• Een parlementaire zoölogie

  Mensen, wat een prachtig boek heeft Julien Librecht bij elkaar geschreven. Julien was in de vorige legislatuur Vlaams Volksvertegenwoordiger en was onze onderwijsspecialist.

   

  In het boek maakt hij een eerder filosofische overpeinzing van de huidige samenleving, van wat men tegenwoordig onder cultuur verstaat, van het huidige onderwijssysteem, van de politiek,…

   

  Met heel wat dingen ben ik het eens met wat de auteur schrijft. Dat is ook logisch, we horen tot dezelfde partij. Maar zelfs mensen die het er niet mee eens zijn moeten dit boek lezen. Librecht veegt met dit boek de vooroordelen over Vlaams Belangers als zijnde populisten die niet kunnen of willen nadenken - nadenken in zijn breedste betekenis - van tafel. En de manier waarop de man zijn gedachten, zijn ideeën verwoordt, is prachtig. Wat zeg ik, het is kunst. De beeldspraak doet elke literaire liefhebber duimen en vingers aflikken.

   

  Ok, het boek is niet zo toegankelijk als het recente boek van, ik zeg maar wat, Jean-Marie Dedecker. Het is een doordacht en doorwerkt meesterwerk. Je kan het onmogelijk in een ruk uitlezen. Je moet er meer dan je tijd voor nemen. Het is lezen en herlezen, kijken en omzien. Maar het is prachtig. Librecht heeft duidelijk een gouden pen. (OK, ik zal het zelf maar zeggen: ik niet)

   

  Ik kan het boek echt aanraden aan eenieder die een voldoende open geest heeft om van een dergelijk werkstuk te genieten.

   

  http://www.uitgeverijegmont.be/

 • Geen Union-Jack aan het GPO

  Afgelopen weekend waren er wat incidenten in het Ierse Dublin. Daar moest normaal een optocht van Noord-Ierse unionisten plaatsvinden onder het motto “Love Ulster”.

   

  Het is onbegrijpelijk dat de overheid toelating voor zo’n betoging in de Ierse republiek heeft gegeven. Het feit dat dergelijke groeperingen in Dublin willen manifesteren is een regelrechte provocatie. De unionisten zijn immers de aanhangers van de Britse kroon. Aanhangers van de vroegere bezetters van het zuiden van Ierland en de huidige bezetters van het Noorden van Ierland, aanhangers van de unionistische milities die er tijdens de Troubles lustig op los moordden, aanhangers van de massamoordenaar Oliver Cromwell, aanhangers van de terechtstellers van James Connoly, Thomas Clarke, Sir Roger Casement, en zovele andere vrijheidstrijders.

   

  De ultieme provocatie was dat ze hun Union-Jacks nog wilden opmarcheren met langs het Gerneral Post Office (GPO). Het symbool van de Ieren voor hun eigenheid, voor hun onafhankelijkheid. Het GPO was immers het hoofdkwartier van de Ierse nationalisten tijdens de Paasopstand van 1916. Het is daar dat Pádraig Pearse de Poblacht Na H Eireann heeft voorgelezen. Kortom, hoe raakt men een Ier in het diepst van zijn ziel.

   

  En het verzet afgelopen weekend ging gepaard met het nodige geweld. Betreurenswaardig, want iedereen kon op voorhand weten dat heel wat Ieren en Ierse verenigingen de provocatieve optocht zouden proberen tegen te houden. En terecht. Dat was trouwens ook de bedoeling van de Unionisten. Aantonen dat de Ieren zogezegd onverdraagzaam zijn en dat de Britse kroon het noorden van Ierland moet blijven bezetten. Nogmaals, heel dit incident had kunnen vermeden worden door geen toelating te geven aan een duidelijk provocatieve en gewelduitlokkende optocht.

   

  In het Verenigd Koninkrijk moet men eens dringend beseffen: “Britannia doesn’t rule the waves no more”. In de 21ste eeuw zou het normaal moeten zijn dat elk volk zijn recht op zelfbeschikking kan uitoefenen, zoals trouwens sinds de tweede helft van de vorige eeuw voorzien is in het Handvest van de Verenigde Naties. En als je die redenering doortrekt, is er maar één mogelijkheid: “And Ireland long a province, be an nation once again.”

 • Tastenhoye en asielzoekers

  Mensen, wat een heisa maken ze weer in de media over de menselijke daad van Kamerlid Guido Tastenhoye. Een scheet in een fles noem ik zoiets. De man toont zijn menselijke zijde, wat hem tot eer strekt, maar wordt daarvoor door de media achtervolgd omdat hij een partijstandpunt zou hebben overtreden. Amaaai, wat een doodzonde.

   

  De man is gaan pleiten bij de burgemeester van een Antwerpse gemeenten om een gezin dat in een asielprocedure verwikkeld zit en hier al zes jaar verblijft, waarvan de ouders en kind mooi Nederlands spreken, te regulariseren. Is dat een schande? Bwa neen. Is dat verstandig als Vlaams Belang-politicus? Uiteraard ook neen.

   

  Maar nu wordt dat weer door de media aangegrepen om tweespalt te zaaien in het Vlaams Belang. Om conflicten te creëren in het Vlaams Belang. Wat trouwens toch niet lukt. Ze zouden beter moeten weten. Zolang als ik me kan herinneren heeft met in het Vlaams Blok en in het Vlaams Belang proberen tweedracht te zaaien, heeft men geprobeerd om conflicten te veroorzaken. Dat lukte niet in het verleden. Dat lukt vandaag ook niet.

