• Nieuwe Kamer, oude streken

  KamerVandaag hebben de nieuwe kamerleden en de rechtstreeks verkozen senatoren hun eed afgelegd. Zij kunnen dus aan de 52ste legislatuur beginnen.

   

  Er zijn heel wat nieuwe gezichten in de Kamer. De Kamer is weer wat veranderd van uitzicht, maar niet van streken. Het klassieke incident wordt een heuse traditie. Qua ledenaantal heeft Vlaams Belang recht op een plaats in het Bureau (het dagelijks bestuur, zo u wil) van de Kamer Van Volksvertegenwoordigers. Alleen, het is niet tot een samenstelling van dat Bureau gekomen. De Franstalige partijen willen niet dat er een Vlaams Belanger zitting heeft van het Bureau. Resultaat: de aanduiding van het Bureau zal pas volgende week plaats vinden.

   

  Some things never change.

   

  Wel nieuw is dat de Vlaams Belangfractie al van de eerste dag een wetsvoorstel heeft ingediend. En wel eentje dat voorziet in de splitsing van de kieskring en het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.

   

  Toch vriendelijk van ons, hé. Het moet gewoon maar goedgekeurd worden en de nieuwe regering heeft al direct een zorg minder. We zijn er tenslotte om mekaar te helpen, nietwaar? ;-)

   

 • Hoofdcommissaris Patrick Janssens

  politiehondDie Patrick Janssens toch. De man is niet alleen burgemeester van Antwerpen, voorzitter van de gemeenteraad, Vlaams Parlementslid, bestuurder bij Dexia (en ik vergeet er natuurlijk nog een paar), maar hij voelt zich blijkbaar ook goed in zijn vel als pseudo-korpschef van de Antwerpse politie.

   

  Waar gaat het over? Mijn collega en goede vriend Bart Debie interpelleerde de burgemeester over de toekomst van de hondenbrigade van de Antwerpse politie. Die hondenbrigade wordt bijna nooit meer operationeel ingezet. En wat blijkt? Dat is op bevel van de burgemeester himself.

   

  Zolang ik nu al aan gemeentepolitiek doe (en dat is intussen meer dan zes jaar), dacht ik dat de burgemeester het administratief hoofd van politie is. Dat was alleszins zo in Gent, waar toenmalig burgemeester Beke (die volgens Janssens nochtans een voorbeeld is voor hem) zich nooit inliet met de operationele leiding van de politie. Terecht, trouwens want de operationele leiding van politie ligt in handen van de korpschef.

   

  Maar ofwel denkt Janssens dat er aan hem een groot korpschef is verloren gegaan ofwel duldt hij geen hoofdcommissaris naast zich en wil hij de touwtjes bij de politie zelf in handen hebben onder het motto “alle macht aan Janssens”. Welke van de twee het ook is, gisteren bleek uit het antwoord van de burgemeester dat hij eigenhandig wijzigingen aanbrengt aan de middelen die zullen ingezet worden bij ordediensten. Dat was het geval bij de eindrondewedstrijd Antwerp-KV Mechelen. Toen hij op de plannen van de ordedienst had gezien dat ook de hondenbrigade zou worden ingezet, verbood de burgemeester die inzet botweg. Alsof Janssens plots dé autoriteit en deskundige is inzake inzet van politie en opstellen van een ordedienst.

   

  Wat een arrogantie zeg. De politieofficieren op de elfde verdieping van de Oudaan mogen gewaarschuwd zijn. Hun job staat op de tocht, want Janssens kan het allemaal beter.

 • Vlaamse Regering: vazallen van Leterme

  Kris PeetersVandaag hebben minister-president Yves Leterme en Vlaams Minister Inge Vervotte hun ontslag ingediend bij de voorzitter van het Vlaams Parlement. Morgen beleven deze twee excellenties hun laatste zitting op Vlaams niveau en donderdag leggen ze hun eed af in respectievelijk Senaat en Kamer. Diezelfde donderdag legt Kris Peeters bij de koning zijn eed af als minister-president van Vlaanderen en worden er in het Vlaams Parlement twee nieuwe CD&V-ministers benoemd. Dat worden Steven Vanackere op Welzijn en Hilde Crevits op milieu. Uiteraard zal er donderdag een debat gewijd worden aan de verklaring die Peeters namens de Vlaams regering zal afleggen.

   

  Het is duidelijk dat Leterme zelf de agenda bepaalt en er een strak schema p nahoudt. Gisteren wist het Bureau van het Vlaams Parlement nog niets, vandaag kon het achter de feiten aanhollen. Of beter gezegd zich neerleggen bij de agendasetting van Leterme, waarvoor alles moet wijken. Nu ja, het is goed dat er eindelijk duidelijk komt inzake de positie van Leterme, maar we kunnen ons bij deze gebeurtenissen toch wel wat vragen stellen.

