• Run, Bart, run

  Forrest GumpIn de film Forrest Gump is de rode draad, naast: “Life is like a box of choclats” ook de zinsnede: “Run, Forrest, run”, waarbij Gump als een gek begint te rennen.

   

  Dit parafraserend zou ik zeggen: “Run, Bart, run”. Als Bart De Wever enige politieke geloofwaardigheid wil bewaren, moet hij stilaan zijn aftocht beginnen blazen. De uitgelekte nota gisteren van Jean-Luc Dehaene is een teken aan de wand. De CD&V is zijn communautaire bocht aan het voorbereiden. Geen staatshervorming binnen het regeerakkoord, het opnieuw samenvallen van Vlaamse en federale verkiezingen, slechts een tijdelijke regering tot 2009,… Kortom, de terechte Vlaamse eisen zullen niet gerealiseerd worden. Zelfs niet de brave eisen die tot nu toe aan bod zijn gekomen.

   

  De Wever mag in deze niet vergeten dat als die nota werkelijkheid wordt, dit veel pijnlijker is voor de N-VA dan voor de CD&V. De CD&V is tenslotte een traditionele machtspartij waarvan men niets anders verwacht. De N-VA heeft zich steeds als Vlaams-nationale partij geprofileerd, een partij die het onafhankelijk Vlaanderen als einddoel heeft. (Allez, dat dacht ik toch.) Zoals ik dus al zei, ik denk dat Bart De Wever best zo hard mogelijk gaat lopen voor wat er nu op til is. Als hij dat niet doet, hoop ik, zoals Gerolf Annemans het stelt op zijn site, dat Bart evenveel media krijgt als nu om dan uit te leggen waarom de N-VA deelneemt aan een regering die niets op Vlaams vlak verwezenlijkt. Integendeel, zelfs.

 • De kroonraad en onafhankelijkheid

  vlaanderenonafhankelijkDe koning weet nog altijd van geen hout pijlen maken na het ontslag van formateur Leterme. Hij weet zelfs niet of hij nu een formateur, een informateur of één of twee koninklijke bemiddelaars moet aanduiden. Afgelopen week vroeg hij al aan Didier Reynders (MR) wat hij moest doen. Blijkbaar voldoet Reynders niet.

   

  Nu worden de Ministers van Staat (“ancien combattants” van het regime die door de koning benoemd werden en met een A-nummerplaat mogen rijden) bij de koning geroepen, met Martens en Dehaene op kop. De volledige kroonraad (alle ministers van staat) wordt nog niet samengeroepen. Maar volgens Minister van Staat en oud-premier Wilfried Martens heeft dit vooral te maken met het feit dat er nu teveel Ministers van Staat zijn. Tja, met dat titeltje is de jongste jaren gesmeten geweest. Zelfs Agalev-politicus Jos Geysels is intussen Minister van Staat.

   

  Maar het doet wel vermoeden dat de crisis als ernstig wordt ervaren op het koninklijk paleis. We mogen immers niet vergeten dat de kroonraad (of een deel ervan) sinds 1830 nog maar vijf keer bij elkaar werd geroepen.

   

  Positief aan het verhaal? De laatste keer dat de kroonraad samen werd geroepen, was toen Congo onafhankelijk werd. Zou er een verband zijn tussen de kroonraad en de onafhankelijkheid van een deel van het “Belgische koninkrijk”? Ik hoop van wel. Vlaanderen onafhankelijk.

 • Hoboken onbestuurbaar

  Districtshuis HobokenDat de bestuursminderheid van SP.A/VLD/CD&V/N-VA (9 zetels op 21)  het in Hoboken moeilijk ging krijgen, stond in de sterren geschreven. Het begon al met de hoogoplopende ruzie bij de installatievergadering tussen CD&V/N-VA en VLD enerzijds en de SP.a anderzijds over het aantal aan te duiden schepenen. Volgens CD&V/N-VA en VLD was dat een schending van het bestuursakkoord. Ze lieten dan ook prompt weten dat het akkoord niet meer voor hen van toepassing was.

