Geschiedenis

 • Liefde voor.. nuance

  ¨Lint.jpg

  Ik kan wel zeggen dat ik een fan ben van het VTM-programma ‘Liefde voor muziek’. Dit is intussen het derde seizoen dat ik elke maandagavond aan het scherm gekluisterd ben. Er worden daar geweldige dingen gebracht. Ik kan niet zeggen dat ik een favoriet seizoen heb. Al vond ik wel dat Slongs in seizoen 1 er het beste in slaagde om liedjes naar een andere dimensie te sturen.

  Soit, dit jaar is Isabelle A van de partij. Ook haar heb ik altijd een steengoeie zangeres gevonden. Maar onvermijdelijk kwamen de beelden van 1991 terug boven. De beelden van een jong meisje dat haar liedje ‘Blank of Zwart’ bracht terwijl binnen en buiten de zaal door Vlaams Blokkers betoogd werd. De beelden werden door Bart Peeters ingeleid met de woorden dat het ging over extremisten die een jong meisje wilden verhinderen haar rechtvaardigheidsliedje te zingen.

  Lees meer...

 • De Bekeerlinge - Stefan Hertmans

  boek, bekeerlinge, hertmansRecent werd Stefan Hertmans met de Engelstalige versie van zijn boek ‘Oorlog en terpentijn’ op de longlist voor de prestigieuze prijs ‘Man Booker International’ geplaatst. Tot mijn grote scha en schande moet ik bekennen dat dit het eerste boek was dat ik van Hertmans gelezen heb. Het thema sprak me zo enorm aan. Een roman geschreven op basis van de schriftjes van zijn grootvader die de ontberingen aan het IJzerfront had ondergaan. Het is dan ook meer dan een roman. Het is evenzeer een historische tocht langsheen het IJzerfront, maar op een moderne manier neergeschreven. Het verhaal is hard en onverbloemd, maar het grijpt de lezer naar de keel.

  Lees meer...

 • Het verloren koninkrijk

  Orangisme.jpgMet ‘Het verloren koninkrijk – Het harde verzet van de Belgische Orangisten tegen de revolutie 1828-1850’ heeft historica/emeritus Els Witte een behoorlijk verdienstelijk boek geschreven. Verdienstelijk op heel wat vlakken. We kunnen er immers niet om heen dat de kennis over de ‘Orangistische beweging’ zowel in Rijksnederland als hier eerder beperkt is. Het feit dat de geschiedenis steeds geschreven wordt door de ‘overwinnaar’ is daar niet vreemd aan. Het Orangisme heeft altijd de naam gehad een eerder marginaal fenomeen te zijn geweest na de muiterij van 1830. Evenzeer een fenomeen dat beperkt zou zijn geweest tot enkele grote steden, zoals Antwerpen en Gent.

  Lees meer...

 • De School van De Wever? Ieder zijn school!

  WWNSV1994.jpgIk ben geen nostalgicus.” Met die woorden probeerde Bart De Wever onder de reeks ‘De School van De Wever’ uit te komen. Waarom eigenlijk? Als Humo dacht De Wever met deze reeks te compromitteren komen ze mijns insziens van een behoorlijk kale reis thuis. De reeks zorgt er wel voor dat ik door de “mists of time” terug in mijn studententijd beland. Op enkele details na, is het naar Humo-normen redelijk waarheidsgetrouw.

  Dat Koen Kennis een afkeer had van de ‘proleten’, zoals Mouton mijn studentenvereniging beschrijft, klopt alleszins. Koen had een weinig respectvolle houding tegenover de Nationalistische Studentenvereniging (NSV), wat hij bv. op studentenzangfeesten duidelijk liet blijken. Maar om nu te stellen dat er geen leden van het KVHV sympathie voor NSV hadden is ook wel enigszins overroepen. Ik herinner mij immers altijd delegaties van het KVHV- op de jaarlijkse NSV-betogingen, niet in het minst op de Leuvense betoging van 1992. We waren blijkbaar ook niet zo’n proleten als ik vandaag vaststel dat oud-NSV’ers in verschillende fracties van het Vlaams parlement voorkomen. Ook dat Vlaams Blokkers ver te zoeken waren in het KVHV, zoals de journalist schrijft, is wat die periode betreft ook een beetje bij zijn haar getrokken. Zelfs als het over de redactie van hoofdredacteur De Wever zelf gaat.

  Lees meer...

