• Dedecker en de rechtlijnige N-VA

  DedeckerAllez, Jean-Marie Dedecker gaat naar de N-VA. Ik wens hem er veel succes. Ik denk dat een Dedecker in de politiek een meerwaarde heeft. Alleszins voor het open debat. En vooral de wijze waarop de man is gedefenestreerd bij de VLD en de wijze waarop dat door de partijtop minutieus werd voorbereid (o.a. de verkiezingen in Oostende) stuit elke democraat tegen de borst.

   

  De commentaren en de verklaringen zijn van de andere kant grappig. Bij zo’n overstap gooit de overstapper traditioneel met bloemetjes naar zijn nieuwe partij. Bij Dedecker is het niet anders.

   

  Zo had Jean-Marie het over de N-VA als een “eerlijke en rechtlijnige partij, met een duidelijk profiel en programma, een partij die doet wat ze zegt.” Geestig. In een nog niet zo ver verleden stelde de N-VA dat ze nooit in een Vlaamse regering zou stappen als de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde niet werd gesplitst. Dat werd dan - toen ze in toch zonder splisting van BHV in de Vlaamse Regering stapten - genuanceerd tot het punt van "de onverwijlde splitsing" in het Vlaams regeerakkoord. En na het BHV-debacle waarbij de Vlaamse regering plat op de buik ging voor hun federale collega’s en de N-VA voor haar collega’s van SP.a en VLD in de regering , bleef… Geert Bourgeois en de N-VA zonder enig schaamtegevoel in de Vlaamse Regering zitten.

   

  Inderdaad, Jean-Marie is nu bij een eerlijke en rechtlijnige partij die doet wat ze zegt. (dit is ironisch bedoeld) Ik neem de man zijn uitspraak niet kwalijk. Zoals ik al zei, dat is nu eenmaal traditioneel bij overstaprituelen. Niets nieuws onder de zon. Politiek is dergelijke situaties meestal niet erg verrassend.

   

  Evenmin verassend zijn de gevolgen. In Oostende wordt het kartel intussen opgeblazen. (Ik hoop voor hen dat ze wel bij het indienen van de lijsten het formulier hebben ingediend om als aparte fracties te gaan zetelen anders kan dat niet.) Ook het ACW is duidelijk. En de CD&V van voorzitter Jo Van Deurzen is niet langer zeker om met de N-VA het kartel aan te gaan voor de wetgevende verkiezingen van 2007. In Het Vlaams Parlement werd alvast deze namiddag een spoedfractievergadering bij elkaar geroepen. Ook de medewerkers van de N-VA waren blijkbaar geschrokken door het nieuws en blijkbaar niet tevreden als we de soms luide stemmen in de wandelgangen van het Huis van Vlaamse Volksvertegenwoordigers mogen geloven. Zou Bart De Wever zijn hand hebben overspeeld? Het worden alleszins boeiende dagen en weken.

   

  UPDATE: antwoord op de vraag is ja.

 • De Morgen en repressie

  BeerschotHet buitenland leerde alvast dat repressie een beproefde methode is om komaf te maken met racistische spreekkoren,” aldus de krant De Morgen vandaag wanneer ze het in een artikel heeft over racistische spreekkoren in de voetbalstadia.

   

  De journalist van De Morgen is dus voor repressie. Zijn ze dat ook wanneer het over drugsdelicten gaat, waanneer het gaat over de moord op Guido Demoor, wanneer ze het hebben over groepsverkrachtingen in Brussel, wanneer ze het heeft over diefstallen, overvallen, vandalisme,…? Raar toch. In die gevallen wordt er quasi nooit gepleit voor repressie. Dan komt altijd het argument van kansarmoede naar boven. Dan kunnen de daders er niet aan doen omdat ze te weinig kansen krijgen in de samenleving of omdat de daders een slechte jeugd hebben gehad. Dan is repressie geen optie. Dan moet de kansarmoede worden aangepakt, dan moet er een voorkeursbehandeling komen voor de daders.

   

  Maar misschien hebben die voetbalfans ook wel een slechte jeugd gehad, zijn ze getroffen door kansarmoede? O dom van mij, die argumenten tellen alleen maar voor overvallen, moorden, drugsdelicten,… en niet voor de gruwelijke misdaad van racisme. Dat moest ik nu toch wel op voorhand weten, hé?

