• Een gezond 2006

  Ik wens iedereen een gezond 2006 toe. En mogen de meeste van je nieuwjaarswensen uitkomen. Alhoewel je dat vaak zelf in de hand hebt. Kansen krijg je immers niet, die creëer je.
   
  De Vlaams Belangers wens ik zeker een strijdbaar jaar toe. 't Zal nodig zijn. Moge 2006 het jaar van de ware revolutie worden.

 • De moraalridder

  Vandaag stond er een prachtig interview met Spirit-voorzitter Geert Lambert in De Gentenaar (Het Nieuwsblad). De man hijst zich als het ware in het harnas van een moraalridder. Hij moet nu eenmaal het Vlaams Belang bestrijden, want Filip Dewinter is een racist, het Vlaams Belang is racistisch. Hij kan niet anders, hij moet zijn verantwoordelijkheid nemen ook als de andere politici het niet doen. Hij doet het zelfs niet graag en zou veel liever bezig zijn met de echte problemen van de Vlamingen. Lees maar even mee: “Daar gaat het over: dossiers uitvoeren waar de Vlaming beter van wordt. Denk je dat ik niets beters te doen heb dan bezig te zijn met het racisme van het Vlaams Belang? Ik ben het beu dat ik me daarmee moet bezighouden, in plaats van met andere dossiers. Maar het moet, hé.”

   

  Mooi, toch. Al die zelfopoffering, die liefde voor de democratie, die roeping tegen het racisme dat welig tiert,… Het is jaren geleden dat ik een dergelijk altruïstisch, nobel man in de politiek heb ontmoet. Een dergelijke houding verdient enkel maar lof. Ook dank eigenlijk. Toch als de woorden van Filip Dewinter waarheid worden: “Elke euro die ze ons afpakken, levert twee extra stemmen op.”

   

  Dus bedankt Geert Lambert, bedankt voor het redden van onze democratie en vooral bedankt voor de volgende verkiezingsoverwinning van het Vlaams Belang.

   

  Voor dankmails en de allerbeste wensen voor 2006 slechts één adres: geert.lambert@meerspirit.be

   
 • Lambert doet het weer

  Nadat Spirit-voorzitter Geert Lambert (http://www.meerspirit.be/wieiswie_cv.php) de Franstaligen in de commissie partijfinanciering aan de nodige stemmen hielp om een procedure in gang te zetten om het Vlaams Belang zijn partijfinanciering af te nemen, gaat hij vandaag nog een stapje verder.

   

  Ook Lambert beseft dat de uitspraken van Filip Dewinter te licht waren (Vlaams Belang is islamofoob) om naar de Raad van State te trekken. Daarom kondigt Geert Lambert aan dat er een nieuwe klacht zal komen, en dit keer op basis van het pamflet “Stop Immigratie” dat verscheen naar aanleiding van de zware vreemdelingenrellen in Parijs. U merkt het al. Elke stok is goed om de figuurlijke hond te slaan. Als het geen uitspraak van Dewinter van gisteren is, is het een partijpamflet van vandaag of een gelaatsuitdrukking van Filip De Man van morgen (Cfr. Patrick Dewael in de Kamer).

   

  Ze (de traditionele partijen) willen ons dood. Zoveel is duidelijk. En Geert Lambert wordt in de frontlinie gestuurd. Nu ja, het is de tweede keer dat deze flink uit de kluiten gewassen politicus de mallemolen in gang zet. Als een ware Torquemada. Hoewel, dat is misschien wat beledigend voor Torquemada. Laat ons het anders over een tweede Pater Leman hebben.

   

  De enige reden van dit alles is de immense schrik die ze van ons hebben. En terecht. Het Vlaams Belang wil de salons van de macht schoonvegen. Die Augiusstallen uitmesten. En de macht teruggeven aan zijn rechtmatige eigenaar: het Volk. Want dat hebben ze intussen wel door. Hun macht is tanende en ze weten dat het Vlaams Belang luistert naar de bevolking. In de salons van de macht is respect voor de kiezer blijkbaar een ware revolutie.

   

  Enfin, ze doen maar. Ze kunnen ons verbieden (cfr. 9 november 2004), ze kunnen onze centen afpakken, ze mogen ons zelfs in den bak steken,… Maar de boodschap van het Vlaams Belang, de aanhang van het Vlaams Belang zal niet meer verdwijnen. Integendeel. Vlaanderen staat aan de vooravond van een revolutie. En laat de tegenstanders maar doen. In dergelijke zaken put ik graag kracht uit de schrijfsels van de grote vrijheidsstrijder Bobby Sands. Die zei ooit: “They can kill the revolutionary, but never the revolution.” Wat een mooie waarschuwing, nietwaar?

   

  http://www.vlaamsbelang.org/index.php?p=0&id=1317

   

  http://www.vlaamsbelang.org/index.php?p=1&id=212

    • Splits het verkeersbeleid

  Wat ondermeer dringend gesplitst dient te worden in dit land is het beleid inzake verkeer. Vlaanderen moet ter zake volle bevoegdheid krijgen in afwachting van de Vlaamse onafhankelijkheid. Het wordt immers steeds ergerlijker. Iedereen kent het verhaal van de meer dan 1.000 flitspalen in Vlaanderen en de enkele tientallen in Wallonië. Inclusief de boetes die met die palen gepaard gaan. Vandaag konden we in Het Laatste Nieuws lezen dat er meer alcoholcontroles gebeuren in Vlaanderen dan in Wallonië.
   
