in Europa”. Tiens, was dat geen discussie die aan bod kwam bij het tot standkomen van de Europese Grondwet?

   

  En wie ben ik als lokaal politcusje tenslotte om een bisschop, die toch wel wat gestudeerd heeft, tegen te spreken.


 • Zonen en dochters

  Vanmorgen heb ik op het radionieuws de Franse president Jacques Chirac bezig gehoord. Hij zei dat de relschoppers in Frankrijk “ tous de filles et fils de la République” zijn. Dit is een duidelijke sneer naar minister Sarkozy die de veroordeelde relschoppers wil uitwijzen.

   

  Maar als de president ze dan toch beschouwt als zonen en dochters, zou hij ze dan eens niet het verschil tussen goed en kwaad aanleren? Is dat immers niet de basistaak van elke ouder? En zou hij dan niet, zoals elke ouder vaak moet doen, zijn stoute zonen en dochters straffen als ze zwaar over de schreef gaan? En een gepaste straf, een straf die in verhouding staat met wat de zonen en dochters hebben mispeuterd.

   

  Als mijn kinderen een steen door de ruit van mijn buurman gooien, beloon ik ze niet met extra snoep. U wel?


 • Stadsdichters en vrije meningsuiting

  In een open brief aan Vlaams Minister voor Cultuur, Bert Anciaux, laat onze eigen stadsdichter Erwin Mortier weten dat hij misnoegd is over het ontslag van Lucas Vander Taelen als baas van het VAF (Vlaams Audiovisueel Fonds).

   

  Iedereen heeft natuurlijk het recht op vrije meningsuiting, zeker kunstenaars. Maar in deze ligt het uiten van een mening en een minister verrotschelden toch wel dicht bij elkaar. Lees gerust even mee:

   

  “Alleen in een land dat geen enkel belang hecht aan kunst kan een analfabeet als u het tot excellentie schoppen - en vervolgens een geruisloze barbarij ontketenen.”  Of  “Ik beschuldig u en de uwen van een in zichzelf zwelgende knulligheid en een doelbewuste neutralisering van kunst en cultuur, van een kritiekloos buigen voor de markt, van een onaanvaardbaar cynisme dat u onder de vorm van een gezelligheidsfascisme over deze contreien laat nederdalen en dat langzamerhand alle culturele instellingen en initiatieven verstikt onder de gezapigheid van een Münchener Bierkeller, waar de gemütlichkeit steeds grimmiger wordt en het maar een kwestie van tijd is voor oom Adolf gewaagde moppen komt vertellen over Joden homo’s en asocialen. Of om het wat minder beeldend te stellen, Excellentie; als cultuurminister bent u niet veel meer dan de redelijke variant van het Vlaams Belang, en de grens is dun en allesbehalve ondoordringbaar.”

   

  Mijns inziens is een dergelijk schotschrift toch een beetje “van de pot gerukt” zoals onze noorderburen dit zouden noemen. Erwin Mortier is tenslotte officieel stadsdichter. En de stad en heel wat kunst- en cultuurinitiatieven hangen af van het subsidiebeleid van de heer Anciaux. Natuurlijk kan je het met Anciaux oneens zijn. Wij zijn dat zo dikwijls, maar de manier waarop men iets verwoordt, is natuurlijk niet onbelangrijk. De vraag is of  Mortier, de stadsdichter, hiermee het cultuurbeleid van de stad niet in verlegenheid brengt. Immers, wanneer je een officieel mandaat aanvaardt, dan offer je onvermijdelijk een klein beetje vrijheid op. Als de man in volle vrijheid wil schelden op eender wie, dan had hij de kelk van stadsdichter maar aan zich moeten laten voorbijgaan. Niemand heeft hem tenslotte verplicht stadsdichter te worden

   

  Ik vraag me af of het stadsbestuur met een dergelijke open brief staat te juichen. En daarenboven, denk ik dat Bert Anciaux niet echt gelukkig is met de gemaakte associatie tussen hem en het Vlaams Belang. Eerlijk gezegd, wij ook niet.