   

  Maar ze zouden beter eens kijken, hoe asielzoekers in dergelijke schrijnende situaties terecht komen. Hoe het komt dat procedures zo lang kunnen uitlopen. Het is immers bijzonder cynisch dat asielzoekers net bij het Vlaams Belang om steun komen vragen. Vindt u ook niet?

   

  Neen, de regering is de grote schuldige. Die moeten aangepakt worden. Ze zouden beter de voorstellen van het Vlaams Belang (http://www.vlaamsbelang.org/index.php?p=1&id=236, http://www.vlaamsbelang.org/index.php?p=21&id=5) ter harte nemen en ze zouden niet met dergelijke schrijnende situaties geconfronteerd worden.

   

  Kortom, probeer maar rustig verder met tweespalt te zaaien in mijn partij. Ik zal er mijn slaap niet voor laten, want ik weet dat het toch niet zal lukken. Wat men vandaag als groot nieuws op TV en in de kranten brengt, is niet eens een storm in een glas water.

 • Wijven en complimenten

  “Wijven moeten niet zoveel complimenten maken” zei kamervoorzitter Louis Major (BSP) ooit naar aanleiding van het feit dat Nelly Maes in de Kamer haar eed pas wilde afleggen als ze met haar meisjesnaam werd afgeroepen. Major bedoelde met zijn uitspraak dat vrouwen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers (toen nog een bijna uitsluitend mannenbastion) niet zo hoog van de toren moesten blazen. Ik heb dit altijd een zeer grove en beledigende uitspraak gevonden. Nog steeds, alhoewel ik me de laatste tijd toch afvraag hoe ver men wil gaan om vrouwen in de (lokale) politiek te bevoordelen.

   

  Ik denk dat Louis Major zich vandaag omdraait in zijn graf als hij moest zien wat er allemaal wordt uitgekraamd in het debat over vrouwen en politiek. Het kiessysteem is de jongste jaren steeds maar verder aangepast om meer vrouwen in de politiek te krijgen. Ik vind evenzeer dat er meer vrouwen zich politiek zouden mogen - neen, zelfs zouden moeten – engageren. Met veel plezier denk ik terug aan de tijd dat Marie Martens van de VLD nog bij ons in de raad zat. ;-) Vrouwen hebben nu eenmaal een aparte manier om aan politiek te doen en zijn zeker en vast een meerwaarde voor het politieke debat. Daar ben ik echt van overtuigd. Maar diegenen die écht willen, geraken heus wel in een raad of parlement, wees gerust.

   

  Maar nu komen we tot het “complimenten maken”. Dat er op een lijst de helft mannen en vrouwen moeten staan, tot daar aan toe. Maar nu is de gemeentekieswet zo veranderd dat er tegenover 1 man 1 vrouw moet staan. M.a.w. 2 mannen op je lijst betekent minstens één vrouw. Je mag dus geen plaatsen meer openlaten op je lijst als je iemand van een geslacht tekort hebt. Dit betekent dat er geen lijst “Vrouwenbelangen” meer kan opgericht worden. Als je een lijst met enkel vrouwen wil indienen, impliceert dat onmiddellijk een “éénvrouwslijst”. Is dat allemaal wel nodig?

   

  En nog wil men verder gaan. Volgens sommige vrouwelijke Gentse gemeenteraadsleden moeten gemeenteraadsleden halftijds bezoldigd worden, zodat vergaderingen niet langer ’s avonds moeten plaatsvinden. Ze vertellen er wel niet bij hoeveel dit grapje aan de belastingbetaler zal kosten. Maar het moet een halftijds bezoldigd mandaat worden, want het is te zwaar en de vergaderingen duren te lang, waardoor de vrouwen hun gezinstaken niet meer kunnen opnemen. Ze hebben door hun politiek engagement geen sociaal leven meer, ze kunnen niet meer gaan sporten, ze moeten teveel onder de mensen komen, … Kortom, ze hebben te veel werk. En als het niet bezoldigd kan worden moeten de vergaderingen maar korter. Komt dat het democratisch debat ten goede? Ik vraag het me af.

   

  Geldt dat trouwens dan niet voor de mannelijke politici? Zeker op lokaal niveau. Ook zij hebben een job naast de politiek. De tijd dat de mannelijke politicus ging werken en dan ’s avonds zich met politiek bezighield terwijl de vrouw de kinderen “verzorgde”, is lang voorbij. Het beleid van de opeenvolgende regeringen hebben ervoor gezorgd dat heel wat mensen tegenwoordig met twee moet gaan werken om rond te komen. De gezinnen waarin de “papa” geen enkele huishoudelijke taak op zich neemt, zijn op één hand te tellen. En betekent dat, dat men zich niet meer politiek mag, kan engageren? Dat een engagement niet te veel energie mag kosten?

   

  Wat dan met de tienduizenden vrijwilligers die zich sociaal, maatschappelijk engageren? Moeten die dan ook halftijds bezoldigd worden? Of is een politicus weer beter dan een sociaal vrijwilliger die het Rode Kruis helpt, die zich inzet voor drugverslaafden, die zich inzet voor jongeren, die zich inzet voor de bejaarden,… Wat zijn die vrijwilligers minder dan een lokaal politicus?

