• Schooigedrag VRT is onkies

  vrt.jpgGisteren stelde ik in de commissie Media de vraag in hoeverre het wel gepast is dat de openbare omroep, naast haar jaarlijkse dotatie, ook bij andere departementen van de Vlaamse overheid gaat schooien voor centen. De jaarlijkse dotatie van de VRT bedraagt bijna 300 miljoen euro. En de basisopdracht van de VRT is informatie en duiding, educatie en cultuur te brengen voor de kijker en luisteraar.

   

  En zelfs voor die opdracht gaat de VRT schooien bij andere departementen van de Vlaamse overheid zoals Onderwijs. Onderwijsminister Smet geeft immers 220.000 euro voor de realisatie van het programma ‘Mijn kunst is top’ op Ketnet. Het is wat mij betreft een schitterend initiatief, maar voor de realisatie van die kernopdracht dient de toch zeer aanzienlijke dotatie en zijn er geen extra middelen nodig.

   

  En het is erger. Collega Tommelein had een lijstje met nog andere programma’s die door andere departementen werden ondersteund, zoals cultuur, innovatie,… We kwamen al snel aan een som van meer dan 1 miljoen extra middelen die de VRT gaat schooien bij de andere Vlaamse ministers.

   

  In tijden van crisis en de zware besparingen die de Vlaamse regering moet doen, is dit op zijn minst onkies. Onkies dat de VRT schaamteloos jacht maakt op dergelijke budgetten. Maar het is, niet alleen onkies, maar totaal onaanvaardbaar dat Vlaamse ministers, die met hun besparingen de gewone Vlaming pijn doen, het in hun hoofd halen om voor een dergelijke extra financiering te zorgen.

 • Onveilig Hoboken

  Inbreker2.jpgIets meer dan een week geleden schreef ik op deze blog een stukje over de stijgende criminaliteit in Hoboken. Wel, vandaag kon mijn buurvrouw dat aan den lijve ondervinden. Enkele huizen verderop werd er op klaarlichte dag (rond de middag) ingebroken. Alles overhoop, weg met juwelen, serieuze schade,….

   

  Als je dan de ravage ziet wat dat uitschot aanricht, als je de angst en paniek in de ogen van je buurvrouw ziet, dan word je verschrikkelijk woest. Al jaren kreunt heel Antwerpen onder woninginbraken. Bij mijn buurvrouw was het al de derde keer dat er werd ingebroken. En Patrick Janssens krijgt het fenomeen blijkbaar maar niet onder controle. De cijfers voor 2011 tonen zelfs aan dat Hoboken duidelijk in de lift zit bij inbrekers.

   

  Al jaren stelt het Vlaams Belang dat er in Hoboken een permanent bemand commissariaat moet zijn. En meer patrouilles, ook in de wijken Hertogenvelden en Moretusburg. Want ja, achter de spoorweg wonen ook mensen. En inderdaad, met de huidige bezetting bij de politie is dat misschien niet voor de hand liggend. Wel, dan moet het aantal manschappen bij de Antwerpse politie maar omhoog. Ik heb wel wat suggesties waarop geld bespaard kan worden en dat dan overgeheveld kan worden naar de politie. Drastische toestanden vragen drastische maatregelen.

   

  De criminaliteit in Hoboken en in heel Antwerpen moet dringend een halt toegeroepen worden. Niet de brave hardwerkende burger moet angstig en in paniek zijn, maar wel de criminelen. Tijd voor verandering en een snoeiharde aanpak van de criminaliteit. Het heeft intussen lang genoeg geduurd.

 • Bart De Wever en het ‘zeventigpuntenplan’

  1mei.jpgMinister Freya Van den Bossche heeft een interessante discussie geopend op Twitter in discussie met N-VA-Kamerlid Peter De Decker. Volgens De Decker stromen er maar weinig Vlaams Belangers naar de N-VA, volgens Van den Bossche is elke oud-VB’er in de N-VA er een te veel. Volgens haar zijn de “witte konijnen van de N-VA eerder zwart”.

   

  Het is een boeiende discussie om twee redenen. Ten eerste omdat de N-VA als door een wesp gestoken reageert. Ten tweede omdat de ‘nieuwe’ N-VA’ers zich haasten om uitspraken die ze vroeger deden ofwel ‘te kaderen’ ofwel gewoon te verloochenen.