   

  De daaropvolgende raadszitting ging het dan weer over een intern incident binnen de SP.a. Daar liet de voormalige districtsvoorzitter Marc Van Muylem (die deze legislatuur naast een postje in het bestuur greep) weten dat hij niet echt achter de coalitie stond en hen dus op hun merites zou beoordelen. Een soort constructieve oppositie.

   

  Ook de positie van de communistische PvdA hangt als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de bestuurders in Hoboken. Ze hebben de twee stemmen van de PvdA nodig om aan een meerderheid te geraken. Dus heeft die partij voor elk punt dat moet behandeld worden een vetorecht. Met die situatie in het achterhoofd heeft de SP.a er niet beter op gevonden dan een soort fractie met de communisten te vormen. Dit tot ergernis van de christendemocratische en liberale sterkhouders.

   

  Intussen heeft ook Hilde Wijninckx, dochter van de beroemde Joz, ontslag genomen uit de districtsraad wegens de interne spanningen binnen de SP.a-fractie. Klap op de vuurpijl is dat de begrotingsbesprekingen, die traditioneel in september plaatsvinden alvast met minstens een maand worden uitgesteld. Onenigheid troef dus.

   

  Het pijnlijke aan al deze perikelen is dat Hoboken hoe langer hoe meer onbestuurbaar wordt. Wij, als Vlaams Belang hebben hier onze buik van vol. Hoboken is te mooi en de Hobokenaar is te belangrijk om over te laten aan de grillen van dergelijke onverlaten. Het is daarom dat wij binnen Vlaams Belang besloten hebben de hand uit te steken naar CD&V/N-VA en VLD. We willen met hen gesprekken aanknopen over de begroting voor 2008. Mits er voldoende Vlaams Belang-accenten in die begroting worden opgenomen, indien er voldoende kredieten worden ingeschreven voor projecten waar Vlaams Belang en de twee andere partijen achter staan, is de Vlaams Belang-fractie in de Hobokense districtsraad bereid om een wisselmeerderheid te leveren om die begroting goed te keuren.

  Voor Vlaams Belang is het duidelijk dat Hoboken bestuurbaar moet blijven. Dit in het belang van alle Hobokenaren. Hoboken moet nu maar eens eindelijk bestuurd worden zoals gevraagd door de kiezers op 8 oktober 2006. De speeltijd is voorbij. Vergeet tot slot niet dat als er geen begroting in Hoboken wordt gestemd het college in Antwerpen het bestuur kan overnemen. Wil Hoboken bestuurd worden door Janssens? Ik dacht van niet.

 • Allons enfants de la patrie...

  Volk%20wordt%20staatAllons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé... om het maar met de gevleugde woorden van de voormalige formateur, Yves Leterme te zeggen.

  Ja, kinderen van onze Vlaamse natie, ik denk dat de dag van 'gloire' dichterbij komt. De, nu toch hopelijk laatste, koning der Belgen heeft het ontslag van Yves Leterme als formateur aanvaard. En dat is niet slecht ook. De Vlaamse partijen moeten nu maar eens stoppen met altijd maar plat op de buik te gaan voor de Franstalige oekazes en de Franstalige politici tegen beter weten in te paaien.

  In zijn 'Memoires' liet Wilfried Martens de wijze woorden van een oud CVP-er optekenen die zei dat België niet uiteen zal vallen door revolutie, ook niet door het eenzijdig uitroepen van de Vlaamse onafhankelijkheid. België zal verdwijnen omdat er gewoon geen regering meer kan worden gevormd .

  Het lijkt er op dat het eindelijk zo ver is. Er is geen nieuwe regering meer mogelijk. Toch niet als de Vlaamse politici hun vijf minuten politieke moed opbrengen. Bij de Vlaamse politici moet nu maar het kaf  van het koren gescheiden worden. De Vlaamse politici hebben nu de kans om in plaats van een voetnoot in de geschiedenis heuse historische figuren te worden. De keuze is aan hen, maar in hun plaats zou ik die kans grijpen. Dit is de tijd...