 • Respect voor A: ook voor haar erfgoed?

  stadhuis.jpgOp 17 maart a.s. vindt de CittA Urban Trail plaats. Het is een soort loopwedstrijd dwars door het Antwerps stadscentrum. Een prachtig initiatief. Het combineert immers aandacht voor sport en aandacht voor erfgoed. Het traject leidt de lopers langs enkele erfgoedpareltjes die onze stad rijk is.

  Zo lopen de deelnemers ondermeer door de oude burchtpoort die op vraag van Karel V eeuwig bewaard diende te worden toen hij het Steen aan de stad Antwerpen schonk. (Waar is trouwens de vlag van het hertogdom Brabant? (de tweede voorwaarde van Keizer Karel)) Maar ik vraag me af waarom een dergelijk origineel en toe te juichen initiatief ook altijd een “over the top”-ideetje moet bevatten?

  Lees meer...

 • De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween

  Jonasson.jpg

  Het was alweer even geleden, maar het is tijd voor een boek. Voor wie houdt van het meer absurde werk is “De 100-jarige man die uit het raam klom een verdween” een van de betere werken van vorig jaar. 

  Allan wordt 100 en dat moet in het bejaardentehuis gevierd worden. Alleen heeft ons hoofdpersonage daar niet zo veel zin in. Hij klimt uit het raam en kiest het hazenpad. Allen is niet alleen een kranige 100-jarige, hij kent ook geen enkele angst. Hij leeft van moment tot moment en is behoorlijk impulsief wat beslissingen betreft. Dat heeft ook zijn gevolgen. Het brengt hem in contact met een maffiabende, zorgt voor enkele ongelukkige overlijdens en voor een politieman die maar geen staart krijgt aan wat er sinds de verdwijning van Allen allemaal gebeurt.

  Lees meer...

 • De tragiek in Michael Collins

  Collins.jpg

  Vandaag is het precies 90 jaar geleden dat Michael Collins stierf. Collins’ rol in de Ierse vrijheidsstrijd is best tragisch te noemen.

   Reeds op jonge leeftijd wordt hij Iers nationalist en sluit zich aan bij de Irish Republican Brotherhood. Hij zal ook als jonge kerel mee strijden vanuit het General Post Office tijdens de bekende Paasopstand in 1916. Een ongelijke strijd die resulteert in een keiharde Britse repressie. Maar Collins geeft niet op. Hij wordt een van de oprichters van het ondergrondse IRA en start een guerrilla tegen het Britse leger en Britse officials. Een strijd die min of meer succes heeft, want er komen onderhandelingen met de Britse regering. Daar waar iedereen verwacht dat de Ierse leider Eamon De Valera naar de onderhandelingen zou trekken, maakt Collins plots deel uit van de delegatie.

  Lees meer...

 • Gebrek aan historische kennis bij het stadsbestuur?

  foute vlag.JPGDit weekend neemt het jeugdtheater Het Paleis zijn intrek in het historische Steen. De Vlaams Belangfractie is redelijk tevreden met het feit dat dit historisch bouwwerk opnieuw een invulling krijgt. En zelfs een museale invulling gericht op kinderen. Maar één dag voor de opening ontdekte ik toch een kleine smet op de heropening van ’t Steen. Het is een historische smet.

  Lees meer...

 • Barbertje versus Lothario

  Dekker.jpgTaal is soms een eigenaardig iets. Ik moest daar weer aan denken toen ik de ‘Vrije Tribune’ van Freya Piryns in De Standaard van vandaag las. Ik wil niet op de inhoud ingaan, maar het wel hebben over een beeldspraak die al jaren gebruikt wordt. In haar tekst heeft Piryns het over “Barbertje die moet hangen.” Heel veel mensen heb ik die uitdrukking al horen gebruiken, maar ik heb nooit begrepen hoe die uitdrukking in onze taal is terecht gekomen.

  Lees meer...

 • Hobokens en Vlaams industrieel erfgoed: de Charlesville

  Charlesville.jpgBlijkbaar is het voor de stad Antwerpen (financieel) onmogelijk om de laatste nog bestaande Congoboot Charlesville naar Antwerpen te krijgen. Volgens onze goede vriend Ludo Van Campenhout past het schip ook niet in het project rond de Red Star Line. Nochtans is er een actiegroep die zich reeds twintig jaar inspant om dit schip naar Antwerpen te halen. En terecht.

   

  De Charlesville is immers een belangrijk deel van ons industrieel erfgoed. Het schip, meer dan 150 meter lang, werd in Vlaanderen op de - inmiddels ook ter ziele gegane - scheepswerf in Hoboken gebouwd. De Charelsville was tientallen jaren een belangrijk schip in de verbinding tussen Matadi en Antwerpen. Op die manier speelde het schip uiteraard ook een rol in onze welvaart. Intussen is het schip gedegradeerd tot jeugdherberg in de Duitse havenstad Rostock.

