• Barbertje versus Lothario

  Dekker.jpgTaal is soms een eigenaardig iets. Ik moest daar weer aan denken toen ik de ‘Vrije Tribune’ van Freya Piryns in De Standaard van vandaag las. Ik wil niet op de inhoud ingaan, maar het wel hebben over een beeldspraak die al jaren gebruikt wordt. In haar tekst heeft Piryns het over “Barbertje die moet hangen.” Heel veel mensen heb ik die uitdrukking al horen gebruiken, maar ik heb nooit begrepen hoe die uitdrukking in onze taal is terecht gekomen.

   

  Immers, Barbertje komt voor in ‘Onuitgegeven toneelspel’ dat het bekende boek Max Havelaar van Eduard Douwes Dekker voorafgaat. Alleen,... in die parabel staat niet Barbertje terecht, maar wel Lothario. Hij wordt er van beschuldigd Barbertje vermoord te hebben. En daarop staat de doodstraf. In zijn verdediging vraagt hij ondermeer om getuigen die kunnen bevestigen dat hij een “edel mens” is. En dat is volgens de rechter, die enkel op een veroordeling uit is, eigenwaan. En ook op eigenwaan staat de doodstraf. Als dan Barbertje levend en wel in de rechtszaak opduikt, wordt Lothario alsnog ter dood veroordeeld. Niet voor moord, maar wel wegens eigenwaan. Kortom, niet Barbertje, maar Lothario moet hangen.

   

  Dus vraag ik me nu al jaren af waarom we altijd zeggen: “Barbertje moet hangen”? Is er iets fout gegaan in de overlevering van de het verhaal van Multatuli? Of is er een bepaalde reden waarom we de uitdrukking ‘Barbertje moet hangen’, gebruiken? Wie het weet, mag me steeds een e-mailberichtje sturen met de reden. In het belang van mijn gemoedsrust. ;-)

 • Handtasrovenplaag: kordate aanpak helpt

   

  handtasdiefstal.jpgIn de commissie veiligheid van de Antwerpse gemeenteraad ondervroeg ik afgelopen maandag de burgemeester over de plaag van handtasroven in de districten Hoboken, Wilrijk en Deurne. Een terechte vraag blijkbaar, want er is de jongste twee maanden een duidelijke stijging te merken. Normaliter noteert men in Deurne gemiddeld 4 handtasroven per maand. De eerste twee maanden van dit jaar waren dat er 10. In Hoboken en Wilrijk is het nog slechter. Daar waar men in deze respectievelijke districten gemiddeld 2 handtasdiefstallen per maand vaststelt, vielen er in de eerste twee maanden van 2012 12 dergelijke feiten in Wilrijk en 10 in Hoboken te bereuren. Uiteraard vroeg ik naar bijkomende politionele maatregelen. Die waren er ook. In de zone Zuid (Hoboken/Wilrijk) werden er verschillende proactieve acties georganiseerd. Ook alle restcapaciteit van die zone werd ingezet. Blijkbaar met resultaat. Want intussen werden er 76 verdachten gerechtelijk aangehouden. Zo zie je maar, een kordate aanpak helpt.

   

 • Minister mag cultuurbeleid niet in handen geven van linkse bobo’s

  Joke_Schauvliege.jpgGisteren was er in het Vlaams Parlement een debatje over de ‘verfondsing’ van bepaalde cultuursubsidies. Nu wordt dat deels geregeld door het Kunstendecreet waarbij adviescommissies een advies uitbrengen over de te subsidiëren instellingen en waarbij de minister op basis van de adviezen zelf een beslissing neemt. Dit is ongeveer het systeem in een notendop, want het is nog iets gecompliceerder.

   

  Nu wil de minister die subsidies in een fonds steken waarbij dit fonds autonoom bepaalt wie de subsidie krijgt. Ik ben alleszins voorstander van een evaluatie van het Kunstendecreet. En dit omdat ik er van overtuigd ben dat er een soort Mattheuseffect (dank u prof. Deleeck zaliger) speelt. Ten eerste speelt er in die subsidiesector een ons-kent-ons-sfeertje, maar bovendien gaat het vaak over wie de beste werkingsverslagen, programmaverslagen, e.d; kan schrijven. En dat kan niet de bedoeling zijn. Hierdoor vallen er heel wat kunstenprojecten van de kleinere spelers uit de boot.