  De scheeftrekkingen in het verkeersbeleid tussen Vlaanderen en Wallonië nemen dus dag over dag toe. Ook de verdeling van het boetefonds, het zogenaamde verkeersveiligheidsfonds is een schoolvoorbeeld van de miljardenstromen van Vlaanderen naar Wallonië. Vlaanderen int maar liefst 83% van de boetes en krijgt amper 56,5% van de opbrengst.
  (Lees ook http://www.vlaamsbelangkamerfractie.be/artikel_detail.asp?id=399&cat=6 )
   
  Dus splitsen die boel. En zo zijn er nog wel wat domeinen die beter zouden functioneren indien ze gesplitst zouden zijn. Maar daarover later meer. Het is duidelijk dat er maar één echt goede oplossing is, één echt goede kans op een degelijk, duidelijk, deugdelijk en vooral rechtlijnig beleid: de Vlaamse onafhankelijkheid.


 • Zalig Kerstmis

  Zalig Kerstmis aan alle Kristenen. En ik bedoel wel degelijk Kerstmis, en niets anders.

 • Bek toe

  Bek toe! Dat is eigenlijk wat het Vlaams Commissariaat voor de Media (VCM) tegen Jurgen Verstrepen zegt.

   

  Lees www.jurgenverstrepen.be en http://www.vlaamsbelang.org/index.php?p=1&id=209

   

  Al lang was het establishment op zoek naar een manier om de Zwart-Wit-uitzendingen van Verstrepen plat te leggen. Er worden daar meningen geuit die niet in het kraam van het establishment passen. Eerst hebben ze  er door stemmingmakerij voor gezorgd dat hij niet vanuit Groot-Brittannië kon uitzenden. Dan zijn ze de Russen gaan afdreigen zodat de uitzendingen via dat land ook niet meer mogelijk waren. Enkel het internet bleef nog over. En dat willen ze nu ook laten stil leggen. Het VCM geeft een boete van 12.500 euro aan Verstrepen en eist dat hij de uitzendingen stopzet. Hij moet immers een omroepvergunning hebben, maar zo perfide is het systeem dan wel, dat ze er ook nog eens voor gezorgd hebben dat hij die nooit kan krijgen.

   

  En zo legt het Belgisch establishment de vrije meningsuiting aan banden. In het verleden zijn er veel van dergelijke voorbeelden. Ik ben eens nieuwsgierig wanneer we nu eens allemaal gaan opgepakt worden en naar de Goelag worden gestuurd omdat we een mening uiten tegen de dictatoriale staat. Want dictatoriaal is de staat hier wel: oppositiepartijen verbieden, uitzendingen verbieden, partijfinanciering van oppositiepartijen proberen afpakken,…

   

  Wanneer wordt dit hier eens een vrij land?


 • Behoud de Wet Major

  Gisteren was ik toch enigszins tevreden over de gemeenteraad. Ik had immers een voorstel van motie aan de agenda geplaats waarin de gemeenteraad van Gent de Europese parlementsleden zou oproepen de Europese richtlijn over de liberalisering van de havendiensten, beter bekend als Port Package II, zou verwerpen. Immers, de goedkeuring van deze richtlijn zou immers het einde van onze havenarbeiders betekenen. (Zie post 23-11-2005)
   
  Ik had een dergelijke motie al eens eerder ingediend, nl. in juni 2002, toen de eerste versie van die richtlijn aan de Europese agenda stond. Het probleem met mijn voorstellen is wel dat ik een Vlaams Belanger ben. De gemeenteraadsleden van de andere partijen willen die dus nooit goedkeuren. Het Cordon Sanitaire, weet je wel.
   
  De vorige keer heeft de schepen van de Haven, Daniel Termont, een tegenmotie geschreven die eigenlijk hetzelfde beoogde als de mijne. Die hebben we dan ook goedgekeurd. Creatieve Termont deed gisteren het tegenvoorstel om de goedgekeurde motie van 2002, met een begeleidend schrijven opnieuw over te maken aan het Europees Parlement en Commissie. Uiteraard was ik het daarmee eens. De jobs van onze havenarbeiders zijn in mijn ogen nog altijd belangrijker dan politieke spelletjes. De Europese Richtlijn moet immers met alle middelen bestreden worden.
   
  Opmerkelijk was wel dat de burgemeesterskandidaat van de SP.a ootmoedig toegaf dat het de tweede keer was dat er een dergelijk initiatief mogelijk was, door... een initiatief van het Vlaams Belang. Best wel vriendelijk van de Schepen, maar als men vriendelijk tegen me wordt, ben ik meestal op mijn ongemak. Ik hou niet zo van schouderklopjes. (Zie post van 25-08-2005)
   
  Intussen is dit wel al mijn derde motie die via een omwegje tot resultaten leidt. (Eentje over het behoud van de Leopoldskazerne en twee over het behoud van de wet Major). Zeg nu nog dat het Vlaams Belang in de vele raden in Vlaanderen niets zit te doen. Dat het Vlaams Belang niets kan bereiken. Wij weten wel beter.
   
  Voor het overige ben ik nog steeds van mening dat de Europese richtlijn over de liberalisering van de havendiensten moet verdwijnen.

 • Stoute Jan?

