Gemeenteraad

 • De “Nessie” in het Antwerpse voetbalstadion

  Stadion.jpgHet dossier van het Antwerpse voetbalstadion is iets als het beroemde ‘monster van Loch Ness’. Om de zoveel jaar duikt het wel een keertje op. Zo waren er eind jaren ’80 bij Antwerp plannen om een gloednieuw stadion op, de Bosuil te bouwen. De plannen verdwenen samen met trainer Georg Kessler. De plannen voor een groot Antwerps voetbalstadion doken dan weer op eind jaren ’90. Dat had alles te maken met de gezamenlijke organisatie van het EK 2000 door België en Nederland.

  De meest recente plannen dateren dan weer van ongeveer 2007-2008. Dit keer in het kader van een eventuele organisatie van een WK-voetbal in België en Nederland in 2018. Opvallend in dit dossier was wel dat er effectief geld werd ‘gereserveerd’ in de budgetten van de stad en het havenbedrijf. En er werd een locatie vastgelegd: op de Scheldekaaien aan de kop van de te ontwikkelen bedrijvenzone Petroleum Zuid, nu Blue Gate Antwerp. Eén zaak was men echter vergeten. Een draagvlak bij de Antwerpse voetbalclubs. Het dossier stierf een stille dood.

  Maar nu de Antwerpse voetbalclubs stilaan uit een diep dal kruipen, wordt het dossier van onder het stof gehaald. De mogelijke promotie van twee bepaalde clubs naar respectievelijk eerste klasse A en B, zal daar wel niet vreemd aan zijn.

  Om een kans op succes te hebben moeten er wel enkele vragen beantwoordt worden:

  1. “We zijn wel in staat om enkele tientallen miljoenen euro’s bij elkaar te schrapen,” dixit Bart De Wever. Maar kan hij dat geld investeren in een voetbalstadion voor R Antwerp FC en KFCO Beerschot-Wilrijk? Een professionele voetbalclub – en dat zijn alle clubs in 1A en B wordt door de Europese Commissie beschouwd als een bedrijf. Geld steken in hun stadion is voor Europa dan ook illegale staatssteun aan bedrijven.
  2. Slaagt men er in wel een draagvlak bij de clubs te creëren voor een gemeenschappelijk stadion. De Ghelamco-arena bewijst dat zo’n stadion een goudmijn kan zijn. Dat worden alvast moeilijke gesprekken. En de sfeer is al ineens gespannen want beide clubs werden over deze plannen nog niet ingelicht.
  3. Wat met de Bosuil? Die gronden zijn eigendom van R. Antwerp FC. Is het billijk dat Antwerp heel wat centen zou genereren uit een ontwikkeling op de Bosuil terwijl een groot stuk van hun stadion gefinancierd wordt door de stad, en dus de belastingbetaler?
  4. Wat met de belofte van schepen Rob Van de Velde om een bescheiden nieuw stadion te bouwen voor Berchem Sport? (Dat mag trouwens wel van Europa want hier gaat het niet om een profclub) Belofte inslikken of twee stadions bouwen?

  En er blijven nog heel wat vragen vooraleer er een schup in de grond kan. En dan blijft eigenlijk de hamvraag over: “Zal Nessie tegen de tijd dat al die vragen zijn beantwoordt niet terug de kille diepten van Loch Ness opgezocht hebben?

 • Havenbedrijf: Ban politici

  IMG_0463.JPGGisteren was er wat commotie op de Antwerpse gemeenteraad. In het kader van het omvormen van het Gemeentelijk Havenbedrijf tot een NV, worden de gemeenteraadsleden van de oppositie uit de Raad van Bestuur van het bedrijf gebannen. (allez, op de socialisten na) Marc Van Peel geeft hiermee een eerste goede aanzet om te komen tot een performante RvB. Maar hier mag het niet bij blijven. De volgende stap moet zijn dat ook de gemeenteraadsleden van de meerderheid uit de RVB verdwijnen.

  Waarom? Ik spreek uit ervaring. Bij het opstarten van de gemeentelijke autonome bedrijven was het de traditie om - via een of andere verdeelsleutel - de raden van bestuur vol te pompen met gemeenteraadsleden of politieke aanverwanten. Zo heb ik de eer gehad te zetelen in de RvB van het Gentse Havenbedrijf. Voor iemand met een passie voor de maritieme sector zoals ik, was dit een bijzonder leerrijke ervaring. Maar is het de bedoeling dat leden van de RvB intellectueel rijker worden of moet het bedrijf voordelen plukken uit de kennis van de leden van de RvB?

  In Gent maakte ik het mee dat enkel de punten over personeel op een discussie binnen de raad konden rekenen. Want dan kwam meestal de 'vakbondsaangehorigheid' van bepaalde leden bovendrijven. Als de commercieel directeur de commerciële strategie van het bedrijf uit de doeken kwam doen waren er 0 vragen, was er 0 inbreng uit de RvB. Een commerciële strategie lijkt me nochtans belangrijk. En hoe komt dat? De leden hebben te weinig kennis over de markt, over bepaalde evoluties in de sector, ze hebben geen maritiem bloed door de aderen stromen. De leden van het management in Gent hebben mij meermaals informeel gezegd dat het verschrikkelijk frustrerend was om te werken met een RvB waar er weinig tot geen interactie mee was.

  Want laten we nu eerlijk zijn. Wie gaat er een nuttiger inbreng hebben in de RvB van het Antwerps Havenbedrijf. Peter Mertens, gemeenteraadslid voor de PvdA en socioloog, of oud-CEPA-voorzitter Roger Roels? De vraag stellen is ze beantwoorden.

  Ik hoop dan ook dat Marc Van Peel de moed heeft om de lijn die hij gisteren heeft getrokken, ook nog verder door te trekken naar de andere gemeenteraadsleden. De RvB moet samengesteld worden op basis van competentie en niet op basis van politieke kleur. En de gemeenteraad moet - als enig aandeelhouder - de rol van Algemene Vergadering opnemen. Het kan niet zijn dat de RvB een flauw afkooksel is van de AV.

  Democratisch deficit, zegt u? Waarom? In de AV, ergo de gemeenteraad, hebben de leden alle mogelijkheden om de Schepen van de Haven te ondervragen over het reilen en zeilen bij het havenbedrijf. Zelfs wanneer het over bedrijfsgevoelige materie gaat. Waarom bestaat er anders iets als "vergadering met gesloten deuren"? En de causeur in Marc Van Peel kennende,... die heeft niet liever dan ondervraagd te worden.

  Tot slot lijkt het mij trouwens nuttig om ook politieke benoemingen in andere bedrijven en agentschappen van de overheid te depolitiseren. Ik denk bv. aan de VRT. Ook daar mag het principe dat er een verschil is tussen de RvB en de AV meer tot uiting komen.

 • Het Antwerpse voorbeeld? Neen dank, u

  Sinksenfoor.jpgDeze week stelde N-VA-ondervoorzitter Ben Weyts, als reactie op de kritiek over de subsidies voor steden, dat “men beter het Antwerpse voorbeeld zou volgen.” Ik vermoed dat hij het dan niet had over de Sinksenfoor.

  Want hoe een soap is uitgegroeid tot een onaanvaardbare bestuursdaad. Reeds jaren wordt de locatie op de Gedempte Zuiderdokken betwist door enkele buurtbewoners. Eigenaardig wat mij betreft, want ik ben nu een veertiger en heb de foor nog nergens anders weten staan. Maar, soit. Noch het vorige stadsbestuur, noch het nieuwe heeft de nodige veranderingen kunnen verwezenlijken om een structurele oplossing te vinden. De foor werd onlangs door de rechtbank van de Gedempte Zuiderdokken verbannen. Als noodoplossing wilde het stadsbestuur de foor opstellen op de Scheldekaaien. Wat ik ook eigenaardig vind. Na jaren procederen moet men nog steeds op zoek naar een noodoplossing. Was het in die jaren niet nuttig geweest om naar een nieuwe, definitieve oplossing te zoeken. Of is het een zaak van hubris?