   

  Afbeelding: www.stadsdichter.be • Voorpaginanieuws

  Donderdagnacht organiseerde een Gentse CD-winkel de exclusieve voorverkoop van de nieuwe CD van Madonna. Diegenen die hier niet voor uit hun bed wilden komen zullen nu nog moeten wachten tot 15 november a.s.
   
  Ook vice-premier Freya Van den Bossche heeft zich een exemplaartje aangeschaft. Hoe ik dat weet? Eenvoudig. Dat was VOORPAGINANIEUWS in De Gentenaar. De media heeft de jongste tijd een raar idee van wat nieuws is en wat niet. Dit is nog maar eens een vooorbeeld van hoe de media de politici gebruiken en hoe dat politici zich hiervoor met heel veel plezier laten gebruiken. Elke publiciteit is goed. Of dacht u dat het een toeval was dat de Vice-premier en de journalist elkaar zijn tegengekomen om 12 uur 's nachts voor een CD-winkel?
   
  Nu weet ik ook waarom het Vlaams Belang zo weinig in de media aan bod komt. Wij proberen aan politiek te doen en bekommeren ons over de problemen van ons volk. How silly can you get? Willen we in de krant komen, moeten we gewoon meer CD's kopen.

 • Kwajongens

  Laat het een les zijn. Ik mag geen koffie meer drinken op de trein terwijl ik de krant lees. Vanmorgen ben ik bijna in mijn koffie gestikt. Ik las namelijk in de regiobladzijden van Het Laatste Nieuws een citaatje van onze Zonechef Freddy Carlier. Let op ik vind Carlier een aangenaam man. Vriendelijk en hij gaat zeer sereen om met zijn taken als zonechef. Maar ik was toch uitermate geschokt. Wat stelt het hoofd van de Gentse politie in verband met het in brand steken van een wagen in Sint-Amandsberg? “Het zou me zelfs niet verwonderen als de brandstichters van de Kriekerijstraat gewoon twee Vlaamse kwajongens zijn die kopieergedrag vertonen,” dixit Carlier.

   

  Goeiemorgen Gent. Kwajongens? Ik ben met mijn 34 lentes niet onmiddellijk een oude zak, maar ik heb toch een ander beeld van kwajongensstreken. Wij gingen “belleketrek” doen, hielden mensen voor de zot met gekke telefoontjes, de iets minder propere jongens onder ons legden al eens een hondendrol verstopt onder een krant voor een drempel zodat de mensen er zouden intrappen,… maar vandalisme? Neen, zelfs geen kleine vorm er van. Ooit heeft er eens ene van ons groepje een ruit uitgesmeten van een onbewoonbaar verklaarde woning. Die knaap kon op ons aller afkeuring rekenen.

   

  En als men nu een auto in brand steekt, dan zijn de daders waarschijnlijk “kwajongens”. Sorry, maar ik hanteer toch een andere definitie van kwajongens. Eigendom vernielen en, alstublieft zeg, iemands auto doen uitbranden, is niet het werk van een kwajongen, maar van een crimineel. Zou de zonechef ook aan de eigenaar van de auto gaan zijn vertellen dat de man of de vrouw er zich niets van moet aantrekken omdat het om een kwajongensstreek gaat?


 • Nuance

  Vandaag heb ik in een bepaalde krant moeten lezen dat het Vlaams Belang er geen voorstander van is dat het VRT-programma “Het leven zoals het is” volgend seizoen onze eigenste brandweer zal volgen.

   

  Ik vond dat een opmerkelijk bericht. Te meer omdat ik in de betrokken commissie was tussengekomen en ik geen enkele keer heb gezegd dat ik daar geen voorstander van was. Meer zelfs, ik heb zelfs gezegd dat het Vlaams Belang hiervan geen principieel tegenstander was. Ik heb maar twee bedenkingen gemaakt, nl. dat dit een voorbeeld was van de verdere mediatisering van onze samenleving en dat een dergelijk programma heel ver de persoonlijke leefwereld infiltreert en dat men daar rekening mee moet houden. Is dat een waardeoordeel? Is dat geen voorstander zijn van? Mijn tweede opmerking was dat men moet oppassen voor naijver die zou kunnen ontstaan binnen het korps. Iedereen komt immers graag op TV. Is dat stellen dat je geen voorstander bent?