 • Aanpak racisme in de voetbalstadia: een gemiste kans

  voetbalstadionEen van de hot items in het nieuws is de aanpak van het racisme in de voetbalstadia. Aanleiding is het relletje tussen spelers na de voetbalwedstrijd Beerschot-Standard waarbij Standardspeler Sarr de Beerschotaanhang ging “bedanken” voor de racistische spreekkoren.

   

  Nu wil minister van Binnenlandse zaken, Patrick Dewael, een harde aanpak van racistische spreekkoren De Voetbalbond moet volgens hem de clubs aanpakken op basis van art 55 van het FIFA-reglement dat ook in het bondsreglement werd overgenomen. Intussen spendeert sportminister Bert Anciaux enkele honderdduizenden euro’s aan een campagne “hang de aap niet uit” om het racisme uit de voetbalstadia te weren.

   

  Allemaal goed en wel. Racisme hoort inderdaad niet thuis in het voetbal. Het hoort nergens thuis ten andere, maar ik blijf dergelijke campagnes een gemiste kans vinden. Immers, sommige supporters slingeren heel wat beledigingen naar het hoofd van voetballers van de andere ploeg. Een spreekkoor “XXX, uw moeder is een hoer”, lijkt me even kwetsend. Of wat te denken van de verbale en vaak ook fysieke agressie waaraan de scheidsrechters quasi wekelijks worden aan blootgesteld. Ik vraag me dan af: zou het niet beter zijn een campagne te organiseren en maatregelen uit te vaardigen tegen kwetsende spreekkoren tout court? Tegen agressie?

   

  Overtuig de supporters om hun ploeg aan te moedigen in plaats van de tegenstander (en de scheids) af te breken. Dat zou pas een goede campagne zijn. Bovendien moeten de overheden die nu zich geroepen voelen op te treden omzichtig te werk gaan. Het is het aftasten van een grens. Vergeet niet: Voetbal is emotie. Supporteren is emotie. Men moet zich dus evenzeer hoeden de emotie niet uit het stadion te bannen. Want sport zonder emotie is geen sport meer, maar dat mag natuurlijk geen vrijgeleide zijn tot zaken die nu eenmaal niet kennen

 • Minachting voor het parlement: men oogst wat men zaait

  ParlementDe jongste dagen wordt CD&V-minister Inge Vervotte zwaar aangepakt door o.a. Vlaams parlementsvoorzitter Marleen Vanderpoorten (VLD) vanwege haar minachting voor het Vlaams Parlement. En niet helemaal onterecht (als we abstractie maken van het feit dat dit evenzeer deel uitmaakt van de “politique politicienne” waarbij de VLD met het oog op de nakende verkiezingen zoveel mogelijk pijlen op de CD&V-N-VA te richten heeft, maar soit).

   

  Wat was de fout? Inge Vervotte vond het afgelopen woensdag veel leuker om in het VRT-programma Villa Politica commentaar te geven op de zitting van het Vlaams Parlement dan zelf in de plenaire vergadering aanwezig te zijn. Ze deed dat dan nog nota bene in het zaaltje net naast de plenaire zittingszaal. Qua arrogantie kan dat tellen. Inderdaad, een voorbeeld van een diepe minachting voor het parlement.

   

  Maar aan de andere kant is Inge Vervotte een kind van haar tijd. Inge Vervotte is parlementslid (zeer kort) en minister geworden in een periode waarbij de minachting voor de volksvergadering crescendo ging. Met andere woorden, men oogst wat men heeft gezaaid. Want had Jean-Luc Dehaene geen minachting voor het parlement? Aan die man was duidelijk te zien dat hij nooit parlementslid is geweest (behalve kort na zijn verkiezingsnederlaag van 1999), hij werd direct minister. En Jean-Luc kwam enkel in het parlement als het echt niet anders kon, voor de rest vond hij dat tijdsverspilling. En als hij er dan was om op bv. een interpellatie te antwoorden was het op een boertige manier.

