• Pensioenfonds VRT is een ramp

  vrt.jpgOver wanbeleid van de Vlaamse regering gesproken. Toen de VRT destijds werd omgevormd tot een nv van publiek recht, was het ook de bedoeling dat de statutaire medewerkers uitdoven en het personeelsbestand op termijn zou bestaan uit contractuelen. Dat is ook de reden dat de VRT twee pensioenfondsen heeft. Eén voor de contractuelen en één voor de statutairen.

  Met het pensioenfonds contractuelen is er geen probleem. Maar dat van de statutairen is een ramp. En het is de Vlaamse regering die voor dat laatste fonds ook verantwoordelijk is. Door slecht bestuur, ondermeer door slechte beleggingen, zou de dekkingsgraad van het fonds statutairen slechts tussen de 31% en 42% bedragen. Op korte termijn is er geen probleem met de uitbetaling van de pensioenen, maar dat kan dus snel veranderen als er niets wordt gedaan. Het te financieren bedrag om tot een dekking van 100% te komen bedraagt om en bij de 500 miljoen euro. Voor wie nog graag in Belgische frank rekent, is dat meer dan 20 miljard.

  Helemaal te gek is het dan dat de bevoegde minister op mijn interpellatie terzake niet eens kan of wil antwoorden. Kortom, ze staat er bij en kijkt er naar. Ik ga mijn goede collega Carl Decaluwé van de CD&V nog moeten geloven. Lieten is de slechtste minister op media ooit en het ontbreekt haar totaal aan visie. Verantwoordelijkheid opnemen? Niks daarvan.

  Ik heb dan maar een motie ingediend om de regering aan te zetten onmiddellijk een structurele oplossing uit te werken en middelen te voorzien in de komende begrotingen. Alleen moet ik ze nu nog gestemd krijgen… Hallo Carl, hallo Bart en Bart, hallo Jürgen, hallo Wilfried? Zijn jullie ook bekommerd om het pensioen van de VRT-medewerkers?

 • Quid VRT?

   

  SBS.jpgDe kogel is door de kerk. De Vijver (het moederbedrijf van het productiehuis Woestijnvis) heeft met de hulp van Sanoma de Vlaamse SBS-zenders VT4 en VijfTV overgenomen. Er zijn heel wat positieve aspecten aan die overname. Ten eerste komen de twee televisiezenders in Vlaamse handen. En dan nog in handen van een bedrijf dat ervaring heeft met het maken van kwaliteitsvolle Vlaamse programma’s.

   

  Ik denk dus dat de Vlaamse televisiekijker geen schrik moet hebben dat er veel buitenlandse pulp op de zenders zal worden gebracht, wat het risico bij een overname door een buitenlandse groep was. En bij VT4 en VijfTV hadden ze intussen ook al door dat ze met een Vlaamse programmatie veel beter scoorden. De Vlaamse televisiekijker kan er enkel gelukkig om zijn.

   

  Ook voor de productiehuizen kan het een voordeel zijn. De concurrentie tussen de omroepen zal immers verhogen want met de overname is quasi zeker afgelopen met het ‘kleine broertje’ VT4 en VijfTV, waar men in televisieland al eens smalend over deed. De dynamiek die er zal ontstaan zal de bestellingen bij de productiehuizen hopelijk de hoogte injagen. En het komt ook de concurrentie tussen de grote mediagroepen ten goede. Immers, na in het verleden de trein gemist te hebben, is nu ook Corelio in de televisiewereld actief.

   

  Blijft de vraag: Quid VRT? CEO Sandra De Preter was een van de eersten om Wouter Vandenhaute te feliciteren met de acquisitie, maar ik vermoed dat ze aan de Reyerslaan niet echt een vreugdedansje hebben gemaakt. De VRT-hofleverancier wordt nu een geduchte concurrent voor de openbare omroep. Het zal bij de VRT zeker knagen dat Vandenhaute en co goed hun boterham bij de VRT hebben verdiend en zo zijn geworden tot wat ze nu zijn. Dit is voor alle duidelijkheid geen verwijt aan Woestijvis die door hun creatief en kwaliteitsvol werk hebben afgeleverd, maar je kan je wel vragen stellen bij de mensen die indertijd voor de VRT het exclusiviteitscontract hebben onderhandeld en bereid waren diep in de belastingsbuidel te tasten.

