Vlaamse Beweging

 • Dick Durver en ik

  Merlina.jpgDank zij Joe FM is ‘Merlina’ weer alomtegenwoordig in de media. Heerlijk is dat, want de serie kruiste niet alleen mijn pad in mijn kindertijd, maar ook mijn pad als ‘grote mens’.

  Sinds gisteren viert de radio-omroep Joe FM een hele week ‘de jaren ’80’. Hits uit mijn jeugd galmen al twee dagen uit de radio. Maar het meest geweldige idee van Joe FM is wel drie acteurs uit de jeugdreeks ‘Merlina’ (Lea Couzin, Mieke Bouve en Paul Ricour) een hoorspel te laten opnemen. De stemmen klinken wat ouder, maar ze hebben het duidelijk niet moeilijk om zich terug in de rollen van Merlina, Pol en An te wurmen.

  Lees meer...

 • De (Vlaamse) traumatische Beweging

  Psychiater.jpgDoor hun wezen en vooral door de media-aandacht die ze genereren, zijn Vlaams-nationale partijen steeds de speerpunt van de Vlaamse Beweging geweest. Het zijn bovendien stuk voor stuk partijen die succesvol zijn of waren. Maar de trauma’s die deze partijen met zich meedragen zorgen er telkenmale voor dat het succes niet bestendigd kan worden.

  Lees meer...

 • Het verloren koninkrijk

  Orangisme.jpgMet ‘Het verloren koninkrijk – Het harde verzet van de Belgische Orangisten tegen de revolutie 1828-1850’ heeft historica/emeritus Els Witte een behoorlijk verdienstelijk boek geschreven. Verdienstelijk op heel wat vlakken. We kunnen er immers niet om heen dat de kennis over de ‘Orangistische beweging’ zowel in Rijksnederland als hier eerder beperkt is. Het feit dat de geschiedenis steeds geschreven wordt door de ‘overwinnaar’ is daar niet vreemd aan. Het Orangisme heeft altijd de naam gehad een eerder marginaal fenomeen te zijn geweest na de muiterij van 1830. Evenzeer een fenomeen dat beperkt zou zijn geweest tot enkele grote steden, zoals Antwerpen en Gent.

  Lees meer...

 • De échte uitdaging

  Onafhankelijk.jpg

  Via Twitter bereikte mij enkele opmerkingen over mijn artikeltje ‘Aartsmoeilijk, maar voor wie?’. Het was te kritisch, zuur tegenover Bart De Wever en ik ‘vergis me van vijand’. Een antwoord hierop leek me niet echt mogelijk in 140 tekens, vandaar dit vervolgstukje.

  De mensen die bezorgd zijn over het geestelijke welbevinden van Bart De Wever kan ik alvast geruststellen. Ik ken Bart al vele jaren. Hij kan heus wel tegen kritiek, hij is niet echt geïnteresseerd in wat Wim Wienen over zijn politieke parcours denkt en in de drukte van ‘s mans bestaan heeft hij geen tijd om mijn blog te lezen (als hij dat überhaupt al zou willen mocht hij wel tijd hebben).

  Lees meer...

 • Hoe lang nog Vlaams-nationale stilstand?

  deordelijkeopdeling2_front-500x500.jpgMet hoge heren is het kwaad kersen eten. Dat moet Bart De Wever gisteren gedacht hebben. De PS en CDH hebben hem gisteren een neus gezet. Beide partijen zullen samen in het Franstalige landsgedeelte een coalitie vormen en in Brussel, versterkt met het FDF. Het liberale MR valt uit de boot.

  Lees meer...

 • De School van De Wever? Ieder zijn school!

  WWNSV1994.jpgIk ben geen nostalgicus.” Met die woorden probeerde Bart De Wever onder de reeks ‘De School van De Wever’ uit te komen. Waarom eigenlijk? Als Humo dacht De Wever met deze reeks te compromitteren komen ze mijns insziens van een behoorlijk kale reis thuis. De reeks zorgt er wel voor dat ik door de “mists of time” terug in mijn studententijd beland. Op enkele details na, is het naar Humo-normen redelijk waarheidsgetrouw.