   

  Of wat te denken van huidig premier Verhofstadt. Zijn gedrag tegenover het parlement is nog wraakroepender, want hij heeft wel jarenlang aan de andere kant van het spectrum gestaan. En hij was trouwens steeds de eerste om te roepen en te tieren over Dehaenes manier om met de volksvertegenwoordiging om te gaan. En nu is hij meer dan in hetzelfde bedje ziek.

   

  Dit komt er natuurlijk van als je als regeringspartijen het parlement louter reduceert tot een stemmachine. Of hoe noem je het “zwijgakkoord dat nu in het Vlaams Parlement geldt anders? De volksvertegenwoordigers moeten enkel hun ministers volgen. En o wee als ze het niet doen. Dan kost het hen hun zetel bij de volgende verkiezingen. Een terreurbewind van de regeringspartijen dus. Ooit was het wel wat anders in zo’n parlement. Toen had je nog een paar mannen en vrouwen van ijzer en staal waarnaar de ministers moesten luisteren en niet omgekeerd.

   

  Vervotte heeft dus haar minachting veruitwendigd. En dat springt in het oog, maar eigenlijk – wat haar gedrag geenszins goedpraat – heeft ze enkel maar gedaan wat haar door haar omgeving is aangeleerd.

 • De vloedgolf van 15 jaar geleden

  24 nov 1991Raar eigenlijk. Bijna niemand heeft vandaag stilgestaan bij het feit dat het vandaag 15 jaar geleden was dat het Vlaams Blok zijn grote doorbraak in nationale verkiezingen maakte. Het was de eerste campagne waar we met 20m²-affiches uitpakten, met advertenties in kranten, een heuse spot op TV,…

   

  We stegen toen voor het eerst boven de 10% en haalden 12 kamerzetels (toen nog op 212 kamerleden) en 6 Senatoren. Het was een spannende tijd, een schitterende tijd. Op het vijftal Dillen-Annemans-Dewinter-Van Hauthem-Verreycken had niemand enige ervaring met parlementair werk. Een van de verkozen waren hadden het geluk drie jaar ervaring in een gemeenteraad achter de kiezen te hebben.

   

  En toch hebben ze de partij doen uitgroeien tot een partij ruim boven de 20%, zijn de twee rijtjes in de Kamer vervangen door een heuse “spie” zoals de groten dat hebben. Ook prachtig hoe vaak onervaren kamerleden en senatoren hun job hebben gedaan. Neem nu Luk Van Nieuwenhuysen bij ons in ’t Vlaams Parlement. Intussen al 15 jaar op dat niveau bezig en nog is het werktempo van die man niet bij te houden, is zijn inzet groot.

   

  Van de 12 van de kamer van toen en de 6 van de senaat (het Vlaams Parlement werd toen nog niet rechstreeks verkozen)zijn er al een deel uit het beeld (en uit het parlement) verdwenen. Vandaar dus vandaag mijn eerbetoon aan de mensen van toen. Samen met het trio Dillen reeds sinds 1978 in ’t parlement)-Annemans-Dewinter(sinds 1987 in ’t parlement), hebben zij voor een groot stuk mee de weg geëffend voor de partij die we nu zijn.

   

  Dus Gerolf Annemans, Xavier Buisseret, John Spinnewijn, Filip Dewinter, Filip De Man, Francis Van den Eynde, Marijke Dillen, Joris Van Hauthem, Karim Van Overmeire, Jan Caubergs, Frans Wymeersch (Kamer) en Wim Verreycken, Roeland Raes, Walter Peeters+, Roger Bosman, Roeland Van Walleghem, Door Buelens, mijn oprechte dank en respect. Wees gerust, we zetten het werk verder.

 • 50 jaar VVB

  Vlaamse Volksbeweging vzw - Onafhankelijkheidsmeeting 50 jaar VVB - wij gaan verder

 • Dom Bontje en hypocrisie

  bontZijn de bezoekers van de site van Biteback hypocriet? Het is een vraag die je kan stellen als je kijkt naar hun wedstrijdje voor Dom Bontje 2006. Met die wedstrijd is het de bedoeling mensen die bont dragen aan een soort moderne schandpaal te nagelen.

