• Collectieve onverdraagzaamheid

  Vlaanderen onafhankelijkWat zou koning Albert II in zijn kersttoespraak bedoeld hebben met: “In de loop van onze geschiedenis zijn er zeker collectieve onrechtvaardigheden gebeurd?” Zou hij het hebben over de Vlamingen die sinds het ontstaan van deze staat steeds onderdrukt werden? Heeft hij het over het feit dat het jaren heeft geduurd eer de Vlamingen in hun eigen taal terechtkonden bij de openbare besturen, bij de rechtbanken, in het onderwijs? Heeft hij het over al die jaren dat er hier niet eens een Nederlandstalige grondwet bestond? Of heeft hij het over de onmenselijke aanpak van de Vlaamsgezinden tijdens de repressie en epuratie? Of heeft hij het over de collectieve onrechtvaardigheden die in de wetten en de grondwet van dit land staan ingeschreven? Wetten en een grondwet die er voor zorgen dat een meerderheid in dit land tot een minderheid wordt gereduceerd?

   

  De hele geschiedenis van België is gewoonweg een aaneenrijging van “Collectieve onrechtvaardigheden” ten overstaan van de Vlamingen. En wat durft die leegganger van Laken daar nog aan toe voegen? “Het is van belang die wonden te boven te komen en alles in het werk te stellen om de goede verstandhouding in de hand te werken teneinde samen een gemeenschappelijke toekomst op te bouwen.” Kortom, wij als Vlamingen moeten die onrechtvaardigheden maar vergeten en vergeven. Die knaap in Belvedère is voor niets verlegen. Blijkbaar heeft het Franstalig establishment door dat ze aan het kortste eind aan het trekken zijn.

   

  Ach, zulke uitspraken versterken me alleen maar in mijn  overtuiging. Waneer Vlaanderen binnenkort onafhankelijk zal worden, weet ik alvast het antwoord op de vraag: “En wat met het koningshuis?”

 • Licht

  KerstmisHeer,

  als het donkert in mijn hart

  geef mij dan

  het Licht van Bethlehem.

  Uit Gebedenboekje van Toon Hermans

  Zalig Kerstmis!

   

 • Verhofstadt III

  Annemans-KamerVandaag kreeg de regering Verhofstadt III het vertrouwen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers met 97 stemmen tegen 46. O ja, er was ook het onthoudingsschaamplapje van de N-VA.

   

  Ik bespaar me hier een analyse te maken van de gebeurtenissen die geleid hebben tot Verhofstadt III. Waarom? Omdat mijn goede vriend Gerolf Annemans dat in zijn één uur durende speech tijdens het Investituurdebat reeds heeft gedaan. En nederig als ik ben, moet ik toegeven dat Annemans’ analyse meestal scherper is dan de mijne. Bij deze dus.

   

  Wil je Annemans’s toespraak bekijken en beluisteren, kan je hier terecht. Wil je de toespraken en het kamerdebat nalezen, moet je hier zijn. En als ik alsnog een tip mag geven, zou ik aanraden het stukje te bekijken of te lezen over de rol van het ACW in dit alles en het stukje over de redenen achter uitspraken zoals “Avec Verhofstadt, c’ est genial”. Dan heb je een goed beeld waarover het de jongeste weken ging.

 • De verliezer leidt de regering

  geen staatshervormingWaarschijnlijk zal er na ongeveer 200 dagen een federale regering zijn. Een regering die geleid zal worden door de grote verliezer van de verkiezingen van 10 juni 2007. Dat kan nergens in de wereld, alleen in België is zoiets mogelijk.

   

  Trouwens, met de PS en, de CDH in de regering zal Verhofstadt III nog linkser zijn dan Verhofstadt II. En dat terwijl Vlaanderen duidelijk rechts heeft gestemd en dat zelfs in Wallonië de PS door de MR van de troon van de grootste partij is gestoten. Begrijpe wie kan.