  Maar ook de kaaien waren niet echt aanvaardbaar, bv. voor de foorkramers zelf. En wat doet dit nieuwe stadsbestuur dan? Ze gooien het op een akkoordje met de zes klagers. Die krijgen 45.000 euro (!) zwijggeld en mogen quasi bepalen hoe de Sinksenfoor wordt opgesteld en welke evenementen er op de Gedempte Zuiderdokken nog mogen plaatsvinden. Machtige mensen denk ik dan.

  Maar wat dan te denken van het stadsbestuur van de verandering? Die betalen zwijggeld aan zes klagers en gaan plat op de buik voor hun grillen. Zo worden bv. de meest geluidsrijke attracties aan de kant van de sociale woningen geplaatst. Zowaar een voorbeeld hoe het Antwerps stadsbestuur omgaat met de zwakkeren in onze samenleving. Yasmine Kherbache gaat nog gelijk krijgen toen ze zei dat dit een asociaal stadsbestuur is.

  Kortom, als dit het voorbeeld is zoals Ben Weyts het zei, bedank ik daar feestelijk voor. Het worden nog een lange 5 en een half jaar.

 • Quo vadis N-VA-Hoboken?

  wapenschildhoboken.jpg

  UPDATE: N-VA-Hoboken onderhandelt over een bestuursakkoord met SP.a en Groen. Daarmee gaat ze regelrecht in tegen de visie van Bart De Wever. Het is trouwens kiezersbedrog omdat de N-VA aan de Hobokense kiezer beloofd heeft de socialisten van de macht te verdrijven. Nochtans is een meerderheid zonder socialisten mogelijk. Maar blijkbaar is voor mevrouw Toen en consorten het cordon sanitaire belangrijker dan de eigen politieke overtuiging.

   

   

  Het lijkt er op dat Bart De Wever de Stadslijst uit elkaar heeft gespeeld. De socialisten nemen afscheid van de CD&V en zijn zelfs bereid de nodige handtekeningen te leveren voor de voordracht van CD&V-schepenen. De weg ligt dus open voor een meerderheid N-VA/CD&V/Open VLD.

   

  Bart De Wever heeft er Groen en SP.a afgereden, tot zijn eigen grote tevredenheid. Maar wat gaan zijn partijgenoten in Hoboken doen. N-VA heeft daar 8 zetels. Een afspiegelingscoalitie met de stad is in Hoboken op het eerste zicht niet mogelijk. Open VLD en CD&V hebben elk 2 zetels, onvoldoende voor een meerderheid. De andere mogelijkheid is dat ze in zee gaan met het kartel SP.a/Groen die 5 zetels hebben en dus met N-VA een meerderheid kunnen vormen.

   

  Maar hoe belachelijk zou dat zijn? Bart De Wever heeft een maand lang alles uit de kast gehaald om SP.a en Groen uit zijn meerderheid te bannen, maar zijn partij zou in Hoboken dan wel met net die twee partijen een bestuursakkoord sluiten. Daarom herhaal ik dat Vlaams Belang bereid is een rechts bestuur in Hoboken te steunen. Of het nu N-VA alleen is of aangevuld met CD&V en/of Open VLD.

   

  Ik hoop dan ook dat N-VA Hoboken, en in het verlengde Bart De Wever zelf, het lef en de moed heeft om deze uitgestoken hand te aanvaarden. Enkel zo kan het socialisme in Hoboken, dat al langer aan de macht is dan in de stad, naar de oppositie verwezen worden.

 • Stem Veilig, zowel in 't stad als in Hoboken

  ww stadhuis.jpgBeste Hobokenaar,

  Beste Antwerpenaar,

   

  Dat het Vlaams Belang naar de gemeente- en districtsraadsverkiezingen trekt met een campagne waarin veiligheid centraal staat is geen toeval. Antwerpen, maar ook Hoboken wordt de jongste tijd geteisterd door criminaliteit. De afgelopen jaren heeft Hoboken de weinig benijdenswaardige eer het derde meest criminele district van Antwerpen te zijn. Een harde aanpak van de criminaliteit is dan ook nodig. Want veiligheid is een mensenrecht.

   

  De toenemende islamisering van Hoboken en Antwerpen is in het straatbeeld en in het dagelijks leven in ons district duidelijk merkbaar. Steeds meer leggen moslims in Antwerpen hun regels en wetten op aan onze samenleving. Dit is natuurlijk de wereld op zijn kop. Vreemdelingen dienen zich te integreren, dienen zich aan te passen aan onze manier van leven, aan onze waarden en normen. Het is aanpassen of terugkeren!

   

  Ook stellen we vast dat in deze tijden van crisis, heel wat mensen verarmen. Meer dan 1 op 10 van onze mensen leeft op de rand van de armoedegrens. Zij hebben voor het Vlaams Belang recht op een menswaardig bestaan. Het is dan ook belangrijk dat we onze sociale voorzieningen, die steeds meer onder druk komen te staan van de massale immigratie, overeind blijven.

   

  Kortom, wie Voor Vlaams Belang kiest, kiest voor fysieke, identitaire en sociale veiligheid. Kies dus Veilig!

   

   

   

  Wim Wienen

  Lijsttrekker Hoboken

  Lijsttrekker derde kolom gemeenteraad

 • Patrick en Bart zien mekaar graag

  kusfolder.jpgVanmorgen heeft Vlaams Belang een nieuwe folder voorgesteld die in de laatste week voor de verkiezingen bij alle Antwerpenaren in de brievenbussen valt. De folder is duidelijk. Bart De Wever en Patrick Janssens zien elkaar graag. En dat al zes jaar lang. Meer dan 6.000 keer keurde De Wever alle voorstellen van burgemeester Janssens in de gemeenteraad mee goed. Ook de voorstellen over het veiligheidsbeleid, over het diversiteitsbeleid,… dat hij nu plots allemaal anders wil.

   

  Met deze folder doorprikt het Vlaams Belang het ballonnetje van De Wever alsof hij de grote uitdager van Patrick Janssens zou zijn. Niets is immers minder waar. Als de verkiezingsresultaten in de richting van de recente peiling van de Gazet Van Antwerpen gaan, zijn er maar twee coalities mogelijk. Ofwel gaat De Wever samen met de stadslijst van Janssens en krijgen we de komende zes jaar meer van hetzelfde. Of De Wever kiest voor de échte verandering, sloopt het ondemocratisch Cordon Sanitaire en kiest voor een coalitie met het Vlaams Belang.

   

  Meer dan ooit is een stem voor het Vlaams Belang nuttig. Een sterk Vlaams Belang betekent dat wij de scheidsrechter zullen zijn in de Antwerpse politiek.

   

  Lees de folder hier.

 • De N-VA is NIET de oppositie in Hoboken

  ww sorghvliet.jpgMottig word ik ervan. De Nieuwe Gazet spendeert al enige tijd twee van zijn lokale bladzijden aan de gemeenteraadsverkiezingen. Telkens onder de titel “Dit moet beter in…”. Vandaag gaat het ondermeer over de heraanleg van de Kioskplaats in Hoboken. En zo lezen we het standpunt van de SP.a-Groenlijst als meerderheid. En welke partij komt er aan bod als oppositie? N-VA!?

   

  Nu moogt ge veel zeggen, maar de N-VA is in 2006 opgekomen in het kartel CD&V/N-VA. En ze zijn dit kartel ook trouw gebleven. En met dat kartel zit de N-VA nu zes jaar in de meerderheid. En keuren ze alles goed wat het college hen voorschotelt. Niet één dissidente stem werd er de afgelopen legislatuur uitgebracht. Waar haalt De Nieuwe Gazet/Het Laatste Nieuws het dan om de N-VA van Kathelijne Toen als oppositie te bestempelen.

   

  In de afgelopen zes jaar was er uiteindelijk in Hoboken maar één échte oppositiepartij in Hoboken, nl. het Vlaams Belang. Want de Partij van de Arbeid steunde het minderheidscollege vanuit de oppositie. Dus veel oppositie hebben die niet gevoerd. Waarom doet de media dat eigenlijk? Waarom wordt overal de N-VA uitgespeeld als oppositie? Het antwoord is m.i. eenvoudig, het schept een extra mogelijkheid om het Vlaams Belang dood te zwijgen.