  Zoals u weet heeft de stad Gent al enkele jaren een modern stadslogo. Het is een beeld waarin de drie torens van Gent zijn verwerkt. U kent het vast. Men vindt het overal in onze stad en op tal van publicaties van het stadsbestuur en op de officiële documenten. Gisteren wilde ik eens van Burgemeester Beke weten wie er eigenlijk allemaal gebruik mag maken van dat officiële logo. Het antwoord was eigenlijk redelijk logisch. Alles stadsdiensten moeten het gebruiken en ook manifestaties die door de stad worden gesubsidieerd, moeten het logo opnemen. Dit laatste is natuurlijk een kwestie van PR verzorgen.

   

  De basisregel voor particulieren die niet tot de stadsdiensten of het stadsbestuur behoren, is dat men – als men het logo wil gebruiken – hiervoor toestemming moeten vragen aan het stadsbestuur.

   

  Maar wat merk ik nu? Op de website www.janroegiers.be prijken er bij de rubriek “Gent” twee mooie officiële logo’s van de stad Gent. Zou Jantje daarvoor toestemming hebben gevraagd aan het stadsbestuur? Zou Jan stout zijn geweest en zonder het te vragen het stadslogo gebruiken?

   

  Diegenen die me kennen, weten het, mijn nieuwsgierigheid is gewekt. Daarom heb ik voor alle zekerheid maar een schriftelijk vraagje ingediend bij de burgemeester. De vragen zijn simpel: “Heeft Vlaams Parlementslid Jan Roegiers voor het gebruik van het logo op zijn website www.janroegiers.be, meer bepaald onder zijn rubriek Gent op de bewuste site, de toestemming gevraagd aan het Gentse stadsbestuur?” En “Zo neen, welke maatregelen heeft het stadsbestuur genomen in het kader van dit eventueel “oneigenlijk gebruik van het officiële stadslogo van Gent?”

   

  Nu maximum dertig dagen wachten op het antwoord. Ik laat het jullie zeker nog wel weten.

   

  http://www.janroegiers.be/gent/default.asp

   


 • Splits die bond

  Vandaag was er in de commissie sport van het Vlaams Parlement de hoorzitting over het voorstel van resolutie van het Vlaams Belang over de oprichting van een Vlaams Sportinfrastructuurfonds.

   

  Het Vlaams Belang ergert zich namelijk aan de competitievervalsing in het voetbal. Immers, in Vlaanderen moeten de voetbalclubs renovatie, herstellingen aan hun stadion zelf betalen. Ook als ze een nieuw stadion willen bouwen, moeten ze er zelf voor opdraaien. In Wallonië is dat anders. Daar bestaat Infrasports. Een fonds van de Waalse overheid die steun geeft voor sportinfrastructuur in het algemeen en voetbalinfrastructuur in het bijzonder. De jongste tijd vloeide er niet minder dan 31 miljoen euro naar Waalse voetbalstadia. De formule is meestal dezelfde. Infrasport neemt 60% van de kosten voor een nieuw stadion voor haar rekening, de gemeente of stad van de betrokken club 40%. Met andere woorden in Wallonië kunnen verschillende clubs rekenen op een gratis stadion. Dat was het geval voor Moeskroen, La Louvière, Bergen,…

   

  Nogal logisch dat Waalse ploegen dan meer geld overhouden voor hun sportief beleid. Dit terwijl dat de Vlaamse clubs, soms meer dan 30% van hun jaarlijkse budget moeten gebruiken voor hun infrastructuur. Het Vlaams Belang wil daar verandering in brengen met de oprichting van een Vlaams sportinfrastructuurfonds. Dit fonds moet vergelijkbaar zijn met het Waalse Infrasport.

   

  Maar dat is niet het enige. Heel wat van deze problematiek heeft ook te maken met het decreet waardoor enkel sporten op subsidies kunnen rekenen waarvan de federaties gesplitst zijn volgens de federale logica in dit land. Sport is immers een bevoegdheid van Vlaanderen.

   

  Daarom moet de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dringend gesplitst worden. En dit in het belang van de clubs, in het belang van de ondersteuning van de clubs en vooral de ondersteuning van de jeugdwerking van de clubs. Anders blijven subsidies in de voetbalsport, in tegenstelling met de andere sporten, zeer moeilijk.

   

  Een Vlaamse Voetbalbond is nodig en best mogelijk. In een ver verleden heeft er zelfs een Vlaamse Voetbalbond bestaan. Spijtig genoeg was die bond geen lang leven beschoren. Opmerkelijk was het feit dat Eddy Wauters, voorzitter van R. Antwerp FC, die als deskundige door het Vlaams parlement op de hoorzitting was uitgenodigd, deze splitsingspiste niet ongenegen was. Misschien is er vandaag al weer een bescheiden stap naar de splitsing van de KBVB gezet. Hopelijk, zou ik zo zeggen.

   

  http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2004-2005/g453-1.pdf

 • Bescheiden Roegiers

  Na lang en heftig aandringen van Miet Smet (CD&V) besliste de commissie Buitenlandse Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme onlangs om volgend jaar met een delegatie een achtdaagse“werkreis” te organiseren naar Mozambique en Zuid-Afrika;

   

  Vlaams Volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin had in de commissie terecht heel wat kritiek op het nut, de meerwaarde maar zeker ook op de kostprijs van deze trip.