   

  Neem nu de nieuwe minister-president Kris Peeters. Peeters is de technocraat van de regering. Hij werd niet in het Vlaams Parlement verkozen. Hij werd gevraagd door Leterme himself en ruilde Unizo in voor een ministerzetel. Daardoor is hij altijd de trouwe schildknaap van Leterme geweest. Als Leterme vraagt: “Spring”, dan vraagt Peeters: “Hoe hoog?”. Dat belooft dus weinig goeds. Kan een Vlaamse Regering onder de leiding van Peeters een slagkrachtige regering zijn? Peeters heeft alles aan Leterme te danken en is dus schatplichtig. Het is dan ook niet ondenkbeeldig dat de Vlaamse Regering steeds zal buigen voor de oekazes van de federale regering als Leterme het tot premier zou schoppen.

   

  Een bijkomende vraag is wat Peeters als kersverse minister-president vrijdag aan informateur Reynders zal gaan vertellen. Reynders nodigt vrijdag alle regeringsleiders van de gemeenschaps- en gewestregeringen uit. Daar moeten die dames en heren aan de informateur de verzuchtingen van hun respectievelijke regeringen laten weten. De topvraag is dan: Zal Peeters daar het Vlaams Regeerakkoord, inclusief het communautaire luik met de vijf resoluties van het Vlaams Parlement van 1999, op tafel gooien? En dat met de mededeling dat dat “non-negotiable” is? Ik heb er mijn twijfels bij.

   

  Als het premierschap van Leterme en de regeringsdeelname van de CD&V op federaal niveau er van af hangt, zal Peeters kiezen om niet te veel druk te ontwikkelen. En zo zal het Vlaams Regeerakkoord van 2004, na het BHV-debacle, definitief naar de prullenmand verwezen worden.

 • Wat is er fout aan Nederlandstalige muziek?

  VerminnenDat is een vraag die ik me regelmatig stel. Zeker wanneer ik het aandeel bekijk van Nederlandstalige muziek op de radio in Vlaanderen. Vandaag werd de analyse “The radio observer 2007” bekend gemaakt. Volgens die cijfers is het aandeel van Nederlandstalige muziek op de radiozenders in Vlaanderen gedaald van 5 naar nog amper 3%. Zelfs Radio 2 van de openbare omroep zou volgens die cijfers nog maar aan amper 14% geraken, maar ook op die zender is er een daling tegenover 2 jaar geleden.

   

  Erg en ergerlijk vind ik dat. Ik ben het niet eens met een voormalige mediaspecialist in het Vlaams Parlement die stelde dat de Nederlandstalige muziek botweg van te lage kwaliteit is om op de radio te draaien. Volgens hem is dergelijke muziek te lelijk om dood te doen. Hij is fout. M.i. is er altijd kwaliteitsvolle Nederlandstalige muziek geweest. En kwaliteitsvolle Nederlandstalige muziek in alle genres. Waard om op de radio gespleed te worden. Neem nu recent de Fixkes. Toch een leuk nummer zeker!? En die knapen hebben de verkoopcijfers om te bewijzen dat de Vlamingen dat soort muziek weten te smaken. Of Laura Lynn? Niet onmiddellijk mijn persoonlijke favoriet, maar wel die van een groot deel van de Vlamingen die allemaal de moeite doen om haar CD’s te gaan kopen. Ook zij kan dat met keiharde verkoopscijfers bewijzen. Of neem eens de cijfers van aanwezigen op de concerten van Clouseau in het Sportpaleis. Er zijn heel wat internationale topartiesten die het met minder publiek moeten stellen als ze in Vlaanderen komen optreden.

   

  En ook in een recent en minder recent verleden is er goede Nederlandstalige muziek geproduceerd. Zijn Johan Verminnen, Raymond van het Groenewoud, De Strangers, Willem Vermandere, Kris de Bruyne,… allemaal zo slecht? Ik dacht van niet.

   

  De elitaire en intellectualistische programmamakers van al die radiostations zouden zich beter eens wat minder verheven voelen boven de rest van de bevolking en eens luisteren wat de doorsnee Vlaming uit zijn radio wil laten galmen. Ik zeg niet dat er alleen maar Vlaamse muziek te horen mag zijn. Dat zou een verschraling zijn. Maar nu is het onevenwicht toch echt totaal.

   

  En willen ze niet luisteren naar het volk, wel dat de openbare omroep dan maar eens opteert voor een digitale radiozender (DAB) met enkel Nederlandstalige muziek en producten van eigen bodem. Vandaag de dag met de nieuwe zendtechnieken kan dat niet zo’n onoverkomelijke opdracht zijn. Ge zult zo’n zender nogal zien pieken. Het wordt tijd voor een herwaardering van de Nederlandstalige artiesten. Ik vraag me af wat zij over de analyse denken.

