• Gent is een gezellige stad, behalve voor bedrijven

  In 2005 gingen 877 Oost-Vlaamse bedrijven failliet. Dat blijkt uit de cijfers van VOKA. Belangrijk in die cijfers is dat het aantal faillissementen in de Gentse regio al drie jaar op rij stijgen. Dit terwijl in de arrondissementen Aalst, Dendermonde en Sint-Niklaas wel een gunstige evolutie op te tekenen valt.

   

  Inderdaad, een overheid kan onmogelijk de economie en de economische evolutie bepalen. Wat wel de taak van de overheid is, is het scheppen van een gunstig economisch klimaat. Is dat het geval in Gent? Blijkbaar niet. De andere regio’s doen het alleszins beter.

   

  Is Gent een gezellige stad? Misschien, maar alleszins niet voor het bedrijfsleven. (ook niet voor de mensen die in de 19de eeuwse gordel wonen, niet voor de mensen die op sociale huisvesting zitten te wachten, niet voor de autobestuurders, niet voor de werklozen, niet voor de middenstanders, niet voor de mensen die actief zijn in de Gentse haven, niet voor de mensen die een grafzerk hebben op de begraafplaats Campo-Santo,…)

   

  Was het wel een goede beslissing om bepaalde belastingen (ondanks de belofte om ze af te schaffen, cfr. Belasting op drijfkracht) te behouden? Was het wel een goede beslissing om bepaalde belastingen in te voeren (cfr. Belasting op bedrijfsoppervlakten)? Is er de afgelopen vijf jaar een gunstig economisch klimaat geschapen in de Gentse regio? Heeft de Schepen bevoegd voor economie, SP.a-lijsttrekker en burgemeesterskandidaat Daniel Termont, goed gewerkt? Ik wil er geen uitspraak over doen, maar ik heb de indruk dat de cijfers voor zich spreken.

 • BTB over solidariteit en respect

  Gisteren organiseerde de Gentse BTB (socialistische vakbond) een "solidariteitsnieuwjaarsreceptie". De bedoeling was om geld in te zamelen voor de havenarbeiders die na de betoging in Straatsburg nog steeds in een Franse
  gevangenis zitten. In dit geval ging het dan in de eerste plaats over de twee Gentse havenarbeiders die nog vastzitten.

   

  Het Vlaams Belang is op die receptie met een delegatie met Francis Van den Eynde, Guy Schouls, Johan Deckmyn, Kristina Colen (spijtig genoeg kon ik zelf niet aanwezig zijn ondanks het feit dat Francis er had op aangedrongen.) een bijdrage van 1.000 euro gaan leveren. Immers, het Vlaams Belang heeft in de strijd tegen de Europese havenrichtlijn die de jobs van de Vlaamse havenarbeiders bedreigt, altijd aan de kant van de havenarbeiders gestaan. Dat kan je makkelijk terugvinden in de initiatieven en tussenkomsten in het Europees Parlement (Koen Dillen), het Vlaams Parlement (Jan Penris) en de Kamer (Luc Sevenhans). En dat zowel bij de eerste als de tweede "Port Package".

   

  Zelfs in de Gentse gemeenteraad hebben we aan de zijde van de havenarbeiders gestreden tegen de jobbedreigende Europese havenrichtlijn. Daar deden we het via twee moties van mijn hand. Moties die ten andere werden overgenomen door de meerderheid en werden gesteund door de voltallige gemeenteraad.

   

  Die 1.000 euro is dus niets meer dan een verlengde van een Vlaams Belang (daarvoor Vlaams Blok)-standpunt dat we steeds zijn trouw gebleven. Maar nu is een gift ineens een probleem. De Gentse BTB-secretaris Georges Maes heeft volgens zijn “oversten” een fout gemaakt met het geld te aanvaarden. Het moet volgens de nationale leiding van de BTB teruggeven worden.

   

  Dit vind ik intriest en vooral kleinzielig van de BTB-leiding. Het geld is tenslotte niet bestemd voor de vakbond, maar voor twee kameraden die na de Straatsburg-betoging door het Franse snelrecht in de kerker werden gegooid. Als dat de solidariteit van de BTB is tegenover hun twee makkers, is m.i. heel erg gesteld met de verdediging van de rechten van de leden van de socialistische vakbond.

   

  Ook het op een dergelijke wijze terugfluiten van de Gentse BTB-secretaris door de nationale leiding is ergerlijk. Is men bij de BTB misschien vergeten welke activiteiten Maes in het verleden en vandaag nog aan de dag legde en legt in het belang van de Gentse havenarbeiders? Men heeft daar in Brussel bij de BTB een rare opvatting over respect.

   

  UPDATE: Vakbondsman Mil Kooyman vindt dat er maatregelen moeten overwogen worden tegen de Gentse BTB-secretaris Georges Maes omdat hij de gift van het Vlaams Belang heeft aangenomen. De heer Kooyman staat nog steeds zeer dicht bij de SP.a van Gent. Hij stond meermaals op de verkiezingslijsten. Zou dit betekenen dat Maes voor de Gentse SP.a een doorn in het oog is? Zou dit betekenen dat de partijbonzen van de SP.a (in Gent) de kop van Maes willen?

   

 • Volkskunde

  Deze week was ik één van de paar duizenden die intussen het boekje "Antwerpen Troef" van Filip Dewinter heeft gekocht. Vooral het eerste boekdeel vond ik geweldig. De auteur verwees trouwens in het eerste deel "Plezante mannen in een plezante stad" naar het gelijknamige boek van Edward Poffé. Ik geloof dat het boek in 1913 ofzo geschreven is.

   

  Ik heb het boek dan ook nog eens opgediept uit mijn bibliotheek (Het is een soort vervroegde erfenis van mijn ouders) en ben het opnieuw beginnen lezen. Dat is pas genieten. En nu zult ge weer zeggen dat dat komt omdat het boek het leven in Antwerpen beschrijft tussen  1830 en 1880. Niet helemaal terecht.

   

  Neen, ik geniet er van omdat een dergelijk volkskundig boek uitgegeven is. Dat is vandaag de dag praktisch niet meer mogelijk. Volkskunde is niet eens een wetenschap voor diegenen die in dit land het beleid maken, het is niet eens een richting binnen het departement geschiedenis aan de Univ. Zo ken ik bv. maar een volkskundige en dat is Prof. Stefaan Top aan de KUL.