   

  Komt daar nog bij dat er helemaal geen regeerprogramma bekend is. In de pers circuleren nu enkel namen van ministers. De verdeling van de postjes is dus belangrijker dan de inhoud. Ook van een staatshervorming is er geen sprake in de interim-regering. Daar moet de minister voor institutioneel aangelegenheden voor zorgen. Maar gaat Leterme wel slagen in een regeerperiode van drie maanden waar hij gefaald heeft gedurende zes maanden? Ik vraag het me af.

   

  Wat we nu al weten is dat er van alle beloftes die bij de verkiezingen werden gedaan, van alle dure eden die gezworen zijn, niets overblijft. Kortom, de overwinnaars van de verkiezingen zijn er in geslaagd zich te laten wegdrummen en de verliezers aan de macht te helpen. Misschien moet de kiezers daar maar eens bij een volgende verkiezing aan denken.

 • Wie liegt? Lauwers of Branders?

  pinokkioHet voordeel aan Pinokkio was dat je kon zien wanneer hij loog. Zijn neus werd langer. Spijtig genoeg is zoiets in het echte leven niet mogelijk. Want dan zouden we snel zien wie er recent heeft gelogen. SP.a-schepen Guy Lauwers of PvdA-districtsraadslid Mie Branders.

   

  De problemen omtrent de begroting 2008 van het district Hoboken zijn genoegzaam bekend. Daarover kon u op mijn blog al een en ander lezen. Maar gisteren werd de begroting 2008 in de Hobokense districtsraad toch goedgekeurd met de steun van de PvdA van Mie Branders. Vorige maand keurde Branders de begroting nog af wegens te weinig middelen voor het district. Gisteren keurden de twee leden van de revisionistische en Maoïstische partij de onveranderde begroting toch goed. Branders motiveerde haar ja-stem met de mededeling dat er voldoende (financiële) toezeggingen zijn vanuit het stadsbestuur. Er zou zelfs een lijstje bestaan met de extra investeringen die Hoboken te wachten staat. Alleen,… er kon geen lijstje voorgelegd worden.

   

  Opmerkelijk is een dergelijk betoog. Want toen in de gemeenteraad door het Vlaams Belang aan schepen voor decentralisatie, Guy Lauwers de vraag werd gesteld of er toezeggingen, beloftes aan het district Hoboken werden gedaan, was het antwoord onomwonden NEEN.

   

  Conclusie, ofwel heeft Lauwers gelogen, ofwel liegt Mie Branders. Ik heb alleszins een voorgevoel wie de waarheid niet verteld. Tja, het is inderdaad niet makkelijk voor een partij als de PvdA om aan hun kiezers uit te leggen dat ze het bestuur in Hoboken onvoorwaardelijk steunen, waarbij ze diezelfde kiezers in de kou laten staan. Kiezersbedrog verwachten we altijd van de traditionele partijen, maar dat ook de PvdA zo snel over stag zou gaan? Nee, dat had ik niet verwacht.

 • Red Sint-Joris met de draak

  Sint JorisBepaalde nieuwsberichten blijven verbazen. Een Turkse advocaat wil dat de UEFA maatregelen neemt tegen de shirts die Inter Milaan droeg tijdens de wedstrijd Inter-Fenerbahçe. Het shirt dat niet meer dan een Sint-Joriskruis weergeeft, moet weg want het is volgens de Turkse advocaat beledigend en kwetsend voor de islam. Nochtans is het Sint-Joriskruis gewoon het wapenschild van de stad Milaan.

   

  In één beweging censureren ze ook nog eens het shirt van FC Barcelona. Want in het embleem van die club staat ook een Sint-Joriskruis. En wat staat dat daar te doen? Het kruis maakt gewoon deel uit van het stadswapen van Barcelona. Wat trouwens bij verschillende Europese steden het geval is. En mag het even, a.u.b.? Mag een stad nog symbolen hebben, een geschiedenis, een wapenschild,…?  

