• Naïef

  Godfried DanneelsHet debat over euthanasie en de al dan niet versoepeling van de wetgeving terzake laait hoog op. Elke dag staan de kranten vol met god en klein Pierke die een mening hebben in het euthanasiedebat. Goed zo, zou ik zeggen. Het voeren van een gedegen debat vormt nu eenmaal de basis van onze democratie. Vrijheid van meningsuiting is essentieel.

   

  Maar als ik de media wat volg, is er blijkbaar één man die geen mening terzake mag hebben: Kardinaal Godfried Danneels. Hij gaf zijn mening naar aanleiding van de recente nieuwsberichten over de “moedige” beslissing van bepaalde personen om zich te laten euthanaseren. Tijdens de Paaswake in Mechelen stelde de Kardinaal: “Door zomaar uit het leven te stappen, antwoordt men niet op het probleem van lijden en dood. Men loopt er in een boog om heen en omzeilt het. Omzeilen is geen heldendaad, geen voer voor frontpaginanieuws.” Mag hij even? Mag hij even het standpunt – redelijk braaf verwoord dan nog – geven van de gemeenschap waar hij de vertegenwoordiger van is?

   

  Ik heb daar geen probleem mee, hoor. Ook al ben ik het in vele zaken met de Kardinaal oneens. Zo ben ik niet en zal ik niet vergeten dat ik in zijn ogen tot “een bende wilden” behoor. Maar toen heb ik geen kritiek op de Kardinaal gehoord. Integendeel, hij werd toegejuicht voor die specifieke uitspraak. Ook dat typeert “politiekcorrect Vlaanderen”. De Kardinaal mag zijn mening hebben als het past in de strijd tegen het vermaledijde (toenmalige) Vlaams Blok. Maar o wee als hij een standpunt verkondigt – zoals vorige week – dat niet in hun kraam past. Dan wordt de man uitgekreten, wordt hij met alle zonden Israëls beladen en moet hij naar Canossa gaan. Twee maten en twee gewichten, noemt men zoiets.

   

  Voor de “linkse kerk” in Vlaanderen heeft Danneels het dode lichaam van Claus geschonden en misbruikt. Het was zelfs zo’n doodzonde dat ene Erwin Mortier er niet voor terug deinsde om op zijn beurt duchtig gebruik te maken van het levenloze lichaam van de betreurde schrijver om Danneels tijdens de uitvaartplechtigheid even flink de levieten te lezen. “Meneer de Kardinaal, schaam u” klonk het door de Bourla. Blijkbaar moet er dus ook een limitatieve lijst bestaan van mensen die de dood van Claus mogen gebruiken en Danneels staat duidelijk niet op dat lijstje.

   

  En nu we het toch over het ge-(of mis-)bruik van het overlijden van Hugo Claus hebben,… Valt het u ook op dat vandaag blijkbaar iedereen Claus persoonlijk heeft gekend? En dat niemand zich geneert om Claus voor zijn eigen persoonlijke karretje te spannen? Zo liet Burgemeester Patrick Janssens naar aanleiding van de uitvaart weten dat Claus er op de Grote Markt op 8 oktober 2006 bij was en dat hij gemist zal worden. En ik die dacht dat Claus zou herinnerd en geroemd worden voor zijn oeuvre. Hoe naïef kan een mens toch zijn, hé?

 • Zalig Pasen

  idk_verrijzenis20'Wat gezaaid wordt in vergankelijkheid,
  verrijst in onvergankelijkheid;
  wat gezaaid wordt in geringheid en zwakte,
  verrijst in heerlijkheid en kracht.
  Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid,
  een geestelijk lichaam verrijst.'
  (1Kor 15,42-44)

 • “De balans is nog positief”? Mon œil

  Bart De BeverIk hoor het de voorzitter van de N-VA, Bart De Wever, gisteren op radio 1 nog verklaren: “De balans is nog steeds positief”. De Wever had het over de regering Leterme I die vandaag bij de koning de eed heeft afgelegd.

   

  De N-VA gaat, op één stem na, zaterdag ook zijn vertrouwen aan deze regering geven in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Als je dan ziet hoe die regering er uit ziet, vraag ik me af wat er nu nog zo positief is aan die balans.

