• Liegende Ludwig?

  FDW-BHVVandaag maakt Ludwig Caluwé, fractieleider van de CD&V in het Vlaams Parlement, de wereld kond dat de CD&V de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde eenzijdig zal stemmen in de Kamer. Pathetie is de CD&V blijkbaar niet vreemd.

   

  Hoe moeten we die stelling van Caluwé kaderen? Wel, Caluwé stelt dat eens de blokkeringsmogelijkheden van de Franstaligen via de belangenconflicten eindigen en er op dat moment geen onderhandelde oplossing is, de CD&V in de Kamer eenzijdig en tegen de Franstaligen in de splitsing van BHV zal stemmen. Maar wanneer komt er een einde aan de blokkeringsmogelijkheden van de Franstaligen via de belangenconflicten? Toch wel na de verkiezingen van 7 juni, zeker. ‘How convenient’ zouden de Engelsen zeggen.

   

  Kortom, Decaluwé wordt vooruitgestuurd om het Vlaams blazoen van de CD&V wat op te poetsen. Pijnlijk en pathetisch noemen we zoiets. Met wat we de laatste twee jaar van de CD&V (in het bijzonder de redding van de federale regering door Herman Van Rompuy) hebben gezien, is een dergelijke stellingname totaal ongeloofwaardig. Het is gewoon een poging om wat Vlaamse stemmen te redden met het oog op de slag van 7 juni.

   

  Wat moet Ludwigs schoonvader daar allemaal niet van denken? Zat die nog maar in de politiek. Dat was een man van een heel ander kaliber.

 • Afschaffing zendtijd politieke partijen

  censuur-is-toch-niet-meer-van-deze-tijdGisteren werd in de Commissie Media van het Vlaams Parlement het nieuwe mediadecreet besproken. Bij de vele amendementen werd ook een amendement goedgekeurd dat de zendtijd voor politieke partijen op de openbare omroep in de sperperiode voor de verkiezingen afschaft.

   

  Ondanks de vele drogredenen die de traditionele partijen aanhalen om die zendtijd af te schaffen is het duidelijk dat er slechts één hoofdreden is: het monddood maken van het Vlaams Belang in de audiovisuele media. De partijen die dit amendement hebben gesteund werden zeer goed dat het Vlaams Belang niet op een zelfde wijze toegang heeft tot de media als zijzelf. Ze weten zeer goed dat de het “cordon Mediatique” springlevend is. Ook het toelaten van betaalde politieke advertenties op radio en televisie (een ander amendement dat gisteren werd goedgekeurd) zal de afschaffing van de zendtijd niet ondervangen. De tegenstanders van het Vlaams Belang weten immers ook dat advertenties van het Vlaams Belang zullen geweigerd worden.

   

  Helemaal te gek is het dat de zelfverklaarde heraut van de ‘Vrije meningsuiting’, Jurgen Verstrepen het censuuramendement mee heeft ondertekend. Verstrepen is helemaal klaar voor de meerderheid. Wie dacht dat LDD voor de verandering en de vernieuwing in de politiek ging zorgen is er aan voor de moeite.

  Mijn goede vriend Vlaams Volksvertegenwoordiger Wim Van Dijck was gisteren in de Commissie Media alert genoeg om een “tweede lezing” van het mediadecreet te vragen Hierdoor kon de eindstemming van het mediadecreet in commissie niet plaatsvinden. In de verdere bespreking van het mediadecreet zal Vlaams Belang zich met de parlementaire middelen die ze ter beschikking heeft, verder blijven verzetten tegen deze censuurmaatregel. Ik zal mijn vrienden in de mediacommissie wel wat tips geven.

 • Wilders en de openbare orde

  Geert-Wilders_Het Nederlandse Tweede Kamerlid, Geert Wilders, werd recent uitgenodigd door leden van het Britse Hogerhuis om zijn film Fitna te komen voorstellen. De Britse regering heeft hem de toegang tot Groot Brittanië ontzegd omdat hij een gevaar zou vormen voor de openbare orde. Zowaar een redenering die zo krom is als een moslimzwaard.

   

  Hoe kan immers een parlementslid dat komt spreken in het parlement van een bevriende natie nu een gevaar betekenen voor de openbare orde? Gaat hij een bommengordel omgorden en zich opblazen in Londen. Natuurlijk niet. De Britse regering vreest vooral rellen met jonge moslims die tegen de spreekbeurt van Wilders zouden betogen. Vandaar mijn vraag. Wie is er dan een gevaar voor de openbare orde? Wilders of de tegenbetogers? De vraag stellen is ze beantwoorden.