  Dat Koen Kennis een afkeer had van de ‘proleten’, zoals Mouton mijn studentenvereniging beschrijft, klopt alleszins. Koen had een weinig respectvolle houding tegenover de Nationalistische Studentenvereniging (NSV), wat hij bv. op studentenzangfeesten duidelijk liet blijken. Maar om nu te stellen dat er geen leden van het KVHV sympathie voor NSV hadden is ook wel enigszins overroepen. Ik herinner mij immers altijd delegaties van het KVHV- op de jaarlijkse NSV-betogingen, niet in het minst op de Leuvense betoging van 1992. We waren blijkbaar ook niet zo’n proleten als ik vandaag vaststel dat oud-NSV’ers in verschillende fracties van het Vlaams parlement voorkomen. Ook dat Vlaams Blokkers ver te zoeken waren in het KVHV, zoals de journalist schrijft, is wat die periode betreft ook een beetje bij zijn haar getrokken. Zelfs als het over de redactie van hoofdredacteur De Wever zelf gaat.

  Lees meer...

 • Cordon Sanitaire, und kein Ende

  Annemans.jpgHet gebeurt niet vaak dat ik op deze blog teksten van anderen breng. Maar de jongste column van mijn collega Gerolf Annemans, met wie ik trouwens een voorliefde voor ironie deel, is te goed om hem hier niet integraal te brengen. Gerolf maakt even de analyse van de bevestiging van het Cordon Sanitaire door de N-VA, en meer bepaald door Jan Jambon. En ja, Gerolf, de wijze woorden van Karel Dillen, reizen met mij mee doorheen de rest van mijn leven. Dillens woorden zijn mijn politieke GPS.

  Lees meer...

 • Bart De Wever en het ‘zeventigpuntenplan’

  1mei.jpgMinister Freya Van den Bossche heeft een interessante discussie geopend op Twitter in discussie met N-VA-Kamerlid Peter De Decker. Volgens De Decker stromen er maar weinig Vlaams Belangers naar de N-VA, volgens Van den Bossche is elke oud-VB’er in de N-VA er een te veel. Volgens haar zijn de “witte konijnen van de N-VA eerder zwart”.

  Lees meer...

 • Vlaams republikeins front

  11 juli 2011.jpgBart De Wever heeft terecht de nota Di Rupo afgeschoten. Een meer dan logische beslissing. De nota zorgt er voor dat de Vlaming nog meer moet betalen aan het Zuiden van het land dan nu al het geval is. In ruil wordt de tweetaligheid in Brussel afgeschaft en maakt Di Rupo van Brussel een volledig Franstalige stad. Als klap op de vuurpijl krijgen de inwoners van de zes faciliteitengemeenten inschrijvingsrecht in Brussel. Met andere woorden de uitbreiding van Brussel zou de facto een feit worden.

   

  Maar zoals ik al zei. Bart De Wever blijft met koudwatervrees zitten. Nog steeds is hij bereid deel te nemen aan een Belgische regering. Nochtans heeft het afgelopen jaar (en ook de voorgaande jaren) voldoende aangetoond dat er geen federale regering meer mogelijk is. Bart moet zijn koudwatervrees overwinnen en kiezen voor de enige juiste oplossing, de ordelijke opdeling van België. Hij moet kiezen voor wat er in het N-VA-programma staat, nl. de onafhankelijke Vlaamse republiek.

   

  En is er geen mooiere dag om die keuze te maken dan 11 juli? Want het is duidelijk dat België geen toekomst meer heeft. België is een stuk van ons verleden. Waarom nemen we in het Vlaams Parlement niet zelf het heft in handen. Om de woorden van Gaston Geens te parafraseren: “Wat we zelf doen, doen we beter.” Het Vlaams Parlement moet de Vlaamse toekomst in eigen handen nemen en een soevereiniteitsverklaring opstellen. Dan is de splitsing een feit en kunnen de Franstaligen niets anders meer dan te onderhandelen over de effectieve boedelscheiding. Laten we hopen dat Bart De Wever (en ook de N-VA) na een eerste logische beslissing ook dat enige logische besluit maakt. Vlaanderen onafhankelijk. Op naar een Vlaams Republikeins Front.

