• Uit een tweede zit volgt zelden een doctoraatsthesis

  letermeGisterenavond laat is Yves Leterme door de koning opnieuw als formateur aangesteld. Leterme zal dus een nieuwe federale regering moeten vormen. Hoe dan ook, Leterme begint dus eigenlijk aan zijn herexamen, of tweede zit zo u wil.

   

  Mensen die het universitaire wereldje wat kennen, weten zeer goed dat studenten die tweede zittijden nodig hebben, er zelden in slagen een doctoraatsthesis af te leveren, laat staat dat ze doctor worden. Want wat we nu al weten is dat het regeerakkoord geen mooi werkstukje zal worden.

   

  Van Rompuy heeft dan wel het vertrouwen in de kliek gebracht, hij heeft ook nog iets anders ingang doen vinden: de gefaseerde staatshervorming. Wie de politiek wat volgt, kent dat. Dat doet denken aan de eind jaren tachtig, begin jaren negentig van de vorige eeuw waar het ook ging over de verschillende fases in de staatshervorming. Ik vind het dan ook verwonderlijk dat iemand als Bart De Wever, toch historicus, daar niet meer schrik van heeft. Die gefaseerde staatshervorming heeft het definitieve einde van de Volksunie ingeluid.

   

  Toeval of niet, deze week nog had ik in mijn kantoor te Brussel een oud nummer van het Vlaams Blok-maandblad (een nummer van maart 1991) in mijn handen, toen Joris Van Hauthem binnenkwam. In het blad stond een lang artikel over de bochten en de uitspraken waar de toenmalige VU-voorzitter Jaak Gabriels zich diende te wringen vanwege die gefaseerde staatshervorming. Joris en ik konden niet anders dan concluderen dat “l’ histore se répète.” Maar niet ten goede van Vlaanderen. We steven weer af op een voor Vlaanderen nefast compromis. Hoe slagen die onderhandelaars er toch steeds weer in om plat op de buik te gaan voor de Franstalige oekazes?

 • Go, Pat, go

  BuchananMiljaar, ik ga op den duur nog fan worden van Pat Buchanan. De man is ook columnist. Je moet dit stukje van zijn hand maar eens lezen.

  De moeite, hé? Maar met het te herlezen dacht ik opeens,... De man ventileert niets meer dan een logisch redenering. Ook als hij het heeft over hoe Frank Vanhecke werd aangepakt op de 11 september-manifestatie. Amerikanen begrijpen zoiets niet. Heel wat volkeren begrijpen zoiets niet.

  En hier wordt dit allemaal normaal gevonden. Het is logisch dat Vlaamse Belangers worden afgeranseld bij een vreedzame betoging, het is normaal dat een minderheid van Franstaligen, die quasi geen inbreng hebben in de welvaart van een land, een regeringsvorming blokkeren, enz.

  Nee, het verfrissende van het artikel van P. Buchanan is dat hij ons eens flink duidelijk maakt dat wat hier gebeurt ABNORMAAL is in een parlementaire democratie. Dat wat hier nu gebeurt met de regeringsvorming abnormaal is. En dat het logisch is dat Vlaanderen zijn eigen weg gaat. Wel, op dit vlak ben ik het nu eens roerend met deze Yank eens.

 • Verstandige Nederlanders

  In Nederland heeft een commissie aan de regering geadviseerd niet langer stemcomputers te gebruiken bij de verkiezingen. Volgens de commissie die een onderzoek deed naar computerstemmen zou de regering beter opteren voor een systeem zijn waarbij de stem op papier wordt uitgebracht. Die stem kan dan wel electronisch geteld worden. Maar bij twijfel kan men nog steeds overgaan tot het manueel tellen. Terecht m.i, dan heb je immers nog een duidelijke controle achteraf. De Nederlandse staatssecretaris die terzake bevoegd is, heeft alvast aangekondigd geen stemcomputers meer te gebruiken.

   

  Een goede zaak. Vlaams Belang is nooit voorstander geweest van het computerstemmen zoals dit nu in dit land bestaat. De controle op het huidige systeem is quasi onmogelijk. Daarom heeft Vlaams Belang destijds ook een wetsvoorstel ingediend om een soort “ticketingsysteem” in te voeren waarbij men naast de stemkaart ook een papieren afdruk van zijn stem krijgt. Die papieren stem dient evenzeer in een stemurne gestoken te worden. Bij twijfelgevallen kunnen dan de papiertjes geteld worden.