   

  Op dit detail na was het een zeer goed artikel. Immers toen de burgemeester stelde dat we ons moeten behoeden om niet in de weg te staan van de persvrijheid, stelde ik dat het in dit geval niet ging over persvrijheid en vrije nieuwsgaring, maar dat dit een infotainment- en zelfs meer een entertainmentprogramma is. Zelfs de VRT beschouwt het alsdusdanig. En dat is zeer correct weergegeven in het stukje.

   

  Enfin, het is weer eens een goede les voor mij als gemeenteraadslid. Ik beloof de journalist hierbij dat ik in de toekomst meer mijn best zal doen om mijn aangebrachte nuances duidelijker te doen overkomen.


 • Sarko doet het

  In Frankrijk heeft minister van Binnenlandse Zaken Sarkozy aan het Parlement laten weten dat de daders die veroordeeld zijn voor de rellen van de afgelopen dagen en niet over het Franse staatsburgerschap beschikken, zullen uitgewezen worden.
   
  Tiens, tiens. Waar heb ik dat nog gehoord? Dat lijkt verdacht veel op een standpunt van het voormalige Vlaams Blok, nu Vlaams Belang. Dat zijn standpunten waarvoor mijn partij verboden is. En nu brengt een minister van een democratisch en niet onbelangrijk land dit in de praktijk.
   
  Wat moet ik daar nu van denken? Is de Franse regering racistisch en ondemocratisch geworden? Moet Frankrijk uit de EU gegooid worden of in de ban van de VN geslagen worden? Moet de VN-veiligheidsraad resoluties tegen Frankrijk stemmen? Moet de ambassadeur van dit land uit Parijs terug geroepen worden?
   
  Of is mijn partij destijds onterecht veroordeeld en was de veroordeling van het Vlaams Blok enkel maar een poging om de oppositie in dit land buiten de wet te plaatsen en het zwijgen op te leggen? Ik ben eens nieuwsgierig naar een reactie van de mensen die aan de wieg van het proces tegen het Vlaams Blok hebben gestaan. Waar zit Verhofstadt om de Franse regering te kapittelen?

 • Gent, waar illegalen thuis zijn

  Zoals beloofd een stukje over mijn vraag gisteren in de commissie Algemene Zaken van de Gentse gemeenteraad.

   

  Ik had via de media vernomen dat er een opmerkelijk project in Gent was opgestart. Men had immers vastgesteld dat mensen die afhankelijk zijn van het OCMW steeds meer gebruik maken van de spoeddienst van de Gentse ziekenhuizen. En meestal met klachten die daar niet thuishoren, zoals een verkoudheid of diarree. Vanaf nu zullen die mensen doorverwezen worden naar een aantal huisartsen die zich bereid hebben verklaard om die mensen te helpen, bij voorbaat in de eigen buurt van de betrokken OCMW-klant. Het OCMW zal dan de huisartsen vergoeden. Een goed project als ik enkel dit vertel. De sukkelaars worden geholpen en de spoeddiensten van ziekenhuizen kunnen zich concentreren op de ernstige gevallen, de reden waarom er spoeddiensten bestaan.

   

  Het wordt anders wanneer we er cijfers bij vermelden. De eerste zes maanden van 2005 boden 1.010 personen de afhankelijk zijn van het OCMW zich aan bij de spoeddienst van het UZ-Gent en van die personen – hou u vast –  zouden er 791 personen illegale vreemdelingen zijn.

   

  Ok, iedereen heeft recht op medische hulp, en dat hoort ook zo in een ontwikkelde samenleving. Maar ik had daar toch wel enkele bedenkingen bij. Bv. in hoeverre het stadsbestuur participeert aan dat project en wat de asielzoekers betreft, hoeveel er zijn toegewezen aan het OCMW van Gent. Opnieuw zijn er weer een heel deel die door andere gemeentes in Gent gedropt werden.

