• Quid échte verandering?

  Campagnewagen.JPGGisteren raakte bekend dat VLD-schepen Luc Bungeneers overstapt naar N-VA. Hij zal er de Merksemse districtslijst aanvoeren. Zo zet de N-VA nog maar eens in de verf dat politiek vandaag niet meer is dan topvoetbal. Je gaat gewoon naar de meestbiedende. Clubliefde hoeft niet meer, trouw nog minder. Bungeneers is tenslotte al aan zijn derde “voetbalclub” toe.

   

  Wel, ik heb het daar moeilijk mee. Ik heb heimwee naar de tijd dat politiek nog iets met overtuiging te maken had, met visie op de samenleving, met ideologie. Ik vraag me trouwens af hoe lang het kiespubliek zulke transfers nog gaat blijven pikken. Hoe geloofwaardig is de N-VA als Vlaams-nationale partij in Antwerpen?. Lijsttrekker Bungeneers zegt vandaag dat men hem nooit zal zien op een Vlaams-nationaal zangfeest. De lijsttrekker in Wilrijk, Kristof Bossuyt, liet bij zijn overstap ook al optekenen dat België voor hem niet per se hoefde te verdwijnen en zelfs een meerwaarde had.

   

  Intussen heeft de N-VA al mandatarissen van alle Antwerpse partijen binnengehaald, behalve dan van het Vlaams Belang. (Tja, kan ook niet, want daar zitten natuurlijk mensen als ik, met overtuiging, visie op de samenleving, met een ideologie.) Kortom, de N-VA is een soort café waar iedereen welkom is en iedereen binnen en buiten kan lopen.

   

  Je mag niet vergeten dat Bungeneers als schepen van Financiën meer is dan gewoon maar de boekhouder van de club. Hij heeft heus wel meer gedaan dan het noteren van cijfertjes.Hij heeft twaalf jaar lang het gevoerde beleid door dik en dun verdedigd.(De laatste zes jaar met de steun van BDW zelf) En dan vraag ik me af: Wat met de huidige campagne van de N-VA? Overal in Antwerpen kondigt de N-VA aan: “De échte verandering begint in Antwerpen.” Vandaag verklaart Bungeneers, als N-VAer, dat hij zijn beleid wil vederzetten. Quid échte verandering denk ik dan?

   

  En als je twijfels hebt,... stem je maar beter VEILIG!

 • Hoboken veilig

  Igor.jpgAfgelopen weekend werd nog eens pijnlijk duidelijk dat het Vlaams Belang niet voor niets veiligheid als speerpunt van de verkiezingscampagne heeft uitgeroepen. Afgelopen weekend werden mijn geboorteplaats Wilrijk en mijn woonplaats Hoboken geteisterd door woninginbraken.

   

  Het ging precies om 26 pogingen tot inbraak en 7 gelukte inbraken. Dit brengt het totaal voor de afgelopen 5 (!) dagen op 41 pogingen en 11 effectieve inbraken. Een triest record. Pijnlijk is tevens dat de politie voorlopig de daders niet kan klissen en niet verder komt dan de bevolking de raad te geven ramen en deuren goed te sluiten. Ramen mogen zelfs niet op kip.

   

  Wat mij betreft een totaal verkeerd signaal. Het lijkt er wel op dat men de bevolking zelf de schuld geeft van de inbraken omdat ze hun huis niet hermetisch afsluiten of er een versterkte burcht van maken. Neen, het zijn de criminelen, het crapuul dat hard moet aangepakt worden. Niet de brave Hobokenaar of Wilrijkenaar moet schrik hebben, maar wel de inbreker. De criminaliteit moet keihard aangepakt worden. De ophelderingsgraad van inbraken moet dringend omhoog en de daders moeten dermate hard gestraft worden dat ze wel eens twee keer zullen nadenken eer ze nog eens een huis binnenbreken. Een dergelijke aanpak zal er voor zorgen dat ook potentiële inbrekers het niet meer zullen aandurven effectief ergens binnen te breken. Ook het recht op zelfverdediging moet dringend uitgebreid worden naar het recht op verdediging van eigendom.

   

  Kortom, een harde aanpak van de criminaliteit om te komen tot een veilig Hoboken.

 • De tragiek in Michael Collins

  Collins.jpgVandaag is het precies 90 jaar geleden dat Michael Collins stierf. Collins’ rol in de Ierse vrijheidsstrijd is best tragisch te noemen.

   

  Reeds op jonge leeftijd wordt hij Iers nationalist en sluit zich aan bij de Irish Republican Brotherhood. Hij zal ook als jonge kerel mee strijden vanuit het General Post Office tijdens de bekende Paasopstand in 1916. Een ongelijke strijd die resulteert in een keiharde Britse repressie. Maar Collins geeft niet op. Hij wordt een van de oprichters van het ondergrondse IRA en start een guerrilla tegen het Britse leger en Britse officials. Een strijd die min of meer succes heeft, want er komen onderhandelingen met de Britse regering. Daar waar iedereen verwacht dat de Ierse leider Eamon De Valera naar de onderhandelingen zou trekken, maakt Collins plots deel uit van de delegatie.

   

  En eigenlijk verliest Collins hiermee zijn kracht. Het was als Samson wiens haar afgesneden werd. Collins was hierdoor als guerrillaleider niet meer ongrijpbaar. Maar erger dan dat… Hij moet een compromis afsluiten dat niet eerbaar was en dat ook nooit kon zijn. De Britse regering staat op dat moment onder leiding van Lloyd-Webber., maar een van zijn kabinetsleden is ene Winston Churchill. Die toen nog jonge minister was niet vies van oorlog en hij spreekt dat dreigement ook zeer duidelijk uit. Collins die weet dat de Ieren geen partij zijn voor het Britse leger, moet zich tevreden stellen met de Irish Free State, min de zes noordelijke ‘counties’. Dat laatste is voor veel van zijn vroegere medestanders onaanvaardbaar, evenmin als het feit dat de Free State trouw moet blijven aan ‘the crown’.