   

  Heemkunde is verworden tot een hobby voor ouden van dagen. Ze verdienen alle lof dat ze dat willen doen, maar vaak haalt het amateurisme  bij hun werkzaamheden de bovenhand. En waarom is dit hier zo? In andere landen waar ik ben geweest, neem nu bv. Ierland, besteden ze wel tijd en vooral geld aan de eigen cultuur. Aan hun volksgeschiedenis. Waarom niet hier? Het heemkundig museum in Gent heet intussen het Huis van Alijn. Lekker modern. Maar waarom moet dat?

   

  Neen, Vlaanderen moet dringend beseffen dat de kennis over het eigen cultureel erfgoed aan het verloren gaan is. Schandalig eigenlijk. Mijn moeder heeft me immers altijd geleerd: eigen aard is goud waard. Dus Anciaux, geef wat minder steun aan Fabre en dergelijke meer. Die zijn intussen zo internationaal bekend dat ze hun eigen boontjes wel kunnen doppen. (voor ik weer fout geciteerd wordt vermeld ik er bij dat Fabre zeker verder mag gaan met zijn kunstprojectyen. Ik vind alleen maar dat hij niet meer door de staat moet ondersteund worden.) Geef wat meer geld aan mensen die onze eigenste en intiemste geschiedenis onderzoeken. Ik denk dat zoiets voor een volk allesbehalve overbodige luxe is.

 • Ons Gent, blijf er af

  Gisteren naar de meeting 'Ons Gent, blijf er af" in het Pand geweest. Het was niet slecht. De partijvoorzitter is steeds een aangenaam man om naar te luisteren. Ook Francis Van den Eynde was zoals vanouds.

   

  De campagne is nu echt van start gegaan. Nu komt er er op aan om nog 9 maanden keihard door te werken, maar als ik de militanten bekijk zal dat wel geen probleem zijn.

   

  De dag vandaag was iets minder leuk. Een scheur in mijn linkervoorband. Twee nieuwe banden en ik was onmiddellijk 222 euro lichter. Er zijn geestigere dingen om dat bedrag aan te spenderen.

 • Vlaams Belang en de grondwettelijke vrijheden

  Allez, de kogel is door de kerk. Of beter gezegd, door de rechtbank. Na eerste een procedure voor de Raad van State en daarna een proces in kortgeding, zal de startmeeting van het Vlaams Belang Gent voor de komende gemeenteraadsverkiezingen toch kunnen plaatsvinden in Het Pand.

   

  Ik ga aan de gevolgde procedures niet te veel uitleg geven. Ik vind het enkel betreurenswaardig dat het weer op zo’n manier moet gebeuren, dat we naar een rechtbank moeten stappen om een bijeenkomst in Gent te kunnen beleggen. Het doet me denken aan de meeting van 9 november 1999 die ik toen organiseerde. Ook toen diende er eerst een uitspraak van de gerechtelijke instanties te komen om ons recht op vrije vergadering op te eisen.

   

  Het stoort me dan ook dat de Raad van State zich ter zake dit keer onbevoegd heeft verklaard. Heel opmerkelijk. Wat mij betreft was de zaak zo klaar als een klontje. De Belgische grondwet heeft ooit de titel van meest liberale grondwet van zijn tijd gekregen. Waarom? Omdat er enkele basisrechten, pijlers, steunpilaren van een democratie in vervat zaten. Eén van die pijlers is art. 26 van de Grondwet: “De Belgen hebben het recht vreedzaam en ongewapend te vergaderen, mits zij zich gedragen naar de wetten, die het uitoefenen van dit recht regelen zonder het echter aan een voorafgaand verlof te onderwerpen.”

   

  Dus het recht op vrije vergadering geldt ook voor het Vlaams Belang. Of is er een geheime bepaling in de tekst over het Cordon Sanitaire die stelt dat de rechten en vrijheden van de Grondwet niet van toepassing zijn op leden en sympathisanten van het Vlaams Belang?

   

  Enfin, ik hoop en reken op een grote aanwezigheid van al die leden en sympathisanten morgenavond om 20 uur in Het Pand, Onderbergen 1, Gent

   

  Leve de vrijheid van vergaderen, leve de vrije meningsuiting.

 • Politicus van de dag

  Gisteren ben ik in de gemeenteraad van het schrikken bijna van mijn stoel gevallen. Er is misschien toch nog toekomst voor de CD&V in Gent. Allez, als ze beseffen wat ze in huis hebben, maar dat is voorlopig niet het geval.

   

  De titel van politicus van de dag (gisteren dus 24/01/05) gaat wat mij betreft naar gemeenteraadslid Michael Voordeckers. Een jonge knaap binnen de CD&V, maar een knaap die blijkbaar wat in zijn mars heeft. Hij zit nu al een tijdje bij ons in de raad, maar hij is duidelijk gegroeid. Figuurlijk dan, want ’t is al ne lange smalle.

   

  Gisteren hield Voordeckers een goed onderbouwde tussenkomst over de jeugdwerkloosheid in Gent. Uiteraard was ik het met verschillende delen van zijn tussenkomst niet eens, wat logisch is. Ik ben tenslotte gemeenteraadslid voor de enige échte oppositiepartij. Maar de over het algemeen minzame Voordeckers werd door het college gewoonweg uitgelachen. Vooral Daniel Termont liet zich daarbij weer van zijn twijfelachtige beste kant zien. Toen Voordeckers daar in zijn repliek een punt van maakte, probeerde burgemeester Beke te sussen door te stellen dat ze niet met hem aan het lachen waren, maar dat het over iets anders ging. Burgemeesterskandidaat voor de SP.a Termont deed daar nog een schepje bovenop met te stellen dat Voordeckers te jong zou zijn om het grapje te verstaan. Repliek van de jonge Voordeckers: “Misschien is de schepen te oud om het belang van dit dossier te beseffen.” Lap, daar zat de “Stirkste man van Gent” met zijn mond vol tanden.

   

  Goed zo, Michael. Doe zo voort. Spijtig dat de rest van je fractie te weinig waardering heeft voor je werk en wegens haar machtsgeilheid, geen sterke oppositie voert.