   

  Kortom, deze verkiezingen vinden weer plaats onder het motto “allen tegen één”. Vlaams Belang heeft dus niet alleen andere partijen tegen maar duidelijk ook nog steeds de media. Some things never change…

 • Hoogmoed en minachting

   

  GR2.jpgGisteren hadden we in de gemeenteraad het debat over de rellen met radicale moslims in Borgerhout. Een interessant en ook scherp debat, vooral tussen Dewinter en Janssens. Janssens wil maar niet inzien dat enkel door de radicale islam in Antwerpen te bestrijden we dergelijke rellen kunnen vermijden. Maar volgens hem is er eigenlijk niet zo veel gebeurd die zaterdag. Ik vrees dat de partijen die deze mening delen binnen afzienbare tijd spijt gaan hebben. Ze luisteren weer niet naar het Vlaams Belang. Nochtans bewijzen de problemen van vandaag de dag dat we – spijtig genoeg – gelijk hebben gekregen met wat we al die jaren al hebben gezegd.

   

  Maar wat me het meest stoorde was de houding van Bart De Wever. Die zei immers… helemaal niets. Wel, daar krijg ik dus de ‘boebels’ van. Vorige week een grote mond over de rellen in alle media, vorige week de uitspraken van hoe fout Janssens alles wel heeft aangepakt. Maar aan het debat in de gemeenteraad, weigert hij deel te nemen. En dan vraag ik me af wat er in die man omgaat. Het lijkt er wel op dat hij de gemeenteraad te min vindt om zijn mening te verkondigen. Zij boodschap was tenslotte al in de pers gepasseerd. En dat bewijst m.i. nog maar eens zijn hubris, om het in zijn taal te zeggen. De man is hoogmoedig geworden. Hij ligt op kop in de peilingen, wat zou hij zich dan verlagen om aan een – ochottekes – gemeenteraadsdebat deel te nemen. Een spreekwoord luidt echter “Hoogmoed komt voor de val.” En die val kan verschrikkelijk pijn doen. Herinner je je nog de avond van 18 mei 2003, Bart?

 • Wanneer het debat waar het écht om gaat?

  veilig.jpgDe verkiezingsstrijd is nu ook bij de meerderheidspartijen op gang geschoten. Maar wat een zwakke start. Bart De Wever pakte uit tegen burgemeester Janssens naar aanleiding van de rellen in Borgerhout. Maar hij kwam niet verder dan te stellen dat de “stad niet van iedereen is”. Uiteraard verwijzend naar de slogan die Janssens destijds lanceerde. Ik hoor het De Wever in Reyerslaat duidelijk zeggen: “Ik heb dat altijd in de gemeenteraad gezegd.” Raar, eigenlijk. Ik zit daar nu ook bijna zes jaar, maar… ik heb hem dat nooit horen zeggen. Als dat zijn mening is, waarom heeft hij daar dan geen werk van gemaakt. De Wever is toch een vooraanstaand lid van de huidige meerderheid.

   

  Gisteren lanceerde Janssens een glossy magazine onder de titel ‘Patrick’. Tja, eigenwaan komt wel meer voor in de politiek. Bewust geen verwijzing naar zijn partij of lijst. Volgens hem staat de burgemeester boven de mêlee. Dergelijke uitspraken getuigen wel degelijk van hubris bij de persoon die ze uitspreekt. Het doet me aan een verlicht despoot denken.

   

  Het filmpje waar Marc Van Peel de media mee haalde, is echt wel grappig én goed gemaakt. Maar ook weer zo weinig inhoud. Het lijkt wel of de traditionele partijen afgesproken hebben om zo min mogelijk inhoudelijke standpunten aan bod te laten komen. Het zou me trouwens niet verbazen. Deze partijen hebben gelijklopend programma’s, onder de noemer ‘meer van hetzelfde voor de komende zes jaar’.

   

  Een klein lichtpuntje is wel Annemie Turtelboom. Haar slogan ‘de derde weg’ is niet bijster origineel, maar ze komt wel met een paar inhoudelijke plannen, zoals het veiligheidsplan van Baelemans. Dat plan verdient een gedegen debat. Maar ook die inhoudelijke accenten maken niet het grote verschil met de andere meerderheidspartijen. Tja, het is niet nieuw dat de traditionele partijen perfect voor elkaar inwisselbaar zijn.

   

  Kortom, deze eerste week laat maar een makke indruk na. Zou het debat waar het écht om gaat nog vóór de verkiezingen plaatsvinden.

 • Een veilige stem in Hoboken

  12.09.13 PC Hoboken1.JPGVanmorgen had ik als lijsttrekker het genoegen de verkiezingslijst- en programma voor het district Hoboken voor te stellen. Vlaams Belang Hoboken gaat voluit voor de drie V’s: fysieke veiligheid, identitaire veiligheid en sociale veiligheid.

   

  Hoboken heeft sinds 2011 de weinig benijdenswaardige eer het derde meest criminele district van Antwerpen te zijn. Vooral woninginbraken zitten in de lift. Vorige maand beleefde Hoboken het trieste record van 41 inbraken en pogingen tot inbraak in amper 5 dagen tijd. Ook handtasdiefstallen blijven in Hoboken stijgen. Daarom pleit het Vlaams Belang voor het herstel van de fysieke veiligheid van de Hobokenaren door een harde aanpak van de criminaliteit. Wat bepaalde criminaliteitsfenomenen betreft moet er een zerotolerantieaanpak worden ingevoerd. Ook in bepaalde wijken van ons Zuiderdistrict is zo’n aanpak onontbeerlijk.

   

  Maar Hoboken vervreemdt ook steeds meer onder druk van de toenemende islamisering. Hoboken telt zelfs meer moskeeën dan kerken. In sommige wijken waan je je meer in Noord-Afrika dan in Hoboken. Halalmaaltijden op scholen zijn al lang geen uitzondering meer. Evenmin als het gescheiden sporten voor mannen en vrouwen. Om maar te zwijgen van het intimideren en zelfs agresseren van moslimmeisjes die geen hoofddoek dragen. Dit moet een halt toegeroepen worden. Integreren is de boodschap aan alle allochtonen in Hoboken. Vlaams Belang gaat voor de identitaire veiligheid, nl. het verdedigen van onze cultuur, taal, normen en waarden. Hoboken moet Hobokens blijven.

   

  Tot slot breekt Vlaams Belang een lans voor de sociale veiligheid van de Hobokenaar. Heel wat sociale voorzieningen komen onder druk te staan door de massa-immigratie. Voor het Vlaams Belang is het ondenkbaar dat sociale voorzieningen voor Hobokenaren, die daar hun hele leven voor hebben afgedragen, worden afgebouwd onder druk van de kostprijs van de immigratie.

   

  Kortom, Een stem voor het Vlaams belang in Hoboken is een veilige stem.

 • Een rechts bestuur voor Antwerpen

  20120904vlaamsbelanghelicopter.jpgVandaag komt de verkiezingskaravaan stilletjes op gang. In Brussel werden de nationale lijstnummers getrokken en in Antwerpen stelden we vandaag de kandidatenlijst voor.

   

  Een sterke lijst als je het mij vraagt. Vlaams Belang heeft bewust gekozen geen BV’s op de lijst te zetten, maar wel GA’s. Gewone Antwerpenaren. De kandidaten die op de lijst van het Vlaams Belang staan, zijn stuk voor stuk mensen die zeer bewust kiezen om voor onze partij te kandideren. Stuk voor stuk mensen uit onze stad met een verhaal. Mensen die zich volledig erkennen in wat onze partij in Antwerpen wil verwezenlijken.

   

  Uiteraard kwam de vraag welke rol het Vlaams Belang speelt in Antwerpen nu iedereen focust op de tweestrijd De Wever-Janssens. Wel, de rol van het Vlaams Belang is niet te onderschatten. Wij zijn dit keer de outsider. En wie iets van paardensport kent weet dat de outsider vaak het verschil maakt.