   

  Opmerkelijk is dat een van de genomineerden met een website in het verzet gaat. Phaedra Hoste heeft gelijk. Zij is het gezicht van een lijn bij pelsland, maar de dame in kwestie is wel zeer selectief in het soort bont, in het soort dierenhuid dat ze rond haar niet geheel onaantrekkelijk lijf drapeert. Ze draagt immers enkel de huiden van dieren die door de mens courant worden opgegeten. En toch haalt vandaag Phaedra bijna 33% van de stemmen van de bezoekers van de site als dom bontje van 2006.

   

  Heel wat lager in de rangschikking staat prinses Mathilde. Prinses Mathilde die op 16 november jl. de voorpagina van Het Laatste Nieuws sierde met haar – volgens de journalist – “Greta Garbo-look”. De journalist had het over haar “prachtige mantel met een kraag in wild vossenbond”. Is vos tegenwoordig een courante maaltijd van de Vlaming? Ik dacht van niet.

   

  En als we dan de twee dames vergelijken, dan denk ik in het kader van het dierenwelzijn de dame uit Laken verder gaat dan het fotomodel.

   

  Mathilde krijg echter amper 7,8% van de stemmen. Zijn die kiezers op die site dan hypocriet en durven ze het koningshuis niet op hun bont gedrag wijzen en lijden de miltante beschermers van dieren aan politieke correctheid of hadden ze vorige maand str… in hun ogen?

   

  Foto met dank aan www.slimbontje.be

 • Een sociale tsunami

  Volkswagen“Ein sozialer Tsunami” kopt het Duitse blad Focus, wanneer ze het hebben over de 4.000 arbeidsplaatsen die bij Volkswagen Vorst verdwijnen. En dan hebben we het eigenlijk nog niet over het aantal arbeidsplaatsen dat zal sneuvelen bij de toeleveringsbedrijven.

   

  Intussen spelen er zich in de politieke wereld weer tafereeltjes af die we in het verleden nog hebben gezien, bv. Bij de sluiting van Renault Vilvoorde. De politici zijn weer allemaal geschokt, maar ze kunnen er niets aan doen. Yeah right.

   

  Als je LVdK leest in Het Laatste Nieuws is het de schuld van de Duitsers. Wie weet is het straks nog de schuld van Hitler die mee aan de basis van de oprichting van VW lag.  En zijn de Duitsers allemaal terug nationaal-socialisten geworden. Onzin. It’s the economy, stupid. Als overheid vat hebben op de internationale economie is niet mogelijk. Dat leren ze in ’t vierde middelbaar. Kunnen ze er dan niets aan doen? Natuurlijk wel. De overheid moet zorgen voor een goed economisch klimaat in eigen land. Een klimaat dat aantrekkelijk is voor bedrijven om te investeren. Ook de premier is, net als Dehaene destijds bij het Renault-debacle, geschokt en heeft in december nog gesprekken die naar zijn eigen zeggen “waarschijnlijk niets zullen opleveren”. Fraai om met zo’n instelling aan een oplossing te werken.

   

  Er wordt maar niets geleerd uit alle vorige grote bedrijfssluitingen of –afslankingen. Intussen zakt dit land (ook Vlaanderen) dieper weg op de lijst van landen waar in geïnvesteerd wordt.   (zie bv. Het World Investment Report van de UNCTAD) En de oorzaken zijn gekend. Dat is het allerergste. Het probleem van de hoge loonkost is niet nieuw. Evemin de problematiek rond de vennootschapsbelasting, de pestbelastingen – vaak op gemeentelijk niveau - aan bedrijven, de administratieve rompslomp als men bedrijven opstart of er in investeert,…

   

  Recent pleitten bedrijfsleiders nog voor de regionalisering van de vennootschapsbelasting. En niet voor niets. Veel van die economische problemen zijn terug te brengen op het feit dat het economisch beleid in dit land niet werkt en dat men er niet in slaagt om een aantrekkelijk economisch klimaat te scheppen. Het werkt niet omdat we met twee deelstaten zitten die elk een ander economisch beleid vergen. Inderdaad, het is ook een communautair probleem (zoals bijna alles in dit land trouwens).

