Vlaams Parlement

 • Younes, Wouter en de anderen

  afspraak.jpg

  Behoorlijk geamuseerd, volg ik de verontwaardiging van politici over de VRT en het programma 'De Afspraak' in het bijzonder. Geamuseerd omdat het opvoeren van een theaternummertje nu eenmaal amusant hoort te zijn.

  Eerst was er het incident over het interview met Younes, de ex-Syriëstrijder. De kritiekloze wijze waarop die knaap zijn relaas mocht houden, stuitte duidelijk - terecht trouwens - tegen de borst. De avond en zelfs de dag nadien was #deafspraak 'hot' op alle sociale media. Het moet ook bij de achterban van verschillende partijen, niet in het minst bij Vlaams Belang en N-VA, ook wat losgemaakt hebben. Het leidde immers tot vragen en dito stoere verklaringen in het Vlaams Parlement.

  Lees meer...

 • VRT als voorbeeld?

  VRT.jpg

  Ik kan het niet helpen, maar ik was echt onder de indruk van het optreden van Leo Hellemans in Terzake op Canvas. De directeur media van de openbare omroep was er gevraagd om zijn mening te komen geven over door de Vlaamse regering geplende besparingen bij de VRT.

  In alle eerlijkheid, ik heb toch ook even de wenkbrauwen moeten fronsen toen ik de cijfers hoorde. In 2015 moet de VRT tussen de 18 en 22 miljoen euro besparen. Tegen 2019 moet die jaarlijkse besparing zijn opgelopen tot een bedrag tussen 30 en 39 miljoen. Terwijl de bevoegde minister Sven Gatz heeft berekend dat de cultuursector het gemiddeld met 5% minder moet doen, loopt de besparing bij de VRT op tot 13% in 2019.

  Lees meer...

 • In the ghetto

  244765.jpgDe bekende hit van Elvis Presley ‘in the ghetto’ schoot gisteren even door mijn breintje toen ik de iets concretere plannen van de Vlaamse regering vernam in verband met sociale huisvesting. Met tijdelijke, hernieuwbare huurcontracten voor sociale woningen heb ik niet zo’n probleem. Het maakt uitzettingen wegens wangedrag, vernielingen, overlast,… makkelijker. Om nu een sociale huurder die zich misdraagt uit zijn woning te zetten, is een ware calvarietocht nodig. In dit kader wil ik de Vlaamse regering ook nog eens oproepen werk te maken van fraude. Meer bepaald wat betreft sociale huurders die verschillende eigendommen in het buitenland bezitten (weliswaar geen makkelijk verhaal). Ik kan ook leven met het feit dat het – gezien de krapte op de sociale huurmarkt – niet langer vanzelfsprekend is dat een koppel, eens bv. de drie kinderen het huis uit zijn, een appartement voor 5 personen blijven betrekken. Maar in zo’n geval moet de sociale huisvestingsmaatschappij wel een degelijk alternatief aan zo’n koppel kunnen aanbieden.

  Lees meer...

 • Wouter Jambon heeft één punt,… maar zit er voor het overige naast

  Universiteit.jpgVerrassend. Dat dacht ik toen ik de mening van KVHV-praeses, Wouter Jambon, las. Als ik de jongeman over elitevorming aan de universiteit hoor spreken, heb ik weliswaar het gevoel dat hij meer thuishoort in de Vlaamse Beweging ten tijde van Jan-Frans Willems, dan in die van de 21ste eeuw. Ik ben er de jongste jaren immers steeds meer van overtuigd geraakt dat de elite van Vlaanderen vooral jongeren zijn die BSO of TSO hebben genoten. Om o.a. die reden ben ik ook tegenstander van het Masterplan voor de hervorming van het Secundair Onderwijs. Een opwaardering van het BSO en TSO-onderwijs is nodig. Niet de afschaffing van de zogenaamde schotten. Vooral de ouders van onze kinderen moeten duidelijk gemaakt worden, dat het voor een mooie toekomst niet enkel in het ASO en aan de universiteit te doen is.

  Lees meer...

 • Krijgsbaan: wat is het nu eigenlijk?

  ww sorghvliet.jpgWe weten allemaal dat de Krijgsbaan in Hoboken, tussen de Broydenborglaan en de Sint-Bernardsesteenweg er al jaren abominabel bijligt. En dat is een botte schande. Niet alleen voor de Hobokenaar zelf, maar ook voor iedereen die Hoboken bezoekt. Dit stuk is immers een toegangspoort voor het Zuidersdistrict.

  Lees meer...

 • Weg met het EU-juk

  zaal.JPG

  Gisteren stelde Vlaams Belang zijn verkiezingscampagne voor onder de welluidende slogan: ‘Uw stok achter de deur’. Bij die voorstelling stelde voorzitter Annemans: “De verkiezingen van 25 mei gaan over de vraag of de Vlamingen over hun eigen centen, grenzen en toekomst zullen kunnen beslissen dan wel of deze zal worden bepaald in de ivoren torens van de EU en de door Franstaligen overvleugelde cenakels van de Wetstraat.”

  Dat hij overschot van gelijk heeft, bleek amper enkele uren later. In de commissie Media van het Vlaams Parlement voerden verschillende parlementsleden, waaronder ikzelf, een debat met de minister over de gevolgen van een mogelijke overname door Telenet van aandelen van De Vijver (de eigenaar van de zenders Vier en Vijf).

  Lees meer...

 • Reisagentschap Kris Peeters

  vliegtuig.gif“Embedded Journalism” is een begrip dat we vooral leerden kennen tijdens de conflicten die het leger van de Verenigde Staten her en der in de wereld heeft uitgevochten.  Zo nam het Amerkaans leger nauwkeurig geselecteerde journalisten mee naar de strijdgebieden die voor journalisten ontoegankelijk waren. Dit had voor de kwaliteit van het journalistieke werk twee grote gevolgen. Het leger liet enkel de zaken zien die ze wilden laten zien en de betrokken journalisten waren ook niet geneigd zeer kritisch te schrijven over wat ze zagen om maar zeker hun geprivilegieerde status bij het leger niet te verliezen.

  Lees meer...