   

  Sorry, maar ik bekijk een politiek engagement eerder socratisch. Als je de mogelijkheid hebt om je in te zetten voor je medemens, is het je plicht om dat te doen. En als je er van onderuit wil muizen omdat het “te zwaar” is,… Allez, vooruit dan maar. Maar moeten er prerogatieven geëist worden die lokale politici niet verdienen? Heeft men niet genoeg voldoening door zich in te zetten voor de medemens?

   

  En ik blijf er bij, vrouwen zijn nodig in de politiek en hebben een meerwaarde voor het debat. Ik zou het een verschraling vinden als er geen vrouwen meer in de politiek zouden zitten, maar “moeten ze geen complimenten maken”? Niemand verplicht immers een politicus, man of vrouw, om te doen wat hij of zij doet. Als het te zwaar is, moet je dan niet kiezen om er weg te blijven?. Geldt dan niet: “If you can’t stand the heat, get out of the kitchen”? Moeten we Louis Major  niet de rust geven die hij verdient en vermijden dat hij zich onrustig moet blijven omdraaien in zijn graf?

 • Nog maar eens voetbal

  Eerste klasse-voetbal is blijkbaar niet meer mogelijk. Gisterenavond na een avondje gemeenteraad nog maar eens op Één (Studio 1) gezien hoe nu achter elke actie op het veld de gokmaffia wordt gezocht. Nu was het beeld van de knullige wijze hoe Luciano (doelman) van Beerschot de bal lost waardoor La Louvière op het laatst van de wedstrijd gelijk kan maken.

   

  Jongens toch. Je kan geen flater meer maken in het voetbal of ze denken dat de gokmaffia er achter zit. Mo Messoudi’s (zowat grootste talent bij Beerschot) interview ter zake was goed. Ook dat van Jos Verhaegen (voorzitter van Beerschot). Men moet nu niet achter alles iets gaan zoeken, maar het geeft aan hoe erg het gesteld is. En nu zijn de media daar om, hoe erg het al is, de zaken verder op te blazen.

   

  Zo kan het echt niet verder. De zaak van de gokmaffia moet tot op het bot worden uitgezocht en de schuldigen moeten gestraft worden. Wat mij betreft, zwaar gestraft worden, want ze zijn een van mijn grootste liefdes aan het kapot maken. Maar door nu achter van alles en nog wat de hand van de gokmaffia te zoeken heeft geen zin. Integendeel. Als de media zo verder doet, kan men beter de competitie stopzetten. Dan heeft het geen zin meer om nog verder te voetballen. En hoe erg zou dat niet zijn.

   

  Kortom, de rotte appels moeten er uit, maar gooi de hele fruitmand toch niet weg. Ze is zo lekker.

   

  P.s.: Heb je trouwens gezien hoe Mo (Mohammed) Messoudi de pers te woord stond? In voortreffelijk Nederlands, rustig, verstandig. Is zo’n jongen geen prachtig voorbeeld voor de allochtone gemeenschap. Zo’n mensen moeten opgehemeld worden. Zo’n mensen moeten door de politiek op een “piedestal” gezet worden. Da’s beter dan Feryn te vervolgen. Dat zou een daad van positivisme zijn en dat heeft onze samenleving, zeker wat vreemdelingenbeleid betreft, broodnodig.

 • De dictatuur van het Centrum

  Man, man,… Verschrikkelijk. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding dient dan toch klacht in tegen het Kantelpoortenbedrijf Feryn. Het is een probleempje dat meer dan een jaar oud is. Het bedrijf had toen immers laten weten dat ze geen allochtonen meer aannam om bij klanten te gaan, op vraag van… de klanten. De klanten wilden immers niet dat er een allochtoon aan hun garagepoort kwamen werken of…ze zouden geen klant meer zijn bij Feryn. Wat moet een bedrijfsleider in zo’n geval doen? Politiek-correct zijn en failliet gaan? Politiek-correct zijn en geen brood meer op de plank brengen voor zijn kindjes?

   

  Enfin, na de uitspraken vanuit de leiding van Feryn ging er een schokgolf door politiek-correct Vlaanderen. Feryn werd uitgespuwd. Er werd een diversiteitsplan voor Feryn opgesteld. Dat plan werd door het CGKR met de revolver tegen het hoofd (het was dat aanvaarden of een proces) aan het bedrijf opgedrongen.

   

  En wat blijkt nu? De inspanningen van de firma worden door het CGKR als onvoldoende beschouwd. En dus dagen ze het bedrijf toch voor de rechtbank voor racisme.

   

  Het dictaat van het CGKR werd volgens henzelf niet genoeg gevolgd dus, de leiding van Feryn staat de gevangenis te wachten. Beter nog hang ze aan de schandpaal, stenig hen, kruisig hen,…

   

  Komaan zeg, dit wordt toch al te gek. Dit wordt botweg beangstigend. Groen! pleit intussen voor het uitvoeren van praktijktests om discriminatie aan te tonen. Weet je wat dat is? Uitlokking. Bedrijven er in luizen. Een fraaie samenleving waarin we leven. Vooral een goede samenleving om het bedrijfsleven te stimuleren.

