• Historisch moment in het Vlaams Parlement

  0XACAEKVKX4CARUDER3CA9O507TCA2W2MLMCA3PFLBQCATT1CYDCA1VZGNMCAC38DX0CAQ2E4H0CA2B0CATCARCYF4SCA96YP21CASRQ7HXCAAPB6E9CAQ19K9WCAMLBHFUCAN5U9LPCA1L8KJXCAVVMIMMHeerlijk toch als je een historisch momentje kan beleven. Vandaag was het heel de dag bespreking van de begrotingswijziging 2009 en de begroting 2010 in de commissie Wonen, Stedenbeleid en Energie van het Vlaams Parlement.

  Mijn goede vriend Jan Penris nam het luik Wonen voor zijn rekening, ik hield een tussenkomst over het luik Stedenbeleid. (binnenkort op de site van het VP te bekijken via de link rechts op deze blog).

  De traditie in het Vlaams Parlement wil dat een dergelijke uitgebreide bespreking wordt afgesloten met een indicatieve stemming. En wat bleek... Er waren nog twaalf parlementsleden aanwezig. Zes van de meerderheid, zes van de oppositie. Staking van stemmen en dus werd de begroting voor die beleidsdomeinen eigenlijk verworpen. Eerlijk gezegd, zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Ook voor de anciens van de meederheid die al 15 jaar en meer parlementslid zijn, was dit een eerste keer. Best historisch te noemen dus.

  Wie ontbrak er bij de meederheid zal u vragen? De SP.a-parlementsleden. Wat de zaak deste pijnlijker maakt, is dat de bevoegde minister voor die beleidsdomeinen een... socialiste is. Ik vermoed dat bij de 'rooi' er een paar "ne fakkel zullen smoren".

  't Is misschien niet veel, maar het maakt toch wel deel uit van het peper en zout in dit politieke bedrijf.

 • Regularisatie illegalen – OCMW zwaar in het rood

  aktie-muur-vol-is-vol-6Als we de kranten vandaag mogen geloven kijkt het Antwerpse OCMW voor 2010 tegen een tekort van liefst 30 miljoen euro aan. Dit heeft onder andere te maken met de financieel-economische crisis waardoor er meer mensen bij het OCMW komen aankloppen.

   

  Dat er door de crisis meer klanten bij het OCMW zouden zijn was te verwachten, maar de doodsteek aan het budget van het OCMW wordt gegeven door de algemene regularisatie van illegale vreemdelingen. Antwerps OCMW-voorzitter Monica De Coninck laat weten dat de regularisaties uiteraard leiden tot meer steunaanvragen. Door die tekorten zal het OCMW ook belangrijke projecten rond intrafamiliaal geweld en kinderen in armoede niet verder uitbreiden. Een spijtige zaak.

   

  De federale regering heeft hierin een verpletterende verantwoordelijkheid. Zij wist dat door de crisis de OCMW’s in heel Vlaanderen onder druk zouden komen te staan. En toch besliste de regering de doodsteek te geven door te beslissen tot een algemene regularisatie van illegale vreemdelingen.

   

  Trouwens, het aantal illegalen die zich aandienen voor regularisatie neemt nu elke dag toe. De periode om een aanvraag in te dienen, loopt nog tot 15 december a.s. De Coninck verwacht dat we in Antwerpen in de laatste maand aan 150 dossiers per dag zullen zitten. Uit een prognose van de krant De Standaard blijkt dat we zullen afklokken op een aantal van meer dan 50.000 regularisaties. Dat is het dubbele van de schatting die in regeringskringen werd gemaakt. En bij elke illegaal, dat was ook zo bij de regularisatie in 2000, moet je een extra van gemiddeld 2,5 vreemdelingen rekenen die naar ons land zullen komen via de gezinshereniging. Een topambtenaar van Vreemdelingenzaken heeft uitgerekend dat men op die manier vlot aan 350.000 nieuwe vreemdelingen in vijf jaar komt.

   

  Bij de vorige regulariseringsgolf in 2000 maakte de helft aanspraak op financiële steun via werkloosheidsvergoeding of via het OCMW. Verbetering voor het OCMW-budget is de eerste jaren nog niet in zicht. Dank u regering Van Rompuy.

 • Mea Culpa

  wimwienenInderdaad, ik heb deze weblog al maanden verwaarloosd. Intussen is er nochtans veel gebeurd. Ik heb mijn eed in het Vlaams Parlement afgelegd, ik heb er ook al verscheidene tussenkomsten gehouden en heb er ook al wat initiatieven ontwikkeld. Via de link in de rechterbalk kan je dat allemaal te weten komen.

  En dit keer ga ik echt terug mijn best doen om deze weblog enigszins up-to-date te houden.