• Zot van A...nnemie?

   

  Jan Van Rijswijck.jpgDe komst van minister Annemie Turtelboom wordt overal positief onthaald. Ook de media put zich uit in superlatieven. Wel, voor mij is ze ook welkom. Het lijkt me een lieve madam. En dat ze op ATV niet zo veel te vertellen wist over Jan Van Rijswijck, wil ik haar ook vergeven.(Altijd bereid trouwens om haar niet alleen over Jan maar indien nodig ook over Theodoor een en ander te vertellen.) Maar de politiek relevante vraag is natuurlijk wat ze politiek voor Antwerpen wil verwezenlijken.

   

  Het enige wat ik in de media lees, is hoe ze de Open VLD van de electorale ondergang moet redden. Of over hoe belangrijk het is dat er nu twee federale ministers in Antwerpen zullen wonen. Of over het feit dat er Open VLD nu eindelijk een echt boegbeeld heeft, een straffe madam. Zij zelf verklaart aan de pers hoe belangrijk dat ze de grote Vlaamse steden wel vindt en dat Antwerpen met 8% van de Vlaamse bevolking zeer belangrijk is. Op strategische vragen zoals, gaat de VLD met Janssens in zee of komt er een kartel met de N-VA antwoordt ze voorlopig niet. Eén krant vraagt zich af wat er nu moet gebeuren met de huidige zetelende VLD-ers, want de plaatsen zijn duur.

   

  Allemaal best leuk, maar nergens hoor ik hoe de VLD het beleid voor Antwerpen ziet. Of wat de inhoudelijke prioriteiten voor de liberalen in 2012 zijn. Hoe moet het probleem van de criminaliteit aangepakt worden? Wat met de toenemende islamisering van onze stad? Quid het mobiliteitsprobleem? Daarover horen we of lezen we geen letter. Neen, enkel over de persoon, over de electorale kracht van haar partij, enkel over strategieën bij een nakende coalitievorming.

   

  Ik hoop uit de grond van mijn hart dat er na het nieuws over de stadslijst van Janssens mét mystiek huwelijk, over het al dan niet lijsttrekkerschap van Bart De Wever en de komst van Turtelboom er ook nog even tijd en plaats gemaakt wordt voor een inhoudelijk politiek debat.

   

  Inhoud in de politiek: is het nog mogelijk anno 2012?

 • Durven Kiezen: ook in Hoboken

   

  thumb_500_lijsttrekkers%202.jpgVandaag heeft Vlaams Belang zijn lijsttrekkers voor de districtsraadsverkiezingen voorgesteld. Ik heb de eer in Hoboken de lijst te trekken. Ik ben er van doordrongen dat dit een zware verantwoordelijkheid is. Maar ik ga de verkiezingen met alle vertrouwen tegemoet.

   

  Want bij deze verkiezingen kan de rol van het Vlaams Belang niet overschat worden. Meer dan ooit zal het Vlaams Belang het verschil betekenen tussen meer van hetzelfde of échte verandering. Het Vlaams Belang zal een beslissende rol spelen tussen de verlening van inmiddels reeds meer dan 70 jaar socialisme of ander en beter. Een niet nader te noemen partij moet dus durven kiezen: verandering met het Vlaams Belang of het duivelspact met de socialisten.

   

  En ook in Hoboken moet men durven kiezen. Meer islamisering in ons district (met onder andere een islamitisch centrum in de Kapelstraat) of het terugdringen van de radicale islam. Durven kiezen voor meer kwaliteitsvolle winkels of de verdere leegloop van het winkelhart van Hoboken. Meer criminaliteit of een veilig Hoboken. U ziet het: Vlaams Belang kan en zal het verschil maken, ook in het Zuiderdistrict.

   

  Ook voor een andere reden zie ik de verkiezingen met alle vertrouwen tegemoet. Vlaams Belang Hoboken beschikt over gedreven mandatarissen, gedreven bestuursleden en de beste militanten van het Westelijk halfrond. Een ploeg om U tegen te zeggen. Ik ben dan ook zeer trots en dankbaar dat ik dit jaar hun lijsttrekker mag zijn.

   

  Het Vlaams Belang is klaar voor deze belangrijke verkiezingscampagne. Wie beweert dat het Vlaams Belang uitgeteld is, neemt zijn wensen voor werkelijkheid. Vlaams Belang geeft de strijd voor het eigen volk eerst nooit op. Wij trekken deze belangrijke campagne in met de woorden van Winston Churchill in onze gedachten:Never give in--never, never, never, never, in nothing great or small, large or petty, never give in except to convictions of honour and good sense. Never yield to force; never yield to the apparently overwhelming might of the enemy.”

 • VRT moet in Brussel blijven

  vrt.jpgDat de VRT een probleem heeft met haar huidige huisvesting is reeds lang geweten. Om die reden werden er ook verschillende pistes bestudeerd om aan de huisvestingsproblematiek iets te doen. Drie pistes werden onderzocht: renovatie van het bestaande gebouw, nieuwbouw ter plaatse en een mogelijke verhuis, waarbij ook de pistes van een verhuis buiten Brussel werden bekeken.