 • De Nederlanden één?

  VLANEDUit een onderzoek van TNS Nipo in opdracht van de Nederlandse zender RTL blijkt dat twee derden van de Nederlanders een samenvoeging van Nederland en Vlaanderen wel zitten. Ruim 85% is voor een intensievere samenwerking tussen beide landen en meer dan 60% van de ondervraagden is van mening dat beide landen beter zouden worden van een fusie.

   

  In het kader van de Europese Unie waarin de kleinere landen steeds meer in de verdrukking komen te zitten zou een verregaande samenwerking geenszins slecht zijn. Ook wat betreft de verdediging van de Nederlandse taal in de Europese instellingen, want die komt steeds meer onder druk te staan. Ook op economisch en cultureel vlak kan zo’n samenwerking zijn vruchtbaar zijn. Kortom, een verregaande samenwerking zou beide landen ten goede komen. Misschien moeten we een dergelijke samenwerking op poten zetten zoals destijds met de Benelux. Een Vlaned, bv. Hoewel? We zullen misschien wel een betere naam voor de organisatie moeten zoeken.

   

  Maar de resultaten van die opiniepeiling is alleszins een boeiende vaststelling. Op een moment dat elke dag bewezen wordt dat België onwerkbaar is, is een samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland een verfrissende gedachte. De Vlaamse regering kan dus maar best contact opnemen met de Nederlandse regering om over een verregaande samenwerking te praten.

   

  En laten we evenzeer maar werk maken om de Vlaamse autonomie te maximaliseren, zodat België geen rem meer kan vormen op onze ontwikkeling, welvaart en welzijn. Een maximum aan autonomie is vanzelfsprekend het onafhankelijke Vlaanderen. Als die er komt kunnen beide onafhankelijke landen komen tot een intensieve samenwerking. Op internationaal vlak zou het niet slecht zijn. De Nederlanden een? Dat onze goede koning Willem dat allemaal niet meer mag meemaken, zeg.

 • Wat een pathetische vertoning

  DohHet zogenaamde hoofddoekendebat en het verzet van enkele hardleerse moslima’s tegen de kledijvoorschriften van de stad Antwerpen gaat werder. Mevrouw Badia Miri denkt nu het ei (heb je hem) van Columbus te hebben gevonden. Als de hoofddoeken aan de loketten van de stadsdiensten moeten verdwijnen, dan moeten ook maar de kerstbomen uit de gebouwen van de stad verwijderd worden en mogen er geen paaseieren meer uitgedeeld worden.

   

  Ze mag mij wel eens komen vertellen wat de link is tussen de neutraliteit van de stedelijke diensten en een kerstboom en een paasei. Ik ben niet mee. Of denkt ze dat ze hiermee een aanval lanceert op Christelijke symbolen? Dan kan ik enkel maar antwoorden met de woorden van Homer Simpson: D'oh?

   

  Wil er a.u.b. eens iemand aan madam Miri gaan uitleggen dat het paasei noch de kerstboom Christelijke symbolen zijn? Een geschiedenislesje zou deze dame geen kwaad doen. Ik heb het altijd al gezegd: geschiedenislessen over de contreien waar je wil leven, kan toch zooo integratiebevorderend zijn. Wat een onzin wordt er toch allemaal op onze Vlaamse mensen losgelaten? Wat een pathetische vertoning.
 • Maak van de RTBF-docufictie werkelijkheid

  Filip_DewinterHet begint er alsmaar slechter uit te zien met de regeringsonderhandelingen. Leterme bereidt nu twee nota’s voor. Een korte en een lange. In geen van beide wordt het luik staatshervorming opgenomen. Het communautaire moet aan bod komen tijdens de onderhandelingen zelf. Niets op papier dus. Dat doet het ergste vermoeden. Is Yves Leterme op weg om plat op de buik te gaan voor de Franstalige oekazes? Het ziet er naar uit. Alles voor het postje, weet je wel. Ik zou zeggen: “Vluchten, Bart” nu het nog kan. (zie post 20/08)