   

  Ik spreek immers uit ervaring. Als ik zie hoe chaotisch de telling in 2006 voor de districtsraadsverkiezingen in Hoboken is verlopen, kan je enkel maar met vragen blijven zitten. Nooit kan je met zekerheid zeggen dat alles eerlijk verlopen is. In Hoboken scheelde het maar één zetel. Ik vond het zelfs nodig om hierover een schriftelijke vraag te stellen aan minister Keulen. (Allez, ik niet. Ik ben geen parlementair, maar ik heb de vraag toen voor Verstrepen gemaakt. Die was toen nog bij ons en ja, ik stelde nu eenmaal graag vragen op en Jürgen kon wel wat hulp in parlementair werk gebruiken.) Maar het antwoord was geenszins bevredigend inzake de controle op de stemming. Tot op vandaag blijf ik met mijn vragen zitten.

   

  Daarom denk ik dat het voorstel van de commissie in Nederland, meer dan waardevol is. Ook wij zouden de suggesties van die commissie moeten overnemen. Ik zal eens aan een goede vriend van mij in de Kamer vragen of hij de minister daar eens over ondervraagt. Allez, ’t zal eerder zijn tegen dat er een bevoegde minister is, maar ’t zal gebeuren. Dat wordt iets voor de commissie Binnenlandse. Heb je het gelezen Filip De Man? Anders stuur ik je wel een mailtje.

 • Geen aparte Vlaamse verkiezingen meer?

  Van RompuyEen van de belangrijke zaken inzake onze Vlaamse (voorlopig nog steeds te beperkte) autonomie is dat het Vlaams Parlement apart van de andere parlementen verkozen wordt. Het feit dat de Vlaamse verkiezingen sinds 1999 niet langer samenvallen met de federale is meer dan een symbool. Immers, op die manier ontstaat bv. de mogelijkheid van asymmetrische regeringen, wat betekent dat de Vlaamse Regering alsdusdanig niet het knechtje wordt van de federale regering. Als je dat ondergraaft kan je al even goed teruggaan naar de tijd van de dubbele petjes (vroeger vormden de verkozen volksvertegenwoordigers en senatoren uit Vlaanderen samen de Vlaamse Raad).

   

  En het ziet er naar uit dat de piste van samenvallende verkiezingen wel degelijk werkelijkheid aan het worden is. Gisteren vermelde Vlaams Parlementsvoorzitter Marleen Vanderpoorten (VLD) het “en stoemelings” in haar speech voor de opening van het Vlaams Parlement en vandaag argumenteert koninklijk verkenner Herman Van Rompuy (CD&V) pro dezelfde piste voor een bomvolle Gentse aula.

   

  Evenzeer is Van Rompuy hoopvol over de regeringsvorming, want “de journalisten weten niet wat ik weet”, aldus de verkenner. Ik vermoed dat dit wel eens waar zou kunnen zijn. We weten niet veel tot helemaal niets. Blijkbaar zijn de Vlaamse partijen in het spoor van de koninklijke verkenner aan het beknibbelen op de Vlaamse autonomie, op de Vlaamse verzuchtingen, op de Vlaamse belangen.

   

  Ook het voorstel van een algemeen inschrijvingsrecht dat vandaag aan de oppervlakte kwam, is iets wat uren in de wind stinkt. Er wordt ter zake zwaar rond te pot gedraaid. Zelfs N-VA-voorzitter Bart De Wever slaagt er in het niet  as such af te schieten. De reacties gaan van “het was maar een van de vele pistes” tot “het voorstel lag niet in die vorm op tafel.” Maar geen enkele die zei: “geen sprake van”. Het inschrijvingsrecht was nochtans een van de, zoniet dé, struikelsteen voor het Egmontpact in de jaren zeventig van de vorige eeuw.

   

  Kortom, ik voel nattigheid. Ik geloof niet in zaken die “en stoemelings” in een toespraak opduiken. En ik vertrouw het nog minder als zaken die nefast zijn voor Vlaanderen niet onmiddellijk en kristalhelder worden afgeschoten. Heeft u ook het gevoel dat men ons aan het “rollen” is?