   

  Het zal leiden tot een bloedige burgeroorlog, waar heel wat kameraden van weleer tegenover mekaar komen te staan. Net zoals Collins en De Valera zelf. Collins zal op 22 augustus 1922, in zijn eigen ‘county Cork’ en in functie als minister in de Free State-regering, neergeschoten worden door strijders voor een onafhankelijke en vooral ongedeelde Ierse republiek.

   

  Collins wordt zo de emanatie van de tragische dualiteit tussen deelnemen aan onderhandelingen in het belang van de vrede en het vaak daaruitvoortvloeiend oneerbaar en onaanvaardbaar compromis. Een dualiteit die nog steeds actueel is, met weliswaar minder drastische gevolgen.

   

  Voor de Ieren betekent het dat een deel van hun grondgebied nog steeds geregeerd wordt door een vreemde mogendheid. Het correspondeert alleszins niet met het Handvest van de Verenigde Naties. Dus laten we hopen dat het lied van Thomas Davies ooit waarheid wordt: A nation once again.

 • Politici horen niet thuis in spelprogramma's

  clownsneus.jpgVandaag kreeg ik een e-mailbericht van SBS met de voorstelling van het nieuwe seizoen van 'De slimste mens ter wereld.' Opnieuw maken verschillende politici hun opwachting in het programma. Maar die politici maken zich vaak meer belachelijk dan wat goed voor hen is. Daarmee leggen ze een smet op andere politici die hun job wel serieus nemen. Vandaar dat ik onderstaand antwoord bezorgde aan zowel SBS als aan de andere Vlaamse omroepen.

  Geachte,

   

  Hartelijk dank voor uw e-mailbericht met de voorstelling van jullie ‘nieuwe’ programma “De Slimste Mens Ter Wereld”. Ik wens jullie alleszins veel succes. 

  Maar ik zou - en ik hoop dat u mij dit toestaat – enkele opmerkingen willen formuleren in verband met het opnieuw opnemen van politici in het programma.

   

  Laten we beginnen met de aanwezigheid van de minister van Media, Ingrid Lieten, in het lijstje van kandidaten. Als we de mediaberichten lezen, maar ook onderstaand e-mailbericht bekijken, zullen we het er over eens zijn dat “De Slimste Mens ter Wereld” het paradepaardje wordt van het nieuwe “Vier”. Met andere woorden, het programma wordt het promotiemiddel bij uitstek voor de lancering van “Vier”. Met haar deelname werkt de mediaminister de facto mee aan de promotie van één bepaalde zender. U zal het misschien met me eens zijn dat politici, en zeker de minister voor Media, omzichtig moeten omspringen met de selectie van mediaoptredens, zeker wanneer het gaat om andere programma’s dan informatie- en duidingsprogramma’s. De vraag die zich dan aandient is in hoeverre de deelname van mevrouw Lieten een probleem is voor haar positie als mediaminister, in het bijzonder wat haar neutraliteit betreft. U zal begrijpen dat ik, als nederig oppositielid, niet anders kan dan de minister hierover in het Vlaams Parlement te interpelleren. 

  Maar ook de deelname van andere politici aan uw spelprogramma, is m.i. problematisch. Al jaren woedt de discussie of politici überhaupt aan spelprogramma’s en in het verlengde aan louter entertainmentprogramma’s moeten deelnemen Het verleden heeft aangetoond dat de deelname van bepaalde politici uw programma op een hoger niveau kan tillen en hoge kijkcijfers kan genereren. Maar laten we even eerlijk zijn. Dergelijk succes met politici is eerder de uitzondering dan de regel. Het leeuwendeel van politici die aan spelprogramma’s deelnemen, scheren niet dergelijke toppen. Een totale afgang is vaak hun deel. Het resultaat is dat de betrokken politici dan eerder de rol van veredelde circusclown vervullen. Het hoeft geen betoog dat dergelijke optredens het imago van de politiek eerder kwaad dan goed doen. En het heel wat studies tonen regelmatig aan dat het al zo pover gesteld is met het imago van de politiek.

   

  Ik besef natuurlijk ook dat heel wat politici zelf vragende partij zijn om in dergelijke programma’s te mogen “optreden”. Wel, misschien wordt het tijd om in het belang van het imago van de politiek, en zelfs in het belang van de democratie, die politici tegen zichzelf te beschermen. De politiek en de politici moeten hun “serieux” dringend terugwinnen. Een mogelijkheid is om dit decretaal te verankeren. Ik zou terzake makkelijk een Voorstel van Decreet kunnen indienen en op zoek gaan naar een politiek draagvlak. Maar ik beschouw dit pas als een laatste middel. Ik geloof immers dat een en ander kan opgelost worden door zelfregulering.  

  Daarom zou ik u vriendelijk willen vragen om er bij uw omroep een regel van te maken politici enkel nog uit te nodigen voor informatie- en duidingsprogramma’s. Dit het politieke bedrijf, de politici zelf en de democratie ten bate. Ik ben het er natuurlijk ook mee eens dat SBS niet de enige omroep moet zijn die een dergelijke houding aanneemt. Om die reden stuur ik dit e-mailbericht ook naar de andere Vlaamse omroepen.

   

  Ik hoop dan ook dat u dit voorstel ter harte neemt en dit voorstel zal meenemen in het overleg dat u heeft met de andere omroepen in Vlaanderen.  

  Ik dank u alvast voor uw aandacht.

   

  Met vriendelijke groeten, 

  Wim Wienen

  Vlaams Volksvertegenwoordiger