   

  En dat is vandaag in de Antwerpse politieke arena zeker het geval. De vraag is niet wie wordt burgemeester, maar welke coalitie komt er in januari 2013 aan de macht. Welk bestuur krijgt de Antwerpenaar voor de komende zes jaar? Het ziet er naar uit, als we bepaalde peilingen mogen geloven, dat N-VA samen met het Vlaams Belang de mogelijkheid zal hebben om een meerderheid te vormen. Wij zijn daar alleszins toe bereid. En het is te hopen dat Bart De Wever van hetzelfde gedacht is. Want alleen met ons komt er échte verandering. Als de N-VA scheep gaat met de Stadslijst van Janssens krijgen we meer van hetzelfde. Wij reiken de hand aan de N-VA om een rechts bestuur in Antwerpen op poten te zetten.

   

  We zijn zelfs bereid tot gedoogsteun vanuit de oppositie voor een rechts bestuur in Antwerpen. Want wees nu eerlijk, als er na de verkiezingen een eind komt aan meer dan 72 jaar socialistisch bestuur in Antwerpen, is dat dan geen échte verandering?

 • Quid échte verandering?

  Campagnewagen.JPGGisteren raakte bekend dat VLD-schepen Luc Bungeneers overstapt naar N-VA. Hij zal er de Merksemse districtslijst aanvoeren. Zo zet de N-VA nog maar eens in de verf dat politiek vandaag niet meer is dan topvoetbal. Je gaat gewoon naar de meestbiedende. Clubliefde hoeft niet meer, trouw nog minder. Bungeneers is tenslotte al aan zijn derde “voetbalclub” toe.

   

  Wel, ik heb het daar moeilijk mee. Ik heb heimwee naar de tijd dat politiek nog iets met overtuiging te maken had, met visie op de samenleving, met ideologie. Ik vraag me trouwens af hoe lang het kiespubliek zulke transfers nog gaat blijven pikken. Hoe geloofwaardig is de N-VA als Vlaams-nationale partij in Antwerpen?. Lijsttrekker Bungeneers zegt vandaag dat men hem nooit zal zien op een Vlaams-nationaal zangfeest. De lijsttrekker in Wilrijk, Kristof Bossuyt, liet bij zijn overstap ook al optekenen dat België voor hem niet per se hoefde te verdwijnen en zelfs een meerwaarde had.

   

  Intussen heeft de N-VA al mandatarissen van alle Antwerpse partijen binnengehaald, behalve dan van het Vlaams Belang. (Tja, kan ook niet, want daar zitten natuurlijk mensen als ik, met overtuiging, visie op de samenleving, met een ideologie.) Kortom, de N-VA is een soort café waar iedereen welkom is en iedereen binnen en buiten kan lopen.

   

  Je mag niet vergeten dat Bungeneers als schepen van Financiën meer is dan gewoon maar de boekhouder van de club. Hij heeft heus wel meer gedaan dan het noteren van cijfertjes.Hij heeft twaalf jaar lang het gevoerde beleid door dik en dun verdedigd.(De laatste zes jaar met de steun van BDW zelf) En dan vraag ik me af: Wat met de huidige campagne van de N-VA? Overal in Antwerpen kondigt de N-VA aan: “De échte verandering begint in Antwerpen.” Vandaag verklaart Bungeneers, als N-VAer, dat hij zijn beleid wil vederzetten. Quid échte verandering denk ik dan?

   

  En als je twijfels hebt,... stem je maar beter VEILIG!

 • Hoboken veilig

  Igor.jpgAfgelopen weekend werd nog eens pijnlijk duidelijk dat het Vlaams Belang niet voor niets veiligheid als speerpunt van de verkiezingscampagne heeft uitgeroepen. Afgelopen weekend werden mijn geboorteplaats Wilrijk en mijn woonplaats Hoboken geteisterd door woninginbraken.

   

  Het ging precies om 26 pogingen tot inbraak en 7 gelukte inbraken. Dit brengt het totaal voor de afgelopen 5 (!) dagen op 41 pogingen en 11 effectieve inbraken. Een triest record. Pijnlijk is tevens dat de politie voorlopig de daders niet kan klissen en niet verder komt dan de bevolking de raad te geven ramen en deuren goed te sluiten. Ramen mogen zelfs niet op kip.

   

  Wat mij betreft een totaal verkeerd signaal. Het lijkt er wel op dat men de bevolking zelf de schuld geeft van de inbraken omdat ze hun huis niet hermetisch afsluiten of er een versterkte burcht van maken. Neen, het zijn de criminelen, het crapuul dat hard moet aangepakt worden. Niet de brave Hobokenaar of Wilrijkenaar moet schrik hebben, maar wel de inbreker. De criminaliteit moet keihard aangepakt worden. De ophelderingsgraad van inbraken moet dringend omhoog en de daders moeten dermate hard gestraft worden dat ze wel eens twee keer zullen nadenken eer ze nog eens een huis binnenbreken. Een dergelijke aanpak zal er voor zorgen dat ook potentiële inbrekers het niet meer zullen aandurven effectief ergens binnen te breken. Ook het recht op zelfverdediging moet dringend uitgebreid worden naar het recht op verdediging van eigendom.

   

  Kortom, een harde aanpak van de criminaliteit om te komen tot een veilig Hoboken.

 • Ontideologisering (1): het VB versus inwisselbare partijen

  partijvantstad.jpgDe afgelopen weken, op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen, is nog maar eens gebleken tot wat de ontideologisering van politieke partijen leidt. Partijen vullen nu hun lijsten met al wat ze maar op straat tegen komen. Van politieke overtuiging is er geen sprake meer. Het gaat volgens hen over een ‘project’.

   

  Maar is dat wel zo? Hoe verklaar je bv. dat iemand als Atheneum-directrice Heremans, begin 2012 nog haar lidkaart van de SP.a vernieuwd heeft, in het najaar 2012 de derde plaats op de Open-VLD-lijst bekleedt? Wordt een overtuigd socialist of sociaaldemocraat van de ene dag op de andere een blauwe liberaal? Of wat de denken van een liberale man van joodse afkomst met donker blauw bloed in de aderen die plots op een lijst gaat staan van een partij die zichzelf Vlaams-nationalistisch noemt? En wat te denken van Christendemocraten die het niet nodig vinden deze stroming in Antwerpen te laten verderbestaan en doodleuk op de socialistische lijst van de burgemeester gaan staan. Het ‘mystiek huwelijk’ verbleekt erbij.

   

  Wel, het antwoord op de vraag hoe dit kan, is eenvoudig. De traditionele partijen hebben hun overtuiging, en al zeker hun ideologie, over boord gegooid. Het gaat niet meer over een lange termijnvisie op de samenleving of in dit geval op de stad. Neen, het gaat over hoe kans maken in het stadsbestuur te raken. En meestal gebeurt zoiets in coalitie, dus doen de verschillende partijen/lijsten er werkelijk alles aan om de verschillen zo veel mogelijk te beperken of zelfs uit te wissen. Kortom, elke partij in volledig inwisselbaar voor een andere.

   

  Is er dan geen keuze meer. Gelukkig nog wel. Er is nog één partij die een ideologie (weliswaar vertaald naar de problemen van de 21ste eeuw) heeft. En dat betekent dat die partij een échte langetermijnvisie heeft op de samenleving waarin ze geworteld is. Een partij die het systeem wil veranderen, een partij die geen stuk van de taart wil, maar een ander recept voor de taart. Kortom, verandering begint,… met het Vlaams Belang. Bij de gemeenteraadsverkiezingen is het dus meer dan ooit één tegen allen.

 • Gebrek aan historische kennis bij het stadsbestuur?

  foute vlag.JPGDit weekend neemt het jeugdtheater Het Paleis zijn intrek in het historische Steen. De Vlaams Belangfractie is redelijk tevreden met het feit dat dit historisch bouwwerk opnieuw een invulling krijgt. En zelfs een museale invulling gericht op kinderen. Maar één dag voor de opening ontdekte ik toch een kleine smet op de heropening van ’t Steen. Het is een historische smet.

