• Woorden en daden: een wereld van verschil

  geen woorden maar daden.jpgErgernis, ergernis. Verkiezingscampagnes van traditionele partijen zullen blijkbaar nooit veranderen. Waarom moeten hun standpunten altijd diametraal staan op wat ze ervoor hebben gedaan en wat ze erna zullen doen?

  Het begon al zondag. In het VTM-nieuws zag ik Bart De Wever in een speech op zijn congres stellen dat er met de N-VA geen sprake is van het afschaffen van ASO en dat er dus niets in huis zal komen van de hervorming van het secundair onderwijs. Vijf jaar aan een stuk hebben Vera Celis, Goedele Vermeire en Kris Van Dick het rapport Monard en dus later het Masterplan hervorming secundair onderwijs vurig verdedigd in het Vlaams Parlement. Ik zie Kris nog altijd op de tribune van de plenaire zaal staan waar hij “de matrix” en zelfs de brede eerste graad verdedigde. Vraag journalist: “De N-VA is dan van mening veranderd?” Antwoord De Wever: “Neen, dat is altijd ons standpunt geweest.” Lap, daar vloog mijn televisie het raam uit.

  Vandaag debat in het volwassenenonderwijs. Nahima Lanjri: “CD&V is altijd tegen het hoofddoekenverbod in Antwerpen geweest.” Lap, daar zakte mijn broek tot aan mijn enkels. (Geen fraai zicht). Wie zat er met Janssens in een coalitie toen het hoofddoekenverbod werd ingevoerd? Het was verdomme Marc Van Peel die het diende uit te voeren. En,… deze coalitie, dan? Heeft de CD&V dit punt bepleit toen ze met De Wever in zee ging?

  En zo gaat dat maar door. Na 20 jaar zou ik het al gewoon moeten zijn, maar het went niet. Ik denk dat het nooit zal wennen. Ik maak me kwaad over zoveel oneerlijkheid, over het liegen en bedriegen,… Is er nu écht nog maar één partij die vóór, tijdens en na de verkiezingscampagne hetzelfde zegt?

  (OK, afbeelding bij artikel is misschien wat vergezocht)

 • Open VLD: Wie pest wie?

  affichevlaamsbelanguwstokachterdedeur.jpgEn? Het congres van Open VLD gevolgd? Blijkbaar moeten we twee zaken onthouden: de ficus is een pestkop en Maggie De Block gaat Open VLD redden.

  De vraag is echter: Wie is de pestkop? De fiscus die de wetten uitvoert, of de belastingregering Di Rupo die steeds maar extra belastingen oplegt? Bij de liberalen vinden ze allemaal dat Europees Commissaris De Gucht door de fiscus wordt gepest. Maar de gewone man en vrouw in de straat worden niet gepest door de fiscus, maar wel door de Regering Di Rupo die de belastingen met 2,5 miljard euro heeft verhoogd. En wie zit er in de regering Di Rupo? Inderdaad, Open VLD.

  En wat te denken van de sterke vrouw van Open VLD, Maggie De Block, die de partij gaat redden. De liberalen moeten dan wel hopen dat ze het bij de verkiezingen beter doet dan met haar beleid. Ik weet het, De Block is een sympathieke vrouw. Maar als je haar beleid inzake migratie, voorbij het hoerageroep in de media, eens tegen het licht houdt, denk je er wel anders over.

  In de federale regering is men dolgelukkig dat het aantal asielaanvragen in ons land dit jaar gedaald is tot 21.225. Is dat een daling tegenover vorig jaar? Ja. Is dat een aanvaardbaar cijfer? Niet als je naar het aantal asielaanvragen in 2007 kijkt. Toen waren er 14.120. Met het huidige cijfer nemen we nog steeds 3 keer meer asielzoekers op dan het Europese gemiddelde.  Bovendien komen er onder het beleid van De Block elk jaar ongeveer 100.000 nieuwe vreemdelingen ons land binnen. Dat is ongeveer 3 maal het aantal inwoners van Hoboken. Ook kunnen er elk jaar 30.000 vreemdelingen het land binnen via ‘gezinshereniging’. En dat laatste is eigenlijk gezinsvorming, want het gaat overwegend over mensen die in het land van herkomst hun bruid gaan zoeken.

  Dus als De Block het voorbeeld is voor Open VLD, heb ik daar toch mijn bedenkingen bij. Het gaat enkel om opsmukoperaties (vreemdelingencijfers) of rekenen op het korte geheugen van de kiezer (belastingverhoging onder Open VLD). Een scherp stempotlood is dan ook nodig om dergelijke ballonnetjes te doorprikken.