   

  Zolang men niet komt tot het werkelijk aanpakken van de problemen opgesomd in de vierde paragraaf van deze post, zolang men blind blijft voor het communautaire aspect van deze problematiek, zolang men niet de politieke moed heeft om ter zake radicale maatregelen te nemen, zal VW-Vorst geenszins het laatste bedrijf zijn dat zo wordt getroffen. Wake up, stupids.

 • Audio- en audio-visueel cultureel erfgoed mag niet verloren gaan

  VRTVandaag had ik als medewerker van de Vlaams Belang-fractie in het Vlaams Parlement het genoegen om – samen met Jurgen Verstrepen – met de commissie media een bezoek te brengen aan het VRT-archief.

   

  Ik ben nu geen VRT-fan, maar ik heb maar een woord voor wat ik gezien heb: bangelijk. Wat daar allemaal ligt aan beeld- en geluidsmateriaal is gewoon niet te schatten. Het is dan ook goed dat in de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VRT staat dat dit archief moet ontsloten, gedigitaliseerd en ter beschikking moet zijn. Niet alleen ter beschikking voor musea’s, bibliotheken en culturele actoren, maar ook voor particulieren.

   

  Wat daar allemaal ligt is te waardevol om verloren te laten gaan (op de oude dragers komt immers sleet) of om verstoken te houden. Het project kost wel een bom geld, maar het is het m.i. waard. We hadden evenzeer het genoegen om de opslagplaatsen, de restauratie, het kopiëren, edm van het audio-visueel materiaal te mogen bekijken. Echt een beestig interessant bedrijfsbezoek.

   

  Ook leuk was de demo die werd afgespeeld tijdens de uiteenzetting in de voormiddag. Beelden uit de rijke archieven van de VRT waarin er af een toe één vertegenwoordiger van de van alle partijen uit commissie media aan bod kwam. Zo was er het bekende beeld van Patricia Ceysens tijdens het programma Sterrenwacht, een stukje met voorzitter Dany Vandenbossche en een interview met Stefaan De Clerck en zijn dochter. De Vlaams Belanger in het filmpje was niemand minder dan Marie-Rose Morel die enigszins anders voor de dag kwam, dan we haar gewoon zijn. Echt een leuk demootje dat de mensen van de VRT hebben gemaakt.

   

  Enfin, ondanks het feit dat ik eerder kritisch ben als het over de VRT gaat, is dit echt een schitterend project. Dit is het bewaren van een uitermate belangrijk cultureel erfgoed. Of zoals Jürgen me het zei; het zou wel geestig zijn om de geplande (als hij er überhaupt komt) digitale cultuurzender te vervangen door een digitale zender “nostalgie” met beelden uit dit schitterende archief. En ik persoonlijk ben zelfs bereid om daar extra voor te betalen. Wie weet welke beelden ze nog allemaal hebben van “ons madammen”. ;-)

 • Pff. Wat een dag?

  puskasAls je de kranten (op het internet en in ’t echt) leest, word je niet echt vrolijker. De Lijn laat weten dat ze quota’s zullen toepassen voor vrouwen en allochtonen in hun aanwervingsbeleid. Intussen werd dat al afgezwakt naar “streefcijfers”. Soit, je zal maar een blanke man zijn die chauffeur bij De Lijn wil worden. Of zie ik het te zwart-wit, Jürgen?

   

  De topkandidate voor Miss België 2007, zijnde miss Brussel heeft volgens de media een relatie met een recent ontsnapte crimineel. Nadat ze eerst heeft gezegd dat ze sinds zijn veroordeling geen contact meer heeft met de gangster in kwestie, doken vandaag in Het Laatste Nieuws foto’s op van de dame in kwestie met haar vriendje, genomen in… september van dit jaar. Met nog het nodige commentaar van de familie van de gangster er bovenop. Ik vraag me af wat zou mevrouw Müller (voormalige organisatrice van de verkiezing) daar over denken?