   

  Men kan zich nu afvragen waarom Wienen dit nu even opwerpt. Dus even voor alle duidelijkheid:

  -         Als ’t goed is zeg ik het ook en het schouwspel gisteren was gewoon verfrissend;

  -         Neen, ik wil niet naar de CD&V, nooit van mijn leven;

  -         Neen, de CD&V is geen goede oppositiepartij;

  -         Ja, het overgrote deel van de Tjeven zijn platbroeken en doen alles om bij de SP.a op een goed blaadje te komen met het oog op een eventuele coalitiewissel in 2007.

  -         Ja, alleen Vlaams Belang zal in staat zijn om het roer in Gent om te gooien en is aldus het enige alternatief.

 • Voorbode?

  Als de nieuwjaarsreceptie van Vlaams Belang Gent-Eeklo een voorbode is van het succes bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, dan ziet het er goed uit voor onze partij. Veel volk en vooral veel enthousiast volk.

   

  Het is heerlijk om te zien hoe gedreven de mensen van het Vlaams Belang in Gent en zijn brede regio zijn. Voor velen onder hen zal het op 8 oktober een eerste keer zijn dat ze op een verkiezingslijst staan. In verschillende gemeentes zal het de eerste keer zijn dat er een Vlaams Belang-lijst zal worden ingediend. Ik wens ze allemaal heel veel succes en vooral veel werk. Zij zullen zorgen voor de definitieve inkapseling van Vlaams Belang in de volledige regio Gent-Eeklo.

   

  In Gent is het allemaal wat minder nieuw. (Het toenmalige Vlaams Blok nam voor het eerst zijn intrede in de gemeenteraad van Gent in 1988.) Maar het enthousiasme moet even groot zijn als toen. We staan voor een belangrijke taak in Gent. We moeten immers bewijzen dat Gent niet die gezellige stad is die de heilige Frank Beke en zijn media ons wil doen geloven. En nog belangrijker, we moeten zorgen voor verandering. In het belang van alle Gentenaars.

 • Goodbye Wilson Picket

  Triestige dag voor elke soulliefhebber gisteren. Gisteren kregen we immers het bericht dat Wilson Picket was overleden. Een grootmeester van soulmuziek. Zijn bekendste nummers bij het grote publiek zijn waarschijnlijk "The midnight Hour" en "Mustang Sally".

   

  Ik heb altijd wel een voorliefde voor soul gehad. Daarom ben ik ook zo'n fan van de film "the commitments" naar een roman van de Ierse schrijver Roddy Doyle. Daarin wordt het verhaal verteld door een jongeman die een band opricht en de soulmuziek naar Ierland wil brengen. Ook het feit dat Wilson Picket met hen zou komen jammen, is een deel van het verhaal. Schitterend verhaal, schitterende muziek.

   

  Soulmuziek is eigenlijk iets dat best wel ons Vlaams-nationalisten zou passen. Soul is de muziek van de onderdrukten. In de states was het destijds de muziek van de zwarten. Wel Vlamingen zijn de "zwarten" van België en de Vlaams-nationalisten zijn de "zwarten" van Vlaanderen. So say it once and say it loud, I'm black and I'm proud. (Vrij naar de film de commitments).

 • Stoute Jan, deel II!!

  Zoals de vaste lezers van deze weblog weten, postte ik een stukje op 20-12-2005 met als titel “Stoute Jan?”.

   

  We weten nu dat het “Stoute Jan!!” is. Waarover gaat het? Jan Roegiers maakt gebruik van het officiële logo van de stad Gent op zijn persoonlijke website http://www.janroegiers.be/gent/default.asp . Zowel in zijn rubriek Gent als in zijn Fotoboek. Nu, het gebruik van het logo van de stad Gent is gereglementeerd. Blijkbaar heeft “Janneman Robinsson” die regels overtreden. Gevolg, hij moet de logo’s verwijderen.

   

  Ik stelde er immers een schriftelijke vraag over met volgende tekst:

   

  Oneigenlijk gebruik van het officiële stadslogo

   

  In antwoord op mijn mondelinge vraag van 19 december jongstleden (http://www.gent.be/gent/bestuur/vragenuurtje/mondelingdecember05.pdf) leerde het antwoord van de burgemeester me dat indien een particulier het officiële logo van de stad Gent wil gebruiken hij of zij hiervoor de toestemming van het stadsbestuur nodig heeft.

   

  Heeft Vlaams Parlementslid Jan Roegiers voor het gebruik van het logo op zijn website www.janroegiers.be meer bepaald onder de rubriek Gent de toestemming gevraagd aan het Gentse stadsbestuur?

   

  Zo neen,; Welke maatregelen heeft het stadsbestuur genomen in het kader van dit eventueel “oneigenlijk gebruik” van het stadslogo van Gent?

   

  Ik heb nu het officiële antwoord van de burgemeester van Gent, Frank Beke binnen. Het dateert van 16 januari 2006 en is kort, maar zeer duidelijk. Ik geef het u even mee:

   

  Geacht raadslid (dat ben ik dus, nvdr)

   

  Aansluitend op uw in rand vermelde schriftelijke vraag kan ik u het volgende meedelen.

   

  De Dienst Voorlichting laat mij weten dat de heer Roegiers geen toestemming heeft gevraagd om het stadslogo te gebruiken. Mocht hij dit gedaan hebben, dan zou hij geen toestemming hebben gekregen. Aan de heer Roegiers zal worden gevraagd  het logo te verwijderen.”

   

  Kortom het is duidelijk dat Gents Vlaams Volksvertegenwoordiger en kandidaat gemeenteraadslid, Jan Roegiers een beetje stout is geweest. (voor de intimi: alweer) Vandaag was het logo nog steeds niet verwijderd van de site van de Vlaams Volksvertegenwoordiger van Spirit. Hopelijk dwingt hij me niet om nog eens een vraag te stellen. Doet hij het wel, dan is een nieuwe vraag zeer graag gedaan, beste Jan.

   

  P.s.: Voor de intimi onder ons: Semper Fidelis.

