• Schuilt er een latent Nationaal-Socialist in Marc Vandelooverbosch (VRT-Radio 1)?

  horstAfgelopen maandag was er in Voor de Dag op Radio 1 een opmerkelijk stukje van Marc Vandelooverbosch te horen. (luister hier)

   

  In het stukje ‘Wetstraatwatcher’ had hij het o.a. over de receptie op het koninklijk paleis, over de receptie van de CD&V en ook over de gebeurtenissen die zich vorige week binnen het Vlaams Belang afspeelden. Hij ergerde zich duidelijk aan het feit dat de plooien zijn gladgestreken (als die er al waren) en dat we als een Testudo naar de verkiezingen gaan. Bij zijn vaststelling dat de rangen bij Vlaams Belang gesloten blijven, zei hij plots: “Die Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen.” Eigenaardig. Ik vroeg me dan ook af vanwaar die tekst kwam en wat die betekende. Een journalist als Vandelooverbosch doet zoiets niet zonder reden. Dus tikte ik op Google “Die Fahne hoch” in en kwam op een site waaruit bleek dat dit een lied is dat geschreven is door ene Horst Wessel. En dat er trouwens ook parodieën werden op gemaakt. De originele versie blijkt echter zo te klinken. (Op internet vind je echt quasi alles. Zelfs een afbeelding van Horst Wessel. Wat mij betreft allemaal eigenaardig, hoor.)

   

  Maar helemaal geschokt was ik toen ik las dat Horst Wessel een nationaal-socialist was en dat dit lied het officiële lied van de NSDAP van Adolf Hitler was. Eigenaardig, niet? Ik vraag me dan ook af: hoe komt het immers dat een man als Marc Vandelooverbosch de beginzinnen van dit lied kent? Dit lijkt me toch niet de doorsnee parate kennis van een Vlaamse burger. Dit is nu toch echt niet iets dat je zou aanschouwen als algemene ontwikkeling? Shockerend, gewoon. Zou dit nu betekenen dat er een latent Nationaal-socialist schuilt in deze VRT-journalist? (lol)

   

 • Heeft nationalisme nog een toekomst?

  free-derry-finishedVandaag, 30 januari, is voor nationalisten een historische datum. Het was immers vandaag dat de Britse bezettingstroepen in Derry (niet Londonderry) het vuur openden op vreedzame betogers die manifesteerden voor burgerrechten. Daarbij werden er verschillende mensen door het Britse leger afgemaakt. Die dag ging (o.a. dankzij U2) de geschiedenis in als Bloody Sunday.

   

  Het is een van die feiten in de Ierse geschiedenis geweest die er voor gezorgd hebben dat men voor de volle 100% voor de republikeinse strijd ging. Een terechte strijd. Een strijd voor het zelfbeschikkingsrecht van een volk. Een zelfbeschikkingsrecht dat ingeschreven staat in het Handvest van de Verenigde Naties. Maar een strijd was het. Hoe pijnlijk ook.

   

  Pijnlijker wordt het dan als je moet vaststellen dat de leiders van die strijd vandaag de dag plooien voor de druk van het establishment, onder het mom dat het voor de vrede is. Het establishment waar ze – in het belang van hun volk – zo tegen gevochten hebben. Het is schokkend dat de Ierse nationalisten nu zelfs de RUC erkennen als politie. De RUC die steeds de republikeinen, de nationalisten hebben vervolgd en zelfs vermoord. Is het establishment dan zo sterk? Gaat het werkelijk over vrede op het Ierse eiland? Of worden ze gewoon, zoals zo vaak, opgelicht?

   

  Ik hoop van niet. In het belang van uw volk moet ge uw strijd durven voeren. Een strijd die ge niet moogt opgeven tot uw volk is bevrijd. Tot uw volk eindelijk zijn zelfbeschikkingsrecht heeft. In Ierland is dat dan tot Ierland weer verenigd is. In de woorden van Thomas Davis: A nation once again.

   

  Maar ook in Vlaanderen hebben de nationalisen een taak. Ook zij mogen niet rusten tot Vlaanderen onafhankelijk is. Al is in vergelijking met de Ieren onze strijd steeds en vanzelfsprekend een geweldloze strijd geweest. Maar hij heeft er wel toe geleid dat de geesten zijn gaan rijpen. De Vlaamse onafhan,kelijkheid is al lang geen droom meer van enkele Vlaamse militanten. Het is een optie, de enige optie op een betere samenleving.