   

  Na wekenlang gepalaver in de commissie, werd uiteindelijk een compromis bereikt. Er werd een strikt budget vastgelegd en alle toeristische uitstappen, zoals een bezoek aan Robbeneiland, werden uit het programma geschrapt. De deelnemende parlementsleden zouden hun dagvergoeding laten vallen en een eventuele overschrijding van het vastgelegde budget zou gedragen worden door de deelnemers.

   

  Jan Rogiers (Spirit) had, als enige, moeite met het bereikte compromis. Hij vond het heel spijtig dat de toeristische uitstap naar Robbeneiland werd geschrapt. Verder was hij absoluut ook niet akkoord met het feit dat parlementsleden zelf zouden moeten instaan voor een eventuele overschrijding van het budget. Blijkbaar vindt Rogiers zijn inkomen als parlementslid te bescheiden hiervoor.

   

  Afwachten of Rogiers toch meegaat!
 • Truttig

  Socialisten en humor. Het blijft een rare combinatie. Freya Van den Bossche gelezen in de kranten? In een interview met het blad Vrij Nederland stelt ze: “Hebben jullie in jullie kranten soms personeelsadvertenties staan met: als je niet stijf, truttig en kleinburgerlijk bent, kom je niet in aanmerking voor een ministerpost?” En dat was nog een van haar vriendelijkste opmerkingen in het bewuste interview.

   

  Nu zegt de vice-eerste minister dat het grappig bedoeld was. Als ik zowat de kranten overloop heb ik daar vier bedenkingen bij.

   

  Eén: het was helemaal niet grappig bedoeld. In haar ministerschap heeft Van den Bossche (Freya, niet Luc) al meermaals aangetoond dat ze en enorme mediageilheid heeft. Ze wil zo veel mogelijk op TV en in de krant. Alle ideetjes zijn goed. Zo heeft een krant al eens een lijstje gemaakt met wat ze allemaal al van ideetjes heeft gelanceerd en welke ze al heeft uitgevoerd. Niet veel dus, of wat dacht u? Ook dit was geen toevalstreffer. Ze weet immers donders goed hoe een andere minister met een dergelijke uitspraak (De Gucht over kleinburgerlijke Harry Potter Balkenende) heel veel “mediasucces” heeft geoogst. Dus redeneert Van den Bossche (Freya, niet Luc): nu is het mijn kans. M.a.w. het gaat enkel over media halen.

   

  Twee: dergelijke uitspraken zijn voor een minister, zeker een Gentse razend gevaarlijk. Waarom? Als de Gentse haven wil overleven, moet er een tweede zeesluis in Terneuzen komen. De Gentse haven is te kwetsbaar met die ene kleine sluis en daarenboven kunnen daar enkel Panamax-schepen door, terwijl het voor het rendement van de haven belangrijk is om op termijn ook de grotere Capesize-schepen te ontvangen. Essentieel dus voor de werkgelegenheid in de Gentse regio. En met wie denkt u dat er over dat project moet onderhandeld worden? Inderdaad, met de Nederlanders. Hetzelfde trouwens i.v.m. het dieper leggen van de tunnel in Sluiskil. Ook dat is essentieel voor de toegankelijkheid van de Gentse haven en dus de werkgelegenheid. Maar Gentse werkgelegenheid is voor Van den Bossche (Freya, niet Luc) minder belangrijk dan een snel en goedkoop “succesje” in de media. Wat is uw mening daar trouwens over, Daniel Termont?

   

  Drie: Zou het niet beter zijn dat Van den Bossche (Freya, niet Luc) eerst eens voor eigen deur zou vegen voor ze de Nederlandse regering schoffeert? Gaat alles hier dan zo goed? Levert de federale regering in het algemeen en Van den Bossche (Freya, niet Luc) in het bijzonder zoveel kwaliteitswerk af?

   

  Vier: Gelukkig is er geen zware schade aangericht. Het “incident” is geen incident in de ogen van de Nederlandse regering. Het neemt dus geen proporties aan als de uitspraken van minister van Buitenlandse Zaken De Gucht. Balkenende vraagt zelfs geen excuses. Dat zegt veel over het politieke gewicht van Van den Bossche (Freya, niet Luc).

   

  Men kan zich dus de vraag stellen: Wie is er nu eigenlijk truttig?
 • De symboliek van het kruis

  Neen, dit stukje gaat niet over het geloof. Het gaat over het Rode Kruis. Het Rode Kruis Vlaanderen heeft een probleem met haar Waalse zus. Reden: Rode Kruis Vlaanderen wil niet langer opdraaien voor het potverteren aan de andere kant van de taalgrens. Klinkt bekend in de oren, niet?

   

  Het Belgische Rode Kruis krijgt ongeveer 30 miljoen overheidssteun. Toch is de Franstalige vleugel er in geslaagd een schuld van 10 tot 15 miljoen euro op te bouwen. Klinkt een dergelijk scenario ook bekend in de oren?

   

  Om toch een splitsing te vermijden wordt er nu binnen het Rode Kruis gepleit voor een nationale solidariteit, maar een solidariteit die transparant dient te zijn en moet verlopen volgens goed afgesproken en meetbare criteria. Klinkt een dergelijke piste bekend in de oren?

