• Terug van nooit weggeweest: de CVP

   

  Leterme-Van RompuySinds gisteren zit de regering Van Rompuy I in het zadel. Nu ja, in het zadel? Ze moeten natuurlijk aanstaande vrijdag nog het vertrouwen krijgen van de Kamer. Maar dat lijkt een formaliteit.

   

  Toch enkele bedenkingen. De vorige regering had na het uiteenvallen van het kartel CD&V/N-VA geen meerderheid meer langs de Nederlandstalige kant in de Kamer. Een regering zonder Vlaamse meerderheid was niet meer vertoond in dit land sinds de donkerste dagen van de jaren dertig van de 19de eeuw. De Vlaamse partijen haastten zich na dat uiteenvallen van het kartel om te stellen dat die situatie uitzonderlijk en voorlopig was. Ik kan enkel maar vasttellen dat er een nieuwe regering is gevormd en opnieuw zonder meerderheid langs Nederlandstalige kant. Of hoe uitzinderingen de regel worden.

   

  Een dergelijke situatie is sowieso al rampzalig voor de Vlamingen in dit land, maar het wordt erger: het kiezersbedrog. De CD&V trok in 2007 met Leterme, Vervotte, Van Deurzen en co met een voor de CD&V ongebruikelijk Vlaams programma naar de kiezer. Denken we maar aan de vijf minuten politieke moed van Leterme om BHV te splitsen, aan de grote staatshervorming die ging plaatsvinden, enz. En dat was dik tegen de zin van oude krokodillen als Wilfried Martens, Jean-Luc Dehaene en… Herman Van Rompuy die vonden dat een dergelijke houding nefast was voor het Koninkrijk België.

   

  Wel, nadat ze Vervotte gisteren zo ver gekregen hebben dat ze niet langer deel wil uitmaken van de federale regering is de moord op de enigszins Vlaamsvoelenden binnen die CD&V voltrokken. De oude krokodillen Thyssen, Van Rompuy en ook Stefaan de Clercq (vergeet niet, voor het laatst minister in de regering Dehaene II) hebben de macht binnen de CD&V overgenomen. De verkenner Martens heeft de neuzen terug in de Belgicistische richting gezet en nauwgezet zijn mensen uitgekozen om dit in beleid om te zetten. Kortom de oude CVP is terug van eigenlijk nooit weggeweest. Het was voor hen enkel maar wachten op Letermes ‘Crash and Burn’.

   

  Met andere woorden, deze regering regeert niet alleen zonder een Vlaamse meerderheid, zij regeert evenzeer zonder mandaat van de kiezer. De kiezer heeft zich in 2007 in Vlaanderen immers uitgesproken vóór een grote staatshervorming, vóór de splitsing van BHV, enz. En de CD&V/N-V ging dat verwezenlijken. Quod non. anderhalf jaar later zijn wet terug in de laatste twee decennia van de vorige eeuw, waar voor de CVP enkel regeren telde. Regeren tot ter dood, zonder programma, zonder overtuiging. Hopelijk voor Vlaanderen duurt het dit keer geen 40 jaar tot ze zich kapot hebben geregeerd.

 • Gloria in excelsis deo

  kerstmisGloria in excelsis deo,
  et in terra pax hominibus bonae voluntatis
  Laudamus te.
  Benedicimus te.
  Adoramus te.
  Glorificamus te.
  Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.
  Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
  Domine fili unigenite, Jesu Christe.
  Domine Deus, Agnus Dei, Filius patris.
  Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
  Qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram.
  Qui sedes ad dexteram patris miserere nobis.
  Quoniam tu solus sanctus.
  Tu solus Dominus.
  Tu solus Altissimus, Jesu Christe.
  Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.

   

  Met dank aan JS Bach


 • Het panikerende paleis

  Albert IIDe fysieke trillingen die koning Albert vertoonde bij zijn eedaflegging zoveel jaar geleden verbleken in het niets met de rillingen van angst die vandaag door zijn lijf gaan. Bewijs hiervan is de aanstelling van de 72-jaar oude Wilfried Martens als verkenner. Deze oude krokodil moet nu de boel ontmijnen. Teruggrijpen naar iemand die al onder het bewind van Boudewijn uit de nationale politiek was gestapt en die niet eens deel heeft uitgemaakt van een regering sinds de regeerperiode van Albert II, toont aan dat Albert van geen hout pijlen meer weet te maken. De editorialist van Het Laatste Nieuws vraagt zich dan ook terecht af welke andere voormalige Eerste Minister men nog van stal gaat halen om het koninkrijk te redden, de 86-jarige Leo Tindemans?