   

  Laten we dan maar gaan voor de piste van Filip Dewinter. Die wil het Vlaams Parlement dringend bijeenroepen om naar Catalaans voorbeeld zelf de nodige bevoegdheden toe te eigenen. Niet grondwettelijk, zegt u? So what? Heeft het canaille dat in 1830 voor de “Belgische revolutie” heeft gezorgd die tot deze onwerkbare staat heeft geleid zich iets aangetrokken van de toenmalige grondwet van de Nederlanden? En Dewinter liegt niet als hij stelt dat er in het Vlaams Parlement een meerderheid is voor Vlaamse onafhankelijkheid. De ergernis over de rem die België voor Vlaanderen betekent is nergens zo groot als in het Vlaams Parlement.

   

  Alleen,… de parlementsleden moeten zich eens echt volksvertegenwoordiger gaan voelen en niet langer stemmachine zijn voor hun respectievelijke partijen. Ze moeten maar eens in alle vrijheid hun mening zeggen en ook stemmen. Was de raad die Herman Van Rompuy aan zijn broer Eric meegaf niet: “Be free”? Wel, jongens en meisjes, bewijs het dan maar dat jullie vrije volksvertegenwoordigers zijn. Misschien is dan de beruchte RTBF-uitzending geen docufictie meer, maar wordt het realiteit. Van mij mag het.

 • Laat je niet de mond snoeren, Bart

  BDW-lookalikeIn de marge van de politieke crisis van vandaag, wordt ook Bart De Wever als een kleuter op de vingers getikt door Karel De GuchtVolgens De Gucht zijn niet alle Vlamingen als De Wever en maakt hij duidelijk dat de voorstellen van de CD&V niet gelijk hoeven te lopen met die van de N-VA. Bovendien is de uitspraak “Het is aan de CD&V om tot een schikking te komen met hem en met wat hij voorstelt,” veel betekend. Met andere woorden, volgens De Gucht moet de CD&V zijn kartelpartner in de figuur van Bart De Wever de mond snoeren. Wel, N-VA en Vlaams Belang zijn politieke concurrenten. Maar het zijn daarom nog geen tegenstanders. Ons einddoel - ik vermoed toch nog steeds dat dat het einddoel van de N-VA is - is een onafhankelijk Vlaanderen. Een dergelijke behandeling verdient Bart m.i. dus niet.

  OK, onze Vlaamse eisen gaan wat veder dan die van Bart en zijn N-VA. Evenmin ben ik het eens met zijn tactiek “Van verraad tot verraad, naar de Vlaamse staat”. Ik vind immers dat Vlaanderen al genoeg verraden is en mag er vaart worden gezet achter de staatsvorming in plaats van de staats hervorming. We ervaren immers elke dag hoe nefast de opeenvolgende federale regeringen voor Vlaanderen zijn. Maar Bart zorgt op zijn minst toch nog voor een Vlaamse reflex op wat er vandaag allemaal in en rond Hertoginnendal gebeurt. Ok, hij trekt er voorlopig niet dezelfde conclusies uit. Hij blijft in het kartel en in een grote staatshervorming geloven. Misschien tegen beter weten in.

  Maar als dat zo doorgaat, zal hij toch eens tot een slotconclusie moeten komen. Misschien moet De Wever maar eens beginnen denken aan een ontsnappingsclausule en het kartel en zijn ambitie om toe te treden tot de federale regering laten varen. Dat de N-VA dan maar met Vlaams Belang in de oppositie komt zitten. Want zoals het er naar uit ziet, zal een sterke Vlaams-nationale oppositie meer dan nodig zijn. Laten we dan maar hopen dat Bart er niet voor kiest de reïncarnatie van Hugo Schiltz te worden. Ik zou dus zeggen: Klauwen, Bart. En als het ook nog even kan, bijten. Als historicus en Vlaamse Beweger, moet Bart De Wever weten wat de gevolgen zijn als hij dat niet doet en de huik naar de wind van de machthebbers hangt.
 • Raf Coppens en 'k vraaget aan

  dyn006_original_213_320_pjpeg_55174_1dcb9584edebfda01dc861ce3c4e6461Weet ge nog dat ik zo kwaad was omdat VTM het slotlied van Raf Coppens tijdens de verkiezingsshow er had uitgeknipt. Ik heb er toen een stukje over gepost op 9 juni jl.