   

  Het is alleszins geen sterk staaltje van communicatie bij de N-VA als je het mij vraagt. In een reactie stelt Bart De Wever dat de ex-VB’ers die nu op N-VA-lijsten zullen fungeren zeer nauwkerig zijn “gescreend”.Maar hoe nauwkeurig is die screening bij de N-VA dan wel? En vooral, welke maatstaven worden er dan gehanteerd om al dan niet op een N-VA-lijst te komen? Want extreem-rechtsen en racisten zijn dixit De Wever bij de N-VA niet welkom. Mooi zo, Bart. Eindelijk eens iemand van een andere partij die stelt dat het “Zeventigpuntenplan” van ons goede oude Vlaams Blok noch extreem noch racistisch was. Immers, Karim Van Overmeire staat op de derde plaats op de N-VA-gemeenteraadslijst in Aalst. En Karim heeft destijds flink aan dat werkstuk meegewerkt. Als ik me niet vergis, is hij zelfs medeauteur.

   

  Los daarvan, getuigen de reacties van de ex-VB’ers zelf niet echt van sterke communicatie. Zij proberen hun oude uitspraken en schrijfsels op zijn minst te “kaderen” of zelfs te verloochenen. Ze zijn namelijk “veranderd”. Een nieuw soort van revisionisten is duidelijk opgestaan. Maar wat moet de kiezer nu denken van zo’n “verandering”? Wat moet de kiezer denken van een politicus die zijn overtuigingen - die hij te vuur en te zwaard heeft verdedigd - plots laat varen. Als zo iemand dat nu doet, is dan de kans niet onbestaande dat die dat nog eens doet? Is zo’n politicus het vertrouwen van een kiezer waard? Loopt de kiezer dan niet het ongelofelijke risico nog eens bedrogen uit te komen?

   

  Kortom, de reacties op Van den Bossche’s Tweet waren niet echt geslaagd. Waarschijnlijk een offday bij de persdienst van de N-VA.

 • Criminaliteit Hoboken vereist specifieke aanpak

  crimineel.jpgOp vraag van negen gemeenteraadsleden van het Vlaams Belang, waaronder ikzelf, heeft het stadsbestuur voor het eerst criminaliteitscijfers per district vrijgegeven. Als lijsttrekker voor het Vlaams Belang in Hoboken, word ik niet echt vrolijk als ik de evolutie van de criminaliteit in mijn district bekijk.

   

  In 2010 bekleedde Hoboken de 6de plaats van de 9 districten. Uiteraard was en is Antwerpen, wegens haar omvang en haar centrumfunctie de koploper. Maar als we de cijfers van de eerste helft van 2011 bekijken, zien we dat Hoboken een serieuze inhaalbeweging heeft gemaakt. Hoboken is nu het 3de meest criminele district van Antwerpen.

   

  Inzake drugcriminaliteit blijft Hoboken stabiel op een 4de plaats staan. Qua woninginbraken is er een stijging te merken en duikt Hoboken in vergelijking met 2010 de top 4 binnen. Ook wat betreft diefstallen met geweld stijgt ons district één plaats. Vooral inzake handtassenroof is er een spectaculaire stijging in het Zuiderdistrict. Zo ziet het er naar uit dat we voor 2011 met gemak een verdubbeling van het aantal feiten halen. En qua vandalisme prijkt Hoboken op een weinig benijdbare 2de plaats in de statistieken.

   

  Wat de cijfers duidelijk aantonen, is dat elk district eigenlijk een specifiek criminaliteitsprofiel heeft. Bijvoorbeeld handtasroven en drugscriminaliteit scoren opmerkelijk hoger in Hoboken dan elders. Daarom eist het Vlaams Belang Hoboken dat er een specifieke aanpak wordt uitgetekend voor de stijgende criminaliteitsfenomenen in ons district. Een permanent bemand politiecommissariaat is daarbij niet onbelangrijk. De politiesector Zuid is immers veel te groot om het met één permanent bemand commissariaat te stellen. Ook in het uitsturen van patrouilles moet Hoboken wegens de stijgende criminaliteit meer bediend worden.

   

  Het zou trouwens nuttig zijn om per district een Schepen van Veiligheid aan te duiden. Die kan de criminaliteit en vooral de specifieke soorten criminaliteit in zijn district op de voet volgen en hieraan de nodige conclusies koppelen. Ook dient de districtsraad de kans te krijgen om de criminaliteitscijfers te bespreken in aanwezigheid van de korpschef of zijn plaatsvervanger.

   

  Kortom, de cijfers tonen aan dat een specifieke aanpak, harde aanpak in Hoboken noodzakelijk is.

 • Zand in de ogen

   

  Cockerillhof.jpgWie de Gazet Van Antwerpen van afgelopen donderdag heeft gelezen, zal op blz. 37 raar hebben opgekeken. Onder de titel: “Realisaties met geld van de districten en de stad in deze legislatuur” lezen we onder de subtitel “Hoboken” 8 realisaties. Alleen,… meer dan de helft is niet gerealiseerd. Tenminste toch niet als we de definitie van ‘realisatie’ aanhouden zoals ‘Van Dale’ namelijk, “verwezenlijking”. En iets dat verwezenlijkt is, is dus afgewerkt.