   

  Maar dat was niet het probleem waarvoor ik plots de nodige verwijten naar het hoofd kreeg geslingerd van SP.a-fractieleider Tom Balthazar en van de rode burgemeester Frank Beke. Het grote probleem was dat ik het had aangedurfd te vragen hoe het zat met de opvolging van de illegale vreemdelingen eens ze genezen waren, ofdat die illegalen aan de dienst vreemdelingenzaken werden overgedragen. “Inhumaan”, was het verwijt dat Tommeke me naar het hoofd slingerde. Blijkbaar had ik als het ware gevloekt in de kerk. (Ik hoop nu maar dat ze me niet weer als een hardliner gaan beschouwen. Dat zou pas erg zijn. (lol))

   

  Volgens de socialisten moeten die illegalen DISCREET geneeskundige verzorging kunnen krijgen. M.a.w. het stoort hen niet dat ze - terecht - verzorgd worden, maar dit op kosten van de Gentse belastingbetaler en dan terug zonder problemen in de illegaliteit in de Arteveldestad kunnen duiken. Dat is dus duidelijk. Een beter signaal om illegalen aan te trekken kan je niet geven. Dank u SP.a.

   

  Nochtans geeft iedereen toe dat de illegale vreemdelingen in Gent voor heel wat overlast zorgen. En het is heel eenvoudig om dat probleem op te lossen. Zorg er voor dat je stad niet aantrekkelijk is voor illegalen. Draag deze illegalen – zoals het wettelijk voorzien is – effectief en systematisch over aan de dienst vreemdelingenzaken die dan voor de uitwijzing moet zorgen. Als illegale vreemdelingen weten dat ze in Gent telkens zullen opgespoord en overgedragen worden, zullen ze heus geen zin meer hebben om naar de Arteveldestad te komen. Denkt u ook niet?


 • Spijt

  Ik ben net terug van de commissie Algemene Zaken van de Gentse gemeenteraad. Daar had ik nog eens een leuk vraagje laten agenderen. Daarover binnenkort meer. Maar intussen heb ik alweer spijt  van het vorige stukje op mijn blog. Ik had zo'n zin in een onzinnig luchtig stukje. Maar dat is ongepast gebleken.
   
  Vanavond brandden de eerste twee auto's in Gent, in Sint-Amandsberg om precies te zijn. De burgemeester wilde nog geen uitleg geven toen het Vlaams Belang er om vroeg. Maar een dergelijk iets is erg. Heel erg. Het komt nu niet meer dichterbij zoals ik enkele dagen geleden schreef. Het is er nu. Zal Beke in Gent ingrijpen?

 • Asociaal schoeisel

  De rellen in Frankrijk blijven maar duren en ook in Brussel worden er intussen enkele auto’s in brand gestoken. De spanning is om te snijden. Om de spanning wat te doen afnemen, een luchtiger onderwerp. Hoewel, het is een onderwerp dat vaak een basis van enorme ergernis vormt bij vrouwen.

   

  Deze herfst en winter zal een van de grote modetrends bij vrouwen het dragen van mooie laarzen zijn. Nu eerlijk gezegd: ik voel er wel wat voor. Een prachtige rok met daaronder een fraai stel laarzen waarin poezelige voetjes en prachtige benen zitten, is steeds aangenaam om naar te kijken.

   

  Maar is een dergelijk schoeisel vaak niet asociaal? Immers, qua maat van voet stelt er zich geen enkel probleem, maar de dikte van de kuit is vaak een bron van enorme ergernis. Je raakt met je iets beter gevormde kuit niet in de laars of je krijgt de ritssluiting (bij verschillende modellen van laarzen) niet dicht. En wat dan? De laarzen maar laten staan en een jaartje niet mee zijn met de mode? Erg, niet? En er zijn meer vrouwen die zich in die situatie bevinden dan je denkt. Zo zijn er vrouwen die dan speciaal laarzen op maat laten maken, maar als je dat budgettair nu niet aankan?