 • Pat Buchanan en de Vlaamse onafhankelijkheid

  Buchanan_PatEr gaat bijna geen dag voorbij of ergens staat er in een buitenlandse krant een stuk te lezen over de crisis in het Koninkrijk België en de mogelijkheid dat het eindelijk zal opgesplitst worden. Afgelopen donderdag was dat al het geval in ‘The International Herald Tribune” en “The New York Times”. Maar ook Le Figaro, Libération, NZZ, NRC,… deden al een duit in het zakje. Maar er zijn ook opmerkelijke quotes vanuit de Verenigde Staten.

   

  Een collega (Dank u, Jan Lievens) stuurde me dit filmpje door. Het is een debat waaraan de oud-adviseur van verschillende Amerikaanse presidenten, ex-congresman en publicist Pat Buchanan aan deelnam. Het debat handelt de hele tijd over het rapport Petreas. (u weet wel het rapport van generaal Petreas over de vooruitgang die de VS-strijdkrachten al dan niet boeken in Irak)

   

  Maar het leuke van het programma, zit hem in de staart. Op het einde van het programma moeten de deelnemers een voorspelling doen. De voorspelling van Pat Buchanan? “THE NEXT EUROPEAN COUNTRY TO BREAK APART WILL BE BELGIUM.” Dank u, Pat. Dat verdient een uitnodiging bij de officiële voorstelling van onze “Decleration of independance”. ;-)

   

  Maar alle gekheid op een stokje. Het is een belangrijk internationaal signaal. Nog nooit waren er internationale berichten over een mogelijke scheiding van België. Nu wel en blijkbaar maakt niemand op de internationale scène een probleem van een eventuele Vlaamse onafhankelijke staat. Waarom hebben Leterme, De Gucht, De Wever en co daar dan wel een probleem mee? Tijd om het roer om te gooien, zeg ik. De kaarten hebben voor Vlaanderen op internationaal vlak nog nooit zo goed gelegen.

   

 • Zatte Vrienden en corruptie

  PSHeel wat mensen kennen de website van Zatte Vrienden. Naast wat schaars geklede dames, zatte uitspattingen, zijn er ook wat leuke, niet alledaagse weetjes en grappige dingen te vinden die ze ergens op het internet tegenkomen.

   

  Nu ook weer. De Zatte Vrienden hebben een Google Map ontdekt waar de PS-corruptie in Charleroi letterlijk in kaart wordt gebracht. Zeker eens naar die kaart surfen. 't Is echt geestig gedaan.

 • Van Campenhout en Janssens liegen

  GBADat is nu toch om u in uw koffie te verslikken. Ik viel bijna van mijn stoel toen ik in de editie Metropool van Gazet Van Antwerpen volgende titel las: “Stad weet niets van plannen voor stadion.”

   

  Waarover gaat het? In het bestuursakkoord staat in punt 10 dat het stadsbestuur een nieuw voetbalstadion plant, weliswaar in samenwerking met de privésector. Ik stel daar “af en toe” eens een vraag over in de commissie van schepen Van Campenhout. Dat deed ik ook toen ik vernam dat Germinal Beerschot concrete plannen had voor een nieuw voetbalstadion. Alleen,… ik stelde deze vraag reeds in juni van dit jaar.

   

  Van Campenhout antwoordde toen redelijk arrogant dat hij geen contact zou opnemen met Germinal Beerschot. De club moest maar tot bij de verheven Van Campenhout zelf komen en niet omgekeerd. Ik heb er nog een stukje over geschreven op deze blog op 19 juni 2007.

   

  Het is dan ook belachelijk om vandaag in de krant te laten opnemen dat de Kielse plannen voor een stadion voor het stadsbestuur nieuw zijn. Van Campenhout en Janssens wisten het al het al meer dan drie maanden. Het is dus niet nieuw en zeker niet plots dat GBA plannen voor een stadion heeft. Als Janssens en Van Campenhout zeggen dat ze niet op de hoogte zijn, liegen ze. Wat ze wel hadden moeten doen , was in juni hun hooghartigheid even opzij zetten en eens contact opnemen met de club. Proactief werken, heet dat.

 • De scheiding in de geesten is een feit

  taartNaar aanleiding van de regeringsvorming van de laatste regering Martens, schreef voormalig Wetstraatjournalist Hugo De Ridder het boek “Sire, geef mij 100 dagen”. Die zin zou de formateur van Martens VIII, ene Jean-Luc Dehaene, bij koning Boudewijn hebben uitgesproken. Uiteindelijk zou Dehaene 148 dagen nodig hebben om Rooms-Rood in het zadel te krijgen.