   

  Vandaag is het voor iedereen duidelijk dat we sinds de verkiezingen van juni 2007 in een ‘fin de regime’ zijn terecht gekomen. De politieke partijen in het noorden en het zuiden van dit land staan met getrokken messen tegenover elkaar. Sinds juni 2007 slaagt men er niet in een deftige, werkbare en stabiele regering op de been te brengen. En dat doet me denken aan een citaat dat ik ooit in de memoires van diezelfde Wilfried Martens heb gelezen. Als mijn geheugen mij niet in de steek laat kwam het citaat van PW Segers die stelde dat Vlaanderen niet onafhankelijk zou worden door een of andere onafhankelijkheidsverklaring, maar wel door het simpele feit dat het niet meer mogelijk zou zijn een Belgische regering op de been te brengen.

   

  Het afgelopen anderhalf jaar heeft aangetoond dat het zo ver is. België is er veel slechter aan toe dan velen denken. En dat heeft meer dan zijn gevolgen voor zowel Vlaanderen als Wallonië. Als de Vlaamse politici de welvaart van Vlaanderen en van de Vlaamse bevolking niet langer op de helling willen zetten, moeten ze nu het Belgisch keurslijf afwerpen en de Belgische chaos omruilen voor de Vlaamse vrede. (en idem voor Wallonië)

 • Ze ligt er goed

  letermeHet kan soms verbazend snel gaan in de politiek. Vanmorgen nog liet minister Reynders weten dat er in de regering vandaag geen ontslagen zouden vallen. Rond 16.30 uur liet minister van justitie Jo Van Deurzen weten dat hij ontslag zou nemen, na het bekend maken van het rapport van het Hof van Cassatie. En opnieuw een uurtje later lag het hele kabinet Leterme I er.

   

  En terecht. Het rapport van Cassatie stelt dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat de regering het gerecht heeft proberen te beïnvloeden, dat de regering zich bemoeid heeft met de rechtsgang. En dat kan niet in een democratie. Dergelijke zaken horen thuis in een bananenrepubliek. De regering eterme I heeft de basis van de democratie geschonden. In een democratie is de scheiding der machten essentieel.

   

  Het is dan ook een botte schande dat de regering zo veel tijd heeft nodig gehad om de enige juiste conclusie te trekken, nl. het ontslag van de voltallige regering. Na een dergelijk majeur debacle, zou men nu het woord moeten geven aan de natie. De bevolking moet zich nu over deze dames en heren en hun wanbeleid kunnen uitspreken. Als de politieke kaste nog een greintje zelfrespect over heeft, moeten ze binnen 40 dagen, zoals de wet het voorziet, verkiezingen laten plaatsvinden.

   

  Eender welke andere oplossing is na het debacle van de jongste dagen onaanvaardbaar. Als men nu een andere regering in het zadel helpt zonder verkiezingen, is dit land geen parlementaire democratie meer.

 • De masochist in Yves Leterme

  letermeEen boeiende dag gisteren in de Kamer. Leterme liet zich er niet zien. De voorzitter van het Hof van Cassatie had immers laten weten dat er wel degelijk sprake is van inmenging van Leterme (of zelfs van zijn regering) in het gerechtelijk dossier rond de overname van Fortis.