 • Actieplan Homofobie: gemiste kans

  Homohaat.jpgRecent werd het actieplan tegen homofobie voorgesteld. Bij het “gelijke-kansen-beleid ten aanzien van homoseksuelen en transgenders” heb ik altijd een dubbel gevoel gehad. De bedoeling van de voorstanders is dat homoseksuelen gelijke kansen krijgen. Gelijke kansen zoals iedereen. In die nobele opvatting heb ik het altijd raar geworden dat die voorstanders de homoseksuelen zelf als het ware uit de samenleving lichten, extra aandacht vestigen op hun geaardheid en zelfs aparte evenementen gaan organiseren, zoals de World Outgames die dit jaar in Antwerpen worden georganiseerd. Ik vraag me dan dikwijls af of ze hiermee niet het omgekeerde bereiken van wat hun doelstelling is. Namelijk in plaats van volwaardig lid te zijn van onze verlichte samenleving zoals iedereen, organiseren ze zelf een soort segregatie. Ik heb het eigenlijk nooit goed begrepen. Maar wie ben ik tenslotte?

  Lees meer...

 • Politici horen niet thuis in spelprogramma's

  clownsneus.jpgVandaag kreeg ik een e-mailbericht van SBS met de voorstelling van het nieuwe seizoen van 'De slimste mens ter wereld.' Opnieuw maken verschillende politici hun opwachting in het programma. Maar die politici maken zich vaak meer belachelijk dan wat goed voor hen is. Daarmee leggen ze een smet op andere politici die hun job wel serieus nemen. Vandaar dat ik onderstaand antwoord bezorgde aan zowel SBS als aan de andere Vlaamse omroepen.

  Lees meer...

 • Minister mag cultuurbeleid niet in handen geven van linkse bobo’s

  Joke_Schauvliege.jpgGisteren was er in het Vlaams Parlement een debatje over de ‘verfondsing’ van bepaalde cultuursubsidies. Nu wordt dat deels geregeld door het Kunstendecreet waarbij adviescommissies een advies uitbrengen over de te subsidiëren instellingen en waarbij de minister op basis van de adviezen zelf een beslissing neemt. Dit is ongeveer het systeem in een notendop, want het is nog iets gecompliceerder.

  Lees meer...

 • Eén zwaluw maakt de lente niet

  VRTactie.jpgIemand “Reyerslaat” van maandag gezien? Het was ronduit belachelijk hoe Ecolo-covoorzitter Olivier Deleuze weigerde om samen aan tafel te zitten met gewezen VRT-journalist Reddy De Mey omdat mijn goede vriend Reddy lid is van het Vlaams Belang. Kortom, nog eens een old school-voorbeeld van het Cordon Sanitaire. Wel nieuw was de reactie van presentator Lieven Van Gils. Normaal zorgen reacties als die van Deleuze voor de nodige druk om Vlaams Belangers dan maar uit het programma te weren.

  Lees meer...

 • Schooigedrag VRT is onkies

  vrt.jpgGisteren stelde ik in de commissie Media de vraag in hoeverre het wel gepast is dat de openbare omroep, naast haar jaarlijkse dotatie, ook bij andere departementen van de Vlaamse overheid gaat schooien voor centen. De jaarlijkse dotatie van de VRT bedraagt bijna 300 miljoen euro. En de basisopdracht van de VRT is informatie en duiding, educatie en cultuur te brengen voor de kijker en luisteraar.

  Lees meer...

 • Bart De Wever en het ‘zeventigpuntenplan’

  1mei.jpgMinister Freya Van den Bossche heeft een interessante discussie geopend op Twitter in discussie met N-VA-Kamerlid Peter De Decker. Volgens De Decker stromen er maar weinig Vlaams Belangers naar de N-VA, volgens Van den Bossche is elke oud-VB’er in de N-VA er een te veel. Volgens haar zijn de “witte konijnen van de N-VA eerder zwart”.

  Lees meer...

 • Geen Cordon Sanitaire in de Nederlandse Taalunie

  eerstekamer.jpgSoms ben ik al eens aangenaam verrast. De stijl die in het Vlaams Parlement heerst, is niet altijd de stijl in andere landen. Zo zetel ik bijvoorbeeld in de Interparlementaire vergadering van de Nederlandse Taalunie. Dat is een vergadering samengesteld uit een delegatie van het Vlaams Parlement en een delegatie van de Eerste en Tweede Kamer van het Nederlands Parlement (Staten-Generaal). Deze vergadering handelt in de eerste plaats over het behoud en ondersteuning van de Nederlandse taal.

   

  Gisteren lag in die vergadering een “voorstel van aanbeveling” voor over de ondersteuning van een taal die steeds meer onder druk komt te staan, nl. het Afrikaans. (Voor de mensen die het Afrikaans niet kennen, dat is het Nederlands dat men in Suid-Afrika spreekt.) Het voorstel was van de hand van PVV’er (partij van Geert Wilders) Martin Bosma. Het voorstel werd ook ondertekend door alle Vlaamse fracties die in de IPC Nederlandse Taalunie vertegenwoordigd zijn,… behalve het Vlaams Belang. Ik stelde dan ook op de vergadering dat het voorstel meer gewicht zou hebben (niet letterlijk bedoeld ;-)) als het door alle Vlaamse fracties zou ondertekend worden.

   

  Wat ook gebeurde. Ik kreeg de eer om het voorstel mee te ondertekenen. En het voorstel werd ook nog eens unaniem goedgekeurd. Wat een verschil met Vlaanderen waar elk voorstel van het Vlaams Belang wordt weggestemd, waar het Vlaams Belang nooit de kans krijgt om een voorstel mee in te dienen. Fijn is ook dat op die manier duidelijk wordt dat de PVV en het Vlaams Belang goed kunnen samenwerken. Kortom, de IPC van de Nederlandse Taalunie is een voorbeeld van hoe het kan én hoe het moet. Laat dit voorbeeld een precedent zijn voor Vlaanderen. Weg met het Cordon Sanitaire.

   

  Hieronder kan u het voorstel en de ondertekenaars bekijken.

   

   

  Den Haag, 6 februari 2012

   

   

  Zuid-Afrika heeft sinds 2010 een "intentieverklaring tot nadere samenwerking " met de Nederlandse Taalunie, op grond van de nauwe overeenkomst tussen het Afrikaans en het Nederlands.

   

  De Zuid-Afrikaanse regeringscommissie Gerwel heeft in 2001 uitgesproken dat. Ter handhaving van het Afrikaans in Zuid-Afrika, er in ieder geval twee Afrikaanstalige universiteiten dienen te zijn.

   

  Daarom doet de Interparlementaire Commissie het verzoek aan het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie binnen haar mogelijkheden de Afrikaanse taal actief te ondersteunen.

