Hoboken

 • Krijgsbaan: wat is het nu eigenlijk?

  ww sorghvliet.jpgWe weten allemaal dat de Krijgsbaan in Hoboken, tussen de Broydenborglaan en de Sint-Bernardsesteenweg er al jaren abominabel bijligt. En dat is een botte schande. Niet alleen voor de Hobokenaar zelf, maar ook voor iedereen die Hoboken bezoekt. Dit stuk is immers een toegangspoort voor het Zuidersdistrict.

  Lees meer...

 • Tussen droom en daad staan wetten in de weg, en veel praktische bezwaren

  ww sorghvliet.jpg

  Vandaag heeft N-VA, SP.a/Groen en CD&V haar bestuursakkoord voor Hoboken voorgesteld. Het kreeg de welluidende titel “Van droom naar daad” mee. 

  Sommige punten ogen aantrekkelijk en het akkoord is ambitieus, net als een droom. Maar Willem Elsschot leerde ons al: “Tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren.” Zo stel ik me toch wat vragen bij de betaalbaarheid van dit akkoord. Als je de 32 blz. leest, moet je al geen rekenwonder zijn om vast te stellen dat dit niet haalbaar is met een jaarlijkse dotatie van ongeveer 2 miljoen euro. De dotatie zal dus flink moeten toenemen. Het is maar vraag of dit kan. Bart De Wever heeft reeds aangekondigd dat de investeringsmiddelen in Antwerpen de komende jaren flink krimpen.

  Lees meer...

 • De Hobokense heibel

  districtshuis1.jpgDe N-VA heeft duidelijk haar start in Hoboken gemist. De partij kreeg op 14/10 een duidelijk mandaat van de kiezer om – zoals ze het aan de hele bevolking hadden verteld – zonder de socialisten te besturen. Maar er was één probleem. Daarvoor hadden ze het Vlaams Belang nodig. Dus in plaats van vast te houden aan hun overtuiging gingen ze het pact aan met wat ze tijdens de verkiezingscampagne beschouwden als de baarlijke duivel, de SP.a/Groenlijst. Omdat er ook iemand het werk moet doen, namen ze er voor de veiligheid ook nog de CD&V van Kristof Waterschoot bij.

  Lees meer...

 • Quo vadis N-VA-Hoboken?

  wapenschildhoboken.jpg

  UPDATE: N-VA-Hoboken onderhandelt over een bestuursakkoord met SP.a en Groen. Daarmee gaat ze regelrecht in tegen de visie van Bart De Wever. Het is trouwens kiezersbedrog omdat de N-VA aan de Hobokense kiezer beloofd heeft de socialisten van de macht te verdrijven. Nochtans is een meerderheid zonder socialisten mogelijk. Maar blijkbaar is voor mevrouw Toen en consorten het cordon sanitaire belangrijker dan de eigen politieke overtuiging. 

  Het lijkt er op dat Bart De Wever de Stadslijst uit elkaar heeft gespeeld. De socialisten nemen afscheid van de CD&V en zijn zelfs bereid de nodige handtekeningen te leveren voor de voordracht van CD&V-schepenen. De weg ligt dus open voor een meerderheid N-VA/CD&V/Open VLD.

  Lees meer...

 • Stem Veilig, zowel in 't stad als in Hoboken

  ww stadhuis.jpg

  Beste Hobokenaar,

  Beste Antwerpenaar,

  Dat het Vlaams Belang naar de gemeente- en districtsraadsverkiezingen trekt met een campagne waarin veiligheid centraal staat is geen toeval. Antwerpen, maar ook Hoboken wordt de jongste tijd geteisterd door criminaliteit. De afgelopen jaren heeft Hoboken de weinig benijdenswaardige eer het derde meest criminele district van Antwerpen te zijn. Een harde aanpak van de criminaliteit is dan ook nodig. Want veiligheid is een mensenrecht.

  Lees meer...

 • De N-VA is NIET de oppositie in Hoboken

  ww sorghvliet.jpgMottig word ik ervan. De Nieuwe Gazet spendeert al enige tijd twee van zijn lokale bladzijden aan de gemeenteraadsverkiezingen. Telkens onder de titel “Dit moet beter in…”. Vandaag gaat het ondermeer over de heraanleg van de Kioskplaats in Hoboken. En zo lezen we het standpunt van de SP.a-Groenlijst als meerderheid. En welke partij komt er aan bod als oppositie? N-VA!?