 • Staat de T in VTM voor tendentieus?

  ijzerwake.jpgGisteren ben ik enorm geschrokken van de berichtgeving op VTM over de IJzerwake. In berichtgeving over bv. het Vlaams Belang ben ik heel wat gewoon. Ik was tenslotte zeven jaar persverantwoordelijke van de partij. Maar het VTM-nieuws van afgelopen zondagavond vond ik er over. Vandaar dat ik even een mailtje heb gestuurd naar de directeur informatie en de hoofdredacteur van VTM. En dat doe ik niet gemakkelijk. Misschien ben ik zelfs te braaf en moeten we eens langs de VRM gaan voor de schending van art. 39 van het decreet betreffende Radio-omroep en televisie van 2009.

   

  Maar enfin, laten we al eerst eens wachten op het antwoord vooraleer we stout worden. Wat mijn e-mailbericht betreft,… Lees gerust even mee…

   

  Geachte Directeur Informatie,

  Geachte Hoofdredacteur,

   

  Enigszins geschrokken en alleszins ontgoocheld in de VTM-nieuwsdienst, heb ik kennis genomen van het verslag van de jaarlijkse IJzerwake in Steenstrate in jullie “Nieuws” van gisteren 22 augustus 2010 om 19 uur. In het verslag kunnen we vernemen: “De politie heeft 10 manifestanten opgepakt omdat ze wapenstokken en boksbeugels bij hadden."  Dit citaat doet vermoeden dat het in deze gaat over deelnemers aan de IJzerwake. Wat niet het geval is. De andere media brachten vrijwel allemaal het bericht dat het ging over betogers uit het Luikse die de IJzerwake allesbehalve genegen zijn en er boel wilden komen maken.

   

  Het moet me van het hart dat uw berichtgeving zeer tendentieus overkomt. En dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel was dit bewust gedaan en dan kiest u op ideologisch vlak partij. Maar dan is dit een schending van de regels inzake politieke en ideologische onpartijdigheid zoals vervat in het Decreet betreffende Radio-omroep en televisie van 27 maart 2009. En uw omroeporganisatie kennende zou me dat uiteraard ten zeerste verbazen en zou ik het ook ten zeerste betreuren.

   

  Blijft de andere mogelijkheid, nl. onzorgvuldig werk van de journalist in kwestie. Als quasi alle journalisten van de andere media, via de politiediensten,  kunnen vernemen dat het in deze gaat over betogers vanuit Luik die niets, maar dan ook niets met de IJzerwake te maken hebben, dan moet een journalist van de VMMA dat ook kunnen. Zelfs een niet-journalist als ik kon deze informatie krijgen bij de aanwezige politiemensen.

   

  Dergelijke verslaggeving als gisteren doet afbreuk aan de kwaliteit die we van de VTM-nieuwsdienst gewoon zijn. Ik hoop dan ook samen met u dat dergelijke zaken in de toekomst vermeden worden in het belang van de kwaliteit van het VTM-Nieuws.

   

   

  Met vriendelijke groeten,

   

   

  Wim Wienen

  Vlaams Volksvertegenwoordiger

  Vast Lid Commissie Media van het Vlaams Parlement

 • Karel Dillen

  Karel_DillenVandaag exact twee jaar geleden overleed Karel Dillen. Een man die op mij een onuitwisbare indruk heeft gelaten. Een man die mij, ondanks de korte gesprekken die we hebben gehad, heel wat heeft bijgebracht. Hoe kan ik hem vandaag beter herdenken, dan door hem zelf aan het woord te laten:

   

  "Neen, niet drijven op ebbe en vloed.

  Niet toegeven wanneer het moreel niet duldbaar is.

  Geen knieval.

  Geen bedelarij.

  Geen vleierij.

  Maar uitpakken met de eigen ambities.

   

  - Onze ambitie: de taak:"Die Tyranny verdrijven die Mij mijn hert doorwondt."