   

  Het Steen was reeds in de 11de eeuw een van de versterkingen langs de grens tussen het Hertogdom Brabant en het Graafschap Vlaanderen. (de eerste vluchtburg dateerde zelfs van eerder) Een grens die gevormd werd door de Schelde. Kortom, het Steen en de toenmalige “burg van Antwerpen”, was de voorpost van ons hertogdom. Een van de belangrijkste Hertogen van Brabant in de 16de eeuw was Keizer Karel V. (zeer goed bekend bij de Gentenaars). Hij gaf omstreeks 1520 de opdracht het Steen grondig te renoveren. Het resultaat van die renovatie is ongeveer het Steen zoals we het nu kennen.

   

  In 1549 schonk Karel V het Steen aan de stad Antwerpen onder twee voorwaarden. De burchtpoort diende eeuwig bewaard te worden en de vlag van het hertogdom Brabant diende te allen tijde op het Steen te wapperen. Het Vlaams Belang, ondermeer met Bob Hulstaert, is steeds blijven ijveren omde vraag van Karel V gestand te doen. Ook recent nog toen naar aanleiding van de intrek van ‘Het Paleis’ in het Steen alle vlaggen werden verwijderd.

   

  Schepen Güler Turan, liet me dan recent ook trots weten dat de Brabantse vlag opnieuw op het Steen wappert. Het was even schrikken toen ik het Steen vanmorgen voorbij kwam. Er wappert opnieuw een vlag… maar het is de verkeerde!!! Vandaag wappert de vlag van… de provincie Vlaams-Brabant. En die heeft niets te maken met het hertogdom waarvan keizer Karel hertog was. Die vlag bestond in de 16de eeuw niet eens.

   

  Dus voor alle duidelijkheid, de vlag en het wapenschild van het hertogdom Brabant is een “een gouden leeuw genageld en getongd van keel op een veld van sabel”.

   

  Misschien zijn er mensen die vinden: “die Wienen is ne miereneuker”. Wel het zij zo. Maar als we ons historisch erfgoed, als we tradtities en indentiteit van onze stad, als we belangrijke legendes willen behouden, moeten we het ook juist doen. Het gebrek aan historische kennis bij het stadsbestuur doet deze bewuste en trotse Brabander pijn.

 • Handtasrovenplaag: kordate aanpak helpt

   

  handtasdiefstal.jpgIn de commissie veiligheid van de Antwerpse gemeenteraad ondervroeg ik afgelopen maandag de burgemeester over de plaag van handtasroven in de districten Hoboken, Wilrijk en Deurne. Een terechte vraag blijkbaar, want er is de jongste twee maanden een duidelijke stijging te merken. Normaliter noteert men in Deurne gemiddeld 4 handtasroven per maand. De eerste twee maanden van dit jaar waren dat er 10. In Hoboken en Wilrijk is het nog slechter. Daar waar men in deze respectievelijke districten gemiddeld 2 handtasdiefstallen per maand vaststelt, vielen er in de eerste twee maanden van 2012 12 dergelijke feiten in Wilrijk en 10 in Hoboken te bereuren. Uiteraard vroeg ik naar bijkomende politionele maatregelen. Die waren er ook. In de zone Zuid (Hoboken/Wilrijk) werden er verschillende proactieve acties georganiseerd. Ook alle restcapaciteit van die zone werd ingezet. Blijkbaar met resultaat. Want intussen werden er 76 verdachten gerechtelijk aangehouden. Zo zie je maar, een kordate aanpak helpt.

   

 • Woninginbraken in Hoboken verdubbeld

  crim.jpgHet aantal woninginbraken in Hoboken is de jongste twee maanden verdubbeld. Dat wist Hoofdcommissaris Muyters te melden op mijn vraag in de commissie veiligheid van de Gemeenteraad. In 2011 vielen er in de regio Zuid (Hoboken en Wilrijk samen) 933 woninginbraken te noteren. De stijging ten aanzien van 2010 ligt integraal in Hoboken. Daar waar er gemiddeld 20 inbraken per maand in Hoboken te betreuren vielen, waren er in januari 2012 31 woninginbraken en in februari 2012 (tot 26/2) 41.

   

  Uiteraard vroeg ik om bijkomende maatregelen. De politie in regio Zuid (Wilrijk/Hoboken) gaat nu alle restcapaciteit van de politie inzetten voor proactieve patrouilles. Men zal ook de risicogebieden aanpakken en er werden intussen vier specifieke politieacties georganiseerd.

   

  Ik wil de bevolking ook nog een tip meegeven. Er zijn ook 58% pogingen tot inbraak, waarbij de inbrekers niet slaagden in hun opzet. Dat betekent dat het beveiligen van onze woningen wel effect heeft. Wie graag advies heeft om zijn woning te beveiligen kan beroep doen op de politie. Je vindt de gegevens op http://www.5345.be/N_preventie.html

   

  Maar natuurlijk is beveiliging van de woning maar een bijkomend iets. Er moet gewoon een keiharde aanpak komen van de dievenbendes in Hoboken en heel Antwerpen. Zo veel is duidelijk.

 • Onveilig Hoboken

  Inbreker2.jpgIets meer dan een week geleden schreef ik op deze blog een stukje over de stijgende criminaliteit in Hoboken. Wel, vandaag kon mijn buurvrouw dat aan den lijve ondervinden. Enkele huizen verderop werd er op klaarlichte dag (rond de middag) ingebroken. Alles overhoop, weg met juwelen, serieuze schade,….

   

  Als je dan de ravage ziet wat dat uitschot aanricht, als je de angst en paniek in de ogen van je buurvrouw ziet, dan word je verschrikkelijk woest. Al jaren kreunt heel Antwerpen onder woninginbraken. Bij mijn buurvrouw was het al de derde keer dat er werd ingebroken. En Patrick Janssens krijgt het fenomeen blijkbaar maar niet onder controle. De cijfers voor 2011 tonen zelfs aan dat Hoboken duidelijk in de lift zit bij inbrekers.

   

  Al jaren stelt het Vlaams Belang dat er in Hoboken een permanent bemand commissariaat moet zijn. En meer patrouilles, ook in de wijken Hertogenvelden en Moretusburg. Want ja, achter de spoorweg wonen ook mensen. En inderdaad, met de huidige bezetting bij de politie is dat misschien niet voor de hand liggend. Wel, dan moet het aantal manschappen bij de Antwerpse politie maar omhoog. Ik heb wel wat suggesties waarop geld bespaard kan worden en dat dan overgeheveld kan worden naar de politie. Drastische toestanden vragen drastische maatregelen.

   

  De criminaliteit in Hoboken en in heel Antwerpen moet dringend een halt toegeroepen worden. Niet de brave hardwerkende burger moet angstig en in paniek zijn, maar wel de criminelen. Tijd voor verandering en een snoeiharde aanpak van de criminaliteit. Het heeft intussen lang genoeg geduurd.

 • Criminaliteit Hoboken vereist specifieke aanpak

  crimineel.jpgOp vraag van negen gemeenteraadsleden van het Vlaams Belang, waaronder ikzelf, heeft het stadsbestuur voor het eerst criminaliteitscijfers per district vrijgegeven. Als lijsttrekker voor het Vlaams Belang in Hoboken, word ik niet echt vrolijk als ik de evolutie van de criminaliteit in mijn district bekijk.

   

  In 2010 bekleedde Hoboken de 6de plaats van de 9 districten. Uiteraard was en is Antwerpen, wegens haar omvang en haar centrumfunctie de koploper. Maar als we de cijfers van de eerste helft van 2011 bekijken, zien we dat Hoboken een serieuze inhaalbeweging heeft gemaakt. Hoboken is nu het 3de meest criminele district van Antwerpen.

   

  Inzake drugcriminaliteit blijft Hoboken stabiel op een 4de plaats staan. Qua woninginbraken is er een stijging te merken en duikt Hoboken in vergelijking met 2010 de top 4 binnen. Ook wat betreft diefstallen met geweld stijgt ons district één plaats. Vooral inzake handtassenroof is er een spectaculaire stijging in het Zuiderdistrict. Zo ziet het er naar uit dat we voor 2011 met gemak een verdubbeling van het aantal feiten halen. En qua vandalisme prijkt Hoboken op een weinig benijdbare 2de plaats in de statistieken.