  Wel, blijkbaar heeft mijne goeie vriend Bart Debie het ergens teruggevonden. Het is hier nu te beluisteren via zijn site.

  Oordeel nu zelf of dat lied de moeite is om zoals de Agalevers de zaal te verlaten. Is het Humor? En met wie en wat lacht Coppens? Met de sukkelaars die hun land terecht ontvluchten vermits ze vrezen voor hun leven wegens hun politieke overtuiging? Of lacht hij met het systeem? Een systeem dat het allemaal zo makkelijk maakt om misbruik te maken van de voorzieningen in dit land. Een systeem dat de deur openzet voor allerhande gelukzoekers en asielmisbruikers. Of is het racisme?

  Wel beluister het gewoon en oordeel zelf. Da's nog altijd het beste.

 • Waarom niet het voorbeeld van 1992?

  vlaanderenAllez, ’t is crisis. Formateur Leterme is bij de koning gaan uithuilen omdat de onderhandelingen helemaal strop zitten. Albert gaat nu raadplegingen houden. What ever that may be? Blijkbaar zijn de Vlaamse politici intellectueel niet in staat om uit bepaalde hopeloze situaties hun conclusies te trekken. De Franstaligen hebben gisteren hun antwoord geformuleerd op de Vlaamse eisen. Nu ja, eisen is een te sterk woord. Aan de fundamentele problemen tussen Vlaanderen en Wallonië, bv. de sociale zekerheid, edm. wordt natuurlijk niets gedaan. Kwestie van niet aan de interpersoonlijke solidariteit – lees de jaarlijkse Waalse diefstal van ongeveer 15 miljard euro – niet te raken.

  Het antwoord van de Franstalige politici op Hertoginnendal is van een heel ander allooi. Zij eisen dat er geen grote staatshervorming (punten die met een bijzondere meerderheid van het parlement dienen te worden goedgekeurd) in het regeerakkoord wordt opgenomen. En,… Ze willen de taalgrens aanpassen, het recht voor de Franse gemeenschap om rechtstreeks in Vlaanderen tussen te komen, de uitbreiding van Brussel en nog van die zotternijen. Ze ondergraven hiermee duidelijk de fundamenten van België.

  Joepie zou je dan denken. Laten we aan de onafhankelijke Vlaamse staat beginnen werken. Maar als ge denkt dat de Vlaamse onderhandelaars uit die Fransatlige oekazes hun conclusies trekken ben je verkeerd. De Vlaamse politici vinden de Franstalige eisen “niet ernstig” en ze gaan zich beraden over de situatie. Het lijkt er dus weer op uit te draaien dat de Franstaligen de Vlamingen in het gezicht spuwen en dat de Vlaamse machtspolitici denken dat het regent.

  Komaan zeg. Het is al van bij aanvang van de regeringsonderhandelingen duidelijk dat de Franstaligen niet verder willen. En wat doe je dan als de ene partner niet verder wil met de andere? Dan ga je uiteen. Waarom dus niet kiezen voor het Tsjechoslovaakse model van 1992 waarbij Tsjechië en Slowakije vreedzaam uit elkaar zijn gegaan. Zelfs de Belgicist Luk Van der Kelen van Het Laatste Nieuws stelt zich grote vragen in zijn editoriaal. Hij heeft een dergelijke situatie in zijn 50-jarige carrière nog nooit meegemaakt, schrijft hij. Hij stelt zich de vraag: “Wie vertrouwt die mensen nog?”, als hij het over de Franstalige politici heeft. En stelt verder: “Vlaanderen is perfect in staat om als autonome staat te functioneren.” Als LVDK zoiets al schrijft, wie ben ik dan om hem tegen te spreken.