 • Hoboken: ’t Is al ambras

  sorghvlietVandaag gaan actievoeren onder het motto SOS Democratie bij de installatievergadering  van de Hobokense districtsraad. Daarna heb ik dan ook de vergadering bijgewoond.

   

  Twee vaststellingen. Ten eerste is het districtscollege – waar trouwens twee “allochtonen” zetelen – geïnstalleerd met de stemmen van de maoïstische PvdA. Geen verrassingen dus, zoals ik had voorspeld. Dat betekent dus dat de SP.a duidelijke beloftes heeft gedaan aan die communistische partij. De volgende zes jaar is ons Hoboken dus overgeleverd aan de communisten. Want reken maar van yes dat Branders en Co van hun positie gebruik zullen maken.

   

  Ten tweede: ’t is al ambras in de tent. Bij de stemming of er nu vier leden in het college zouden zetelen (1 CD&V-N-VA, 1 VLD en 2 SP.a) of vijf (extra SP.a) werd er tot vijf besloten. Tot grote woede van de CD&V-N-VA en VLD die prompt de schorsing van de zitting vroegen. Volgens hen zijn met die extra sos in het college de gemaakte afspraken geschonden. Natuurlijk waren ze snel terug om natuurlijk hun postjes veilig te stellen en zich als schepen te laten aanstellen. Eens schepen trapten de VLD-ster Annemie Langmans, CD&V-er Kristof Waterschoot en raadslid Kathelijne Toen het af uit protest.

   

  Goed begonnen is half gewonnen is een oud spreekwoord. Wel knaapkes van de CD&V, N-VA, en VLD, ik had u gewaarschuwd, hé? De districtsraad is amper één zitting weg en de SP.a zet u al in ’t zak. En altijd maar de uitgestoken hand van het Vlaams Belang weigeren, hé. Wel, goede vrienden, wij zouden u niet geflikt hebben. Ik begin stilaan te vermoeden dat jullie masochistische karaktertrekjes vertonen.

   

  En wie is de grote dupe van het verhaal. De gewone Hobokenaar. Die moet met een dergelijk bestuur van bedriegers en beliegers verder. Mooi is dat.

 • Gedichtendag

  rene de clercqMIJN VIJAND IS MIJ LIEF

  Mijn vijand is mij lief,
  Omdat hij vijand is,
  Dewijl hij mij uit laksheid hief
  En haat geeft dien ik mis.

  Mijn vijand is mij borg
  Voor vasten moed en sterke daad.
  Heb ik voor Vlaandren hart en zorg,
  Ook voor mijn vijand en mijn haat.

  Laat ruw zijn die mij tegen zijn,
  Laat diep gaan, wat mij wondt.
  Eerst als ik opbriesch van de pijn,
  Voel ik mijn toorn gezond.

  Eerst als het zwaard jeukt naar mijn hals,
  Draag ik hem recht en hoog,
  Vergend van al wat Walsch en valsch,
  Tand voor tand, oog voor oog.

  Oertrouw en dapper Dietsch,
  Geslagen vaak, versagend nooit,
  Zoolang nog iets
  Den nek mij spant, dat liever springt dan plooit,

  Voor Vlaandrens vlaggen wil ik staan,
  Voetvast, vuisttoe,
  Niet vragen wie, noch waar, noch hoe,
  Maar ranselen die mij slaan.

  Rene De Clercq

 • Branders bluft

  Hoboken’t Zou een titel van een Suske en Wiske kunnen zijn, maar de realiteit is droeviger. Zoals men gisteren al op deze blog kon lezen, staat er een minderheidscoalitie van SP.a, VLD, CD&V-N-VA in Hoboken in de steigers. Het enige wat ze nu nog nodig hebben zijn de twee broodnodige stemmen van de communistische en revisionistische PvdA.