   

  In een gevangenis in Duitsland hebben medegedetineerden een gevangene gemarteld, verkracht en hem dan opgehangen. Allez, ne keer of vier opgehangen. Reden: ze wilden een mens zien sterven. Fraai. Zouden die knapen een goede kans maken op re-integratie in de maatschappij? http://www.gva.be/nieuws/in_de_rand/default.asp?art={324520BC-D643-4991-A073-3CC5594F4F17}

   

  In Irak werden er donderdagmorgen 60 mensen ontvoerd en – wat dacht u – vermoord. Ook daar duidelijk geen verbetering. http://www.hln.be/hlns/cache/det/art_301156.html?wt.bron=homeArt5

   

  Het wordt duidelijk dat de belastingen in dit land volgend jaar niet meer zullen dalen. http://www.gva.be/nieuws/Politiek/default.asp?art={928AE4B8-59E7-40F4-8FEA-3C733FD5F416} Deden ze dat dan al? Ik heb er weinig van gevoeld en er komt dus geen beterschap.

   

  Ik vraag me trouwens af of een woord als breezersletje en bitneuker wel een ware verrijking is van onze Nederlandse taal. Dan heb ik nog liever dat Herman De Croo woorden uitvindt. http://www.hln.be/hlns/cache/det/art_300923.html?wt.bron=homeArt4

   

  En tot overmaat van ramp ligt een van de lievelingsvoetballers van mijn moeder op sterven. Het gaat niet goed met Ferenc Puskas die intussen 85 jaar oud is en een van de helden was van het WK in 1954 dat de Hongaren eigenlijk hadden moeten winnen. Dan maar een foto bij dit stukje als eerbetoon. http://www.hln.be/hlns/cache/det/art_301038.html?wt.bron=homeBakskes5

   

  Kortom, een mens zou er cynisch van worden.

 • Herman De Croo en onze goede koning Willem

  koning WillemNaar aanleiding van de dag van de dynastie van gisteren hoorde ik kamervoorzitter Herman De Croo verklaren dat het dit jaar een speciale dag was, want 175 koningshuis, 175 jaar Belgische grondwet en 175 jaar parlement.

   

  Dat laatste vind ik toch enigszins oneerbiedig tegenover de rijke geschiedenis van het Paleis der Natie is en tegenover onze goede koning Willem. Het parlementsgebouw werd – als ik me niet vergis – in 1779 opgericht en huisvestte de Raad van Brabant. Die raad was weliswaar soeverein ten tijde van de Oostenrijkse bezetting, maar we kunnen die raad niet echt beschouwen als een parlement zoals wij dat kennen. Maar een parlement zoals wij dat min of meer kennen, was er wel reeds in gehuisvest geruime tijd voor de onafhankelijkheid van België in 1830.

   

  Het was immers onze goede koning Willem I, koning van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden die er de Staten-Generaal in onderbracht. Die parlementaire vergadering vergaderde afwisselend in Den Haag en Brussel. Het was dan ook niet meer dan terecht dat de buste van koning Willem evenzeer een plaats had in de wandelgangen van het parlement tussen de bustes van de Belgische eerste ministers. Zijn rol in de geschiedenis van het Paleis der Natie in Brussel is dan ook belangrijk. Alleen,… het beeld van onze goede koning Willem is uit de wandelgangen, uit het zicht van de bezoekers van het parlementsgebouw verdwenen. Ondanks het feit dat ik overtuigd republikein ben vind ik toch dat een beetje meer respect voor de geschiedenis zou wel op zijn plaats zijn.

 • Respect voor de scheidsrechter

  scheidsHeb net naar Koppen gekeken op de VRT. 't Ging over scheidsrechters in 't voetbal en over het tekort aan scheidsrechters. Wat wil je nu? Scheidsrechters worden elke voetbalwedstrijd verrot gescholden.

  De regelmatige lezers van deze blog weten dat ik voetbalscheidsrechter ben geweest. Toen ik nog in vierde provinciale floot had ik grensrechters. Vandaag? Vergeet het. Geen grensrechters meer wegens gebrek aan scheidsrechters.

  Ik was een arrogant bazeke. Ik ben dat nog steeds. Ik liet de spreekkoren niet aan mijn hart komen. Integendeel. 'k Vond het nog geestig ook. Het gaf me zelfs een extra stimulans. Zelfs een kick. Bedreigingen door supporters, door voetballers,... Heerlijk. "Komt er dan uit, hé" dacht ik bij mezelf. Geen schrik en eerlijk een voetbalwedstrijd leiden, dat was mijn devies. Hoe harder de supporters riepen en op mijn kap zaten, hoe liever ik het had. Ik stond recht in mijn schoenen en niemand bracht me daar van af.