  Kan er dus iemand me komen vertellen waarop we nog wachten om een einde te maken aan deze onstaat België? Waarom gooien de Vlaamse onderhandelaars de handdoek niet in de ring en beginnen ze werk te maken van de boedelscheiding en het opstellen van een Vlaamse Grondwet? Of kiezen de heren en dames van de traditionele partijen er voor om in de komende weken, maanden en jaren nog lekker wat beledigd en vernederd te worden door de Franstalige politici? Voor één betrokken partij en betrokken politicus kan dat toch onmogelijk een optie zijn? Of leren ze ook daar niet uit de fouten van het verleden?

   
 • Scotland, the brave

  scotDe SNP (Scottish National Party) heeft haar programma voorgesteld voor het houden van een referendum over de onafhankelijkheid van Schotland. Sinds de “Devolution” die werd ingezet tijdens de eerste regering-Blair, zijn de geesten in Schotland steeds verder gaan rijpen. Rijpen in de richting van een ijzersterk geloof in de meerwaarde van een onafhankelijke Schotse staat voor de Schotse bevolking. In de proefversie van het referendum luidt de vraag of de bevolking wil “dat de Schotse regering met de regering in Londen onderhandelt over een regeling die leidt naar een onafhankelijk Schotland.” Een terechte vraag die ook hier moet gesteld worden. 

  Het is tenslotte een evolutie die we de jongste jaren steeds meer ontdekken. Het artikel over het zelfbeschikkingsrecht der volkeren dat ingeschreven staat in het Handvest van de Verenigde Naties is heel lang dode letter gebleven. Het overgrote deel van de tweede helft van de 20ste eeuw bleef men vasthouden aan de zogenaamde natiestaat. Maar overal zien we de drang naar regionalisering en zelfs onafhankelijkheid de kop opsteken en meer dan dat. 

  Dat men massaal voor de SNP heeft gestemd bij de jongste verkiezingen voor Holyrood is een bewijs dat de onafhankelijkheidsidee wel degelijk leeft bij de brede lagen van Schotse bevolking. (en niet alleen daar) Het initiatief van de Schotse regering en de SNP is bovendien ook moedig te noemen ten opzichte van de internationale gemeenschap. Het is voor alle volkeren ter wereld die naar meer autonomie streven een hart onder de riem. Temeer omdat een dergelijk initiatief plaatsvindt in een “unie” waar de “uniegedachte” bij de bevolking zo lang en zo krachtig heeft standgehouden. Men mag stilaan beginnen denken aan de ontmanteling van de Union Jack in een St-Andrewscross, een St-Georgescross en een St-Patrickscross. (Het omgekeerde proces van datgene dat startte in 1606)

  Het mag en moet ook een teken zijn voor ons Vlamingen. Wat daar kan, moet ook zeker hier kunnen. De angst voor een eventueel (want ik ben daar nog niet zo zeker van) negatieve reactie van de internationale gemeenschap mag ons onafhankelijksdenken en –streven zeker niet verlammen. De Schotten hebben daar duidelijk geen schrik van en geloven in hun eigen kunnen. Wij moeten dat ook meer doen. Zeker met het oog op de huidige regeringsonderhandelingen.  

  De regeringsonderhandelingen lopen al maanden vast op enkele - veel te beperkte en te vage, maar - terechte eisen voor meer Vlaamse bevoegdheden. Terechte eisen waar de Franstaligen steevast “non” op antwoorden. Ook op Hertoginnendal mag men zich wel eens de vraag beginnen stellen wat nog de meerwaarde is van het in stand houden van de Belgische Unie. Ik denk dat de verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië op alle gebieden die je maar kan bedenken (tot zelfs het voetbal als we Vincent Kompany mogen geloven) nog nooit zo openlijk aan de oppervlakte zijn gekomen als de jongste jaren. 