   

  Wat de cijfers duidelijk aantonen, is dat elk district eigenlijk een specifiek criminaliteitsprofiel heeft. Bijvoorbeeld handtasroven en drugscriminaliteit scoren opmerkelijk hoger in Hoboken dan elders. Daarom eist het Vlaams Belang Hoboken dat er een specifieke aanpak wordt uitgetekend voor de stijgende criminaliteitsfenomenen in ons district. Een permanent bemand politiecommissariaat is daarbij niet onbelangrijk. De politiesector Zuid is immers veel te groot om het met één permanent bemand commissariaat te stellen. Ook in het uitsturen van patrouilles moet Hoboken wegens de stijgende criminaliteit meer bediend worden.

   

  Het zou trouwens nuttig zijn om per district een Schepen van Veiligheid aan te duiden. Die kan de criminaliteit en vooral de specifieke soorten criminaliteit in zijn district op de voet volgen en hieraan de nodige conclusies koppelen. Ook dient de districtsraad de kans te krijgen om de criminaliteitscijfers te bespreken in aanwezigheid van de korpschef of zijn plaatsvervanger.

   

  Kortom, de cijfers tonen aan dat een specifieke aanpak, harde aanpak in Hoboken noodzakelijk is.

 • Zot van A...nnemie?

   

  Jan Van Rijswijck.jpgDe komst van minister Annemie Turtelboom wordt overal positief onthaald. Ook de media put zich uit in superlatieven. Wel, voor mij is ze ook welkom. Het lijkt me een lieve madam. En dat ze op ATV niet zo veel te vertellen wist over Jan Van Rijswijck, wil ik haar ook vergeven.(Altijd bereid trouwens om haar niet alleen over Jan maar indien nodig ook over Theodoor een en ander te vertellen.) Maar de politiek relevante vraag is natuurlijk wat ze politiek voor Antwerpen wil verwezenlijken.

   

  Het enige wat ik in de media lees, is hoe ze de Open VLD van de electorale ondergang moet redden. Of over hoe belangrijk het is dat er nu twee federale ministers in Antwerpen zullen wonen. Of over het feit dat er Open VLD nu eindelijk een echt boegbeeld heeft, een straffe madam. Zij zelf verklaart aan de pers hoe belangrijk dat ze de grote Vlaamse steden wel vindt en dat Antwerpen met 8% van de Vlaamse bevolking zeer belangrijk is. Op strategische vragen zoals, gaat de VLD met Janssens in zee of komt er een kartel met de N-VA antwoordt ze voorlopig niet. Eén krant vraagt zich af wat er nu moet gebeuren met de huidige zetelende VLD-ers, want de plaatsen zijn duur.

   

  Allemaal best leuk, maar nergens hoor ik hoe de VLD het beleid voor Antwerpen ziet. Of wat de inhoudelijke prioriteiten voor de liberalen in 2012 zijn. Hoe moet het probleem van de criminaliteit aangepakt worden? Wat met de toenemende islamisering van onze stad? Quid het mobiliteitsprobleem? Daarover horen we of lezen we geen letter. Neen, enkel over de persoon, over de electorale kracht van haar partij, enkel over strategieën bij een nakende coalitievorming.

   

  Ik hoop uit de grond van mijn hart dat er na het nieuws over de stadslijst van Janssens mét mystiek huwelijk, over het al dan niet lijsttrekkerschap van Bart De Wever en de komst van Turtelboom er ook nog even tijd en plaats gemaakt wordt voor een inhoudelijk politiek debat.

   

  Inhoud in de politiek: is het nog mogelijk anno 2012?

 • Durven Kiezen: ook in Hoboken

   

  thumb_500_lijsttrekkers%202.jpgVandaag heeft Vlaams Belang zijn lijsttrekkers voor de districtsraadsverkiezingen voorgesteld. Ik heb de eer in Hoboken de lijst te trekken. Ik ben er van doordrongen dat dit een zware verantwoordelijkheid is. Maar ik ga de verkiezingen met alle vertrouwen tegemoet.

   

  Want bij deze verkiezingen kan de rol van het Vlaams Belang niet overschat worden. Meer dan ooit zal het Vlaams Belang het verschil betekenen tussen meer van hetzelfde of échte verandering. Het Vlaams Belang zal een beslissende rol spelen tussen de verlening van inmiddels reeds meer dan 70 jaar socialisme of ander en beter. Een niet nader te noemen partij moet dus durven kiezen: verandering met het Vlaams Belang of het duivelspact met de socialisten.

   

  En ook in Hoboken moet men durven kiezen. Meer islamisering in ons district (met onder andere een islamitisch centrum in de Kapelstraat) of het terugdringen van de radicale islam. Durven kiezen voor meer kwaliteitsvolle winkels of de verdere leegloop van het winkelhart van Hoboken. Meer criminaliteit of een veilig Hoboken. U ziet het: Vlaams Belang kan en zal het verschil maken, ook in het Zuiderdistrict.

   

  Ook voor een andere reden zie ik de verkiezingen met alle vertrouwen tegemoet. Vlaams Belang Hoboken beschikt over gedreven mandatarissen, gedreven bestuursleden en de beste militanten van het Westelijk halfrond. Een ploeg om U tegen te zeggen. Ik ben dan ook zeer trots en dankbaar dat ik dit jaar hun lijsttrekker mag zijn.

   

  Het Vlaams Belang is klaar voor deze belangrijke verkiezingscampagne. Wie beweert dat het Vlaams Belang uitgeteld is, neemt zijn wensen voor werkelijkheid. Vlaams Belang geeft de strijd voor het eigen volk eerst nooit op. Wij trekken deze belangrijke campagne in met de woorden van Winston Churchill in onze gedachten:Never give in--never, never, never, never, in nothing great or small, large or petty, never give in except to convictions of honour and good sense. Never yield to force; never yield to the apparently overwhelming might of the enemy.”

 • Brood en spelen

  Brood en spelen.jpgPatrick Janssens en Bart De Wever hebben alleszins één ding gemeen. Dat De Wever een groot liefhebber van de Romeinen en Latijn is, was al langer bekend. Bij Janssens is dat minder bekend. Maar bij Janssens is het vooral één aspect van de oude Romeinen dat hij hoog in het vaandel voert, nl. het Brood en Spelen.

   

  Gisteren sloot ‘De Winter van Antwerpen’ af met de traditionele gratis nieuwjaarsreceptie op de Grote Markt. Daar konden naar verluidt enkele duizenden mensen zich te goed doen aan gratis drank en eten en kreeg elke aanwezige ook een geschenk, een muts of een baret, uiteraard met de stralende A. Wat de kostprijs van dit alles is, kon de aanwezigen niet deren. Kortom, iedereen gelukkig met het bestuur van A. Maar is dat wel zo?

   

  Het zijn immers niet de 10.000 aanwezigen die dit feest betalen. Maar wel alle 500.000 Antwerpenaren die getroffen worden door tientallen taksen en belastingen die onze stad rijk is. Daarom interesseert die kostprijs van die Winterevenementen mij wel. Ik zal dit dan ook opvragen bij de burgemeester. En dan gaat het niet over een verzuurde vraag van een oppositielid die de festiviteiten van het college niet gunt. Maar ik ben nogal een ‘quid pro quo’-persoon. Van mij mag het college en Janssens gerust feestjes geven als de stad behoorlijk bestuurd wordt én als er daar budgettaire marges voor zijn. Maar dat is niet het geval. De begroting moet ondermeer door de zware tekorten van het OCMW en de economische crisis binnenkort herbeken worden.

   

  En heeft Antwerpen reden tot vieren? Er heerst in Antwerpen een schrijnende armoede bij een groot deel van de bevolking. De stad krijgt evenmin de criminaliteit onder controle. De drugsoverlast in ’t stad is enorm. Of wat te denken van de recente brandstichting in Hoboken en de terreur van bepaalde groepen vreemdelingen tegen mensen van het eigen volk om ze uit bepaalde wijken weg te pesten. Ook van een inhaalbeweging in het onderhoud en het herstel van de straten en pleinen, merk ik weinig. En zo kan ik mij hele blog vullen met problemen die een dringende aanpak vergen.