  Maar niet alle scheidsrechters zijn zo. Heel veel haken er af. En ik blijf er bij. 't Was de schoonste hobby die ik ooit heb gehad. Daarom, aan alle voetbalsupporters: zonder scheidsrechter geen voetbal meer. Vergeet dat nooit.

 • Tuur Van Walendael en window-dressing in Hoboken

  MaoAllez, ze hebben Tuur Van Walendael gevraagd om te komen bemiddelen bij de coalitievorming in het district Hoboken. Hij moet volgens de krant de politieke impasse doorbreken.

   

  Politieke impasse? Mon Oeil. Er is helemaal geen politieke impasse. De traditionele partijen, met de CD&V-N-VA en VLD op kop, hebben besloten dat ze niet met Vlaams Belang in zee willen. Awel, dan is’t simpel. Ze gaan met de communisten van de PvdA besturen.

   

  En dat ze nu niet afkomen met het fabeltje dat ze een minderheidscoalitie gaan vormen zonder de PvdA, die dan vanuit de oppositie het bestuur “kritisch zal gedogen”. Of wie denk je dat de voordrachtsakte voor de districtsschepen (ge weet wel, voor de postjes) mee zal moeten ondertekenen? Daar moet je een meerderheid voor hebben, hé jongens. Of ga je voor die handtekeningen wel bij ons komen?

   

  Dus Kristof Waterschoot (CD&V-N—VA) en Annemie Langmans. Stop met belachelijk doen. Ge haalt die arme Tuur Van Wallendael naar Hoboken, louter en alleen voor wat “window-dressing”. Niets meer. Dus wees allebei eerlijk tegenover je kiezers. Als je weigert een coalitie te vormen met het Vlaams Belang dan ga je in zee met de communisten. En of die communisten al dan niet officieel in de oppositie zitten, maakt geen spat uit.

   

  Veel plezier trouwens om dat aan uw schamele aantal kiezers te gaan uitleggen. Jullie houding is wat de Engelsen noemen “adding insult to injury”.

 • Frank Vandenbroucke betreurt actie TAK

  faciliteiten’t zal toch niet waar zijn zeker? Vlaams minister bevoegd voor de Vlaamse Rand betreurt een actie van TAK in de faciliteitengemeenten. Die knaap is echt voor niets beschaamd. De actie van TAK ging over het faciliteitenonderwijs in de zes faciliteitengemeenten rond Brussel. Jaarlijks pompt Vlaanderen ongeveer 10 miljoen euro (10.000.000 euro) in het faciliteitenonderwijs. En vermits Vlaanderen bevoegd is over het faciliteitenonderwijs dient de onderwijsinspectie en de taalinspectie die scholen te controleren, alleen… Die inspectie wordt niet toegelaten door de scholen. En VDB staat er bij en kijkt er naar.

   

  Ergerlijk gewoon. In het Vlaams regeerakkoord 2004 werd nog stoer opgenomen: “We verbinden ons ertoe om tegen 1 januari 2006 een oplossing te vinden voor de problematiek van de pedagogische- en taalinspectie in het Franstalig onderwijs. Daarenboven moet de Franse gemeenschap voldoen aan haar wettelijke verplichting tot financiering van de Vlaamse school in Komen. Anders zal de Vlaamse Gemeenschap eenzijdig maatregelen treffen” “Eenzijdige maatregelen”. Stoer, hé. Het is trouwens een stelling die nog eens werd herhaald in de extra regeerverklaring naar aanleiding van het BHV-debacle.

   

  We zijn nu reeds november 2006. En wat antwoordde Vandenbroucke op een mondelinge vraag van Luk Van Nieuwenhuysen? Dat het overleg dat hij met minister Arena hierover heeft gehad “tot niets heeft geleid”.

   

  Knap hé? De man faalt, de man gaat plat op de buik voor de Franstaligen, voert zijn eigen regeerakkoord niet uit en… hij betreurt het als een Vlaamse vereniging daar ruchtbaarheid aan geeft, want dergelijke acties leveren volgens hem geen resultaten op. Mij moet ge dan toch wel eens vertellen welke resultaten Frank Vandenbroucke oplevert voor de Vlaamse Rand?