  - Onze ambitie: de opdracht: dienen.

  - Onze ambitie: het doel: niet plooien.

  - Onze ambitie: voorbeeld: karakterles die we kregen van wie voor ons kwamen, doorgeven aan wie na ons komen."

  Karel Dillen

  Uit 'Mijn Schilt ende betrouwen Sijt ghy o Godt mijn heer'

 •  

  NSVdebat

 • Schiltz en Annemans

  Gerolf AnnemansNaar aanleiding van het overlijden van Hugo Schiltz schreef ik op 07/08/2007 dit stukje. Ik heb steeds respect gehad voor Schiltz, ondanks het feit dat ik zijn standpunten, zijn visie op de staatshuishouding niet deelde. En dit samen met iedereen die in het Vlaams Blok/Belang staat en heeft gestaan.

   

  Schiltz kwam uit een radicaal Vlaams-nationalistische stal. Daar is geen twijfel over. Hij heeft er destijds echter voor gekozen de stal te verlaten en te kiezen voor de machtspolitiek. Daar deed hij wat hij dacht te moeten doen. En het was nefast voor Vlaanderen. Toen ik de artikels las over het gesprek tussen mijn goede vriend Gerolf Annemans en Hugo Schiltz, kwam het spreekwoord in mij op: “Een oud paard gaat altijd graag terug naar zijn oude stal om te sterven”.

   

  Hugo Schiltz betreurde blijkbaar dat het Vlaamse-nationale front zo versnipperd was geraakt. Hij wist - beter dan wie ook want hij kende de Franstalige politiek - dat om een Vlaamse vuist te kunnen maken, men geen miljoen kiezers monddood mocht maken. Hoezeer hij in zijn actief politiek leven het Vlaams Blok ook bestreden had. In de late herfst van zijn leven was zijn liefde voor Vlaanderen blijkbaar sterker geworden dan zijn gevoel voor politieke strategie en ‘realpolitik’.

   

  Het betekent evenzeer dat Schiltz niet langer geloofde dat Vlaams Belang racistisch of extreem-rechts is. Of zoals Gerolf het vandaag in een krant stelde, begreep Schiltz dat het proces het Vlaams Blok als het ware had geplebisciteerd. Ook Frans Van der Elst zou, ook in de herfst van zijn leven, van mening zijn geweest dat men in het belang van Vlaanderen het Vlaams Blok niet mocht uitsluiten.

   

  Wat er zou zijn gebeurd als Annemans en Schiltz een tweede, derde, vierde gesprek zouden hebben gehad? Niemand zal het ooit weten. Maar misschien moeten alle Vlaams-nationalisten zich in eer en geweten de vraag stellen of Hugo Schiltz’ initiatief de moeite waard was? Daarom geef ik tot slot van dit stukje het woord aan Gerolf Annemans (zie zijn jongste column): “Het interview met Paul Doevenspeck raakt aan de gevoeligste zenuwen van de geblutste Vlaamse macht en de daaraan verbonden Franstalige dominantie sinds 1999: het cordon sanitaire en de Vlaams-nationale verdeeldheid. Zelf heb ik over deze episode nooit met iemand gesproken, op verzoek van zowel Hugo Schiltz als Paul Doevenspeck. De mogelijkheid dat een eenheid van radicale Vlamingen (op welk forum dan ook, niet noodzakelijk partijpolitiek)  zou kunnen lukken, heb ik altijd belangrijker gevonden dan gelijk welke vorm van koketterie of eigendunk. Ik zal altijd, zonder risico's te schuwen, blijven proberen dat onafhankelijke Vlaanderen zodanig dichtbij te brengen dat ik het zelf nog zal meemaken.”