   

  Maar omdat Mie Branders van de revisionistische partij niet bij de eindbeslissing aanwezig was, zet ze ne een grote mond op en stelt ze dat de PvdA nog niet in zijn kaarten laat kijken over wat ze vrijdag gaan doen. Onzin natuurlijk. Branders bluft. Zij zal vrijdag de minderheidscoalitie steunen. Want er is aan de PvdA een en ander beloofd, alleen komen ze niet in het college. Dus slimme Branders maakt nu nog wat van hare neus om haar achterban te laten zien wat voor een harde tante ze wel is. Maar de buit voor Branders en co is al binnen.

   

  Wees dus gerust. Er zitten heus geen verrassingen aan te komen. Zoveel lef heeft Branders en co niet, zo veel lef om echt tegen het establishment – dat ze met het woord verfoeien, maar in daden steunen – in het geweer te komen, heeft de PvdA niet. Ook zij laten hun kopke hangen als ze door het establishment worden aangesproken. Ze zijn tenslotte het Vlaams Belang niet, hé?

   

 •  Hoboken ten prooi aan extreem-links

  sosdemocratieWat in de sterren geschreven stond, is nu definitief werkelijkheid geworden. In het district Hoboken komt er een minderheidsbestuur van SP.a-CD&V-N-VA-VLD waarbij gerekend wordt op de steun van de extreem-linkse PvdA.

   

  Het is duidelijk dat het in standhouden van het Cordon Sanitaire helemaal niets te maken heeft met ideologie en principes. In Hoboken draaien de traditionele partijen er immers hun hand niet voor om om de facto in zee te gaan met het extreemlinkse PvdA. Een duidelijk revisionistische partij die nog steeds de weldaden van Mao, Stalin en andere massamoordenaars bejubelen.

   

  Hoboken kan zich dus opmaken voor een extreemlinks bestuur. Het minderheidscollege dat nu in de steigers staat, laat zich immers gewillig voor de komende zes jaar gijzelen door de extreemlinkse PvdA. Elke maand zullen de leden van het minderheidscollege een knieval moeten maken voor Mie Branders en haar PvdA om zeer vriendelijk en braaf te vragen welke punten er die maand kunnen goedgekeurd worden.

   

  Dat door het uitsluiten van de veruit grootste partij met maar liefst 41,3% van de stemmen en 10 van de 21 zetels, de democratie openlijk verkracht wordt, is blijkbaar voor SP.a, VLD en CD&V-N-VA geen probleem. In Hoboken wegen twee zetels blijkbaar zwaarder dan 10.

   

  Het Vlaams Belang zal aanstaande vrijdag 26 januari bij de installatievergadering van de Hobokense districtsraad dan ook betogen tegen deze ondemocratische gang van zaken. Het Vlaams Belang bust in de komende dagen een pamflet in alle brievenbussen van Hoboken om de bevolking op te roepen om vrijdag deel te nemen aan de protestactie onder het motto “SOS Democratie”. De actie van Vlaams Belang zal plaatsvinden aan het Hobokense districtshuis om 18 uur 30.

   

 • Uitspraak van de dag: Mie Branders

  BrandersDe uitspraak van de dag komt vandaag van Mie Branders van de PvdA in de Corelio-kranten: “Maar waarom organiseer je verkiezingen als je toch geen rekening houdt met de uitslag?”

   

  Voor de volledigheid: bij de verkiezingen voor de districtsraad van Hoboken in oktober 2006 haalde Vlaams Belang 10 zetels, de PvdA 2. Met de PvdA wordt er door de traditionele gepraat over een bestuursakkoord, met het Vlaams Belang (sterkste partij met 41% die op een zucht van een absolute meerderheid in Hoboken eindigde) niet.

   

  Kortom, Branders heeft gelijk met haar citaat. Alleen,… het is niet op de PvdA van toepassing.

   

  Foto Solidair, Roland Teirlinck

 • Eretitels

  dewinter-dillenVanavond was ik wat aan 't snuisteren in mijn boekenkast. En zo kwam ik terecht op de boeken en boekjes die Karel Dillen heeft geschreven. Heerlijk om in te grasduinen. Onvermijdelijk denk je dan terug aan de vele wijsheden die de ere-voorzitter van het Vlaams Blok ons heeft bezorgd.

  Een van de wijsheden die me altijd zal bijblijven, is dat Karel Dillen stelde dat we "beledigingen moesten leren opnemen als eretitels".

