• Wie zal dat betalen?

  fortisAllereerst wel even duidelijk stellen dat ik geen econoom ben. Integendeel zelfs, ik heb van de financiële wereld niet echt veel kaas gegeten. Maar als ik zowat het nieuws van de jongste dagen volg, heb ik toch wel mijn bedenkingen en vragen.

   

  Immers, de financiële crisis die de wereld in zijn greep houdt, is niet nieuw. Het is al enkele maanden zo dat in het buitenland de ene grote bank na de andere in de problemen geraakt. En gisteren was het pompen of verzuipen voor de grootste bank in dit land, Fortis. Het luik pompen wordt nu door de overheid gedaan, nl. 11 miljard euro om Fortis van het zinken te behoeden. Dat terwijl men een week geleden bij Fortis nog volhield dat er geen extra kapitaal nodig was. Ik vraag me dan af hoe het komt dat ze dat daar bij Fortis niet hebben zien aankomen. Waarom werd er zo laat gereageerd en heeft men niet pro-actief gewerkt?

   

  Je kan niet naar deze crisis kijken zonder het management van die bank in vraag te stellen. Wat heeft Graaf Lippens, die nu het zinkende schip heeft verlaten, de afgelopen weken gedaan? Aan een vroege winterslaap begonnen? Waarom werd ABN-AMRO zo duur aangekocht? De economische machtshonger en het roofdierkapitalisme van de grote banken (en anderen) is duidelijk op grenzen gestoten. Overdaad schaadt, zei mijn moeder zaliger steeds. Alleen, wie zal dit keer gelag betalen?

   

  En vandaag is het de beurt aan Dexia om in de problemen te zitten. Ook daar is de regering (terwijl ik dit schrijf, want er verandert veel op korte tijd) van plan om in te grijpen. Maar wat er ook allemaal gebeurt, als het misloopt is de kleine spaarder het slachtoffer. Een spaarder heeft een bescherming van 20.000 euro. Op het einde van het verhaal dreigen mensen hun “lifesavings”, zoals de Engelsen het zo mooi zeggen, gedecimeerd te zien.

   

  Het lijkt me dan ook wenselijk dat de controle op wat banken allemaal met het geld van hun klanten doen, moet verstrengd worden. Extra mogelijkheden voor de CBFA, de toezichthouder op de banken, dringen zich op. En zou het ook niet beter zijn om bescherming van de kleine spaarder op een hoger bedrag dan 20.000 euro wordt vastgelegd?

 • Klacht bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht

  heylenMet de regelmaat van een klok stuurt het Antwerpse college uitnodigingen rond in meerdere talen. U kan er van op aan dat dit mij stevig ergert. Vaak gaat het dan over uitnodigingen voor culturele evenementen. Ter zake diende ik recent nog een schriftelijke vraag in gericht aan Schepen Philip Heylen.

   

  Gisteren zaten er weer twee uitnodigingen in de bus. Dit keer voor de tentoonstelling “Rodin: Balzac, Verhaal van een meesterwerk” in het Middelheimmuseum en voor de tentoonstelling “Meesters van licht en schaduw” in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Beide uitnodigingen zijn opgesteld in het Frans en het Nederlands. Het betreft bovendien een officiële uitnodiging namens het ‘college van Burgemeester en Schepenen’.

   

  Nu mijn ergernis is slechts wat het is. Wie ben ik tenslotte in de ogen van de “grote heren” van het college, maar dergelijke uitnodigingen zijn ook een flagrante inbreuk op de wet inzake het taalgebruik in bestuurszaken van 2 augustus 1963. Het lijkt er dan ook op dat het college de klok wil terugdraaien. Ze spuwen met dergelijke uitnodigingen op de verwezenlijkingen van onze Vlaamse voorgangers die ervoor hebben gezorgd dat we onderwijs kunnen genieten in onze eigen taal, dat we in het Nederlands berecht worden, dat onze Vlaamse besturen hun bevolking aanspreken en aanschrijven in het Nederlands.

   

  Het is bovendien in de huidige politieke actualiteit een schande dat het college gewoon een loopje neemt met de taalwetgeving. Ze ontpoppen zich op die manier, bewust of onbewust (en ik hoop het laatste) als medestanders van de Reynders, Maingains en Di Rupos van deze wereld.