   

  De N-VA gaat zijn vertrouwen geven aan een regering die bestaat uit meer Franstaligen dan Nederlandstaligen. En ik dacht nochtans dat de Nederlandstaligen in dit land de meerderheid uitmaakten. Immers, als je de staatssecretarissen meerekent, kom je op 12 Franstaligen op een totaal van 21 ‘excellenties’. Volgens mij is het van de donkere tijden onder Wilfried Martens geleden dat er meer Franstaligen dan Nederlandstaligen in de regering zitten. Tja, als signaal over wat ons Vlamingen nog te wachten staat, kan dat tellen.

   

  De N-VA gaat zijn vertrouwen geven aan een regering waarin Bernard Clerfayt als staatssecretaris zijn opwachting maakt. Clerfayt, FDF-er en dus Vlamingenhater. FDF, een partij die garant staat voor het anti-Vlaamse beleid in de Vlaamse Rand en in het verlengde in Brussel. Tja, als signaal over wat ons Vlamingen nog te wachten staat, kan dat tellen.

   

  Maar ja, de balans is nog steeds positief. Wat ben ik blij.

 • Onze toekomst

  AVDMVandaag stelde "Steden tegen islamisering" en Vlaams Belang een nieuw luik voor van de campagne die nu een tijdje loopt. Het is een opvallende folder geworden, maar de inhoud is belangrijker dan het beeld. (Hoewel het beeld evenzeer een duidelijke boodschap met zich meedraagt.)

  Het is een open deur in trappen om te zeggen dat we steeds meer met de islamisering van onze samenleving geconfronteerd worden. Ik ben nog relatief jong dus ik heb altijd migranten in onze samenleving gekend en zat met allochtone kinderen op school of in speeltuinen. Maar ik herinner me niet dat ik - toen ik klein was - veel hoofddoeken, sluiers enzo tegenkwam. Nu is dat anders. Verschillende islamologen (waarvan sommige zelf moslim zijn) erkennen dat het dragen van de hoofddoek meer een politiek statement is dan een religieus.

  Een pijler waarop onze huidige Westerse samenleving is gebouwd, is de neutraliteit van de overheid. Daarom steunen we ook burgemeester Patrick Janssens met zijn hoofddoekenverbod voor loketpersoneel. En we zullen dat ook blijven doen. Ook het onderwijs heeft een traditie van neutraliteit. Dus ook daar hoort de hoofddoek (behalve voor leerkrachten die bv. islam doceren) niet thuis. Daarom kan je ook deze petitie tekenen. Doen zou ik zeggen.

 • Voetbalstadion: het oude verhaal?

  stadionHet is ongelofelijk, maar het lijkt er steeds meer op dat men in Antwerpen echt zijn best doet om ofwel geen nieuw voetbalstadion te hebben en/of er voor te zorgen - als het WK 2018 naar België en Nederland zou komen – dat Antwerpen geen gaststad zal zijn. Met andere woorden, het is net of het oude verhaal van EURO 2000 weer helemaal terug is.

   

  Zoals iedereen weet die deze site al eens bezoekt, is dit een dossier dat ik naar best vermogen probeer op te volgen in de gemeenteraad. Maar er verandert wel regelmatig eens wat. Zo was de beslissing over een locatie voor eind vorig jaar gepland. Nu is dat verschoven naar “ergens in 2008”. Intussen heeft het stadsbestuur een gesprek gehad met de Vlaamse regering. Er waren reeds enkele mogelijke locaties afgevallen, nu is er sinds vorige week weer één bij, wat het totaal op zes mogelijke locaties brengt. Het lijkt wel een processie van Echternach.

   

  Wie echter geen tijd van wachten heeft is Alain Courtois. Dat is de projectleider die het WK 2018 naar ons land wil halen. Omdat hij van het stadsbestuur geen effectieve toezegging kan krijgen, spreekt hij ook met andere partners in dit verhaal. Zo is er nu al sprake van een groot stadion in Grobbendonk om het WK eventueel te ontvangen. Antwerpen loopt op die manier opnieuw de kans om de trein te missen.