   

  Blijkbaar zijn die 100 dagen niet meer genoeg. Vandaag liggen de verkiezingen al 100 dagen achter ons en zijn de partijen van Oranje-Blauw nog steeds niet aan onderhandelen toe. Het is nog steeds de verkenner Herman Van Rompuy die met gesprekken de zaak moet ontmijnen. Zijn pakket aan onderwerpen waarover hij mag spreken, is sinds gisteren uitgebreid. Maar als je de commentaren van de verschillende partijkopstukken vandaag in de krant leest, ziet het er niet echt naar uit dat er snel een nieuwe regering zal zijn. Alles wijst er op dat het oude record verpulverd zal worden.

   

  Hoewel… Het record hoeft niet verpulverd te worden. Er is nog een andere piste, nl. vorm geen regering en laat de Vlaamse regering, de Waalse Gewestregering, de Franse Gemeenschapsregering, de Duitse Gemeenschapsregering en de Brusselse Gewestregering de modaliteiten van de splitsing van België onderhandelen. En die optie is niet zo onwaarschijnlijk als vroeger. Wie de buitenlandse media volgt, kan vaststellen dat men in de internationale gemeenschap er niet echt een probleem mee zou hebben moest Vlaanderen onafhankelijk worden. De internationale hindernis die bij staatsvorming steeds genomen moet worden, lijkt dus niet al te hoog te zijn.

   

  Bovendien heeft iedereen goed door waar het schoentje wringt. Er is geen enkel onderwerp meer dat niet communautair geladen is. De standpunten van de Vlamingen en de Franstaligen staan meestal diametraal tegenover elkaar. Conclusie: de Belgische federatie werkt niet meer. België heeft zijn tijd gehad, het is tijd om er een eind aan te maken. vl_onafh

   

  En dan is er nog de mening van de Vlaamse bevolking.. Vandaag staat er een zeer interessante peiling in Het Laatste Nieuws. Op de vraag of men denkt dat België uit elkaar zal vallen antwoordt er maar liefst 65,6% ja. En - ook een nog nooit gezien hoog cijfer - 46 % wenst ook effectief dat België uiteenvalt. Kortom, het is verheugend vast te stellen dat in de geest van de Vlamingen België al gesplitst is. Wat houdt de politici dan nog tegen om hieraan de juiste conclusie te koppelen: Vlaanderen onafhankelijk!

 • Waar was Jürgen Verstrepen?

  WW betoging 11.97 uur en 40 minuten bak. Waaraan heb ik het verdiend? Gewoon even een statische manifestatie tegen de radicale islam in Europa bijgewoond. Ik ben geschopt geslagen en op de grond gesmeten (In het VTM-nieuws kan u de politiebus zien met daarvoor een aantal geüniformeerden die ergens op zitten. Op mij namelijk.). Geboeid op een manier zodat mijn handen blauw werden. En uiteraard bejegend door de Luikse agenten met de woorden “Sale Flamin” terwijl ze me onderuit trapten.

   

  Parlementsleden, zoals Luk Van Nieuwenhuysen, Pieter Huybrechts werden op de grond gesmeten en geslagen. Partijvoorzitter en Europees Parlementslid Frank Vanhecke werd gewoon mishandeld. Hoewel, mishandelen is een eufemisme. Ook Filip Dewinter moest de slagenregen ondergaan. Hij werd door drie agenten de arrestatiebus ingeslagen en bovenop het stuur van de bus geklopt. Resultaat: Een PV van de politie omdat Filip de buschauffeur zou aangevallen hebben. De wereld op zijn kop. Er staan ook beelden op de site van Vlaams Belang. Niet echt voor gevoelige kijkers.betoging Fré

   

  Ik ben nu al heel wat jaartjes een Vlaamse militant, maar een dergelijk optreden tegen een statische manifestatie, tegen mensen die geen voet verkeerd zetten, heb ik nog nooit gezien. Burgemeester Thielemans van de PS wist wie hij moest sturen: Fransdolle politiepelotons uit het PS-nest Luik, die de Vlamingen een lesje mochten leren. In het Brussel van PS-burgemeester Thielemans is het ver zoeken naar democratische waarden. Tja, opkomen voor de vrije meningsuiting is niet altijd simpel.