   

  (Nederland:)

   

  Bosma       - PVV

  Beertema   - PVV

  Biskop       - CDA

  Van der Ham  - D66

  Smeets       - PvdA

   

  (Vlaanderen:)

   

  Kennes       - CD&V

  Verstreken       -CD&V

  Decoene  - sp.a

  Vandaele         - N-VA

  Zamouri       - Open VLD

  Wienen      - Vlaams Belang

 • VRT moet in Brussel blijven

  vrt.jpgDat de VRT een probleem heeft met haar huidige huisvesting is reeds lang geweten. Om die reden werden er ook verschillende pistes bestudeerd om aan de huisvestingsproblematiek iets te doen. Drie pistes werden onderzocht: renovatie van het bestaande gebouw, nieuwbouw ter plaatse en een mogelijke verhuis, waarbij ook de pistes van een verhuis buiten Brussel werden bekeken.

   

  Het begint er stilaan op te lijken dat men opteert voor een verhuis buiten Brussel. Zo liet de Mechelse burgemeester Bart Somers op de nieuwjaarsreceptie van zijn stad duidelijk weten dat de VRT in Mechelen meer dan welkom is. Ook vanuit Vilvoorde werd intussen duidelijk gemaakt dat ook zij staan te springen om de VRT te huisvesten.

   

  Dat de renovatie van het huidige gebouw een veel te hoog prijskaartje heeft, raakt intussen ook steeds meer duidelijk. Maar er blijven dan nog steeds andere opties om de VRT in Brussel te houden. Nieuwbouw op de huidige site of een mogelijke verhuis naar sites binnen de Brusselse grenzen.

   

  In het Vlaams regeerakkoord benadrukt de Vlaamse regering het belang van Brussel als haar hoofdstad. De tekst van het regeerakkoord begint met de zin: “Vlaanderen laat Brussel niet los”. Of verder: “Daarom wil de Vlaamse regering haar band met Brussel, haar hoofdstad, verder versterken.” De Vlaamse regering gaat er in haar regeerakkoord prat op Brussel en de Brusselaars als een volwaardig onderdeel van de Vlaamse Gemeenschap te beschouwen.

   

  De verhuis uit Brussel van de openbare omroep van diezelfde Vlaamse Gemeenschap staat dan ook haaks op het Brusselbeleid van de Vlaamse regering zoals destijds neergeschreven in het regeerakkoord. Brussel is de Vlaamse hoofdstad en de aanwezigheid van de openbare omroep daar heeft meer dan een symbolische waarde. Het toestaan van de verhuis van de VRT uit Brussel zou niet alleen een fout signaal van de Vlaamse regering zijn, maar ook een foute keuze.

 • Geweld op school: Vlaamse regering geen mening

  thumb_450_rechtveiligonderwijs2.jpgOpvallend, maar het lijkt er op dat de Vlaamse regering in het algemeen en de minister van Onderwijs, Pascal Smet in het bijzonder geen mening heeft over het toenemend geweld op leerkrachten. Bij het begin van het schooljaar konden we het bericht lezen dat meer dan 30.000 leerkrachten bij Ethias een bijkomende verzekering hadden afgesloten tegen geweld op hun persoon.

   

  Ik achtte het dan ook nuttig om minister Smet hierover enkele vragen te stellen. Vragen zoals waar geweldplegingen tegen leerkrachten zich vooral voordoen, zowel geografisch als qua net als qua onderwijstype, en vooral wat er aan moest gebeuren.

   

  In zijn antwoord kwam Smet niet verder dan te stellen dat de bijkomende verzekering tegen gewelddaden overbodig is. De leerkrachten zijn volgens hem voor zulke zaken gedekt door de verzekering die de scholen dienen af te sluiten in het kader van CAO IX. Over hoeveel gewelddaden tegen leerkrachten, waar het geweld het meest voorkomt en wat er aan dient gedaan worden, stelt Smet dat hij geen cijfers terzake heeft of geeft hij geen antwoord.

   

  Pijnlijk, maar de Vlaamse regering is niet geïnteresseerd in het feit dat er een toename is van geweldplegingen op leerkrachten. De Vlaamse regering laat terzake de leerkrachten aan hun lot over.

 • Help me, Bart De Wever

  Bart De Bever.jpgWie had het ooit kunnen denken? Bart De Wever kan een bijdrage leveren aan mijn mentale gezondheid. Met veel plezier heb ik zijn column “zorg voor onderwijs: van alle tijden” in De Standaard van vandaag gelezen. En ik ben het in grote lijnen met de inhoud eens. Het komt er in zijn column eigenlijk op neer dat onderwijs, dat opvoeding onmogelijk is zonder het aanwenden van gezag. Daarmee gaat hij regelrecht in tegen minister Smet die enkel geïnteresseerd blijkt in het aanpassen van het onderwijs aan de kinderen. En om een en ander kracht bij te zetten citeert hij Bint, uit de gelijknamige roman van Borderwijk. (Dank voor de lectuurtip, Bart.) Daarin zegt schooldirecteur Bint: “Ik eis van de leraar dat hij zich niet inleeft in het kind, dat hij niet daalt. Ik eis van het kind dat het zich inleeft in de leraar, dat het klimt.” Nu, Bart gaat niet zo ver om dat volledig te onderschrijven (ik ook niet trouwens). Hij stelt wel dat de waarheid waarschijnlijk in het midden ligt, maar dat de bijsturing eerder in de richting van Bint moet dan in de richting van Smet. Inderdaad.

   

  Hoe kan Bart nu een bijdrage leveren in mijn mentale gezondheid? Wel, door dergelijke zaken ook eens een keer in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement te komen vertellen. Want zulke zaken hoor je daar niet. Ook niet uit de monden van de vertegenwoordigers van de N-VA. De onderwijscommissie, en ik kan wat vergelijken, moet zowat het meest politiek-correcte clubje van het hele parlement zijn, waar Orwelliaanse newspeak standaardtaal is. Buiten de politiek-correcte lijntjes kleuren wordt er op gekreun en gezucht onthaald waarbij een volgende spreker onmiddellijk laat weten dat ze niet eens WIL reageren op de “buiten-de-lijntjes-kleurder”. Schitterende debatten zijn het daar.

   

  Hoewel, Bart hoeft het niet eens zelf te komen doen. Ik weet en respecteer dat hij een drukbezet man is. Maar dat hij dan op zijn minst zijn N-VAers in die commissie diets maakt dergelijke meningen wel degelijk te uiten in plaats van mee te lopen in de wedstrijd voor de titel van “meest politiek-correcte commissielid”. Waarvoor mijn dank.