   

 • Eigen volk eerst, ook bij de andere partijen

  Het staat 2-0 in de strijd tussen de havenarbeiders en de Europese Commissie en wel in het voordeel van de moedige havenarbeiders. Vandaag werd in het Europees Parlement over de door de Europese Commissie ingediende havenrichtlijn gestemd waarin de zogenaamde zelfafhandeling was opgenomen. Dat betekent dat goedkope vreemde scheepsbemanningen hun schepen zouden kunnen laden en lossen terwijl onze hoogopgeleide havenarbeiders naar “den dop” zouden worden verwezen. Lees posts 21-12-2005 en 23-11-2005.

   

  De richtlijn was in het verleden al eens door het Europees Parlement verworpen. Vandaag mochten ze het nog eens doen en wel met een overweldigende meerderheid van 532 tegen 120 en 25 onthoudingen. Schitterend. Het gezond verstand heeft gezegevierd. De wet Major blijft onverkort toepasbaar en de havenarbeiders - die maandag nog in Straatsburg een betoging organiseerden – worden erkend voor de toparbeid die ze elke dag verrichten.

   

  Mooi zo. Even mooi is dat zowel links en rechts gekozen hebben voor werk voor eigen volk eerst. Geen slechte evolutie m.i.

   

  Het is nu de tweede keer dat de Europese commissie met de havenrichtlijn op zijn bek gaat. Hopelijk laten ze het hier nu bij.

 • Q is good for you

  Vandaag werden de cijfers van het CIM bekend gemaakt over het marktaandeel van de landelijke radio-omroepen. Blijkt dat het de VRT niet zo voor de wind gaat. Hun totaal marktaandeel voor alle radio’s (Radio 1, Radio 2, Klara, Studio Brussel en Donna) daalt naar 67,5%. Vooral hun “commerciële” paradepaardje Donna krijgt klappen. Hun aandeel zakt van 19,7% naar 14,2%. Als het zo voortgaat, zullen ze best nog de raad van de commerciële stations volgen en Donna verkopen. Nu krijgen ze er nog iets voor.

   

  Maar alle gekheid op een stokje, grote overwinnaar is Q-Music. Op een jaar tijd is de zender er in geslaagd om zijn marktaandeel botweg te verdubbelen. Zij klokken af op 15,06% en zijn meteen groter dan concurrent Donna. Enkel Radio 2 moeten ze laten voorgaan. Q is een grote speler geworden in het medialandschap.

   

  Het is een goed resultaat, maar niet verwonderlijk. Q-Music brengt goede muziek (toch voor mensen van mijn generatie) gecombineerd met vlotte programma’s en schitterende nieuwigheden. Kortom een radiostation zoals een modern 21ste eeuws radiostation moet zijn.

   

  Zeker knap is deze prestatie als je weet dat Q-Music het zonder staatsteun en minder middelen doet dat Donna van de openbare omroep. Bij Q moet de tering naar de nering gezet worden. Het is tenslotte een privé-station en daar heeft men een andere managementcultuur dan bij een staatsbedrijf.

   

  http://www.tijd.be/nieuws/artikel.asp?Id=2073186

   

  http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=DMF17012006_032

   

  http://www.gva.be/nieuws/Media_Cultuur/default.asp?art={FA880D48-1B0A-48C5-ABA6-B9843ED4374E}

   

 • Kleintjes, Jan Roegiers

  Jan Roegiers (Spirit) laat vandaag in De Morgen weten dat hij niet op reis wil met de commissie Buitenlandse Aangelegenheden van het Vlaams Parlement. Die trekken binnenkort naar Zuid-Afrika en Mozambique. Deze twee landen zijn net de landen waarmee Vlaanderen een samenwerkingsakkoord heeft op gebied van ontwikkelingssamenwerking. Niet onnuttig dus om aldaar eens te gaan kijken waaraan het geld van de Vlaamse belastingbetaler wordt gespendeerd.

   

  Waarom wil “Janneman Robinsson” niet mee? Omdat de delegatie geleid wordt door een Vlaams Belanger. De commissie Buitenlandse aangelegenheden wordt nu eenmaal voorgezeten door Karim Van Overmeire, die uiteraard voor zo’n reis – naar gewoonte in de parlementen van dit land – delegatieleider wordt. Roegiers ergert zich o.a. omdat de toeristische trip naar Robbeneiland is geschrapt. In Robbeneiland zat destijds ene Nelson Mandela vast wegens geplande terroristische acties. Die acties dienden gekaderd te worden in de tijd van het apartheidsregime. Zat hij terecht of onterecht vast? Daar doe ik geen uitspraak over. Daarvoor ken ik de geschiedenis van de toenmalige Republiek Suid-Afrika niet voldoende. De meeste mensen zeggen dat hij onterecht vastzat wegens zijn verzet tegen het apartheidsregime. Ik neem daar akte van.

   

  Het blijft wel een mooie reden die Jan Roegiers bovenhaalt. Maar is dat de echte reden? In de commissie was er heel wat heisa over het feit dat de parlementsleden een deel van de reis zelf moesten betalen. Toch alleszins het deel dat buiten het commissiebudget viel. M.i. niet onterecht. Het is niet meer dan normaal dat als het budget overschreden wordt dat de parlementsleden zelf bijpassen. Lees mijn post van 17-12-2005.

   

  Blijkbaar laat het bescheiden inkomen van “Janneman Robinsson” niet toe dat hij een klein deeltje moet bijdragen om naar Zuid-Afrika te trekken. Het typeert de politiek. Ongelofelijk hoe Jan Roegiers aan zijn gierigheid een ideologische reden geeft. Kleintjes, Jan.

 • Gent, waar krakers thuis zijn

  Ook gelezen over de ravage die een groepje krakers heeft aangericht in de gebouwen van Alcatel aan de Gasmeterlaan? De gebouwen waren leeg en stonden te wachten op de sloophamer. Vermits Gent nog een zeer uitgebreide krakersscène kent, was een dergelijk gebouw natuurlijk een makkelijke prooi.

   

  Intussen zijn de krakers verwijderd en wil men aan de sloop beginnen. Maar men kan niet. Waarom niet? De krakers hebben zo'n ravage aangericht dat men eerst puin moet ruimen voor men aan de sloop kan beginnen. Dat zal heel wat extra geld kosten.