   

  Schaf het Centrum (dat nog altijd onder de bevoegdheid van eerste minister Verhofstadt valt en er rijkelijk door wordt gesubsidieerd) af. En als Verhofstadt dat niet doet, moet hij als liberaal dergelijke situaties maar eens gaan uitleggen bij de bedrijven. Als hij denkt dat hij daarmee zijn 200.000 jobs gaat creëren?

 • James Blunt

  Ik loop hier weer te genieten van een stukje muziek. Meer bepaald Back to Bedlam van James Blunt.

   

  OK, de man is een beetje zwartgallig, but aren't we all sometimes. Vooral één bepaald nummer doet me echt nadenken over mijn eigen leven. En ik vermoed dat ik daar niet alleen mee ben. De teksten zijn zo makkelijk te associëren met je eigen leven.

   

  Kortom, kopen die CD en... genieten maar.

 • Het voetbal is ziek

  Hoe erg toch. Mijn voetbalhart bloedt. Als de media het juist voor heeft, hebben er verschillende spelers uit de eerste klasse bekentenissen afgelegd bij het parket. Ze zouden zich hebben laten omkopen door de zogenaamde voetbalchinees. Dit is de meest trieste en ernstige zaak waarmee het voetbal wordt geconfronteerd. Dit is niet zomaar omkoping.

   

  Ik herinner me nog het omkoopschandaal Standard-Waterschei in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Daar werd er geld gegeven aan Waterschei om niet voluit te gaan zodat Standard de titel kon pakken. Dat is een omkoping door de ene club van een andere met een duidelijk motief.

   

  Nu lijkt het er op dat de ganse eerste klasse omkoopbaar of zelfs omgekocht is ten voordele van de gokmaffia. Het heeft dus niets meer met belangen van clubs te maken. De kans op uitzaaiing is veel groter. Als het al niet zo ver is.

   

  De Belgische voetbalbond moet dringend ingrijpen en dat in samenwerking met het parket. De straffen moeten meer dan streng genoeg zijn. Ook op niveau van de UEFA moet er ingegrepen worden, want wie denkt dat dit zich beperkt tot de Belgische competitie is een naïef kind.

   

  Daarenboven denk ik dat de voetbalbond, naast het feit dat ze moet splitsen in een Vlaamse en een Waalse vleugel, ook dringend moet moderniseren. Ik heb veel respect voor mensen als Jan Peeters. Dat is iemand die het voetbal echt in zijn hart draagt. Zelfs toen hij nog werk genoeg had als jeugdrechter in Mechelen engageerde hij zich al voor de volle 100% in het voetbal. Maar nu is het tijd voor een crisismanager. Het voetbal is ziek en moet genezen. Zo niet is de fijnste en ware volkssport gedoemd om te verdwijnen.

 • Scheiding van Kerk en Staat

  Vandaag trok de betoging van HOP (Hoop op papieren) door de Antwerpse straten. De vereniging houdt een pleidooi voor een nieuwe regularisatie van de hier aanwezige illegale vreemdelingen.

   

  Nu de regelmatige lezers van deze weblog weten wat mijn standpunt is inzake illegaal verblijf op dit grondgebied. Mensen die de gemeenteraad van Gent volgen weten dat nog beter.

   

  Maar opmerkelijk is dat Kardinaal Danneels heeft opgeroepen om aan deze betoging deel te nemen. In de jongste cartoonrel is nog maar eens aangetoond wat de verschillen zijn tussen onze westerse samenleving en de Islam. Toen ging het vooral over het vrijwaren van het democratische recht op vrije meningsuiting. Nog een kenmerk van onze Westerse democratie waarmee we verschillen van een islamstaat is de scheiding van kerk en staat. De Kerk dient zich dus niet met staatszaken, met politiek te bemoeien. Dus, beste vrienden, zouden we dat dan ook niet zo houden? En zou het dan ook niet beter zijn dat de kerkoversten ook niet op de grens van het politieke gaan balanceren? Onze democratie ten bate.

 • Termont gebuisd

  Ook de berichten gelezen over de fusie tussen de haven van Gent en Vlissingen-Terneuzen (Sealand Seaports) die er niet komt. Uiteraard wist ik dat al sinds de jongste raad van Bestuur van het Gentse havenbedrijf (GAB). Maar vermits men sereen met een mandaat in een bedrijf moet omgaan, kon ik daar tot op heden niets over zeggen. Nu het in de openbaarheid is, kan ik dat wel.

   

  De samenwerking met Vlissingen-Terneuzen is al sinds ik in het havenbedrijf zit een stokpaardje van onze toekomstige burgemeester (?) Daniel Termont. Niemand in het havenbestuur had daar kritiek op. Bescheiden als ik ben heb ik in dat dossier zeer voorzichtig wat vraagtekens geplaatst (en dat kan ik bewijzen met de verslagen van de raad van bestuur). Uiteindelijk heb ik samen met de ganse raad van bestuur telkens de dossiers mee goedgekeurd omdat men mij telkens zei dat dat de enige overlevingskans voor de haven was en dat er daarvoor een zeer groot draagvlak was binnen de havengemeenschap. En wie was ik op dat moment om dat tegen te spreken. Nu weet ik heus wel beter.