 • Ze werken voor jou

  Vlaams Parlement.jpgOp 26 september a.s. komt er een nieuwe website online, nl. www.zewerkenvoorjou.be. Op de site gaan drie ex-onderzoekers van de UA nagaan welke parlementsleden hun job naar behoren vervullen en welke er met de pet naar gooien. Toen ik het pas las, was ik laaiend enthousiast. Iedereen die me kent of die me wat volgt, weet dat ik van dat soort onderzoeken helemaal geen schrik moet hebben. Van mij mocht dit al twee jaar geleden ingevoerd worden. Ik hou wel van wat gezonde competitie.

   

  Na een nachtje slapen en een reflectiemoment, ben ik nog steeds pro – iets is beter dan niets – maar ben ik toch minder enthousiast. En dit om twee zaken: hoe is dit meetapparaat samengesteld en wat zullen de reacties van de parlementsleden zijn?

   

  Laten we met het eerste beginnen. Dat ligt me als socioloog na aan het hart. Ik vraag me af of er genoeg wegingsfactoren zijn opgenomen. Ik geef een voorbeeld. De onderzoekers gaan ook de aanwezigheden in commissie opvolgen. Maar geen enkel parlementslid is hetzelfde. Zo zijn er parlementsleden die vast lid zijn van één commissie. Die kunnen met de vingers in de neus hun 100% aanwezigheid halen. Maar wat doe je met leden die door omstandigheden of door de grootte van hun fractie genoodzaakt zijn vast lid te zijn van vier commissies. Voor de laatste categorie is het quasi onmogelijk om 100% aanwezigheid te halen. Zo worden eigenlijk de hardere werkers gestraft. Houdt het onderzoek daar rekening mee?

   

  Ze gaan ook het aantal gestelde vragen monitoren. Heel goed, maar geen enkele vraag is dezelfde. Er zijn vragen waar je echt het beleid mee doet bijsturen, er zijn vragen die zelfs mijn 10-jarige zoon zou kunnen stellen. (Niet dat het gene slimme is, dat is hij zeker wel, maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel.) Wordt ook dat in rekening gebracht in het onderzoek? En zo kan ik nog wel wat voorbeelden aanhalen die moeilijk zijn om in een dergelijk onderzoek op te nemen. Het perfecte onderzoek bestaat immers niet.

   

  Maar het laatste voorbeeld laat me naadloos aansluiten bij mijn tweede opmerking: wat gaat het effect zijn in het parlement zelf? Ik kan me er iets bij voorstellen. Sinds elke legislatuur een paar kranten het “rapport van de parlementsleden” brengen, is er een ware “streepkescultuur” ontstaan. Elke vraag, elk initiatief, hoe weinigzeggend, hoe inhoudsloos ook, zal het aantal opkrikken. Nu al is het quasi een sport geworden om een schriftelijke vraag zo op te stellen dat je ze aan alle ministers kan indienen. Resultaat: met één klein initiatief 9 “streepkes”. Ik denk dat de lancering van deze website zeker zal leiden tot meer werk voor de medewerkers. Die zullen uit elke krant een X-aantal vragen of initiatieven moeten distilleren. Interessant of niet, voldragen of niet, … “streepkes” halen wordt de boodschap. En als dat gebeurt, schiet dit mooie initiatief zijn doel volledig voorbij. Meer nog, dan haalt dit onderzoek het niveau van het parlement naar omlaag.

   

  Maar soit, zoals ik al zei, ik blijf het initiatief eerder genegen al zal het model al snel op wat tekortkomingen stoten en negatieve gevolgen genereren. Maar iets is beter dan niets om de kiezer eindelijk eens te informeren over wat we daar nu allemaal uitsteken.

 • Hobokens en Vlaams industrieel erfgoed: de Charlesville

  Charlesville.jpgBlijkbaar is het voor de stad Antwerpen (financieel) onmogelijk om de laatste nog bestaande Congoboot Charlesville naar Antwerpen te krijgen. Volgens onze goede vriend Ludo Van Campenhout past het schip ook niet in het project rond de Red Star Line. Nochtans is er een actiegroep die zich reeds twintig jaar inspant om dit schip naar Antwerpen te halen. En terecht.

   

  De Charlesville is immers een belangrijk deel van ons industrieel erfgoed. Het schip, meer dan 150 meter lang, werd in Vlaanderen op de - inmiddels ook ter ziele gegane - scheepswerf in Hoboken gebouwd. De Charelsville was tientallen jaren een belangrijk schip in de verbinding tussen Matadi en Antwerpen. Op die manier speelde het schip uiteraard ook een rol in onze welvaart. Intussen is het schip gedegradeerd tot jeugdherberg in de Duitse havenstad Rostock.

   

  cockerill Yards.jpgMisschien stellen sommige de vraag: “Wat bezielt Wienen nu om voor het behoud van iets te ijveren dat symbool staat voor het oude Belgique à papa en symbool staat voor de onderdrukking van de plaatselijke Congolese bevolking?” Wel,  ik zie het anders. Ten eerste ben ik geen beeldenstormer. België verdwijnt voor mij liever vandaag dan morgen. Maar betekent dit dat we daarom 180 jaar geschiedenis – met al zijn facetten in architectuur, kunst, erfgoed,… - moeten doen verdwijnen? Maar er is voor mij een belangrijkere reden. Het schip is gebouwd in Hoboken en is een voorbeeld van onze rijke scheepsbouw in Vlaanderen. Het is een product van Vlaamse handen. Dus voor mij het bewaren waard.

   

  Het schip zou in Vlaanderen een pronkstuk kunnen zijn van ons rijk industrieel erfgoed. Voor mij persoonlijk hoeft het schip niet in Antwerpen-centrum te liggen. Het zou evenzeer een plaats kunnen krijgen in Hoboken. Aangemeerd in de buurt waar de scheepswerf was waar het schip het levenslicht zag. Op die manier zou men evenzeer in het project kunnen verwerken dat er in Hoboken een zeer belangrijke scheepswerf was. Vandaar dat ik vandaag een schriftelijke vraag aan de Vlaamse regering heb gesteld om op zijn minst te onderzoeken of een dergelijk project mogelijk is.

 • VRT: SP.a is baas in de Vlaamse regering

  Lieten-De Preter.jpgGirlpower. Zoveel is duidelijk als we naar de nieuwe beheersovereenkomst van de VRT kijken. Sandra De Preter (CEO VRT) en Vlaams minister Ingrid Lieten hebben alles binnengehaald wat ze maar wilden. Waar waren de CD&V- en N-VA-ministers toen deze beheersovereenkomst op de Vlaamse regering werd besproken? Even gaan plassen?