   

  Dergelijke dure feesten (het nieuwjaarsvuurwerk alleen al kostte meer dan 30.000 euro) zijn op zijn minst ongepast. Ze dienen enkel om bepaalde groepen mild en zelfs tevreden te stemmen over het huidige bestuur. Kortom, het is een soort langgerekte verkiezingscampagne die Janssens en co nu al bijna zes jaar voeren. En daarvoor betalen de Antwerpenaren geen belastingen. De Antwerpenaar betaalt belastingen voor een veilige stad, een propere stad, een stad met goed aangelegde en veilige straten,… Kortom, geen vals gevoel van welbehagen, maar een degelijk en deugdelijk bestuur. Daar gaat het om.

 • In het voetbal is er maar één scheidsrechter

  GR2.jpgAl maanden probeert men in de media naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 de burgers duidelijk te maken dat er in Antwerpen een strijd zal losbarsten tussen Patrick Janssens, met zijn stadslijst en Bart De Wever met de N-VA. Een valse voorstelling vanwege de media. Want het is niets meer dan een schijngevecht. Wat gaat De Wever doen? Het beleid van de afgelopen zes jaar afbranden? Een beleid dat hij nota bene trouw vanuit de meerderheid heeft gesteund. Niet dus, maar de media dist het u graag op.

   

  Toen het duidelijk werd dat bij de Antwerpse verkiezingen het Vlaams Belang de rol van scheidsrechter zou spelen – N-VA zal immers moeten kiezen voor een coalitie met ons of voor nog eens zes jaar Jansssens – was dit voor de media weer geen goed verhaal. Dus moest er opnieuw een andere perceptie gecreëerd worden. In ‘Het Laatste Nieuws’ krijgt nu de VLD met Turtelboom de rol van scheidsrechter toebedeeld. Zij zal volgens de krant bepalen wie er begin 2013 de nieuwe burgemeester van Antwerpen wordt. ‘Gazet van Antwerpen’ is wat genuanceerder en kent ook Almaci van Groen een rol van betekenis toe.

   

  En dat alles met slechts één doel, de rol van het Vlaams Belang in ’t stad minimaliseren. De valse perceptie die ze hiermee creëren staat echter mijlenver van de realiteit. Stel, de N-VA lost in Antwerpen de verwachtingen in en haalt 35%. Dat is goed voor een goede 20 zetels. Voor een meerderheid van slechts één zetel heeft De Wever er dan nog 8 nodig. Voor dat aantal moet je toch als snel rond de 15% scoren. Gaan VLD of Groen dat halen? En daarbij,… gaat N-VA het aandurven Antwerpen zes jaar te besturen met slecht één zetel op overschot? Tuurlijk niet, dat is politieke zelfmoord.

   

  Eindconclusie: net als in het voetbal is in Antwerpen in oktober 2012 slechts één scheidsrechter, het Vlaams Belang. In het beste geval mogen VLD en Groen met een vlag zwaaien om aan te geven of de bal al dan niet het speelveld heeft verlaten.

 • Bestaat Berchem Sport voor de stad nog?

  KBS.jpgOok in de krant het artikel gelezen over de vernieuwde stadswinkel? Er wordt in het artikel verwezen naar het uitgebreide aanbod. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het er moeilijk mee heb. Is het een taak van een overheid om een kledinglijn, met mutsen, sjaals, jassen, enz. te ontwikkelen. Heeft een Antwerpenaar niet liever dat zijn straat er net bij ligt dan dat hij een kogelpen kan kopen met een Oostblok-geïnspireerde A op? Maar enfin, da’s een politieke discussie die ik tot in den treure voer op ’t Schoon Verdiep en ook zal blijven voeren.

   

  Maar minder politiek is de volgende vaststelling. In het aanbod van de nieuwe stadswinkel vind je supportersattributen voor de voetbalclubs R. Antwerp F.C. en Beerschot A.C. en voor de basketbalclub Antwerp Giants. Waar zijn de sjaals van de derde grootste en sinds jaren de sympathiekste voetbalclub van ’t Stad? Waar zijn de prachtige geel-zwarte kleuren van mijn geliefde Berchem Sport?

   

  Is Berchem Sport voor de stad onbelangrijk? Ze kennen hun geschiedenis daar niet, zeker? Berchem was niet alleen in het verleden een leverancier van schitterende voetballers die uitblonken in de nationale ploeg (Marcel Dries, Ludo Coeck,…), maar is dat recenter ook nog (Eric Van meir, Dembele,…). Was Berchem geen belangrijk deel van de terziele gegane “Entente Anversoise”, was Berchem Sport na de oorlog niet een paar keer vice-kampioen van België? Als er dan toch een stadswinkel moet zijn waar sjaals van voetbalclubs worden aangeboden, dan hoort Berchem Sport daar zeker thuis. En als we dan toch bezig zijn,… waar zijn de sjaals van Precura Antwerpen uit het volleybal? Waar zijn de sjaals voor Sasja uit het handbal,…

   

  Kortom, we dulden geen discriminatie in de stadswinkel! Leve Berchem Sport, leve lang onze zwart-gelen...

 • Stadslijst: het voordeel van de duidelijkheid

  GR2.jpgDat in Antwerpen de SP.A en de CD&V voor de verkiezingen van 2012 op één lijst gaan fungeren, heeft op zijn minst het voordeel van de duidelijkheid. Hoewel, ik het woord stadslijst niet zo graag gebruik. Het lijkt er dan op alsof die club alle stromingen binnen de Antwerpse bevolking vertegenwoordigt. En wie in Antwerpen woont, weet dat dit allesbehalve strookt met de realiteit.

   

  Maar kom, de duidelijkheid dus. Janssens maakt het met het opslorpen van de CD&V de kiezer in 2012 weer iets makkelijker. Idealiter zou ook nog de Open VLD zich bij het initiatief moeten aansluiten. Want dan heeft de kiezer een echte keuze. Een keuze voor het voortzetten van het huidige beleid door een stem op de lijst van de burgemeester. Of een keuze voor échte verandering in Antwerpen door een stem uit te brengen op het Vlaams Belang.

   

  Quid N-VA, zal u zeggen? Wel ook daar schept Janssens nu duidelijkheid. Bart De Wever (als hij dan al de lijst zou trekken) kan nu niet meer wachten tot 14 oktober 2012 om de keuze van zijn partij bekend te maken. Immers, zelfs in Antwerpen, zal het de N-VA niet gegeven zijn een absolute meerderheid in de wacht te slepen. Dus moet Bart eerlijk zijn met de kiezer en vooraf zeggen of de N-VA gaat voor een voortzetting van het beleid door te kiezen voor een coalitie met de socialisten en de pseudo-socialisten van Janssens. Of de N-VA moet stellen dat ze gaat voor échte verandering en opteert voor een coalitie met de mede-nationalisten van het Vlaams Belang. Veel opties zijn er immers bij een verkiezing met drie niet.

   

  Dus ik dank Janssens alvast voor die duidelijkheid. Intussen dwalen mijn gedachten af naar Dr. Martin Luther King… I have a dream.

 • Stad Antwerpen loopt betaalachterstand op

  facturen.jpgIn een onderzoek van Graydon viel het me op dat de stad Antwerpen de laatste maanden een achterstand heeft opgelopen inzake het tijdig betalen van facturen aan leveranciers. Waar Antwerpen het de laatste jaren niet slecht deed ten overstaan van de centrumsteden, tuimelt de stad nu achteruit naar de staart van het peloton.

   

  In antwoord op mijn schriftelijke vraag, kon Schepen Bungeneers niets anders dan dit beamen. Op 1 december 2010 waren er 6.487 facturen in omloop voor een totaal bedrag van 25.611.642 Euro. Hiervan werden 5.698 facturen (87%) voor een bedrag van 22.880.093 Euro (90%) tijdig betaald. Voor 789 facturen (12%) die een bedrag van 2.731.549 Euro (11%) vertegenwoordigen werd de vervaldag overschreden.