   

  Ik vraag me af wat het volgende gaat zijn. Een aanvraag aan het stadsbestuur van Brussel om hun wapenschild te veranderen, wegens kwetsend voor de islam? Moet Sint-Joris verwijderd worden van het Brusselse stadhuis? PS-burgemeester Thielemans kennende, is die alvast op zoek naar een nieuwe patroonheilige voor de stad. En wat met Engeland? Daar moeten ze ook op zoek naar een nieuwe vlag en een nieuwe patroonheilige. De Engelse regering weet alvast wat ze te doen staat. Onze wereld wordt alvast weer een beetje meer beangstigend.

 • Geen toezeggingen van A voor Hoboken

  Districtshuis HobokenZoals iedereen op deze site reeds kon lezen, werd de begroting 2008 in Hoboken verworpen. De argumenten van de tegenstemmers, waaronder Vlaams Belang, waren dat het beleid vanuit het stadsbestuur te centralistisch is en dat er geen aandacht voor de districten in het algemeen en Hoboken in het bijzonder is. Dat kon je in de begroting makkelijk lezen als je ziet welk een aalmoes de stad in 2008 aan Hoboken geeft.

   

  Intussen werd er heel wat gespeculeerd over wat de oppositie zou doen op de districtsraad van 17 december a.s. waar de ongewijzigde begroting 2008 opnieuw ter stemming ligt. Iedereen is er van overtuigd dat er meer middelen van de stad naar Hoboken moeten vloeien. Een en ander zou met een wijziging van de stadsbegroting mogelijk moeten zijn.

   

  De vraag is of de stad intussen toezeggingen heeft gedaan aan het district om een en ander recht te trekken. Dat was dan ook de vraag die ik gisteren stelde aan schepen voor decentralisatie Guy Lauwers.

   

  Het antwoord van de schepen was meer dan duidelijk. Er zijn geen toezeggingen gedaan, geen beloftes gemaakt ten aanzien van  het Zuiderdistrict. A heeft dus geen geld voor Hoboken. Het stadsbestuur blijft dus volharden in de boosheid. De dames en heren van het college laten de districten en dus ook Hoboken gewoon stikken. De vraag is of een dergelijke stugge houding van het stadsbestuur de raadsleden van de districtsraad van Hoboken zal overtuigen om op 17 december a.s. wel hun steun aan de begroting te geven.

 • Boze Bart

  box_interkabelOpmerkelijk momentje tijdens de commissie financiën van de Antwerpse gemeenteraad. Ik stelde een vraag over de gevolgen voor de stad van de overeenkomst tussen Interkabel (waarvan Integan deel uitmaakt) en Telenet. Ik wilde immers wel eens weten of de stad hierin wel betrokken was geweest vermits ze met ongeveer 65% de hoofdaandeelhouder van Integan is. Ik wilde ook weten of ze haar belangen goed verdedigd hadden. Het gaat tenslotte over heel veel geld. Met andere woorden, heeft de stad een dergelijke intentieovereenkomst goed onderhandeld, of beter gezegd, heeft de stad de nodige stappen ondernomen om haar belangen te verdedigen?

   

  Het antwoord van Schepen Bungeneers was duidelijk. Hij weet van niets. Toen ik stelde dat ik verstomd was met dergelijk antwoord, kreeg ik de steun van niemand anders dan meerderheidsgemeenteraadslid Bart De Wever. Hij vroeg zich af wat het stadsbestuur ter zake het afgelopen jaar wel heeft gedaan. Niets is de conclusie. De Wever kondigde dan ook aan het probleem opnieuw aan de agenda van de gemeenteraad van volgende maandag te stellen. Uiteraard doe ik dat ook. Ik ben trouwens de eerste die het probleem aan de agenda heeft geplaatst. En het probleem toont de laksheid, de onbetrokkenheid, het slechte bestuur van de stad, wat betreft haar zogenaamde dochters, aan.