   

  cockerill Yards.jpgMisschien stellen sommige de vraag: “Wat bezielt Wienen nu om voor het behoud van iets te ijveren dat symbool staat voor het oude Belgique à papa en symbool staat voor de onderdrukking van de plaatselijke Congolese bevolking?” Wel,  ik zie het anders. Ten eerste ben ik geen beeldenstormer. België verdwijnt voor mij liever vandaag dan morgen. Maar betekent dit dat we daarom 180 jaar geschiedenis – met al zijn facetten in architectuur, kunst, erfgoed,… - moeten doen verdwijnen? Maar er is voor mij een belangrijkere reden. Het schip is gebouwd in Hoboken en is een voorbeeld van onze rijke scheepsbouw in Vlaanderen. Het is een product van Vlaamse handen. Dus voor mij het bewaren waard.

   

  Het schip zou in Vlaanderen een pronkstuk kunnen zijn van ons rijk industrieel erfgoed. Voor mij persoonlijk hoeft het schip niet in Antwerpen-centrum te liggen. Het zou evenzeer een plaats kunnen krijgen in Hoboken. Aangemeerd in de buurt waar de scheepswerf was waar het schip het levenslicht zag. Op die manier zou men evenzeer in het project kunnen verwerken dat er in Hoboken een zeer belangrijke scheepswerf was. Vandaar dat ik vandaag een schriftelijke vraag aan de Vlaamse regering heb gesteld om op zijn minst te onderzoeken of een dergelijk project mogelijk is.

 • Edele Brabant

  SteenDat vind ik nog eens een goed voorstel, se. Francis Van den Eynde en Rita De Bont hebben in de Kamer een voorstel van grondwetsherziening ingediend om de provincie Antwerpen zijn oorspronkelijke naam terug te geven. Nu ja, oorspronkelijke naam,… het zal Midden-Brabant heten.

   

  Terecht. Noord-Brabant (Nederland), Midden-Brabant en Vlaams- en Waals-Brabant zijn één geheel. Van 825 tot de achttiende eeuw was de provincie Antwerpen een deel van het hertogdom Brabant. Als deel van Brabant kende onze metropool ook zijn grootste bloei. Ik heb me trouwens altijd Brabander gevoeld. Ik kan genieten van heel wat zaken in Brussel (van heel wat niet, maar dat heeft eerder te maken met het vernielen van de rijke Brusselse geschiedenis en identiteit) en ook in Breda overvalt me steeds een soort thuisgevoel.

   

  Kortom, ik vind het altijd een meerwaarde dat er nog mensen zijn die het respect voor onze geschiedenis in daden omzetten. Trouwens, het is niet voor niets dat op het ‘Steen’ de Brabantse vlag wappert. Brabant, heimatland.

 • Verloren maandag

  worstenbroodHeb net een dubbel worstenbrood en ne lekkeren appelbol naar binnen. Tja, 'k word verwend thuis.

  Dus aan iedereen ne goeie verloren maandag gewenst. En voor diegenen die het vorige week hebben gevierd:... Mannekes, ge zijt verkeerd. Helemaal verkeerd. Als 't nodig is, zal 'k het nog wel eens uitleggen. Hier hebben ze 't gelukkig wel bij 't rechte eind.

  Verloren Maandag is dan ook een schitterende traditie. Iets van hier. En met van hier bedoel ik echt wel van hier. Toch maar voor de stadstaat Antwerpen gaan? ;-)

   

   

   

 • Leterme kent zijn vaderlandse geschiedenis uitstekend

  Leterme wantedToen een RTBF-journalist op 21 juli jl. aan formateur Leterme vroeg om het Belgisch volkslied te zingen, hief Yves Leterme uit volle borst de Marseillaise aan. Het Franse volkslied. (wat qua tekst trouwens een schitterend lied is, maar soit) Hiermee bewees Leterme dat hij zijn vaderlandse geschiedenis beter kent als de doorsnee Vlaming en Waal. Al was het zingen van de Marseillaise wel een doordenkertje.

   

  Want iedereen die het verhaal van de “Belgische Revolutie of Belgische Omwenteling” goed gelezen heeft, weet maar al te goed dat dit geen spontane volksopstand was tegen onze goede Koning Willem. Neen, iedereen weet dat het een opstand was die georchestreerd werd vanuit Frankrijk. In 1830 wemelde het in Brussel al maanden van Franse spionnen en Franse onruststokers. Franse spionnen die voor stemmingmakerij dienden te zorgen en het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden moesten destabiliseren, ten gronde richten of op zijn minst moesten opsplitsen. De Fransen waren al meermaals onze Zuidelijke Nederlanden “te gast” geweest. Het is Leterme ook duidelijk niet ontgaan dat bij de start van de zogenaamde “Omwenteling” de Franse vlag en niet de Brabantse kleuren aan het Brusselse stadhuis wapperde.