   

  Dergelijke krakerspanden zijn in Gent geen uitzondering. Het stadsbestuur laat krakers met rust. Ok, ik weet wel dat om privégebouwen van krakers te ontdoen, men een gerechtelijk bevel nodig heeft. Maar dat doet weinig ter zake als je weet dat het stadsbestuur evenzeer leegstaande gebouwen die eigendom van de stad zijn zonder problemen laat kraken. De krakers worden er pas uitgezet op de dag dat men effectief met (sloop)werken aan het gebouw start. Hiermee heeft het socialistische bestuur van deze stad, met burgemeester Beke op kop (hij moet immers instaan voor de openbare orde en is hoofd van de politie) een klimaat gecreëerd waarin krakers best gedijen. Kortom de Socialisten hebben van Gent een stad gemaakt waar krakers thuis zijn. Ik ben eens nieuwsgierig of de sossen een bedankingsbriefje van Alcatal zullen krijgen?

 • Verkiezingen

  Inherent aan verkiezingen is de periode van de lijstvorming. En dat is altijd een delicate oefening. De toename van verschillende websites en weblogs van lokale mandatarissen zorgen ook in het kader van een lijstvorming blijkbaar voor een nieuw fenomeen. Politici kondigen via hun websites aan dat ze zich kandidaat zullen stellen voor de verkiezingslijst. De eerste die dat bij ons deden zijn mijn politieke vrienden Johan Deckmyn (op 1 januari 2006) (http://www.johandeckmyn.be/show.shtml?record=0255) en Tanguy Veys (op 8 januari 2006) (http://www.tanguyveys.be/index.php?getnews=1&news_id=174). De ene doet het al wat gemotiveerder dan de andere zoals je via bovenstaande links kan lezen. Maar het is altijd leuk te horen dat mensen zich voor het Vlaams Belang willen blijven engageren.

   

  Ook ik zou zo een kandidatuur kunnen motiveren en het hebben over mijn tiental (of meer) interpellaties van de afgelopen vijf jaar, of over mijn 3 moties die aan de basis lagen van door de meerderheid goedgekeurde moties, over mijn tientallen tussenkomsten op de gemeenteraad (ik heb er geen idee van hoeveel het er zijn), mijn ongeveer 180 à 200 mondelinge en schriftelijke vragen (ook hier heb ik eigenlijk geen exact idee hoeveel het er zijn), over mijn verschillende tussenkomsten en vragen in commissie (u raadt het al, weer heb ik geen idee van het aantal). Maar eerlijk gezegd, ik heb geen zin om me daar mee bezig te houden. Ik wens dus ook niet van mijn blog gebruik te maken om uitdrukkelijk mijn kandidatuur te stellen. Waarom zou ik? Francis Van den Eynde en de afdelingsvoorzitter weten dat als het nodig is ik bereid ben om opnieuw mijn politieke verantwoordelijkheid voor de partij en de Gentenaars op te nemen.

   

  Ik bekijk zo’n lijstvorming meer als een soort schoolrapport. Ofwel heb je het goed gedaan en ben je voor de partij en voor de gemeenschap van nut geweest. En dan mag je m.i. terug meedoen. Ofwel heb je gefaald, heb je geen meerwaarde voor je partij en fractie met als logische consequentie dat je enkele banken achteruit vliegt of zelfs al helemaal niet meer mag meedoen. Voorlopig van mij dus geen ellebogenwerk. Ik heb immers geen enkele reden om te twijfelen waarom een lokaal partijbestuur geen goede evaluatie zou kunnen maken van de afgelopen legislatuur. Dus geen haantjesgedrag (hoewel het eigenlijk wel bij mijn karakter zou passen) van deze knaap te verwachten.

   

  Daarenboven is het voor mij nog te vroeg om me om lijstvorming te bekommeren. Laat ons eerst maar nog wat werk steken in het verder uitwerken van de campagne, het verder mobiliseren van onze honderden militanten en sympathisanten,… En laat ons nog wat tijd steken in het bekampen van dit links stadsbestuur in de gemeenteraad. Deze maand staat de begroting 2006 aan de agenda van de raad. Voorlopig dus nog werk genoeg.

 • De broek van Bourgeois

  De broek van de Vlaamse minister van Media, Geert Bourgeois, bevindt zich op dit moment ongeveer ter hoogte van zijn enkels. De Franstaligen in dit land hebben de mediaminister bij zijn pietje. Waarmee? Op 21 december van vorig jaar schorste de Raad van State een groot deel van het Vlaams frequentieplan voor radio’s. Dit op klacht van de Franstalige openbare omroep RTBF. Liefst vier op de tien frequenties werden geschorst. M.a.w. als die zenders nu nog uitzenden doen ze dat illegaal. Om ze effectief uit de ether te halen, moet wel eerst het Vlaams Commissariaat voor de Media optreden. U weet wel, het VCM dat de podcastings van Jürgen Verstrepen verbiedt. Hopelijk komt het niet zo ver.

   

  Het Vlaams frequentieplan kon nooit op de steun van de Franstaligen rekenen. Vlaanderen heeft immers problemen met een aantal Franstalige “illegale” zenders die de Vlaamse zenders wegblazen. Zo is het bv. in Brussel quasi onmogelijk om naar een Nederlandstalige radiozender te luisteren. In die zin heeft Bourgeois altijd van zijn oren gemaakt. Alleen hij heeft er niets aan kunnen doen. De Franstaligen lagen dwars en stuurden de minister zelfs meermaals met een kluitje in het riet.

   

  Opmerkelijk zijn ook de slachtoffers van de schorsing. Daar waar het frequentieplan er in 2003 is gekomen om de landelijke commerciële zenders Q-Music en 4FM te laten uitzenden, zijn het net die twee die het slechtst uit de schorsing komen. Het zijn de frequenties waar hun zwaarste zenders op staan die geschorst worden. Meneer Van Thillo zal er niet mee kunnen lachen. Bij de VRT zal men aan de andere kant wel in zijn vuistje lachen. Hun concurrenten zitten nu met een probleem.

   

  Wat nu? Bourgeois zegt nu dat hij gaat onderhandelen met de Franstaligen over een frequentieplan waar er geen ruzie over gemaakt kan worden. Maar zijn onderhandelingspositie is nu wel serieus verzwakt met de gedeeltelijke schorsing van het frequentieplan. Immers, de Franstaligen zullen wel even met dit arrest zwaaien wanneer de minister de Franstalige “illegale” stoorzenders wil aanpakken. Het ziet er enorm slecht uit voor de Vlaamse radio’s. Ik ben eens nieuwsgierig hoe Bourgeois dit probleem gaat aanpakken. Ik denk dat mijn politieke vriend Jürgen Vertstrepen de minister hier een “vraagje” zal over stellen.