   

  Ik ben eens nieuwsgierig of mijn goede vriend Bart dezelfde argumentatie maandag zal gebruiken die hij op de commissie heeft gebracht. Het stadsbestuur verkwanselt haar rechten en staat er bij en kijkt er naar. Dat is geen goed bestuur. Men speelt met belastinggeld. En men verliest geïnvesteerd belastinggeld. Geen probleem, het is ons geld niet, lijkt het antwoord van Janssens en co. Vlaams Belang weet wel hoe men met belastinggeld moet omgaan. Omzichtig en verantwoord.

   

  Maar soit, de discussie wordt maandag op de gemeenteraad verdergezet. Tenzij dat Janssens de vragen te pijnlijk vindt en ze afvoert. Zou hij durven? Als dat het geval is zal hij mij op zijn weg vinden. En als De Wever de belangen van de Antwerpenaar hoog in het vaandel voert, moet hij maandag aan mijn  zijde staan.

 • 30 jaar Vlaams Blok-Belang

  fdw-conventieDe viering van dertig jaar Vlaams Blok-Belang zit er alweer op. Een heerlijke vierdaagse voor mij. Vier dagen omdat ik vrijdag en maandag de kans kreeg om van achter mijn bureau vandaan te komen en wat handenarbeid te verrichten bij de opbouw en afbraak van het evenement. Ongelofelijk hoe de dienst organisatie van de partij er steeds in slaagt zulke manifestaties op poten te zetten. Ik zie het weinig andere partijen ons nadoen.

   

  Het feest was goed, de conventie evenzeer. Filip Dewinter opende op een wijze zoals we het van hem gewoon zijn: Strijdvaardig. Met hart en vurig zoals Gerolf Annemans het enkele momenten later zou verwoorden in zijn toespraak. En voor wie zijn geschiedenis kent, Cato Maior mocht in Annemans’ speech inderdaad niet ontbreken. Bij gebrek aan de persoonlijke sites kan ik geen link leggen naar de toespraken van Frank Vanhecke en Marijke Dillen. Maar neem het van me aan: het waren stuk voor stuk beklijvende toespraken. Marijke’s toespraak was werkelijk pakkend. Prachtig hoe ze de mensen van het eerste uur bedankte. De appel valt duidelijk niet ver van de boom. Dat was voor mij trouwens een serieus emotioneel moment: de beelden van Karel Dillen. Nog eens zijn stem te horen, zijn eloquentie, zijn grapjes. Ik heb Karel Dillen pas laat persoonlijk leren kennen – toen ik professioneel voor de partij begon te werken – maar zoals ik al schreef op deze site naar aanleiding van zijn overlijden, heeft Dillen een blijvende indruk op me gelaten. De partijvoorzitter bracht evenzeer terecht hulde aan de duizenden naamloze militanten die mee de partij gemaakt hebben tot wat ze nu is.

   

  En los van de reflectie, los van de hulde- en dankbetuigingen was de politieke boodschap kristalhelder. Kristalhelder en niet anders dan ze steeds is geweest. Vlaamse onafhankelijkheid is en blijft het eerste en belangrijkste programmapunt van Vlaams Belang, zonder dat andere speerpunten van ons programma vergeten worden. Een goed evenwicht dus. Heerlijk, toch.

   

  Dertig jaar Vlaams Blok-Belang in beeld doet evenzeer beseffen dat ik een kleine tweederde van die tijd mee heb afgelegd. Bij heel wat beelden heb je zoiets van daar was ik bij, en daar en daar,… Een gevoel dat bij de mensen die er de volle dertig jaar bij waren, nog meer zal gespeeld hebben. Maar bij dertig jaar zie je ook het moment weer toen het establishment ons Vlaams Blok heeft afgenomen. Maar het bewijs is geleverd dat ze ons niet en nooit kapot zullen krijgen. Zoals Bobby Sands het zei: They may kill the revolutionary, but never the revolution! Vlaams Belang, ad multos annos!

 • Provocatie? En wat als dat zo is?

  CDhoes-moskeeEr is intussen weer een hele heisa uitgebroken over het Moskeelied van Filip Dewinter. Sommigen vinden dat ze hem een racismeproces aan zijn broek moeten lappen, anderen vinden dat het lied getuigt van een zeer slechte smaak en voor nog anderen zijn we aan “de maskers vallen af” aflevering 532.