   

  Maar nu is de samenwerking met de Nederlanders in duigen gevallen. In de raad van bestuur van het Havenbedrijf GAB had ik al een paar keer gesteld dat we te gretig waren en dat de Nederlanders, die een contract met Rotterdam op zak hadden, niet zouden meestappen in ons verhaal. Maar onze toekomstige burgemeester wilde van geen wijken weten. Zijn idée fixe stond vast.

   

  Nu dat er niets meer van de samenwerking overblijft, loopt onze topman van de SP.a een zware buis op. De Gentenaar kopte vandaag “strategische fout”, en terecht. Het is nu aan de havenschepen om een en ander recht te zetten. Doorheen de jaren in het havenbestuur heb ik mij een beetje ingewerkt en heb ik een poging gedaan om de mening van de bedrijfsleiders te leren kennen. Ook zij waren en zijn blijkbaar geen voorstander van een samenwerking met Nederland. En gaat Termont zijn “strategische fout” rechtzetten? De kans is zeer klein. Hij is bezig met de gemeenteraadsverkiezingen. Het zal hem worst wezen wat er nog met de haven gebeurt.

   

  Eén ding is zeker. Termont had wat de haven betreft een visie en hij heeft schromelijk gefaald. Willen wij zo iemand als burgemeester? Ik hoop in het belang van de Gentenaars van niet. Het is een mislukkeling. In het belang van de werkgelegenheid moet er dringend een nieuwe visie komen in de haven. Ik was op de vorige raad van bestuur vragende partij om tot een nieuwe strategische visie te komen. Meer zelfs, ik wil komen tot een hervorming van het havenbedrijf. Maar,… Ik ben maar een domme Vlaams Belanger. Ik vrees dus dat ik niet gevolgd zal worden. De haven van Gent ten spijt.

   

  Desalniettemin blijf ik openstaan voor nieuwe ideeën. Ik heb er wel een paar. Het is weliswaar een taboe voor de SP.a, maar als ik het bedrijfsleven goed heb begrepen, willen ze er wel in meestappen. Ik verneem trouwens in het bedrijfsleven dat er een bepaalde fractie is die in die opties willen meestappen. Ik hoop dan ook dat zij het voortouw nemen. Het Vlaams Belang wil met hen daarin voor het grote verhaal zijn steun betuigen. Want als het van ons komt heeft het altijd minder kans op slagen. Cordon Sanitaire, weet je wel. Maar voor het Vlaams Belang is de werkgelegenheid, is de Gentse haven veel belangrijker dan partijpolitieke spelletjes. Ik reken dan ook op hen. En ze weten heus wel wie ik met “hen” bedoel.

   

 • Echte vreemdelingencijfers?

  Socioloog Jan Hertogen heeft een studie gemaakt over de mensen van vreemde origine in Vlaanderen. Een dergelijke studie is interessant om een overzicht te hebben over het aantal mensen van vreemde origine in het land, zodat men een efficiënter beleid ter zake kan voeren. Immers, door de vele naturalisaties van zowel voor, maar vooral na de invoering van de “snel-Belg-wet” zijn er heel wat vreemdelingen uit de statistieken verdwenen. En het feit dat ze een Belgisch paspoort hebben, wil niet onmiddellijk zeggen dat ze minder vreemdeling zijn, of beter gezegd, wil dat niet onmiddellijk zeggen dat ze geïntegreerd zijn.

   

  En als je de cijfers dan bekijkt, krijgt men een heel ander beeld dan we gewoon zijn. Om tot de nieuwe cijfers te komen heeft de socioloog de mensen die zich na 1980 naturaliseerden en hun kinderen in de cijfers opgenomen.

   

  Zo blijkt dat tegenwoordig 4,9% van de inwoners in Vlaanderen nog een vreemd paspoort op zak hebben. Daartegenover staan de meer dan 340.000 mensen die intussen Belg zijn geworden. (5,1%) Dit betekent dat 1 op de 10 Vlamingen van vreemde origine is en dat 3 op de 4 vreemdelingen genaturaliseerd zijn.

   

  Als we dan Gent bekijken en de Europese vreemdelingen er uit filteren, komen we in de Arteveldestad tot 15,5% aan niet-Europese vreemdelingen.

   

  Ik haal deze informatie uit de krant en ben nog naarstig op zoek naar het werkje van de socioloog om het eens te evalueren. Maar een eerste indruk die ik heb, is dat 15,5% aan niet-Europese vreemdelingen toch wel wat realistischer is dan het percentage van 7 à 8% dat ons door het stadsbestuur wordt voorgehouden. (Uiteraard zijn mensen die illegaal in Gent verblijven (en dat zijn er toch wel wat) niet in deze cijfers opgenomen.

   

  Af en toe krijgen we toch nog eens interessante cijfers voorgeschoteld.

 • Tankgrap

  Soms denk ik dat een dergelijke frats enkel maar in dit land mogelijk is. De overheid heeft geen geld meer om de brandstofrekeningen van haar dienstvoertuigen te betalen. De achterstallige factuur bij Shell is intussen al opgelopen tot 700.000 euro. Nu dreigt Shell de tankkaarten te blokkeren.

   

  Hoe pak je zoiets aan? Volgende mail werd aan de ambtenaren met een Shell-tankkaart verstuurd.

   

  Subject: Belgian Shell

  Date: tue 07 feb 2006 16:52:04

   

  TER INFO

   

  Gelieve uw collega’s zonder e-mailadres hier ook van te verwittigen aub.