  Zeker als Vlaams Belanger word je al snel eens met beledigingen geconfronteerd. En als dat gebeurt, moeten we - de woorden van Karel Dillen inachtig - trots zijn op alweer een nieuwe "eretitel".

 • Antwerpen is Brussel niet

  Antwerpen zuidDe mannen van de website Zatte Vrienden hebben gelijk. Het gaat hem over de discussie dat de luchthaven van Antwerpen Brussels North zou heten.

   

  Zatte Vrienden zouden Zatte Vrienden niet zijn zonder een passende reactie. Ze kochten de domeinnaam www.brusselsnorth.be aan waarop de bij deze post geplaatste afbeelding is te zijn. Ook www.antwerpsouth.be is van hen en als je daar op klikt kom je op de site van de nationale luchthaven.

   

  Een ludieke, maar evenzeer schitterende actie. Geestig!

 • Antwerpse gemeenteraad

  WW GR1We hebben afgelopen maandag onze eerste echte zitting van de gemeenteraad achter de rug. De wijze waarop er gedebatteerd wordt is lichtjes anders dan ik de afgelopen jaren gewend was. ’t Gaat er een beetje bruter en “cassanter” aan toe. ’t Schoon Verdiep is duidelijk geen plaats voor de minzame Frank Beke. Mens, die zou daar dood gaan. Ondanks het feit dat ik heel veel respect heb – hoewel hij een politiek tegenstander is – voor Frank Beke en Daniel Termont (die zich btw wel zou thuisvoelen in zo’n raad) moet ik zeggen, dat ik me perfect thuis voel in de Antwerpse gemeenteraad. Wat zeg ik,… Ik ben er thuis. Antwerpen (Wilrijk) is nu eenmaal mijn heimat. Dit is de stad waar ik met hart en ziel voor ga. De stad die in mijn hart en ziel gebrand staat. In Gent was die band er natuurlijk niet.

   

  Alleen de opstelling van de raadzaal is verschrikkelijk. Je moet opzij kijken terwijl je spreekt, want het college zit links van je. Onlogisch eigenlijk. Oppositie en meerderheid zitten over elkaar, maar je interpelleert je collega’s raadsleden toch niet, maar wel het college. Vroeger in den tijd van de legendarische debatten tussen Eric Deleu en Bob Cools was die opstelling beter. Maar soit. We zullen er geen tussenkomst minder voor doen.

   

  Vele meerderheidsleden beklaagden zich over het late uur. Het bestuursakkoord werd ongeveer om 2.10 uur gestemd. Et alors, denk ik dan. Mag een nota die bepalend is voor de volgende zes jaar niet uitgebreid besproken worden? Schepen Voorhamme probeerde me tijdens mijn tussenkomst tot spoed aan te manen. Ik begrijp dat. De man krijgt immers maar een aalmoes om aan politiek te doen. De man is Schepen in Antwerpen en Vlaams Parlementslid. Wie het staatsblad even raadpleegt, kan achterhalen wat de maandelijkse inkomsten van die man zijn. (en dan heb ik het nog niet over de bijkomende inkomsten uit intercommunales edm). Voor zo’n bedrag kan je inderdaad bezwaarlijk zo lang naar tussenkomsten luisteren. ;-)

   

  Wat mij betreft, en ik wil desnoods spiegelen aan socialistisch voorman (we zijn tenslotte de erfgenamen van hun kiezers) Gilbert Temmerman die steeds zei: "Ik zal zeggen wat ik wil zeggen en het zeggen op de plaats van mijn keuze.” Dus ik zal me niet inhouden omdat plots het uur der spoken wordt overschreden. Ooit heb ik een gemeenteraad tot half vijf ’s morgens meegemaakt. Weet je nog, Frank? Ik heb dus nog wat reserve. M.a.w. If you cant’t stand the heat, get out of the kitchen. Dat geldt ook voor Seppe De Blust. (als ge nu nog moet blokken voor een partieel zijt ge ruimschoots te laat, knaap.)