   

  Maar het Vlaams Belang is er wel van overtuigd dat de eindbeslissing over wie subsidies krijgt bij de minister moet blijven liggen. Het gaat immers over belastinggeld en dus moet het parlement de minister blijven kunnen controleren of de centen goed worden besteed. Kortom, het primaat van de politiek blijft in deze belangrijk. Daarenboven moeten we ons hoeden dat als er toch ooit fondsen worden opgericht dit geen knusse clubjes van linkse bobo’s worden. Want dan weten we zeker welke cultuurprojecten zeker uit de boot gaan vallen.

   

  Mijn korte stelling die ik hieromtrent vertolkte (ik had maar één minuut) kan je hier bekijken.

 • Eén zwaluw maakt de lente niet

  VRTactie.jpgIemand “Reyerslaat” van maandag gezien? Het was ronduit belachelijk hoe Ecolo-covoorzitter Olivier Deleuze weigerde om samen aan tafel te zitten met gewezen VRT-journalist Reddy De Mey omdat mijn goede vriend Reddy lid is van het Vlaams Belang. Kortom, nog eens een old school-voorbeeld van het Cordon Sanitaire. Wel nieuw was de reactie van presentator Lieven Van Gils. Normaal zorgen reacties als die van Deleuze voor de nodige druk om Vlaams Belangers dan maar uit het programma te weren.

  Niet dus bij Van Gils. Waarvoor ik de man wens te feliciteren. Maar we moeten realistisch blijven. Een zwaluw maakt immers de lente niet. De cijfers van de aanwezigheid van het Vlaams Belang in nieuws- en duidingsprogramma’s zoals als het “Het Journaal”, “Ter Zake”, “De Zevende Dag”, enz… spreken boekdelen. In nagenoeg al deze programma’s scoort het Vlaams Belang qua aanwezigheid minder dan 5 % terwijl het electoraal minder sterke Groen meestal wel de 5 % overstijgt. Partijen als Open VLD en SP.A. komen liefst drie tot vier maal meer aan bod in deze programma’s (gemiddeld tussen de 15 en 20 %) terwijl het Vlaams Belang voor de Vlaamse verkiezingen 15,2 % behaalde.

  Ik zal alleszins in het parlement blijven vechten om hier verandering in te krijgen. De vrijheid van meningsuiting moet de leidraad zijn van de VRT, niet de politieke correctheid. Daarom ga ik mijn voorstel van resolutie betreffende de behandeling van Vlaamse politieke partijen op de openbare omroep in de commissie Media laten agenderen. Het kan niet dat er een  dermate discrepantie is tussen de aanwezigheid van vertegenwoordigers van politieke partijen in verhouding met hun getalsterkte in het Vlaams Parlement. Het is ook duidelijk dat de VRT haar beruchte nota “De VRT en de democratische samenleving” openlijk naar de prullenmand moet verwijzen. Alleen,… nu nog de andere partijen overtuigen.

 • Woninginbraken in Hoboken verdubbeld

  crim.jpgHet aantal woninginbraken in Hoboken is de jongste twee maanden verdubbeld. Dat wist Hoofdcommissaris Muyters te melden op mijn vraag in de commissie veiligheid van de Gemeenteraad. In 2011 vielen er in de regio Zuid (Hoboken en Wilrijk samen) 933 woninginbraken te noteren. De stijging ten aanzien van 2010 ligt integraal in Hoboken. Daar waar er gemiddeld 20 inbraken per maand in Hoboken te betreuren vielen, waren er in januari 2012 31 woninginbraken en in februari 2012 (tot 26/2) 41.

   

  Uiteraard vroeg ik om bijkomende maatregelen. De politie in regio Zuid (Wilrijk/Hoboken) gaat nu alle restcapaciteit van de politie inzetten voor proactieve patrouilles. Men zal ook de risicogebieden aanpakken en er werden intussen vier specifieke politieacties georganiseerd.

   

  Ik wil de bevolking ook nog een tip meegeven. Er zijn ook 58% pogingen tot inbraak, waarbij de inbrekers niet slaagden in hun opzet. Dat betekent dat het beveiligen van onze woningen wel effect heeft. Wie graag advies heeft om zijn woning te beveiligen kan beroep doen op de politie. Je vindt de gegevens op http://www.5345.be/N_preventie.html

   

  Maar natuurlijk is beveiliging van de woning maar een bijkomend iets. Er moet gewoon een keiharde aanpak komen van de dievenbendes in Hoboken en heel Antwerpen. Zo veel is duidelijk.