 • Liever geen Vlaamse Leeuw op The Proms

  last nightAl verschillende jaren zijn er verschillende vrijwilligers in de weer om overal ter wereld met onze Vlaamse leeuwenvlag te gaan zwaaien. Vooral bij sportmanifestaties valt dat op. En dat is goed. De Vlaamse Leeuw mag heus wel wat meer in beeld gebracht worden. Doe zo voort. Deze militanten die zich hiervoor belangeloos inzetten, verdienen alle respect. Alleen,…

   

  Ik zou graag hebben dat ze wat selectiever zijn in de keuze van hun manifestaties. Een gevoel van onbehagen maakte zich van me meester toen ik zaterdagavond al zappend op de rechtstreekse uitzending van de “Last Night of the Proms” kwam. Zowel in Royal Albert Hall zelf als bij de massa die het gebeuren volgden vanuit Hyde Park waren er verschillende Vlaamse Leeuwenvlaggen te zien.

   

  Dat je naar “The Proms” gaat tot daar aan toe, maar “the last night”? De “last night”is gewoon een verheerlijking van het Britse Empire en de “weldaden” ervan. Brittania rules the waves, God Save The Queen, Jerusalem,… en intussen maar zwaaien met de Union Jack.

   

  Wel, op zo’n feest zou het beter zijn om niet mee enthousiast te gaan doen en nog minder om er met de vlag van een volk te zwaaien. Want als er nu één staat is die sterk was in het onderdrukken van volkeren, zullen het de Britten wel geweest zijn zeker? Je moet bv. enkel al aan onze goede vriend Olliver Cromwell denken, die onder de Union Jack en in naam van het Britse Empire een bloedbad aanrichtte in Ierland. Of de Boerenoorlog. Of hoe een tot de tandengewapende krijgsmacht simpele Boeren probeerden te onderdrukken en hun vrouwen en kinderen opsloten in concentratiekampen. Ook geen fraaie bladzijde in de geschiedenis van het Empire. Maar de voorbeelden zijn legio.

   

  Neen, dan liever geen Vlaamse Leeuw op “The last night of the Proms”.  Er zijn betere manifestaties om te gaan vlaggen.

 • De schoelie in Bart De Wever

  De WeverHet is niet verwonderlijk dat de N-VA-voorzitter Bart De Wever kritiek heeft op het initiatief van mijn goede vriend Filip Dewinter om zelf een 11-juliviering in Antwerpen te organiseren. Dat initiatief kwam er na de vaststelling dat de viering in Antwerpen, die georganiseerd werd door het stadsbestuur van Patrick Janssens, ontdaan werd van alles wat maar naar onze officiële Vlaamse Feestdag verwijst. De Wever deelt die analyse van het Antwerpse feest trouwens.

   

  Maar de manier waarop Bart reageert is er wel over. Hij stelt op de regionale bladzijden van Gazet Van Antwerpen: Het initiatief van het VB zal ervoor zorgen dat Antwerpen in twee kampen wordt verdeeld: een stad van politiek correcten en een stad van schoelies die met Vlaamse vlaggen zwaaien. En dat is heel erg.”  Nu, dat hij mij een schoelie noemt, heb ik niet echt een probleem mee. Ik heb het genoegen gehad van Karel Dillen te mogen leren scheldwoorden op te nemen als eretitels. Maar met die zinsnede affronteert hij ineens de brede Vlaamse Beweging die allemaal respect hebben voor de leeuwenvlag, die allemaal een 11-juliviering willen met meer inhoud en verwijzingen naar onze rijke Vlaamse geschiedenis en onze Vlaamse identiteit.

   

  Bovendien heeft het bezoek aan de koning bij Bart blijkbaar een acute amnesie veroorzaakt. Hij is immers vergeten dat hij zelf zo’n vlaggenzwaaiende schoelie is geweest. Bart is zijn tijd bij de Cavia’s (KVHV) vergeten. De Cavia’s (Bartje (net als ik toen ettelijke kilo’s lichter) incluis) waren ook meestal op Vlaams-nationale manifestaties (vaak met verbondsvlag en leeuwenvlaggen) aanwezig. Het gebeurde zelfs dat ze (met Bartje incluis) aan Vlaams-nationale acties deelnamen. Stel je voor. (Wees gerust niet zo veel als de grijze petten van de NSV)

   

  Als ik Bart was zou ik mijn woorden toch een beetje beter kiezen. Hij wint er niets mee. Noch bij de Vlaamse Beweging, noch bij Leterme en de koning die hij zou graag wil charmeren.