   

  En wat lezen we dan bij de realisaties: ‘ontwikkeling Scanfil’. Blijkbaar zijn graafwerken om vervuilde grond weg te krijgen al een realisatie. Of bv. ‘renovatie Cockerillhof’. Ik nodig iedereen uit om daar in de Kapelstraat naar te gaan kijken. De oude directeurswoning is nog steeds dichtgetimmerd en staat voorlopig verder te verkrotten. En wat te denken van ‘Cultuurcentrum Gravenhof’. Het was trouwens het Vlaams Belang die steeds voor de realisatie van een volwaardig cultuurcentrum in Hoboken heeft geijverd. Maar ga ook daar gerust eens kijken. Er is nog maar weinig activiteit waar te nemen. ‘Masterplan Hoboken Centrum’? Ja, er is een tekst over hoe het college in Hoboken dat ziet. Maar dat is dan de enige verwezenlijking,… dat er een tekst over bestaat.

   

  En zo probeert men de kiezer het nodige zand in de ogen te strooien om hem mild te stemmen op 14 oktober 2012. Maar een Hobokenaar is niet simpel van geest, noch blind. Die ziet wel wat er wel een niet gerealiseerd is. En hopelijk trekt hij er de juiste conclusies uit. Geen mildheid, maar een stem voor ander en beter.

 • Geen Cordon Sanitaire in de Nederlandse Taalunie

  eerstekamer.jpgSoms ben ik al eens aangenaam verrast. De stijl die in het Vlaams Parlement heerst, is niet altijd de stijl in andere landen. Zo zetel ik bijvoorbeeld in de Interparlementaire vergadering van de Nederlandse Taalunie. Dat is een vergadering samengesteld uit een delegatie van het Vlaams Parlement en een delegatie van de Eerste en Tweede Kamer van het Nederlands Parlement (Staten-Generaal). Deze vergadering handelt in de eerste plaats over het behoud en ondersteuning van de Nederlandse taal.

   

  Gisteren lag in die vergadering een “voorstel van aanbeveling” voor over de ondersteuning van een taal die steeds meer onder druk komt te staan, nl. het Afrikaans. (Voor de mensen die het Afrikaans niet kennen, dat is het Nederlands dat men in Suid-Afrika spreekt.) Het voorstel was van de hand van PVV’er (partij van Geert Wilders) Martin Bosma. Het voorstel werd ook ondertekend door alle Vlaamse fracties die in de IPC Nederlandse Taalunie vertegenwoordigd zijn,… behalve het Vlaams Belang. Ik stelde dan ook op de vergadering dat het voorstel meer gewicht zou hebben (niet letterlijk bedoeld ;-)) als het door alle Vlaamse fracties zou ondertekend worden.

   

  Wat ook gebeurde. Ik kreeg de eer om het voorstel mee te ondertekenen. En het voorstel werd ook nog eens unaniem goedgekeurd. Wat een verschil met Vlaanderen waar elk voorstel van het Vlaams Belang wordt weggestemd, waar het Vlaams Belang nooit de kans krijgt om een voorstel mee in te dienen. Fijn is ook dat op die manier duidelijk wordt dat de PVV en het Vlaams Belang goed kunnen samenwerken. Kortom, de IPC van de Nederlandse Taalunie is een voorbeeld van hoe het kan én hoe het moet. Laat dit voorbeeld een precedent zijn voor Vlaanderen. Weg met het Cordon Sanitaire.

   

  Hieronder kan u het voorstel en de ondertekenaars bekijken.

   

   

  Den Haag, 6 februari 2012

   

   

  Zuid-Afrika heeft sinds 2010 een "intentieverklaring tot nadere samenwerking " met de Nederlandse Taalunie, op grond van de nauwe overeenkomst tussen het Afrikaans en het Nederlands.

   

  De Zuid-Afrikaanse regeringscommissie Gerwel heeft in 2001 uitgesproken dat. Ter handhaving van het Afrikaans in Zuid-Afrika, er in ieder geval twee Afrikaanstalige universiteiten dienen te zijn.

   

  Daarom doet de Interparlementaire Commissie het verzoek aan het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie binnen haar mogelijkheden de Afrikaanse taal actief te ondersteunen.

   

  (Nederland:)

   

  Bosma       - PVV

  Beertema   - PVV

  Biskop       - CDA

  Van der Ham  - D66

  Smeets       - PvdA

   

  (Vlaanderen:)

   

  Kennes       - CD&V

  Verstreken       -CD&V

  Decoene  - sp.a

  Vandaele         - N-VA

  Zamouri       - Open VLD

  Wienen      - Vlaams Belang