   

  Zo lijkt het wel. Alle desiderata zijn gehaald. Na de zware besparingsronde wilde de VRT meer geld. En ondanks de besparingen en de extra belastingen die elke Vlaming voelt, wordt de basisdotatie verhoogd met 18 miljoen euro. Daarbovenop mogen ze nog eens 6,5 miljoen extra sponsoring uit de markt halen. Kwestie van de commerciële omroepen (die reclame als enige bron van inkomsten hebben) extra pijn te doen. Door dit toe te staan bewijst Lieten dat ze geen minister van Media is, maar louter en alleen minister van de VRT. En waar zit de CD&V? Vergis ik me nu, maar ik heb de mediaspecialist van die partij horen verklaren dat de dotatie in de buurt van de huidige dotatie moest liggen. Dit is behoorlijk hoger. De VRT kan nu jaarlijks op meer dan 21 miljoen extra middelen rekenen. De ‘tering naar de nering zetten’ bij de VRT was dus maar van zeer korte duur.

   

  De VRT mag ook een derde net starten om Canvas en Ketnet te ontdubbelen. Hallo, CD&V en N-VA? Schreven jullie niet in een resolutie dat dit enkel kon na een onderzoek naar de haalbaarheid, wenselijkheid en betaalbaarheid van zo’n derde net? Waar zijn de objectieve bewijzen dat het haalbaal en betaalbaar is? Flink laten rollen door de SP.a, zeg ik dan. En zo’n derde net is trouwens overbodige luxe. Kijk maar eens naar de +zenders van de VRT. Daar zie je het overgrote deel van de tijd de tekst “Geen uitzending”. Wat gaan ze dan op het derde net brengen? De VRT zegt het zelf… herhalingen van de laatavonduitzendingen van Canvas. Is daarvoor een derde net nodig? Neen, het enige doel is de commerciële zenders de duivel aandoen en hun marktaandeel veiligstellen. Concurrentie aan andere omroepen aandoen, is m.i. niet de taak van een openbare omroep.

   

  Ook de streefcijfers voor voor allochtonen zowel op als achter het VRT-beeldscherm vallen slecht bij mijn fractie. Dergelijke cijfers leiden altijd tot discriminatie. Of men het nu positieve discriminatie noemt of iets anders. Discriminatie blijft discriminatie en de Vlaming is de dupe van dit ostracisme.

   

  Daar waar het Vlaams Belang altijd gepleit heeft voor het focussen op de kerntaken, gaat nu de Vlaamse regering diezelfde kerntaken van de VRT uitbreiden. Zo mag de VRT onder het credo ‘vrijheid-blijheid’ zich vol smijten op het internet. De geschreven media zullen het graag horen.

   

  Kortom, voor het Vlaams Belang is dit de beheersovereenkomst van de schande. Er wordt in niets rekening gehouden met de standpunten van het Vlaams Parlement (waarom al dat werk dat we gestoken hebben in hoorzittingen, resoluties…?), de markt wordt zwaar verstoord (zo jaag je de Vlaamse omroepen in buitenlandse handen), de belastingbetaler mag opdraaien voor een duurdere VRT,… Dit is duidelijk niet de beheersovereenkomst van de Vlaamse meerderheid. Dit is de beheersovereenkomst van de SP.a. Wie nog twijfelde wie er op het Martelarenplein en op de Reyerslaan baas is, weet het nu wel.

 • Vlaams republikeins front

  11 juli 2011.jpgBart De Wever heeft terecht de nota Di Rupo afgeschoten. Een meer dan logische beslissing. De nota zorgt er voor dat de Vlaming nog meer moet betalen aan het Zuiden van het land dan nu al het geval is. In ruil wordt de tweetaligheid in Brussel afgeschaft en maakt Di Rupo van Brussel een volledig Franstalige stad. Als klap op de vuurpijl krijgen de inwoners van de zes faciliteitengemeenten inschrijvingsrecht in Brussel. Met andere woorden de uitbreiding van Brussel zou de facto een feit worden.

   

  Maar zoals ik al zei. Bart De Wever blijft met koudwatervrees zitten. Nog steeds is hij bereid deel te nemen aan een Belgische regering. Nochtans heeft het afgelopen jaar (en ook de voorgaande jaren) voldoende aangetoond dat er geen federale regering meer mogelijk is. Bart moet zijn koudwatervrees overwinnen en kiezen voor de enige juiste oplossing, de ordelijke opdeling van België. Hij moet kiezen voor wat er in het N-VA-programma staat, nl. de onafhankelijke Vlaamse republiek.

   

  En is er geen mooiere dag om die keuze te maken dan 11 juli? Want het is duidelijk dat België geen toekomst meer heeft. België is een stuk van ons verleden. Waarom nemen we in het Vlaams Parlement niet zelf het heft in handen. Om de woorden van Gaston Geens te parafraseren: “Wat we zelf doen, doen we beter.” Het Vlaams Parlement moet de Vlaamse toekomst in eigen handen nemen en een soevereiniteitsverklaring opstellen. Dan is de splitsing een feit en kunnen de Franstaligen niets anders meer dan te onderhandelen over de effectieve boedelscheiding. Laten we hopen dat Bart De Wever (en ook de N-VA) na een eerste logische beslissing ook dat enige logische besluit maakt. Vlaanderen onafhankelijk. Op naar een Vlaams Republikeins Front.

 • VB heeft nut en Vlaamse meerderheid hangt met haken en ogen aan elkaar

  Vlaams-Parlement-Plenaire-vergadering.jpgHet was me wat, die woensdagnacht in het Vlaams Parlement. Ik schrijf dit stuk nadat ik inmiddels ook de meeste commentaren op de gebeurtenissen heb gelezen. Waarover gaat het? CD&V (en deel) en SP.a keurden een nieuw kiesdecreet goed waarmee het aantal provincieraadsleden wordt gereduceerd en waaruit het invoeren van een kiesdrempel op verzoek van het Vlaams Belang is verdwenen. Het Vlaams Belang leverde in ruil de nodige tweederde meerderheid.