   

  Ik leef toch wel met die vrouwen mee. Het doet me terugdenken aan de tijd dat ik nog voetbalde. Steeds kwamen er prachtige nieuwe voetbalschoenen op de markt. Italiaanse merken als Bellotti, het merk van Johan Cruyff, Diadora,… noem maar op. Al mijn ploegmaats droegen die modieuze voetbalschoenen en pronkten er mee in de kleedkamer en op het veld. Alleen ik, ik kon niet mee met de trend vanwege mijn brede wreef. Enkel de klassiekers als Adiddas en Puma waren de merken waaruit ik kon kiezen.

   

  Spijtig, maar geen ramp. Ik tackelde even hard, zo niet harder (meestal harder), dan die kereltjes met hun smalle voetjes en hun modieuze voetbalschoentjes. Kortom dames, ge zijt niet minder waard als je dit keer eens niet mee kan met de mode. Wat zeg ik er moet verzet komen: boycot dit asociaal schoeisel. • Cop Killer

  Het is intussen al meer dan tien jaar geleden dat de Amerikaanse Rapper Ice-T met zijn groep Body Count het nummer “Cop Killer” uitbracht. Heel wat mensen reageerden geschokt. Een dergelijk lied was er ver over. Het was aanzetten tot geweld, meer nog, tot moord. Maar in de Franse “banlieues” brengen ze dat nu in de praktijk. Bij de zoveelste opeenvolgende nacht van stadsguerrilla is er duchtig op de politie geschoten. Maar liefst 29 politiemensen werden gewond, waarvan 2 zeer ernstig.

   

  Waar wacht men nu nog op om keihard in te grijpen? Schilden en de wapenstok werken duidelijk niet. Gaat men nu werkelijk wachten tot er mensen van de ordediensten het leven laten in die oorlogszone? Een 61-jarige man heeft intussen het tijdelijke omgewisseld voor het eeuwige dankzij die schurken. Hij werd in elkaar geslagen toen hij een praatje aan het maken was met zijn buur.

   

  Vannacht werden er ook in Brussel auto’s in brand gestoken. Het komt dichterbij. En de reacties van de politiekcorrecten zijn dezelfde als diegenen die we de afgelopen dagen in de kranten konden lezen en op de VRT konden horen. Fouhad Ahidar (Spirit - Brussels Parlementslid) stelt vandaag al dat er meer inspanningen moeten geleverd worden om allochtone jongeren aan werk te helpen en dit om situaties zoals in Frankrijk te vermijden. Ook Groen! doet vandaag een oproep in die zin. Waarom niet? Schop maar flink rel, dan krijg je meer geld van de overheid.

   

  En wat in Gent? Komt het geweld ook tot daar? Als ik de burgemeester van mijn stad, modelburgemeester Frank Beke, mag geloven, staan de straathoekwerkers, buurtopzichters, pleinopbouwwerkers, schoolpoortbemiddellaars,… allemaal klaar om er voor te zorgen dat het hier niet gebeurt. Mooi zo, nu ben ik echt wel volledig gerustgesteld.

   

  Absurd noem ik zo’n redeneringen. Het enige wat we nog missen zijn de groenen die de regering aanvallen omdat door de rellen en de brandstichtingen de Kyoto-norm niet meer gehaald zal worden.

   

  Emile Durkheim, een van de grondleggers van de sociologie, stelde ooit dat het veroordelen van criminelen door de rechtbank moest bekeken worden als een samenleving die wraak neemt op de schenders van die samenleving. Ik vraag me dan ook af: “neemt de samenleving eigenlijk nog wraak op diegenen die onze Westerse samenleving schenden en trachten te vermoorden?”


 • Verbijstering

  Het is met verbijstering dat ik de berichten over de zware vreemdelingenrellen in Frankrijk blijf volgen. De laatste heldendaad van het "canaille" is het in brand steken van een gehadicapte vrouw. Ze staken de bus in brand waar de dame op zat. Zij kon niet snel de bus verlaten dus overgoten ze de vrouw met benzine en gooiden er een brandende lap naar. De vrouw ligt nu zwaar verbrand in het ziekenhuis.
   