 • Leterme minacht het Vlaams Parlement

  Vlaams-Parlement-Plenaire-vergaderingAllez, de media nemen vandaag allemaal het nieuws over dat gisteren al in Het Laatste Nieuws te lezen stond. Leterme en Vervotte zouden volgende week ontslag nemen en Vlaams Minister Kris Peeters zou minister-president worden. Wie Inge Vervotte zal opvolgen in de Vlaamse Regering en wie de nieuwe CD&V-minister wordt, is nog niet in de media uitgelekt.

   

  Wat mij bij al die artikels, die niet officieel bevestigd worden, stoort, is de lijdzaamheid van de Vlaamse Parlementsleden van de meerderheid. Die zitten als brave kerstekinderen te wachten tot meneer Leterme en mevrouw Vervotte, en vooral de CD&V-top hen vriendelijk laat weten hoe en welke verschuivingen er in de Vlaamse Regering zullen plaatsvinden.

   

  Naast het feit dat de parlementsleden van de parlementsleden van de meerderheid koorknapen zijn, erger ik me nog meer aan de minachting voor het Vlaams Parlement die blijkt uit het gedrag van Leterme en co. Op geen enkele wijze vinden hij en de zijnen het nodig het Vlaams Parlement in te lichten over wat er te gebeuren staat. Zelfs aan het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement, weigert de Vlaamse Regering te laten weten hoe het verder gaat. En vergeet niet, de eedaflegging in de Kamer (die - als Leterme hem aflegt - automatisch leidt tot zijn ontslag als lid van de Vlaamse Regering) is minder dan een week van ons verwijderd.

   

  Het is duidelijk dat Leterme vindt dat de komende herschikkingen in de Vlaamse Regering voorlopig niet de zaken van het parlement zijn. Zo vernedert de man de instelling, maakt ze onderhevig aan zijn persoonlijke ambities en die van zijn partij en degradeert hij het Vlaams Parlement tot een soort veredelde gemeenteraad. Zelden zo’n arrogantie gezien. Zelfs Dehaene – die steevast als meest arrogante minister door het leven gaat – zal zijn meerdere in Leterme moeten erkennen.

 • De verheven Van Campenhout

  kielIk heb het op deze blog al eens gehad over de arrogantie van het Antwerpse stadsbestuur en meer bepaald over de arrogantie van de socialisten. Wel, de liberalen moeten er niet echt voor onderdoen. Allez, mijne vriend Ludo Van Campenhout, toch niet.

   

  In het bestuursakkoord is de bouw van een nieuw voetbalstadion in Antwerpen één van de grote prioriteiten en blikvangers. Ook Vlaams Belang is een dergelijk project genegen. Natuurlijk zijn de modaliteiten waarbinnen zo’n stadion tot stand komt zeer belangrijk. Het spreekt vanzelf dat ik als fervent voetballiefhebber de schepen van sport hierover regelmatig in commissie of in de gemeenteraad ondervraag.

   

  Tot vandaag is er nog weinig concreet. Het stadsbestuur is aan het bestuderen welke de beste locatie is en hoe ze aan de nodige financiële middelen gaan geraken, laat de schepen me weten. Het is immers ondenkbaar en ook financieel onhaalbaar dat de stad de volledige kost van een nieuw voetbalstadion zou betalen. Daarom is de stad op zoek naar privé-investeerders en pleit ze in deze voor een PPS-constructie.

   

  Opmerkelijk was een artikel in Gazet Van Antwerpen van vorige week. Volgens dat artikel heeft Germinal Beerschot concrete plannen voor de bouw van een nieuw stadion. Ook zou de bouw van het stadion volledig met privé-middelen gefinancierd worden. Gisteren vroeg ik dan ook aan de schepen of hij naar aanleiding van dat artikel reeds contact had met de verantwoordelijken van die voetbalclub.

   

  Antwoord van de schepen? Neen. Hij had het ook in de krant gelezen en als er mensen plannen hebben voor de bouw van een voetbalstadion moeten ze maar tot bij hem komen. Als dat geen arrogantie is. Stel dat de plannen van GBA concreet zijn? Stel dat GBA werkelijk de nodige financiers heeft? Dan voert GBA ongevraagd een deel van het bestuursakkoord uit. Dan moet Van Campenhout niet meer op zoek naar een bouwheer, een architect, geldschieters,… Daarvoor zou een schepen van sport blij moeten zijn. Maar wat doet Van Campenhout? Hij neemt niet eens de moeite om zich over deze piste te informeren. Neen, ze moeten maar tot bij hem komen. Voelt hij zich nu echt zo verheven boven alles en iedereen? Of speelt zijn voorkeur van voetbalclub hem parten?

  Foto: stadionwelt.de

 • Wie wordt de nieuwe Dehaene en wie vervult de rol van Schiltz?

  BarrikadenpleinDe informateur, Didier Reynders, is - na zich ter vergewissen over de toestand van dit land met de sociale partners en de gouverneur van de nationale bank - nu met zijn informatieopdracht echt uit de startblokken geschoten. De man is nu bezig met de partijvoorzitters en hun verzuchtingen te aanhoren. Vanmorgen zijn Jo Vandeurzen (CD&V) en Bart De Wever (N-VA) reeds aan bod gekomen.