   

  Komt er ook nog bij dat de Vlaamse regering nu het risico loopt om overstelpt te worden met klachten allerhande uit de sector. Eventueel met bijgaande schadeclaims. En wie zal dat moeten betalen? Inderdaad, de Vlaamse belastingbetaler. Puik werk, Vlaamse regering. Weer zo de duimen moeten leggen voor de Franstaligen. Tsssss.

   

  http://www.gva.be/nieuws/Media_Cultuur/default.asp?art={48730CEA-4C59-4393-A109-31A2D72A4FE1}

  http://www.tijd.be/nieuws/artikel.asp?Id=2067391

   

 • All's fair in love and politics

  Jongens, politiek is een schone stiel. Heb je het gebeuren gevolgd rond de fractieleider van de VLD in de Kamer, Rik Daems?  Hij is aan het scheiden en hij heeft een nieuw vriendinnetje. Toevallig een niet onaantrekkelijke madam (Hendrik Daems heeft meermaals bewezen dat hij een goede smaak heeft) van de Franstalige PS. Groot probleem. Daems kan niet meer functioneren als fractieleider. Waarom niet? Hij zal in de Kamer nog altijd de standpunten van de VLD vertolken, wees maar niet bang. Hij zal heus niet overlopen en aansluiten bij de PS-fractie. Dat kan ook niet, want dan moet Daems van taalrol veranderen.

   

  Alle gekheid op een stokje. Ik vind het allemaal een beetje "over the top". Het ontslag als fractieleider wegens zijn nieuwe relatie vind ik nog niet zo erg. Helemaal schandelijk is dat onder impuls van Patricia Ceyssens, de VLD van Leuven zich gaat beraden over de positie van Daems op de gemeenteraadslijst. Mevrouw Ceyssens heeft duidelijk bloed geroken. Daems mag duidelijk niet opnieuw lijsttrekker in Leuven worden. Concurrent in Leuven voor het VLD-lijsttrekkerschap is... Patricia Ceyssens. Fraai hoor. All's fair in love and politics.

   

  Hopelijk beleeft Rik Daems veel geluk met zijn nieuwe liefde. Het ziet er immers naar uit dat hij niet veel plezier meer zal beleven aan de politiek.

   

  http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelid=GF2MKBP4

  http://www.tijd.be/nieuws/artikel.asp?Id=2064574

 • Pax media

  Jürgen Verstrepen gaat een boeiend jaar tegemoet. In 2006 moet de nieuwe beheersovereenkomst tussen de VRT en de Vlaamse overheid tot stand komen. Hierin worden allerlei afspraken gemaakt over wat de VRT mag en moet doen, wat niet kan, hoeveel geld er aan de openbare omroep zal worden gegeven,…Dit is nooit een makkelijke oefening. Een dergelijk jaar gaat altijd gepaard met de nodige spanningen tussen alle spelers op het mediaveld. Het is boeiend te zien hoe de verschillende spelers in de media elkaar proberen (verbaal) af te maken. Het voordeel is dat ik als medewerker van o.a. Verstrepen een beetje op de eerste rij dit schouwspel kan gadeslaan.

   

  De VRT is de grootste slokop op de mediamarkt. Ze krijgen een paar honderd miljoen euro van de Vlaamse belastingbetaler en de gedelegeerd bestuurder Tony Mary, vraagt nog eens een 250 miljoen euro extra voor de uitbouw van digitale TV. Daarenboven gedraagt de openbare omroep zich ook vaak als een commerciële speler. Neem nu radio Donna. Dat is duidelijk een commercieel product. Dat stoort natuurlijk de échte commerciëlen in de mediasector. Die moeten het vooral rooien met bv. reclame-inkomsten. Maar ook de VRT haalt reclame-inkomsten binnen, weliswaar geplafonneerd. En een van de punten van de onderhandeling is de gemengde financiering van de openbare omroep. Een gemengde financiering die naar alle waarschijnlijkheid ook in 2007 zal behouden blijven. De VRT van haar kant wil die zelfs nog versterken. Mary wil maar liefst een derde van de inkomsten van de VRT op de “privé-markt” halen. Je ziet van hier dat dergelijke zaken bij de “commerciëlen” niet op gejuich worden onthaald.

   

  Kortom,  in een jaar van onderhandeling over de VRT-beheersovereenkomst komen al de verwijten die de partijen tegen elkaar hebben boven en staan ze met getrokken messen tegenover elkaar. De pax media wordt dan een totale oorlog. Best wel boeiend om te volgen. Ik denk dat Jürgen zich de komende maanden gaat amuseren in de commissie media van het Vlaams Parlement.

   

  By the way, het standpunt van het Vlaams Belang terzake kan u terugvinden in ons mediaplan op http://www.vlaamsbelangvlaamsparlement.org/pdf/mediaplan.pdf

   

  Wil je meer weten over de vechtpartijen van vandaag? Lees hieronder

   

  http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelid=DMF09012006_050

  http://www.gva.be/nieuws/Media_Cultuur/default.asp?art={2B62E8EB-5884-4D89-A865-2D40D29E3948}

  http://www.demorgen.be/telex/?news=B294938

  http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=DMF09012006_064


 • Omgekochte scheidsrechters

  Ik deel het standpunt van de scheidsrechterscommissie. In een enquête van Gazet van Antwerpen bij 850 Antwerpse scheidsrechters, geloven 40% van de scheidsrechters dat er collega's zijn die worden omgekocht. Quasi allemaal geven ze toe zelf nog nooit benaderd te zijn geweest. En diegenen die benaderd werden zeggen allen dat ze er niet op ingingen.
   
  De scheidsrechterscommissie gelooft er geen bal van dat scheidsrechters op grote schaal worden omgekocht. Ik ook niet. Hoewel er steeds uitzonderingen kunnen bestaan. Maar waarom geloof ik het niet?
   
  Ten eerste moeten de omkopers er belang bij hebben. En dat is dus enkel in de hogere reeksen. Immers, de kans dat een scheidsrechter wordt omgekocht bij de wedstrijd Lippelo-Breendonk in de Antwerpse vierde provinciale is bijzonder klein, om niet te zeggen onbestaande. Blijven dus over, de nationale reeksen en de internationale wedstrijden.
   