   

  In de meer dan zeven uur in de cel vroeg ik me plots af waar Jürgen Verstrepen eigenlijk was. Volgens sommigen is hij de heraut van de vrije meningsuiting. Maar ik begrijp het wel, kneuzingen en blauwe plekken oplopen is niet leuk. En bang zijn is heus niets om beschaamd over te zijn. Ik zou niet willen dat de federale politie het frêle lichaampje van mijn vriend Jürgen zou hebben behandeld zoals ze mijn corpulente lichaam hebben behandeld.WW in den bak

   

  Maar misschien is dat wel het verschil tussen Lijst Dedecker en Vlaams Belang. Wij komen nu al bijna 30 jaar op voor de vrije meningsuiting en wij doen dat overal en in alle omstandigheden. Bij ons houdt opkomen voor vrije meningsuiting niet op bij een tussenkomst in een parlement of al nippend aan een glas witte wijn in de koffiekamer van het parlement. Ook niet met een artikeltje op een blog. Wij vertegenwoordigen onze duizenden kiezers ook in moeilijke omstandigheden.

 • De ene Botha is de andere niet

  Pieter Willem BothaGisteren mochten we op Commissie van Schepen Ludo Van Campenhout vernemen dat de tram- en bushalte “Botha” in Borgerhout wordt omgedoopt in halte “De Roma”. Volgens het stadsbestuur is dat beter voor de herkenbaarheid. Een belachelijke reden, natuurlijk. Dat bleek toen Van Campenhout zei dat de halte “Astrid” aan het Astridplein zal omgedoopt worden in halte “Zoo”. Immers,… voor de naamswijziging Botha is alles al in orde, voor Astrid niet. Blijkbaar is het ene wat gevoeliger dan het andere. Wat Gerolf Annemans, ook fijnbesnaard als hij is, ook aan de schepen duidelijk maakte.

   

  De aanleiding was een vraag van het allochtone gemeenteraadslid Nahima Lanjri (CD&V)die naar eigen zeggen een geboren getogen Borgerhoutse is. Dat blijkt dan wel niet uit de kennis van de geschiedenis van de Borgerhoutse straten. Volgens haar is de Bothastraat genoemd naar Pieter Willem Botha, president van de Republiek Suid-Afrika in 1984-1989. Fout dus.

   

  In de wijk waar de Bothastraat ligt, zijn verschillende straten genoemd naar leiders uit de grote Boerenoorlogen. De straatnamen dateren dus vanuit de eerste helft van de vorige eeuw. De Bothastraat zelf is genoemd naar Louis Botha. Ook mijn goede collega en nestor van onze fractie, Bob Hulstaert, had de fout van Lanjri ook opgemerkt. Hij heeft gisterenavond mijn kennis over Louis Botha nog verder verruimd. Louis Botha

   

  Louis Botha nam het in Zuid-Natal met zijn Boerenleger van ongeveer 3.000 manschappen op tegen het goedbewapende leger van de Engelse opperbevelhebber Buller die 30.000 manschappen ter beschikking had. Buller verloor in de strijd ongeveer 1.100 man, Botha 30 man. Later zou Botha in 1907 minister-president van Transvaal worden en in 1910 eerste minister van de Unie van Suid-Afrika.

   

  Antwerpen was de Boeren trouwens erg genegen. In onze stad werden dan ook, delegaties van de Boeren ontvangen en heel wat Antwerpenaren steunden de Boeren ook financieel.

   

  ’t Is misschien pedant, maar ik heb het toch niet kunnen nalaten om Lanjri even wat geschiedenis over ons Broedervolk mee te geven. Kwestie van integratiebevorderend te werken. Ons vir jou.

   

  P.s. uit de foto’s blijkt trouwens dat de beide heren niet echt op elkaar lijken.

 • Liever geen Vlaamse Leeuw op The Proms

  last nightAl verschillende jaren zijn er verschillende vrijwilligers in de weer om overal ter wereld met onze Vlaamse leeuwenvlag te gaan zwaaien. Vooral bij sportmanifestaties valt dat op. En dat is goed. De Vlaamse Leeuw mag heus wel wat meer in beeld gebracht worden. Doe zo voort. Deze militanten die zich hiervoor belangeloos inzetten, verdienen alle respect. Alleen,…

   

  Ik zou graag hebben dat ze wat selectiever zijn in de keuze van hun manifestaties. Een gevoel van onbehagen maakte zich van me meester toen ik zaterdagavond al zappend op de rechtstreekse uitzending van de “Last Night of the Proms” kwam. Zowel in Royal Albert Hall zelf als bij de massa die het gebeuren volgden vanuit Hyde Park waren er verschillende Vlaamse Leeuwenvlaggen te zien.