   

  Beste collega’s

   

  Net zoals voorgaande jaren zijn er problemen met de betalingen van de Belgian Shell facturen.

  Belgian Shell heeft daarom aan elke provinciale afdeling een schrijven gericht om de facturen vóór 14-02-2006 te betalen anders zullen zij overgaan tot de blokkering van al onze tankkaarten.

  Vermits wij over onvoldoende krediet beschikken, hebben wij de facturen doorgestuurd naar Brussel. Zoals u in onderstaande mail kan lezen is het mogelijk dat de betaling van deze facturen niet tijdig zal kunnen gebeuren.

  Gelieve dus een goede raad op te volgen en met de dienstvoertuigen de dag voordien te gaan tanken.

   

  Met vriendelijke groeten

  Boekhoudkundig ordonnateur

  Dep. Leefmilieu en infrastructuur

  Administratie Wegen en Verkeer

   

  Wat denk je daarvan? Blijkbaar slaagt de Vlaamse overheid er niet in om haar rollend materiaal rijdende te houden. Met als gevolg dat men op de departementen hun toevlucht moeten nemen tot zulke maatregelen. Efficiëntie is niet echt het sterkste punt van de Vlaamse overheid.

 • Blog on

  Oei, ik ben blijkbaar niet alleen. Zie onderstaande link.

   

  http://www.demorgen.be/telex/?news=B301000

   

  Blogs hebben een belangrijk voordeel. Mensen blijven zich uitdrukken en blijven vrij hun mening uiten. En als je kijkt naar de gebeurtenissen van de afgelopen dagen is dat maar goed ook. Wat zeg ik? 27 miljoen blogs zijn fantastisch.

   

  Dat had je niet gedacht, hé van deze internet- en computerkritsiche mens, hé Verstrepen?

 • Europese solidariteit

  Vandaag voerde het Vlaams Belang actie aan de Deense ambassade in Brussel. Niet om ze nog maar eens aan te vallen over de “islamcartoons”, integendeel, maar om onze solidariteit te betuigen. Denemarken ligt vanwege de cartoons nu zwaar onder vuur. En in ons land is er geen enkele regering die haar steun wil betuigen aan de Deense regering en het Deense volk. Het is nochtans het Deense volk en de Deense regering die op dit moment zwaar aangevallen worden, wiens ambassades in brand worden gestoken, vanwege hun visie op de vrije meningsuiting.

   

  Vrije meningsuiting is een fundament van onze samenleving, van onze Westerse en democratische samenleving. We moeten nu laten zien dat we in het Westen, dat we in democratieën niet kunnen dulden dat de wetten van een geloof worden opgelegd. Waarom hebben we dan een verlichting gehad? Waarom is in het Westen de democratie het ultieme staatsmodel geworden?

   

  Het Westen en alle democratieën moeten nu neen zeggen. Neen tegen het islamfundamentalisme, neen tegen het opdringen van de islamwetten. Is dit olie op het vuur gieten? Neen, wij roepen op tot redelijkheid. Maar een redelijkheid die onze democratische samenleving niet op het spel zet. Willen we naar een polemiek met de islam? Ook niet, maar in ons Westen is er nu eenmaal een traditie gegroeid. Een traditie van vrijheid. En om tot die vrijheid in al haar geldingen (meningsuiting, vereniging, geloof,…) te komen, zijn er in onze westerse geschiedenis sloten aan bloed moeten vloeien. We moeten dus trots zijn op onze vrijheidsbeleving en we moeten dat koesteren en verdedigen. Toegeven aan een gedachtendictatuur is spuwen op al diegenen die ons in de strijd voor een democratische, vrije samenleving zijn voorgegaan.

   

  Kortom, het Vlaams Belang is solidair met Denemarken en het Deense volk. Wij strijden samen voor de vrijheid, voor de vrijheid van meningsuiting. En dat onze actie gesmaakt werd, mocht blijken uit het onderhoud van Filip Dewinter en Frank Vanhecke met de Deense ambassadeur. De ambassadeur beloofde de brief die de fractieleiders van het Vlaams Belang uit de verschillende parlementen (Annemans, Van Hauthem, Claeys, Demol, Dewinter en partijvoorzitter Vanhecke) aan de ambassadeur hadden geschreven, vandaag nog aan de Deense regering over te maken. En meer, de ambassadeur stond er op dat Dewinter de actievoerders uit de naam van de ambassadeur en de Deense regering zou bedanken voor hun actie en hun blijk van solidariteit.

   

  Het Vlaams Belang neemt nu het voortouw in de strijd voor de vrije meningsuiting, maar Leterme en Verhofstadt waarop wachten jullie? Staan de CD&V en VLD voor de basisrechten van onze democratische samenleving. Staan zij voor de vrije meningsuiting? Steun dan de Deense regering die het nu moeilijk heeft. Steun ze zoals wij vandaag hebben gedaan. Ze verdienen het. De democratie eist het.