  Tja, volgens de politiek-correcten zal het wel weer de schuld van de regering zijn dat de vrouw in kwestie in het ziekenhuis ligt. De politie en brandweer vraagt nu de inzet van het leger. Misschien is dat nog geen slecht idee. De Fransen hebben immers troepen die vertrouwd zijn met keihard terugslaan. Ik ben het er wel mee eens dat de Franse regering inderdaad iets tegen de kansarmoede moet doen, maar op dit moment is het belangrijker dat het "canaille" gestopt wordt. Na een daad als die van gisteren kan toch geen enkel weldekend mens begrip opbrengen voor wat dat crapuul op dit moment in Frankrijk aanricht.

 • Mag ik nu ook brandstichten?

  Allez, nu weten we het. Naar aanleiding van de zware rellen in de Parijse voorsteden - het begint meer op een heuse stadsguerrilla te lijken - neemt de kritiek op de Franse regering overhand toe.

   

  Wie nu denkt dat de kritiek op de Franse regering is dat ze onvoldoende ingrijpt en dat ze blijkbaar niet in staat is om de rellen en de vernielingen een halt toe te roepen, is een dikke naïeveling.

   

  Neen, men heeft kritiek op de Franse regering omdat de rellen het bewijs zijn dat het vreemdelingenbeleid van de afgelopen 15 jaar heeft gefaald. De kritiek is dat de regering de afgelopen 15 jaar ter zake tekortgeschoten heeft. 

   

  Nu, ik ben ook al verschillende jaren ontevreden met het regeringsbeleid. Ik ben zelfs al meer dan 20 jaar ontevreden. Ik vind dat het beleid zeker tenoverstaan van de Vlaamse belangen gefaald heeft. En ik sta met die kritiek niet alleen. Ik kan duizenden, wat zeg ik, tienduizenden, mensen vinden die al jaren ontevreden zijn met het regeringsbeleid.

   

  Maar zie je ons de politie beschieten, bekogelen en molesteren? Steken wij, ontevredenen, nu handelszaken, scholen en auto’s op grote schaal in brand? Zouden de idioten die hiermee de rellen in de Parijse voorsteden, en nu ook in de rest van Frankrijk, goedpraten mij nu ook eens kunnen komen vertellen of dit mij ook het recht geeft om zwaar geweld te gebruiken om mijn ongenoegen over het regeringsbeleid te uiten? Mogen we de woorden van Wilfried Martens in de jaren 50 van de vorige eeuw “geef ons wapens want België moet kapot” nu ook in de praktijk omzetten?

   

  Ik denk dat het antwoord (terecht) negatief zal zijn. Hou dan ook eens op met het geweld van dat “canaille” (dixit minister Sarkozy) te vergoeilijken. Wat nu in Frankrijk gebeurt, is niet goed te praten. Het moet veroordeeld worden en de daders moet harder dan hard aangepakt worden.


 • Citaat en discussie

  Een boeiend citaat gelezen:

   

  “Vrouwen leven in een win-winwereld, mannen in een wereld van winnen of verliezen.” Helen Fisher – Antropologe

   

  Ik vraag me af hoe het leven er uit ziet als je alles als een win-winsituatie beschouwt. En hoe vertaal je zoiets naar bv. de politieke wereld waar winst en verlies altijd op het voorplan treden? Betekent dit dan dat de vrouwelijke politici geen echte vrouwen zijn, maar een soort macha's of zelfs bitches? En in de sportwereld? Of zijn alle vrouwelijke sporters aanhangers van de Coubertin? En welke wereld zou het meest boeiend zijn?

   

  Kortom een dergelijk citaat nodigt enorm uit tot discussie. Leuk om een avondje op café mee te vullen.

   


 • Stenig hem

  Vergeet wat ik hier gisteren heb geschreven. Er is geen probleem met het niveau van het voetbal in ons land. Er is maar één probleem in het Belgische voetbal: het racisme. Een bepaalde krant wijdt aan dit onderwerp maar liefst 5 bladzijden waarvan de voorpagina, blz. 4 en 5, het editoriaal op blz. 6 en dan nog een groot stuk in de sportbladzijden. Ter zijde, de zware vreemdelingenrellen in de Parijse voorsteden moeten het stellen met een schamel stukje op blz. 24 van diezelfde krant.

