• Geweld op school: Vlaamse regering geen mening

  thumb_450_rechtveiligonderwijs2.jpgOpvallend, maar het lijkt er op dat de Vlaamse regering in het algemeen en de minister van Onderwijs, Pascal Smet in het bijzonder geen mening heeft over het toenemend geweld op leerkrachten. Bij het begin van het schooljaar konden we het bericht lezen dat meer dan 30.000 leerkrachten bij Ethias een bijkomende verzekering hadden afgesloten tegen geweld op hun persoon.

   

  Ik achtte het dan ook nuttig om minister Smet hierover enkele vragen te stellen. Vragen zoals waar geweldplegingen tegen leerkrachten zich vooral voordoen, zowel geografisch als qua net als qua onderwijstype, en vooral wat er aan moest gebeuren.

   

  In zijn antwoord kwam Smet niet verder dan te stellen dat de bijkomende verzekering tegen gewelddaden overbodig is. De leerkrachten zijn volgens hem voor zulke zaken gedekt door de verzekering die de scholen dienen af te sluiten in het kader van CAO IX. Over hoeveel gewelddaden tegen leerkrachten, waar het geweld het meest voorkomt en wat er aan dient gedaan worden, stelt Smet dat hij geen cijfers terzake heeft of geeft hij geen antwoord.

   

  Pijnlijk, maar de Vlaamse regering is niet geïnteresseerd in het feit dat er een toename is van geweldplegingen op leerkrachten. De Vlaamse regering laat terzake de leerkrachten aan hun lot over.