• Dit is ONS land

  Dit is ons landVandaag werd de nationale verkiezingscampagne van het Vlaams Belang voorgesteld voor de verkiezingen van 7 juni a.s. De slogan is duidelijk: “Dit is ONS land.” Met de nadruk op ons. Want 'Ons land' is niet dat van de criminelen, drugdealers, de politiek correcte elite die zijn wil aan de bevolking opdringt, de Waalse politici die ons de les spellen, vreemdelingen, illegalen en asielzoekers, zoals Filip Dewinter het op de persconferentie stelde.

   

  Als Vlaams-nationale partij voert het Vlaams Belang een "identitaire" campagne, met nadruk op de Vlaamse eigenheid. De Vlamingen hebben immers  recht op een Vlaams, veilig en welvarend Vlaanderen. Maar ook onze rechtlijnigheid, onze betrouwbaarheid is een troef in de campagne. Wij zijn niet de partij die perse aan de vleespotten wil zitten zoals anderen. Wij zijn geen partij met mandatarissen die enkel op zoek zijn naar een titel en een auto met chauffeur. Vlaams Belang zal pas deelnemen aan een regering als we de mogelijkheid hebben om de grote lijnen van ons partijprogramma te verwezenlijken. Bij ons zal de wijn niet verwateren. Daarom is de ‘onderslogan’ zeer goed en zeer bewust gekozen: “Rechtuit betrouwbaar.”

   

  Intussen loopt de derde legislatuur van het Vlaams Parlement op haar einde. Volgende week gaan we allemaal het terrein op. Campagnevoeren. We zijn er klaar voor.

 • Karel Dillen

  Karel_DillenVandaag exact twee jaar geleden overleed Karel Dillen. Een man die op mij een onuitwisbare indruk heeft gelaten. Een man die mij, ondanks de korte gesprekken die we hebben gehad, heel wat heeft bijgebracht. Hoe kan ik hem vandaag beter herdenken, dan door hem zelf aan het woord te laten:

   

  "Neen, niet drijven op ebbe en vloed.

  Niet toegeven wanneer het moreel niet duldbaar is.

  Geen knieval.

  Geen bedelarij.

  Geen vleierij.

  Maar uitpakken met de eigen ambities.

   

  - Onze ambitie: de taak:"Die Tyranny verdrijven die Mij mijn hert doorwondt."

  - Onze ambitie: de opdracht: dienen.

  - Onze ambitie: het doel: niet plooien.

  - Onze ambitie: voorbeeld: karakterles die we kregen van wie voor ons kwamen, doorgeven aan wie na ons komen."

  Karel Dillen

  Uit 'Mijn Schilt ende betrouwen Sijt ghy o Godt mijn heer'

 • Dewinters boek bevestigd

  FDW BoekNa de publicatie van zijn boek ‘Inch Allah’ werd Filip Dewinter voor de verandering nog maar eens uitgekreten voor extremist en stelde men dat alles wat in zijn boek stond fel overdreven is. Nochtans werd gisteren in het programma ‘Panorama’ op de VRT (horesco referens) heel wat getoond dat niets minder is dan de bevestiging van Dewinters boek.

   

  “We moeten ons voorbereiden op de tijd – en die nadert snel – dat de rollen omgekeerd zullen zijn. De moslims zullen dan de overhand hebben. En dan zullen er geen mensen vermoord worden die dat niet verdienen.” Dat konden we in de uitzending horen uit de mond van een Brits imam. Diegenen die het wel verdienen blijken homo’s, afvalligen of moslims die zich bekeren tot een andere godsdienst, te zijn.

   

  In de Engelse moskeeën, islamitische boekhandels en dergelijke meer trof men overal dezelfde boodschap aan: haat tegen het Westen, tegen joden en ‘kafirs’ (ongelovigen). Ook – en dat is nog het meest onthutsende van heel het verhaal – in kringen die zich voordoen als pleitbezorgers van de interculturele en –religieuze ‘dialoog’. Het werd tijdens de reportage duidelijk dat de bewuste moskeeën, imams en schooltjes er alles aan doen om de integratie van moslims onmogelijk te maken.

   

  Of hoe een Engelse reportage Dewinters boek bevestigt.