   

  Waarover gaat het? Tijdens de wedstrijd Liverpool-Anderlecht werd Nenad Jestrovic uitgesloten omdat hij naar de zwarte speler Sissoko van Liverpool “fuck you black” zou hebben geroepen. Jestro ontkent. Is een dergelijke uitspraak racistisch? Waarschijnlijk. Moet een dergelijk incident zoveel aandacht krijgen? Geenszins. Op een voetbalveld wordt er tijdens een wedstrijd heel wat afgescholden. Hoort dat? Neen. Ik ben lang genoeg voetbalscheidsrechter geweest en heb me altijd 100% ingezet voor fair play. En fair play is ook dat je je tegenstrever niet uitscheld voor rotte vis. Maar het valt op dat als een speler wordt uitgescholden voor hoerenjong dit niet kan rekenen op 5 bladzijden in een krant. En is een dergelijk scheldwoord dan niet kwetsend? Ik zou het alleszins niet naar waarde weten te schatten als iemand stelt dat mijn moeder een hoer is.

   

  Kortom, - en let op ik keur geenszins de uitlating van Jestro goed – alle redelijkheid is weer eens zoek. Het clubbestuur stelt dat Jestro het imago van de club ernstig heeft geschaad en er wordt bijgevoegd dat bij de eerstvolgende transferperiode Jestro mag vertrekken. Zelfs het CGKR mengt zich in het debat en stelt dat het wel duidelijk om racisme gaat, maar dat het geen klacht zal indienen omdat de speler wel gestraft zal worden. Eveneens wordt uitvergroot dat de speler in kwestie op training al incidenten heeft gehad met gekleurde medespelers. Ook het feit dat hij een Serviër is wordt hem blijkbaar aangewreven, want een andere kop is: “Nog een Serviër ging Jestrovic voor”. Is dat dan geen racisme? Komaan, zeg. Over overkill gesproken. Zelfs het gezinsdrama van afgelopen weekend op de N49 krijgt minder aandacht. Jestro wordt aan de moderne schandpaal, nl. die van de media, genageld. Het enige wat we nog missen zijn spreekkoren: “Stenig hem, stenig hem.”

   

  Wat Jestro heeft gedaan, kan niet op een voetbalveld. Racisme hoort evenmin thuis in onze samenleving. Laat dat duidelijk zijn. Zijn rode kaart dinsdag was terecht. Maar laat dan ook uitsluitingen volgen voor alle andere scheldpartijen die er op een voetbalveld plaatsvinden. Maar redelijkheid kent men blijkbaar niet meer. Jestro was duidelijk fout. Elk redelijk mens zal dit toegeven. Maar deze hetze gaat me toch wat ver. Jestro of Barabas? De politiek correcte kaste kiest voor Barabas.

   

  Racisme blijft een interessant fenomeen. Je krijgt er duidelijk makkelijk een krant mee gevuld en de politiek-correcten staan op hun achterste poten. Het roepen “Fuck you black” op een voetbalveld haalt het op gezinsdrama’s, op zware rellen in een Europese hoofdstad, op de vogelgriep, op het eindeloopbaandebat, op corrupte agenten, op armoede, op banenverlies, op terreurdreiging,… Eigenaardig toch allemaal hoor.


 • Parijs brandt

  Al zes dagen op rij worden er in Parijse voorsteden auto’s in brand gestoken, zijn er rellen, wordt de politie door “jongeren” belaagd.

   

  De aanleiding van de rellen is de elektrocutie van twee “jongeren” die zich verstopt hadden in een elektriciteitscabine. Ze waren op de vlucht voor de politie. Eigenaardig. Ik ben nog nooit op de vlucht geweest voor de politie. Tja, waarom vreest er nu iemand de politie? Op school wordt naar het schijnt aan de kindjes geleerd dat de politie hun beste vriend is. De politiemannen en -vrouwen zorgen ervoor dat ze veilig de straat kunnen oversteken aan hun school, ze zorgen ervoor dat mensen die het verkeer onveilig maken een boete krijgen, ze pakken de dieven,…

   

  Enfin, een dergelijk incident is in de Parijse voorsteden blijkbaar voldoende om een soort stadsguerrilla uit te vechten. Allemaal raar toch. Ik hoop nu maar dat het niets te maken heeft met de geneugten van de  multiculturele samenleving waarin we volgens sommigen leven.


