• Royalisten bij de N-VA?

  UPDATE: Bekijk ook http://www.youtube.com/watch?v=OrwvmSZkwps 

   

   

  albert II.jpgEen oud decreet van 1977 bepaalt dat straatnamen, namen van pleinen en lanen door een gemeente enkel kunnen gegeven worden aan natuurlijke personen wanneer ze overleden zijn. Eén paragraaf verder maakt het decreet daar een uitzondering op. Leden van de Koninklijke familie kunnen ook bij leven een straat naar zich genoemd krijgen.

   

  Mijns inziens is dat een discriminatie tussen de gewone mensen en mensen die door het lot deel uit maken van de familie Van België. En vermits ik tegen discriminatie ben, vond ik het nuttig een Voorstel van Decreet in te dienen om deze grove discriminatie uit de wereld te helpen.

   

  Groot was mijn verbazing dat dit voorstel in de commissie Binnenlands Bestuur met enthousiasme werd weggestemd door de heren Willy Segers en Lieven Dehantschutter. Beiden zijn lid van de partij N-VA waarvan ik dacht dat ze op republikeinse leest geschoeid was. Zitten er dan royalisten in de N-VA? Of is deze partij het intussen gewoon geworden van slaafs de meerderheid te volgen in plaats van haar Vlaams-nationale overtuiging te volgen? Erg eigenlijk als je weet dat zelfs Groen en Open VLD niet tegen het voorstel hebben gestemd.

 • Stad Antwerpen loopt betaalachterstand op

  facturen.jpgIn een onderzoek van Graydon viel het me op dat de stad Antwerpen de laatste maanden een achterstand heeft opgelopen inzake het tijdig betalen van facturen aan leveranciers. Waar Antwerpen het de laatste jaren niet slecht deed ten overstaan van de centrumsteden, tuimelt de stad nu achteruit naar de staart van het peloton.

   

  In antwoord op mijn schriftelijke vraag, kon Schepen Bungeneers niets anders dan dit beamen. Op 1 december 2010 waren er 6.487 facturen in omloop voor een totaal bedrag van 25.611.642 Euro. Hiervan werden 5.698 facturen (87%) voor een bedrag van 22.880.093 Euro (90%) tijdig betaald. Voor 789 facturen (12%) die een bedrag van 2.731.549 Euro (11%) vertegenwoordigen werd de vervaldag overschreden.

   

  Maar voor 2011 zijn er intussen 18.341 facturen in omloop voor een bedrag van 144.906.962 Euro. Van al deze facturen zijn er intussen 56% betaald voor een bedrag van 96.124.194 Euro (66,34%); Slechts 4.455 facturen, 24% dus werden tijdig betaald. Weliswaar voor een bedrag van 65.944.027 euro (45%). 31% van de facturen werd te laat betaald en dit voor een bedrag van 30.180.167 euro (21%). Van de 44% nog openstaande facturen is voor 18% (3.274 facturen) de vervaldatum inmiddels overschreden.

   

  De stad boert in het correct betalen van zijn factureren in vergelijking met vorig jaar enorm achteruit. De Schepen wijdt dit aan het invoeren van een nieuw boekhoudsysteem SAP. Maar de invoering van dit systeem was al lang bekend. Men kon zich daar perfect op voorbereiden. Hoe komt het dan dat er alsnog zo’n immense betaalachterstand wordt opgebouwd? En waarom heeft de Schepen gewacht met ingrijpen? Was hij dan niet op de hoogte dat er zich een probleem stelde? Of werd hij niet op de hoogte gehouden door zijn administratie? Als dat laatste het geval is, zit Schepen Bungeneers met een serieus probleem.