   

  Dat je naar “The Proms” gaat tot daar aan toe, maar “the last night”? De “last night”is gewoon een verheerlijking van het Britse Empire en de “weldaden” ervan. Brittania rules the waves, God Save The Queen, Jerusalem,… en intussen maar zwaaien met de Union Jack.

   

  Wel, op zo’n feest zou het beter zijn om niet mee enthousiast te gaan doen en nog minder om er met de vlag van een volk te zwaaien. Want als er nu één staat is die sterk was in het onderdrukken van volkeren, zullen het de Britten wel geweest zijn zeker? Je moet bv. enkel al aan onze goede vriend Olliver Cromwell denken, die onder de Union Jack en in naam van het Britse Empire een bloedbad aanrichtte in Ierland. Of de Boerenoorlog. Of hoe een tot de tandengewapende krijgsmacht simpele Boeren probeerden te onderdrukken en hun vrouwen en kinderen opsloten in concentratiekampen. Ook geen fraaie bladzijde in de geschiedenis van het Empire. Maar de voorbeelden zijn legio.

   

  Neen, dan liever geen Vlaamse Leeuw op “The last night of the Proms”.  Er zijn betere manifestaties om te gaan vlaggen.

 • Pavarotti is niet meer

  PavarottiDonderdag laatsleden, ik was nog in Italië, bereikte me het bericht dat de grote tenor, Luciano Pavarotti aan pancreaskanker overleden was. Nu ja, bereikte me,… de Italiaanse media stonden er vol van. Terecht ook.

   

  Pavarotti was een uitzonderlijke zanger. Als tenor is hij er, in deze voor opera moeilijke tijden, in geslaagd de drempel naar de klassieke muziek, de drempel naar de opera voor tienduizenden mensen te verlagen. Pavarotti was dan ook een ster. Geen doorsnee operazanger, maar een glamourfiguur. Ok, met alle grillen vandien. Want er is ook geen operazanger als Pavarotti die op een dergelijke wijze ook negatieve sterallures aan de dag kon leggen. Groot optreden of niet, de Met of niet, als Luciano geen zin had, kwam hij gewoon niet uit zijn bed.

   

  In die zin verschilde hij veel van een tenor als Placido Domingo Ook een stertenor, maar de man was zijn zangcarrière begonnen als bariton. Enkel met hard werken en oefenen, met bloed zweet en tranen, is hij naast Pavarotti een van de grote tenors van deze generatie geworden. Deze man wist vanwaar hij kwam en had dus geen kapsones.

   

  Maar dat maakt van Luciano Pavarotti allesbehalve een slechte. Het was een natuurtalent. Een natuurtalent zoals Caruso (waar ik zoveel van heb horen over vertellen door mijn grootvader zaliger) er een moest geweest zijn. Pavarotti werd terecht de “king of the high c’s” genoemd. Zijn commercieel project waarbij hij zovele duizenden mensen dichter bij het operagenre bracht, ‘the hree tenors’, met aan zijn zijde Placido Domingo en José Carreras, was daar een bewijs van. Daar schitterde Pavarotti niet enkel met zijn présence, maar ook met zijn warme volle en zo ver reikende stem waarbij de andere tenoren, grote, wereldberoemde tenoren, vaak verstek moesten laten gaan voor het bereik van Pavarotti’s stem.

   

  Kortom, om het Cassius Clay (zijn moeder noemde hem Cassius Clay dus ik zie niet in waarom ik hem Mohammed Ali zou noemen, integendeel zelfs)  te parafraseren: Pavarotti was the greatest.” Luciano Pavarotti laat een leemte achter. Zo veel is zeker.

 • Terug

  WW in Rome 1Allez, we zijn terug uit Rome. Veel schitterende dingen gezien. Daarover later misschien nog wel eens een stukje of twee op deze blog. In mijn afwezigheid is er blijkbaar wel wat gebeurd. Meer problemen over de betoging van 11 september, een Gentse scholier die quasi doodgestoken wordt, Pavarotti die komt te overlijden,…

  Heel wat dus. Wat me voorlopig bij mijn inhaaloperatie “krantenlezen” is bijgebleven, is de uitspraak van Bart De Wever in Gazet van Antwerpen van dinsdag 4 september 2007.  “Men zegt dat wij separatistische eisen hebben, terwijl dat niét zo is,” dixit Bart De Wever. Tja, daar moet ge als Vlaams-nationalist fier op zijn.