   

  Intussen heeft de VRT aangekondigd verschillende scenario’s klaar te hebben om met deze nieuwe situatie om te gaan. En daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Is het immers de bedoeling van de VRT om de concurrentie vol aan te gaan? Voor mij kan dat nooit de bedoeling zijn. Dat past ook niet in de openbare opdracht van de VRT. Ik dacht dat er in de mediacommissie een breed draagvlak was voor een VRT die zich onderscheidt van de andere zenders en dus meerwaarde heeft in plaats van een loutere concurrent te zijn.

   

  Ook de reactie van minister Lieten op de overname stemt met terzake niet gerust. Ze stelde dat de VRT creatief moet inspelen op het gewijzigde medialandschap. Maar wat betekent dat? Lieten stelde ook – toen men opwierp dat de VRT niet over print beschikt in tegenstelling tot De Vijver – dat de VRT vol diende in te zetten op haar digitale platformen. Wat bedoelt ze daar concreet mee? Moet de VRT de concurrentie met kranten- en weekbladensites aangaan? En zo ook die businessmodellen in de vernieling rijden? De uitgevers zullen lachen. Voor mij kan ook dat geenszins de bedoeling van een openbare omroep zijn.

   

  Kortom, is het de bedoeling van Lieten om de krijtlijnen waarbinnen de VRT dient te opereren te verleggen en het speelveld uit te breiden. Ik ben daar geen voorstander van. De VRT moet zich focussen op zijn kerntaken en het onderscheid met de anderen maken.

 • Te veel eieren onder de VRT

  Londen HOC.jpgHet is misschien een rare titel op slechts enkele weken voor Pasen. Maar afgelopen week heeft aangetoond dat werkbezoeken wel degelijk nuttig zijn om wat nieuwe inzichten op te doen. Afgelopen donderdag en vrijdag was de commissie Media van het Vlaams Parlement te gast bij respectievelijk de BBC en bij de voorzitter van de Mediacommissie van het Britse Lagerhuis, Mr. Whittingdale.

   

  Na wat we daar te horen hebben gekregen, kan je niet anders dan vaststellen dat we in Vlaanderen te veel eieren leggen onder onze openbare omroep, VRT. Als je hier in de parlementaire commissie een kritische vraag wil stellen over de VRT, moet je bij wijze van spreken, eerst je geloofsbelijdenis – “Ik ben voorstander van een sterke openbare omroep.” – afleggen om neerbliksemen te vermijden. In Groot-Brittannië bestaat die schroom niet. Daar is de missie van een openbare omroep duidelijk omschreven. Eén van de missies van de BBC is ten dienste staan van de natie. Elke vraag van de vertegenwoordigers van de natie wordt daar dus als terecht beschouwd. Daar zijn geen verontschuldigingen nodig zoals ik te vaak hoor wanneer leden van de meerderheid de VRT kritisch bekijken. Hopelijk heeft elk lid van onze commissie vrijdagochtend goed naar John Whittingdale geluisterd. Het kan enkel het debat over de openbare omroep in het Vlaams Parlement ten goede komen.

   

  En nog zo’n mooie. Het controleorgaan van de BBC is de BBC-Trust. En als die BBC iets nieuws wil lanceren, bv. een nieuwe technologie of een BBC News-app., moeten ze de toestemming van die Trust krijgen. En vooraleer de Trust zich uitspreekt, worden er twee studies uitgevoerd. Een studie of de nieuwe toepassing wel degelijk het publieke belang dient en een tweede (uitgevoerd door regulator Ofcom) die nagaat of de nieuwe toepassing niet markt verstorend werkt. Dan pas kan het licht op groen worden gezet.

   

  Wat een verschil met de VRT die handelt volgens het principe ‘Vrijheid, blijheid’. In Vlaanderen lanceert de VRT nieuwe toepassingen als het er zin in heeft. Met het publieke belang wordt er geen rekening gehouden, met eventuele marktverstoring nog minder.

   

  Kortom, een leerrijke tweedaagse. Ik ben eens nieuwsgierig of we van de leerrijke zaken iets gaan terugvinden in de nieuwe beheersovereenkomst met de VRT. Ik zal alleszins een paar suggesties doen aan de Vlaamse Regering.