  Waarom dan geen referendum over Vlaamse onafhankelijkheid? En een echt referendum, hé. Niet zo’n steekproefje van een of andere krant. Durven de Vlaamse politici zo’n referendum aan? Zijn ze ook “brave” of zijn ze gewoon “braaf”?

 • Rechts-nationalistisch

  ADZoals je hieronder kon lezen, was ik de afgelopen dagen in het noorden van ons land. Soms valt het op hoe anders de zeden en gebruiken zijn. Zeker wat journalistiek betreft. Iedereen die mij kent weet dat ik geen dag doorkom zonder één of meerdere kranten te hebben gezien. In het noorden ben je dan aangewezen op De Telegraaf, Trouw, De Volkskrant, het AD,… En zo las ik op de voorpagina van het AD van donderdag 9 augustus een artikel over de kritiek op het voorstel van Geert Wilders om de koran in Nederland te verbieden. En AD had ook de mening van Filip Dewinter gevraagd. En wat blijkt???? Die Dewinter is voorman van de rechts-nationalistische politieke partij Vlaams Belang. Ik dacht eerst dat ik het niet goed gelezen had. Niet het extreem-rechtse (zie De Standaard) of het racistische (zie De Morgen) of het neo-fascistische (zie Le Soir) Vlaams Belang. Neen, hoor, gewoon de “rechts-nationalistische partij” Vlaams Belang.  Rare jongens, die Nederlandse journalisten. Die schrijven gewoon dat het Vlaams Belang rechts-nationalistisch is. Ik kan je verzekeren, als je niet gewoon bent om eens niet uitgescholden te worden door allerlei prefixen die ze voor je partijnaam plaatsen, is het best wel even schrikken.

 • Tot vrijdag

  drentheEven weg tot vrijdag. Gezellige vakantie met partner en bengels. Het is weliswaar niet naar het buitenland, maar het is toch leuke streek in het noorden van ons land waar we naar toe trekken. In de provincie Drenthe om precies te zijn. Tot vrijdag.

 • Gestapo-praktijken

  Herr FlickDe “Belgische” vrouw van de Ecuadoraanse president, mevr. Malherbe beschuldigt ons land van “Gestapo”-praktijken in de zaak rond de uitwijzing van het meisje Angelica (zie post 31/07). Of ze daar de Gestapo dan wel ons mee beledigt, laat ik in het midden.

   

  Maar alle gekheid op een stokje. Ge moet maar durven. Ik heb daar twee bedenkingen bij. Ten eerste zou Mevrouw Malherbe beter eens een klapke doen met hare vent. Dit zou dan wel een land zijn waar Gestapo-praktijken worden toegepast, maar toch loopt hier een 11-jarig kind rond dat openlijk aan de pers verklaard dat ze hier wil blijven omdat ze een mooie toekomst wil hebben voor zichzelf. Het moet dan toch zijn dat er daar in Ecuador een en ander schort aan “leefbaarheid”. Waarom gaan de Ecuadoranen er anders gaan lopen? Het zou mevrouw Malherbe dan ook sieren eens wat meer kritiek te hebben op het beleid van hare vent. Een president die zich blijkbaar niet veel van het lot van zijn eigen – blijkbaar lijdende - volk lijkt aan te trekken. Mijn moeder zaliger zei altijd: “Als iedereen voor zijn eigen deur keert, ligt de hele straat proper.”

   

  Ten tweede. Als het hier zo slecht is, als men hier Gestapo-praktijken hanteert, dan kan het hier toch onmogelijk aangenaam leven zijn. Waarom komen ze dan hierheen? Dat is me enigszins onduidelijk. Zoekt een mens dan geen andere bestemming dan een mensenrechtenschendend land? Zeker als je er niet geboren bent en er geen band mee hebt. Ik heb een licht vermoeden dat in een land waar Gestapo-praktijken worden toegepast, de mensen bereid zouden zijn de eerste de beste vlucht naar andere oorden te nemen. Wat het ook kost. In het geval van Angelica en haar moeder moest de vlucht ver weg van de Gestapo-praktijken niet eens door hen zelf betaald worden.