• Kernuitstap is geen optie

  KCD01.gifHet Vlaams Belang heeft zich altijd verzet tegen de kernuitstap in 2015. Terecht vind ik na een bezoek aan Freiburg im Breisgau met de Commissie Energie van het Vlaams Parlement. Dat stadje in Duitsland is zowat het ‘Mekka’ voor groene jongens en meisjes wat betreft milieu- en energiebeleid.

   

  Freiburg is best indrukwekkend. De groenen zijn er al een tijdje aan de macht, maar het groene beleid werd er reeds in gang gezet eind jaren zeventig van de vorige eeuw. Zo zijn ze er in geslaagd hun ‘modal split’ te veranderen in het nadeel van de auto en in het voordeel van voetgangers en openbaar vervoer (maar nu ook niet op een manier dat je zegt wow). In Freiburg is er ook het “Quartier Vauban”, een wijk die quasi volledig bestaat uit passief- en energieplus-woningen bestaat. Maar een van de bewoners vertelde ons dat het passief wonen te weinig gedragen door de bevolking en het enkel overtuigde groenen zijn die er wonen. Naargelang het soort passiefhuis is de investeringskost tussen 5 en de 50% hoger dan een gewone woning.

   

  Maar het meest frapperende waren de eerlijke cijfers die we in de hoofdstad van ‘groen beleid’ mochten vernemen. Freiburg is een stad gevuld met zonnepanelen. Resultaat: 1,2% van de benodigde energie. Productie van biogas? 1% van het totale gasverbruik. Al hun maatregelen voor hernieuwbare energie samengeteld komen we uit op een aandeel 3,5%. En zelfs dat aandeel zou niet gehaald worden zonder de vloedgolf aan subsidies.

   

  Ik besluit er alleszins uit dat het Vlaams Belang toen en nu gelijk had door te stellen dat de kerncentrales in ons land niet. Er is immers geen afdoend alternatief op dit moment. Behalve je elektriciteit in het buitenland kopen of in het donker zitten. Ik kies voor geen een van beiden. De kerncentrales moeten ook na 2015 in werking blijven.

 • Heeft een verzekeringsmaatschappij een maatschappelijke verantwoordelijkheid?

  politiewagen.jpgIk vind van wel. Ik was dan ook geschokt te vernemen dat Ethias de verzekeringspolis voor de voertuigen van de Antwerpse politie heeft opgezegd. Die polis is immers verlieslatend want de politievoertuigen botsen te veel. Een sofisme. Uiteraard lopen de politievoertuigen meer schade op. De politie gebruikt haar voertuigen dan ook op een andere manier dan u en ik. En ik hoop uit de grond van mijn hart dat dat zo blijft en dat de politiemensen die een dader van een gewapende overval achtervolgen meer bezig zijn met het vatten van dat crapuul dan met hun bonus-malus. Bovendien mag je niet vergeten dat veel van de schade niet de schuld is van de bestuurder, maar het gevolg is van vandalisme.

   

  Maar wat mij ook stoort is dat het net Ethias is die deze beslissing neemt. Ethias is gegroeid uit de openbare besturen en heeft nog altijd een hele hoop polissen van steden en gemeenten, van de Vlaamse en federale overheid in haar portefeuille. En wees gerust niet al de polissen van de stad Antwerpen zijn een verliespost voor de verzekeraar. Denk maar aan de verschillende brandverzekeringen of aan het pensioenfonds van de stad.

   

  Ik ben dan ook van mening dat de polis van de Antwerpse politievoertuigen niet los mag gezien worden van de andere Antwerpse polissen. Ethias moet dat als een geheel bekijken. En als ze dat niet willen doen, als ze wel vasthouden aan hun premieverhoging van 10%, dan moet de stad maar eens bekijken of ze voor die winstgevende polissen geen betere voorwaarden kan krijgen bij andere verzekeraars. Ethias mag niet vergeten dat ze door haar eigenheid een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft.

 • Even chargeren voor meer objectiviteit op TV

  censuur.jpgRecent publiceerde het Elektronisch Nieuwsarchief (ENA) van de KUL en de UA haar nieuwsmonitor 2 waarin ze haar bevindingen weergeeft over het monitoren van de televisiejournaals (VRT en VTM) voor de periode 2003-2009. Uit de resultaten blijkt dat de politici van de drie traditionele partijen (CD&V, Open VLD en SP.a) samen 83% van de totale spreektijd van alle politici in de journaals voor hun rekening nemen. Wanneer men de cijfers bekijkt ziet men een duidelijk verschil tussen ‘media-aandeel’ en ‘kiezersaandeel’.