   

  Als we de recente persartikels mogen geloven, heeft het tekort bij het Croix Rouge de Belgique – Communauté Francophone veel te maken met hoge lonen bij het kader, het feit dat ze minder vrijwilligers inschakelen en vooral werken met vast personeel, verspilzucht,… Klinkt ook dit bekend in de oren?

   

  En dan is er de kers op de taart om de symboolwaarde die het Rode Kruis in deze voor België heeft pas echt goed uit de verf te laten komen: de voorzitter van het Belgische Rode Kruis is prinses Astrid. Inderdaad, het Hof mag hier toch niet ontbreken anders is het plaatje niet compleet.

   

  Maar vergeet niet dat diegenen die pleiten voor een onafhankelijk Vlaanderen het bij het verkeerde eind hebben, hé? Blijf vooral in België geloven anders pakken ze je job af. (zie post 9-12-05)

   

  Hoeveel van dergelijke voorbeelden moeten er nu nog gegeven worden voor we in dit land eindelijk eens een beslissing nemen waar iedereen goed bij vaart: de beslissing tot het oprichten van de onafhankelijke Vlaamse staat?

   

  http://www.vlaamsbelang.org/index.php?p=0&id=1266

  http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=G78LEFDG

   

  p.s.: De dame op de foto heeft niets met de malaise bij het Rode Kruis te maken, maar ik vond deze "Rode Kruis-foto" leuker dan een saaie foto van een of andere ziekenwagen.


 • Drie koningen

  Ik vraag me soms af wat de politieke partijen aan het voorbereiden zijn. De komende gemeenteraadsverkiezingen of carnaval? Op het jongste huis-aan-huis-krantje van de SP.a prijkt er een grote foto van de brandweer van Gent van begin vorige eeuw, schat ik zo ruw. En de koppekes van de brandweerlui zijn vervangen door de "welgevormde"  hoofden van Termont, Temmerman, Beke en Van den Bossche. (Freya wel te verstaan, Luc is veel te verstandig om zich met dergelijke kinderpraktijken bezig te houden.) Zou daar een inhoudelijke boodschap achter schuilgaan? Ik denk het niet, want als er een departement aan de stad is dat constant door de sossen in de steek wordt gelaten, is het de brandweer wel.
   
  Maar soit. De verkleedpartijdjes zijn nog niet ten einde. Bij de opening van de kerstmarkt in Gent kwam lijsttrekker van de Sossen Termont als kerstman opdraven. Weer zo'n stuntje op weg naar 8 oktober 2006. Welke zou daar de inhoudelijke boodschap van zijn? Ik durf wel denken dat er enige verwantschap tussen Termont en de kerstman bestaat.  Zo'n kerstmanpak gaat onze vriend immers goed af. Niet alleen fysiek, maar ook omdat de Kerstman niet bestaat. Het is een commerciële uitvinding om mensen rond de Kerstdagen meer te laten kopen. En ja, de afgelopen vijf jaar hebben ook bewezen dat Termont meer inzit met de "commerce" dat met de werklozen, de arbeiders,...
   
  Ik hoop nu wel niet dat ze dit nog tot oktober gaan volhouden, die verkleedpartijen. Waar gaan we immers Francis moeten in verkleden? Of Ortwin, Johan, of Kristina? Of nog veel erger. In wiens huid zou ik moeten kruipen? Brrr. Als kind had ik al een hekel aan verkleedpartijtjes. Hopelijk brengen ze ook eens een inhoudelijke boodschap, al dan niet ludiek.
   
  Ik vraag me intussen wel af wat het volgende verkleedpartijtje bij de sossen zal zijn? De drie koningen, misschien. Als dat hun plan is, zou ik volgende suggestie willen maken: laat dan Temmerman en Van den Bossche een keertje op stal, Frank en Daniel. En laat voor de drie koningen de naamgenoot van een van de koningen opdraven. Dan heeft die uitgerangeerde jongen ook nog eens iets. Hoewel, Termont als vuurpijl op oudejaarsnacht zegt me ook wel wat. ;-)

 • Moet het Vlaams Belang veroordeeld worden?

  Op deze blog kon u lezen hoe sommige partijen de oorlog tegen het Vlaams Belang gewoon verder zetten. Zo kon u lezen dat ze nog eens een poging ondernemen om de partijsubsidies van het Vlaams Belang af te nemen.
   
  Drogreden die ze daarvoor willen gebruiken is een uitspraak van Filip Dewinter. Wanneer een journalist hem vroeg of het Vlaams Belang xenofoob was, antwoordde hij dat als we dan toch een fobie moeten hebben , het eerder islamfobie zou zijn.
   
  Maar wat is nu de mening van de man in de straat over het afnemen van die partijsubsidies en opnieuw de partij voor de rechtbank te dagen? Wat is de mening van de lezers van Het Laatste Nieuws? Wat is de mening van de duizenden mensen die regelmatig de vragen van die krant beantwoorden in "De Stemmenkampioen"?
   
  http://www.hln.be/hln/cch/det/art_148381.html
   
  Ben ik nu fout als ik stel dat de overgrote meerderheid in Vlaanderen niet wil dat het Vlaams Belang gemuilkorfd wordt?

 • 132 "Aleenstaande gevallen"

  Herinnert u zich nog de auto's die in Vlaanderen in brand werden gestoken in het verlengde van de rellen in Frankrijk?
   
  De media en de traditionele partijen waren er telkens als de kippen bij om ons te melden dat het om alleenstaande gevallen ging. De zonechef van de Gentse politie sprak zelfs over kwajongensstreken.
   