   

  Het Verenigd Koninkrijk gaat er nog altijd prat op dat ze de oudste democratie ter wereld zijn. Is de vrije meningsuiting geen cruciale pijler van de democratie? Wat moeten we denken van een regering die de uiting van een mening verhinderd. In deze gaat het nog om een zwaarder geval. Het is het verhinderen van een spreekbeurt van een Parlementslid in een ander Parlement. Normaal leidt een dergelijke zaak tot een diplomatiek incident. Maar de minister van Buitenlandse Zaken reageert mak. Blijkbaar is Wilders volgens zijn eigen regering een tweederangsparlementslid.

   

  Het heeft natuurlijk alles te maken met het verhaal dat Wilders brengt. Men mag blijkbaar in Europa niet islamkritisch zijn. Het is duidelijk dat de Britse regering is gezwicht voor de oekazes van bepaalde moslims. Een islamitisch lid van het Britse Hogerhuis had immers betogingen van moslims aangekondigd. Na dit voorval kunnen de Britten hun gepoch met hun “oudste democratie ter wereld” maar beter opbergen.

 • VCT tikt Antwerps college op de vingers

  artikel_zelfklever_vlaanderenalleennederlandsOp 24 september 2008 diende ik als gemeenteraadslid van de stad Antwerpen klacht in bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) naar aanleiding van een uitnodiging voor de tentoonstelling "Rodin: Balzac, verhaal van een meesterwerk" die plaatsvond op 11 oktober 2008. De VCT geeft me nu gelijk.

   

  In september van vorig jaar schreef ik er nog een stukje over op deze blog. De uitnodiging waarover het ging, was opgesteld in twee talen, nl. het Frans en het Nederlands. Naar mijn mening was dit een overtreding van de taalwetgeving.

   

  Bij brief van 3 februari 2008, laat de voorzitter van de VCT aan het Antwerpse college weten dat ik gelijk heb. De VCT laat weten dat: "De bedoelde uitnodiging uitsluitend in het Nederlands had moeten zijn gesteld," en verder: "De VCT, Nederlandstalige afdeling, oordeelt dat de klacht ontvankelijk is en gegrond."

   

  Voor het Vlaams Belang in het algemeen en voor mezelf als gemeenteraadslid van de stad Antwerpen in het bijzonder is de taalwetgeving niet iets om licht over te gaan. De taalwetgeving is tenslotte van openbare orde. En het is dan ook ongehoord dat het stadsbestuur van een grote Vlaamse stad als Antwerpen deze wet met de voeten treedt.

   

  Na deze terechtwijzing van het college door de VCT, hoop ik dan ook dat het stadsbestuur zijn gedrag inzake het versturen van meertalige uitnodigingen of andere mededelingen naar particulieren aanpast. Ik zal dit blijven opvolgen en bij andere eventuele overtredingen opnieuw een klacht indienen bij de VCT.

   

  Als dan blijkt dat het stadsbestuur blijft volharden in de boosheid, zal ik het zeker niet nalaten mij te wenden tot de Raad van State. In Vlaanderen spreekt men Nederlands.

 • De kijker wil niet meer reclame op TV

  reclameDezer dagen wordt het nieuwe Mediadecreet besproken in het Vlaams Parlement. Zo worden de huidige decreten ondermeer aangepast aan de nieuwe Europese Richtlijn terzake. Deze aanpassing voorziet in een aanzienlijke versoepeling van de huidige reclameregels.

   

  Ik ben daar eigenlijk niet zo voor te vinden. We worden al overspoeld met reclame in de krant, op televisie, op radio, op het internet,… Ik ben dan ook blij dat blijkbaar televisiekijkend Nederland ook zo denkt. Op enkele commerciële omroepen in Nederland loopt nu een proef waarbij om de vijf en zeven minuten een programma wordt onderbroken voor een reclameblok. Resultaat? De kijker haakt massaal af. Een populair programma ziet hierdoor een kwart van zijn kijkcijfer verdwijnen. (lees hier

   

  Is dit nu een pleidooi tegen reclame op televisie? Uiteraard niet. Ik weet ook dat de commerciële omroepen hun advertenties nodig hebben om te overleven. En dat het vandaag moeilijk is om voldoende reclame binnen te halen. Ik blijf er dan ook bij dat in het kader van de Vlaamse verankering van onze commerciële omroepen het goed zou zijn dat de openbare omroep VRT de reclamemarkt niet langer zou afromen. Maar dat is een andere discussie.

   

  Maar wat wel duidelijk is geworden, is dat een overdosis reclame de kijker doet afhaken. Zoals mijn moeder zaliger altijd zei: “overdaad schaadt”. Zijn de door Europa opgedrongen versoepelde reclameregels dan wel een goede zaak voor televisiekijkend Vlaanderen?