   

  En wat blijkt? CD&V/N-VA heeft wat verzuchtingen in verband met een nieuwe staatshervorming. Het zou maar erg zijn als ze die eisen nu reeds zouden begraven. Dat is waarschijnlijk pas gepland voor als de regering werkelijk gevormd wordt.

   

  Maar een toegeving was er al. De staatshervorming moet weliswaar in het regeerakkoord opgenomen worden, maar het mag later uitgevoerd worden. Dat kan voor het kartel evengoed na 2009. De reden die wordt geopperd, is dat de MR (partij van Reynders) de verkiezingen van 2009 wil afwachten. Waarschijnlijk in de hoop dat ze dan in Wallonië sterker zouden zijn en dus niet zomaar bevoegdheden aan de PS-staat willen geven. Kortom ook een staatshervorming maakt deel uit van partijpolitieke spelletjes en gaat voor de traditionele partijen helemaal niet over beter bestuur.

   

  Maar m.i. is dit een gevaarlijke piste. Er wordt dus geen duidelijke tijdslijn afgesproken. Het doet denken aan het woordje onverwijld in het Vlaams regeerakkoord van 2004 wanneer het ging over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Onverwijld is er toen ook niet gekomen. Zonder duidelijke tijdslijn valt dan ook alle druk weg om bepaalde wezenlijke stappen in die broodnodige staatshervorming te zetten. Het lijkt er op dat we terug in de tijd van het Sint-Michielsakkoord zijn terecht gekomen. Wie vervult er nu de rol van Dehaene? En vooral, wie zal de nieuwe Schiltz zijn?

   

  Het is alleszins duidelijk. De Tsjeven willen duidelijk kost wat kost terug aan de macht. En daar mag dan blijkbaar wat tegenover staan. De eerste toegeving is er al. En dat pas na een eerste gesprek met de informateur. Wat gaat dat zijn als de regering werkelijk moet gevormd worden. Ik hou mijn hart al vast.

 • De stelende eksters van Laken

  PaleisDat de leden van de koninklijke familie zich boven de wet verheven voelen, bleek gisteren tijdens het vragenuurtje in het Vlaams Parlement. Vlaams Volksvertegenwoordiger Wim Van Dijck stelde een vraag aan minister Bourgeois over de meubelen die prins Filip van de Vlaamse overheid in bruikleen heeft, maar blijkbaar niet wil teruggeven.

   

  Hoe zit dit verhaal in elkaar? Zoals elke Antwerpenaar weet staat er op de Meir een (koninklijk) paleis. Het gebouw zelf is een parel van Rococo-architectuur en diende als residentie voor o.m. Napoleon, onze goede koning Willem en dan later voor de familie Von Saxen-Coburg Gotha, die zich na de Eerste Wereldoorlog de familie Van België is beginnen noemen.

   

  Dit paleis werd echter al een hele tijd niet meer gebruikt en stond te verkommeren. In 1969 werd het eigendom van de Vlaamse Gemeenschap dat het nu laat renoveren. De benedenverdieping zal gebruikt worden voor commerciële doeleinden en boven komt er een museum dat de pracht van het gebouw en zijn geschiedenis in ere wil herstellen. En bij dat paleis horen er schitterende, in opdracht van Napoleon speciaal voor het paleis ontworpen Empire-meubelen. Alleen,… die werden in de loop der jaren in bruikleen gegeven aan het hof, dat er in 1995 het stulpje van kroonprins Filip mee inrichtte. Maar bruikleen is geen eigendom en dus ooit moesten die meubelen terugkomen.

   

  En nu de Vlaamse regering de meubels opnieuw in het paleis wil opnemen, blijft het stil bij het Hof. Op de vele vragen van de Vlaamse Regering om de meubelen terug te bezorgen komt er maar geen antwoord. Wat is er dan met de meubelen gebeurd? Niemand weet het. Hebben de kindjes van de kroonprins met hun koninklijke schaartjes figuurtjes uit de zetels en stoelen geknipt? Hebben ze met hun koninklijke stiftjes ventjes getekend op de kasten? Of zijn de meubels doorverkocht, of in de open haard beland? Of zijn ze nog intact. We kunnen er geen antwoord opgeven, want het hof en minister Reynders laten niet van zich horen.

   

  Eén ding is zeker, de meubels komen voorlopig niet terug? En voorlopig durft de minister niet eens juridische stappen te nemen tegen de koninklijke familie.Door dit gedrag van het hof in het algemeen en de kroonprins in het bijzonder, wordt nog maar eens aangetoond dat de familie Van België zich boven de wet verheven voelt. Of zoals Van Dijck het tot slot stelde: “Onze partijvoorzitter noemt de koninklijke familie steevast de stelende eksters van Laken. Ik geloof dat hij gelijk heeft.” Wel ik geloof het ook.