  Mijn goede vriend Filip De Man vroeg de afgelopen week een wat uitleg ter zake aan de minister van Binnenlandse Zaken. Blijkbaar ging het over 132 "alleenstaande gevallen".Werden de daders gepakt? Lees maar eens op de site van Filip De Man.
   
  http://www.filipdeman.be/6/12

 • Beroepsverbod

  Wie dacht dat een beroepsverbod thuishoorde in de donkerste dagen van de communistische dictaturen van tijdens de Koude Oorlog, heeft het verkeerd voor. Ook vandaag nog worden er beroepsverboden uitgesproken en meer bepaald in dit land.

   

  Slachtoffer is Herman De Bode, tot gisteren topman van het adviesbureau Mc Kinsey, Benelux. De man werd gedwongen “een stap opzij te zetten” omdat hij niet meer kon functioneren binnen zijn bedrijf. Zijn bedrijf werd immers bedreigd met een boycot vanuit de Franstalige middens in dit land. Reden: De Bode heeft – ten persoonlijke titel nota bene – het Manifest van de denktank “In de Warande” ondertekend. In dat manifest maken enkele topzakenmensen, professoren e.d.m de intellectuele oefening wat de meerwaard van België nog is. Conclusie van het manifest: België heeft geen enkele meerwaarde voor Vlaanderen en wel integendeel. Wil Vlaanderen nog iets te betekenen hebben, is het hoog tijd voor de Vlaamse zelfstandigheid.

   

  Ge ziet al van hier dat een dergelijk manifest in de Franstalige en Belgicistische salons niet op gejuich wordt onthaald. De Franstaligen roven immers jaarlijks meer dan 12 miljard euro uit de Vlaamse kas. Dus moet er volgens hen een soort “fatwah” worden uitgesproken tegen de ondertekenaars. Maar dan een beschaafde “Fatwah”. De man hoeft de keel niet te worden overgesneden. Neen, ze pakken hem gewoon zijn job af.

   

  Dat is de democratie in België anno 2005. Zo ver staat het vandaag met de vrije meningsuiting in dit land. De Brusselse salons van de haut finance nekken iedereen die maar durft te opteren voor meer Vlaamse zelfstandigheid. En ze doen dat zo subtiel. Ze lanceren wat stemmingmakerij via hun eigen salonkrant Le Soir en de poppen gaan aan het dansen. Ze schakelen dan nog wat logebroeders in en de mix is compleet. De guillotine valt. De kop is er af. En zo hopen ze al diegenen die de Vlaamse onafhankelijkheid genegen zijn, af te dreigen.

   

  Een goede vriend van me bestempelt dat op zijn weblog als eng. Hij vindt dat dit een eng land wordt. Niet volledig juist volgens mij. Dit is altijd een eng land geweest. Ik heb een boodschap voor de leden van de Brusselse salons. De wind die nu door Vlaanderen waait, de wind die intussen al een tijdje door de kantoren van belangrijke Vlaamse zakenlui, intellectuelen,… waait is onomkeerbaar. Iedereen weet - en het wordt elke dag opnieuw bewezen - dat Vlaanderen beter af is zonder het Belgische keurslijf.


 • Heksenjacht?

  Enkele weken geleden konden we verschillende dagen de stemmingmakerij meemaken over de topman van ABVV-metaal, Herwig Jorissen die bekende dat hij een VMO-verleden had. Opmerkelijk. Want waren de leden van de VMO geen “wandluizen”, minister van staat Hugo Schiltz? Een wandluis op een topfunctie in de sterkste vakbond van dit land. En wat een heisa die op de bekentenis volgde? Het ontslag van de brave man werd geëist. Ik vond het erg voor de man. De man was zestien, zeventien jaar toen hij bij de VMO was. Gaan we iedereen tot ontslag dwingen wegens het lidmaatschap in hun jeugd bij een radicale, niet-onbesproken vereniging? Zeg dan maar dag met het handje, meneer Vandenbroucke.

   

  Maar vandaag is er een nieuw VMO-incident. Staatsraad Eric Brewaeys zal zich op de algemene vergadering van de Raad van State laten verontschuldigen als die moet oordelen over het al dan niet afnemen van de partijfinanciering van het Vlaams Belang, want… Brewaeys was tijdens zijn jeugd toch wel lid van de Vlaamse Militanten Orde zeker. Man, man, de VMO zendt zijn zonen uit. In dit geval tot in het hoogste rechtscollege van het land. Over een mars door de instellingen gesproken…

   

  Maar soit, alle gekheid op een stokje en vergeef me mijn ironische eerste twee paragrafen, vergeet ze zelfs.  Ikzelf ben met mijn schamele 34 lentes te jong om te kunnen oordelen over de VMO. En zeker veel te jong om een oordeel te vellen over de VMO van Bob Maes. Ik was amper geboren toen die VMO werd ontbonden. Ik ben vandaar dus ook niet iemand  om de loftrompet te steken over die vereniging. Maar wat me wel stoort, is dat mensen die waarschijnlijk hun bekwaamheid hebben bewezen, mensen die misschien – ik weet het niet, want ik ken beide heren niet – een goed vakbondsman of een goed staatsraad kunnen zijn, vandaag door politiek-correcte stemmingmakerij achtervolgd worden met een lidmaatschap van een of andere niet-onbesproken vereniging uit hun jeugdjaren. Ik wil de man in kwestie nu niet te veel verdedigen. Het is duidelijk dat hij de Vlaamse zaak blijkbaar geen warm hart meer toedraagt. Maar aan de andere kant heb ik de media er nooit een probleem van weten maken dat een minister in functie lid was van een extreem-linkse groupuscule. Dus wat mij betreft, iedereen gelijk voor de wet.