 • Oorlogsverklaring

  taalgrensHet zat er al een tijdje aan te komen. Met het oog op de wetgevende verkiezingen en om goed te staan bij hun Franstalige spitsbroeders verloochen de socialisten steeds meer de rechtmatige communautaire eisen van de Vlamingen. Meer zelfs, ze verloochen het Vlaams regeerakkoord dat gebaseerd is op de zogenaamde vijf resoluties van het Vlaams Parlement van 1999.

   

  Het begon o.a. met SP.a-voorzitter Johan Vande lanotte die stelde dat de splitsing van BHV geen prioritair punt is bij de komende communautaire onderhandelingen van 2007. Maar de hoofdvogel werd toch deze week afgeschoten door Brussels SP.a-minister Pascal Smet die stelde dat hij geen tegenstander is van de uitbreiding van Brussel.

   

  En vandaag komt daar PS-topman Di Rupo bij die in Dag Allemaal verklaart dat hij in ruil voor de splitsing van BHV de aanhechting van Sint-Genesius-Rode bij Brussel wil. Zo zouden de Franstaligen hun natte droom verwezenlijken en hun corridor naar Brussel hebben. Ook laat hij fijntjes weten dat de taalgrens geen wet van Meden en Perzen is. Dit neigt sterk naar een oorlogsverklaring.

   

  Eigenaardig is wel dat Smet deze uitspraken afgelopen weekend doet en dat de interviews voor Dag Allemaal meestal in de week (of soms vroeger) voor de uitgave van het blad worden afgenomen. Het lijkt er dus op dat de SP.a en PS onder één hoedje spelen en dat de SP.a met alle plezier (en in ruil voor????) de Vlaamse eisen aan het verkwanselen is.

   

  En Yves Leterme laat dit maar gebeuren. Het lijkt er op dat hij geen bonje binnen zijn meerderheid wil in zijn race naar het premierschap. Maar wat doe je met een coalitiepartner die op een dergelijke flagrante wijze het regeerakkoord schendt? Die gooi je er uit. Leterme heeft dus geen haar op zijn tanden. Willen we zo’n man afvaardigen naar de communautaire onderhandelingen van 2007?

   

  Waar blijft toch het Vlaamse Front de Refus? Gaan de traditionele partijen de Franstaligen zomaar aan de taalgrens laten prutsen? Wat gaat de N-VA doen? Lijdzaam meegaan met Leterme? Het voorspelt allemaal weinig goeds. Het lijkt alsof ze de Franstaligen al bij voorbaat vrij spel hebben gegeven. Er is duidelijk nood aan een Vlaams front dat neen durft zeggen. En waar vinden we dat? Tja voorlopig maar bij één partij.

 • De échte flikken?

  DDankzij de ÉÉN-serie heeft het begrip ‘Flikken’ een positievere connotatie gekregen. Maar vroeger was het een scheldwoord dat onterecht aan politiemensen werd gegeven omdat ze mensen zouden ’flikken’. Maar lijken de échte ‘Flikken’ nu op komst?

   

  Wegens een klacht van een vreemdeling die in Gent woont, woedt het debat over de zogenaamde praktijktests in alle hevigheid. Waarover gaat het? Wanneer een vreemdeling een job geweigerd wordt, of een huurwoning geweigerd wordt, of de toegang tot een discotheek geweigerd wordt,… gaat men er als snel van uit dat er racistische motieven in het spel zijn. En racisme is een strafbaar feit. Alleen, ’t is moeilijk te bewijzen.

   

  Vandaar de praktijktest. Als er iemand verdacht wordt van racisme stuurt men iemand undurcover op pad die hetzelfde probeert te verwezenlijken als het zogenaamde slachtoffer. Bv. een huurwoning krijgen. De undercover gaat dan proberen om te bewijzen dat de betrokken huisbaas om racistische motieven een huurwoning weigert.

   

  De grens tussen het zoeken van bewijzen en uitlokking is hier zeer dun. Meer zelfs, het lijkt veel sterker op uitlokking, op flikken, dan op een normale manier bewijzen vergaren. Hoe dit rijmt met de verdraagzame samenleving die de politek-correcten ons willen voorschotelen, weet ik niet. Men institutionaliseert angst bij de mensen. Men zorgt er voor dat mensen zich niet langer vrij voelen hun huis of appartement te verhuren aan wie ze willen, om een job te geven aan de kandidaat van hun keuze of om vrij het eigen klantenbestand te bepalen. Kortom het perkt de vrijheid in. En dat kan toch de bedoeling niet zijn. Ook journalist Guy Tegenbos ziet het gevaar van het invoeren van dergelijke tests wanneer hij stelt: “dat een brutale invoering ervan door de bevolking ervaren zou worden als een politiestaatmethode.” Tja, hoe moet je zoiets anders ervaren?