   

  En dat gaat in tegen het fundament van onze parlementaire democratie, nl. de scheiding der machten. Leterme heeft gewoon de rechtstaat en enorme oplawaai verkocht. In het verleden hebben er ministers voor heel wat minder ontslag moeten nemen. Redenen waarom er in het verleden regeringen zijn gevallen, lijken vandaag een bagatel tegenover wat er vandaag gebeurt. Na een kernkabinet van zeven uur werd er dan besloten dat er geen ontslag zou volgen. Niet van Leterme, niet van Reynders, niet van Van Deurzen, alle drie betrokken partij in dit dossier

   

  Intussen lag de Kamer er verweesd bij. Ik ben er eens even gaan kijken gisterenavond. (Wat een facebookvriend van me deed concluderen dat ‘I like the smell of a burning prime minister in the evening, een uitspraak uit de Film ‘Apocalyps Now’ parafraserend.) Het was er een raar sfeertje. De kamerleden van de meerderheid liepen al GSMend door de wandelgangen van het Huis der Natie. De totale verwarring in de ogen. Geen ministers, geen vragen (wat spijtig was, want ik had graag het antwoord op een vraag van Ludo Van Campenhout gehoord), geen stemmingen. Niets. Alleen de totale chaos.

   

  Op het moment dat ik dit schrijf is het nog steeds onduidelijkheid troef. Men wacht het rapport van Cassatie. De manier waarop Leterme en co zich vastklampen aan hun ministerpost is ongezien. Een normaal minister zou onmiddellijk zijn verantwoordelijkheid genomen hebben. Quod non in het geval van Leterme. Het doet me vermoeden dat Yves Leterme wel degelijk masochistische trekjes moet hebben. Leterme I sleept zich immers van de ene crisis naar de andere. Met als resultaat dat er van het imago van de man van 800.000 stemmen niets meer overblijft. Leterme is politiek dood. En hij is verstandig genoeg om dat te beseffen. Maar waarom blijft die man zijn lijden rekken? Wees toch flink, Yves, en trek de stekker uit deze non-regering. Of is deze regering zelfs te onbekwaam om te vallen?

 • Dossier voetbalstadion schiet niet op

  voetbalstadionDe jongste dagen berichtte de media dat er een doorbraak was in het dossier van het nieuw te bouwen voetbalstadion in Antwerpen. Zo zou het college eindelijk een beslissing hebben genomen over de locatie en zou er een projectontwikkelaar zijn opgedoken die bereid is een “gratis” stadion te bouwen op de terreinen van Petroleum Zuid.

   

  In de Antwerpse gemeenteraad vroeg ik maandag tijdens het actualiteitsdebat terzake duidelijkheid. De antwoorden waren eerder ontgoochelend. Er is immers nog steeds niets beslist over de locatie van het stadion en wat de projectontwikkelaar betreft viel er ook niet meer nieuws te rapen dan dat er met de man in kwestie rond de tafel wordt gezeten. Om het antwoord van het college in één zin te vatten: het stadbestuur wacht af.

   

  Sta me toe hierbij toch wel wat bedenkingen te hebben. De deadline voor het vastleggen van een locatie is reeds drie keer uitgesteld. De nieuwe deadline is eind dit jaar, maar alles wijst in de richting dat ook die streefdatum niet gehaald wordt. het was deze week gemeenteraad en er kwam geen antwoord. De kans is dus eerder klein dat de knoop in de resterende twee weken van dit jaar zal worden doorgehakt.) Nochtans blijkt uit de Plan MER van de Vlaamse regering dat de Investeringszone Petroleum Zuid de beste (of de minst problematische) locatie is voor de bouw van het stadion.

   

  Het stadsbestuur blijft echter maar dralen in een dossier dat blijkbaar geen centimeter opschiet. Ook omtrent de projectontwikkelaar die bereid is een en ander te financieren, is het stadsbestuur eerder sceptisch om niet te zeggen negatief. Het college mag echter niet vergeten dat de klok meedogenloos verder tikt en dat als het stadsbestuur het stadionfiasco van EURO 2000 niet wil herhaald zien, het zo snel mogelijk knopen moet doorhakken. Uitstel mag geen afstel worden.

 • Rechten van de mens

  SOS DemocratieVanmorgen op het nieuws hoorde ik in het nieuws dat het vandaag de zestigste verjaardag is van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). In dit kader stelde men dat na de aanslagen van 9/11 de vrije meningsuiting in het Westen steeds meer onder druk komt te staan.