   

  Dat het na de “Belgische revolutie” (alsof die ooit heeft bestaan) wel degelijk de bedoeling van de Fransen was om de Zuidelijke Nederlanden opnieuw te annexeren, bleek al snel bij de conferentie van Londen waar de grootmachten bij wijze van compromis België dan maar boven de doopvont hielden. De enige reden waardoor de Fransen enigszins inbonden wat hun eis op de Zuidelijke Nederlanden betreft was het gearrangeerde huwelijk tussen de toekomstige koning van België en de dochter van de Franse koning.

   

  En het is ook niet verbeterd wat de macht van Frankrijk en van de Francofonie in dit land betreft. Denken we maar aan de gevleugelde woorden: “La Belgique sera Latine ou elle ne sera pas.” Denken we maar aan de manier waarop het establishment  er voor gezorgd heeft dat er quasi geen enkele Vlaming terecht kon bij het diplomatiek korps. (Tot dat de Fayat-boys kwamen en dan nog) Van waar denkt men dat het gevleugelde spreekwoord komt ‘als het in Parijs regent, druppelt het in Brussel’?

   

  En we moeten niet eens zo ver gaan in de “vaderlandse geschiedenis”. Ik vergeet nooit de uitspraak van toenmalig fractievoorzitter van de PS in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en “oprechte vriend van het Vlaams Belang” Claude Eerdeckens: ‘Nous sommes fier d’ être proche à un grand pays comme la France.” (Rik Daems van de VLD zal zijn repliek op die woorden wel al vergeten zijn vermoed ik. Zo gaat dat immers bij de staatsgezinde VLD)

   

  Kortom, een ontwikkeld man als Leterme weet dit allemaal wel. Daarom apprecieer ik zijn ironische antwoord wel. Blijkbaar doet het Leterme wel wat dat hij door de Francofonie in dit land als de baarlijke duivel wordt afgeschilderd. Daarom zeg ik: goed zo, Yves! En wat hij deed was niet enkel ironisch. Het is de waarheid. Deze onstaat België was Frans, is Frans en zal altijd Frans zijn. Alleen twijfel ik of Yves Leterme na de heisa van de afgelopen dagen ooit de ware reden van het zingen van de Marseillaise kond zal maken.

   

  UPDATE 24/07: Wat had ik gezegd? Leterme ontkent de ware reden. Hij excuseert zich en hoopt dat hij met zijn Marseillaise niemand heeft gebruuskeerd. Tja, hij moet beste vriendjes met de Franstaligen blijven als hij premier wil worden. Maar 't is maar een flauw excuus.

 • Schuilt er een latent Nationaal-Socialist in Marc Vandelooverbosch (VRT-Radio 1)?

  horstAfgelopen maandag was er in Voor de Dag op Radio 1 een opmerkelijk stukje van Marc Vandelooverbosch te horen. (luister hier)

   

  In het stukje ‘Wetstraatwatcher’ had hij het o.a. over de receptie op het koninklijk paleis, over de receptie van de CD&V en ook over de gebeurtenissen die zich vorige week binnen het Vlaams Belang afspeelden. Hij ergerde zich duidelijk aan het feit dat de plooien zijn gladgestreken (als die er al waren) en dat we als een Testudo naar de verkiezingen gaan. Bij zijn vaststelling dat de rangen bij Vlaams Belang gesloten blijven, zei hij plots: “Die Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen.” Eigenaardig. Ik vroeg me dan ook af vanwaar die tekst kwam en wat die betekende. Een journalist als Vandelooverbosch doet zoiets niet zonder reden. Dus tikte ik op Google “Die Fahne hoch” in en kwam op een site waaruit bleek dat dit een lied is dat geschreven is door ene Horst Wessel. En dat er trouwens ook parodieën werden op gemaakt. De originele versie blijkt echter zo te klinken. (Op internet vind je echt quasi alles. Zelfs een afbeelding van Horst Wessel. Wat mij betreft allemaal eigenaardig, hoor.)