 • Speeltijd in Hoboken is voorbij

  SorghvlietSinds de jongste districtsraadsverkiezingen hebben de partijen CD&V-N-VA, VLD, SP.a en PvdA behoorlijk aangemodderd. De enige reden waarom deze partijen aan de onderhandelingstafel zaten, was de uitsluiting van de ruimschoots grootste partij Vlaams Belang. Dat blijkt dan ook het enige te zijn waarover ze het eens zijn.

   

  Intussen is er geen bestuursakkoord en geen bestuur in Hoboken en dat op amper twee weken van de installatie van de nieuwe districtsraad. Voor Vlaams Belang heeft deze chaos lang genoeg geduurd. De speeltijd is voorbij. Vlaams Belang heeft dan ook vandaag een uitnodiging gestuurd aan de verkozenen van CD&V-N-VA en VLD om rond te tafel te gaan zitten om tot een bestuursakkoord te komen. Onze fractie is zelfs bereid het Deense model te toe te passen waarbij Vlaams Belang een coalitie van CD&V-N-VA en VLD zal steunen. Enkel door te praten met Vlaams Belang bestaat er een kans op een sterk en degelijk bestuur in Hoboken.

   

  Wat er nu in het Zuiderdistrict gebeurt is een slag in het gezicht van de Hobokense kiezer. En daaraan moet een eind komen. De CD&V-N-VA en VLD moeten zich er terdege van bewust zijn dat als ze de uitgestoken hand van de grootste Hobokense partij (10 zetels van de 21) weigeren, ze een verpletterende verantwoordelijkheid dragen in de chaos waarin Hoboken dreigt terecht te komen.

 • Eurovisie Songfestival 1976 en Hyundai

  Bucks FizzWie heeft er al de advertentie van Hyundai al gezien onder de slogan “Maak plaats in je hersenen. De gimmik is dat je enkele dingen uit je geheugen moet uithalen om plaats te maken voor de saloncondities van Hyundai. Geestig gevonden. Alleen…

   

  Er is wat met de hersenen van Hyundai (of van de reclamemaker). Allez toch iets met hun encyclopedisch geheugen. Zo moet je het Eurovisie Songfestival van 1976 uit je geheugen bannen en die opmerking is vergezeld van een foto van Bucks Fizz. Echter,... Bucks Fizz was de winnaar van Eurosong in 1981 met het liedje “Making your mind up”. In 1976 was de winnaar Botherhood of Man met het nummer “Save all your kisses for me”. Wat heeft dit met actualiteit of politiek te maken? Geen bal, maar vroeger nam ik al eens regelmatig deel aan allerhande quizzen. Ook muziekquizzen. En als dan de exacte datum een beetje ver in het geheuhgen zit is er nog altijd Wikipedia. Het zou me trouwens verbazen dat niemand anders dit zou opmerken.

   

 • Goedkoop, Leterme, goedkoop

  prinsIn het VRT-programma De Zevende Dag liet Vlaams minister-president, Yves Leterme duidelijk voelen dat de verkiezingsstrijd tegen Verhofstadt is ingezet. En alle slagen tellen blijkbaar. Zo laat hij weten dat de Vlaamse Regering nog tot 2014 de vzw KINT van Prins Laurent moet financieren. Immers de Vlaamse Regering heeft de kans in 2003 laten liggen om de overeenkomst met KINT op te zeggen zodat ze nog eens 10 jaar loopt. En wie leidde de Vlaamse Regering toen? Inderdaad, Bart Somers, voorzitter van de VLD.

   

  OK, ik vind niet dat het KINT van Laurent moet gesteund worden door de regering. Nu niet en toen niet. Maar net nu met dit nieuws uitpakken is maar goedkoop, zenne Yves. Echt verkiezingspropaganda en niet voor iets, maar degelijk tegen een partij.