   

  Het begint er stilaan op te lijken dat men opteert voor een verhuis buiten Brussel. Zo liet de Mechelse burgemeester Bart Somers op de nieuwjaarsreceptie van zijn stad duidelijk weten dat de VRT in Mechelen meer dan welkom is. Ook vanuit Vilvoorde werd intussen duidelijk gemaakt dat ook zij staan te springen om de VRT te huisvesten.

   

  Dat de renovatie van het huidige gebouw een veel te hoog prijskaartje heeft, raakt intussen ook steeds meer duidelijk. Maar er blijven dan nog steeds andere opties om de VRT in Brussel te houden. Nieuwbouw op de huidige site of een mogelijke verhuis naar sites binnen de Brusselse grenzen.

   

  In het Vlaams regeerakkoord benadrukt de Vlaamse regering het belang van Brussel als haar hoofdstad. De tekst van het regeerakkoord begint met de zin: “Vlaanderen laat Brussel niet los”. Of verder: “Daarom wil de Vlaamse regering haar band met Brussel, haar hoofdstad, verder versterken.” De Vlaamse regering gaat er in haar regeerakkoord prat op Brussel en de Brusselaars als een volwaardig onderdeel van de Vlaamse Gemeenschap te beschouwen.

   

  De verhuis uit Brussel van de openbare omroep van diezelfde Vlaamse Gemeenschap staat dan ook haaks op het Brusselbeleid van de Vlaamse regering zoals destijds neergeschreven in het regeerakkoord. Brussel is de Vlaamse hoofdstad en de aanwezigheid van de openbare omroep daar heeft meer dan een symbolische waarde. Het toestaan van de verhuis van de VRT uit Brussel zou niet alleen een fout signaal van de Vlaamse regering zijn, maar ook een foute keuze.

 • Brood en spelen

  Brood en spelen.jpgPatrick Janssens en Bart De Wever hebben alleszins één ding gemeen. Dat De Wever een groot liefhebber van de Romeinen en Latijn is, was al langer bekend. Bij Janssens is dat minder bekend. Maar bij Janssens is het vooral één aspect van de oude Romeinen dat hij hoog in het vaandel voert, nl. het Brood en Spelen.

   

  Gisteren sloot ‘De Winter van Antwerpen’ af met de traditionele gratis nieuwjaarsreceptie op de Grote Markt. Daar konden naar verluidt enkele duizenden mensen zich te goed doen aan gratis drank en eten en kreeg elke aanwezige ook een geschenk, een muts of een baret, uiteraard met de stralende A. Wat de kostprijs van dit alles is, kon de aanwezigen niet deren. Kortom, iedereen gelukkig met het bestuur van A. Maar is dat wel zo?

   

  Het zijn immers niet de 10.000 aanwezigen die dit feest betalen. Maar wel alle 500.000 Antwerpenaren die getroffen worden door tientallen taksen en belastingen die onze stad rijk is. Daarom interesseert die kostprijs van die Winterevenementen mij wel. Ik zal dit dan ook opvragen bij de burgemeester. En dan gaat het niet over een verzuurde vraag van een oppositielid die de festiviteiten van het college niet gunt. Maar ik ben nogal een ‘quid pro quo’-persoon. Van mij mag het college en Janssens gerust feestjes geven als de stad behoorlijk bestuurd wordt én als er daar budgettaire marges voor zijn. Maar dat is niet het geval. De begroting moet ondermeer door de zware tekorten van het OCMW en de economische crisis binnenkort herbeken worden.

   

  En heeft Antwerpen reden tot vieren? Er heerst in Antwerpen een schrijnende armoede bij een groot deel van de bevolking. De stad krijgt evenmin de criminaliteit onder controle. De drugsoverlast in ’t stad is enorm. Of wat te denken van de recente brandstichting in Hoboken en de terreur van bepaalde groepen vreemdelingen tegen mensen van het eigen volk om ze uit bepaalde wijken weg te pesten. Ook van een inhaalbeweging in het onderhoud en het herstel van de straten en pleinen, merk ik weinig. En zo kan ik mij hele blog vullen met problemen die een dringende aanpak vergen.

   

  Dergelijke dure feesten (het nieuwjaarsvuurwerk alleen al kostte meer dan 30.000 euro) zijn op zijn minst ongepast. Ze dienen enkel om bepaalde groepen mild en zelfs tevreden te stemmen over het huidige bestuur. Kortom, het is een soort langgerekte verkiezingscampagne die Janssens en co nu al bijna zes jaar voeren. En daarvoor betalen de Antwerpenaren geen belastingen. De Antwerpenaar betaalt belastingen voor een veilige stad, een propere stad, een stad met goed aangelegde en veilige straten,… Kortom, geen vals gevoel van welbehagen, maar een degelijk en deugdelijk bestuur. Daar gaat het om.