• Tussen droom en daad staan wetten in de weg, en veel praktische bezwaren

  ww sorghvliet.jpgVandaag N-VA, SP.a/Groen en CD&V haar bestuursakkoord voor Hoboken voorgesteld. Het kreeg de welluidende titel “Van droom naar daad” mee.

   

  Sommige punten ogen aantrekkelijk en het akkoord is ambitieus, net als een droom. Maar Willem Elsschot leerde ons al: “Tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren.” Zo stel ik me toch wat vragen bij de betaalbaarheid van dit akkoord. Als je de 32 blz. leest, moet je al geen rekenwonder zijn om vast te stellen dat dit niet haalbaar is met een jaarlijkse dotatie van ongeveer 2 miljoen euro. De dotatie zal dus flink moeten toenemen. Het is maar vraag of dit kan. Bart De Wever heeft reeds aangekondigd dat de investeringsmiddelen in Antwerpen de komende jaren flink krimpen.

   

  Ook stel ik vast dat het bij heel wat punten blijft bij voornemens. De woorden ‘we onderzoeken’, ‘we streven naar’ en ‘we vragen aan de stad’, zijn de meest voorkomende woorden in dit bestuursakkoord. Heel wat van de ambities liggen dan ook niet op het niveau van het district, maar wel bij de stad, bij Gapa, bij De Lijn,… En zullen die andere bestuursniveaus de droom naar daad kunnen/willen omzetten?

   

  En dan heb je nog de thema’s die onvermeld blijven. Iedereen die Hoboken kent, weet dat het district in het algemeen en sommige wijken in het bijzonder kreunen onder samenlevingsproblemen, ondermeer door de toenemende islamisering. Met de stelling “We zijn allemaal Hobokenaren”, zal dit probleem niet opgelost worden. Maar in dit bestuursakkoord is er geen spoor te vinden van het zogenaamde “rechten- en plichtenverhaal.”

   

  Kortom, het bestuursakkoord roept heel wat vragen op. Uiteraard zal het Vlaams Belang de concrete projecten van deze meerderheid – eens ze zich aandienen – op haar merites beoordelen. Maar op dit moment ben ik niet echt overtuigd van de ‘échte verandering’ die enkele maanden geleden werd aangekondigd.

 • De Hobokense heibel

  districtshuis1.jpgDe N-VA heeft duidelijk haar start in Hoboken gemist. De partij kreeg op 14/10 een duidelijk mandaat van de kiezer om – zoals ze het aan de hele bevolking hadden verteld – zonder de socialisten te besturen. Maar er was één probleem. Daarvoor hadden ze het Vlaams Belang nodig. Dus in plaats van vast te houden aan hun overtuiging gingen ze het pact aan met wat ze tijdens de verkiezingscampagne beschouwden als de baarlijke duivel, de SP.a/Groenlijst. Omdat er ook iemand het werk moet doen, namen ze er voor de veiligheid ook nog de CD&V van Kristof Waterschoot bij.

   

  Maar nog voor de districtsraad en het nieuwe college geïnstalleerd is, hebben ze er al een meerderheidslid afgereden, Yeliz Citak. Blijkbaar werd haar een verlenging van haar schepenambt  niet gegund. Opmerkelijk, want Citak heeft als districtsschepen de afgelopen geen slecht parcours gereden. Zeker niet voor iemand die al op haar 20ste een dergelijke taak op zich nam. Geruchten gaan zelfs dat het afserveren van Citak te maken heeft met de ‘verwitting’ van het college. Stel je voor. Als dat waar is, kan ik enkel maar vaststellen dat er bij de SP.a de afgelopen zes jaar héél veel veranderd is.

   

  Wat er ook van is, het beloven moeilijke jaren te worden voor de Hobokense meerderheid. De meerderheid is met het wegvallen van Citak nog krapper geworden. En het lijkt er op dat ze zich zes jaar van incident naar incident zullen slepen. De zenuwen bij de meerderheid staan strak gespannen. En dat is vooral spijtig voor de Hobokenaar. Die heeft dat al de afgelopen zes jaar moeten ondergaan toen het minderheidscollege gegijzeld werd door de twee raadsleden van PvdA.  

   

  Het lijkt er dus sterk op dat de beloofde “Verandering” er in Hoboken niet zal komen.

 • Het nieuwe Vlaams Belang staat in de steigers

  WW en GA.JPGGisteren duidde de Partijraad Gerolf Annemans aan als kandidaat-voorzitter van het Vlaams Belang. Op 16 december a.s. spreekt het congres van onze partij zich over die kandidatuur uit.

   

  Gerolf Annemans gaat voluit voor een nieuw Vlaams Belang. Zo is het niet alleen de bedoeling dat hij de impresario van een nieuwe generatie Vlaams Belang-politici wordt. Ook zal hij voorzitter zijn van een zakelijk en sterk Vlaams Belang. Snedig en rechtlijnig. En, zoals Gerolf het zelf zegt: “meer grappig dan grimmig.”. Duidelijk radicaal, maar niet extremistisch.

   

  Kortom, een partij klaar voor deze nieuwe tijden. Een partij duidelijk anders dan de partijen die vandaag bestaan. Een partij die nodig is. Een partij die terug gaat winnen.

   

  Ik wens Gerolf alvast veel succes, moed, energie en doorzettingsvermogen opdat hij onze partij terug naar volle zee zal loodsen waar we opnieuw de wind in de zeilen krijgen.