  Lees meer...

 • Handtasrovenplaag: kordate aanpak helpt

  handtasdiefstal.jpgIn de commissie veiligheid van de Antwerpse gemeenteraad ondervroeg ik afgelopen maandag de burgemeester over de plaag van handtasroven in de districten Hoboken, Wilrijk en Deurne. Een terechte vraag blijkbaar, want er is de jongste twee maanden een duidelijke stijging te merken. Normaliter noteert men in Deurne gemiddeld 4 handtasroven per maand. De eerste twee maanden van dit jaar waren dat er 10. In Hoboken en Wilrijk is het nog slechter.

  Lees meer...

 • Woninginbraken in Hoboken verdubbeld

  crim.jpgHet aantal woninginbraken in Hoboken is de jongste twee maanden verdubbeld. Dat wist Hoofdcommissaris Muyters te melden op mijn vraag in de commissie veiligheid van de Gemeenteraad. In 2011 vielen er in de regio Zuid (Hoboken en Wilrijk samen) 933 woninginbraken te noteren. De stijging ten aanzien van 2010 ligt integraal in Hoboken. Daar waar er gemiddeld 20 inbraken per maand in Hoboken te betreuren vielen, waren er in januari 2012 31 woninginbraken en in februari 2012 (tot 26/2) 41.

  Lees meer...

 • Criminaliteit Hoboken vereist specifieke aanpak

  crimineel.jpgOp vraag van negen gemeenteraadsleden van het Vlaams Belang, waaronder ikzelf, heeft het stadsbestuur voor het eerst criminaliteitscijfers per district vrijgegeven. Als lijsttrekker voor het Vlaams Belang in Hoboken, word ik niet echt vrolijk als ik de evolutie van de criminaliteit in mijn district bekijk.

  Lees meer...

 • Zand in de ogen

   

  Cockerillhof.jpgWie de Gazet Van Antwerpen van afgelopen donderdag heeft gelezen, zal op blz. 37 raar hebben opgekeken. Onder de titel: “Realisaties met geld van de districten en de stad in deze legislatuur” lezen we onder de subtitel “Hoboken” 8 realisaties. Alleen,… meer dan de helft is niet gerealiseerd. Tenminste toch niet als we de definitie van ‘realisatie’ aanhouden zoals ‘Van Dale’ namelijk, “verwezenlijking”. En iets dat verwezenlijkt is, is dus afgewerkt.

   

  En wat lezen we dan bij de realisaties: ‘ontwikkeling Scanfil’. Blijkbaar zijn graafwerken om vervuilde grond weg te krijgen al een realisatie. Of bv. ‘renovatie Cockerillhof’. Ik nodig iedereen uit om daar in de Kapelstraat naar te gaan kijken. De oude directeurswoning is nog steeds dichtgetimmerd en staat voorlopig verder te verkrotten. En wat te denken van ‘Cultuurcentrum Gravenhof’. Het was trouwens het Vlaams Belang die steeds voor de realisatie van een volwaardig cultuurcentrum in Hoboken heeft geijverd. Maar ga ook daar gerust eens kijken. Er is nog maar weinig activiteit waar te nemen. ‘Masterplan Hoboken Centrum’? Ja, er is een tekst over hoe het college in Hoboken dat ziet. Maar dat is dan de enige verwezenlijking,… dat er een tekst over bestaat.

   

  En zo probeert men de kiezer het nodige zand in de ogen te strooien om hem mild te stemmen op 14 oktober 2012. Maar een Hobokenaar is niet simpel van geest, noch blind. Die ziet wel wat er wel een niet gerealiseerd is. En hopelijk trekt hij er de juiste conclusies uit. Geen mildheid, maar een stem voor ander en beter.

 • Durven Kiezen: ook in Hoboken

   

  thumb_500_lijsttrekkers%202.jpgVandaag heeft Vlaams Belang zijn lijsttrekkers voor de districtsraadsverkiezingen voorgesteld. Ik heb de eer in Hoboken de lijst te trekken. Ik ben er van doordrongen dat dit een zware verantwoordelijkheid is. Maar ik ga de verkiezingen met alle vertrouwen tegemoet.