   

  Los van de in de ENA-cijfers opgenomen ‘partijvermeldingen’ en ‘persoonsvermeldingen’ wordt de discrepantie tussen de electorale sterkte en de aanwezigheid in de media pas echt duidelijk wanneer we kijken naar de effectieve spreektijd voor politieke partijen en politici in de journaals. Daar waar de traditionele partijen het leeuwendeel van de spreektijd voor zich nemen (Open-VLD: 31,5%, CD&V: 29,6 en SP.a: 22,7%) moet het Vlaams Belang het stellen met een schamele 4,1% van de totale spreektijd. Alhoewel ik besef dat het niet de bedoeling kan zijn om aanwezigheid in de media af te wegen op een apothekersweegschaal, kunnen we niet anders dan vaststellen dat zelfs een industriële weegbrug een duidelijke discrepantie aantoont. In een democratie zou het passen dat media-aandacht voor een politieke partij enigszins in verhouding staat met de electorale sterkte. De ENA-studie toont alleszins aan dat het Vlaams Belang steeds ondervertegenwoordigd is geweest in de Vlaamse Media. Kortom, het 'Cordon Médiathique' is alive and kicking.

   

  De Vlaamse Regulator voor de Media heeft als taak toe te zien op de naleving van de Mediadecreten, zo ook wat betreft artikel 39 dat handelt over non-discriminatie en politieke en ideologische onpartijdigheid. Nochtans is dit iets wat quasi niet aan bod komt in de verschillende verslagen die de VRM opmaakt. Daarom wil het Vlaams Belang dat de VRM expliciet toeziet op de objectiviteit en politieke en ideologische onpartijdigheid. Het Vlaams Belang wenst dat deze taak expliciet in het Mediadecreet wordt opgenomen en dit naar voorbeeld van de Franse CSA. In Frankrijk is de CSA immers verplicht de aanwezigheid van politieke partijen op de televisie te monitoren en hierover verslag uit te brengen aan het parlement.

 • Typisch Humo

  vandersteen.jpgKleintjes van Humo. Deze week plaatsten ze de klassieke Wiske-knipoog op de cover. Alleen is de knipoog een Swastika. Alles verwijzend naar het feit dat nu bewezen zou zijn dat Willy Vandersteen nog getekend heeft voor het dagblad ‘Volk en Staat’ tijdens de oorlogsjaren.

   

  Los van de inhoud van die tekeningen heb ik daar toch wat bedenkingen bij. Ten eerste weet niemand wat de beweegreden van Vandersteen waren om zijn tekeningen voor die collaborerende krant te maken. Het was oorlog, misschien had de jonge tekenaar geld nodig om eten te kopen voor zijn gezin? Want nu stellen dat Vandersteen een nationaal-socialist was lijkt me toch kort door de bocht.

   

  En nu? Suske en Wiske verbieden op school? Vandersteen van het ereperk van het Schoonselhof verwijderen? De manier waarop Humo met deze feiten omspringt is bedenkelijk. Ze werpen een smet op een van de grootste artistieke erfenissen die Vlaanderen zijn nagelaten. Jarenlang hebben allerhande bobo’s steeds gesteld dat Hugo Claus de Nobelprijs voor literatuur moest krijgen. Wel, Claus’ werk is minder vertaald dan dat van Willy Vandersteen. Om maar iets te zeggen.

   

  Ach, wat is het toch met Vlamingen die telkenmale de behoefte voelen om hun eigen schitterende cultureel erfgoed flink te besmeuren? Ik zal het nooit begrijpen. Humo heeft ook geluk dat Vlamingen zo lijdzaam zijn. Ze zouden het eens met Kuifje moeten proberen. De NV Moulinsart zou er niet mee lachen en een rechtszaak en een fikse schadevergoeding verder zouden ze bij Humo wel eens twee keer nadenken vooraleer een dergelijke stunt te herhalen. Maar niet zo bij de kinderen van Vandersteen. Die laten enkel weten geschokt te zijn. Humo komt er goedkoop vanaf.