   

  Er zijn zoveel mensen die actief zijn geweest bij de VMO. Sommigen slechts voor één dag, anderen voor een paar jaar. (Ge zou nogal kunnen schrikken als ik de verhalen mag geloven.)Hetzelfde geldt voor mensen die aan de andere kant van het politieke spectrum actief waren. (Niet waar VDB?) Mogen mensen die in hun jonge en waarschijnlijk wilde jaren (Sturm und Drang, hoe gaat dat ook niet bij zoveel mensen?) lid zijn geweest van een niet-onbesproken vereniging als volwassene geen succesvolle beroepsloopbaan uitbouwen? De VMO bestaat al lang niet meer. (De RAL trouwens ook niet.)

   

  http://www.tijd.be/nieuws/artikel.asp?Id=2020976

   

    • Politiek-correcte dictatuur

  Ergernis. Dat was wat ik had bij het lezen van de voorpagina van De Gentenaar vandaag. Daarop stond een stukje over de rel die is ontstaan over een groep die meedoet aan de voorselecties van Eurosong. De groep heet namelijk Triskel en dat gaat de politiek-correcte kaste te ver.
   
  Een triskel is een oud-symbool, een soort zonnerad dat de drie oerelementen symboliseert. Maar zo'n zonnerad is toch wel verwant met het hakenkruis zeker. Want dat is ook een zonnerad. En de triskel wordt ook gebruikt door de rechtse Afrikaner Weerstand Beweging (AWB). Een Zuid-Afrikaanse beweging die heimwee heeft naar het apartheidsregime. En wat zeggen de politiek-correcten dan? Zo'n naam kan niet. Dit is weer een staaltje van de politiek-correcte dictatuur die in ons land is geïnstalleerd.
   
  Want met een Triskel is niets mis. Het is niet omdat een beweging dat symbool gebruikt, dat ze er het alleenrecht op hebben. Wij, van het Vlaams Belang gebruiken de Vlaamse Leeuw vaak als symbool omdat we nu eenmaal Vlaams-nationalisten zijn. Betekent dit nu dat de rest van Vlaanderen de Vlaamse Leeuw niet meer kan gebruiken? Vertel dat maar eens aan de mensen van de N-VA.
   
  Ik wil zelfs verder gaan. Het hakenkruis is in Indië  nog steeds een vaak gebruikt religieus symbool. Mogen die Indiërs dat dan niet meer gebruiken? Tuurlijk wel. Alles hangt er vanaf in welke context je het gebruikt en wat je met het gebruiken van een symbool wil bereiken, welke boodschap je er aan hangt.
   
  En ik denk nu echt niet dat een zanggroepje met de naam Triskel plannen heeft om een rechtse dictatuur op te zetten. Moeten nu alle zanggroepjes een diepgaand historisch onderzoek voeren vooraleer ze een naam kiezen?

 • NSV-moslimfundamentalisme

  Oei, de islamfundamentalisten hebben mijn geliefde studentenvereniging NSV geïnfiltreerd. Enfin, toch als ik onderstaand persbericht van de Senior Seniorum van de NSV mag geloven.
   
  Te geestig verhaal om niet op mijn blog te zetten...
   
  Absurdistan in kwadraat: Onderzoek naar Moslimfundamentalisme leidt naar verbondskot NSV!-Antwerpen!

  Woensdagochtend 30 november omstreeks half 7 belden 4 agenten van de federale politie aan bij het Antwerpse verbondskot met een bevel tot huiszoeking waar op dat moment twee NSV!-commilitones van hun welverdiende nachtrust genoten. Na een korte oppervlakkige zoektocht vroeg één der commilitones naar de reden van deze huiszoeking waarop de agent antwoordde dat er de voorbije maanden regelmatig een jonge vrouw van Marokaanse afkomst werd gesignaleerd. Nu komt er op het Antwerpse verbondskot wel heel wat volk over de vloer, maar bezoek van allochtone medemensen... .

  Toen onze commilitones de agenten meedeelden in welk staatsgevaarlijk pand ze zich bevonden, ging er toch een lampje branden bij de heren "terreurbestrijders". Bleek dat dit bezoek kaderde in een grootschalige speurtocht naar moslimfundamentalisten. Nu kan men NSV! van vele zaken beschuldigen, maar dat wij nu ook al Islamitische geloofsfanatici zouden zijn, slaat werkelijk alles!

  Als u nog langer twijfelt aan de goede organisatie van de dienst staatsveiligheid hopen wij u alvast met dit verhaal te overtuigen van uw ongelijk!

  Gert Gillis Senior Seniorum NSV!

  bewoner verbondskot NSV!-Antwerpen • Nsv Houzee

  Het is druk in Leuven is een hit van de groep Noordkaap Eergisteren .had ik het genoegen om mee te stappen in de NSV-betoging in Leuven. Ik vind het immers mijn plicht om daar als oud-NSV-er te zijn. Semper Fidlis, is tenslotte de wapenspreuk van de NSV.