   

  Alsof de CD&V in 2003 die subsidie wel zou hebben stopgezet. Ze hebben zo’n traditie om tegen het hof in te gaan. Komaan, zeg. Dat gelooft toch niemand. Alleen wij zouden aan de leden van het Hof zeggen: “Werk eens voor uwe kost, juist zoals iedereen.” Ook vanuit de grote CD&V-fractie in het toenmalige Vlaams Parlement kwam er hierover in 2003 geen enkele opmerking. Dat zegt toch genoeg. Leterme die nu de Vlaamse en communautaire scherpslijper wil spelen, is gewoonweg hypocriet. Zijn voorstel om een parlementaire werkgroep te laten beijken hoe het koningshuis moet worden gefinancierd, zal spijtig genoeg niets meer zijn dan een verkiezingsstunt.

 • Antwerpse gemeenteraad

  ww GR2Allez, we zijn vertrokken. Gisteren heb ik eindelijk mijn eed afgelegd als Antwerps gemeenteraadslid . Eindelijk, niet dat ik neerkijk op de gemeenteraad van Gent, maar hier ben ik gewoon thuis. ’t Is echt een verschil.

   

  Het ziet er naar uit dat we ons wel gaan amuseren. We hebben een sterke fractie, zeker ook wat de zogenaamde nieuwkomers betreft. Dat zijn bijna allemaal mensen waarvan ik zeker ben dat ze hun monde de komende zes jaar niet zullen houden. Ook aan de overkant niet trouwens. Daar zit onze goede vriend Bart De Wever. Verbaal sterk kereltje dat zich ook niet kan inhouden. Ik hou wel van zijn stijl.

   

  Nu is het wachten op de eerste wapenfeiten, zijnde de bespreking van het bestuursakkoord op de gemeenteraad van 15 januari e.k. Daar zullen we ons eerste boompje eens gaan opzetten. Heb er zin in. Tot dan zal ik mij nog eens toeleggen op iets wat ik in Gent en masse heb gedaan: indienen van schriftelijke vragen.

   

  We zijn vertrokken. Heerlijk.

   

 • Dedecker doet zijn vrienden Verhofstadt, De Gucht en co een plezier

  DedeckerIk begin stilaan te twijfelen of Jean-Marie Dedecker het politieke spel evengoed beheerst als het judo. Na het debacle bij de N-VA waar hij zich als een schooljongen laat rollen door Bart De Wever of all people, maakt hij nu de fout met zelf een partij uit de grond te stampen en deel te nemen aan de wetgevende verkiezingen van dit jaar.

   

  Toen hij uit de VLD geknikkerd werd, heeft Jean-Marie gezworen dat hij er zijn werk van zou maken om de VLD af te straffen voor hun kiezersbedrog van de afgelopen 8 jaar. Als rechtse liberaal voorwaar een eerbare doelstelling. Maar zijn recente beslissing heeft waarschijnlijk champagnekurken doen knallen in de Melsenstraat. Daar waar de oppositie in de mate van het mogelijke in een zo sterk mogelijke formatie voor de dag te komen om paars te breken, komt er nu nog extra versnippering.

   

  Niet dat ik schrik heb dat er kiezers van Vlaams Belang naar de partij van Dedecker zullen vloeien. De kans is immers miniem, maar het erge is dat de stemmen voor die nieuwe speler op het politieke veld, verloren stemmen zijn, stemmen die de voor Vlaanderen zo nefaste paarse meerderheid niet zullen breken. Meerderheden worden immers op basis van zetels gevormd en niet op basis van stemmen. Dedecker moet al heel goed met zichzelf staan om te denken dat hij de kiesdrempel van 5 of 8% zal halen. Overmoed? Ik denk van wel. En dus gaan de stemmen die in bij de verkiezingen op Jean-Maries partij worden uitgebracht op de hoop van de ongeldige, blanco’s en andere niet verkozenen. Want was dat niet de belangrijkste les van De Wever aan Dedecker: zonder mandaten, zonder verkozenen kan je niet aan politiek doen. Kortom Dedecker mist hiermee zijn kans om de VLD echt pijn te doen.