 • Dedecker Republikein?

  PaleisAllez, Vandaag is Jean-Marie Dedecker uitgenodigd op het paleis. En hij is onder het motto “ik spreek met iedereen” op de uitnodiging van Albert ingegaan. Nochtans beweert Dedecker een republikein te zijn. Als je zijn schrijfsels naleest en zijn tussenkomsten in de Senaat over het Hof, dan zou je dat inderdaad denken.  

   

  Maar vandaag heeft hij zich laten kennen. Want het is duidelijk. Dedecker gaat niet naar de koning omdat hij met iedereen praat. Neen, hij gaat naar de koning omdat hij de politieke goegemeente niet wil schofferen. Hij heeft zes parlementaire zetels en hij wil het establishment niet tegen zich krijgen. Want dan krijg je in dit land een moeilijke en meedogenloze strijd. Wij weten er alles van. Wij vechten die strijd al jaren. En wat speelt er nog bij Jean-Marie? Hij weet dat er misschien nog een appel uit de kast kan vallen.

   

  Ach Dedecker heeft over het Hof een grote smoel, maar niet het lef. Karel Dillen zaliger had dat lef wel. In 1991 weigerde hij op de uitnodiging van Boudewijn in te gaan. Wij zijn republikeinen, niet alleen in woord, maar ook in daad. En wij hadden geen schrik om daarvoor door de politieke goegemeente uitgespuwd te worden. Wij wilden niet kost wat kost salonfähig zijn. Dedecker blijkbaar wel. Hij wil mee aan tafel met de grote heren die hij voor de verkiezingen uitspuwde. Rechtlijnigheid is wat mij betreft iets anders, maar daarom zit ik dan ook bij de partij waar ik nu zit.

   

  Nu is het nog wachten op Bart De Wever. Die zit nu bang en met angstzweet op het voorhoofd af te wachten dat ze niet alle partijvoorzitters in Laken uitnodigen en dat Albart genoegen neemt met Jo Van Deurzen. Nochtans zou ik eens willen zien wat Bart zou doen als hij uitgenodigd wordt door de koning. Zou Bart dan nog laten merken dat hij uit de radicale Vlaamse Beweging komt? Dat hij een bordeaux pet heeft gedragen? Dat hij ook België barst heeft geroepen? Ach, ‘k ben in een goede bui vandaag. Ik hoop dat de koning Bart niet voor die pijnlijke keuze zal stellen. Het feit dat ze de staatshervorming al niet zullen halen, zal voor Bart al meer dan pijnlijk genoeg zijn om uit te leggen. Een dergelijk symbolisch bezoek hoeft er dan niet bovenop te komen. Hij heeft al problemen genoeg.

   

  UPDATE: toen ik dit schreef was er nog geen nieuws over Bart. Maar blijkbaar is N-VA-voorzitter De Wever gisteren ook al op audiëntie bij Albert geweest. Waarover zouden ze het gehad hebben? Over de betogingen waar Bart aanwezig was en België Barst riep? Ach, het kan er maar bijkomen. Als ik vandaag informateur Reynders hoor, zal Bart nog wel ergere dingen moeten doen. Hopelijk moet hij nooit een feest gaan openen in Groningen. ;-)

 • Hoe evalueer je zoiets?

  verkiezingenAllez, de verkiezingen zijn alweer voorbij. Maar hoe evalueer je dit? Er zitten heel wat opmerkelijke zaken in de uitslag. Neem nu SP.a-Spirit. Die betalen het grootste deel van de rekening van de regering-Verhofstadt. Maar soit. Paars is terecht afgestraft en daar zijn we blij om. Wie dan de zwaarste rekening betaalt bij de Paarse partijen is bijzaak. CD&V/N-VA doet het goed. Maar dat was geen verrassing. Men heeft er een strijd tussen Leterme en zijn “goed bestuur” en Paars van gemaakt (media) en Paars heeft het onderspit moeten delven.

   

  Vlaams Belang? Een belangrijke vaststelling is dat we nog steeds vooruit gaan. Ook dat is positief. Het was een zeer moeilijke verkiezing. De media heeft alles uit de kast gehaald om ons uit de campagne te houden. Ook onze klassieke onderwerpen, zoals de aanpak van de criminaliteit, de vreemdelingenproblematiek en zelfs de staatshervorming, werden angstvallig vermeden. We wisten op voorhand dat het quasi onmogelijk zou zijn de resultaten van 2004 te evenaren. Immers, toen ging de verkiezing over het Vlaams Blok zelf, na het partijverbod van Gent. En we hadden dit jaar ook concurrentie op rechts. Iets wat de afgelopen verkiezingen nooit hebben gehad.