   

  Maar voor 2011 zijn er intussen 18.341 facturen in omloop voor een bedrag van 144.906.962 Euro. Van al deze facturen zijn er intussen 56% betaald voor een bedrag van 96.124.194 Euro (66,34%); Slechts 4.455 facturen, 24% dus werden tijdig betaald. Weliswaar voor een bedrag van 65.944.027 euro (45%). 31% van de facturen werd te laat betaald en dit voor een bedrag van 30.180.167 euro (21%). Van de 44% nog openstaande facturen is voor 18% (3.274 facturen) de vervaldatum inmiddels overschreden.

   

  De stad boert in het correct betalen van zijn factureren in vergelijking met vorig jaar enorm achteruit. De Schepen wijdt dit aan het invoeren van een nieuw boekhoudsysteem SAP. Maar de invoering van dit systeem was al lang bekend. Men kon zich daar perfect op voorbereiden. Hoe komt het dan dat er alsnog zo’n immense betaalachterstand wordt opgebouwd? En waarom heeft de Schepen gewacht met ingrijpen? Was hij dan niet op de hoogte dat er zich een probleem stelde? Of werd hij niet op de hoogte gehouden door zijn administratie? Als dat laatste het geval is, zit Schepen Bungeneers met een serieus probleem.

 • Evenementenbureau Janssens en Co

  brood en spelen.jpgOp de laatste dag van het jaar bulken de kranten van jaaroverzichten in alle maten en gewichten. Zo ook de Antwerpse kranten. En als ik de Harold Robbinsen en de Jackie Collinsen (lees: broodschrijvers) van het Antwerpse journaille mag geloven was het een fantastisch 2010.

   

  Dat het OCMW van Antwerpen eind 2010 op een zucht van het bankroet staat, wegens onder meer de toename van vreemde steuntrekkers (ongeveer 63% van de steuntrekkers is niet hier geboren), heb ik niet onmiddellijk gelezen. Nochtans is het OCMW van cruciaal belang voor de zwakkere Antwerpenaren, de senioren en de armen. Maar dat moesten we ons in 2010 niet zo zeer aantrekken, want kijk,… Daar varen de ‘kathedralen van de zee’ de Schelde op voor de “Tall Ships Race”. Wat een mooi evenement, met honderdduizenden bezoekers, was dat.

   

  Heel wat jonge gezinnen blijven onze stad verlaten. De ‘witte vlucht’ wordt het door sommigen genoemd, want het inwonersaantal van mijn geliefde Antwerpen groeit enkel aan door vreemde inwijking, met alle samenlevingsproblemen van dien. Maar geen erg, want Patrick Janssens en zijn ploeg zijn er in geslaagd om de ‘Ronde van Frankrijk’ door Antwerpen te laten rijden. Op een prachtige zonnige dag kon een massa volk in welgeteld 4 seconden het ‘Tourpeleton’ zien voorbijrazen. Wat hebben we als Antwerpenaar toch geluk.

   

  Ook criminaliteit blijft een probleem in Antwerpen. Volgens de meest recente cijfers die ik heb, worden de jongste maanden de streefnormen inzake korpsprioriteiten (woninginbraken, diefstallen met geweld, handtasroven, diefstallen gewapenderhand, diefstallen uit auto’s,…) niet gehaald. Vooral de buurt rond het De Coninckplein en in het verlengde de hele wijk 2060 sprong er in 2010 uit. Drughandel, geweld, overlast,…. De wijk 2060 is nog steeds onleefbaar. Maar wat een kniesoren zijn die inwoners van die bedreigde wijken toch. Wat hebben ze eigenlijk te klagen… Ze hadden deze zomer toch het bezoek van de ‘Duiker en de kleine reuzin’ van het straattheatergezelschap ‘Royal de Luxe’.

   

  De werkloosheid in Antwerpen is ei zo na de hoogste van heel Vlaanderen. Ook de armoede en het aantal leefloners neemt toe. Daar moet iets aan gedaan worden, maar gelukkig is daar weer Patrick Janssens en zijn stadsbestuur. In Antwerpen is immers een inzamelactie voor het goede doel meer dan op zijn plaats. En Janssens slaagde er in om het ‘glazen huis’ van Studio Brussel naar de Groenplaats te halen. En het was een succes. In een mum van tijd werd er in het gulle Antwerpen meer dan 5 miljoen euro opgehaald voor…. Aidswezen in Afrika. De arme Antwerpenaar vaart er wel bij.

   

  En zo kan ik nog uren doorgaan. Het maakt één zaak meer dan duidelijk. Janssens en zijn kornuiten regeren Antwerpen meer dan ooit onder het oude Romeinse adagium van ‘brood en spelen’. Janssens II is geen college, is geen stadsbestuur. Het is een evenementenbureau. Niets meer en niets minder.

 • Heeft een verzekeringsmaatschappij een maatschappelijke verantwoordelijkheid?

  politiewagen.jpgIk vind van wel. Ik was dan ook geschokt te vernemen dat Ethias de verzekeringspolis voor de voertuigen van de Antwerpse politie heeft opgezegd. Die polis is immers verlieslatend want de politievoertuigen botsen te veel. Een sofisme. Uiteraard lopen de politievoertuigen meer schade op. De politie gebruikt haar voertuigen dan ook op een andere manier dan u en ik. En ik hoop uit de grond van mijn hart dat dat zo blijft en dat de politiemensen die een dader van een gewapende overval achtervolgen meer bezig zijn met het vatten van dat crapuul dan met hun bonus-malus. Bovendien mag je niet vergeten dat veel van de schade niet de schuld is van de bestuurder, maar het gevolg is van vandalisme.

   

  Maar wat mij ook stoort is dat het net Ethias is die deze beslissing neemt. Ethias is gegroeid uit de openbare besturen en heeft nog altijd een hele hoop polissen van steden en gemeenten, van de Vlaamse en federale overheid in haar portefeuille. En wees gerust niet al de polissen van de stad Antwerpen zijn een verliespost voor de verzekeraar. Denk maar aan de verschillende brandverzekeringen of aan het pensioenfonds van de stad.

   

  Ik ben dan ook van mening dat de polis van de Antwerpse politievoertuigen niet los mag gezien worden van de andere Antwerpse polissen. Ethias moet dat als een geheel bekijken. En als ze dat niet willen doen, als ze wel vasthouden aan hun premieverhoging van 10%, dan moet de stad maar eens bekijken of ze voor die winstgevende polissen geen betere voorwaarden kan krijgen bij andere verzekeraars. Ethias mag niet vergeten dat ze door haar eigenheid een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft.

 • Gelukkig Nieuwjaar? Niet in Hoboken!

  ruitHet jaar 2010 is alvast in de wijk Den Draaiboom in Hoboken niet goed van start gegaan. Een honderdtal allochtonen richtten er tijdens de oudejaarsnacht een ware ravage aan. Voorlopig weinig reactie van het stadsbestuur en de politie.

  Wat de 'jongeren' aanrichtten in de buurt van de Gandhilaan was niet min. Een vrouw werd een bommetje in het aangezicht gegooid, ruiten van auto's werden ingeslagen, de ruiten van een inkomdeur van een appartementsgebouw werden vernield, vuilniscontainers werden omgegooid en het vuilnis werd in brand gestoken,...

  Talloze projecten werden in het recente verleden opgestart om de 'leefbaarheid' in de wijk te verbeteren. Zo was er een project met allochtone buurtvaarders dat door de toenmalige Vlaamse minister Keulen zo geroemd werd. Het heeft allemaal weinig zoden aan de dijk gebracht. De situatie is even erg als vijf jaar geleden. De buurtbewoners willen nu het recht in eigen handen nemen. Kan je het hen eigenlijk kwalijk nemen? Waarom hebben we het monopolie op het gebruik van geweld afgestaan aan de overheid? Inderdaad, omdat ze onze veiligheid zouden garanderen en onze eigendommen zouden beschermen. Wel, dan moeten ze dat ook doen.

  Mag ik anders een project suggereren om de 'leefbaarheid' van de wijk te verhogen? Een zero-tolerantiebeleid ten aanzien van dat soort vandalen/criminelen. Dat is de enige taal die die knaapkes verstaan. Ik ben eens benieuwd wat de burgemeester ter zake zal antwoorden wanneer mijn goede collega Staf Wouters hem ter zake interpelleert.