   

  Opmerkelijk waren de kranten-berichten en de berichten op VRT-radio. Als ik die berichten mag geloven, is de NSV verantwoordelijk voor de verschillende incidenten die plaatsvonden. Het tegendeel is echter waar. Er was heel wat crapuul op stap in Leuven, maar dan wel overwegend bij de tegenbetogers. De politiedienten waren vaak schromemlijk te laat. Lang geleden dat ik zoiets heb meegemaakt. In verschillende zijstraten werd de betoging lastiggevallen door linksen. Waar is de tijd dat de toenmalige rijkswacht klopte als een zwerende vinger? Ik heb in mijn  NSV-tijd het genoeg matrakslegen te gehad als we te dicht bij tegenbetogers waren. Maar in Leuven lieten de ordediensten veel meer begaan. Eigenaardig eigenlijk.

   

  Want de linksen die ik aan het Fochplein de NSV-betoging heb zien benaderen, waren duidelijk buiten categorie. Stokken, ijzeren staven, stenen,… waren ons deel. Zelfs een molotov-cocktail. (Ze waren wel een beetje amateuristsch gemaakt. Het was immers een plastieken fles en die stuiteren op de grond en breken niet. Ze hebben dus weinig tot geen effect. Dommerikken.)

   

  Maar toch. De tacktiek lijkt me duidelijk. Zoveel mogelijk incidenten moeten in de schoenen van de rechtse militanten geschoven worden. Was dat misschien de bedoeling van burgemeester  Louis Tobback om zijn politie overal te laat te laten komen?

   

  Ik hoop allezins dat het geen politiek spelletje van Tobback was. Vooral voor de gewonde agenten waarvan één zelfs serieus werd gewond. Ik heb de steen zien toekomen. Vol binnen. Agent tegen de grond. Geen beweging meer. Kwam die steen van bij ons? Uiteraard niet, de steen kwam van de tegenbetogers. Bij de NSV-betoging heb ik niemand gezien bewapend met stokken, ijzeren staven, moltov-cocktails. Ook bij de linksen waren alle tronies bedekt metsjaals, bivakmutsen,..; Waarschijnlijk zijn hun smoelekes zo lelijk dat ze ze niet durven tonen.

   

  Wie in Leuven was en de beide betogingen hebben gezien, kunnen niet anders dan stellen dat het crapuul en de geweldenaars aan de andere kant stonden. De media zou dat dan wel eens mogen melden. • Le Pen

  De jaren hebben duidelijk geen vat op Jean-Marie Le Pen. Gisteren kwam de voorzitter van het Franse Front National spreken in Gent op uitnodiging van het KVHV-Gent. Die jongens verdienen trouwens een dikke pluim voor de organisatie van de avond en voor het feit dat ze de linkse hetze trotseren die in gang werd gezet eens bekend raakte dat ze Le Pen hadden uitgenodigd. (Ik weet het. Het gebeurt niet snel dat deze “grijze klak” lof heeft voor de “kavia’s” maar dit keer zijn felicitaties op hun plaats)

   

  Ik geloof dat Le Pen nu ongeveer tachtig jaar moet zijn. Hij heeft er immers al een rijke politieke carrière opzitten. Hij was destijds het jongste lid van de Assamblée Nationale verkozen op de lijst van Pierre Poujade. U weet wel het eminent lid van de Franse PS. (Het verbaast mij dan ook altijd dat de socialisten ons altijd Poujadisten noemen en dat dan negatief bedoelen, maar soit). Toen hij in de jaren zeventig met het Front National van start ging, had niemand ooit gedacht dat de man bij de jongste presidentiële verkiezingen Lionel Jospin er in de eerste ronde zou uitknikkeren. Vast een van zijn grootste overwinningen, maar zeker niet zijn enige.

   

  Le Pen is nog steeds een begenadigd redenaar. Een kunstenaar als hij spreekt. De beeldspraak die hij gebruikt is gewoonweg schitterend. Ook gisterenavond. Onvermoeibaar boeit hij met een nooit vertoond gemak honderden toeschouwers voor enkele uren. Het is schitterend dat iemand op die leeftijd zich nog steeds om een onuitputtelijke wijze blijft inzetten voor zijn idealen, dat hij blijft strijden voor het behoud van zijn identiteit. Als Vlaams-nationalist deel ik niet in alle aspecten van zijn overtuiging maar voor een groot stuk, vor zelfs het grootste stuk kan ik met hem mee.

   

  Het was bij mij van 1997 geleden dat ik hem nog eens hoorde spreken. Dat was jaarlijks op “Le fêtes de Bleu, Blanc, Rouge”. Beter bekend als de BBR. Toen boeide de man elke zondagnamiddag tienduizenden voor een paar uur. En tachtig jaar of niet. De man is nog steeds dezelfde. Boeiend, interessant, humoristisch,…

   

  Kortom, ik ben blij dat ik bij de kavia’s ben langsgeweest.

   

  Slechts één puntje van kritiek op Le Pen gisterenavond. Hij had het op een gegeven moment over “la grande ville Française Roubaix….??????? Nooit van die stad gehoord, zenne. Tenzij hij het misschien over de Vlaamse stad Robeke had! ;-) Robeke Vlaams! (en de rest van zuidelijk Vlaanderen ook.)