   

  In een column van GVA-journalist Lex Molenaar gisteren werd het woord provocatie meermaals in de mond genomen. Of beter gezegd neergepend. En wat als het een provocatie is? Is dat onbehoorlijk? Wie naar de tekst kijkt, leest dat het gewoon een protest is tegen de wildgroei aan moskeeën in Antwerpen.

   

  Het lied heeft alleszins zijn nut al bewezen. Want als ik dan de column van Molenaar verder lees, stelt de journalist dat “Dewinter een punt heeft met zijn oppositie tegen de wildgroei van moskeeën, althans in Antwerpen.” En hij stelt verder dat de stad reeds 36 erkende gebedshuizen telt, los van de verschillende zogenaamde garagemoskeeën. Dat er een probleem is met de controle van de verenigingen die de moskeeën besturen. Dat we niet weten wat er in de moskeeën wordt verteld, radicale, opruiende praat of niet. Geen idee. Dat er zeker een probleem is met de moskee in de Van Kerckhovenstraat –waar we nog met het Vlaams Belang recent een actie voerden tot we stenen naar onze kop gesmeten kregen. Dat hij vragen heeft bij de financiering van die moskee en dat het bestuur van die moskee wel eens een trefpunt van moslimfundamentalisten kan zijn.

   

  Als ik dat lees, zeg ik: Dat hebben we allemaal aangekaart toen het punt van de adviezen over de moskeeën in de gemeenteraad kwam. Maar toen was de media-aandacht eerder minimaal tot zelfs nihil. Nu het Moskeelied er is, is er blijkbaar wel aandacht voor die problemen.  Dus is het lied een succes.

   

  Kortom, voer het debat over de problematiek van de verregaande islamisering van onze grootsteden. Voer het debat over de wildgroei van moskeeën in Antwerpen. Verlies geen tijd in een non-debat over het feit of het lied nu provocatief was of niet, of het van goede smaak getuigt of niet, … Dat is niet de kern van de zaak. Schiet met andere woorden niet op de boodschapper. De boodschapper verwoordt, weliswaar in een aparte vorm, een reële bekommernis van vele Antwerpenaren, Antwerpenaren die niet in peperdure lofts of in villa’s wonen. Die  kennen Antwerpen alleen van de Meir en de Groenplaats en zijn nog nooit in Antwerpen-Noord geweest. Wij wel, en neem het van ons aan: het is er erg.

 • Liga voor de mensenrechten is voor vrije meningsuiting? Mijn gat, ja.

  Vrije meningsuitingVal nu dood, zeg. De Liga voor de Mensenrechten vraagt de vernietiging van de anti-racismewet omdat ze de vrijheid van meningsuiting zou inperken. Hallooooo, dat zijn dus die zelfde jongens en meisjes die mee aan de basis lagen van de veroordeling van ons Vlaams Blok. Toen was er blijkbaar geen sprake dat die wet de vrijheid van meningsuiting zou beperken. Toen was er geen probleem.

   

  Weet je, dit initiatief van de Liga stinkt een uur in de wind. Daar zit meer achter. Ik ben eens benieuwd wat het is. In het verleden hebben die mannen nooit een moer gegeven om de vrije meningsuiting. Toen wij o.a. dat als argument in het Vlaams Blok-proces aanhaalden, lachtte de advocaat van de Liga dat argument hooghartig weg.

   

  De Liga heeft zonder verpinken mee de moord voltrokken op de politieke oppositie in dit land. En nu zouden die knaapkes voor de vrije meningsuiting zijn. Komaan zeg; da’s echt een beetje te doorzichtig. Ik ben eens nieuwsgierig wat de echte beweegreden is.

   

  Maar soit, het belangrijkste is dat die wet vernietigd wordt en dat vrije meningsuiting in dit land weer mogelijk wordt. En iedereen mag daar zijn steentje toe bijdragen.