 • Voetbal en verdriet

  Het is verschrikkelijk wat er nu allemaal in het voetbal gebeurt. De gokmaffia, omgekochte spelers,... Beschuldigingen vliegen in het rond. La Louvière dient klacht in tegen de VRT vanwege haar ontluisterende uitzending over de "voetbalmaffia"

   

  Tja, voetbal is big business en dan komt corruptie en al haar aanverwanten al snel om de hoek kijken. Hopelijk wordt alles uitgeklaard en wordt voetbal weer die fantastische sport waarmee ik ben opgegroeid. Het geld heeft de sport kapot gemaakt. Ik ga al sinds eind jaren '70 van de vorige eeuw naar het voetbal. Ook toen kon er iets met het voetbal verdiend worden. Maar niet zoals nu. Zo'n tiep als Beckham verdient op één maand meer dan hij in zijn leven kan opsouperen. Erg en ergerlijk. In 1982 was er de transfer van Diego Armando Maradonna naar Barcelona voor de ronde som van 360 toenmalige Belgische franken. Toen immens, nu een peulschil van wat er voor een toptransfer wordt betaald.

   

  Werd het voetbal maar weer zoals eind jaren zeventig, begin jaren tachtig van de vorige eeuw. Wat een schitterende voetballers liepen er toen op onze velden. En dit voor een peulschil van wat er nu verdiend wordt. Ooit Robbie Rensenbrink bij Anderlecht weten spelen? Beter heeft er nooit op onze velden rondgelopen. Of Ludo Coeck. Ooit iets eleganter gezien? Of Gerets, wat een vechtlust. Jan Ceulemans, Erwin Van den Bergh, Juan Lozano, Walter Meeuws, Preben Larsen, Wilfried Van Moer, Jan Corremans, Luc Millecamps, Birger Jensen, Laszlo Fazekas, Frank Vercauteren, Georges Leekens,... Die kregen geen miljoenen voor een matchke te sjotten. Ze werden goed betaald, maar reuzesommen? Neen, er was ook geen gokmaffia.

   

  Het voetbal was wel wat trager, maar was het minder mooi? Integendeel. Nu kan je niet meer naar een match zien of je denkt er aan dat er mee "geknoeid" kan zijn. Geef ons het oude voetbal maar terug.

 • Islamitische verdraagzaamheid

  En? Wie heeft er gisteren naar het “ABC van de VRT” gekeken? In dat programma kan je altijd wat oude beelden uit het archief van onze staatszender zien. Best wel leuk. Toeval of niet kwamen er wat satirische stukjes over Jezus Christus aan bod. Bv. het stukje met Urbanus als Jezus op het Laatste Avondmaal. Het deed me ook terugdenken aan de eerste jaargang van het Peulengaleis (een programma van Bart Peeters en Hugo ‘de met meer dan een doorsnee brok hersenen begiftigde (om niet te zeggen briljante)’ Matthyssen, die een item “koken met Jezus” hadden. Ik ben ook overtuigd Kristen. Maar mij kwetsen dergelijke dingen niet. Ze choqueren me zelfs niet. Maar ik ben dan ook geen fanaticus.

   

  En als ik dat gisteren zo aanschouwde, dacht ik bij mezelf: “Wat ben ik blij dat dat hier allemaal kan”. Ik dacht ook aan de Joden. De meesten onder hen hebben een zeer speciale zin voor humor waarin ze zichzelf schitterend weten te relativeren. Alleen heb ik nog niet veel humor over de Islam mogen aanschouwen. De meeste Islamieten (uiteraard niet allemaal) hebben niet die karaktertrek om eens te lachen met hun geloof. En wat onze kant betreft, in deze politiekcorrecte samenleving durft ook niemand met de islam lachen.

   

  Vandaag moet ik dan op Internet lezen dat de Deense ambassade in zowel Libanon als in Syrië in de as is gelegd door een uitzinnige menigte. Is dat een staaltje van Islamitische verdraagzaamheid? Staat ons dit ook te wachten? Ik hoop van niet. Wanneer staan de verdraagzame Islamieten eens eindelijk op om zich te distantiëren van dergelijk fanatisme en zich er tegen te verzetten. Het zou heel wat begrip voor de islam in onze contreien kunnen opleveren.

   

  Wat nu echter gebeurt, is beangstigend. Ik heb er geen ander woord voor.

   

  http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelid=DMF05022006_009

 • Lachen met Mo

  De rel die er de jongste dagen is ontstaan over het al dan niet mogen publiceren van cartoons over Mohammed - ge weet wel de profeet - bereikt stilaan een hoogtepunt. Het begon bij een Deense krant en de hele Islam stond op zijn achterste poten. Ik snap het niet. Ik ben altijd van mening geweest dat men in humor zeer ver kon gaan. Er moet quasi met alles kunnen gelachen worden. Het doet je jezelf relativeren, het kan zalvend werken,…

   

  Maar islamieten denken er anders over. Enfin, dat is hun goed recht. De meningen lopen erg uiteen. Prof. Vermeersch zegt dat de islamieten maar aan dergelijke humor moeten gewoon worden en dat de kranten elke week zo’n cartoon zouden moeten plaatsen. Maar de meest hypocriete reactie kwam van Chokri Ben Chika. Die man gaat door het leven als theatermaker en is de bedenker van het toneelstuk Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen en de afbeelding van een allochtone Maria met blote borsten op de affiche. Vooral schokkend aan de affiche is het feit dat de zogenaamde Moeder Maria gewoon van haar kind wegkijkt. Maar soit, Maria volgens hem gebruikt worden om de link te maken tussen de allochtone en kristengemeenschap. Maria mag dus gerelativeerd worden. Maar wat stelt de brave man als het over de Mo gaat: “een beledigende cartoon van de profeet is een brug te ver.” Het kristelijk geloof mag dus gerelativeerd worden, daar mag mee gelachen worden. Met het mohammedaanse niet. Rare jongens die Islamieten.