   

  En zo komen we aan de verrassende uitslag van Lijst Dedecker. Ineens 6 zetels (5 kamer + 1 senaat) en dus partijfinanciering, (Jürgen zal dat naar waarde weten te schatten) op je conto kunnen schrijven is allesbehalve slecht geboerd. Niemand had een dergelijke uitslag kunnen voorspellen. Alhoewel. ’t Zijn marketingjongens daar bij LDD. Ze hebben een niche gezocht en hebben zich daar ook met volle overgave op gestort. Met duidelijk succes. De vraag is of een samenwerking met die andere rechtsen (wij dus) mogelijk is. Deze verkiezingen tonen aan dat we het best alleen aan kunnen, maar is dat de dat wenselijk voor Vlaanderen? We kunnen beter, maar als we beter willen, mogen we LDD niet links laten liggen. Enfin, dat is een vraagstuk dat in de komende weken moet opgelost worden. En ik, als kleine garnaal, zal daar geen wezenlijke bijdrage aan leveren. Maar ik heb mijn mening.

   

  Wat wel steeds meer duidelijk wordt, is dat Vlaanderen nu echt in alles verschilt met Wallonië. Paars is daar nog springlevend terwijl het in Vlaanderen gisteren schielijk overleden is. Vlaanderen stemt zeer duidelijk rechts en centrum-rechts. En wat ook de kopstukken van LDD daar over beweren, ze zijn rechts. (ik heb daar Verstrepen net iets te veel in de coulissen over bezig gehoord) De vraag is nu of Leterme dit land, in het belang van Vlaanderen, een rechts bestuur kan geven. Ik vrees er een beetje voor. Wat ook duidelijk wordt, is dat er van een staatshervorming op basis van de resoluties van het Vlaams Parlement van 1999 niets zal in huis komen. Dat hebben zowel Leterme als De Wever laten weten. Nochtans bewijzen deze verkiezingen dat Vlaanderen best alleen, of zo veel mogelijk alleen, zijn boontjes dopt. Het bewijs is geleverd dat een onafhankelijk Vlaanderen meer kan dat wat op dit moment het geval is. LDD is ook voor meer Vlaamse onafhankelijkheid. Daar dient over nagedacht te worden.

   

  Enfin, dit zijn maar enkele voorzichtige bedenkingen (ik ben immers maar een amateur), waar ik misschien in de komende dagen nog een beetje van kan afwijken. We gaan nu de cijfers eens zeer goed moeten analyseren en we  moeten er eens rustig over bezinnen. Binnen een week of drie zal ik opnieuw een effectieve analyse maken van 10 juni 2007. En dan iets meer geargumenteerd en wat meer gedegen, want een verkiezingsuitslag moet je rustig en sereen kunnen bekijken en evalueren. Maar een evaluatie is meer dan op zijn plaats.

   

  P.S.: Zou Verstrepen nu hij zelf een zetel heeft gehaald, diegene die hij van ons gekregen heeft teruggeven? Je kan tenslotte maar op één zetel zitten, hé Streep. De samenwerking zou er misschien van kunnen afhangen…

 • Censuur bij de lafaards van VTM

  censuurIk had het kunnen denken. Toen ik mijn vorige post maakte over het slotdebat van VTM, dacht ik nog,... zouden ze dat liedje van Coppens over de illegalen wel laten zien?

  En wat is het resultaat? Ik heb net het debat gezien. Wat ontbrak er? Inderdaad, het liedje van Coppens over illegalen waarvoor de Agalevdames de zaal verlieten.

  Zo gaat dat in dit land. Als het niet-politiek correct is, schijt elke tv-maker in zijn broek en haalt hij het van het scherm. Erg, heel erg. Dit is censuur. Zuivere censuur. Altijd hebben de traditonele partijen de mond vol dat er niet over inhoud van kunstwerken, van programma's, toneelvoorstellingen mag geduscussieerd worden. Dat behoort immers tot de vrijheid van de kunstenaar en de artiest en als daar aan geraakt wordt, is het volgens hen het einde van cultuur. Hoe vaak heb ik ze in de commissie cultuur van het Vlaams parlement dat zinnetje niet horen afdrammen.

  Wel knapen van de commissie cultuur van het VP, wat is dit voorval dan? Wie gaat interpelleren over de inperking van de vrijheid van de artiest?

  Ach, ik kan alleen maar hopen dat Coppens het lef heeft om de grappen en liedjes te blijven maken die hij denkt te moeten maken. Want dat is vrijheid en daar heeft hij recht op.

 • Compensatie voor Verhofstadt en azijnpissers van Groen!

  coppensGisteren ben ik naar de opnames van het slotdebat op VTM geweest. ’t Was in de Zuiderkroon te doen, met een optreden van Raf Coppens als inleiding en slot. Ik had het niet mogen doen. Dat debat is er teveel aan. Ik kan er fysiek niet meer tegen. Als je ziet hoe die Stef Wauters en Danny Verstraeten dat debat daar hebben gemanipuleerd in plaats van gemodereerd, zou je voor minder het gevoel krijgen dat je moet kotsen.