 • De patiënt is overleden

  flatlineJongens toch, hoe bestaat het? Zoals je weet is Leterme weg en zit de formatie in het slop. En hoe komt dat? Ik heb het hier al meermaals gezegd: het ‘Belgisch compromismodel’ bestaat niet meer. Zelfs de commentator van dienst geeft dat vandaag in de Gazet Van Antwerpen toe.

   

  Maar als je dan ziet welke “truuken van de foor” er worden uitgehaald om deze onnatuurlijke constructie België in stand te houden. Het tart alle verbeelding. Eerst was er sprake van een noodregering onder leiding van huidig premier van lopende zaken Verhofstadt? (Het stond in de sterren geschreven dat die terug op het voorplan zou treden.) Maar daar wil de VLD niet van weten. Dan maar een regering van lopende zaken waarbij de bevoegdheden van die regering worden uitgebreid met instemming van het parlement.

   

  Hallo???? Hoe doe je dat? Waar vinden we die regeling in de Grondwet? Niet dus. Grondwetsspecialisten geven het toe. Ofwel heb je een regering van lopende zaken ofwel heb je een gewone regering met al dan niet een beperkt regeerprogramma, maar die de steun heeft van het parlement waardoor het parlement zijn controlebevoegdheid kan uitoefenen. Ad random wat steun vragen voor deze of gene projecten, zonder dat de regering ter verantwoording kan worden geroepen (want dat kan je niet met een regering van lopende zaken) bestaat gewoon niet. Het is duidelijk dat de beroemde uitspraak van Leo Tindemans: “de Grondwet is geen vodje papier” tot het verre verleden behoort.

   

  Het is ongelofelijk. De patiënt België heeft zijn zoveelste hartstilstand. Het borstbeen en alle ribben van de patiënt zijn intussen gebroken van de intensieve hartmassage. Hij heeft intussen al brandwonden van de defibrillator, maar opnieuw pompen ze 360 joules of meer door zijn lichaam. De borst van de patiënt wordt intussen gesierd met tientallen blauwe plekken van de spuiten met Adrenaline die rechtstreeks in het hart werden gegeven, maar opnieuw spuiten ze nog een extra aantal cc in.

   

  Elke dokter zal het toegeven: er is een moment dat je gewoon moet vaststellen dat de patiënt overleden is. En dan komt de tijd om de erfenis te regelen tussen de zoon en dochter van de patiënt. Stel dus de notaris aan en verdeel de boel.

 • Vlaamse autonomieverklaring

  HavelLeterme heeft zijn opdracht van formateur terug aan de koning gegeven. Het positieve is dat De Wever dus niet de Vlaamse Michael Collins wordt. Allez, voorlopig toch niet.

   

  Maar wat nu? Het is duidelijk dat het Belgische consensus- en compromismodel niet werkt. Vlamingen en Franstaligen komen geen millimeter dichter bij elkaar. Wil dat niets zeggen? Dringt er dan in geen enkel kopke van de bonzen van de traditionele partijen door dat Vlamingen en Walen niet langer in het Belgische cocon verder kunnen.?

   

  Even had Leterme zo’n aura over zich van een verdediger van de Vlaamse belangen. Toch toen hij minister-president van Vlaanderen was. In onze wildste dromen dachten we in hem een deeltje van Vaclav Havel – die de splitsing van Tsjechië en Slowakije heeft geregisseerd – te ontwaren. Na 175 dagen onderhandelen, is daar niets meer van over. Leterme gaat enkel voor België en laat zich dagen lang inschakelen in de strategie van de Conventie met Van Rompuy en Dedecker als de slippendragers van de monarchie. Leterme is niet de verdediger van de Vlaamse belangen.

   

  Maar soit, het gaat zo niet verder. Het Vlaams Parlement moet volgende woensdag in plenaire vergadering een Vlaamse autonomieverklaring uit spreken. Dat als drukkingsmiddel om de Franstaligen rond de tafel te krijgen. Maar dit keer niet om een regering in het zadel te helpen, maar wel om de boedelscheiding te regelen. Een boedelscheiding OT.