 • Wilhelmson

  Anderlecht ligt uit de Champions League. Gisteren heb ik de wedstrijd op Canvas gevolgd en ik kan enkel maar concluderen dat het niet geheel onverdiend is. Ze zijn gewoon een maatje te klein voor dat niveau. Alle huidige ploegen uit onze competitie zijn dat trouwens.

   

  Ik heb maar één speler bij de paarswitten gezien die het niveau en de snelheid die er mee gepaard gaat, aankan: de Zweed Wilhelmson. Het was dan ook voor de volle 100% een goede zet van trainer Frank Vercauteren om de man een vrije rol te geven. De man was gisteren een aanval, middenveld en verdediging in zijn eentje. De rest was heel wat minder. Akin bv. Nog nooit heb ik een speler zich zo zien wegsteken, zich zoveel zien verstoppen als die kleine aanvaller. Je kan even goed een olievat op het veld zetten. Het voordeel van een olievat is tenminste dat het af en toe in de wegstaat.

   

  En Zewlakov (of hoe schrijf je dat). Geen onverdienstelijke partij, maar wat was de reden waarom de man de volledige rechterflank voor zijn rekening moest nemen. Elke keer hij probeerde wat hoger te gaan spelen, moesten de stopper van Anderlecht, (’t was iets met Ja en nog wat in zijn naam) en Deman de opengevallen ruimte opvullen. Eigenaardig om zo op Anfield te gaan spelen. Maar kom, het lag niet aan de tactiek, maar wel aan de snelheid (of het gebrek er aan) bij Anderlecht. Ik ben eens nieuwsgierig wat Brugge vanavond zal doen tegen Wien. Want uiteindelijk vond ik Anderlecht op Europees niveau beter (of minder slecht) voetballen dan Brugge.

   

  Wat er zeker in ons land nodig is, is een duidelijke herstructurering van het voetbal. Op internationaal vlak doen we immers niet meer mee. Hoe komt het dat dat vroeger wel kon? Coeck, Lozano, Olsen, Munaron, Vercauteren,… En dan noem ik enkel maar mannen van Anderlecht. Club Brugge had evenzeer de nodige figuren in zijn rangen waarmee je in Europa geen mal figuur sloeg. Standard idem dito,….

   

  Het roer in het voetbal in ons land moet dringend om. Ik zal een dezer nog wel eens wat ideetjes terzake posten op deze blog.


 • Circus

  Vandaag met mijn gasten naar 't circus geweest. Een dikke pluim verdienen al die artiesten. Echt heel wat knappe dingen gezien. De gasten zaten soms met open mond te kijken. Maar we waren het er allen over eens: een circus zonder dieren is als een café zonder bier. (om Bob Schoupen maar te parafraseren)
   
  Inderdaad, het circus heeft veel van zijn charmes verloren sinds de politiek-correcte kaste in deze stad het hen o zo eigen betuttelende vingertje heeft opgestoken en dieren in het circus heeft verboden. Proficiat stadsbestuur. Je ziet het immers ook aan de opkomst in het circus,... steeds minder volk. Het wordt alsmaar moelijker voor circusartiesten om te overleven. Het circus is het circus niet meer. En dat enkel maar vanwege politieke modetrends.
   
  Mijn gasten vroegen wie dat die beslissing had genomen om dieren in 't circus te verbieden. Antwoord: het stadsbestuur. Vraag: wie is dat, het stadsbestuur? Antwoord: burgemeester en schepenen. Met andere woorden, ik heb nog welgeteld anderhalve maand om te vehinderen dat mijn gasten op de "Samson en Gert-kerstshow" de burgemeester de huid niet volschelden. Het is tenslotte Frank die ze moeten hebben, niet Modest.