  Bij die internationale wedstrijden was het vroeger de gewoonte dat de scheids een geschenk kreeg van de thuisclub. Je kan dus al weten dat als je AC Milan moet fluiten je geen plastiek balpen meekrijgt. Soms is dat dan een dure kristallen asbak, een sjieke horloge,... En laat een arbiter zich daar aan vangen??? Ik heb toenmalig scheidsrechter Frans Van den Wijngaert eens bezig gezien in de hel van San Siro. Ik geloof dat hij de thuisclub met maar liefst 7 gele kaarten heeft getrakteerd en een strafschop tegen de thuisclub heeft gefloten. Die liet zich niet aan een geschenkje kennen en ik ben er van overtuigd, de rest ook niet.
   
  Hoe komt men dan tot zo'n resultaat? Het gros van die 850 scheidsrechters heeft nooit iets meer gefloten dan jeugd en reserven. Een ander deel geraakt niet verder dan wat men in het jargon "de namiddag" noemt. M.a.w. de provinciale reeksen. Buiten de toppers in de namiddag zijn die scheidsrechters ook maar gewone voetbalfans. En iedereen weet hoe snel een gewone voetbalfan zegt dat die "Zwarte" is omgekocht. De meesten weten niet eens hoe het er in onze nationale reeksen aan toegaat. Laat staan dat ze weten hoe het gaat met de arbitrage bij een internationale match.
   
  Kortom, deze cijfers moeten gerelativeerd worden. Scheidsrechters zijn immers amateurs. Die staan niet op een veld voor het geld (er valt quasi niets mee te verdienen), maar omdat ze het graag doen, omdat ze trots zijn dat ze bv. een eerste klasse-match mogen fluiten. En iemand die trots is, laat zich niet omkopen. En een scheidsrechter die niet trots is op zijn belangrijke taak, zijn essentiële taak, hoort niet thuis op een voetbalveld. Scheidsrechters mogen niet over dezelfde kam geschoren worden als de geldwolven van voetballers.

 • Stop de persen! CD&V-Gent is daar

  Pfffff. Vandaag heeft de CD&V van Gent haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie gehouden. Uiteraard stond die in het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Zo kwam o.a. hun onbekende lijsttrekker aan het woord. Hij was er aanwezig, wat al een goed begin is.

   

  Ook hebben ze enkele prioritaire programmapunten naar voor geschoven. Stop de persen! Wereldnieuws! Zo pleiten de Tjeven om dringend werk te maken van de tweede zeesluis in Terneuzen en voor meer investeringen vanuit de Vlaamse overheid voor de wegeninfrastructuur. Voor het overige laten ze ook weten dat de socialist Frank Beke het zeer behoorlijk gedaan heeft en dat de partij volgende legislatuur actief wil meewerken om de resterende lacunes weg te werken.

   

  Hallo koekoek. Is het dat? De punten, zoals de zeesluis en de wegeninfrastructuur, zijn punten waar alle partijen in de gemeenteraad het over eens zijn. De Gentse haven zal enkel maar kunnen overleven als zeehaven als die sluis er komt. Over open deuren gesproken, zeg. En Beke heeft het goed gedaan. Hij heeft al heel wat gerealiseerd, dixit de lijsttrekker. Zijn er eigenlijk punten in het beleid van de socialisten in Gent waar de CD&V het niet mee eens is?

   

  Als ze nu echt denken dat met zoete broodjes te bakken met de socialisten ze in 2007 in de meerderheid zullen zitten, vrees ik dat ze wel eens van een kale reis zouden kunnen thuiskomen.

   

  Maar bon, het schept de nodige duidelijkheid. De VLD en SP.a hebben al gezegd dat ze ook in 2007 hun werk willen verder zetten. De SP.a laat dan weer te pas en te onpas weten dat ze graag Groen! in het beleid willen betrekken. (Ze wilden zelfs een kartellijst, maar daar was Vera Dua niet voor te vinden) En de CD&V zegt nu impliciet dat Gent goed bestuurd wordt. Met andere woorden, er blijft welgeteld één oppositiepartij over: Vlaams Belang. Vlaams Belang heeft wel fundamentele kritiek op het gevoerde beleid van de jongste 5 jaar. Het Vlaams Belang wil wel degelijk een ander beleid voor Gent. Sommige van onze kritieken kon je trouwens in uitermate kort bestek al op verschillende posts op deze Blog lezen.

   

  Ik dank dus de CD&V voor deze duidelijkheid. De keuze op 8 oktober is makkelijk. Ofwel bent u tevreden met het bestuur en dan stemt u op de socialisten (u kan zich de moeite besparen om voor de VLD, CD&V en Groen! te stemmen want die dansen toch naar de pijpen van de SP.a) ofwel wil u verandering in Gent en dan dient u Vlaams Belang te stemmen. De keuze voor de gemeenteraadsverkiezingen in Gent is nog nooit zo eenvoudig geweest.


 • Ambigue gevoel

  Vandaag presenteerde Vlaams Minister Geert Bourgeois een uurtje het programma “Wilde geruchten” op radio 1. Ik heb er een beetje een dubbelzinnig gevoel over.

   

  Laat ons met het positieve beginnen. Ik heb de jongste jaren weinig programma’s op de radio gehoord waar er zo veel Nederlandstalige muziek aan bod kwam. Ten tweede had de minister Laura Lynn uitgenodigd voor een kort vraaggesprek. Laura Lynn die de zogenaamde “smartlap” in Vlaanderen nieuw leven in heeft geblazen. Niet dat ik zo’n fan ben van Lynn, maar het is leuk eens wat meer producten van eigen bodem te horen op de radio, zeker als ze in het Nederlands zingen.

   

  Maar aan de andere kant. Waarom zit een Vlaams minister eigenlijk op de radio een programma te presenteren? Te meer als het gaat om een minister die zich steeds heeft uitgelaten tegen het feit dat politici op radio en TV aan spelletjes meedoen. Dat politici zich in de media bezighielden met zaken die niets met politiek te maken hadden, was Bourgeois al jaren een doorn in het oog. Hij vond dat een politicus enkel aan een programma kan meedoen als hij daar zijn politieke boodschap kan brengen. En nu doet hij zelf mee in dat circus. Dat is geenszins goed voor zijn geloofwaardigheid. En stel nu dat hij het doet om de “politieke” boodschap te brengen dat er meer aandacht moet zijn voor het Nederlandstalige lied, is er dan geen beter manier om zijn doel te verwezenlijken?