 • Vlaanderen eerst: Waarom wel op een zangavond en niet in ’t parlement?

  vbm_200602’t Is een rare wereld. Gisteren ben ik naar het Tweede Republikeins Zangfeest geweest. Altijd wel geestig. Als ge zo al een paar jaar in de Vlaamse Beweging rondloopt, komt ge dan altijd wel mensen tegen die ge een hele tijd al niet meer hebt gezien . En onder leiding van Twiggy kan je steeds zeker zijn van heel wat sfeer. Spijtig dat Gerolf Annemans andere verplichtingen had. Ik had graag nog eens het duo Twiggy-Annemans, met hun zware stemmen, een lied ten beste horen geven.

   

  Maar het meest opmerkelijke feit was dat er verschillende republikeinse boodschappen werden uitgesproken door politici over de partijgrenzen heen. (oud-volksvertegenwoordiger Herman Suyckerbuyck (CD&V-signatuur), Senator Patrik Van Krunkelsven (Open VLD), Senator Jean-Marie Dedecker (LDD), Senator Hugo Coveliers (Vlott), bijna Volksvertegenwoordiger Jan Jambon (N-VA) en Vlaams Volksvertegenwoordiger Filip Dewinter (Vlaams Belang)). Elk had zijn eigen visie op de Vlaamse Republiek, ieder legde zijn eigen accenten, de een wilde verder dan de andere,… Maar allen gingen ze wel voor de onafhankelijke republiek Vlaanderen. En dat is belangrijk.

   

  Filip Dewinter kon dan ook als laatste “republikeinse boodschapper” geen andere conclusie trekken dan dat we een politiek van “Vlaanderen eerst” moeten voeren. Als alle Vlaamse politici dat zouden doen, zouden geen vijf minuten, maar amper 1 minuut politieke moed volstaan om bv. Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen. Als al die politici menen wat ze gisteren hebben gezegd en vooral doen wat ze zeggen, zouden er échte stappen kunnen gezet worden, niet een zoveelste staatshervorming, maar wel naar heuse staatsvorming. Gisteren was er alleszins al een Forza Flandria van ideeën. Wat goed is. ’t Is beter dan niets, begrijp me niet verkeerd. Maar wat kan op een zangavond, kan blijkbaar niet eens men voorbij de statige poorten van het parlement is geschreden.

   

  Dan moeten we vaststellen dat een Kris Van Dijck (N-VA-), die zich gisterenavond ogenschijnlijk fantastisch zat te amuseren als procantor (Goeie stem die je trouwens hebt, Kris), geen toenadering zal zoeken tot een partij als Vlaams Belang. Ik weet ook dat ons aller goede vriend, Jan Jambon het moeilijk zal krijgen als Kamerlid voor het kartel om zijn mening, zijn echte mening, te uiten. Zeker en vast als CD&V/N-VA deel zou uitmaken van een federale regering. Patrik Van Krunkelsven heeft intussen als sinds begin deze eeuw bewezen dat hij binnen de VLD niemand warm krijgt voor een “Vlaanderen Eerst”-verhaal. Van Dedecker weten we dan weer dat enkel het individu telt en niet Vlaanderen als geheel,…

   

  Wat was dat gisteren dan, hypocrisie? Of meenden ze wat ze zeiden, maar durven ze het niet in de praktijk brengen. Tussen droom en daad staan wetten in de weg en vooral veel praktische bezwaren. Maar ik droom wel eens graag. Dé conclusie die we vandaag moeten maken, is dat er voorlopig nog steeds maar één Vlaams-nationale partij is. Toch alleszins totdat de heren van gisteren het tegendeel bewijzen - wat ik hoop, maar nog niet zie gebeuren - en dan wel op een plaats waar het telt: het parlement, de regering, de onderhandelingstafel,…

 • 50 jaar VVB

  Vlaamse Volksbeweging vzw - Onafhankelijkheidsmeeting 50 jaar VVB - wij gaan verder