   

  Wel, als het hen niet aanstaat, als ze er niet tegen kunnen dat er in het Westen zoiets als humor bestaat, als ze vinden dat er met de profeet niet eens mag gelachen worden (wij Kristenen durven tenslotte wel lachen met onze Messias), als het hier dan toch zo slecht is,… wie dwingt hen dan eigenlijk om hier te blijven?

 • Media en politiek

  Het is toch eigenaardig hoe sommige politici surfen op de golven van het nieuws én hoe media nieuws interpreteren naargelang de aanbrenger. Ik verklaar mij nader.

   

  Pieter De Crem (CD&V) haalde eergisteren bijna alle kranten met de eis om een onderzoek te starten naar de naturalisaties in ons land. Hij stelt dat een groot deel van de “nieuwe Belgen” die de jongste jaren zijn genaturaliseerd hun nationaliteit hebben verkregen op basis van dossiers die niet in orde zijn of zelfs frauduleus zijn.

   

  Eigenaardig dat de Tjeven daar nu mee op de proppen komen. Ook zij zetelen al jaren in de commissie naturalisaties van de Kamer en trekken er hun mond niet over open. En dit terwijl het in de Wetstraat een publiek geheim is dat er met die dossiers eigenaardige dingen gebeuren. Dat was al in de tijd toen PS-er Claude Eerdeckens de commissie nog voorzat. Waarom er dan nu zo groots mee naar buiten komen? Wel hier hebben we het fenomeen van surfen op de golven van de actualiteit. Begin deze week begon het proces in verband met fraude in de Kamer bij naturalisatiedossiers. Zowel een spilfiguur in de fraude, een ambtenaar van de Kamer en de verschillende buitenlanders die onterecht onze nationaliteit verkregen worden vervolgd. Dus daar komt F1-chauffeur De Crem die even in de slipstream gaat en… kassa in de media.

   

  En nu kom ik aan mijn tweede stelling. De Crem haalt met dit feit de kranten terwijl in het verleden al meermaals leden van de kamercommissie naturalisaties de malversaties aan de media bekend maakten. Maar de media bracht hierover quasi geen letter. Waarom niet? De aanbrengers van deze nieuwsfeiten waren fout. Ze waren namelijk (toen toch nog) Vlaams Blokkers. De laatste persconferentie die ik daarover heb weten geven (ik was toen nog persverantwoordelijke van de partij) was er een van Kamerlid Jan Mortelmans. Interesse van de pers? Zo goed als niets.

   

  Boeiend om langs de zijlijn deze zaken te aanschouwen. Twee conclusies. Eén: er is een probleem met de objectieve verslaggeving bij de media. Twee: politici van de traditionele partijen willen geen problemen meer aan de kaak stellen, ze gaan in de eerste plaats voor het mediamomentje. Arm Vlaanderen.

 • Platbroek

  Dat is het enige woord dat ik kan bedenken bij het aanhoren van de Minister-president van Vlaanderen naar aanleiding van de toespraak koning Albert voor de gestelde lichamen. Joris Van Hauthem ondervroeg Leterme hierover in het wekelijkse vragenuurtje van het Vlaams Parlement.

   

  De koning had immers een aanval gelanceerd tegen de het “omfloerst separatisme”. Albert zet dus eigenlijk een aanval in tegen iedereen die voorstander is om meer bevoegdheden naar Vlaanderen te halen. Vermits dat evenzeer een deel van het Vlaams regeerakkoord is, was het evengoed een aanval van Albert op de Vlaamse Regering.

   

  Nu zou ne mens denken dat die Leterme de koning daar zijn mening zou hebben over gezegd. Dat de minister-president van Vlaanderen daar eens aan die meneer Van België zou zeggen: “moei u met uw eigen zaken”.

   

  Als ne grote kwam Leterme op de tribune om te zeggen dat hij de koning het eens goed had gezegd. Hij zei hem dat hij een regeerakkoord heeft en dat hij dat wil uitvoeren. Halloooo. Is het dat maar? Het zou er nog aan moeten mankeren dat hij zou zeggen: “’t Is goed, Albert. We laten die meer bevoegdheden voor Vlaanderen vallen, speciaal omdat gij het ons vraagt.”

   

  Geef die typ, die niet eens door het volk verkozen is en dus ook het volk niet vertegenwoordigt, nu eens zijn vet. Maar dat durft Leterme natuurlijk niet.

   

  Trouwens, iedereen die vandaag zoveel praat heeft over het feit dat de koning dergelijke uitspraken niet mag doen, lopen elkaar ondersteboven op weg naar het paleis als ze daar uitgenodigd worden. Sterker zelfs, ze laten zich regelmatig door meneer Van België op het matje roepen en op de vingers tikken. Vlaamse politici moeten wegblijven uit Laken. Ze hebben daar niets te zoeken. En als ze wegblijven, blijft er van de macht van Albert niet veel meer over. En zo hoort het ook in een democratie. De macht wordt door het volk aan haar vertegenwoordigers gegeven. Macht krijg je niet door erfopvolging.