   

  Hij is als minister verantwoordelijk voor media. Hij kan in de komende beheersovereenkomst met de VRT makkelijk bepalingen inschrijven om het Nederlandstalig lied aan bod te laten komen. Hij kan zelfs zelf het initiatief nemen om er voor te zorgen dat er een aparte zender op de openbare omroep komt voor het Nederlandstalig lied. Waarom doet hij dat niet in plaats van op een onprofessionele manier een programma te presenteren op de radio? In plaats van de sympathieke, vlotte jongen (die hij trouwens niet is)  proberen uit te hangen op de radio.

   

  Schoenmaker, blijf bij je leest zou ik zeggen. In zijn functie kan hij meer voor het Nederlandstalig lied doen dan hij vandaag op radio 1 heeft gedaan.


 • De mythe voorbij

  Het is intussen 2006 en de hoogste tijd voor mijn eerste post van het jaar. Misschien is dit wel een ideaal moment om een beschouwing te maken over wat ons dit jaar te doen staat. Vanuit mijn persoonlijke leefwereld zal een van de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar de gemeenteraadsverkiezingen in Gent zijn.

   

  Ik weet het. Iedereen kijkt naar Antwerpen waar Filip Dewinter zal proberen het Cordon Sanitaire te doorbreken en de koekestad eindelijk het bestuur te geven waar het recht op heeft, waar het nood aan heeft. Het Vlaams Belang in Gent krijgt heel wat minder aandacht. Nochtans is de opdracht waar de partij in Gent voor staat niet minder zwaar.

   

  Gaan wij het cordon doorbreken en Gent besturen? Was het – in het belang van de Gentenaar - maar waar, maar het is weinig waarschijnlijk. Maar wat we wel moeten doen, is het huidige stadsbestuur met de realiteit confronteren.

   

  Het afgelopen jaar was Gent “de gezelligste stad van Vlaanderen”. Al jaren wordt Gent door de media naar voor geschoven als het voorbeeld van een goed bestuurde stad. En als burgemeester Frank Beke geen socialist was geweest, had Bendictus XVI, volgend jaar bij het afscheid van die modelburgemeester, een zaligverklaring op zijn agenda. Dit alles heeft gezorgd voor de mythe dat alles in Gent perfect loopt, dat het de hemel op aarde is. En die mythe wordt aan de bevolking gevoerd op een manier zoals men eenden voert om aan een heerlijke “foie gras” te geraken.

   

  Wat er wel niet in de mythe past, is dat de wachtlijsten voor sociale huisvesting in Gent blijven aangroeien en dat gezinnen vaak tot meer dan twee jaar op een sociale woning moeten wachten. Wat ook niet te lezen valt, is dat Gent zowat de hoogste werkloosheid van Vlaanderen torst. Gent is ook een stad waar asielzoekers en illegale vreemdelingen thuis zijn. Over de overlast die de Gentenaars dagelijks in de arbeiderswijken moeten ondergaan, wordt ook niet veel in de media vernomen. In Gent is een groot deel van de woningen de facto onbewoonbaar of alleszins niet in orde met de geldende normen. En wat te denken van de grote projecten die het paarse stadsbestuur had ingeschreven bij haar aantreden. Het muziekforum komt er niet. Het nieuwe Arteveldestadion komt er met minstens een voetbalseizoen vertraging. De ontwikkeling van de Handelsbeurssite (aan Flanders Expo), met voorlopig alleen de komst van Ikea, kent vertraging.

   

  Ook Gent kende zijn autobranden naar Parijs’ voorbeeld. Zeven brandende wagens op zeven dagen om precies te zijn, maar dat waren volgens het hoofd van de Gentse politie slechts “kwajongensstreken”. De jachthaven in het centrum van de stad, Portus Ganda, die miljoenen euro’s heeft gekost, ligt er leeg bij. Ook heeft men geprobeerd om het gat in de stadskas te vullen. Enkele belastingen zagen onder dit paarse stadsbestuur het levenslicht, o.a. belasting op bedrijfsoppervlakten,… andere belastingen die men beloofd had af te schaffen, bv. de belasting op drijfkracht, bleven bestaan. Intussen werd de totale oorlog verklaard aan de auto. We hadden al de grootste verkeersvrije zone van de wereld, daar kwam nu de verhoging van de parkeertarieven bij, de invoering van de zone dertig op quasi het volledige grondgebied van de stad terwijl een zone 30 aan scholen, ziekenhuizen e.d. meer dan voldoende was geweest.

   

  Het personeelsbestand van de stad werd grondig afgeslankt door gepensioneerden niet meer te vervangen, maar de mythe werd wel gestand gedaan dat door de reorganisatie van het personeel zou leiden tot een betere dienstverlening. Op vanalles en nog wat werd er bespaard wat zich wel degelijk laat gevoelen in de dienstverlening voor de burger. Op vanalles is dan wel vanalles behalve de rijkelijke subsidies voor “integratiebeleid”. Daar hebben de socialisten wel voor gezorgd. Wel spijtig dat we voor die tientallen mijloenen zo weinig geïntegreerde allochtonen in de plaats krijgen.

   

  Ach, ik kan nog wel tien weblogs vullen met redenen waarom Gent niet de gezelligste stad van Vlaanderen is. Het is aan het Vlaams Belang om de mythe te doorbreken. De hete luchtballon die het socialistische bestuur (de VLD heeft immers niets te zeggen en danst naar de pijpen van de SP.a) in Gent is, moet dringend worden doorprikt. En het Vlaams Belang kan hiervoor niet rekenen op volledig objectieve media. Wij kunnen enkel maar op onszelf rekenen en moeten het doen met de kracht van onze overtuiging. En we zullen dat doen. Het Vlaams Belang zal er keihard aan werken.

   

  Immers, het volk heeft de leiders dat het verdient. Wel, na ettelijke jaren van socialistisch bewind verdient de Gentenaar beter.