   

  De commentaren achteraf waren opvallend. Het Cordon Sanitaire was geschonden, de N-VA speelde onder één hoedje met de fascisten, het was een slecht decreet op voorhand,…

   

  Wat ik quasi nergens lees of hoor, is het volgende. Het Vlaams Belang heeft wel degelijk nut en is een volwassen partij. Want, de VLD wilde de tweederde niet leveren. Wij wel, op voorwaarde dat de kiesdrempel uit het decreet ging. Daar werd voor gezorgd, dus hield ook het Vlaams Belang woord. Dat nieuwe partijen niet met een kiesdrempel worden geconfronteerd is dus een verwezenlijking van het Vlaams Belang (NUT). En we zijn een partij die zijn woord houdt. Een gemaakte afspraak is een gemaakte afspraak (VOLWASSEN)

   

  Twee, er is een enorme verdeeldheid in de Vlaamse regering en er is een diepe verdeeldheid binnen de CD&V. Het was woensdagnacht duidelijk dat de N-VA het stilaan gehad heeft met de oekazes van de SP.a. De kiesdrempel was enkel een verzoek van de SP.a. Toen die drempel dankzij het Vlaams Belang eruit ging, werd er geopperd dat de meerderheid tegen het eigen decreet van minister Bourgeois moest stemmen. Dat was er voor Bart De Wever teveel aan. Ik heb hem nog nooit zo zien hameren op het feit dat er gestemd moest worden. Wat ook de gevolgen voor de meerderheid zouden zijn... Als men moe is, is men blijkbaar eerlijker. De N-VA is de SP.a in de Vlaamse regering kotsbeu en zou ze liever inruilen voor een ander.

   

  Blijft er nog de verdeeldheid in de CD&V. Daar weten ze het niet zo goed. De meesten hebben de traditie om te blijven regeren ook al hangt de regeringsploeg met haken en ogen aan elkaar. ‘Zich kapot regeren’ is die club niet vreemd. Voor anderen was het verzoek om tegen het eigen decreet te stemmen ook een brug te ver. Sommigen wilden de kiesdrempel, anderen niet. Bij koorddansen is evenwicht cruciaal. Een verkeerde beweging en ge tottert naar beneden. Dat was het geval bij de CD&V die nacht.

   

  Hoe moet het nu verder? Spijtig genoeg zit er veel waarheid in het spreekwoord: “De soep wordt niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend.” Intussen is iedereen uitgerust en afgekoeld en zal deze regering nog wel wat voortdoen. Een heel slechte zaak voor Vlaanderen. Deze ploeg heeft nood aan verse zuurstof. Maar het is tijdelijk. Op dus naar het volgende incident.

 • Royalisten bij de N-VA?

  UPDATE: Bekijk ook http://www.youtube.com/watch?v=OrwvmSZkwps 

   

   

  albert II.jpgEen oud decreet van 1977 bepaalt dat straatnamen, namen van pleinen en lanen door een gemeente enkel kunnen gegeven worden aan natuurlijke personen wanneer ze overleden zijn. Eén paragraaf verder maakt het decreet daar een uitzondering op. Leden van de Koninklijke familie kunnen ook bij leven een straat naar zich genoemd krijgen.

   

  Mijns inziens is dat een discriminatie tussen de gewone mensen en mensen die door het lot deel uit maken van de familie Van België. En vermits ik tegen discriminatie ben, vond ik het nuttig een Voorstel van Decreet in te dienen om deze grove discriminatie uit de wereld te helpen.

   

  Groot was mijn verbazing dat dit voorstel in de commissie Binnenlands Bestuur met enthousiasme werd weggestemd door de heren Willy Segers en Lieven Dehantschutter. Beiden zijn lid van de partij N-VA waarvan ik dacht dat ze op republikeinse leest geschoeid was. Zitten er dan royalisten in de N-VA? Of is deze partij het intussen gewoon geworden van slaafs de meerderheid te volgen in plaats van haar Vlaams-nationale overtuiging te volgen? Erg eigenlijk als je weet dat zelfs Groen en Open VLD niet tegen het voorstel hebben gestemd.

 • Pensioenfonds VRT is een ramp

  vrt.jpgOver wanbeleid van de Vlaamse regering gesproken. Toen de VRT destijds werd omgevormd tot een nv van publiek recht, was het ook de bedoeling dat de statutaire medewerkers uitdoven en het personeelsbestand op termijn zou bestaan uit contractuelen. Dat is ook de reden dat de VRT twee pensioenfondsen heeft. Eén voor de contractuelen en één voor de statutairen.

  Met het pensioenfonds contractuelen is er geen probleem. Maar dat van de statutairen is een ramp. En het is de Vlaamse regering die voor dat laatste fonds ook verantwoordelijk is. Door slecht bestuur, ondermeer door slechte beleggingen, zou de dekkingsgraad van het fonds statutairen slechts tussen de 31% en 42% bedragen. Op korte termijn is er geen probleem met de uitbetaling van de pensioenen, maar dat kan dus snel veranderen als er niets wordt gedaan. Het te financieren bedrag om tot een dekking van 100% te komen bedraagt om en bij de 500 miljoen euro. Voor wie nog graag in Belgische frank rekent, is dat meer dan 20 miljard.

  Helemaal te gek is het dan dat de bevoegde minister op mijn interpellatie terzake niet eens kan of wil antwoorden. Kortom, ze staat er bij en kijkt er naar. Ik ga mijn goede collega Carl Decaluwé van de CD&V nog moeten geloven. Lieten is de slechtste minister op media ooit en het ontbreekt haar totaal aan visie. Verantwoordelijkheid opnemen? Niks daarvan.

  Ik heb dan maar een motie ingediend om de regering aan te zetten onmiddellijk een structurele oplossing uit te werken en middelen te voorzien in de komende begrotingen. Alleen moet ik ze nu nog gestemd krijgen… Hallo Carl, hallo Bart en Bart, hallo Jürgen, hallo Wilfried? Zijn jullie ook bekommerd om het pensioen van de VRT-medewerkers?

 • Quid VRT?

   

  SBS.jpgDe kogel is door de kerk. De Vijver (het moederbedrijf van het productiehuis Woestijnvis) heeft met de hulp van Sanoma de Vlaamse SBS-zenders VT4 en VijfTV overgenomen. Er zijn heel wat positieve aspecten aan die overname. Ten eerste komen de twee televisiezenders in Vlaamse handen. En dan nog in handen van een bedrijf dat ervaring heeft met het maken van kwaliteitsvolle Vlaamse programma’s.

   

  Ik denk dus dat de Vlaamse televisiekijker geen schrik moet hebben dat er veel buitenlandse pulp op de zenders zal worden gebracht, wat het risico bij een overname door een buitenlandse groep was. En bij VT4 en VijfTV hadden ze intussen ook al door dat ze met een Vlaamse programmatie veel beter scoorden. De Vlaamse televisiekijker kan er enkel gelukkig om zijn.