   

  Mag ik daar als voormalig Vlaams Blokker en huidig Vlaams Belanger eens flink mee lachen? Er was nog lang geen sprake van 9/11 toen men in dit land vijf (!) wetten én de Grondwet (!) wijzigde, enkel en alleen maar om de politieke moord op dé oppositiepartij Vlaams Blok voltrekken. Mag ik er op wijzen dat het meer dan één jaar voor de aanslagen op het WTC was, dat de dagvaarding van onze goede pater Leman werd afgeleverd op het Madouplein?

   

  De terroristische aanslagen van Londen en Madrid moesten nog plaatsvinden toen Pater Leman naar aanleiding van de onbevoegdverklaring van de Rechtbank en het Hof van Beroep in Brussel verklaarde: “dan moeten we maar op zoek gaan naar rechters die wel bereid zijn om het Vlaams Blok te veroordelen”. Kortom 9/11 en de aanslagen van Londen en Madrid hebben niets te maken met het feit dat de vrijheid van meningsuiting in dit onzalige land gefnuikt wordt.

   

  En ook anno 2008 houdt het niet op. Frank Vanheckes onschendbaarheid werd recent opgeheven om hem te kunnen vervolgen als verantwoordelijk uitgever van een plaatselijk blad wegens zogenaamd racisme. Opnieuw moet onze partij zich voor de Raad van State verantwoorden wegens een zogenaamd racistische uitspraak en dreigt men er mee de partijfinanciering van het Vlaams Belang af te nemen. Dit enkel en alleen om de échte oppositie in dit land monddood te maken. En gisteren was het de beurt aan Filip Dewinter die een klacht aan zijn broek krijgt bij het CGKR voor een recent pamflet. Vrije meningsuiting? Blijkbaar heeft men er hier nog nooit van gehoord.

   

  Verbaast het u dan dat ik vandaag geen zin heb om de verjaardag van de UVRM te vieren? De UVRM geldt in België immers niet.

 • Sint zonder kruis?

  sinterklaasVorige week nog maar net een artikeltje gepleegd over de ontwaarding van de samenleving in het algemeen en Kerstmis in het bijzonder in Amsterdam en dit keer is het prijs in mijn eigen stad.

   

  Sinterklaas is enkel nog welkom in Antwerpse scholen als hij geen kruis meer op zijn mijter heeft. En als hij dat wel heeft hoort uitleg bij dat kruis enkel thuis in de lessen godsdienst. Idem dito voor het kerststalletje. Liefst geen kerststalletje in scholen en als het er wel is, enkel uitleg in de lessen godsdienst. De neutraliteit van het onderwijs noemt men dat. Er zijn zelfs onverlaten die de parallel trekken naar het zogenaamde hoofdoekenverbod aan de loketten van de stad.

   

  Halloo!? De stad wil “de link naar de levensbeschouwing wegnemen”. Zijn we even vergeten dat dit land, dat dit deel van Europa gebouwd is op de Joods-Christelijke en humanistische waarden? Zijn we vergeten dat dergelijke zaken onlosmakelijk verbonden zijn met onze samenleving en onze cultuur?

   

  Wat is nu in feite de bedoeling? Een nieuwe beeldenstorm organiseren? Mag het niet meer geweten zijn dat Sinterklaas een bisschop was? Moet de “goed heilig man” gereduceerd worden tot een soort DHL- of UPS-man zonder meer? En vooral wat zal het volgende zijn? Kerstmis zonder de geboorte van Christus? Pasen zonder verrijzenis?

   

  Als bepaalde mensen daarvoor pleiten, dan moeten ze ook maar hun wettelijke verlofdagen afgeven. Ook die zijn voor het overgrote deel gebaseerd op kerkelijke feestdagen. Hoe krijgen ze het uit hun mond: “de link naar de levensbeschouwing wegnemen”? Een mens zonder levensbeschouwing, een mens zonder waarden is een minder mens. Waar eindigt die ontwaarding, die ontkenning van de eigen cultuur? In het ontkennen dat we bestaan?

   

  En dat alles terwijl onze cultuur en onze samenleving nog nooit zo onder vuur werd genomen als de afgelopen jaren. Dit soort zaken doen me enkel maar concluderen dat een deel van onze samenleving bezig is met een latente en langzame zelfmoordpoging.