 • w@=d@ en de preminiemen B van Berchem Sport anno 1982

  VoetbalWWIk vind het altijd leuk als je in de krant, op het internet of ergens anders in de media mensen herkent uit je verleden.

   

  Zo las ik gisteren in Gazet Van Antwerpen en vandaag in De Standaard dat er binnenkort een crossmediaal programma komt dat luistert naar de naam W@=d@. Een project dat Vlaanderen zal laten kennismaken met verschillende culturen. Gezicht van het programma: Dimitri Leue, maar bezieler en producent van het project: zijn broer Kristoff.

   

  Zeggen dat ik Kristoff ken, is een overstatement. Het is ten slotte makkelijk 22 jaar geleden dat ik hem nog gezien heb. Toen stonden we voor de laatste keer samen in een elftal op het lenteminiementornooi van Berchem Sport. Dat was eigenlijk een tornooi waarin alle spelertjes (miniemen en preminiemen, duiveltjes bestonden nog niet) tegen elkaar uitkwamen.

   

  Maar vooral moet ik denken aan de preminiemen B van het seizoen 1981-1982. Die ploeg van Berchem speelde dat jaar kampioen, met o.a. Kristoff Leue als sluitstuk van onze verdediging. Ikzelf speelde vooral rechtsback, maar werd al eens als straf aan de kant gehouden. (Ik nam het niet zo nauw met fair-play en moest al eens aan de noodrem hangen omdat ik niet zo’n begenadigd voetballer was als Kristoff. ‘k was ook een beetje traag, maar de mensen die me vandaag kennen zal dat niet verwonderen.) Ook Dimitri Leue was trouwens een vaste deelnemer aan het Lenteminiementornooi, maar met zijn broer heb ik de eer gehad om in de kampioenenploeg van 1982 te mogen zitten.

   

  Of Kristoff nog lang verder heeft gevoetbald weet ik eigenlijk niet. Hoe onze stopper van weleer (toen 10 jaar) verder ontwikkeld is, hoe hij in en tegenover het leven vandaag de dag staat, weet ik evenmin, maar het artikel van gisteren en vandaag zorgt wel enigszins voor nostalgie. Oude foto’s terug opgediept. In mijn gedachten zie ik me weer lopen op de twee terreintjes over het stadion van Berchem Sport (ze bestaan intussen al niet meer) zie ik me weer een soepje drinken in de Chalet van de vriendekring Jeugd KBS, zie ik me terug met ploegmaats onder de verschrikkelijk krakkemikkige douches staan,… wat een schitterende jeugd.

   

  Trouwens, die Pieter Embrechts waarvan sprake? Is dat familie van Tine Embrechts en vooral de zoon van Paul Embrechts, mijn leraar economie in ’t middelbaar op Sint-Rita in Kontich. Zou de wereld zo klein zijn?

   

  P.s.: Foto Lenteminiementornooi 1982 (Linksboven Kristoff, middenonderaan Dimitri)

 • Misdadige faillissementen

  KrokodilVolgens de kranten en de UNIZO-topman, Karel Van Eetvelt veroorzaakt de federale regering talloze faillissementen.

   

  Hallooo koekoek?? Inderdaad. De regering maakt heel wat sier met allerhande maatregelen ten voordele van de middenstand, ten voordele van de KMO’s,… maar is tevens wetens en willens verantwoordelijke voor honderden faillissementen.

   

  Die veroorzaakt de federale overheid door bewust te laat haar rekeningen te betalen. En dat doen ze om hun begroting in evenwicht te houden. Zo is de regering van plan om 659 miljoen euro aan facturen pas volgend jaar te betalen. Een van de honderden truuks die de regering gebruikt om haar begroting op te smukken, lees te vervalsen. Dat daarmee verschillende firma’s over kop gaan lijkt hen niet te deren. Zo worden er zonder enige schaamte facturen van september doorgeschoven naar februari. Vijf maanden dus. Fraai.

   

  Ik heb maar een woord voor dergelijke praktijken: misdadig. Dit is gewoon moord met voorbedachten rade op bedrijven.