 • Dedecker despoot?

  despotismeOoit heb ik, lang geleden in een cursus filosofie (’t was in eerste kan.) geleerd dat wetenschap niet mogelijk is als je je niet langer kan laten verbazen. Wel, gisteren en vandaag was het de beurt aan Jean-Marie Dedecker om me te verbazen.

   

  Dedecker huurde namelijk een privédetective in om de handel en wandel van Karel De Gucht na te gaan. Hij had een tip gekregen dat De Gucht zich zou verrijken aan een zogenaamde “sale-and-lease-back-operatie”. Nu, ik ben geen fan van De Gucht, en ik ben ook een knaap die van mening is dat politiek op het scherp van de snede mag bedreven worden. Maar ik heb hier toch enkele bedenkingen bij.

   

  Eén: nu snap ik de aankondiging van Dedecker enkele maanden geleden. Hij zei toen dat hij weet had van malversaties, maar hij zou er mee uitpakken als we ons wat dichter bij de verkiezingen zouden bevinden. Uiteindelijk had hij niets om mee uit te pakken, maar is dat nu de bedoeling van politiek? Vermoedens hebben van malversaties en dat bewust achterhouden voor electoraal gewin? Ik ben geen jurist maar ik denk zelfs dat het strafbaar is om informatie over mogelijke misdrijven achter te houden van het gerecht.

   

  Twee: je kan het leuk vinden of niet, maar een parlementaire democratie heeft nog altijd spelregels. De scheiding der machten, weet je wel. Dedecker stelt dat hij niets fout heeft gedaan, want dat het zijn taak als parlementslid is om de regering te controleren. Een parlementslid moet inderdaad de regering controleren, maar met de middelen die de wet hem ter beschikking stelt. Hij heeft als parlementslid niet het recht te gaan neuzen in de privé van ministers. Hij kan geen onderzoeksdaden stellen. Daarvoor zijn er de gerechtelijke instanties. Als je weet hebt van mogelijke misdrijven stap je naar het gerecht en dien je een klacht in.  Dan wordt er sowieso een onderzoek gevoerd. Het voordeel hiervan: het is goedkoper en het is tenminste deontologisch correct. Maar niet zo voor Jean-Marie. De despoot komt in hem boven en hij wil zowel wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht spelen.

   

  Drie: als hij een privé-detective achter De Gucht aanstuurt, wie zegt er dan dat hij ook geen eigen partijleden laat volgen, zoals Dirk Castrel van Gazet Van Antwerpen vandaag in zijn editoriaal schrijft? Zo waren er een tijdje geleden geruchten binnen LDD, maar ook in de media, dat een bestuurslid van LDD zijn partij zou ‘overfactureren’. Zou, terwijl ik dit schrijf, een privé-detective BCC&V aan het doorlichten zijn? Misschien is dat wel stof voor een boek ‘Zwart op wit, the sequel’?

 • Wij ruimen op

  Kandidaten 2009Gisteren werd in Antwerpen, waar anders, de lijst voor de Vlaamse verkiezingen van 7 juni Voor de provincie Antwerpen voorgesteld. Ikzelf heb de eer en het voorrecht als 4de opvolger op die lijst te mogen fungeren. Waarvoor mijn dank. Maar veel belangrijker is de boodschap.

   

  In Antwerpen gaan we voor de slogan "Immigratie-invasie, criminaliteit, werkloosheid, Waalse diefstal, politieke corruptie, islamisering, dalende koopkracht,... Wij ruimen op!" en met een bulldozer als campagne beeld. Eens te meer profileert het Vlaams Belang zich als enige échte anti-establishmentpartij. Enige échte, want het Vlaams Belang is nog steeds het origineel en geen flauwe kopie zoals sommige andere spelers op de politieke markt.

   

  Naast onze gekende, maar o zo belangrijke, standpunten inzake de vreemdelingenproblematiek, Vlaamse onafhankelijkheid, veiligheid, hecht het Vlaams Belang ook heel wat aandacht aan de economische crisis. Zo kiezen we bijvoorbeeld voor een economische diversiteit in de Antwerpse haven. De haven mag niet verworden tot een louter logistiek centrum, maar moet kansen beiden aan uiteenlopende industrieën en economische activiteiten. Alleen hierdoor kunnen we er in slagen om Vlaamse jobs voor Vlaamse arbeiders te garanderen.

   

  Kortom, nu is de verkiezingscampagne echt op gang geschoten. Wees gerust, ik heb er zin in.