   

  Het was duidelijk dat Filip Dewinter zo weinig mogelijk aan het woord mocht komen. Elke politicus moest een eigen USP voorstellen. Daar konden ze Filip niet negeren. Maar na de tussenkomsten van de anderen mocht hij niet eens meer repliceren. Ook bij de andere onderwerpen kreeg hij amper het woord. Hoe komt dat? Hebben ze schrik van de debatkwaliteiten van Dewinter? Wie wel vaak aan het woord werd gelaten was Guy Verhofstadt. Blijkbaar heeft men bij VTM beslist dat hij niet zo goed uit het eerdere debat met Leterme was gekomen en dat hij compensatie nodig had. Ach dit was geen TV-debat meer, het was manipulatie en indoctrinatie.

   

  Gelukkig was Raf Coppens er nog om voor de vrolijke noot te zorgen. En Coppens durft nog al eens bruut en niet-politiek correct zijn. ’t Is een humorist die vindt dat met alles mag gelachen worden. Het is ook zijn recht om dat te vinden. Wie nog eens het bewijs heeft geleverd dat ze azijnpissers zijn, zijn de dames Dua, Vogels en Piryns van Groen. Toen dat Coppens een persiflage maakte op het liedje van de Fixkes “‘k Vraaget aan” met als onderwerp een illegaal verlieten de drie prima donna’s van Groen de zaal. Voor hen moet humor blijkbaar ook politiek-correct zijn. Nochtans was zijn lied niet alleen grappig, Het was meer dan dat, als je begrijpt wat ik bedoel…

 • De minachting van de kiezer

  raadseltjeBij de traditionele partijen is men al druk aan het spreken met elkaar en maakt men afspraakjes. SP.a met VLD, VLD met CD&V, CD&V met SP.a. In het bericht heeft men het over gespannen zenuwen en tactische spelletjes.

   

  Geloof het maar niet. Zo gaan de traditionele partijen nu eenmaal met elkaar om tijdens verkiezingscampagnes. Kwestie van alle opties open te houden om samen aan de vleespotten te zitten. Ze gaan er van uit dat ze op elkaar aangewezen zullen zijn na de verkiezingen van volgende zondag en dan is het belangrijk om te weten hoeveel brokken vlees (lees postjes) er in de pot zitten en wie welke stukken wil. Zo gaat dat in dit onzalige land.

   

  Ik denk dat er geen beter voorbeeld is om de minachting te illustreren die deze dames en heren van de “grote politiek” hebben voor de man en de vrouw die zondag naar het stemhokje moet. Ze houden helemaal geen rekening met de gewone man en vrouw in de straat. Het gaat hen enkel om de macht. (en de bijhorende centen)

   

  Alleen… de kiezer kan nog altijd roet in het eten gooien. Zorg er voor dat hun verdeling van de brokken niet vanzelfsprekend wordt. Stem voor de oppositie en voor de enige échte oppositie: Vlaams Belang! Bij ons gaat het immers niet om een stuk van de taart te krijgen. We willen een gans ander recept voor de taart en dat maakt van het Vlaams Belang het énige alternatief.

   

  P.s.: Wie weet er wat de symboliek van bijgevoegde foto is? Laat maar weten. Ik vond het wel een geestige associatie.

 • Is Leterme een latente revisionist in ruil voor een paar stemmen?

  300px-ArmeensegenocideHet begon eigenlijk allemaal met onze goede collega uit de Antwerpse gemeenteraad Ergün Top. Die was een debatje gaan doen in Schaarbeek voor mensen van Turkse origine. En als je dat deel van de Turkse gemeenschap hun stem wil, moet je wat rechts en nationalistisch zijn. Geen probleem voor Top. Hij verklaarde er ondermeer dat hij het als een missie beschouwt om zijn legerdienst in Turkije te doen (Top heeft immers de dubbele nationaliteit) en dat indien België Turkije zou aanvallen hij de wapens zou opnemen tegen dit land. Je kan het hier lezen (weliswaar in het Frans). Fraai. Over inburgering en loyauteit gesproken, zeg.

   

  Al even erg is dat Top de Turkse genocide op de Armeniërs niet wil erkennen. Honderdduizenden, sommige spreken van anderhalf miljoen, Armeniërs werden in 1815 door de Turken (toen het Ottomaanse Rijk nog bestond) uitgemoord. De Turkse regering erkent die genocide niet en dus de Turk Ergün Top ook niet. Er zijn daar te weinig bewijzen over stelt de voormalige medewerker van Yves Leterme.

   

  En zo kom ik bij onze “goede bestuurder” en kandidaat-premier Yves Leterme. Top heeft hem ook overtuigd, want ook Leterme weigert in een interview met een Turkse krant te spreken over een genocide op het Armeense volk. Zijn argument: hij oordeelt daar niet over tot de internationale instellingen zich daarover hebben uitgesproken. Leterme weigert dus ook de genocide op de Armeniërs te erkennen. Is dit geen revisionisme? De ontkenners van de Armeense genocide spreken meestal over de “Armeense kwestie”. Hallooo, enkele honderdduizenden Armeniërs die over de kling worden gejaagd, maar het woord genocide wordt niet in de mond genomen. Sorry, maar ik vul het credo van de CD&V “RESPECT” dan toch wel anders in, hoor.