   

  Want bij deze verkiezingen kan de rol van het Vlaams Belang niet overschat worden. Meer dan ooit zal het Vlaams Belang het verschil betekenen tussen meer van hetzelfde of échte verandering. Het Vlaams Belang zal een beslissende rol spelen tussen de verlening van inmiddels reeds meer dan 70 jaar socialisme of ander en beter. Een niet nader te noemen partij moet dus durven kiezen: verandering met het Vlaams Belang of het duivelspact met de socialisten.

   

  En ook in Hoboken moet men durven kiezen. Meer islamisering in ons district (met onder andere een islamitisch centrum in de Kapelstraat) of het terugdringen van de radicale islam. Durven kiezen voor meer kwaliteitsvolle winkels of de verdere leegloop van het winkelhart van Hoboken. Meer criminaliteit of een veilig Hoboken. U ziet het: Vlaams Belang kan en zal het verschil maken, ook in het Zuiderdistrict.

   

  Ook voor een andere reden zie ik de verkiezingen met alle vertrouwen tegemoet. Vlaams Belang Hoboken beschikt over gedreven mandatarissen, gedreven bestuursleden en de beste militanten van het Westelijk halfrond. Een ploeg om U tegen te zeggen. Ik ben dan ook zeer trots en dankbaar dat ik dit jaar hun lijsttrekker mag zijn.

   

  Het Vlaams Belang is klaar voor deze belangrijke verkiezingscampagne. Wie beweert dat het Vlaams Belang uitgeteld is, neemt zijn wensen voor werkelijkheid. Vlaams Belang geeft de strijd voor het eigen volk eerst nooit op. Wij trekken deze belangrijke campagne in met de woorden van Winston Churchill in onze gedachten:Never give in--never, never, never, never, in nothing great or small, large or petty, never give in except to convictions of honour and good sense. Never yield to force; never yield to the apparently overwhelming might of the enemy.”

 • Quo vadis SP.a-Hoboken?

  wapenschildhoboken.jpgVandaag konden we allen in de krant lezen dat de SP.a van Hoboken niet goed weet hoe ze de districtsraadsverkiezingen van 2012 moet aanpakken. Districtsvoorzitter Johan Felix is van mening dat ze moeten gaan voor een Open Lijst. Een lijst à la Janssens waarbij ze de CD&V meenemen en – liefst ook nog – de Open VLD. Dirk Wiesé, voorzitter van de SP.a afdeling Hoboken is dan weer van mening dat de SP.a in het voormalige rode bastion best alleen opkomt. Beslissing: januari 2012.

   

  Een beetje verduidelijking voor de lezer. De ‘Open Lijst’-voorstanders hebben schrik van een zware verkiezingsnederlaag. Daarom vindt Johan Felix het beter om met vereende krachten de strijd aan te gaan. Tweede reden voor de ‘Open Lijst’ is een gezond realisme. Felix heeft de afgelopen vijf jaar een college geleid waar hij niets aan had. SP.a-schepen Razzok is meer afwezig dan aanwezig geweest, andere leden hebben weinig meerwaarde getoond.

   

  Maar, er was één uitzondering. Kristof Waterschoot bleek geen dommerik. Ook geen goede schepen, maar in het land der blinden is al snel eenoog koning. Dus wil Felix zijn Schepen Waterschoot aan boord houden. Maar hoe kan de CD&V overleven in de Hobokense verkiezingsstrijd? Wel, volgens de heer Felix alleen op een gezamenlijke lijst. Kortom, Wat politiek personeel betreft is het bij de SP.a armoe troef.

   

  En wat met voorzitter Wiesé? Wel, die wil een aparte SP.a lijst. Waarom? Klassiek,… dan kan je meer mandaten onder uw eigen mensen verdelen. Divide et impera.

   

  Maar één ding is duidelijk. De schrik bij de SP.a en in het verlengde bij de CD&V en Open VLD voor de verkiezingen van 2012 zit er dik in. En wat het Vlaams Belang betreft is die angst meer dan terecht.