   

  Ook voor de productiehuizen kan het een voordeel zijn. De concurrentie tussen de omroepen zal immers verhogen want met de overname is quasi zeker afgelopen met het ‘kleine broertje’ VT4 en VijfTV, waar men in televisieland al eens smalend over deed. De dynamiek die er zal ontstaan zal de bestellingen bij de productiehuizen hopelijk de hoogte injagen. En het komt ook de concurrentie tussen de grote mediagroepen ten goede. Immers, na in het verleden de trein gemist te hebben, is nu ook Corelio in de televisiewereld actief.

   

  Blijft de vraag: Quid VRT? CEO Sandra De Preter was een van de eersten om Wouter Vandenhaute te feliciteren met de acquisitie, maar ik vermoed dat ze aan de Reyerslaan niet echt een vreugdedansje hebben gemaakt. De VRT-hofleverancier wordt nu een geduchte concurrent voor de openbare omroep. Het zal bij de VRT zeker knagen dat Vandenhaute en co goed hun boterham bij de VRT hebben verdiend en zo zijn geworden tot wat ze nu zijn. Dit is voor alle duidelijkheid geen verwijt aan Woestijvis die door hun creatief en kwaliteitsvol werk hebben afgeleverd, maar je kan je wel vragen stellen bij de mensen die indertijd voor de VRT het exclusiviteitscontract hebben onderhandeld en bereid waren diep in de belastingsbuidel te tasten.

   

  Intussen heeft de VRT aangekondigd verschillende scenario’s klaar te hebben om met deze nieuwe situatie om te gaan. En daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Is het immers de bedoeling van de VRT om de concurrentie vol aan te gaan? Voor mij kan dat nooit de bedoeling zijn. Dat past ook niet in de openbare opdracht van de VRT. Ik dacht dat er in de mediacommissie een breed draagvlak was voor een VRT die zich onderscheidt van de andere zenders en dus meerwaarde heeft in plaats van een loutere concurrent te zijn.

   

  Ook de reactie van minister Lieten op de overname stemt met terzake niet gerust. Ze stelde dat de VRT creatief moet inspelen op het gewijzigde medialandschap. Maar wat betekent dat? Lieten stelde ook – toen men opwierp dat de VRT niet over print beschikt in tegenstelling tot De Vijver – dat de VRT vol diende in te zetten op haar digitale platformen. Wat bedoelt ze daar concreet mee? Moet de VRT de concurrentie met kranten- en weekbladensites aangaan? En zo ook die businessmodellen in de vernieling rijden? De uitgevers zullen lachen. Voor mij kan ook dat geenszins de bedoeling van een openbare omroep zijn.

   

  Kortom, is het de bedoeling van Lieten om de krijtlijnen waarbinnen de VRT dient te opereren te verleggen en het speelveld uit te breiden. Ik ben daar geen voorstander van. De VRT moet zich focussen op zijn kerntaken en het onderscheid met de anderen maken.

 • Te veel eieren onder de VRT

  Londen HOC.jpgHet is misschien een rare titel op slechts enkele weken voor Pasen. Maar afgelopen week heeft aangetoond dat werkbezoeken wel degelijk nuttig zijn om wat nieuwe inzichten op te doen. Afgelopen donderdag en vrijdag was de commissie Media van het Vlaams Parlement te gast bij respectievelijk de BBC en bij de voorzitter van de Mediacommissie van het Britse Lagerhuis, Mr. Whittingdale.

   

  Na wat we daar te horen hebben gekregen, kan je niet anders dan vaststellen dat we in Vlaanderen te veel eieren leggen onder onze openbare omroep, VRT. Als je hier in de parlementaire commissie een kritische vraag wil stellen over de VRT, moet je bij wijze van spreken, eerst je geloofsbelijdenis – “Ik ben voorstander van een sterke openbare omroep.” – afleggen om neerbliksemen te vermijden. In Groot-Brittannië bestaat die schroom niet. Daar is de missie van een openbare omroep duidelijk omschreven. Eén van de missies van de BBC is ten dienste staan van de natie. Elke vraag van de vertegenwoordigers van de natie wordt daar dus als terecht beschouwd. Daar zijn geen verontschuldigingen nodig zoals ik te vaak hoor wanneer leden van de meerderheid de VRT kritisch bekijken. Hopelijk heeft elk lid van onze commissie vrijdagochtend goed naar John Whittingdale geluisterd. Het kan enkel het debat over de openbare omroep in het Vlaams Parlement ten goede komen.

   

  En nog zo’n mooie. Het controleorgaan van de BBC is de BBC-Trust. En als die BBC iets nieuws wil lanceren, bv. een nieuwe technologie of een BBC News-app., moeten ze de toestemming van die Trust krijgen. En vooraleer de Trust zich uitspreekt, worden er twee studies uitgevoerd. Een studie of de nieuwe toepassing wel degelijk het publieke belang dient en een tweede (uitgevoerd door regulator Ofcom) die nagaat of de nieuwe toepassing niet markt verstorend werkt. Dan pas kan het licht op groen worden gezet.

   

  Wat een verschil met de VRT die handelt volgens het principe ‘Vrijheid, blijheid’. In Vlaanderen lanceert de VRT nieuwe toepassingen als het er zin in heeft. Met het publieke belang wordt er geen rekening gehouden, met eventuele marktverstoring nog minder.

   

  Kortom, een leerrijke tweedaagse. Ik ben eens nieuwsgierig of we van de leerrijke zaken iets gaan terugvinden in de nieuwe beheersovereenkomst met de VRT. Ik zal alleszins een paar suggesties doen aan de Vlaamse Regering.

 • Geen moslim-tv op de VRT!

  moslimtv.jpgEind vorig jaar keurde de Vlaamse regering het besluit goed om de Moslim Televisie- en Radio-Omroep te erkennen in het kader van de ‘uitzendingen door derden’ op de VRT. Kortom, de Vlaamse regering werkt verder aan een islamitische zuil in Vlaanderen en maakte het dus mogelijk dat er vanaf dit jaar islamitische radio- en tv-uitzendingen te horen en te zien, zouden zijn op de openbare omroep VRT. Geluk bij een ongeluk is dat men het bij de Moslimexecutieve niet eens wordt over wat er te zien of te horen moet zijn.

   

  En er is een nieuwe meevaller. De Moslimexecutieve is eigenlijk niet meer erkend sinds 2008. De executieve moest het dan stellen met een tijdelijke erkenning van zes maanden die gegeven werd via een KB van de minister van Justitie. En nu dreigt de minister van Justitie, Stefaan De Clerck ermee de Moslimexecutieve niet langer te erkennen.