   

  Pijnlijk heet zoiets. Een wereldstad als Antwerpen heeft nood aan en recht op dergelijke voetbalinfrastructuur. Stel je voor dat het WK effectief naar dit land komt en er voor de ogen van de hele wereld voetbal zal gespeeld worden in Grobbendonk en niet in de wereldhavenstad Antwerpen. Het zou aan de naam van onze stad geen goed doen.

   

  En heeft Antwerpen ook geen recht op een topclub? Een voetbalclub die het niet alleen goed doet in de nationale competitie, maar evenzeer de neus aan het Europese venster komt steken? Ik dacht van wel, maar zoals het moderne voetbal vandaag de dag is, kan zoiets enkel mogelijk worden door de bouw van een nieuw stadion. Alle studies en cijfers bewijzen dat. Het Antwerpse stadsbestuur, moet dringend een versnelling hoger schakelen. We zullen straks in de commissie van de Burgemeester daar nog maar eens een vraagje over stellen. De druk moet op de ketel blijven.

 • Citaat van gisteren: "Janssens Buiten"

  JanssensWie gisteren een minder prettige avond zal beleefd hebben op het Kiel is onze burgemeester Patrick Janssens. Het had allemaal te maken met zijn beslissing om GBA-Cercle Brugge te beschouwen als een risicowedstrijd. Daardoor wordt dan ook de zogeheten Combiregeling van kracht. Maar Cerclefans zijn zowat de braafsten van gans eerste klasse. Ze worden dan ook nergens met de combiregeling geconfronteerd. En ze zijn dat duidelijk niet gewoon. Resultaat: slechts 82 Cerclesupporters in het bezoekersvak.

   

  Dat is niet alleen een financiële tegenslag voor GBA, het is in een volgelopen Olympisch Stadion dan ook een vlek, zo’n leeg vak. Niet goed voor de sfeer. Ook de supporters namen het Janssens niet in dank af. Daarover waren zowel de Beerschotsupporters als die van Cercle het roerend over eens. In het Brugse vak een spandoek met “Mr. Janssens, socialisme is niet gelijk aan repressie” bij de Beerschotaanhang was het “PJ, A Topsportbeleid is schijt”. Het spandoek “Ik word mottig van A” werd nog voor de aanvang van de wedstrijd door de stewards weggehaald, waarschijnlijk in opdracht. Ook het geroep “Janssens buiten” galmde een paar keer door het stadion. Niet echt prettig voor iemand die van zichzelf beweerd dat hij de grootste supporter van den Beerschot is.

   

  We zullen hem in de commissie eens vragen waarom hij beslist heeft deze wedstrijd als een risicomatch te beschouwen. Ik kom hier zeker nog op terug.

 • Hernan Losada

  LosadaGisteren na het congres snel naar ’t Kiel voor de topmatch van het afgelopen weekend: Beerschot-Cercle Brugge. Wel, ik heb ne prachtige pot voetbal gezien. Men zou soms denken dat nu GBA hoog in het klassement staat de bezoekende ploeg met de instelling naar het Olympisch Stadion komt om de nul op het bord te houden. Niet zo met de mannen van Glenn De Boeck. Het waren gisteren de best voetballende ploegen van het moment die aan het werk waren. De score van 3-0 was enigszins zwaar, zeker als je de tweede helft bekijkt, maar iedereen was het er over eens:  et publiek was de grote winnaar. ’t Was als voetballiefhebber om van te smullen.

   

  En één man steekt er met kop en schouder bovenuit: Hernan Losada. Een virtuoos. Wat die man allemaal kan. Flitsen die soms zo snel zijn dat ze zonder vertragingsmachine amper waarneembaar zijn. Er was aan Losada geen houden aan. En meestal zijn zulke mannen nogal grillige spelers die het zware werk aan anderen overlaten. Niet zo voor Losada. De bergen werk dat die man op het middenveld verzet. Ongelofelijk. De man is niet enkel technisch hoogbegaafd, het is een loper, wroeter,… Kortom, een plezier om bezig te zien.

   

  Tot slot was het ook geestig om Peter De Bast als lijnrechter bezig te zien. Het is met De Bast dat ik zoveel jaar geleden samen aan de zogenaamde “beginnelingencursus” voor scheidsrechter begon in de Ferdinand Coosemansstraat in Berchem. Toen was het al duidelijk dat die man het heel wat veder zou brengen dan ik.