   

  Voor mij is dan ook de maat vol. Tegen beide uitnodigingen heb ik vandaag klacht ingediend bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht.

 • Voetbalstadion: opnieuw 8 jaar jammeren?

  Petroleum ZuidIn het dossier rond de bouw van een nieuw voetbalstadion in Antwerpen heeft het stadsbestuur opnieuw een stap achteruit gezet. De Vlaamse regering leverde enkele maanden geleden een Plan MER (afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen) af. Uit dat rapport bleek dat de site Petroleum-Zuid zowat de beste locatie is om een nieuw voetbalstadion in te planten. In tweede instantie gingen de beste punten naar de site Mexico-Eiland. Alle andere vooropgestelde locaties werden ongeschikt bevonden.

   

  Met zo’n rapport zou je zeggen: nog twee locaties, nu kan de knoop snel worden doorgehakt. Quod non. Het stadsbestuur voegde er nog een locatie bij, de site aan de droogdokken. Dit is duidelijk niet naar de zin van de Vlaamse regering. Vlaams Minister Dirk Van Mechelen sprak zondag in de Zevende Dag dat er maar twee locaties in aanmerking kwamen en bovendien niet wilde betalen voor een nieuw onderzoek.. Vandaar dat ik nog maar eens een vraag in de Gemeenteraad stelde aan Schepen Ludo Van Campenhout. Die bevestigde dat de stad Antwerpen nu zelf een MER-rapportage heeft besteld voor de prijs van 8.000 euro om toch de locatie van de droogdokken te onderzoeken.

   

  Het is duidelijk dat het stadsbestuur het onderling niet eens is. De socialisten willen geen stadion op Petroleum-Zuid, maar een bedrijventerrein en een ‘Jongeren Culturele Zone’. Met andere woorden, als een gedegen uitgewerkt rapport waarin Petroluem-Zuid als toplocatie uit de bus komt, het stadsbestuur niet aanstaat dan… bestellen ze gewoon een nieuw rapport. Begrijpen wie kan.

   

  Hiermee dreigt het project rond het nieuwe voetbalstadion vertraging op te lopen. En in het kader van de kandidatuurstelling van België en Nederland voor het WK voetbal in 2018 kan dit fataal zijn. Immers, die kandidatuur moet bij de FIFA (wereldvoetbalbond) binnen zijn eind 2010. Als dan niet alles op punt staat (locatie, ontwerp, bouwvergunning, financiering,…) zal Antwerpen gewoon van het lijstje van mogelijke gaststeden geschrapt worden. In Antwerpen is men nu al 8 jaar aan het zagen en klagen over het missen van het EK 2000. Nu neemt het stadsbestuur al een optie om opnieuw jaren te jammeren over het missen van het WK 2018.

 • Janssens en co en het democratisch deficit

  janssensDat Antwerps burgemeester Patrick Janssens het niet zo op de gemeenteraad heeft begrepen was al langer bekend. Zo stelde onze burgervader in een interview in Gazet van Antwerpen van 16 februari 2008: “Weet je, het politieke spel in de gemeenteraad vormt vaak een grote hindernis om dingen te bereiken. Ik wil zeker niet pleiten voor de afschaffing er van, maar de zaken zouden wel sneller vooruit gaan.”

   

  Enkele maanden geleden werd dat nog eens bewezen met een punt waarbij het college van Burgemeester en Schepenen een heel deel bevoegdheden van de gemeenteraad ontnam. Ik weet ook wel dat het gemeentedecreet die mogelijkheid voorziet. Maar de gretigheid waarmee het college het onderste uit de kan van het gemeentedecreet haalt om de gemeenteraad uit te hollen is typerend voor de club van Janssens.

   

  Dat wordt trouwens nog eens bevestigd deze maand met “de rechtspositieregeling van het personeel”. Daarin wordt nog eens uitdrukkelijk gesteld dat de gemeenteraad niet langer de directeuren van de stad benoemd, bevorderd, ontslaat of tuchtmaatregelen neemt t.o.v. van personeel. Dat gebeurt nu allemaal in de beslotenheid van het knusse clubje van het college. ‘Geen pottenkijkers’ is blijkbaar het devies van Janssens.