   

  Maar wat zijn hiervan de gevolgen voor de erkenning van de Moslim Radio en Televisie? De aanvraag voor ‘uitzendingen door derden’ bij de VRT werd gedaan door de Moslimexecutieve. Kan die erkenning van de moslim-tv nog overeind blijven nu de aanvrager niet langer erkend is? Ik heb dan ook vandaag die vraag aan de Vlaamse minister van Media ingediend. In de commissie zal ik dan ook een stevig pleidooi houden om de erkenning van de Moslim Televisie- en Radio-Omroep onmiddellijk in te trekken.

 • Vlaamse fictie is een plicht voor de VRT

  vlees en bloed.jpgVanmorgen handelde het in het programma ‘Peeters en Pichal’ over hoe belangrijk Vlaamse fictie al dan niet is. En dit ook in het kader van de besparingen bij de VRT. Want, stelt men steeds, minder geld bij de VRT is minder geld voor de producenten van fictie van eigen bodem.

   

  Wel, die insteek snap ik niet. Het is niet omdat de VRT moet besparen dat de Vlaamse fictie moet afgebouwd worden. De fictie die Vlaamse producenten afleveren is niet alleen zeer kwaliteitsvol, het wordt ook druk bekeken. Onze creatieve beeldsector haalt een hoog niveau. En ja, dat kost ook geld. Maar dat mag geen vrijbrief zijn om de dotatie van de VRT dan maar te gaan verhogen.

   

  Het is immers niet door aankoop van Vlaamse fictie dat de openbare omroep in de financiële problemen is gekomen. Dat is louter te wijten aan het cowboybeleid van enkele jaren geleden. En, heel belangrijk, er zijn heel wat andere besparingen bij aan de Reyerslaan mogelijk. Bij de VRT moet men zich dringend eens terug gaan focussen op de kerntaken. En een van die kerntaken is het versterken van de Vlaamse identiteit. En hoe kan dat beter dan met de prachtige Vlaamse fictie die de Vlaamse productiehuizen leveren. Vlaamse fictie is een plicht voor een openbare omroep van de Vlaamse Gemeenschap. Besparingen of niet.

 • Hoboken (ook de andere districten) kan het eigen wapenschild behouden

  wapenschildhoboken.jpgIn mijn post op deze blog op 9-02-2010 kon u al lezen dat ik er voorstander van ben dat de districten de mogelijkheid moeten hebben om hun oorspronkelijke wapenschild en hun oorspronkelijke vlag te behouden. Ik had daar dan ook een voorstel van decreet voor ingediend. In de post op deze site van 16-04-2010 kon je dan weer lezen dat ook de meerderheid een gelijkaardig voorstel had ingediend. Herinner u het stukje onder de titel “Liesbeth ‘Pikkendief’ Homans’.

   

  Intussen is de kogel door de kerk. De werkzaamheden in de commissie zijn afgerond en gisteren werd het voorstel van decreet van Homans (het mijne werd immers weggestemd in commissie) in plenaire goedgekeurd. Dit betekent alleszins goed nieuws voor Hoboken. Daar wilde men het oude wapenschild en vlag behouden. Eens het decreet is gepubliceerd in het Staatsblad, is dat dan ook perfect mogelijk.

   

  Het is natuurlijk spijtig dat mijn voorstel het niet gehaald heeft en dat de meerderheid zo flauw was vast te houden aan een akkoord dat meer dan 20 jaar oud is, een akkoord dat is gesloten door partijen die intussen niet meer bestaan over een partij die niet meer bestaat. Zeker wetende dat het initiatief dan nog van de N-VA komt die bij haar stichting duidelijk stelde tegen het cordon sanitaire te zijn.

   

  Maar soit, daar leer je mee leven. Het is duidelijk dat in dit dossier het Vlaams Belang de voortrekker was en dat het de meerderheid was die ons voorstel botweg heeft overgenomen. Het is dus een pluim die we ook op onze hoed mogen steken. En ik zeg altijd maar, het heeft geen belang welke kleur de kat heeft, als ze maar muizen vangt. De natuurlijke vader van dit decreet is tevreden.

 • VRT voert quota in voor vrouwen en “gekleurde” mensen

  Fre allochtonen.jpgHet is zover. De openbare omroep VRT voert quota in aangaande de aanwezigheid van vrouwen en ‘gekleurde’ (sic) mensen op hun televisiezenders. Zo wil men een derde vrouwelijke gezichten in Terzake en het Journaal, twaalf procent "gekleurde" gezichten op Eén en op Canvas zelfs 20 procent. De drie netten moeten die op korte termijn behalen. Over het invoeren van quota bij de VRT is er al meer gesproken, maar het is de eerste keer dat de VRT dat op een dergelijke manier invoert. Om Eén een vrouwelijker gezicht te geven, moet 40 procent van de gasten of presentatoren van de talkshows (De Laatste Show en De Zevende Dag) vrouw zijn en 12 procent gekleurd. Zusterzender Canvas moet zelfs tot 20 procent “gekleurde gezichten” op het scherm krijgen.

   

  Het is duidelijk dat politiek-correcte waanzin bij de VRT ‘alive and kicking’ is. Het opleggen van quota leidt quasi altijd tot discriminatie en anti-Vlaams racisme. In hun drang om de quota te halen zullen ongetwijfeld bekwame presentatoren, acteurs,… sneuvelen omdat ze niet de juiste kleur of geslacht hebben. Je zal maar een bekwame blanke, mannelijke presentator zijn. In die zin is het trouwens maar de vraag of door het invoeren van die quota de kwaliteit en dus de geloofwaardigheid van de openbare omroep hieronder niet zal lijden.

   

  Protest tegen die praktijk moet. Ik kan dan ook niet anders dan aanstaande woensdag mediaminister Lieten hierover in plenaire te ondervragen. En als ze bij de VRT dan toch zo tuk zijn op het invoeren van quota, zouden ze beter eens quota opstellen voor de aanwezigheid van politieke partijen in VRT-programma’s en dat naar hun electorale sterkte. Dat zou op zijn minst de objectiviteit van de media en de democratie in dit land ten goede komen.

   

  UPDATE 26/11: Bekijk het hele debat terzake op You Tube via bijgevoegde links. Het zijn wel drie delen omdat You Tube enkel fragmenten van max. 15 min. toestaat. Het debat duurde net iets langer.

   

  Deel 1: http://www.youtube.com/watch?v=X2RMNg5mvHE

   

  Deel 2: http://www.youtube.com/watch?v=ddjZdg3miPs

   

  Deel 3: http://www.youtube.com/watch?v=6U4qZK90aVA