 • Frank Vanhecke in beroep tegen opheffing onschendbaarheid

  FVH-procesFrank Vanhecke gaat voor het Europees Hof van Justitie in Luxemburg in beroep tegen de opheffing van zijn parlementaire onschendbaarheid. En dat is maar terecht ook.

   

  Oud-voorzitter Frank Vanhecke wil men vervolgen in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke uitgever van een lokaal Vlaams Belang-krantje in Sint-Niklaas. Lokale burgemeester en toenmalig kopstuk van de Agustapartij, Freddy Willockx had klacht ingediend tegen Vanhecke om dat het blad een racistisch artikel zou bevatten. Ondanks het feit dat de zaak met haken en ogen aan elkaar hangt, had men in het Europees Parlement de procedure ingezet om de onschendbaarheid van Europarlementslid Vanhecke op te heffen. Wat men ook effectief heeft gedaan.

   

  Alleen,… Men heeft de regels om dit te doen gewoon over boord gegooid. In het Europees Parlement moet er voor de opheffing van de onschendbaarheid van een lid een plenair debat worden gehouden. Maar CD&V, SP.a en Open VLD hadden er via hun Europese fracties voor gezorgd dat dit debat verboden werd. Het zou volgens hen teveel reclame zijn voor het Vlaams Belang.

   

  Met deze beslissing leggen ze niet enkel de interne regels van het Europees Parlement naast zich neer, ze schenden ook op een ongehoorde wijze de Europese verdragen. Die stellen duidelijk dat de Europese instellingen hun interne regels moeten naleven en de mensenrechten, waaronder het recht op een eerlijk proces.

   

  Vanhecke heeft dus overschot van gelijk om met dit feit naar het Hof van Justitie in Luxemburg te trekken. Maar heel het feit typeert het hellend vlak waarop de democratie in de strijd tegen het Vlaams Blok/Belang is terechtgekomen. Eerst wilde men het Vlaams Blok aanpakken, maar de wetten stonden in de weg. Dan heeft men de wetten en zelfs de grondwet gewijzigd enkel en alleen om het Vlaams Blok verboden te krijgen. En vandaag de dag doen ze zelfs de moeite niet meer om de regels te wijzigen, men negeert ze botweg. Lang geleden werd zoiets bestempeld als ‘une justice de roi de nègres’. Ik zeg uitdrukkelijk 'lang geleden' en beklemtoon dat deze uitspraak niet van mezelf is. In deze dictatuur van de politieke correctheid kan je niet voorzichtig genoeg zijn.

 • Dedecker en de salons van het establishment

  salonsZolang als ik hem in de politiek heb gevolgd, heeft Jean-Marie Dedecker, voorzitter van de gelijknamige lijst, zich steeds afgekeerd van het beruchte en ondemocratische ‘Cordon Sanitaire’. Nu is hij, met zicht op zijn intrede in de Brusselse salons van het establishment, van mening veranderd.

   

  Deze week zegt hij in Knack: “Het Vlaams Belang is en blijft uitgesloten van het bestuur.” En verder laat hij weten dat hij aast op een coalitie LDD, CD&V en Open VLD na 7 juni van dit jaar. Dedecker is dus de volgende die met zicht op de spreekwoordelijke vleespotten zijn principes over boord gooit.

   

  Jean-Marie was tegen het Cordon Sanitaire, maar sluit nu al a priori een coalitie met het Vlaams Belang uit. Hij wil samen de brokken vlees delen met de Open VLD? Halloooo, je moet niet ver gaan zoeken naar uitspraken van Dedecker waarmee hij die partij tot op de grond afbrandt. Maar dat is hij gemakkelijkheidshalve vergeten. En zo verkoopt de man van het zogenaamde gezond verstand zijn ziel aan de door hem in een recent verleden zo verguisde traditionele partijen enkel en alleen om mee aan de vleespotten te mogen zitten, om mee handjes te mogen schudden bij de bobo’s, om op te gaan in een deel uit te maken van het establishment. Eerlijk gezegd, ik had het van hem niet verwacht, maar een wonder is het nu ook niet.

   

  Evenzeer grof is dat hij al coalities aan het vormen is, al dan niet in zijn hoofd alleen, nog voor de kiezer uitspraak heeft mogen doen. Of hoe je eigenlijk de gewone Vlamingen, de kiezers in het gezicht kan spuwen. Het zijn sterke schouders die de politieke weelde kunnen dragen zei wijlen Karel Dillen me ooit. En blijkbaar zijn de schouders van Dedecker heel wat minder sterk dan we van een sportman konden en mochten verwachten verwachten.