   

  Maar helemaal geschokt was ik toen ik las dat Horst Wessel een nationaal-socialist was en dat dit lied het officiële lied van de NSDAP van Adolf Hitler was. Eigenaardig, niet? Ik vraag me dan ook af: hoe komt het immers dat een man als Marc Vandelooverbosch de beginzinnen van dit lied kent? Dit lijkt me toch niet de doorsnee parate kennis van een Vlaamse burger. Dit is nu toch echt niet iets dat je zou aanschouwen als algemene ontwikkeling? Shockerend, gewoon. Zou dit nu betekenen dat er een latent Nationaal-socialist schuilt in deze VRT-journalist? (lol)

   

 • De vloedgolf van 15 jaar geleden

  24 nov 1991Raar eigenlijk. Bijna niemand heeft vandaag stilgestaan bij het feit dat het vandaag 15 jaar geleden was dat het Vlaams Blok zijn grote doorbraak in nationale verkiezingen maakte. Het was de eerste campagne waar we met 20m²-affiches uitpakten, met advertenties in kranten, een heuse spot op TV,…

   

  We stegen toen voor het eerst boven de 10% en haalden 12 kamerzetels (toen nog op 212 kamerleden) en 6 Senatoren. Het was een spannende tijd, een schitterende tijd. Op het vijftal Dillen-Annemans-Dewinter-Van Hauthem-Verreycken had niemand enige ervaring met parlementair werk. Een van de verkozen waren hadden het geluk drie jaar ervaring in een gemeenteraad achter de kiezen te hebben.

   

  En toch hebben ze de partij doen uitgroeien tot een partij ruim boven de 20%, zijn de twee rijtjes in de Kamer vervangen door een heuse “spie” zoals de groten dat hebben. Ook prachtig hoe vaak onervaren kamerleden en senatoren hun job hebben gedaan. Neem nu Luk Van Nieuwenhuysen bij ons in ’t Vlaams Parlement. Intussen al 15 jaar op dat niveau bezig en nog is het werktempo van die man niet bij te houden, is zijn inzet groot.

   

  Van de 12 van de kamer van toen en de 6 van de senaat (het Vlaams Parlement werd toen nog niet rechstreeks verkozen)zijn er al een deel uit het beeld (en uit het parlement) verdwenen. Vandaar dus vandaag mijn eerbetoon aan de mensen van toen. Samen met het trio Dillen reeds sinds 1978 in ’t parlement)-Annemans-Dewinter(sinds 1987 in ’t parlement), hebben zij voor een groot stuk mee de weg geëffend voor de partij die we nu zijn.

   

  Dus Gerolf Annemans, Xavier Buisseret, John Spinnewijn, Filip Dewinter, Filip De Man, Francis Van den Eynde, Marijke Dillen, Joris Van Hauthem, Karim Van Overmeire, Jan Caubergs, Frans Wymeersch (Kamer) en Wim Verreycken, Roeland Raes, Walter Peeters+, Roger Bosman, Roeland Van Walleghem, Door Buelens, mijn oprechte dank en respect. Wees gerust, we zetten het werk verder.

 • Herman De Croo en onze goede koning Willem

  koning WillemNaar aanleiding van de dag van de dynastie van gisteren hoorde ik kamervoorzitter Herman De Croo verklaren dat het dit jaar een speciale dag was, want 175 koningshuis, 175 jaar Belgische grondwet en 175 jaar parlement.

   

  Dat laatste vind ik toch enigszins oneerbiedig tegenover de rijke geschiedenis van het Paleis der Natie is en tegenover onze goede koning Willem. Het parlementsgebouw werd – als ik me niet vergis – in 1779 opgericht en huisvestte de Raad van Brabant. Die raad was weliswaar soeverein ten tijde van de Oostenrijkse bezetting, maar we kunnen die raad niet echt beschouwen als een parlement zoals wij dat kennen. Maar een parlement zoals wij dat min of meer kennen, was er wel reeds in gehuisvest geruime tijd voor de onafhankelijkheid van België in 1830.

   

  Het was immers onze goede koning Willem I, koning van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden die er de Staten-Generaal in onderbracht. Die parlementaire vergadering vergaderde afwisselend in Den Haag en Brussel. Het was dan ook niet meer dan terecht dat de buste van koning Willem evenzeer een plaats had in de wandelgangen van het parlement tussen de bustes van de Belgische eerste ministers. Zijn rol in de geschiedenis van het Paleis der Natie in Brussel is dan ook belangrijk. Alleen,… het beeld van onze goede koning Willem is uit de wandelgangen, uit het zicht van de bezoekers van het parlementsgebouw verdwenen. Ondanks het feit dat ik overtuigd republikein ben vind ik toch dat een beetje meer respect voor de geschiedenis zou wel op zijn plaats zijn.