   

  Op die manier kampt Antwerpen met een duidelijk democratisch deficit. Opmerkelijk is dat de gemeenteraadsleden van de meerderheid zich dat allemaal laten welgevallen. Onbegrijpelijk. Ze worden door Janssens en in het verlengde het volledige college gereduceerd tot een loutere stemmachine. Kritische opmerkingen zijn niet meer mogelijk, vermits met dit systeem de gemeenteraad steeds achter de feiten moet aanhollen.

   

  Ik vraag me af of de huidige gemeenteraadsleden van de meerderheid een zelfde gelatenheid aan de dag zouden leggen, moest het Vlaams Belang het bestuur in handen hebben en dergelijke maatregelen zou nemen. Ze zouden het kot afbreken denk ik. Dan zouden – in dat geval terechte - verwijten van dictatuur, fascisme, anti-democratisch de raadzaal vullen. Maar als Janssens en co zoiets doen, is het allemaal goed. Eén ding is zeker. Het toont wel duidelijk aan waar de échte democraten in de Antwerpse gemeenteraad zitten.

 • Jongeren en criminaliteit: angstaanjagend

  geweldNog steeds wordt Antwerpen geconfronteerd met heel wat criminaliteit en/of overlast veroorzaakt door jongeren. Het gaat dan over vandalisme, diefstal, gewelddaden en erger. In heel wat gevallen gaat het om minderjarige jongeren.

   

  Een en ander werd nog eens bevestigd in een recente studie van de Gentse Criminoloog Lieven Pauwels. Journalist John De Wit schreef er dit stukje over vandaag in Gazet Van Antwerpen.

   

  Criminoloog Lieven Pauwels ondervroeg 3.281 leerlingen in 23 scholen in de stad Antwerpen. De resultaten zijn schrikbarend te noemen. Bij de ondervraagden kwam men amper tot 53% die het afgelopen jaar géén misdrijf hadden gepleegd. Vooral de geweldmisdrijven liggen volgens de criminoloog “opmerkelijk hoog”. Zo heeft een derde van de ondervraagde tieners het voorbije jaar iemand geslagen, en volgens de criminoloog gaat het om serieuze slagen. Dus geen tik op de speelplaats. Ook is er een kleine 9% die al iemand heeft bedreigt op straat. Ook de jonge leeftijd waarop ze aan hun criminele activiteiten beginnen is onthutsend. Liefst 20% van de criminele jongeren beginnen hun “loopbaan” reeds voor hun tiende verjaardag. Stel je voor. Ik zat op die leeftijd nog met Playmobil en met Lego te spelen.

   

  Als socioloog weet ik uiteraard dat er in dergelijke onderzoeken heel wat foutenmarges kunnen sluipen. Ook De Wit schrijft dat in zijn artikel, maar het onderzoek is meer dan een zoveelste indicatie. Wie de Vlaamse grootsteden als Brussel en Antwerpen kent, weet dat dit bittere realiteit is. De overheid, die de plicht heeft te zorgen voor veiligheid in onze samenleving, moet ingrijpen. En wel op alle niveaus. Heel wat jongeren vertonen duidelijk onaangepast gedrag. Enkel het onderwijs, de ouders,… gaan dat niet kunnen rechtrekken. Er moet een harde aanpak komen. Jonge criminelen heropvoeden tot ze zich wel gepast gedragen. Ik denk spontaan weer aan het voorstel van Filip Dewinter van enkele jaren geleden: bootcamps. Maar er zijn tal van andere maatregelen te nemen. Aanpassing van de wetgeving bijvoorbeeld. De Wit schrijft terecht dat de jeugdbeschermingswet voorbijgestreefd is in een samenleving waarin jongeren reeds vanaf tien jaar misdrijven plegen. Vandaag de dag bestaan er geen jeugdzondes meer. Het gaat om ernstige misdrijven. En ook het stadsbestuur kan en moet maatregelen nemen. Misschien moeten we met het Vlaams Belang nog eens een voorstel ter zake lanceren voor de komende gemeenteraad.