   

  Blijkbaar zijn ze bij de CD&V tot alles in staat om de stemmen van de genaturaliseerde Turken binnen te rijven. Een minister-president die de genocide op de Armeniërs niet erkent en een kandidaat-senator die de wapens tegen dit land wil opnemen. De integratie gaat er weer met rasse schreden op vooruit.

   

  UPDATE 06/06: Leterme heeft zijn kar al gekeerd. Hij werd vandaag over bovenstaande kwestie ondervraagd door Vlaams Volksvertegenwoordiger Karim Van Overmeire in het Vlaams Parlement. En wat blijkt... zijn standpunt was toch wel door de media verkeerd weergegeven, zeker. Die stoute media toch, hé. En ja, hij erkent de genocide door de Turken op het Armeense volk.

  De CD&V spreekt duidelijk met een gespleten tong. Voor de genaturaliseerde Turkse kiezer vertellen ze het een, voor het Vlaams Parlement en de Vlaamse kiezer iets anders. Hoe geloofwaardig is dat allemaal en... zijn alle kandidaten op de CD&V-lijsten (Top en de andere Turken, bv.) het er over eens dat er effectief een Turkse genocide is geweest op het Armeense volk. Pijnlijk hoe de CD&V en de minister-president van Vlaanderen door het stof gaat voor wat Turkse stemmen. Is dat goed bestuur?

 • Geldenaken Vlaams. En de rest ook.

  WWWB02Geldenaken is Vlaams. Allez, niet alleen Geldenaken. Ook Zitteren, Lummen, Sint-Jans-Geest, Neerheylissem, Opheylissem, Geten, Sluizen, Bevekom, Grave, Sint-Andriesberg, Perwijs, Eerken en zo vele andere gemeenten en dorpen waar ik vandaag ben geweest.

  Ge hoort het al en ge ziet het aan de foto’s. Vandaag ben ik op plaktocht geweest met mijn goede vriend, Vlaams Volksvertegenwoordiger Wim Van Dijck om wat men Waals-Brabant noemt te voorzien van affiches van Vlaams Belang. Zoals je kon lezen in mijn post van 13/05 heeft Vlaams Belang er een lijst ingediend. Een lijst waar ik op de derde plaats prijk.

   

  Van Dijck is ook de geknipte man om een dergelijke tocht te ondernemen. Hij kent de streek door en door en hij kent vooral de Vlaamse geschiedenis van de streek. ’t Was dus niet alleen plezant en nuttig, het was nog leerrijk ook. Prachtige streek trouwens om door te toeren. En Wim is gedreven. Voor hem is een groot stuk van Waals-Brabant nog steeds Vlaanderen. En hij heeft gelijk.

   

  Van Dijck zat er dus ook niet mee in om zijn persoonlijke campagne – hij staat twaalfde op de senaatslijst (en hij verdient zeker uw stem. Een zuiverdere, militantere en idealistischere Vlaams-nationalist bestaat er bijna niet) – kort te onderbreken voor deze plaktocht.

   

  En we hebben ons rotgeamuseerd. Ze keken daar in al die gemeenten maar raar op toen we de borden kwamen volplakken met naambanden met daarop “Wim Wienen – Vlaams Belang” en met partijlogo’s.  Botsingen van automobilisten die stomverbaasd naar ons werk keken, werden net vermeden, een oude vrouw viel van ’t verschieten net niet van haar fiets, maar ook,… omdat we nogal grondig te werk gingen zal er bij de Franstalige kandidaten echt wel even nagepraat worden over die gekke Vlaams Belangers die op een zwarte vrijdag hun affiches kwamen overplakken. Dat maakt het ook geestig.

   

  En aan de andere kant… Ik ben er zeker van dat het ook nuttig is. Een zetel binnenhalen in een dergelijk kleine kieskring (zes zetels) is onmogelijk. Weet ik ook wel. Maar heel wat Vlamingen in Waals-Brabant zullen dit keer Vlaams Belang stemmen omdat ze eindelijk de kans krijgen om voor een Vlaamse partij te kiezen. En elke stem die eender welke Franstalige partij aan ons verliest, kan niet meer door hen gebruikt worden voor een eventuele apparenteringszetel in Brussel-Halle-Vilvoorde. En maar goed ook. Ze hadden BVH maar moeten splisten. Het is goed dat de mensen er nu effectief zien dat Vlaams Belang er wel degelijk op de kieslijsten staat.

   

  Ach , ’t was leuk in Michel- en Flahautland. En Smalle, bedankt!!! Ge hebt nog wat te goed van me.